Page 1


Issue 15 September

Contents Cover Story Office Life

5

Coffee Break ถูกรสนิยม... Buffet of the Month ถึงคราวของ...ทิวลิป Roadside Food ผู้ชำนาญการหลงทาง... Condominium Cuisine

ยำไข่ดาวทรงเครื่อง อร่อยแบบไทย ๆ ที่บ้าน

L eisure Time

Traveling Gourmet อาหารอีสานโดน ๆ กับบรรยากาศเย็น ๆ Great Place for Hanging Out ยืนยังเซ... Candlelight Dinner The most memorable day Chakrabongse Dining Grandfather Restaurant ความทรงจำที่ไม่มีวันลบเลือน... Eating Tips ล้อมวงกินข้าวแบบสำรับพื้นเมือง Entertainment Film Review

S weetaholic

Mix it yourself Cosmopolitan กับบรรยากาศเป็นใจ Bakery & Dessert เย็นใจแบบไทย ๆ

H ealthy Living

10 14 16 18 19 22 24 26 28 29 30 31 32

Healthy Eating ยะเนิบ ๆ เปิดม่านเมือง 34 Good eating Great looking ชาม-ไอยวรินทร์ โอสถานนท์ ความสดใสของชีวิต เริ่มจากภายใน 36 News & Promotion 38

Team

www.facebook.com/eatingout

Eating Out เจ้าของ บริษทั แม่บา้ น จำกัด / ผูอ้ ำนวยการ ปรีดา เหตระกูล / บรรณาธิการ

พงศ์สริ ิ เหตระกูล / เลขานุการผูอ้ ำนวยการ ศิรพิ รรณ หนูนลิ / ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ สุดารัตน์ วิชญ วิศษิ ฏ์ชล / กองบรรณาธิการ ต้องตา คงคาเขตร, วิศลิ ป์ศริ ิ วัฒนาภรณ์, กรรณิกา ฝากาบล / ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ ธนัชพร สมเนียม / ช่างภาพ สุบรรณ ชัยสวัสดิ,์ วราพล เอมระดี, เสกสรร หวังใจสุข / อาร์ตไดเร็กเตอร์ นิรนั ดร์ พืชนะ / กราฟิกดีไซเนอร์ อัญชาณี ศรีเกษร / สไตลิสต์ อมรฤทธิ์ เปล้าคูหา, วราลี วังทอง / พิสจู น์อกั ษร ธันยธร เนียมแสง, ดารกา สุดหล้า สนใจลงโฆษณาติดต่อ ฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2530-7345-9 พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ บริษัท แม่บ้าน จำกัด กองบรรณาธิการนิตยสาร Eating Out บริษัท แม่บ้าน จำกัด 1651 หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ ซอย 9 ถนนศรีวรา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2530-8121 (สายตรง), 0-2530-7345-9 แฟกซ์ : 0-2559-3283

Where to find us

ร้านกาแแฟ - Cafe Amazon, Au Bon Pain, Auntie Anne’s, Coffee world, Cafe D-oro, A&W, Mister Donut, บ้านกาแฟ, Starbucks, True Coffee ร้านอาหาร - Cafe De Tu, Bekku, Basilico Pizzeria, Noodern, Pizzaria Bella Napoli, Bankara Ramen, Spring Summer, Big Knit, Extra Virgin, To Die For, Cheesecake House, Pandanus, Grand Pearl, Scoozi, ฮองมิน, Kanom, Yamagoya, MaMa Do, Coffee Bean, Crystal Jade, ยูเรกวน, Viet Cuisine, Miss Saigon ห้างสรรพสินค้า - พารากอน : Manna, Kabuki, Le Norte, 9th cafe, Tony’s Roma, Savoury Gastrovafe, The Oriental, Orangery, ซาลอง เดอ ลอริยองตัล, The Grill Tokyo, Kitchen Paradise, True Shop, Amici, Crystal Jade, Crystal My Bread : เอ็มโพเรียม : The Oriental, ภรณี, Cafe De Tu, Mandarin Oriental Shop, Nippon Kai, Whittard Tea, Deli Daily : เกษรพลาซ่า : ซิน เทียน ตี้, B Butler’s, Senses, Provence, Bar ltalia by Gie Gie, Thann Native : เพนนินซูล่า : Provence, Home Cooking : เอราวัณ : นารา, Erawan Tea Room, ผัดไทย อารีย์, Lee Cafe, Amaltery, Crystal Jade : อัมรินทร์พลาซ่า : Auntie Anne’s, Camelot, Bangkok Cafe, Absolute Yoga, Snax : สยามเซ็นเตอร์ : Mr. Shake, Body Shape : เอสพลานาด : Miss Saigon, Paula Pop, O Red Mango, Gelatoni, Secret Recipe, Tohkal, Lee Cafe, The Mad About Juice : เซ็นทรัล (Premier lounge) : สีลมคอมเพล็กซ์, บางนา, พระราม 3, พระราม 2, รังสิต, ลาดพร้าว, ปิ่นเกล้า, ชิดลม, รามอินทรา, K-village, Shabu-Sen, เล่นเส้น, Tesso, Cha-O ร้าน หนังสือ - ดอกหญ้า สถาบันสอนภาษา - AUA, British Council Spa - Health Land องค์กรการท่องเทีย่ ว - การท่อง-เทีย่ ว แห่งประเทศไทย, เรือซีทราน ดิสคอฟเวอร์ร,ี่ เรือเร็วลมพระยา, สนามบินบางกอก แอร์เวย์ส, ห้องรับรองการบินไทย, ห้อง-รับรอง China Airline Show Room - DTAC, AIS, KTC, Benz, BMW, Honda, Toyota, Isuzu, ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์อาคาร สำนักงาน - ออลซีซนั่ เพลส, มณียา, เวฟเพลส, กรีน ทาวเวอร์, ลุมพินี ทาวเวอร์, มโนรมย์ ทาวเวอร์, Q House ลุมพิน,ี เอ็มโพ เรียม, รัจนาการ, เลค รัชดา, IBM, Airport Link และโรงแรมชัน้ นำทัว่ ประเทศ


Advertorial

Drinks of the Moment…

อังกฤษ...เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ใครหลาย ๆ คน

ใฝ่ฝันจะได้ไปสักครั้งด้วยเหตุผลต่างกันไป แต่ที่ฉันใฝ่ฝัน จะไปเยือนเพียงเพราะนิยายโรมานซ์ตอนทีก่ ล่าวถึงงานเลีย้ ง น้ำชาของเหล่าเลดีใ้ นสวนสวย... กิจวัตรยามว่างในวันหยุด ของฉันกับเพื่อน ๆ จึงเป็นการนั่งชิลล์เอาท์กันอยู่ในร้าน เครือ่ งดืม่ สไตล์องั กฤษอย่าง Whittard of Chelsea ชัน้ G สยามพารากอน เพราะให้ความรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเลดี้ ที่กำลังนั่งจิบชาอยู่ในงานเลี้ยงน้ำชาแล้วค่ะ

สำหรับคนที่อยากลองลิ้มชิมรสชาติเครื่องดื่มสไตล์ อังกฤษแท้ ๆ ที่สืบเนื่องมากว่า 120 ปี ลองแวะไปชิมได้ตาม สาขาที่สะดวกทั่วประเทศ 1. The Emporium ชั้น G 2. Siam Paragon ชั้น G 3. Life Center, Q-House (ลุมพินี) ชั้น G 4. La Villa พหลโยธิน 5. สนามบินสุวรรณภูมิ Concourse F 6. สนามบินสมุย และรอพบกับอีก 2 สาขา ทีก่ ำลังเปิดเร็ว ๆ นี้ คือ Central World ชั้น 2 และ Paradise Park ชั้น G

ครั้งนี้ฉันมาแบบเพื่อนซี้ 4 สาว แต่ละคนชอบ Drink เป็นที่สุด แต่ No Alcohol นะคะ ฉันชอบชาร้อนรสเข้มจึงมักจะเลือกสัง่ Whittard Original ทีท่ างร้านเขาเบลนด์มาเป็นสูตรลับเฉพาะ รสเข้มหอมติดโคนลิน้ ทำให้ในปาก มีกลิน่ อบอวลอ่อน ๆ ไปได้นาน ถ้าจะให้รสชาติพอดีกค็ วรทิง้ ไว้ 7 นาทีจงึ ค่อย ยกกากชาออกเททิง้ น้องหญิงสาวน้อยรุน่ น้องก็จะเลือกสัง่ Luxury Chocolate Frosty โปะวิปครีมราดซอสช็อกโกแลต รสชาติเข้มข้นแต่กลมกล่อม ด้วย ช็อกโกแลตคัดพิเศษจากหมู่เกาะไอวอรีโคสต์ แจนสาวสวยรวยเสน่ห์ชอบจิบ กาแฟเป็นที่สุด แก้วโปรดของเธอคือ Vanilla Latte ที่รสชาตินุ่ม ๆ หอม ๆ เหมาะกับวันที่ต้องการผ่อนคลาย แก้วนี้มีดีกรีดีที่กาแฟเขาใช้อราบิก้า 100% เกรด AA แบบเต็มเมล็ด สาวเปรีย้ วคนสุดท้ายคุณไวน์ทชี่ อบอะไรจีด๊ ๆ เลือก Cranberry & Raspberry Instant Tea ชาสำเร็จรูปกลิน่ แครนเบอร์รแี ละราสป์เบอร์รี เรียกความสดชืน่ และกระฉับกระเฉงได้ตลอดเวลา รสหวานกลมกล่อม ของแก้วนีย้ งั ได้มาจากน้ำตาลอ้อยทีเ่ บลนด์มาแล้วอย่างดี ทำให้ไม่หวานโดด อย่างพวกน้ำตาลขัดสี หลังจากจิบชากาแฟกันตามอารมณ์แล้วก็สั่งของว่าง มารองท้องก่อนดินเนอร์มอื้ หนักอย่าง Pork Nacho Cheese ของว่างสไตล์ เม็กซิกัน จิ้มกับดิปปิ้งซอสรสเปรี้ยว ก่อนกลับบ้านฉันและเพือ่ น ๆ ไม่ลมื ทีจ่ ะแวะซือ้ สินค้าใน Retail Store ของร้าน Whittard of Chelsea เพราะผงช็อกโกแลตทีบ่ า้ นหมดแล้ว ฉันเป็น คนติดช็อกโกแลต ต้องกินช็อกโกแลตร้อน 1 แก้วก่อนนอนทุกคืน เพราะกิน แล้วจะทำให้นอนหลับสบาย เลยเลือกซือ้ Luxury Chocolate มาตุนไว้หลาย กล่อง เพือ่ น ๆ อีก 3 คน ก็ซอื้ มาหลายอย่างแต่ทซี่ อื้ เยอะหน่อยก็พวก Flavoured Coffee ที่เป็นกาแฟแต่งกลิ่นรสชาตินุ่ม ๆ ให้กลิ่นหอมหวาน ทั้ง Vanilla, Chocolate Caramel และ Irish Cream นอกจากช็อกโกแลตกับกาแฟแล้ว คุณไวน์ผู้รักสุขภาพก็เลือกซื้อ Fruit Infusion Tea หรือชาผลไม้มาหลายห่อ ชาแบบนี้จะเป็นการนำผลไม้ ดอกไม้มาอบแห้ง ทำให้คงคุณค่าและรสชาติ ของผลไม้ไว้ได้ดี Summer Strawberry คือรสที่เธอเลือก เพราะ Sampling ที่อยู่ในขวดหอมซะจนอดไม่ไหวต้องเหมามาหลายห่อ…


Editor s Note ถึงแม้จะอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยและเป็นคนไทยโดยกำเนิด แต่ถา้ มีคำถามว่าอะไรคือ อาหารไทย ผมก็เชื่อว่าหลายท่านก็คงตอบได้ลำบาก (รวมถึงผมเอง) วันก่อนได้มโี อกาสคุยกับฝรัง่ ท่านหนึง่ เขาเปิดร้านอาหารอยูท่ ี่ San Francisco เนือ่ งจากเขาเป็นคนชอบอาหารและชอบลงทุนทำธุรกิจ ก็เลยลองเปิดร้านอาหารไทยดู ดูเหมือนว่ากิจการกำลังดำเนินไปได้ด้วยดี อย่างไรก็ตาม ฝรัง่ ท่านนีเ้ องก็ไม่ได้รจู้ กั อาหารไทยอย่างลึกซึง้ มาก (แม้แต่ดนตรีทเี่ ล่น ในร้าน เขาเองก็ไม่มนั่ ใจว่าเป็นดนตรีไทยหรือไม่) ระหว่างกินอาหารไทยกันอยู่ เขาเปิดคำถาม หนึ่งขึ้นมา ที่ทำให้ผมนึกคำตอบอยู่นานพอสมควร “ยู ๆ อะไรคืออาหารไทยแท้เหรอ” ยังไม่บอกว่าผมตอบไปว่าอะไร แต่ในฐานะคน ไทยที่อ่านถึงบรรทัดนี้ มีคำตอบดี ๆ ให้ผมบ้างมั้ยครับ? ฝรั่งท่านนั้นบอกว่าเท่าที่เขารู้จักก็จะมี “โทมยามคาง” (ต้มยำกุ้งในสำเนียงเขา) และ ถ้าเราเปลีย่ น “คาง” เป็น “ไคย” เขาก็จะได้ “โทมยามไคย” (ต้มยำไก่) และถ้าเปลีย่ น “ไคย” เป็น “มู” เขาก็จะได้ “โทมยามมู” (ต้มยำหมู) เอาละวา... ร้านนี้คงมีต้มยำหลายเมนูทีเดียว นอกจากนี้ก็มีแกงเขียวหวานกับผัดขี้เมาที่เขารู้จักดี แต่เขาสงสัยว่าถ้าเขาเอาเนื้อวัว US มาทำผัดเผ็ด หรือเอาแคร์รอตไปใส่ต้มยำไก่ ถึงจะ กินได้ แต่จะเรียกว่าเป็นอาหารไทยดีหรือไม่ เขากลัวคนกินในร้านบอกว่าอาหารมันไม่ไทย ผมแนะนำไปว่าให้เขาลองดูเครือ่ งแกงในเมืองไทยนีบ้ า้ ง หากต้องการให้อาหารรสชาติใกล้ เคียงคนไทยมากขึ้น แต่นั่นคงไม่ช่วยตอบคำถามของเขาได้ดีนัก เพราะอาหารไทยเองก็คงเหมือน ภาษาไทย เมือ่ ได้รบั ได้เห็นภาษาต่างประเทศ ภาษาไทยก็เลยมีคำตะวันตกเข้ามาแทรกมากขึน้ เรือ่ ย ๆ และก็คงเหมือนวัฒนธรรมไทย ที่กำลังปรับตัวไปตามกระแสเอเชียตะวันออก (สิ่งเดียวของไทยที่ไม่ เคยเปลี่ยน คงเป็นการเมืองเท่านั้นล่ะครับ ; p) นอกจากนั้น อาหารไทยเองถึงแม้จะทำขึ้นในประเทศไทย แต่ก็ยังมีอาหารเหนือ กลาง ใต้ อีสาน ทีม่ ีของใหม่เกิดขึ้นมาเรื่อย ๆ จนเรียกไม่ถูกว่าเป็นอาหารไทยหรือไม่ Eating Out เล่มนี้เราพยายามรวมร้านอาหารไทยที่น่าสนใจมาให้ได้ดูกัน รวมไปจนถึง อาหารไทยแต่ละภาคและอาหารไทยประยุกต์ หากลองกินดูแล้วมีคำตอบดี ๆ ว่าอะไรคืออาหารไทยก็ชว่ ยผมตอบได้ใน www.facebook.com/ eatingout นะครับ ผมจะได้เขียน E-mail ไปบอกฝรั่งท่านนั้น ด้วยความสนใจในต้มยำไก่ใส่แคร์รอต พงศ์สิริ เหตระกูล บรรณาธิการ (อ้าว... ผมลืมพูดคำว่า Enjoy Eating Out เป็นคำลงท้ายนี่นา)Eating Out Issue 15 September 2010

For those natively born and raised in Thailand, there aren’t many who could define Thai Food, mine not excluding. The other day I had a chance to talk to a Farang proprietor of Thai Restaurant in San Francisco, whose business is doing fine. But, he is not that adept in Thai food, nor is he in the music of his dining hall. And the talk has become quite intriguing at his question ‘What is authentic Thai Food?’ Do you have any good or substantial answer to that? He revealed further that what he knew were Tome Yum Kang obviously Tom Yum Goong (shrimp); and Kang can be replaced with Kai or Moo (Gai chicken or pork). Well, he certainly knew a lot of Tom Yum so far. And there were Gang Khiew Wan (Green curry) and Phad Khee Mao (drunken or hot and spicy fried with or without galangal). Yet he wondered if using US steak beef in Phad Phed chili fried, or carrot in Tom Yum Kai would justify the dish as Thai food to diners. I advised him to look up the curry paste from Thailand for a safer approach. But somehow I knew that was not the answer.

Because, Thai food, like Thai language, could be compromised. That’s why there have been foreign words infused in today’s Thai language. The same goes with Thai culture, which is flowing along the East Asian current. (Except Thai politics) Besides, Thai food also comprises of dishes from the North, Central, South, and Northeast, not disregarding new recipes which no one can rightfully identify as Thai. In this Eating Out issue we try to collate some interesting Thai restaurants, including regional dishes as well as the applied Thai. And if, after trying some, you find clearer answer to the authentic Thai dish, would you please get to me at www.facebook.com/eatingout; so I can relay it to that Farang proprietor. With best regards to Tom Yum Kai with Carrot, Pongsiri Hetrakul Editor (Oops, I forgot to sign off with ‘Enjoy Eating Out’)


Cover

Cover Story

R

Text : Miyabi

Brought to you by Citibank Credit Card

เสน่ห์ไทย เสน่หาไร้กาลเวลา เสน่ห.์ ..เป็นสิง่ ทีท่ ำให้คนทีไ่ ด้เห็นได้พบเจอเกิดความรูส้ กึ ดีกบั สิง่ นัน้ อย่างเมืองไทยเราก็มวี ฒั นธรรมทีม่ เี สน่หห์ ลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นศิลปะการ แสดงแบบโบราณ การละเล่น ประเพณี เครื่องแต่งกาย และอาหาร ซึ่งใน แต่ละภาคก็ล้วนมีความโดดเด่นและมีเสน่ห์ไม่น้อยหน้าใคร และอาหารนี่เองที่เป็นตัวบ่งชี้ความแตกต่างที่เรียบง่ายแต่ชัดเจน อย่างภาคเหนือ อาหารดัง้ เดิมใช้พชื ผักตามธรรมชาติและจะจัดอาหารใส่ถ้วย แล้ววางบนโก๊ะข้าวหรือขันโตก การปรุงอาหารไม่นยิ มใส่นำ้ ตาล ความหวาน จะได้จากส่วนผสมที่นำมาทำอาหาร เช่น ผัก ปลา เป็นต้น การทำอาหาร ก็มักจะให้สุกมาก ๆ เช่น ผัดก็จะผัดจนผักนุ่ม ผักต้มก็ต้มจนนุ่ม อาหารภาคกลาง ส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลมาจากประเทศต่าง ๆ และมีการประดิษฐ์ตกแต่ง โดยเฉพาะพวกเครื่องเคียงเครื่องแนม จะมีการ แกะสลักผักผลไม้ให้สวยงาม และด้วยความทีไ่ ด้รบั อิทธิพลมาจากหลายแห่ง ทำให้รสชาติอาหารจะไม่โดดไปทางรสใดรสหนึง่ แต่จะมีทงั้ เปรีย้ ว เค็ม เผ็ด หวาน อาหารภาคอีสาน ค่อนข้างเรียบง่ายตามวิถีชีวิต ในแต่ละมื้อจะมี กับข้าว 2-3 จาน และทุกมือ้ จะต้องมีผกั เป็นส่วนประกอบ ซึง่ รสชาติอาหาร พื้นบ้านที่ชาวอีสานกินส่วนใหญ่จะออกไปทางเค็ม เผ็ด เปรี้ยว และเครื่อง ปรุงที่แทบจะขาดไม่ได้เลยคือปลาร้า ที่เป็นการถนอมอาหารแบบพื้นบ้าน ของคนอีสาน อาหารภาคใต้ เป็นอาหารทีเ่ น้นไปทางอาหารทะเล เพราะภูมปิ ระเทศ ติดกับชายฝัง่ ทะเลมากกว่าทุกภาค และเพือ่ เป็นการดับกลิน่ คาวของอาหารทำให้ มีการนำเครือ่ งเทศมาปรุงอาหารกันมาก หรืออาจจะเป็นเพราะการผสมผสาน ระหว่างวัฒนธรรมการกินของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมนั่นเอง ร่วมสัมผัสและลิม้ ลองเสน่หแ์ ห่งอาหารไทย 4 ร้าน ในกรุงเทพฯ ไป กับ Eating Out และบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ พร้อมข้อเสนอและโปรโมชั่น พิเศษสำหรับสมาชิกผูถ้ อื บัตรเครดิตซิตแี้ บงก์เท่านัน้ ออกไปกินอาหารนอก บ้านทุกครัง้ อย่าลืมพกบัตรเครดิตซิตแี้ บงก์ไปด้วยนะคะ สิทธิพเิ ศษรอคุณอยู่ เพียบเชียวค่ะ

