Page 1

Year 3


1. Temporary culture house


TILLFÄLLIGT KULTURHUS- FOLDED PAPER

EXTRIÖRPERSPEKTIV

HEURLINS PLATS

Heurlins plats är i dagens läge ett stort tomrum i centrala Göteborg. Den ligger i navet av tre viktiga delar av stan, Järntorget, Kungsgatan och närheten till vattnet som i framtiden kommer att bli en allt mer bebyggd del.

SITUATIONSPLAN 1:400 (A1)

I projektet är det stråk som går mellan Järntorget och Kungsgatan väldigt viktig. Tanken är att man skall få en välkomnande första syn på kulturhuset. Samtidigt har jag jobbat för att få en så liten baksida mot hamnen som möjligt. Det är också viktigt att vara varsam mot Drakens entré som ligger nära platsen. vEntrén har placerats för att tillsammans med uteserveringen skapa ett förrum till Draken.

KONCEPTBILDER

FASAD MOT ÖST 1:100 (A1)

FASAD MOT VÄST 1:100 (A1)

B207#MAGSAM_FOLDEDPAPER.PDF


TILLFÄLLIGT KULTURHUS- FOLDED PAPER

EXTRIÖRPERSPEKTIV

HEURLINS PLATS

Heurlins plats är i dagens läge ett stort tomrum i centrala Göteborg. Den ligger i navet av tre viktiga delar av stan, Järntorget, Kungsgatan och närheten till vattnet som i framtiden kommer att bli en allt mer bebyggd del.

SITUATIONSPLAN 1:400 (A1)

I projektet är det stråk som går mellan Järntorget och Kungsgatan väldigt viktig. Tanken är att man skall få en välkomnande första syn på kulturhuset. Samtidigt har jag jobbat för att få en så liten baksida mot hamnen som möjligt. Det är också viktigt att vara varsam mot Drakens entré som ligger nära platsen. vEntrén har placerats för att tillsammans med uteserveringen skapa ett förrum till Draken.

KONCEPTBILDER

FASAD MOT ÖST 1:100 (A1)

FASAD MOT VÄST 1:100 (A1)

B207#MAGSAM_FOLDEDPAPER.PDF


TILLFÄLLIGT KULTURHUS- FOLDED PAPER

SEKTION A-A 1:50 (A1)

HEURLINS PLATS

A

SCEN

GRUPPRUM

TEKNIK

G STOLSFÖRRÅD F UTSTÄLLNINGSHALL G

PERSONALRUM

F F G

GARDEROB

KÖK

F F F CAFE/RESTUARANG

A UTESERVERING

PLAN 1:100 (A1)

LÄNGD SEKTION (INGEN SKALA)

INTRIÖRPERSPEKTIV

Materiallista

G VARU/FÖRRÅD SOP

Byggnaden har ett ”tillknycklat” tak där vissa fragment är halvtransparanta i röd och mjölkvit plast. Detta ger en varierad och spännande upplevelse inomhus. Taket bärs upp av slanka pelare som är gjutna in i betongplattan som kulturhuset står på. Toppen på pelarna består av mindre stålrör som skall ge intrycket av en skog som bär sitt lövverk. Från taket hänger sedan varierat glasskivor med samma halvtransparanta material för att ge byggnaden spänning och variation. Detta gör att byggnaden upplevs väldigt lätt i sin struktur. Inne i byggnaden så finns en funktionskärna med personalrum, soprum, stolsförråd, teknik mm. Caféet och grupprummet sträcker sig runt denna kärna för att förhindra upplevelsen av en baksida.

ENTRÈ

Behandlat betonggolv Glasskivor Halvtransparanta plastskivor i rött och vitt Behandlade träskivor (olika färg i olika rum) Regntålig matta på scenen (ute) Stålpelare Svart målade limträbalkar i triangulärt konstruktionsmönster Stenbelagd yta kring scenen och utomhustaket (som har samma lösning som det stora taket) Helkaklade toaletter

KONSTRUKTIONSPRINCIP B207#MAGSAM_FOLDEDPAPER.PDF


TILLFÄLLIGT KULTURHUS- FOLDED PAPER

SEKTION A-A 1:50 (A1)

HEURLINS PLATS

A

SCEN

GRUPPRUM

TEKNIK

G STOLSFÖRRÅD F UTSTÄLLNINGSHALL G

PERSONALRUM

F F G

GARDEROB

KÖK

F F F CAFE/RESTUARANG

A UTESERVERING

PLAN 1:100 (A1)

LÄNGD SEKTION (INGEN SKALA)

INTRIÖRPERSPEKTIV

Materiallista

G VARU/FÖRRÅD SOP

Byggnaden har ett ”tillknycklat” tak där vissa fragment är halvtransparanta i röd och mjölkvit plast. Detta ger en varierad och spännande upplevelse inomhus. Taket bärs upp av slanka pelare som är gjutna in i betongplattan som kulturhuset står på. Toppen på pelarna består av mindre stålrör som skall ge intrycket av en skog som bär sitt lövverk. Från taket hänger sedan varierat glasskivor med samma halvtransparanta material för att ge byggnaden spänning och variation. Detta gör att byggnaden upplevs väldigt lätt i sin struktur. Inne i byggnaden så finns en funktionskärna med personalrum, soprum, stolsförråd, teknik mm. Caféet och grupprummet sträcker sig runt denna kärna för att förhindra upplevelsen av en baksida.

