Page 1

Samuel Fragua TIC 1ºB

Hoja1

Ecuación de 2º Grado

As solucións dunha ecuación de segundo grao Poden calcularse coas seguintes expresións: Fórmula:

a b c

aX 2+bX +c=0 1 1 -6

Solución A

b 2−4∗a∗c X 2=−b  2∗a x1

2,00

Página 1

ecuación de 2º grao


Samuel Fragua TIC 1ºB

Hoja1

ado

e segundo grao es expresións:

Solución B

X 1=−b− x2

b 2−4∗a∗c 2∗a -3,00

Página 2

ecuación de 2º grao

Ecuación de 2º grao  

Como facer unha ecuación de 2º grao co excel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you