Endlessly Alluring Thai Cuisine

Allure is what draws a person to something and impresses him or her with it. The various cultural heritages of Thailand can be deemed alluring also, be it theatrical performances, plays, traditions, attires and of course food. The Thai cuisine can be as alluring as that of any country in the world. And the food crafted by each region of Thailand has its own distinctive quality as well. Northern Thai food is inherently simple with the use of naturally grown produce and served in what they call a Khan Toke compartmentalized tray. Sugar is not normally used to sweeten the food as they depend more on the sweetness embodied in the ingredients like vegetables and fish. Their food is cooked to the extreme. Vegetables always come out very tender whether stir-fried or boiled. Central Thai food is more affected by foreign influences. It involves more side dishes and also pays more attention to the presentation as can be seen from the exquisite carving of the fruits. Central Thai food is not heavy on any one gustatory note. Expect something sour, salty, hot and sweet. On the other hand, Northeastern Thai food is simpler and reflective of their way of life. Two to three main dishes are shared each meal with rice. Fresh produce is invariably present. The flavors of northeaster Thai food are mostly salty, hot and sour. One key condiment in this region is Pla Ra-their version of preserved fish. While southern Thai food has more seafood on their plate, thanks to their proximity to the sea. Spice is generously used to overpower any fishy smell in it. Or it can be because of the marriage of Buddhist and Muslim Thai culinary traditions. Eating Out and Citibank Credit Card bring the allure of the Thai Cuisine to you this month. Check out these four very special Thai Restaurants in Bangkok plus the best offers for Citibank Credit Card holders. So be sure to bring yours as you go out to take advantage of the great deals awaiting you.

www.facebook.com/eatingout
Cover

Cover Story

Text & Photo : Miyabi

บ้านขนิษฐา

เสน่ห์แห่งบ้านไทย ความรูส้ กึ คุน้ เคย เป็นกันเองเหมือนอยูบ่ า้ น เป็นเสน่หอ์ กี อย่างหนึง่ ของไทยที่ ทำให้วฒั นธรรมเป็นทีร่ ำ่ ลือในหมูช่ าวต่างชาติ ดังคำกล่าวทีว่ า่ สยามเมืองยิม้ เพราะคนไทย จะต้อนรับผู้มาเยือนเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ให้ความจริงใจ พร้อมรอยยิ้ม ที่ไม่มีวันจางหายไปจากใบหน้า หากต้องการหาร้านอาหารที่นั่งกินแล้วให้ความรู้สึกเหมือนอยู่กับบ้าน ใน บรรยากาศสบาย ๆ แบบห้องรับแขกในบ้าน บ้านขนิษฐา มีสงิ่ เหล่านีอ้ ยูเ่ ต็มเปีย่ ม ด้วย ร้านอาหารเป็นบ้านโบราณ ตกแต่งสไตล์ไทยด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีมุมให้เลือกนั่ง หลากหลายรูปแบบ ดูเชื้อเชิญให้กลับมากินข้าวฝีมือแม่ที่บ้านจริง ๆ สำหรับอาหารทีน่ จี่ ะเป็นอาหารทีเ่ หมือนกับอาหารทีก่ นิ ทีบ่ า้ น สไตล์ Modern Thai Cuisine มีเมนูให้เลือกหลากหลาย แต่กอ่ นจะสัง่ อาหารเขาจะมี Complementary เป็นเซ็ตเมีย่ งคำมาให้กนิ เล่นก่อนอาหารจะมา น้ำเมีย่ งข้นหอม พร้อมเครือ่ งสดใหม่ นัง่ กินเพลิน ๆ ก่อนจานหลักจะทยอยมา ข้าวซอยเนือ้ ข้าวซอยน้ำข้น รสกลมกล่อม หอม เครือ่ งเทศปานกลาง เติมพริกผัดน้ำมันนิดหน่อยพอให้กลิน่ ทีร่ า้ นหยอดกะทิสด ช่วยให้ขา้ วซอยรสละมุนขึน้ ปูนมิ่ ราดซอสเขียวหวาน ปูนมิ่ ทอดกรอบ ๆ เค็ม ๆ มัน ๆ กินกับซอส เขียวหวานน้ำข้นขลุกขลิก หวานปะแล่มจากพริกหวาน พร้อมกลิน่ พริกไทยอ่อน ๆ กุง้ ลายเสือ ผัดทรงเครือ่ ง เมนูรสจัดทีต่ อ้ งกินกับข้าวสวย รสหวานนำเค็มตาม มีกะเพรากรอบโรยมาช่วย เพิม่ ความหอม เนือ้ กุง้ แน่น ๆ กัดได้เต็มคำกับซอสผัดข้น ๆ ใส่แปะก๊วย อร่อยดีมปี ระโยชน์ บรรยากาศบ้านไทยกับอาหารรสชาติอร่อยลิ้น ทำให้ความรู้สึกผ่อนคลาย เหมือนกลับมานั่งพักนั่งเล่นในบ้าน เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่เชิญชวนให้คนที่เข้ามาร้าน บ้านขนิษฐาต้องกลับมาอีกครั้ง บ้านขนิษฐา เปิดเวลา 11.00-23.00 น. 69 ถ.สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ โทร. 0-2287-2496

One of the aspects of Thailand which is most talked about among foreigners is the friendliness of the Thai people. Thais are so easy to smile and eager to honestly welcome visitors like they are members of their family. So if you are looking for a place to dine like you are home, in the living room, come right to Baan Khanitha. While you ponder the extensive list of modern Thai dishes, a complimentary set of Miang Kum with thick, aromatic sauce and the freshest condiments will be served to appetize. Their Khao Soi Nuea is rich and mellow with moderate use of spices, a tiny bit of chili oil and a dash of coconut milk for good measure. Soft-Shell Crab in Kiew Warn Sauce has the crab deep-fried to a salty taste and served with the Kiew Warn sauce which is somewhat sweetish from the bell pepper. Stir-Fried Tiger Prawns is hot, sweet, with a slight saltiness and best had with rice. The prawns themselves are large and worth every bite. This dish is made even more fragrant with the use of crispy basil. Health-food lovers should find this creation even more intriguing with the use of ginkgo in the thick sauce. The tantalizing taste and the inviting ambience combine to make sure everyone revisit Baan Khanitha once in a while. The place is open from 11:00 AM to 11:00 PM Find them on Sathorn Road or call 0-2287-2496.

ราคาต่อท่าน Lunch 400 บาท Dinner 1,000 บาท สวนลุมพินีEating Out Issue 15 September 2010

ถนนส

าทร

อภิ สิ ท ธิ์ เฉพาะสมาชิ ก บั ต รเครดิ ต ซิตี้แบงก์ รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร, พิเศษ บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ แพลตตินั่ม รับฟรี ผลไม้รวม 1 ที่ มูลค่า 150 บาท ที่ร้านบ้านขนิษฐา วันนี้-31 มี.ค. 54

The Allure of Thai Family

สวนลุมไนท์บาซาร์ ถนนพระราม 4 โรงแรมสุโขทัย สถานทูตออสเตรเลีย ซอยสวนพลู

บ้านขนิษฐา

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์


Text & Photo : Miyabi

เรือนมัลลิการ์

เสน่ห์แห่งความพิถีพิถัน

<ไปรามอินทรา

ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

Crystal Park

ถนนลาดพร้าว

Crystal Design Center

บางกะปิ >

รูปลักษณ์ทสี่ วยงาม ดูแล้วชวนให้ตดิ ตาตรึงใจ ก็เป็นเสน่หอ์ กี อย่างหนึง่ ทีช่ วนให้ ผูค้ นปลาบปลืม้ อาหารไทยเองก็เช่นกัน ความพิถพี ถิ นั ความใส่ใจรายละเอียด อย่างการ แกะสลักผักผลไม้ เครือ่ งเคียง เครือ่ งจิม้ ก็เป็นเอกลักษณ์และเสน่หท์ หี่ าใครเทียบเคียงได้ ยาก แม้แต่นานาประเทศยังยอมรับในเรื่องการแกะสลักผักผลไม้ของไทย เรือนมัลลิการ์ เป็นร้านอาหารอีกร้านหนึง่ ทีใ่ ส่ใจในเรือ่ งของอาหารตาและอาหาร ปาก โดยเฉพาะผักเคียง เครือ่ งแนม การจัดจานอาหารจะออกมาในสไตล์ไทยแท้ ดูแล้ว อลังการในทุก ๆ จาน อย่างน้ำพริกกะปิ รสแซบจีด๊ จ๊าดมาก เปรีย้ วเค็ม ติดหวานนิด ๆ กินแนมด้วยผักลวกหลากหลาย ทำให้รสชาติไม่จำเจ ฉันชือ่ บุษบา (ใหญ่) ดอกไม้นานาชนิด ชุบแป้งทอด รสชาติของดอกไม้อาจจะไม่จดั แต่ความกรอบและสารอาหารทีไ่ ด้รบั กลับ โดดเด่นเป็นทีส่ ดุ เมนูนหี้ ากินยาก เพราะการทำจะต้องคัดเฉพาะดอกไม้ทปี่ ลูกแบบปลอด สารเคมี อีกทัง้ เป็นเมนูทเี่ มือ่ ก่อนหากใครอาศัยอยูแ่ ถบพระนครก็คงจะคุน้ เคยดี แต่เดีย๋ วนี้ แทบจะหากินไม่ได้แล้ว จึงเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ใครมาแล้วควรสั่งเป็นที่สุด ปลากะพงลุย สวนผลไม้ เป็นเมนูใหม่ลา่ สุด ทีน่ ำเสนอไอเดียไม่เหมือนทีไ่ หน ใช้ตำปูผลไม้เป็นน้ำยำ กิน กับปลากะพงทอดเนือ้ นุม่ ฟู น้ำยำคลุกเคล้าเนือ้ ปลาให้รสเปรีย้ ว เค็ม หวาน ครบรสแบบ พอดิบพอดี ปิดท้ายด้วยเมนูแนะนำให้ตอ้ งลอง ไอศกรีมข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวมูน อร่อยไม่แข็งและไม่นมุ่ จนเกินไป กินคูก่ บั ไอศกรีมรสมะม่วงเนือ้ เนียนหอมกลิน่ มะม่วง ตัก เนื้อมะม่วงเพิ่มอีกนิดยิ่งช่วยให้รสของมะม่วงกับไอศกรีมยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้น การมาทีเ่ รือนมัลลิการ์สาขาใหม่ที่ CDC นี้ แม้จะไม่ใช่รา้ นใหญ่โตมากมายนัก แต่กลับรูส้ กึ เป็นกันเองกับพนักงานทีบ่ ริการประหนึง่ เหมือนเราเป็นคนในครอบครัว แถม บรรยากาศการตกแต่งทีใ่ ช้ของเก่าทัง้ ไทยภาคกลางผสมกลิน่ อายไทยภาคเหนือ ยิง่ ทำให้ รู้สึกว่าตัวเรามีความสำคัญ รู้สึกได้ถึงความพิถีพิถันที่ทางร้านมอบให้กับลูกค้า... เรือนมัลลิการ์ สาขา Crystal Design Center เปิดเวลา 11.00-23.00 น. 1420/1 ซ.ลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ โทร./แฟกซ์ : 0-2102-2084

The Allure of Dedication

Another reason why the Thai cuisine is so alluring is the level of delicateness that goes into the preparation and presentation of the food, the side dishes, the dips and such things found on the table. Ruen Mallika is one of those places whose food pleases not only the palate but also the eyes. Every dish here is served with no-holds-barred, authentic Thai style presentation. One look at the side vegetables and you will know they are serious about this. The Namprik Kapi is very hot with a middle sour and salty note before finishing off with a hint of sweetness. It is best had with the variety of boiled vegetables provided. Chan Chue Boossaba is essentially batter-fried flowers of different kinds. Their taste may not be very strong but the nutrients they give can be significant. This dish is so hard to find now because only chemical-free flowers can be used so do not miss at all cost. Their latest creation, Fruity Snapper, explores a new concept where puffy fried snapper is served in the sour, salty and sweet dressing of Crab and Fruit Somtam. Cap off the meal with our recommended Mango Rice and Ice-Cream where the rice is neither too stiff nor soft and the ice-cream is smooth with a full flavor of mango. Be sure to have a small bit of mango fruit with every bite for a more pronounced effect. Their new branch at Crystal Design Center is not very big but the service is top-notch. They are open from 11:00 AM to 11:00 PM Call 0-2102-2084.

ราคาต่อท่าน 500 บาท อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร ที่ร้านเรือนมัลลิการ์ วันนี้-31 มี.ค. 54 www.facebook.com/eatingout
Cover

Cover Story

Text & Photo : Miyabi

ร้านภรณี

เสน่ห์แห่งความมั่นคงและยืนยาว การจะเปิดร้านอาหารสักร้าน คนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องง่าย แต่การจะอยู่ให้ ยืนยาวมาถึง 60 ปี อย่างร้านภรณี ทีเ่ ปิดมาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1949 นัน้ คงจะต้องมีเสน่หช์ นิด ทีท่ ำให้คนกลับมาหาภรณีเสมอ และสิง่ นัน้ ก็คอื ความมัน่ คงและยึดมัน่ ในการใช้วธิ เี ดิม ๆ ในการทำอาหาร สมัยก่อนทำแบบไหนปัจจุบนั ก็แบบนัน้ ไม่เปลีย่ นแปลง แม้แต่แม่ครัว ยังคงเป็นแม่ดา คนเดียวกับทีอ่ ยูม่ าตัง้ แต่เปิดร้าน ร้านภรณีนบั ว่าเป็นร้านอาหารไทยแรก ๆ ทีข่ ายอาหารไทยและอาหารฝรัง่ แต่ เป็นอาหารฝรัง่ รสชาติแบบไทย ๆ ทีม่ เี มนู Signature อย่างพล่าแฮม แฮมรมควันหอม อบอวล รสหวานนำเปรีย้ วตาม จุดเด่นของจานคือแฮมรมควันทีท่ างร้านทำเอง กลิน่ หอม เตะจมูกชนิดทีใ่ ครได้ชมิ ต้องติดใจ แถมเมนูนมี้ มี าตัง้ แต่เปิดร้านกันเลยทีเดียว โรตีกบั แกงเผ็ดเนือ้ ลูกวัวพริกขีห้ นูสวน แป้งโรตีกรอบนอกนุม่ ใน ชิน้ หนาพอประมาณกินกับแกง เผ็ดรสเข้มข้น เนือ้ นุม่ เคีย้ วง่าย เป็นเมนูตงั้ แต่เปิดร้านอีกเช่นกัน แกงเหลืองปลาแซลมอน รสเปรีย้ วกำลังดี ไม่จดี๊ จนแสบทรวง แถมเนือ้ ปลาแซลมอนนุม่ ๆ แต่ไม่แหลก ยิง่ กินกับข้าว สวยยิง่ เพลิน ทีน่ เี่ ขาใช้ปลาแซลมอนจากนอร์เวย์ทคี่ ดั มาแล้วอย่างดีเพือ่ เมนูนโี้ ดยเฉพาะ สำหรับคนที่ชื่นชอบอาหารไทยสไตล์โฮมเมดอย่างแท้จริง นั่งสบาย ๆ ใน บรรยากาศเป็นกันเองเหมือนอยูบ่ า้ นต้องไม่พลาดร้านภรณี ทัง้ คอนเซ็ปต์ในการตกแต่ง ร้าน ที่ทางเข้าเป็นเหมือนสะพานไม้เข้าบ้าน ด้านในเป็นชานบ้านนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือ พอเดินผ่านเข้ามาด้านในก็เข้ามายังห้องรับแขก ทีบ่ รรยากาศเรียบง่ายอุน่ สบายในความ รูส้ กึ ไว้นงั่ กินอาหารมือ้ หนักกับครอบครัว ร้านภรณี เปิดทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 10.00-22.00 น. 96/14 ซ.สุขมุ วิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0-2260-1626, 0-2664-4454

The Allure of Longevity

Starting a restaurant business is not as simple as one may imagine. Sustaining it for 60 years is then even more challenging. Bharani is our case in point. Launched in 1949, their strict adherence to traditional cooking techniques keeps everyone coming back. They are also among the first Thai restaurants to serve dishes with western influences as well. Their signature dish Plah Ham or Spicy Ham Salad begins with a sweet punch and followed by a measure of sourness. They smoke their own ham and the aroma it gives is certain to captivate. Hot Chili Veal Curry is thick and intense with tender bits of veal and served with good sized roti which is crispy on the outside and soft on the inside. Also remarkable is Salmon in Yellow Curry which manages to be just right and not over the top in the sourness department. The fish, while soft enough, does not disintegrate in the curry. The better it is to have with a plate of well cooked rice. If you are seriously into homemade Thai food (Kun Da the cook has been with this eatery right from the beginning) and friendly, casual ambience, by all means put Bharani on your short list. Bharani on Sukhumvit 23 is open daily from 10:00 AM to 10:00 PM Call 0-2260-1626 or 0-2664-4454 for directions.

ราคาต่อท่าน 400 บาทEating Out Issue 15 September 2010

ทองหล่อ ซอย 16 ทองหล่อ ซอย 14 ทองหล่อ ซ อย 12

ทองหล

่อ ซอย

8

10

ุมวิท

ร้านภรณี

่อ ซอย

ซอยส ุข

ทองหล

63

ิท 55 ซอยสุขุม ว

อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต ซิตี้แบงก์แพลตตินั่ม รับส่วนลด 20% เฉพาะค่าอาหาร, บัตร เครดิตซิตี้แบงก์ประเภทอื่น รับ ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร ที่ร้านภรณี วันนี้-31 มี.ค. 54


Text & Photo : Miyabi

ร้านนารา

เสน่ห์แบบไทยประยุกต์

ล่อ ซอ

ุมวิท

ทองหล

่อ ซอย 10 ทองห ร้านนารา

ซอยส ุข

ซอยสุขุม ว

ิท 55

ทองหล่อ ซอย 16 ทองหล่อ ซอย 14 ทองหล่อ ซ อย 12

63

ร้านอาหารไทยทีต่ กแต่งสวยงามทันสมัยมีอยูม่ ากมาย แต่จะหาร้านทีม่ คี าแร็กเตอร์ โดดเด่น มีเสน่หเ์ พียงแค่มองเห็น ยิง่ มองยิง่ หลงใหล ก็ขอให้มองหาร้าน Nara ทีต่ กึ Eight ทองหล่อ ไว้อกี สักร้าน หากมองดูจากภายนอกร้านนาราก็เปรียบเหมือนผูห้ ญิงสาวสวย ทันสมัย แต่งองค์ ทรงเครือ่ งได้ดดู ี แต่หารูไ้ ม่วา่ สาวสวยคนนีไ้ ม่ได้มดี แี ค่เพียงภายนอก แต่เธอยังมาพร้อม อาหารจานอร่อยสไตล์ฟวิ ชัน หรืออาหารจานไทยแท้ทแี่ ม้จะดูทนั สมัยแต่กบ็ ง่ บอกถึงความ เป็นไทยได้เต็มเปี่ยม ดูได้จากสปาเกตตีลาบทอด อาหารฟิวชันรสแซบแบบไทย ๆ ที่ แม้แต่ฝรั่งยังการันตีว่าจานนี้เด็ด ลาบทอดรสอมเปรี้ยวผัดกับเส้นสปาเกตตีเข้ากันดี อย่างคาดไม่ถึง ปูนิ่มผัดผงกะหรี่ ปูนิ่มรสเข้มข้นยิ่งทำให้ผงกะหรี่ยิ่งจัดจ้าน รสชาติ หวานมันอร่อยได้ใจ หมีก่ รอบชาววัง รสเปรีย้ วหวานเป็นสูตรออริจนิ ลั ของทางร้าน คลุก เคล้าให้เข้ากันจะมีรสหวานนิด ๆ จากหมูรวนซอสมะขาม กินกับถัว่ งอกและกุยช่าย จะช่วยขจัดรสน้ำมันที่ปลายลิ้นได้ดี ไม่น่าแปลกใจที่เป็นเมนูแนะนำของทางร้าน เค้ก มะตูมกับวิปครีม ขนมเค้กเนือ้ สปองจ์นมุ่ ๆ หอมกลิน่ มะตูมอ่อน ๆ รสหวานน้อย ๆ ทำให้กนิ แล้วไม่เลีย่ น แต่ถา้ ตักกินพร้อมมะตูมเชือ่ มด้านบน แตะวิปครีมเนือ้ เย็นนิดหน่อย รสชาติยงิ่ เข้ากันดี ยิง่ รูส้ กึ สดชืน่ หลังจากอิม่ ไป 1 มือ้ ก็มาสังเกตว่าร้านนีต้ กแต่งได้เป็นเอกลักษณ์ดี เพราะการ ตกแต่งร้านมีลกั ษณะเหมือนกรงนก การกัน้ โซนแต่ละโซนเขาจะใช้ซไี่ ม้หา่ ง ๆ แต่เพิม่ ความเก๋โดยการแต่งด้วยไม้เลือ้ ยทาสีขาว เกีย่ วพันซีก่ รงแบบโปร่ง ๆ ให้บรรยากาศเหมือน นัง่ อยูใ่ นกรงนก ดูกว้างและโปร่งสบายตามาก ๆ ทัง้ นีเ้ พราะเพดานสูง ๆ ยิง่ ช่วยให้รสู้ กึ ว่าร้านดูโล่งขึ้น แถมรอบด้านยังกรุกระจกใสทำให้มองเห็นวิวด้านนอก จัดเป็นสวน ด้านหน้าเล็ก ๆ มีพนื้ ทีส่ เี ขียว ยิง่ ดูยงิ่ มีเสน่หจ์ ริง ๆ ร้าน Nara Eight Thai Cuisine เปิดทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 10.00-23.00 น. 881/ Unit No. L110A, L110B, L111A, ซ.สุขมุ วิท 55 (ทองหล่อ) ถ.สุขมุ วิท คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0-2713-8391

The Allure of Fusion

Nara stands out from other contemporary Thai restaurants with a distinctive character. If it were a person, Nara at the Eight Building on Thonglor is probably a chic lady who knows how to dress her best. The place is fashioned after a bird cage but airy and open thanks to the tall ceiling and the all-round glass pane overlooking the view outside. But this attraction is more than skin deep as the lady serves up dish after dish of dish of authentic and fusion Thai food. Spaghetti Lab Tod features slightly sour, deep-fried lab balls, tossed in spaghetti to create an unexpectedly agreeable taste. Soft-Shell Crab in Curry is as rich and intense as you would want it to be. Their house recipe of Meeh Krob Chaow Wang carries a hint of sweetness from fried pork in tamarind sauce. The bean sprout and chive served are truly effective at working the aftertaste of oil. The Bale Fruit Cake is essentially a tender sponge cake with sweetened bale fruit and cold whipped cream on top. A spoonful of all layers is guaranteed to give you a most refreshing experience. Visit Nara at Eight on Thonglor from 10:00 AM to 11:00 PM They are open daily and call 0-2713-8391.

ราคาต่อท่าน 500 บาท อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต ซิตี้แบงก์แพลตตินั่ม ซีเล็คท์ รับ ส่วนลด 12% เฉพาะค่าอาหาร, บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ประเภทอื่น รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร ที่ร้านนารา วันนี้-31 ธ.ค. 53

ย 8

www.facebook.com/eatingout
Coffee Break

Text & Photo : _K

Office Life

ถูกรสนิยม...

โชคดีจริง...ที่ฉันพักอยู่ไม่ไกลจากร้านนัดหมายมาก นัก แม้เชา้ นีฉ้ นั ค่อนข้างจะงัวเงยี ตืน่ ไปซะหน่อย ก็เพราะ เมื่ อ คื น ฝนตกหนั ก เลยทำให้ ห ลั บ เพลิ น ไปหน่ อ ย พอตื่นมาอีกทีก็ใกล้เวลานัดซะแล้ว 09.00 น. ในบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ เช้า จากถนนศรีวราตรงมายังซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เลี้ยวขวาตรงมาจนถึง บริษัท ทริปเปิ้ลทู จำกัด ถัดมาไม่กี่ก้าวก็เจอป้าย Rom Mai Ai Aoon (ร่มไม้ไออุ่น) ตัวหนังสือ สี ส้มแป๊ดเตะตา ดู ๆ ก็สมชื่อแล้วล่ะ ต้นก้ามปูขนาดใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมพื้นที่ ต้นไม้ขนาดเล็ก ไม้ประดับรายล้อมรอบด้าน สีเขียว ๆ พลิ้วไหวไปมามีพลังประหลาด เพราะช่วยเปลี่ยนอารมณ์ ความพลุกพล่านจากถนนด้านหน้า ให้กลายเป็นความเพลิดเพลินตาปลอดโปร่งโล่งสบายตัวได้ จริง ๆ Rom Mai Ai Aoon ร้านกาแฟสำหรับผู้รักธรรมชาติ ที่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 07.0022.00 น. โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 โซนด้วยกันคือ มุมชงกาแฟ มุมระเบียง มุมห้องแอร์ และมุม สำหรับคนสูบบุหรี่ ด้วยเจ้าของร้านเข้าใจถึงความชอบของแต่ละบุคคล เลยมีการจัดสรรพื้นที่ร้าน ให้ลูกค้าได้เลือกนั่งตามใจชอบ

10

Eating Out Issue 15 September 2010

กะว่าจะเข้าไปนั่งมุมห้องแอร์ที่ตกแต่งเก๋ไก๋ซะ หน่อย แต่พนื้ ทีก่ เ็ ต็มไปด้วยเด็กมัธยมชายหญิงทีก่ ำลังนัง่ เกาะกลุม่ คุยกันไปสลับกับเปิดนิตยสารอ่านเล่น ๆ กันไป ครัน้ จะทำตัวแอ๊บเด็กเข้าไปนัง่ ด้วยอีกคนก็ดกู ระไรอยู่ เลย ขอออกมานั่งเก้าอี้ไม้โซนระเบียงโล่ง ๆ สูดอากาศ ฉ่ำเย็นไม่ปรุงแต่ง มีกระถางต้นไม้ขนาดเล็กประดับ อยู่หัวมุมโต๊ะ พร้อมจิบ Hot Cafe Latte รสชาติเข้มข้นจะดีกว่า จะว่ า ไป “กาแฟ” แต่ละร้านก็มี เอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะต่างก็มีสูตรเด็ด ที่เป็นพระเอกของร้าน รวมไปถึงการตกแต่ง ร้านที่แตกต่างกันออกไป ทีนี้ก็อยู่ที่รสนิยม ของลูกค้าว่าชื่นชอบแบบไหนเป็นพิเศษ จน กระทั่งกลายเป็นลูกค้าประจำไปในที่สุด ...ว่าแต่ร้านนี้ก็ถูกกับรสนิยมลูกค้าอย่างฉันแล้วล่ะ เพราะครั้ง ก่อนพี่สาวนักชิมมาจิบกาแฟที่นี่แล้วบอกว่า Rom Mai Ai Aoon …OK ลงตัวมาก ๆ กาแฟรสชาติดี บรรยากาศดี ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ จน วันนี้มีโอกาสได้แวะมาพิสูจน์ ทีนี้ก็ต้องบอกว่าฉันคงได้เป็นลูกค้าประจำร้านนี้ไปอีกคนแล้ว เผลอ ๆ จะมีเพือ่ น ๆ น้อง ๆ มาเป็นลูกค้าด้วย เพราะร้านดี ๆ บรรยากาศ กินขาดขนาดนี้ เหมาะอย่างยิง่ สำหรับการมานัง่ พูดคุยแบบสบาย ๆ ซึง่ ใคร สะดวกนั่งทั้งวันก็ยังได้ (เจ้าของร้านบอกมาอย่างนั้น) ทีส่ ำคัญยังมีแรงบันดาลใจอีกหนึง่ อย่างนัน่ คือ อีกสักวันสองวัน ฉันคงต้องไปหาซือ้ กระถางต้นไม้เล็ก ๆ มาตัง้ ประดับไว้ในห้องเพือ่ เพิม่ ความสดชื่นสดใสเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้เกิดขึ้นแล้วล่ะ...


Totally Thai Taste

ลาดพร้าว ซอ

ย 94

ถนนอ

ินทรา

ร้านกาแฟ ร่มไม้ไออุน่ ตัง้ อยูท่ ี่ ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โทร. 08-7528-5665, 08-9500-8119

ภรณ์

ซอย 94

ทางด่วนรามอิน ถนนประดิษฐ์มทรนูา-ธ อาจณรงค์ รรม

ไปลาดพร้าว

ร้านกาแฟ ร่มไม้ไออุ่น

ชว

นช ม เบ เ ก อ ร

ี่

Rom Mai Ai Aoon Rom Mai Ai Aoon is in Lad Prao Soi 94 (Panjamit), a few steps from Triple Two office, a signboard in shocking orange is outside. This coffee shop amidst trees of various sizes opens everyday from 07:00 AM to 10:00 PM with 4 zones for your preference: the coffee bar, terrace, a/c room, and one for smoker. I opted for the terrace to savor Hot Cafe Latte with its rich bean taste. It is true that each coffee house has its style and character -with an exclusive brew of its own. It’s the ambience and the type of clientele that helps one decide to make one’s own, especially where one can laze for reading or just for chit chat for hours on end like in a French cafe.

จำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่, อุปกรณ์ทำขนมไทย, อาหารและเครื่องดื่ม, แป้ง-เนย วัตถุแต่งกลิ่น-สี, บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้า จากต่างประเทศ ชวนชม (ตลาดสดบางเขน) 9/16-17 ถ.พหลโยธิน (ซอย 32/1) เสนานิคม แยก1

จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2941-9966, 08-1755-0059 โทรสาร 0-2941-9322 Mr.ลอยด์ (ร่มเกล้า) 75/81 ซ.ร่มเกล้า1 (หมูบ่ า้ นปรีชาร่มเกล้า เยือ้ ง ม.เกษมบัณฑิตร่มเกล้า) ถ.ร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร. 0-2909-8256, 08-1818-3928 โทรสาร. 0-2909-8257 www.facebook.com/eatingout 11


Japanese

Experience

BY

Text & Photo : ameiza

วั น เหงา ๆ กั บ เพื่ อ นสาว ผู้หญิง...สิ่งมีชีวิตที่มีความคิดสลับซับซ้อน ขี้งอน เอาแต่ ใจ และไม่ยอมแก่ สิ่งมีชีวิตที่ว่านี้จะยอมไม่ ได้มากที่สุดตอนไหนรู้ ไหมคะ ก็ตอนที่รุ่นน้องมันเรียกว่า “ป้า” ไงล่ะ... ช่วงนี้ ฝนตก รถติด ชีวิตเฉอะแฉะ ทำให้ความรู้สึกซึมเซาเงียบเหงาเป็นที่สุด อย่างวันนี้ก็ฝนตกอีกแล้ว แต่ ไม่อยากนั่งเหงา นั่งหง่าวอยู่ที่บ้าน คนเดียว เลยนัดเพือ่ นสาว 3 คนไปหาร้านอาหารญีป่ นุ่ อร่อย ๆ แถว J Avenue กินกันดีกว่า เมือ่ 4 สาวมารวมตัวกัน เสียงโหวตก็เป็นเอกฉันท์วา่ เข้าร้าน Namba เพราะเจอภาพซูชริ าคาไม่แพงแปะไว้ทกี่ ระจกหน้าร้าน แถมร้านตกแต่งร่วมสมัย ไม่ดเู คร่งขรึมจนเกินไป เหมาะกับสาวโสดหน้าใส 4 คนทีเ่ ดินเข้าไปเป็นทีส่ ดุ ! เมนูแรกที่สั่งขอของว่างอย่าง Okonomiyaki ร้านนี้เขามีเตาผัดที่โต๊ะ สำหรับคนที่ต้องการกินแบบสนุกสนานแบบผัดเองกินเอง สาว ๆ บอกว่าวันนี้ ขอเน้นรสชาติเลยให้ร้านทำให้ดีกว่า (ข้ออ้างค่ะ กลัวผัดแล้วกินไม่ได้มากกว่า) รสชาติโอโคโนมิยากิโอเคมาก ๆ นุ่มหอม ซอสหวานนำ แถมโอโคโนไม่เลี่ยน เลยเพราะใช้มันนางายิโมะสดในการทำ ก่อนกลับบ้านจานนี้เลยกลายเป็นของ ติดมือกลับไปด้วย มาต่อกันที่ Ika Mentaiko Pasta สปาเกตตีซอสครีม เขา ใส่ไข่ปลาเยอะมาก ผัดแบบผัดแห้งทำให้ไม่เลีย่ น รสชาติเข้มข้นหอมกลิน่ ไข่ปลา แต่ถา้ ใครไม่ชอบกลิน่ คาวอาจจะคิดว่าแรงไปนิดนะคะ ตอนแรกสาว ๆ ก็ลงั เล แต่พอได้ลองคนละคำเท่านัน้ ล่ะ แทบจะตบตีแย่งกันสาวเส้น Kawari Namba

12

Eating Out Issue 15 September 2010

Sushi จานนี้ดูอลังการมาก สั่งซูชิไปหลายอย่าง เขาเลยรวมใส่มาให้จานเดียว ส่วนตัวชอบอันทีเ่ ป็นโทโร่สบั ปลาสดเนือ้ หวานจิม้ กับวาซาบินดิ หนึง่ ได้ใจจริง ๆ มาจบกันที่จานสุดท้าย Cheese Katsu เนื้อหมูสไลซ์บางห่อชีส อาหารจานนี้ ก่อนกินทางร้านเขามีถว้ ยงาคัว่ พร้อมไม้คนอันเล็ก ๆ มาให้เราบดงาก่อนเทน้ำจิม้ ราดลงไปในถ้วยงา งาบดใหม่ ๆ กลิน่ หอมมาก ทำให้รสู้ กึ อยากอาหารขึน้ มาอีก ทั้ง ๆ ที่ 3 จานแรกก็แทบจะเต็มตื้นกันแล้ว เนื้อหมูแล่บางซ้อนทับกันหลาย ชั้นทั้งแน่นทั้งนุ่ม ชีสด้านในไหลออกมาเยิ้ม ๆ คีบจิ้มน้ำจิ้มรสชาติอมเปรี้ยว จานนี้ประทับใจน้ำจิ้มมาก ข้นหนืดรสชาติเข้มข้นสุด ๆ หลังจากอิม่ อร่อยกันแล้ว เราได้มโี อกาสคุยกับคุณสุธริ า อิซากิ หรือพีอ่ อ้ น เจ้าของร้าน ซึง่ ทำให้รวู้ า่ ร้านนัมบะนีม้ ชี อื่ มาจากถนนสายหนึง่ ในโอซาก้าทีม่ รี า้ น อาหารอร่อย ๆ โดยเฉพาะร้านโอโคโนมิยากิเปิดเยอะ พี่อ้อนเปิดเพื่ออยากให้ ลูกค้าสนุกสนาน ไม่เน้นธุรกิจ ราคาอาหารจึงไม่สูง อีกทั้งซอสและน้ำจิ้ม


ทีใ่ ช้ในร้านเป็นสูตรออริจนิ ลั ของทางร้านโดยเฉพาะ เน้นของสดใหม่ รสชาติแบบ ญี่ปุ่นแท้ ๆ ระหว่างคุยกันไปก็นั่งจิบชาอูหลงและชาเขียวกันเพลิน ทำให้วันที่ ฟ้าฝนอึมครึมแบบนี้ไม่เงียบเหงาอีกต่อไป... บังเอิญวันนี้ เราหิ้ว มาด้วย พี่อ้อนเห็นจึงคิดสูตรอาหารที่ใช้ซอสทาคูมิ ในการ ทำ อุดงผัดกิมจิ ให้พอ่ ครัวทีร่ า้ นลองทำมาให้ชมิ ด้วย นับว่า มาวันนีค้ มุ้ จริงๆ ตอนกำลังจะก้าวออกจากร้านเดินชนกับน้องนักศึกษาทีก่ ำลังเข้าร้านมา น้องเขาก็นา่ รักเนอะอุตส่าห์ตอบมาว่า “ขอโทษทีเ่ ดินชนครับ...ป้า” หนอยอย่าให้ เจออีกเชียว เด็กบ้า Namba Japanese Restaurant ตั้งอยู่ที่ 323/1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 15) ชั้น 2 เจ อเวนิว สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2712-6470, 0-2712-6418

ราคาต่อท่าน 500 บาท

อร่อยง่าย ๆ สไตล์

อุด้งผัดกิมจิ

ส่วนผสม เนือ้ หมูสไลซ์ 200 กรัม เส้นอุดง้ 1 ห่อ กิมจิ 200 กรัม 2-3 ช้อนโต๊ะ กุยช่ายพอประมาณ ถัว่ งอกพอประมาณ สาหร่ายหัน่ เส้นสำหรับโรย วิธีทำ 1. ลวกเส้นอุดง้ ในน้ำเดือด 3 นาที จนเส้นสุก พักไว้ 2. นำหมูลงผัดในกระทะพอสุกโดยใส่นำ้ มันพืชเล็กน้อย 3. ใส่เส้นอุดง้ กิมจิ ถัว่ งอก และกุยช่ายลงผัดพอสุก ปรุงรสด้วย ผัดพอเข้ากัน ตักใส่จาน โรยด้วยสาหร่าย จัดเสิรฟ์

โชยุญี่ปุ่น

ซอสผัด

ซอสเทริยากิ

www.facebook.com/eatingout

13


Buffet of the Month

Office Life

Text & Photo : Hana... นางสาวดอกไม้

ดอกทิวลิป...

เป็นดอกไม้ประจำราศีกันย์ คนเกิดเดือนนี้ จะชอบเข้าวัดและผูกพันลึกซึ้งกับศาสนา เชื่อเรื่อง โชคลางโหราศาสตร์เป็นพิเศษ ดอกไม้ของคุณจึงเป็น “ดอกทิวลิป” ที่บ่งบอกถึงความนุ่มนวลและถูกขัดเกลา มาอย่างดี แถมยังเปน็ ดอกไมท้ แี่ คร์ความรูส้ กึ ของคนอืน่ มากกว่า ระดับปกติ มีหวั ใจลึกซึง้ เตม็ ไปด้วยความเหน็ อกเหน็ ใจคนรอบข้าง เปน็ คนเจา้ ระเบยี บ ตรงต่อเวลา แต่กม็ กั วิตกกังวลเรอื่ งต่าง ๆ ง่าย สีสนั ของดอกทิวลิปสามารถสือ่ ความหมายได้เหมือนกัน อย่าง ทิวลิปสีแดง เป็นดอกไม้แห่งการสารภาพรัก หากได้จากใคร แสดงว่าคนผู้นั้นตกหลุมรักคุณแล้ว ทิวลิปสีเหลือง เป็น สัญลักษณ์แห่งความผิดหวัง แต่ถ้ามาพร้อมกันแบบ หลากสีล่ะก็หมายถึง ดวงตาแสนสวย

ของเธอทำให้ฉันคลั่งไคล้…

14

Eating Out Issue 15 September 2010

ถึเย็นงคราวของ... ทิวลิป

วันทีร่ ถติดกระหน่ำ ฉันร้อนรนเพราะกลัวไปไม่ทนั นัด... วันนี้มีปาร์ตี้ดินเนอร์หรูบนเรือสำราญระดับ 5 ดาว “Grand Pearl”... รถแท็กซีจ่ อดเทยี บท่าแทบถึงริมน้ำ ฉันวิง่ อย่างรวดเรว็ เพอื่ ให้ทนั นัดหมาย กลุม่ เพอื่ นสาวทัง้ 5 ยืนรอฉันอยูท่ ที่ า่ “เรว็ ๆ เรอื จะออกแล้ว” ฉันกระโดดขึน้ เรอื เกอื บนาทีสดุ ท้าย “หวุดหวิดเลยนะแก...” ฉันหันไปพยักหน้าแรง ๆ พร้อม เสียงหอบเล็กน้อย “รถ... ติด... มากกกก”

บนเรือลำนีห้ นาแน่นไปด้วยผูค้ น... โต๊ะอาหารมีมากมายให้เลือกนัง่ แต่โดย ส่วนใหญ่ทกุ โต๊ะจะได้รบั การจับจองมาแล้วตัง้ แต่ตอนทีโ่ ทรจอง ซึง่ ก็เหมือนกับพวก เราซึง่ โทรจองล่วงหน้าเกือบ 1 อาทิตย์ เนือ่ งจากอยากได้ววิ ทีส่ วย ๆ ซึง่ สามารถมองเห็น ได้รอบทิศทาง บนเรือลำนี้ต่างจากที่อื่นค่ะ เพราะเขามีทั้งหมด 3 ชั้น ให้เลือกนั่ง ชั้น 1 และ 2 เป็นส่วนรับประทานอาหาร ส่วนชั้น 3 นั้นเอาไว้นั่งรับลมหลังจากที่ รับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว พวกเราหย่อนก้นนัง่ ทีโ่ ต๊ะ พร้อมกับรับ เวลคัมดริง้ ค์ คนละ 1 แก้ว เป็นพันช์รสชาติอมหวานอมเปรีย้ ว ดืม่ แล้วรูส้ กึ สดชืน่ ขึน้ มาเลยทีเดียว... เสียงดนตรีเพลงไทยดังขึน้ พร้อมกับนางรำหน้าตาจิม้ ลิม้ ... บนเรือมีการแสดง 2 ชุด ชุดแรกเป็นการรำต้อนรับนักเที่ยว ส่วนชุดที่ 2 เป็นการรำปิดท้ายก่อนลงเรือ และเมือ่ การแสดงชุดแรกจบก็ถงึ เวลาของอาหารกันบ้าง อาหารบนเรือเน้นแบบนานาชาติ แต่วันนี้ฉันอยากรับประทานอาหารไทยจึงเลือกมาเป็นบางรายการเท่านั้น เริ่มที่ “ทอดมันปลากราย” เนือ้ เหนียวนุม่ โดนใจ มีรสเผ็ดนิดหน่อย รับประทานคูก่ บั น้ำจิม้ อาจาดเข้ากันดี “ฉูฉ่ กี่ งุ้ ” เมนูนรี้ สชาติเข้มข้นดีมากค่ะ ทางร้านเลือกกุง้ ขนาดพอเหมาะ นำมาทอดพอสุก จากนัน้ ราดด้วยเครือ่ งแกงเข้มข้น รสอมเผ็ดอมหวาน รับประทาน กับข้าวสวยอร่อยกำลังเหมาะ “ต้มยำกุ้ง” ขอบอกว่าจัดจ้านเกินคาด “อืม... อร่อย นะ ตอนแรกฉันคิดว่าจะออกหวานซะอีก” เสียงเพื่อนสาวร้องบอกหลังจากได้ชิม ฉันยิ้มให้ก่อนจะยกจาน “ผัดผักรวม” ให้เธอลองด้วย... ในขณะทีเ่ รือแล่นแหวกไปในแม่นำ้ เจ้าพระยา พวกเรากำลังอิม่ เอมกับอาหาร... สีสันสองฝั่งยามค่ำคืนสร้างบรรยากาศให้ดูพิสมัย ภาพต่าง ๆ ถูกเก็บไว้ในเมมโมรี วัดพระแก้ว วัดอรุณ สะพานพระราม 8 และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ มากมายที่ตั้งอยู่ ริมน้ำดูสวยกว่าเคย แสงไฟระยิบตัดผ่านความดำมืดของสายน้ำ และไม่ลืมทิ้งแสง ตกกระทบบนผืนน้ำ ช่วยสร้างความงามให้กับค่ำคืน...


Totally Thai Taste Grand Pearl Luxury Dining Cruise When in Bangkok, no matter how short your stay, there’s one experience you cannot miss, that is a dining cruise along Chao Phraya River. And Grand Pearl offer such a luxury dining with 5-star cuisine and service on its 2 decks of dining hall and top deck for scenic panorama. After a welcome drink of fruit pinch, International dishes are on daily buffet along with Thai exquisites such as feather back fish patty, Curry Fried Shrimp, Tom Yum Goong Hot and Spicy Prawn Soup, and Assorted Vegetables Fried. The top deck offer more spirits and beverages with live-band music into the night. Grand Pearl Tel: 0-2861-0255 ext 201-205 or www.grandpearl cruise.com

บุฟเฟ่ต์ติ่มซำฮ่องกง ไม่อมิ่ ไม่หยุดเสิรฟ์ “บุฟเฟ่ตต์ มิ่ ซำฮ่องกง” ห้องอาหาร จีน ฮ่องเต้ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ กว่า 35 รายการ ทั้งของทอด ของนึ่ง รังสรรค์พิเศษเฉพาะคนรักติ่มซำ อาทิ เกี๊ยวกุ้งทอด, เผือกทอด, ฮะเก๋า, ขนมจีบปู-กุ้ง, ซี่โครงหมู เต้าซี,่ เนือ้ ปลาเก๋านึง่ พริกมะนาว, ก้ามปูผดั ผงกะหรี่ ฯลฯ ตบ ท้ายด้วยขนมหวานหรือผลไม้ ท่านละ 359 บาท++ มือ้ กลางวัน 11.00-14.00 น. มือ้ ค่ำ 18.00-23.30 น. โทร. 0-2254-0444 ต่อ 1562-3

ad g Ro

Roa

Chao

Phra

iver ya R

ao Phra

ya Rive

Millennium Hilton Peninsula

r

aksin

Grand Pearl

BTS T

Royal Orchid Sheraton Oriental Hotel Hotel Shangri-la Hotel Ch Bridge

River SCompl h o pCity epx i n g

Sura

won

raya Charean Krung Road

Taksin

Promotion Buffet wisinsiri@weekend-magazine.com

d

โปรแกรมล่องเรือรับประทานอาหารค่ำ จากปกติ 1,500 บาท ต่อท่าน เหลือเพียง 950 บาท ต่อท่าน - ราคานี้เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น - โปรโมชั่นนี้เฉพาะเดือนกันยายน-สิ้นเดือนตุลาคม 2553 เท่านั้น Grand Pearl ติดต่อสำรองที่นั่ง โทร. 0-2861-0255 ต่อ 201-205 หรือ www.grandpearlcruise.com Si Ph

พวกเราขึ้นมานั่งสำราญบนชั้น 3 พร้อมกับฟังดนตรีจากนักร้องคุณภาพ... เพลงสากลคุ้นหูดังขึ้นไม่ขาดสาย เริ่มจากเพลงช้า ก่อนขยับแข้งขยับขาเป็นจังหวะ เร้าใจ ฉันโยกหัวไปเบา ๆ แล้วเพลงก็หยุดลงทันที แสงไฟในเรือหรี่ริบเปลี่ยนเป็น แสงเทียน “แฮปปีเ้ บิรด์ เดย์ ทูย.ู ..” เสียงเพือ่ นสาวดังคลอไปพร้อมกับจังหวะของดนตรี เค้กช็อกโกแลตของโปรดวางลงตรงหน้า และเมือ่ เพลงจบลงเสียงปรบมือของคนบน เรือก็กึกก้องจนฉันอดอมยิ้มไม่ได้ แก๊งเพื่อนสาวยิ้มรับพร้อมกับบอกว่า “สุขสันต์ วันเกิดย่ะ... นีถ่ า้ แกตกเรืองานนีค้ งกร่อยแย่ เพราะพวกฉันไม่รจู้ ะเอาเค้กไปทำอะไร...” แล้วเสียงหัวเราะของพวกเราก็ดังขึ้นพร้อมกับเพลงจังหวะเร็ว ซึ่งยังกระแทกต่อไป จนถึงฝั่ง...

All-You-Can-Eat Dim Sum

ราตรีแห่งบุฟเฟ่ต์

ชมวิวริมแม่นำ้ เจ้าพระยาในมุมสูงจากชัน้ 38 พร้อมรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารเซี่ยงไฮ้ 38 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ สีลม บรรยากาศหรูสไตล์อาร์ตเดคโค มือ้ กลางวัน เมนูใหม่ที่มีให้เลือกมากกว่า 50 รายการ วันจันทร์-ศุกร์ ราคาสุทธิทา่ นละ 692 บาทถ้วน วันเสาร์-อาทิตย์ ราคาสุทธิ ท่านละ 927 บาทถ้วน (พร้อมเป็ดปักกิง่ ) มือ้ กลางวัน 11.3014.30 น. มื้อค่ำ 18.00-23.00 น. พิเศษสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ลด 50% จากราคา ปกติ และเปิดให้บริการห้องส่วนตัวตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป โทร. 0-2238-1991 ต่อ 1362

อิม่ อร่อยกับราตรีแห่งบุฟเฟ่ต์ ณ วิลล่า มาร็อก รีสอร์ท ริมหาดปราณบุรี ทุกค่ำคืนของวันเสาร์สุดท้ายของเดือน ระหว่างเวลา 18.00-22.00 น. ประกอบไปด้วยบาร์บคี วิ ซีฟู้ด เมนูอาหารโมร็อกโกต้นตำรับอย่างทาจีนไก่ ทาจีนปลาย่าง ฮาริซ่าซุป คือซุปมะเขือเทศและเครื่องเทศแบบโมร็อกโก เพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีเมนูอื่น ๆ อีกมากมาย รวมไป ถึงเมนูอาหารไทยยอดนิยมอย่างต้มยำทะเล หรือข้าวอบ สับปะรด ปิดท้ายด้วยขนมหวานแบบโมร็อกโก อาทิ มูฮาราเบีย่ ฯลฯ เสิรฟ์ พร้อมชาหรือกาแฟ ราคาท่านละ 1,500 บาทถ้วน รวมเครื่องดื่มต้อนรับ 1 แก้ว พร้อมด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ มา 4 ท่าน จ่ายเพียง 3 ท่าน โทร. 0-3263-0771

www.facebook.com/eatingout

15


Roadside Food

Text & Photo : แตงกวาดอง

Office Life

ผู้ชำนาญการหลงทาง...

ก่อนอืน่ ขอบอกเลยว่าไม่ใช่ความผิดของแตงกวาดอง... การหลงทางถึง แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ (หรือเปล่า...) แต่ก็ใช่ว่าความผิดนั้นจะเป็นของ แตงกวาดองเสมอนี่นา... การเดินทางครั้งนี้มาถึงแค่ชานเมือง แถว ๆ รังสิตนครนายก แต่เจ้ากรรมผู้บอกทางดันพาไปหลงไกลจนเกือบถึงอยุธยา... “พี่ ๆ หนูจะไปรังสิตคลอง 1” แตงกวาดองเอ่ยถามผู้รู้ “ไปทาง.... บลา บลา บลา” แล้วแกก็ร่ายยาวบอกทางเสร็จสรรพ “ขอบคุณค่ะ...” ไหว้แบบนอบน้อมสุด ๆ แหมก็มาพึ่งเขานี่เนอะ และจากนัน้ แตงกวาดองก็ขบั รถตรงไปยังจุดหมาย พร้อมแผนทีค่ ใู่ จซึง่ ผูร้ ู้ เขียนไว้ให้ละเอียดยิบ... ตามทางเรมิ่ แปลกตาและดูหา่ งเหนิ บ้านเรอื นมากขึน้ ทุง่ หญ้า สีเขยี วมองเหน็ เปน็ ทิวแถว “ว้าย... มีควายด้วย” (อุทานกับตัวเองค่ะ...) แตงกวาดอง สูดหายใจลึก ๆ หวังเอากลิ่นธรรมชาติเข้าปอด แต่ก็ต้องชะงักเมื่อเห็นป้ายบอก ทางที่เขียนว่า “อยุธยา 15 กิโล...” แตงกวาดองเบรกรถอย่างแรงแล้วหันไป มองหน้าน้องควายที่ยืนอยู่ในทุ่ง เหมือนจะถามมันว่า “ฉันอยู่ไหนฟะ...” เมื่อตั้งสติได้แตงกวาดองก็โทรไปอาละวาดกับผู้บอกทางทันที... ผู้บอกทางเงอะ ๆ งะ ๆ สักพัก และบอกให้แตงกวาดองช่วยตัวเองละกัน มีเสียงพวกพ้อง ตะโกนอยูข่ า้ ง ๆ หูโทรศัพท์วา่ “มี OVI ก็ใช้ด.ิ ..” เออเนอะ อุตส่าห์ซอื้ โทรศัพท์ไฮโซหรูหราราคาหลายหมืน่ บาทมาทัง้ ที ยังไม่เคยได้ลองเล่นอะไรเลย ว่าแล้วแตงกวาดอง ก็ทำการเปิดโทรศัพท์แล้วค้นหาแผนที่ทันที... ขอแนะนำสำหรับผู้ที่ใช้ GPS ในการบอกทาง... คุณไม่ควรเปิดเพลงในรถให้ดังนัก เพราะคุณจะไม่ได้ยินเสียงสาวน้อยที่คอยสั่งว่า “เทิร์นเลฟท์... นาว” อะไร ประมาณเนี้ยค่ะ ที่ใช้คำว่า “สั่ง” ก็เพราะเธอจะใช้คำว่า “นาว” ท้ายประโยคทุกครั้งที่เปล่งเสียง เหมือนจะเตือนว่าเลี้ยวเดี๋ยวนี้นะเฟ้ยไม่งั้นโดน อ่ะ... อย่าไปว่าเธอ นักเลย เพราะแตงกวาดองกำลังพึ่งเธออยู่ อีกทั้งเธอยังทำหน้าที่ได้ดีเหลือเชื่อ บอกทางทะลุปรุโปร่งและถึงที่หมายแบบเฉียบขาดเกินคาดจริง ๆ... รถจอดป๊าด... ทีห่ น้าร้าน “ครัวแม่วมิ ล” เป็นร้านอาหารปักษ์ใต้สตู รเด็ด ๆ จากพังงา “คุณยายณัตฐา วรรณมุข” เจ้าของร้านรุน่ ใหญ่ยนื ต้อนรับตัง้ แต่หน้าร้าน คุณยายบอกให้แตงกวาดองเอารถไปจอดด้านหลัง จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียวเวลาที่รถ 18 ล้อ ขับผ่าน เมื่อจอดรถเรียบร้อยก็ถึงเวลาตะลุยปักษ์ใต้กันล่ะ... ขอเริ่มที่ “ขนมจีนน้ำยาปักษ์ใต้” ที่มาพร้อมกับไข่ต้มยางมะตูม โอ้ว... เผ็ดแสบท้องดีจริง ๆ ค่ะ อย่างนี้ต้องมีของแกล้ม “ปลาทอดขมิ้น” ร้านนี้เขาใช้ปลาแดงนำมาคลุกแป้ง และขมิ้น ปรุงรสนิดหน่อยแล้วนำไปทอดจนกรอบ เนื้อด้านในขาว ๆ หม่ำพร้อมกับขนมจีนเพลินอุรา...

16

Eating Out Issue 15 September 2010


Totally Thai Taste

Krua Mae Vimol This Southern kitchen brought recipes from Phang Nga with traditionally ‘hot’ but authentic flavors. First recommended is Khanom Jin Namya Pak Tai (Southern fish curry Thai noodle) served with soft-yolk boiled egg, well sided with Fried Fish on turmeric-red snapper sprinkled with flour and turmeric powder fried until crispy outside but soft inside. With regular rice they are: Fried twisted cluster bean-this is hot; Light Yellow Curry of fermented bamboo shoot and Thai mackerel-sour with tamarind; Red Tilapia fried in red curry sauce and kaffir leaf; Yellow Curry with fermented Fish Gut and Galangal; salt and sweet Thai Mackerel laced with chopped shallot and bird chili; boiled free-range Chicken in Turmeric; mince Pork fried in red curry paste. Krua Mae Vimol opens daily 07:00 AM to 06:00 PM at Rangsit Klong 1 (heading for Future Park Rangsit toward Nakorn Nayok, parking in the back) Tel: 08-1929-2000, 08-1250-2250

เมื่อจบจากขนมจีนก็ถึงคราวของข้าวสวย...พร้อมกับกับข้าวเต็มโต๊ะ “ผัด สะตอ” เผ็ดนิด ๆ เค็มหน่อย ๆ อร่อยดี “แกงเหลืองหน่อไม้ดองปลาทูสด” รสเปรีย้ ว นำ ตามด้วยเผ็ด กินเข้ากันดีกบั “ฉูฉ่ ปี่ ลาทับทิม” ทีม่ รี สหวานนำ แตงกวาดองค่อย ๆ รูดเนื้อออกจากก้าง แล้วฟาดหมดทั้งตัวอย่างรวดเร็ว “แกงไตปลา” เมนูปักษ์ใต้ที่ไม่ ควรพลาด รสชาติเข้มข้นโดนใจ เผ็ดอีกเช่นเคยแต่กอ็ ร่อยจนน้ำตาเล็ดกันเลยทีเดียว... คุณยายเดินมาพร้อมกับ “ปลาทูตม้ เค็ม” หน้าตาแปลก ๆ เพราะเขาโรยด้วย หอมแดงและพริกขี้หนูซอยมาด้วย คุณยายบอกว่า “มันช่วยตัดเลี่ยนได้” ขอบอกค่ะ ว่ารสชาติอร่อยมาก แปลกกว่าที่เคยกิน อีกทั้งยังช่วยดับรสเผ็ดได้ดีด้วย “ไก่บ้านต้ม ขมิ้น” เมนูนี้ชอบเหมือนกัน กลิ่นขมิ้นหอมเตะปลายจมูก เนื้อไก่เหนียวกำลังดี ซด ร้อน ๆ ชื่นใจชะมัด ปิดท้ายด้วย “คั่วกลิ้งหมู” งานนี้ควันออกหูค่ะ เผ็ดมาก แต่เอา มาคลุกข้าวอร่อยสุดค่ะ แนะนำให้กินทีละน้อยนะคะ จะได้กินนาน ๆ... อาหารอิ่มท้องพร้อมกับข้าวเต็มมือ... แตงกวาดองไม่ลืมที่จะซื้อลูกเหลียง และลูกเนียงดองกลับมาด้วยอย่างละขวด เอาไว้กนิ แกล้มกับแกงเผ็ด ๆ พร้อมผักสด ก่อนเดินออกจากร้านคุณยายยังถามด้วยความเป็นห่วงว่า “กลับถูกนะ...” แตงกวาดอง ยิ้มกว้างก่อนจะตอบอย่างภาคภูมิใจว่า “สบายค่ะ... หนูอ่ะ ผู้ชำนาญการหลงทางอยู่ แล้ว”

ร้านครัวแม่วิมล (เปิดบริการเวลา 07.00-18.00 น.) ตัง้ อยูท่ ี่ รังสิตคลอง 1 ถ.รังสิต-นครนายก ธัญบุรี ปทุมธานี โทร. 08-1929-2000, 08-1250-2250 หมายเหตุ : มาทางฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต มุง่ หน้า นครนายก ร้านอยูซ่ า้ ยมือริมถนน เลยปัม๊ น้ำมัน บางจาก จอดรถในซอยเล็ก ๆ ด้านหลังร้าน

ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ไปรังสิต

ครัวแม่วิมล

รังสิต

ก -นครนาย

ยก

ไปนครนา ก -นครนาย

รังสิต

คลองรังสิต

www.facebook.com/eatingout

17


Condominium Cuisine

Office Life

Text : Tumi

ง อ ่ ื ร ค เ ง ร ท ว า น ด ่ า ้ บ ่ ี ข ไ ท ำ ๆ ย ยแบบไทย อร่อ

Ingredient How-to

Step 1

Step 2

Step 3

finish

บางทีการทำอาหารเองก็เป็นความสุขในวันหยุดพักผ่อนที่เลือกเองได้ หา ข้าวของในตู้เย็นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ อย่างเมนู “ยำไข่ดาวทรงเครื่อง” วันนีเ้ ชฟ สุรศักดิ์ คงสวัสดิ์ เชฟฝีมือดีเรื่องอาหารไทยประจำห้องอาหารไทยเบญจรงค์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ลงมือนำเสนอสูตรอร่อยด้วยตัวเองค่ะ ส่วนผสม

ไข่ดาวทอดพอสุก กุ้งสดปอกเปลือกลวกสุก หมูสับลวกสุก ไส้กรอกหั่น แฮมหั่นชิ้นสี่เหลี่ยม หอมแดงซอย ขึ้นฉ่ายหั่นหยาบ ต้นหอมซอย มะเขือเทศหั่นชิ้นสี่เหลี่ยม ถั่วลิสงทอดสุก

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ฟอง ชิ้น ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 2 ผักสลัดสำหรับจัดตกแต่งจาน

ช้อนโต๊ะ

ส่วนผสมน้ำยำ

น้ำปลา น้ำมะนาว น้ำตาลปี๊บ น้ำจิ้มไก่ พริกขี้หนูสับ กระเทียมสับ

3 3 2 2 1 1

ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ ทำน้ำยำโดยผสมน้ำตาลปีบ๊ น้ำปลา น้ำมะนาว น้ำจิม้ ไก่รวมกัน ใส่พริกขีห้ นูสบั กระเทียมสับ คนให้เข้ากัน นำไข่ดาวหั่นเป็นชิ้น ๆ ใส่กุ้ง หมูสับ ไส้กรอก แฮม น้ำยำ เคล้าให้เข้ากัน ใส่ตน้ หอม ขึน้ ฉ่าย มะเขือเทศ หอมแดง เคล้าให้เข้ากันอีกครัง้ ตักใส่จาน โรยด้วยถัว่ ลิสงและเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ตกแต่งด้วยผักสลัดตามชอบ หมายเหตุ : ปรับเปลีย่ นเนือ้ สัตว์ได้ตามชอบ เช่น ใส่เนือ้ ไก่ หรือซีฟดู้ ก็ได้ หรือส่วนผสมของน้ำยำอาจเพิม่ ซอสพริกได้เล็กน้อยตามชอบ

18

Eating Out Issue 15 September 2010


Traveling Gourmet

Text : Tongta / Photo : เสกสรร

Totally Thai Taste

อาหารอีสานโดน ๆ

กับบรรยากาศเย็น ๆ

ออกมานอกเมืองคราวนี้หนีไม่พ้นละอองฝน... แน่นอนล่ะก็นี่มันฤดูฝนนี่ เนอะ การออกรอบในครั้งนี้ฉันบอกกับตัวเองว่า “พร้อมลุย” เพราะต้องการ มาทดสอบสมรรถภาพความฟิตปั๋งของร่างกาย และวัดความกล้าของใจ ด้วย การลองเล่นเกมท้าทายกับเครื่องเล่นระดับโลกที่เขาใหญ่... Life Park… มีเครื่องเล่นให้ฉันได้เลือกเล่นเพียบ ทั้งแบบเบาะ ๆ และแบบ โดน ๆ ที่ต้องอาศัยใจเข้าช่วย แต่ด้วยบรรยากาศที่ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นักทำให้ ฉันเลือกเล่นได้เปน็ บางอย่างเทา่ นัน้ BugXster Rally คืออย่างแรกทีล่ อง คล้าย ๆ กับการขับรถวิบากค่ะ ขับไปตามทางที่เขากำหนดให้ บางจุดมีแอ่งน้ำ บางจุดมี เนิน ขับแล้วก็มันดี เด้ง ๆ ไปตลอดทาง Hovercrafts Experience เรียกเป็น ภาษาไทยว่า “เรือบก” เครื่องเล่นชนิดนี้ขับยากมาก เพราะต้องใช้แรงในการ โหนตัวเยอะ อีกทั้งมือจะต้องหมุนคันเร่งตลอดเพื่อให้ลมทำงาน...


Traveling Gourmet

Text : Tongta / Photo : เสกสรร

Leisure Time

พอตกบ่ายฝนก็เริ่มเทลงมาอย่างแรง ฉันจึงต้องหลบเข้าไปนั่งพักในลานโบว์ลิ่ง และโยนเล่นไป พลาง ๆ ลานโบว์ลิ่งของที่นี่มีไม่มากเหมือนในเมืองหรอกค่ะ แต่ก็เป็นแห่งเดียวในเขาใหญ่ เมื่อฟ้าเริ่ม เปิดฉันก็ออกไปวาดลวดลายอีกครั้ง คราวนี้เจ้าหน้าที่แนะนำให้ขึ้นไปชมวิวสวย ๆ กับ Khao Yai HiFlyers Balloon ซึ่งสั่งตรงพิเศษจากเมืองนอกอีกเช่นกัน วิวด้านบนที่มาพร้อมกับกลิ่นฝนที่เพิ่งตกไป หมาด ๆ นีม่ นั เข้ากันดีจริง ๆ ค่ะ ฉันเก็บภาพไปเรือ่ ยเปือ่ ย ด้วยกล้อง Sony Cyber-shot DSC-T99 ที่มา พร้อมหน้าจอ LCD Clear Photo LCD Plus ขนาด 3.0 นิ้ว ซึ่งกว้างขวางกว่าเคย กล้องตัวนี้เป็นระบบทัช สกรีน เพียงแค่สัมผัสเบา ๆ ก็สามารถเปลี่ยนลูกเล่นได้อย่างง่ายดาย ด้วยระบบออพติคอลซูม 4 เท่า ทำให้เห็นวัตถุที่อยู่ไกลได้ชัดแจ่มกว่าเดิม ฉันหันกล้องกลับเพื่อเก็บภาพตัวเอง โดยใช้โหมดถ่ายภาพผิว สวย (Soft Skin Mode) และโหมดถ่ายภาพไม่หลุดกรอบ (Self-Portrait Timer) ควบคู่กันไป ฉันปล่อยให้ ลมพัดผ่านหน้า สีเขียวของเขาใหญ่ช่วยเติมให้ใจฉันสดชื่น พร้อมกับช่วยคลายใจที่เหน็ดเหนื่อย บอลลูน ค่อย ๆ ลอยลงสู่พื้นดินช้า ๆ พร้อมกับเสียงของผู้จัดการห้องอาหาร “คุณต้องตาครับ... ให้ผมจัดเตรียม อาหารกีโ่ มงดีครับ” ฉันบอกไปว่าขอเป็นช่วงเย็น เพราะตอนนีฉ้ นั อยากล้างเนือ้ ล้างตัวก่อนลงมือรับประทาน ดินเนอร์หรู ๆ ที่โอบล้อมด้วยผืนป่า... ครั้งนี้ฉันพักที่ The Greenery Resort Khao Yai ซึ่งเป็นที่เดียวกับ Life Park… ภายในนี้มีห้อง อาหารให้เลือกนัง่ ค่อนข้างเยอะค่ะ แต่ครัง้ นีฉ้ นั ขอเลือกอาหารอีสาน ทีม่ าพร้อมกับการตกแต่งสไตล์โมเดิรน์ และ I-Chilli ก็ตรงกับใจฉันพอดี... ในห้องอาหารตกแต่งน่ารักดีค่ะ... มีมุมให้เลือกนั่งค่อนข้างมาก ครั้งนี้ฉันเลือกนั่งด้านนอกที่ติด กับสวนน้ำ มองเห็นวิวสวย ๆ ได้ดี เครื่องดื่มประจำห้องอาหารจัดมาก่อน “Greenery Cooler” สีฟ้า สวย รสอมเปรีย้ ว ดืม่ แล้วสดชืน่ ดีคะ่ “ลาบเปาะเปีย๊ ะ” เมนูอาหารรับประทานเล่น มีรสชาติแซบ ๆ แอบซ่อน อยูด่ า้ นใน ด้านนอกนัน้ เป็นแป้งเปาะเปีย๊ ะทีท่ อดมาจนกรอบ รับประทานพร้อมน้ำจิม้ รสหวาน “ลาบดอกแค

20

Eating Out Issue 15 September 2010


Totally Thai Taste

ชุบแป้งทอด ซอสกุ้งสด” เมนูนี้ขอแนะนำค่ะ รสชาติอร่อยเกินคาด ปกติแล้วเคย รับประทานดอกแคเวลาทีเ่ อาไปทำแกงส้มเท่านัน้ แต่อนั นีเ้ ขานำไปคลุกกับแป้ง ทอดจน กรอบ รับประทานพร้อมซอสกุ้งสด ที่รสชาติคล้าย ๆ ลาบ แต่เด็ดดวงกว่าหลายขุม เหมาะกับเครื่องดื่มเย็น ๆ ที่ชื่อว่า “Sex on the Beach” ซึ่งมีส่วนผสมของ แอลกอฮอล์อ่อน ๆ... “หมกปลาแซลมอน” หน้าตาแปลกดีค่ะ... รสชาติออกแนวอีสานของแท้ มี กลิ่นผักพื้นบ้านลอยกลาดเกลื่อนตั้งแต่นำมาวางที่โต๊ะ ออกแนวเบา ๆ เพื่อสาว ๆ ที่ รักษาหุ่นโดยเฉพาะ “ต้มแซบซี่โครงอ่อน” เมนูนี้เขาจัดมาเป็นหม้อร้อน ๆ รสชาติ แซบลิน้ ซดแล้วคล่องคอดีคะ่ ขอปิดท้ายเมนูวนั นีท้ ี่ “เนือ้ สันในห่อเบคอน” อาหารขึน้ ชือ่ ของร้าน จัดมาบนกระทะหิน ผักผัดเนย และมันบด ทางร้านจัดน้ำจิ้มมา 2 รสชาติ อย่างแรกเป็นน้ำจิ้มแจ่ว ถูกปากคนไทย อีกแบบหนึ่งเป็นซอสสไตล์ฝรั่ง... เครือ่ งดืม่ สีสม้ สวยแก้วสุดท้ายถูกจัดเสิรฟ์ ... ฉันค่อย ๆ ไหลลืน่ ไปตาม อารมณ์ พร้อมกับเครือ่ งดืม่ รสเปรีย้ ว อากาศตอนนีเ้ ย็นชืน้ และทำท่าว่าจะมีฝน อีกครั้ง ด้านปลายสุดของท้องฟ้ามองเห็นแสงจันทร์ที่พยายามเปล่งแสงเต็ม ที่ แต่กค็ งสูแ้ รงของเมฆหมอกไม่ไหว ก้อนเมฆเรมิ่ รวมตัวกันหนาขึน้ และบดบัง แสงบนท้องฟ้าจนหมดไป เมด็ ฝนเรมิ่ กระหน่ำอีกครัง้ ในวันนี้ และฉันก็ยนิ ดีเหลือ เกินทีเ่ ปน็ เชน่ นัน้ ...

Life Park Life Park is attached to The Greenery Resort Khao Yai with various games and adventure facilities such as BugXster Rally Circuit, Hovercrafts Experience, Khao Yai HiFlyers Balloon, etc. I took the new Sony Cyber-shot DSC-T99 this time. This model has many highlight features including 3.0 inches LCD Clear Photo LCD Plus. With Sony Cyber-shot DSC-T99, I am sure that I can have a better picture. The resort also offers many memorable dishes, especially the I-san, or Northeastern. For examples: Lab Po Pia, spring roll with hot and spicy meat; Lab Dok Kae, hot and spicy of fried agasta flower in batter with shrimp sauce; Mok Pla Salmon, steamed salmon in red curry paste; Tom Sab Sikrong On, hot and spicy soup with short rib. Best of the kitchen is ‘Baconwrap Sirloin’ sizzled on stone hotplate, with butter and potato, accompanied by 2 sauces-1 hot and 1 western. The Greenery Resort Khao Yai is in Pak Chong, Nakorn Ratchasima Tel: 0-4429-7668 Fax: 0-4429-7226 T99

The Greenery Resort Khao Yai

ตั้งอยู่ที่ 188/1 ถ.ธนะรัชต์ หมูสี ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 โทร. 0-4429-7668 แฟกซ์ 0-4429-7226

www.facebook.com/cybershot www.facebook.com/eatingout

21


Great Place

for Hanging Out

Leisure Time

Text & Photo : โชคุง

ยืนยังเซ...

มาทำความรู้จัก “ส้มตำ” กันหน่อยเป็นไง... ผมเป็นอีก

คนหนึง่ ทีช่ อบกินอาหารรสเผ็ดจัด และของโปรดสุด ๆ หนีไม่พ้น “ส้มตำปูปลาร้า” รสชาติบ้าน ๆ ผมมักจะเลือกร้านที่ทำค่อน ข้างสะอาด เพราะเคยไปนัง่ กินริมข้างทางมาครัง้ หนึง่ ปรากฏว่าโดน หามส่งโรงพยาบาลซะ ตั้งแต่นั้นผมจึงเข็ดขยาดกับการนั่งหม่ำ อาหารข้างทาง... มาถึงเรือ่ งทีอ่ ยากแนะนำหน่อยแล้วกัน... ส้มตำ ในบ้านเรามีให้เลือกกินหลาย แบบครับ ที่เห็นโดยส่วนใหญ่คือ ส้มตำไทย มีรสชาติหวานนำ ใส่ถั่วลิสงและกุ้งแห้ง เป็นหลัก ส้มตำปู แน่นอนว่าใส่ปเู ค็มครับ ถ้าร้านดี ๆ หน่อยเขาจะดองปูเอง รสชาติ ของปูจะไม่จดั มากและสามารถกินได้ทงั้ ตัว ส้มตำปูปลาร้า เป็นส้มตำทีค่ นนิยมกินกัน มากทีส่ ดุ แต่ถา้ เลือกได้แนะนำให้กนิ ร้านทีส่ ะอาดสักหน่อย เพราะเขาจะนำปลาร้าไป ต้มจนสุก แล้วกรองเอาน้ำที่ได้มาปรุงรสและใส่กับส้มตำให้เรากินครับ ซึ่งแน่นอนว่า สะอาดและลดกลิ่นได้ดี... “ป๋า ๆ อยากกินส้มตำป่าว...” นางสมุนน้อยกลอยใจฝ่ายศิลป์ที่นั่งเคียงบ่า เคียงไหล่กับผมถามขึ้น “เออ... เอาดิ อยากอยู่พอดี” ผมตอบไปทั้ง ๆ ที่รู้ว่าต้องเป็นเจ้ามือ “ไปร้าน ส้มตำนัว นะ เค้าอยากดริ้งค์” ผมหันไปมองหน้าเธอหนึ่งที ก่อน ที่จะพูดว่า “ไอ้ขี้เมา” แล้วรถเต่าคันเก่งก็ไถลแล่นไปยังถนนเกษตร-นวมินทร์... ผมไม่เคยรูเ้ ลยว่าร้าน “SOMTAM นัว” เขามีสว่ นของค็อกเทลด้วย บริเวณด้านหลังถูกจัดโซนให้เหมาะกับนักดืม่ มีบาร์เล็ก ๆ และเครื่องดื่มให้เลือกมากมาย เพลงขับกล่อมตามจังหวะ และค่อย ๆ สปีดขึ้นตามเวลา อาหารจานแรกที่สั่งนั้นโดนใจผมมาก “ตำมั่ว” มา แบบมั่ว ๆ เลยครับ ใส่ทุกอย่าง ทั้งหมูยอ แคบหมู ปู ปลาร้า มะเขือ รสชาติอร่อย เผ็ด แซบ ชนิดที่ว่าจี๊ดจนควันออกหูเลยทีเดียว และไอ้ขี้เมาก็หยิบยื่น ความชุ่มฉ่ำมาให้ผม 1 แก้ว “Kamikaze” สีฟ้าสวย รสจัดจ้านไปด้วยส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เธอก็บอกผมด้วยเสียงที่ปวกเปียกว่า “จัดให้ป๋าแบบเข้ม พิเศษเลยน๊า” เอิ๊ก ก...

22

Eating Out Issue 15 September 2010


Totally Thai Taste

ในขณะทีผ่ มนัง่ เพลิดเพลินกับการกินส้มตำรสชาติเทพ... นางสมุนน้อยก็กำลัง เพลินกับเครื่องดื่มชุดใหญ่ “Tequila Sunlight” แก้วสีแดงสดที่พกเอาแอลกอฮอล์มา เต็มพิกัด ผมลองชิมนิดหน่อยแล้วต้องหยุดครับ เพราะฤทธิ์แรงพอตัวเลยทีเดียว นาง สมุนน้อยยิม้ ให้ผมหนึง่ ที ก่อนทีจ่ ะซัดโฮกเครือ่ งดืม่ แก้วนัน้ ทีเดียวรวด เธอทำหน้ากระหยิม่ ยิ้มย่องแล้วพูดว่า “เจ๋งป่ะล่ะ...” “เออ... เจ๋ง ถ้าพรุ่งนี้มาทำงานไม่ได้เอ็งโดน” ผมขู่ ไปเล็กน้อยก่อนจะหันไปวุ่นวายกับอาหารจานที่สอง “ผัดขนมจีน” จานนี้รสชาติอม หวานนิด ๆ แต่ยังมีความเผ็ดไว้ให้แอบแซบ เส้นขนมจีนถูกคลุกเคล้ากับผักสีสวย ปรุงรสให้ได้หวานนำ ก่อนเสิรฟ์ โรยหน้าด้วยหมูหย็อง โอย... อร่อยมากครับ เมนูนขี้ อบอก ว่ากินเปล่า ๆ ได้เลย... “ป๋า....... ลอง เน่ เด่” เอาล่ะครับ งานนี้มีหามกันกลับบ้านแน่ ๆ... เธอยื่น เครือ่ งดืม่ แก้วเล็กให้ผมชิม “Pena Corada” มีสว่ นผสมของสับปะรดเป็นหลัก สีเหลือง นวลน่าลิ้มรส ความเข้มจัดว่ากำลังเหมาะ และหอมกลิ่นสับปะรดอ่อน ๆ ด้วย... “เฮ้ย... แก้วนี้ข้าขอ” “เอาไปเรยยยยย เค้ายกให้” “แน่ด.ิ .. ก็ขา้ จ่ายนีห่ ว่า ว่าแต่ทำไมเมาล่ะ กินไม่กแี่ ก้ว” ผมถามเพราะความฉงน “ก็เค้ากินเบียร์ด้วยอ่า... เอิ๊ก” เออ... เอากะมันดิครับ เล่นกินผสมปนเปกัน อย่างนี้แล้วจะรอดมั้ย “ไหวมั้ยเนี่ย... ข้าไม่ไปส่งนะเฟ้ย” “ซำบาย บ้านแค่เนี้ย แจ่มมมม” พูดยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยครับ สักพักผมก็ สัง่ เช็คบิล และบอกให้ไอ้ขเี้ มาลองเดิน ปรากฏว่าเธอเดินเซไปเซมา แล้วหันมายิม้ กับผม “มั้ย... บอกล่ะว่าม่ายมาว” “ไม่เมาบ้าไรล่ะ... ข้าเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เอ็งดีกว่าว่ะ” “ชื่อไร...” “ยืนยังเซ... ไง ดีมั้ย” “ดี ๆ เกาหลีมั๊ก ๆ ชอบ เอิ๊ก...” เค้า 41

ซ.ลาดปลา

ถนนประเสริฐมน

เค้า 39

ซ.ลาดปลา

ถนนลาดปลาเ

SOMTAM นัว

ค้า

ูกิจ

เค้า

ปลา

าด นนล

Somtam Nua Somtam a spicy salad has many forms. Most we see is Thaistyle somtam: sweetish, with peanut and dried shrimp. Somtam Poo has salted crab preserved by the shop itself-making it not too salty but also crab-sweet, wholly edible with shell. Somtam Pla Ra with ferment fish is the best sought after, though you should be wary for clean kitchen-where the ferment fish is boiled till done before filtering for only the essence and add in the somtam mortar, giving the exquisite taste and aroma. Somtam Nua shop on Kaset-Navamin Road has a rear section with cocktail bar and appropriate music. Their bill of fare offer: Tam Mua means everything-with Vietnamese sausage, pork rind, crab, ferment fish, devil’s fig-it’s real hot and tasty, goes best with Kamikaze or Tequila Sunlight; Phad Khanom Jin is fried Thai rice noodle with vegetable and shredded sweet dried pork-it goes with Pena corada, a sweet, rum-based cocktail with creme of coconut, and pineapple juice. Somtum Nua opens everyday 05:00 PM to 01:00 AM Tel: 0-2570-0067-8 SOMTAM นัว เปิดบริการเวลา 17.00-01.00 น. 4/20 ถ.เกษตร-นวมินทร์ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร. 0-2570-0067-8 การเดินทาง : จากแยกเกษตร ตรงเข้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ลงอุโมงค์ แล้วตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร พอขึ้นสะพาน แล้วชิดซ้าย จะสังเกตเห็นร้านส้มตำนัวอยู่ด้านซ้ายมือของ ถนนเกษตร-นวมินทร์ ก่อนถึงแยกลาดปลาเค้า สังเกตว่ามี ป้ายชื่อร้านใหญ่ ๆ บอกชัดเจน

www.facebook.com/eatingout

23


Candlelight Dinner

Text : @13 / Photo : Sudarat

Leisure Time

The most memorable day Chakrabongse Dining สถานที่สวยงาม เต็มไปด้วยเรื่องราวเล่าขาน รวมถึงอาหารดี ๆ ผมย้ำนะครับว่าอาหารดี รสชาติเยี่ยม หน้าตาสวยงาม ส่งกลิ่นหอมชวนหิว และท็อปวิวเบื้องหน้าผมคือเจ้าพระยาในวันที่ แดดอ่อนแสง ครึม้ ฟ้าครึม้ ฝน เรือน้อยใหญ่สญั จรผ่านไปมา ฝัง่ ตรงข้ามขวามือคือวัดอรุณฯ ซ้ายมือคือ วัดประยูรฯ ถัดมาไม่ถึงกลางเฟรมคือโบสถ์ซางตาครู้ส...โอ้โห! สายลม สายน้ำ แล้วผมกำลังอยู่ใน เรือนไทย ความสุข สบายใจแบบนี้หาไม่ได้ทุกวัน เมื่อผมอยู่ในสถานที่แบบนี้ ผมเกิดแรงบันดาลใจ มากมายในการเขียนหนังสือ อยากจะใช้เวลานั่งซึมซับบรรยากาศทั้งวันทั้งคืนหากเป็นไปได้...ครับ!! ผมอยู่ที่ศาลาริมน้ำของวังจักรพงษ์ใกล้กับมิวเซียมสยามนั่นเอง ศาลาริมน้ำแห่งนี้ กลางวันคล้ายเรือนรับรองดี ๆ นี่เอง มีเก้าอี้ไม้ เก้าอี้หวายนั่งชมวิว เจ้าพระยา ส่วนยามเย็นที่แห่งนี้จะกลายเป็น Chakrabongse Dining ห้องอาหารที่บริการอาหาร ไทยตำรับวังเก่า มื้อหรูระดับพรีเมี่ยม เป็นเซ็ตดินเนอร์แบบอลังการ รองรับแขกได้พอประมาณทั้ง ด้านในศาลาและด้านนอกศาลา หรือวันดีคืนดีก็กลายเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงซึ่งแล้วแต่ผู้ใช้บริการ จะต้องการ จักรพงษ์ไดนิง่ ตัง้ อยูล่ กึ เข้ามาจากวังจักรพงษ์ซงึ่ เป็นวังของหม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ มารดาของจุลจักร จักรพงษ์ (ฮิวโก้) นักดนตรีและนักแสดงชือ่ ดัง บริเวณวังประกอบด้วยพระตำหนัก ของคุณหญิงนริศรา จักรพงษ์วิลล่า บูติคโฮเต็ล 7 ห้อง ร้านหนังสือริเวอร์บุ๊คส์ และจักรพงษ์ไดนิ่ง ทีผ่ มมาเยือนในวันนี้ ห้องอาหารแห่งนีเ้ ปิดให้บริการพร้อมโรงแรมกว่า 8 ปีแล้วครับ บรรยากาศเต็ม ไปด้วยต้นไม้ล้อมรอบ จากหน้าวังเดินลึกเข้ามาผ่านสระน้ำ คุณก็จะพบกับศาลาริมน้ำที่เป็นจุดชม วิวริมเจ้าพระยา เซ็ตอาหารเปลี่ยนไปตามวัน เมนูไม่ซ้ำโดยเชฟฝีมือดีวรวัฒน์ ทองหล่อ อาหารไทยเซ็ตในแต่ละวันประกอบด้วยของว่าง 3 อย่าง อาหารจานหลัก 5 อย่าง ประกอบ ด้วยยำ ซุป ปลา ผัดผัก แกง ของหวานเป็นขนมหวานไทย ผลไม้ ชาหรือกาแฟตบท้าย ราคา 2,000 บาท++ ต่อ 1 ท่าน (2,247 บาทถ้วน) เมนูวนั นีล้ ว้ นเป็นของทีค่ ณุ หญิงชอบทัง้ นัน้ ครับ ส่วนใหญ่ เพื่อสุขภาพ เริ่มต้นตั้งแต่จานแรกเป็นของว่างบรรจุในชะลอมเล็กตั้งบนกระบอกข้าวหลามที่ผ่าครึ่ง

24

Eating Out Issue 15 September 2010


Totally Thai Taste

มีมา้ ฮ่อ ไก่สะเต๊ะ และถุงทองไส้กงุ้ อาหารจานหลักคือ ก้ามปูผดั ผงกะหรี่ ยำตะไคร้ กุ้งสด แกงเผ็ดเป็ดย่าง ปลากะพงทอดสมุนไพร ต้มส้มปลากะพง และข้าวกล้องใน กรวยใบตองคล้องพวงมาลัย ส่วนของหวานเป็นเครปมะม่วงซอสส้ม พร้อมผลไม้ตาม ฤดูกาลทัง้ เงาะ แก้วมังกร แตงไทย มะละกอ สับปะรด องุน่ แตงโม อาหารแต่ละจาน อร่อยมาก ผมเป็นคนไม่กนิ ปลาแต่เจอหน้าตาปลากะพงทอดสมุนไพรไปยังอดใจไม่ชมิ ไม่ได้แล้ว ไม่ผดิ หวังเพราะไม่เหมือนกินปลาเลย ยำตะไคร้กงุ้ สดก็อร่อยมาก ๆ กินแล้ว ชอบไปเลย หวนคิดถึงรสชาติยำมาก ๆ แกงเผ็ดเป็ดย่างในถ้วยหม้อดินหอมตัง้ แต่เปิดฝา รสชาติกลมกล่อม ก้ามปูผดั ผงกะหรีค่ ณุ จะได้กนิ เนือ้ ปูเต็มทีเ่ ชียว ซึง่ มากกว่าวิญญาณปู แน่นอน หากคุณตั้งใจใช้เงินสองพันกว่าบาทจ่ายเพื่อซื้อความสุขในการกินและ ชมวิวเพอื่ ให้รางวัลกับชีวติ หรือหาสถานทีห่ วาน ๆ กับคูร่ กั ตัดคำว่าแพงทิง้ ไป เถอะ เพราะคุม้ สุดคุม้ กับครัง้ หนึง่ ในความทรงจำทีด่ ที สี่ ดุ ของคุณ บางทีคณ ุ อาจ ได้แรงบันดาลใจบางอย่างกลับไปด้วยซ้ำ ผมเองก็รู้สึกว่าเป็นหนึ่งวันที่มีค่ามาก ในความทรงจำเมอื่ ได้อยูใ่ นบรรยากาศดี ๆ รับอากาศบริสทุ ธิใ์ นสวนริมเจา้ พระยา เชน่ นี ้ Tatien Pier

Sanam Chai Rd.

River

Wat Arun

Wat Pho

Maharaj Rd.

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. หรือดูเมนูในแต่ละวันที่ www.chakrabongsedining.com โทร. 0-2222-1290, 0-2622-1900

Chao Phraya

Chakrabongse Dining

Chakrabongse Villas

Chakrabongse Dining Chakrabongse House is one of Bangkok’s most charming palaces lie almost unnoticed by the river, in the midst of tourist attractions such as the Grand Palace, Wat Phra Kaew, Wat Pho and the Temple of Dawn. Tucked away next to Museum Siam in a prime location by the Chao Phraya River, this fascinating 19th century Royal property is a court of Madam M.R. Narisara Chakrabongse’s residence, Chakrabongse Villa-7-unit boutique hotel, River Books bookstore, and Chakrabongse Dining-a most exclusive restaurant surrounded by lush gardens and a spectacular view of by the river. The restaurant serves set dinner of authentic palace cuisine daily arranged by the chef from the best available ingredients of season. The set comprises of 3 hors d’oeuvres, 5 main dishes, desserts, and coffee or tea; ฿2,000 ++ pax. Among specialties are: Ma Haw-pineapple morsel with mince meat top; Chicken satay; Fried Shrimp Wonton; Crab Claw in Curry Sauce; Yum Prawn with Lemon Grass; Roast Duck Red Curry; Fried Snapper in Herbs; White Snapper in Tamarind flavored Soup; served with half-milled rice in banana leaf cornet ornate with garland. Dessert consists of Mango Crepe with Orange Sauce. Fruits are tropical best of the season. Chakrabongse Dining opens daily 06:00 PM to 10:00 PM with different menu set Tel: 0-2222-1290, 0-2622-1900 www.chakrabongse dining.com

www.facebook.com/eatingout

25


Grandfather Restaurant

Text & Photo : สารสิน

Leisure Time

ความทรงจำที่ ไม่มีวันลบเลือน...

การจากไปของคนที่รักมักเจ็บปวดเสมอ แต่ถ้า เราเก็บเศษเสีย้ วแห่งความสุขไว้ในอัลบัม้ แห่งความทรงจำ วันใดที่เราหยิบขึ้นมาเปิดดูเราก็คงจะพบกับรอยยิ้มได้ เองครับ ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เพิ่งจะสูญเสียคุณยาย ผู้เป็นที่รัก-โผ่สุ้น เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เอง เมอื่ คิดถึงคุณยายทำใหผ้ มคิดถึงร้านอาหารทีค่ ณ ุ ยาย ชอบพาผมไปกินทุกครัง้ ทีท่ า่ นขึน้ มากรุงเทพฯ

ร้านโภชน์สภาคาร ร้านกุ๊กสมเด็จชาย เป็นร้านอาหารที่คุณยายผมท่านกินมาตั้งแต่ยังสาวครับ สาวขนาดไหนก็สาวขนาดร้านนี้เขาเปิดมา 85 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1925 และคุณยายผมเคยกินตัง้ แต่อายุ 17 โน่นล่ะครับ เรียกได้วา่ เป็นแฟนพันธุแ์ ท้มาตัง้ แต่ตอนนัน้ กินกันมากว่า 75 ปีเลยทีเดียว ซึง่ แน่นอนว่ากินกันมานานขนาดนี้ เรือ่ งความเป็นมาของทางร้านทางบ้านผมก็พอจะรูม้ าบ้าง อย่างทีร่ า้ นได้ฉายาว่าร้านกุก๊ สมเด็จชายนัน้ ก็เป็นเพราะว่า เจ้าของร้านรุน่ แรกหรือคุณตาฮง ภวะนันท์ ท่านเป็น ต้นเครือ่ งให้กบั สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆมั พร กรมหลวงลพบุรรี าเมศร์ ผูท้ รงเป็นต้นราชสกุลยุคลในปัจจุบนั นัน่ เอง จนตอนนีร้ า้ นก็เปิดดำเนินการมาแล้ว ถึง 5 รุน่ ยังคงอยูท่ สี่ กี่ กั๊ เสาชิงช้าทีเ่ ดิมไม่เปลีย่ นแปลง สำหรับเมนูทคี่ ณุ ยายผมมาแล้วต้องกินประจำมีอยู่ 3 เมนู ได้แก่ หมีก่ รอบ ก่อนกินแนะนำให้คลุกเคล้าทัง้ ใบกุยช่ายและถัว่ งอกให้เข้ากันก่อน หมีก่ รอบของทีน่ ี่ รสชาติเข้มข้น เปรี้ยวส้มซ่าบางเบา เวลากินให้ติดชิ้นกระเทียมดองหั่นฝอยนิด ๆ จะยิ่งเพิ่มกลิ่นเพิ่มรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้น แกงจืดลูกรอก อาหารหน้าตาธรรมดาแต่ กว่าจะได้จานนีม้ าไม่ธรรมดานะครับ เพราะขัน้ ตอนทำแกงจืดนัน้ ไม่ยาก แต่ตอนทำลูกรอกนีส่ กิ ว่าจะได้ลกู รอกเด้ง ๆ นุม่ ๆ เคีย้ วหนึบ ๆ มาให้กนิ ต้องอาศัยกระบวนการหลายขัน้ ตอน ผ่านเรือ่ งกระบวนการมาถึงเรือ่ งรสชาติ แกงจืดน้ำใสซดคล่องคอ ติดมันนิดหน่อยเพราะโรยกระเทียมเจียวทำให้มกี ลิน่ หอม น้ำแกงจืดหวานจากหอม ใหญ่ เหยาะพริกไทยนิด ๆ กินกับข้าวสวยร้อน ๆ พงวารีทีละคำ ปลากะพงชุบแป้งทอดหั่นชิ้นพอคำ กินกับซอสมายองเนสรสเปรี้ยว และคะน้าหั่นฝอยทอดกรอบ ๆ จานนี้ซอสมายองเนสเข้มข้นมาก ปกติคนจะชอบกินเป็นของว่าง แต่ที่บ้านผมชอบกินกับข้าวสวยเป็นกับข้าวอย่างหนึ่งครับ รสชาติกำลังดี โดยเฉพาะปลากะพงทอด กรอบเขาหั่นชิ้นมาพอดีคำ ด้านนอกกรอบด้านในนุ่ม ๆ กินได้เพลินมากครับ

26

Eating Out Issue 15 September 2010


Totally Thai Taste

ต่อให้ผา่ นมาแล้วหลายรุน่ ผมจำได้วา่ ตอนทีม่ ากับคุณยายท่านบอกว่ารสชาติ อาหารรสมือแทบไม่เปลีย่ นไปจากเมือ่ สมัยก่อนเลย โดยเฉพาะเป็นร้านทีก่ ง๋ หรือคุณตา พามากินสมัยจีบกันใหม่ ๆ จึงเป็นร้านประจำที่ครอบครัวเรามารวมตัวกันถ้าคุณตา กับคุณยายมากรุงเทพฯ แม้วา่ ร้านจะไม่ได้ใหญ่เท่าสมัยก่อน แต่ความรูส้ กึ เวลากินไม่ได้ เล็กเลยครับ แม้วนั นีค้ ณุ ยายของผมท่านจะไม่อยูแ่ ล้ว แต่ชว่ งเวลาดี ๆ ของครอบครัว เราทีเ่ คยมีกนั และกัน นัง่ กินนัง่ หัวเราะ ยังคงหลงเหลืออยูใ่ นกลิน่ อายแห่งความเก่าแก่ ของที่นี่ครับ

ด้วยรักและคิดถึง จากหลานยายสุ้น

ร้านโภชน์สภาคาร (เปิดทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 10.00- 21.00 น.) ทีอ่ ยู่ 443 ถ.ตะนาว เสาชิงช้า กรุงเทพฯ โทร. 0-2222-2686 เสาชิงช้า

สี่กั๊ก

ร้านโภชน์สภาคาร ถ.ตะนาว

ราคาต่อท่าน 400 บาท

ศาลาว่าการกรุงเทพฯ

Phod Sapakarn Here we’d like to take you down memory lane to an authentic Thai food restaurant, right in the center of Bangkok City; in fact it is very close to the City Hall of BMA. Phod Sapakarn has been there since 1925, the days of our grandpa and grandma, and still going strong. The shop’s forefather was chef to the court of Prince Lopburi, so he really knew and revered his trade very well, passing down authentic recipes to 5th generation of today. Recommended are: Mee Krob crispy rice noodle folded with slices of scramble duck egg, fried bean curd julienne, minced garlic and shallot; flavored with palm sugar, fish sauce, cane sugar, tamarind juice, and, most essential, Bouquetier, a sour orange almost extinct; the rest are just dressing-Chinese chives, bean sprout, chili, meat. Only a few can still do justice to this dish. Look Rok Soup of egg sausage looks simple but quite delicate to master, lest the egg will not be al dente and stench beyond edible. Bong Waree Tilakum is snapper batter fried to crispy outside but soft inside served with citrus mayonnaise over crispy kale slaw. Phod Sapakarn opens everyday 10:00 AM to 09:00 PM on Tanow Road Tel: 0-2222-2686 ฿400 pax

แพร่งภูธร แพร่งนรา ศาลเจ้าพ่อเสือ

www.facebook.com/eatingout

27


Eating Tips

Text : ameiza

Leisure Time

ล้อมวงกินข้าวแบบสำรับพื้นเมือง คิด ๆ ไปแล้ว ครั้งสุดท้ายที่ได้นั่งล้อมวงกินข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้ง ครอบครัวนี่มันเมื่อไหร่นะ? ทำเอานึกถึงตอนเด็ก ๆ แม่จัดสำรับกับข้าวใส่ถาดทอง เหลือง ปูเสื่อนั่งพื้นล้อมวงช่วยกันตักช่วยกันกิน... แม้ตอนนี้จะไม่มีถาดทองเหลือง อันเดิม แต่ก็ใช้ภาชนะอื่นแทนกันได้อย่าง “ขันโตก” บางคนเข้าใจผิดมานานว่าขันโตกมีใช้เฉพาะในภาคเหนือเท่านั้น (เหมือน ผู้เขียน = =”) อ้อลืมบอกไปนิดค่ะ เผื่อบางท่านไม่รู้จริง ๆ ขันโตกคือ ภาชนะทรง คล้ายถาด แต่มีขาตั้งสูง ใช้วางสำรับอาหาร และถ้าจะแบ่งตามประเภทจริง ๆ ให้ ดูจากวัสดุที่นำมาทำ อย่างขันโตกญวนเขาจะใช้ไม้ยืนต้นอย่างพวกไม้สักทำ คนไทย ภาคเหนือนิยมใช้กันเยอะ ส่วนขันโตกลาวจะทำจากไม้ไผ่สานแซมด้วยหวาย ใช้ใน แถบภาคอีสาน ลาว และสิบสองปันนาตอนใต้ของจีน การใช้ขันโตกเขาก็แบ่งตามความสำคัญในการใช้งาน 1. ขันโตกหลวง หรือ สะโตกหลวง จะใช้ในงานพิธสี ำคัญในคุม้ ในวังและใน วัด เพื่อให้เหมาะกับยศศักดิ์ของผู้ใช้งาน ไว้รับรองแขกบ้านแขกเมือง มีขนาดกว้าง ตั้งแต่ 25-50 นิ้ว ตามขนาดไม้ที่หาได้ 2. ขันโตกฮาม หรือ สะโตกทะราม ใช้ในบ้านเศรษฐี คหบดี เป็นขันโตกขนาด กลาง ขนาดกว้าง 17-24 นิ้ว 3. ขันโตกหน้อย ใช้ในบ้านบุคคลทั่วไป สำหรับครอบครัวเล็ก ๆ มีขนาด 10-15 นิ้ว เป็นขันโตกขนาดเล็ก นอกจากจะใช้วางสำรับอาหาร เรายังใช้ขันโตกวางดอกไม้ธูปเทียน เรียก ขันดอกไม้ ใช้ใส่เครื่องคำนับเรียกขันตั้ง พอเราวางสำรับอาหารไว้ในขันโตกแล้วเขา ก็จะเรียกว่าขันเข้า คนไทยเราจะไม่จัดแบ่งสำรับกับข้าวของใครของมัน แต่จะตั้งเป็น สำรับใหญ่ ให้คนในบ้านนั่งล้อมวงกันกิน ผลัดกันตักผลัดกันจิ้ม กินไปหยอกกันไป ช่วยสานสายใยของครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นและอบอุ่น...

Khan Toke Khan Toke is a raised tray varnished or lacquered, primarily used as utensil for a meal set; offering set of flower, candle, and joystick; or fruits. It is made of teak in the North, and wicker in the Northeast and in the southern ethnic region of China. It comes in 3 sizes of classification: 1. Khan Toke Luang, grand tray of 25-50 inch is used at ceremony in royal household or temple appropriate to the presides. 2. Khan Toke Haam or Taram, 17-24 inch diameter is used in well-to-do house. 3. Khan Toke Noi, the smallest size 10-15 inch for common people or new family where there are fewer dishes. The tray is laid with food dishes shared by all diners, a practice significant in the East, as oppose to individual portion or plate in the West, since a meal is culturally a family affair of warmth and togetherness, and guest is honored to join at Khan Toke dinner for such extended welcome.


Entertainment

Leisure Time

Text : Sudarat

>>Dramatic

โขนชุดหนุมานข้าราชบริพารพระจักรี

โขนนับเป็นนาฏกรรมโบราณชั้นสูงที่หาดูกันไม่ได้ ง่าย ๆ ด้วยความทีต่ อ้ งใช้นกั แสดงทีผ่ า่ นการฝึกฝนมาแล้ว อย่างดีเป็นจำนวนมาก เครือ่ งแต่งกายทีว่ จิ ติ รตระการตา การดำเนินเรือ่ งราวด้วยการพากย์และเจรจา รวมถึงเพลง หน้าพาทย์แบบโบราณ นับว่าโขนเป็นมรดกทีบ่ รรพบุรษุ หลงเหลือไว้ให้ชนรุน่ หลังอย่างเรา ๆ ต้องสืบสานต่อไป เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553 มาร่วมกันอนุรกั ษ์ศลิ ปะของชาติ ทีช่ าว ต่างชาติลว้ นอเมซิง่ อึ้ง ทึ่ง กับการชมการแสดงโขนชุด ใหม่ ชุดหนุมานข้าราชบริพารพระจักรีได้แล้ววันนี้ ทุก วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ รอบ 19.30 น. ณ โรงมหรสพ หลวง ศาลาเฉลิมกรุง จนถึงปลายปีน ี้

>>Art Exhibition

>>Stage หงส์เหนือมังกร เดอะมิวสิคัล จากละครโทรทัศน์ทโี่ ด่งดังเมือ่ ปี 2543 กำลังจะกลาย เป็นละครเวทีที่รวมเหล่านักแสดงมากฝีมือและนักแสดง หน้าใหม่ในวงการบันเทิงไว้อย่างคับคั่ง ในเรื่องราวของ หลิว บุตรีของเจ้าพ่อผูย้ งิ่ ใหญ่แห่งวงการนักเลงไทย ทีต่ อ้ ง มารับสืบทอดเจตนารมณ์ โลดแล่นอยู่ในวงการนักเลงที่ มีแต่การทรยศ หักหลัง แย่งชิงความเป็นใหญ่ ทัง้ ทีใ่ จจริง แล้วเธอต้องการเป็นเพียงผูห้ ญิงคนหนึง่ ทีไ่ ด้ใช้ชวี ติ ธรรมดา อยูก่ บั คนทีเ่ ธอรักเท่านัน้ เอง เปิดแสดง 22 กันยายน 2553 ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์

Concert<<

ท่องทะเลเพลง ครัง้ ที่ 10 ชงโคบาน...ทีน่ ภาลัย

คอนเสิร์ตคุณภาพที่ศิลปินแห่งชาติ คุณชรินทร์ นันทนาคร และครูเพลงหลายท่าน ร่วมกันจัดขึ้นมาครวญบทเพลงอมตะ ที่อยู่ ในใจของผู้ฟังมาแล้วหลายยุคหลายสมัย โดยที่รายได้ส่วนหนึ่งมอบ ให้ มู ล นิ ธิ อุ บ ลรั ต น์ ใ นพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์ . ..เพื่ อ การศึ ก ษาของ เยาวชนในชนบท บ่ายโมงตรง วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2553 ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี

New Release<< สีสันจากปลายพู่กัน

จิตรกรรมชุดสีสันจากปลายพู่กันนี้เกิดจากการแสดงตัวตน มุมมอง ความคิด ที่แตกต่างกันของศิลปินแต่ละท่าน ผ่านปลายพู่กันด้วยเทคนิคการใช้สีน้ำ สีน้ำมัน สีอะครีลิค ตามความหลากหลายของจินตนาการ โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่าย ผลงานนำสมทบทุน “มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ ” เปิ ด แสดง 2 กั น ยายน8 ตุลาคมนี้ เวลา 10.00-20.00 น. ณ ห้องแกลลอรี และบริเวณล็อบบี้ของโรงแรม อิมพีเรียลควีนสปาร์ค

DVD เรา สองสามคน หนังรักโรแมนติก (หรือเปล่า) เบาสมอง ของ 2 หญิง 1 ชาย เมื่อ 2 สาวเพื่อนซี้ คนหนึ่งหูตึง (มาก) อีก คนหนึง่ สายตาสัน้ (มาก) อยากเดินทางท่องเทีย่ วแต่ไม่มี เงินจึงขออาศัยไปกับแรลลีท่ กี่ ำลังไปยูนนาน และทำให้พบ กับสุภาพบุรษุ ทีท่ ำให้หวั ใจดวงน้อย ๆ ของเธอทัง้ 2 คน หวั่นไหว เรื่องราวน่ารัก ป่วนชวนฮาจึงเกิดขึ้น


Film Review

อินทรีแดง ฮี โ ร่ สั ญ ชาติ ไ ทยแท้ ที่ โด่งดังสุด ๆ ในอดีตกำลังจะ หวนกลับคืนมาปราบปราม เหล่ า ร้ า ยและองค์ ก รผิ ด กฎหมายให้หมดสิน้ ไป โดย ครั้งนี้ได้นักแสดงหนุ่มอย่าง อนันดา เอเวอริง่ แฮม มารับ บทอินทรีแดง เข้าฉาย ตุลาคม 2010

30

Leisure Time

Text : atom cat

สะบายดี 2 ไม่มคี ำตอบจาก..ปากเซ หนังรัก กุก๊ กิก๊ หัวใจ ภาค 2 นี้ เป็นเรือ่ งของผูก้ ำกับหนุม่ ตกอั บ ที่ ล้ ม เหลวทั้ ง เรื่ อ ง ความรักและการทำงาน ต้อง เดินทางไปเมืองปากเซเพื่อ รับงานถ่ายภาพแต่งงาน และ ที่ นั่ น เขาได้ พ บหญิ ง สาวที่ เป็ น แรงบั น ดาลใจในการ เขียนบทหนังรักโรแมนติก เรือ่ งใหม่ แต่อะไร ๆ ในชีวติ จริงมันกลับไปไม่ได้ดเี หมือน ในบทละคร เข้าฉาย กันยายน 2010

Eating Out Issue 15 September 2010

ชั่วฟ้าดินสลาย หนังโศกนาฏกรรมรัก ระหว่างอาสะใภ้และหลาน ชายของสามี เมือ่ ยุพดีภรรยา สาวสวยคนใหม่ของพะโป้ เกิดความเสน่หาในตัวส่าง หม่องหลานชายผู้หล่อเหลา ของพะโป้ ความใกล้ชดิ ความ ลุม่ หลง ความต้องติดใจทำให้ ทั้งสองถูกล่อลวงเข้าสู่วังวน ของกิเลสตัณหา เข้าฉาย กันยายน 2010

สวรรค์บ้านนา หนังที่ได้รับรางวัลจาก ยูเนสโก ในสาขาการส่งเสริม และอนุรกั ษ์ความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม โดยผู้กำกับ อุรพุ งษ์ รักษาสัตย์ หนังเรือ่ ง นี้สะท้อนวิถีชีวิตของชาวนา รับจ้าง ที่เป็นวงล้อวัฏจักร หมุ น เวี ย นเป็ น รอบ ๆ ไป ตามฤดูกาล ผ่านทัง้ มุมของ ชีวติ จริง และสะท้อนปัญหา ของชาวนาไทยในปัจจุบัน เข้าฉาย กันยายน 2010

Resident Evil : Afterlife อลิซ ยังคงเดินหน้าต่อสู้ กับ Umbrella และพยายาม ค้นหาผู้รอดชีวิตจากไวรัส การต่อสูอ้ ย่างดุเดือดของเธอ ได้รบั การช่วยเหลือจากเพือ่ น เก่า และร่วมมือกันพาผูร้ อด ชีวติ กลับไปยังลอสแอนเจลิส แต่หารูไ้ ม่วา่ เธอและพวกพ้อง กำลังเดินเข้าสูก่ บั ดักทีม่ ผี ดี บิ นับพัน ๆ ตัวรออยู ่ เข้าฉาย กันยายน 2010

The Extraordinary Adventures of Adele Blanc-Sec เรือ่ งราวการผจญภัยของ Adele Blanc-Sec นักเขียน นวนิยายสาวผูโ้ ด่งดังทีผ่ นั ตัว มาเป็นนักข่าว แต่ด้วยการ ค้นหาข้อมูลเพื่อใช้สำหรับ งานเขียนทำให้เธอต้องมาพบ เจอกับสิ่งลึกลับชวนพิศวง ซึ่งเธอต้ อ งพยายามคลาย ปมปริศนาเหล่านัน้ ให้จงได้ เข้าฉาย กันยายน 2010


Mix it Yourself

Sweetaholic

Text : tumi

Cosmopolitan กั บ บรรยากาศเป็ น ใจ

แม้ฉบับนี้จะเป็นอาหารไทย ๆ แต่ tumi ขอฉีกแนวเครื่องดื่มเป็นชาติผสม หน่ อ ยแล้ ว กั นค่ ะ เป็ น “Cosmopolitan” ที่ The Roof Top Bar ชั้ น 83 โรงแรมใบหยกสกาย ค็อกเทลคลาสสิคตลอดกาล ที่มีส่วนผสมของ Vodka และ Triple Sec ให้รสชาติหวานนุ่มลึกกลมกล่อม ตอกย้ำดีกรีความร้อนแรง ของความเปรี้ยวนิด ๆ ด้วยน้ำแครนเบอร์รี กลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัว ส่วนผสม

วอดก้า ทริปเปิล เซค (Triple Sec) น้ำแครนเบอร์รี น้ำมะนาวผสมน้ำเชื่อม

วิธที ำ

1 ออนซ์ เขย่าส่วนผสมทั้งหมดกับน้ำแข็ง เสิร์ฟในแก้ว 1/2 ออนซ์ มาร์ตินี่เย็น 2 ออนซ์ ตกแต่งด้วยมะนาวสไลซ์และเชอร์รี 1 ออนซ์

Cosmopolitan

The Roof Top Bar on 83rd floor of the Baiyoke Sky Hotel. The everlasting classical cocktail “Cosmopolitan” The tipsy drink with degree of passion from Vodka. A nice balance between Triple Sec and Cranberry Juice can even make the antic of the might more arousing. Ingredient Preparation Vodka 1 Oz Shake with ice and strain into a chilled 1/2 Oz Triple sec martini glass. Cranberry Juice 2 Oz Garnish with a slice of lemon and cherry. Sweet and sour 1 Oz ผ่อนคลาย ดืม่ ด่ำกับบรรยากาศและเครือ่ งดืม่ ในมือแก้วนีท้ ี่ Baiyoke Call Center 0-2656-3939 หรือ www.baiyokehotel.com

www.facebook.com/eatingout

31


Bakery & Dessert

Sweetaholic

Text & Photo : หมวยเล็ก

http://www.google.co.th/หมวยเล็กdiary/เย็นใจแบบไทยๆ#1

หมวยเล็ก Diary :

เย็นใจแบบไทย ๆ

วันหยุดสุดสัปดาห์แรกของเดอื นกันยายนแบบวันนี้ ฝนตกพรำ ๆ

ตั้งแต่เช้า ทั้ง ๆ ที่หมวยเล็กนัดกับยัยจิ้นจะออกไปหาขนมอร่อย ๆ กินเหมือนทุกอาทิตย์ ทำให้แผนการเข้าเมืองของเราสองคนเป็นอัน ต้องหยุดชะงัก เพราะกลัวฝนตกรถติด พาลจะหงุดหงิดหัวใจ หมวย เล็กจึงเสนอไอเดียหาไอติมกระแทกปากดับอารมณ์ยัยจิ้น วันนีห้ มวยเล็กอาสาเป็นคนขับรถพายัยเพือ่ นอารมณ์รา้ ยมาที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และเดินมาจนสุดทางเดินด้านล่างเพื่อไปนั่งปล่อยอารมณ์กันที่ร้าน True Coffee พอยัยจิ้น เห็นเท่านั้นล่ะ โวยวายใหญ่เลยหาว่าหมวยเล็กหลอก บอกว่า True Coffee อะไรมีไอติม <<< เชยอีกแล้ว นอกจากกินกับนอนแล้วรู้อะไรอีกบ้างเนี่ยเพื่อนชั้น ว่าแล้วก็ลากยัยจิ้นตัวแสบมายืนเลือกไอติมตรงตู้ ปกติถ้าชาวบ้านเขาเลือกกินเขา คงจะเลือกแค่คนละก้อน แต่อย่าคิดว่าหมวยเล็กกับจิน้ จะเหมือนชาวบ้านเขา หึหึ เราสองคน เริ่มจาก ไอศกรีมขนมเบื้องชาววัง รสชาติเข้มข้นหอมเหมือนขนมเบื้องแถมยังมีแป้งขนม เบื้องผสม ทำให้มีอะไรเคี้ยวได้เพลิน ๆ ยัยจิ้นดูจะโปรดปรานมากเพราะไม่หวานจัด แต่หมวยเล็กอยากให้เนือ้ ขนมเบือ้ งกรอบกว่านีอ้ กี นิด ไอศกรีมตะโก้แห้วมะพร้าวอ่อน รสนีห้ มวย ชอบค่ะ เพราะรสเบา ๆ หอมมะพร้าวอ่อนขึ้นจมูก กินง่ายมาก ๆ เลยขอเบิ้ลอีก 1 ลูก ไอศกรีมเฉาก๊วยโบราณ รสนี้กลิ่นเฉาก๊วยอ่อนไปนิดแต่รสชาติกำลังดีเชียว ตอนแรกเห็นสี ออกน้ำตาลนึกว่ารสกาแฟไทย รสนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกินน้ำแข็งไสเนื้อละเอียด

32

Eating Out Issue 15 September 2010

ปิดท้ายด้วย ไอศกรีมฟักทองแกงบวด สำหรับคนทีไ่ ม่ชอบกินฟักทองก็ สามารถกินได้คะ่ รสนีไ้ ม่ได้ออกฟักทองมากนัก แต่จะรูส้ กึ มัน ๆ เหมือนกิน เผือก แต่จะหนักกว่ารสอืน่ ทีก่ นิ มาวันนีเ้ พราะให้รสชาติกะทิเข้มข้นทีเดียวล่ะ แล้วก็หวานนิดสำหรับคนชอบของหวานต้องชอบรสนีแ้ น่ ๆ หลังจากไอศกรีม หมดไป 4 ลูก หน้าตาบึง้ ตึงประดุจพญามารของจิน้ เพือ่ นรักก็อมิ่ บุญประหนึง่ แม่พระ เราเลยสั่งกาแฟมาคนละแก้ว นั่งเล่นกิน บรรยากาศร้านแบบวังโบราณ คลาสสิคในอารมณ์ เวลาบ่ายคล้อยข้างนอกแดดร่ม เราสองคน ก็เดินถือแก้วออกไปนั่งชมสวนกันด้านนอกที่เป็นโต๊ะ เก้าอีห้ วาย บรรยากาศสงบ ๆ แบบนี้ ถ้าหาหนังสือสัก เล่มมานั่งอ่านนั่งชมวิว จิบกาแฟ คงจะช่วยให้จิตใจ ทีว่ นุ่ วายผ่อนคลายได้ไม่ยากเย็น แบบยัยจิน้ น้อย ๆ ที่นั่งยิ้มเย็น ๆ อยู่ข้างหน้านี่เอง…

ราคาต่อท่าน 100 บาท


http://www.google.co.th/หมวยเล็กdiary/เย็นใจแบบไทยๆ#2

Totally Thai Taste

True Coffee Nitasrattanakosin or Rattanakosin Exhibition Center is a multi-media museum 4storey complex under the Crown Property Bureau that compiles the two centennial history of Bangkok in its 7 chambers of Installation Art. And True Coffee is one of many refreshment shops in the complex, where, after the thorough visit of the museum, you can relax in the splendor of Bangkok ancient quarter. Among recommended with ice creams are: Court crispy crepe, Water chestnut pudding and young coconut flesh, Chao Kuay-black jel y concocted from Chinese grass mesona chinensi, pumpkin in coconut cream, etc. Average set off per person is merely ฿100.

Recommended : ไอศกรีมตะโก้แห้วมะพร้าวอ่อน

True Coffee ตั้งอยู่ที่ : อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เลขที่ 100 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ประสบการณ์ความหวาน...ไม่รู้จบ

โทร. 0-2282-2022 www.TRRsugar.com www.facebook.com/linsugarsweetness www.facebook.com/eatingout

33


Healthy Eating

Text & Photo : กอหญ้า

Healthy Living

ยะเนิบ ๆ เปิดม่านเมือง

ยามบ่ายของวันอาทิตย์ วันซึ่งดาวเคราะห์ดวงนี้ดูสงบเงียบและผ่อนคลาย กอหญ้านั่งอยู่ในสนามบินเพื่อมารอรับ

นิพนธ์เพื่อนรักสมัยมัธยมปลายผู้ดั้นด้นมาจากเจียงฮาย ซึ่งในตอนนี้เขาได้เปลี่ยนนามจากนิพนธ์เป็นนิภาวรรณ แถมพ่วง ด้วยฉายา “แม่อุ๊ยเทย” แปลตรงตัวว่า...กระเทยภาคเหนือที่คิดว่าตัวเองเป็นแม่อุ๊ย ไม่นานนักภาพชายร่างใหญ่ใบหน้าคมกริบสง่าด้วยกล้ามหน้าอกแน่น ๆ ก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้า เธอ (เขา) ดูสะดุดตา ด้วยชุดคอนแทคเลนส์บิ๊กอาย ทรงผมสีทองแบบเกาหลีดูกระแดะแต่พองาม (หากนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงบรู๊ซ วิลลิส ปาง กระเทย) แม่อุ๊ยเทยฉีกริมฝีปากซึ่งแดงฉานไปด้วยลิปสติกเผยให้เห็นรอยยิ้มสยอง ก่อนพูดว่า... “นี่นังชะนีขี่ทุเรียน! พาเฮา ไปกินข้าวด่วน หิวจนจะกินนักบินอยู่แล้ว ขออาหารคนเมืองด้วยนะเจ้า” กอหญ้าเลือกร้าน “ม่านเมือง” ร้านอาหารเหนือน่ารัก บรรยากาศ เป็นกันเองด้วยเรือนไม้สองชัน้ ย้อนยุคด้วยจานชามสังกะสี โต๊ะเก้าอีก้ เ็ ป็นไม้เก่า และที่สำคัญร้านนี้ทุกเมนูเป็นอาหารเหนือแท้ เวลาจัดเสิร์ฟก็เป็นถ้วยเล็ก ๆ น่ารักมากมาย พอจัดแจงหาโต๊ะได้พวกเราก็เริม่ บรรเลงสัง่ อาหารมาชิมทันที “หล่อนเป็นคนกรุงเทพสัง่ ไม่เป็นหรอก เอาเมนูมานี!่ ” แม่อยุ๊ เทยกระชาก เมนูไปจากมือกอหญ้า (แรงหญิงหรือจะสู้แรงชาย...) “แกงแคไก่ ขนมจีนน้ำเงี้ยวสองที่ ไก่นานึ่งสมุนไพร ยำส้มโอน้ำปู๋ ข้าวเหนียวสองจาน เครื่องดื่มเอาเป็นน้ำมะเกี๋ยงนะเจ้า” แม่อุ๊ยเทยสั่งอาหาร พร้อมส่งสายตาหวานเลี่ยนเจียนอ้วกให้พนักงานหนุ่ม เพียงอึดใจอาหารก็มากองอยูบ่ นโต๊ะ กอหญ้าขอลองชิมขนมจีนน้ำเงีย้ ว ก่อนเลยค่ะ รสชาติไม่เผ็ดจนเกินไปนัก มีรสหวานอมเปรีย้ วจากมะเขือเทศ แถม ยังได้ความนุม่ จากกระดูกหมูทตี่ ม้ จนเปือ่ ย ส่วนแกงแคไก่ทดี่ จู ะถูกใจแม่อยุ๊ เทย น้ำซุปข้นมากแถมดอกแคก็ไม่มีรสขมให้รำคาญใจเลย เมนูนี้แม่อุ๊ยเทยบอกว่า จาวเหนือเปิ้นจะทำเป็นหม้อใหญ่แล้วนั่งห้อมกินกันทั้งครอบครัวลำแต๊ ๆ เจ้า

34

Eating Out Issue 15 September 2010


Totally Thai Taste

Maan Muang In the North as far as Chiang Rai we have another ethnic food called “Khao Muang”, literally city dish, or the staple food of the townspeople. And, it is noticeable that, the farther you move out of the city the healthier your food become. Here in the North, their staple food always contains a lot of herbs vital for your health. But you won’t have to wonder a thousand km, for there are quite a few ‘Khao Muang’ restaurants right here in Bangkok. “Maan Muang” is such a nice restaurant just north of Bangkok. Its name implies of Burmese Town, the source of cultural influence in food to the north, proven by its authentic menu. Gang Kae Gai is virtually a soup of herbs, dressed with chicken just for inducement. Khanom Jin Num Ngiew is Thai (and Mon) rice noodle bathed in okra flower soup thick with further herbs including cherry tomato, floated with mince pork, spare ribs, and pork blood curd. Yum Som Oh Num Poo features grapefruit and more herbs accented by essence from preserved black rice crab; hot, spicy, and delicious. Gai Na Nueng Samun Prai is steamed free-range chicken in, yes, and a lot of herbs. For beverage, it offers Nam Makieng jambolan juice from berry in the same family of rose apple; quite refreshing. Maan Muang is in Ram Kamhaeng Soi 112 opens everyday except Tuesday Tel: 08-6007-5020, 08-1913-3413

เพียวเพลส

รามคำแหง 110

ร.พ. เกษมราษฎร์

Top Marketplace

ปั๊มเชลล์ สนามเทนนิส แท็งก์น้ำ

ปั๊มปตท. โกลเด้นเพลส

ปั๊มเพียว

รามคำแหง 112 (ม.สัมมากร)

<ไป มีนบุรี

ร้านอาหารม่านเมือง ตั้งอยู่ที่ ซ.รามคำแหง 112 ใกล้หมู่บ้านสัมมากร โทร. 08-6007-5020, 08-1913-3413 หยุดทุกวันอังคาร

ม.สัมมากร ซอย 16

ม่านเมือง

ไป ม.รามคำแหง >

แม่อยุ๊ เทยตักยำส้มโอน้ำปูซ๋ งึ่ เป็นอาหารเหนือแท้ ๆ เข้าปากแล้วน้ำตา ซึมพลางรำพึงรำพันว่า “คิดฮอดบ้านเฮา” (ทั้งที่จากมาไม่เกินครึ่งวัน...ดัดจริต หลายเจ้า) ส่วนเมนูทกี่ อหญ้าเลิฟสุด ๆ ก็เห็นจะเป็นไก่นานึง่ สมุนไพร ทางร้าน ใช้ไก่นาส่วนน่องติดสะโพกมานึง่ กับสมุนไพรนานาชนิด เนือ้ ไก่เขานึง่ จนนุม่ มาก เวลาเคีย้ วจะหอมกลิน่ สมุนไพร ได้รสหวานจากเนือ้ ไก่ บอกได้คำเดียวว่าสุด ๆ ค่ะ แม่อุ๊ยเทยร้องเตือนให้กอหญ้าลองดื่มน้ำมะเกี๋ยง (ลูกหว้า) ที่หาดื่มไม่ได้ ง่าย ๆ ขนาดหล่อนเองเป็นคนเหนือยังหาดื่มได้ไม่บ่อยนัก รสชาติน้ำมะเกี๋ยง ออกหวานอมเปรีย้ ว มีกลิน่ หอมอ่อน ๆ เวลาดืม่ คูก่ บั น้ำแข็งแล้วชืน่ ใจมาก ถือ ได้วา่ เป็นเครือ่ งดืม่ สมุนไพรทีน่ า่ สนใจทีเดียว เราสองคนใช้เวลาไม่นานก็จดั การ อาหารบนโต๊ะจนเรียบ พนักงานใบหน้าเกลี้ยงเกลาก็ยะเนิบ ๆ มาเก็บเงิน “ละอ่อนแบบนี้กินได้ทั้งกระดูกแน่เจ้า” แม่อุ๊ยเทยเปรยพร้อมชายตา ไปยังน้องพนักงานหน้าใส “เฮ้ออออออออ” กอหญ้าและพนักงานส่ายหน้าและถอนหายใจออก มาพร้อมกัน หากใครสนใจสัมผัสบรรยากาศแบบย้อนยุคและรสชาติอาหารเหนือ แท้ ๆ ก็ไปได้ทรี่ ้านอาหารม่านเมือง

www.facebook.com/eatingout

35


Good eating

Great looking

Text & Photo : Sudarat

Healthy Living

ชาม-ไอยวรินทร์ โอสถานนท์ ความสดใสของชีวิต เริ่มจากภายใน ชามเองคิดว่า ความแข็งแรง ความสำเร็จ ในชีวิต ความสดใสเริ่มต้น จากภายในแล้วสะท้อนออก มาภายนอก คนที่แข็งแรงจะ ทำอะไรได้มากมายในชีวิต จึงเลือกกินเฉพาะสิง่ ทีม่ ี ประโยชน์ค่ะ

36

Eating Out Issue 15 September 2010

เนื่องจากมีโอกาสไปงานแถลงข่าวแห่งหนึ่งแล้วได้พบกับน้องชาม-ไอยวรินทร์ โอสถานนท์ ซึ่งตอนนี้มีผลงานแสดง ละครคู่กับแอนดริว เกร็กสัน ทางช่อง 3 เรื่อง เคหาสน์สีแดง ด้วยลุคสดชื่นสดใสทำให้ไม่แปลกใจที่กระจอกข่าวทั้งหลาย ต่างให้ความสนใจน้องชามเป็นพิเศษ โอกาสดี ๆ แบบนีม้ หี รือจะปล่อยให้หลุดมือ ยังไงก็ขอสอบถามเคล็ดลับในการดูแลตัวเอง ของน้องชามสักหน่อยเถอะ ว่าหุ่นเฟิร์ม ๆ สดชื่นกระฉับกระเฉงแบบนี้ได้มายังไง “อาจจะเป็นเพราะว่าชามเล่นกีฬา กรีฑาเยอะมากมาตัง้ แต่เด็กมัง้ คะ ทัง้ ว่ายน้ำ ตีกอล์ฟ กรีฑา กระโดดไกล ปีนเขา วอลเล่ย์บอล เล่นหมด อย่างว่ายน้ำนี่ตอนเด็ก ๆ คุณแม่อยากให้สูง ชามเลยว่ายน้ำรวมระยะทางวันละ 1 กิโลเมตรทุกวัน” โอ้โห น้องชามเป็นนักกีฬาขนานแท้ขนาดนี้นี่เอง ไม่น่าแปลกใจเลยที่รูปร่างจะดีไม่มีไขมันส่วนเกิน แถมผิวลื่น ๆ ดูสดใสอีกด้วย ว่าแต่เรื่องอาหารนี่ต้องมีการคุมบ้างหรือเปล่านะ “จะเรียกว่าคุม คงไม่ถึงขนาดนั้นค่ะ แต่ชามเป็นคนที่แพ้เนื้อ คือกินเนื้อไม่ได้น่ะค่ะ เคยกินครั้งหนึ่งตอนเด็กแล้ว เกิดอาการแพ้ ทำให้ไม่กนิ เนือ้ มาตัง้ แต่ตอนนัน้ และอีกอย่างคือคุณพ่อเป็นคนปลูกฝังให้เรากินปลา ให้หดั กินปลาตัง้ แต่เด็ก ๆ ด้วย เลยกลายเป็นว่าชามจะไม่กินพวกเนื้อไก่ เนื้อหมู และเนื้อวัวเลยค่ะ กินแต่ปลากับผัก และชามเองคิดว่าความแข็งแรง ความสำเร็จในชีวติ ความสดใสเริม่ ต้นจากภายในแล้วสะท้อนออกมาภายนอก คนทีแ่ ข็งแรงจะทำอะไรได้มากมายในชีวติ จึง เลือกกินเฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์ค่ะ” เป็นเพราะเลือกกินแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์นี่เอง สาวน้อยที่มีดีกรีจากเวทีประกวดคนนี้ถึงได้แลดูสดใสตลอดเวลา ไม่ เหมือนเจ้ที่อะไรผ่านเข้ามาในชีวิตกินหมดไม่มีเลือก กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็เป็นแบบนี้ซะแล้ว สงสัยต่อไปคงต้องขอนำเอาแนวคิด ของน้องชามไปลองใช้ดูสักหน่อยแล้วค่ะ ก่อนที่ความสดใสจะไม่มีเหลือไว้ให้ดูต่างหน้าอีกต่อไป


Totally Thai Taste

Charm-Aiwarin Osathanon Charm-Aiwarin Osathanon, now costarring with Andrew Gregson in The Red House TV3, comment on his fresh and healthy look; “Maybe it’s because I’ve been in a lot of sports ever since I was young, swimming, golf, track and field, long jump, hiking, volleyball. My mom used to make me swim 1 km every day. I’m not strictly on diet, but I’m allergic to meat-caught a rash once eating it, so I’ve refrained from meat since then. Besides, my dad taught me to like fish from my childhood, and I never took to chicken, pork, or beef, just fish and vegetable. I believe this make me healthy, and prosper in life. Cheerfulness emanates from the inside, and healthy people can do a lot of things in their life. So I choose to eat only healthy food.”

Dairy Farm การทำธุรกิจแฟรนไชส์ หากไม่มรี ะบบการจัดการทีด่ ี การจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ดูได้ จากการทีห่ ลาย ๆ ธุรกิจได้ปดิ ตัวลงไป แต่กม็ ธี รุ กิจบางธุรกิจที่ ประสบความสำเร็จ ซึง่ กว่าจะมาถึงตรงนีต้ อ้ งผ่านปัญหาและ อุปสรรคไม่น้อย และเราได้มีโอกาสขอข้อมูลจากคุณบุลวุฒิ รัตนธำรง ผูบ้ ริหารบริษทั นมสดแดรีฟ่ าร์ม จำกัด ถึงเคล็ดลับ การประสบความสำเร็จในธุรกิจแฟรนไชส์ “ช่วงที่ทางเราเริ่มขยายธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ก็ เริม่ จากการลองผิดลองถูกเอา แต่จากระบบการจัดการทำให้ คิดว่าหากมัวเสียเวลาหรือทำเองต่อไปอาจจะไปไม่ไหว จึง เริ่มศึกษาหาข้อมูล หาที่ปรึกษาและมาเจอแฟรนคอร์ป ซึ่งที่ ทำให้เรามั่นใจแฟรนคอร์ปเพราะเป็นที่ปรึกษาเพียงเจ้าเดียว ในเมืองไทย ที่ได้มาตรฐานระบบการจัดการแฟรนไชส์จาก อเมริกา เมื่อแฟรนคอร์ปก้าวเข้ามา เหมือนบริษัทเราได้รับ การเรียบเรียงใหม่ทกุ ระบบ ทางแฟรนคอร์ปให้ขอ้ มูลครบทุก ด้าน ทัง้ การบริหาร การจัดการ เอกสาร การตลาด การ PR ทำให้วนั นีเ้ รามีการพัฒนามูลค่าทางธุรกิจขึน้ มา รูปแบบการ ทำงานดีขนึ้ มีแนวทางการพัฒนาธุรกิจทีด่ ขี นึ้ พูดได้วา่ ถ้าไม่มี แฟรนคอร์ปในวันนัน้ แดรีฟ่ าร์มอาจจะไม่อยูม่ าจนถึงวันนี”้ ลองได้ฟงั แบบนีแ้ ล้ว ผูท้ สี่ นใจในธุรกิจแฟรนไชส์ทา่ นใด สนใจก็ลองติดต่อไปที่ บริษัท Francorp www.francorp thailand.com ดูได้

www.facebook.com/eatingout

37


News & Promotion

Healthy Living

Text : Sudarat

ฮาเก้น-ดาส “New Sushi Platter” ไอศกรีม “ฮาเก้น-ดาส” เปิดตัวครีเอชัน่ เมนูรปู แบบ ใหม่ “New Sushi Platter” ด้วยไอเดียสร้างสรรค์จนเป็น เมนูซูชิไอศกรีม สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ร้านไอศกรีม ฮาเก้น-ดาส ตั้งแต่วันนี้-30 กันยายนนี้ เฉพาะสาขาที่ ร่วมรายการเท่านั้น

แนะนำต้มยำแชมป์ประเทศไทย แบล็คแคนยอนแนะนำเมนูใหม่ “ฟูซลิ ลี่ ต้มยำกุง้ ” ในโปรโมชัน่ East Meets West Festival พร้อมเมนู พาสต้าผัดทะเลกับเขียวหวานเพสโต ข้าวผัดคัทซึ ปลาทอด ฮัมเบิร์กสเต็กหมู อิ่มเอมความอร่อยได้ตั้งแต่วันนี้-30 กันยายน ที่ แบล็คแคนยอน ทุกสาขาที่ร่วมรายการ

ครันชี่ เบคอน ชีส พิซซ่า กร๊อบ...กรอบหลุดขอบเดิม ๆ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี 1112 ชวนคนรักพิซซ่ามา อร่อยกับพิซซ่าขอบใหม่ “ครันชี่ เบคอน ชีส พิซซ่า” ขอบกรอบอร่อยด้วยกูดาร์ ชีส และเบคอน บิทส์ มาใน ชุดอิม่ คุม้ พร้อมสปาเกตตี และปีกไก่บาร์บคี วิ 4 ชิน้ แค่ 299 บาท ได้ตั้งแต่วันนี้-30 กันยายน 2553

โครงการ “ฟูจิ สมาร์ท ไลฟ์” สิทธิพเิ ศษสำหรับผูถ้ อื บัตร ฟูจิสมาร์ทการ์ด ภัตตาคารอาหารญีป่ นุ่ ฟูจิ เปิดตัวโครงการ Fuji Smart Life โดยได้รับเกียรติจาก ไดซากุ ทานาก้า กรรมการ ผู้จัดการ กล่าวเปิดงาน ทั้งนี้โครงการ Fuji Smart Life มอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่ผู้ถือบัตรสมาชิก ผ่าน ทางพาร์ทเนอร์ที่เข้าร่วมโครงการ 3 กลุ่ม Healthy Wealthy และ Relaxation ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่ www.fuji.co.th

Salad Story ร้านนี้เพื่อคนรักสุขภาพ ร้าน Salad Story by Lex’s Restaurant เป็นร้าน เล็ก ๆ น่ารัก สีเขียวขาว ตกแต่งแบบได้บรรยากาศ สะอาดตา แต่โมเดิร์นและมีระดับ ร้านนี้อาหารจาน หลักจึงเป็นสลัด ที่ใช้ผักไฮโดรโพนิกส์ที่สดสะอาด นำ เสนอทั้งความอร่อยและประโยชน์ให้กับลูกค้า

สยาม ไวเนอรี่ คว้า 5 รางวัลจาก เจแปน ไวน์ ชาเลนจ์ ไวน์ ไทยมอนซูน แวลลีย์ จากสยาม ไวเนอรี่ เดิน หน้าสร้างชื่อเสียงต่อเนื่อง ล่าสุดคว้า 5 รางวัลอันทรง เกียรติจากการแข่งขันไวน์ระดับนานาชาติในรายการ เจแปน ไวน์ ชาเลนจ์ ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงแรมเชอราตัน มิยาโกะ กรุงโตเกียว

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก นิตยสาร Eating Out

(แบบฟอร์มนี้สามารถถ่ายเอกสารได้ หรือคัดลอกลงกระดาษขนาด A4 แล้วส่งมาตามรายละเอียดด้านล่าง)

สมัครสมาชิก 1 ปี (12 ฉบับ) พิเศษเพียง 150 บาทเท่านั้น (พร้อมจัดส่งถึงบ้าน) เริ่มตั้งแต่เดือน................................. เป็นฉบับแรก สมัครในหน่วยงานชื่อ ................................................................................................ สมัครเอง นาย นาง นางสาว ชื่อ .................................................................................. นามสกุล .................................................................................. อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ร้านอาหาร/โรงแรม/ท่องเที่ยว อื่น ๆ ........................................... สถานที่จัดส่ง เลขที่ ................. หมู่ที่ .......... อาคาร/หมู่บ้าน ............................................... ชั้นที่ ........... ห้อง ........... ซอย .................................. ถนน ................................. แขวง/ตำบล .................................. เขต/อำเภอ .................................. จังหวัด .................................. รหัสไปรษณีย์ .................. โทรศัพท์ ................................. การชำระเงิน ธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.ลาดพร้าว มาที่ นายปรีดา เหตระกูล 1651 หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ ซอย 9 ถนนศรีวรา แขวง/เขต วังทองหลาง กทม. 10310 (กรุณาใส่ใบสมัครลงในซองธนาณัติเพื่อป้องกันการล่าช้าและสูญหาย) โอนเงินผ่านธนาคารบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายปรีดา เหตระกูล ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 57 เลขที่บัญชี 046-2-65301-8 กรุณาส่งสลิป ใบโอนเงนิ พร้อมแนบใบสมัคร แฟกซ์มาทีเ่ บอร์ 0-2559-3283 หรือทางอีเมล์ webmaster@maeban.co.th รบกวนแจ้ง คุณน้อย 0-2530-7345-9

38

Eating Out Issue 15 September 2010


สำหรับ...สมาชิก เรียนทำอาหารได้ฟรี 1 ครั้ง เมื่อท่านเป็นสมาชิกนิตยสารแม่บ้าน (ขณะเรียนท่านต้องเป็นสมาชิกอยู่) ค่าสมัคร เรียนในครั้งต่อไป สำหรับสมาชิก เพียง 500 บาท/หลักสูตร สำรองที่เรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ติดต่อคุณน้อย (ฝ่ายสมาชิก) โทร. 0-2530-7345-9 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. การชำระเงิน โอนเงินผ่าน ธ.กสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 57 ชื่อบัญชี นายปรีดา เหตระกูล เลขที่บัญชี 046-2-65301-8 (กรุณาส่งสลิปใบโอนเงินมาให้ทางแฟกซ์ 0-2559-3283) สำหรับผู้ที่...ไม่ได้เป็น สมาชิก ค่าสมัครเรียนหลักสูตรละ 800 บาท ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ คุณลักษณา บุตรเพ็ง (คุณน้อย ฝ่ายสมาชิก) คุณศิริพรรณ หนูนิล (คุณโอ๋) โทร. 0-2530-7345-9

www.facebook.com/eatingout

39


EATING OUT ISSUE 15  
EATING OUT ISSUE 15  

TOTALLY THAI TASTE

Advertisement