ENTRÈ

Behandlat betonggolv Glasskivor Halvtransparanta plastskivor i rött och vitt Behandlade träskivor (olika färg i olika rum) Regntålig matta på scenen (ute) Stålpelare Svart målade limträbalkar i triangulärt konstruktionsmönster Stenbelagd yta kring scenen och utomhustaket (som har samma lösning som det stora taket) Helkaklade toaletter

KONSTRUKTIONSPRINCIP B207#MAGSAM_FOLDEDPAPER.PDF


2. Art house/Mediatec


3xVara KONSTHUS&MEDIATEK A3B08#72MAGSAM_3xVARA.PDF

Volymen dras ut mot industrin och blir avlång.

Volymen dras ut mot slätten och får en krök.

Volymen dras ut mot staden och ett “y” skapas.

EXTRIÖRPERSPEKTIV NYA BOSTÄDER POTENTIELL MARK ENTRÈ

3

RIKTNING PÅ BALKONGER ANTAL VÅNINGAR

P

NERGÅNG TILL PARKERING

Mitt koncept reflekterar dessa tre karaktärer. Byggnadens tre armar sträcker sig ut mot en karaktär var för att återskapa Vara i form av ett konsthus/mediatek. Uttrycket från de olika karaktärerna tas upp i fasaden. “Industriarmen består av perforerad plåt och rå betong. Det perforerade plåten färgas för att skapa en rörelse i fasaden. ”Jordbruksarmen” består av trä och är utformad som en gräskulle som man kan gå på. Den sista “stadsarmen” är en uppglasad fasad med en stomme av vit infärgad betong. På fasaden kan konstnärer måla eller utsmycka.

2

P

3

Vara präglas av tre tydliga karaktärer. Den tydligaste är slättlandskapet som omsluter hela Vara. Det andra är Vara som stad, och det tredje är de industrier som liggar i utkanten av staden.

3

BOSTÄDER BOSTÄDER BUTIKER/GALLERIER

PLAN ÖVER BOSTÄDER SKALA 1:1000 (A1)

30 bostadsenheter placeras på torget. Parkering finns under bostäderna. Bostäderna förtätar Varas kärna och får samtidigt bort bilarna. Detta göra att man kan utforma husen så att ett tydligare, mindre och bilfritt torg skapas. Verksamheter kan placeras i bottenvåningen och på så sätt även öka handeln. Gallerier och utställningshallar kan finnas i husen för att skapa en ”konstvandring”. Den gör även att folk som besöker konsthuset även drar sig in mot torget för att fortsätta titta på lokal konst. Torget kan i sin tur användas för preformence konst och samverka med konsthuset på olika sätt. Bostadhusen utformas så att de samverkas med konsthuset/mediateket.

BOSTÄDER

BOSTÄDER

BOSTÄDER

BUTIKER/GALLERIER

BUTIKER/GALLERIER

BUTIKER/GALLERIER

BOSTÄDER BOSTÄDER BUTIKER/GALLERIER

SEKTION BOSTÄDER 1:500 (A1)

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Volymen regleras för att skapa utsikter och kontakt mellan de olika karaktärerna.

Fig. 4

Voilà! Konceptet är fullbordat.

Fig. 5

BYGGNADSKONCEPT

FORMENS UPPKOMST


3xVara KONSTHUS&MEDIATEK A3B08#72MAGSAM_3xVARA.PDF

Volymen dras ut mot industrin och blir avlång.

Volymen dras ut mot slätten och får en krök.

Volymen dras ut mot staden och ett “y” skapas.

EXTRIÖRPERSPEKTIV NYA BOSTÄDER POTENTIELL MARK ENTRÈ

3

RIKTNING PÅ BALKONGER ANTAL VÅNINGAR

P

NERGÅNG TILL PARKERING

Mitt koncept reflekterar dessa tre karaktärer. Byggnadens tre armar sträcker sig ut mot en karaktär var för att återskapa Vara i form av ett konsthus/mediatek. Uttrycket från de olika karaktärerna tas upp i fasaden. “Industriarmen består av perforerad plåt och rå betong. Det perforerade plåten färgas för att skapa en rörelse i fasaden. ”Jordbruksarmen” består av trä och är utformad som en gräskulle som man kan gå på. Den sista “stadsarmen” är en uppglasad fasad med en stomme av vit infärgad betong. På fasaden kan konstnärer måla eller utsmycka.

2

P

3

Vara präglas av tre tydliga karaktärer. Den tydligaste är slättlandskapet som omsluter hela Vara. Det andra är Vara som stad, och det tredje är de industrier som liggar i utkanten av staden.

3

BOSTÄDER BOSTÄDER BUTIKER/GALLERIER

PLAN ÖVER BOSTÄDER SKALA 1:1000 (A1)

30 bostadsenheter placeras på torget. Parkering finns under bostäderna. Bostäderna förtätar Varas kärna och får samtidigt bort bilarna. Detta göra att man kan utforma husen så att ett tydligare, mindre och bilfritt torg skapas. Verksamheter kan placeras i bottenvåningen och på så sätt även öka handeln. Gallerier och utställningshallar kan finnas i husen för att skapa en ”konstvandring”. Den gör även att folk som besöker konsthuset även drar sig in mot torget för att fortsätta titta på lokal konst. Torget kan i sin tur användas för preformence konst och samverka med konsthuset på olika sätt. Bostadhusen utformas så att de samverkas med konsthuset/mediateket.

BOSTÄDER

BOSTÄDER

BOSTÄDER

BUTIKER/GALLERIER

BUTIKER/GALLERIER

BUTIKER/GALLERIER

BOSTÄDER BOSTÄDER BUTIKER/GALLERIER

SEKTION BOSTÄDER 1:500 (A1)

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Volymen regleras för att skapa utsikter och kontakt mellan de olika karaktärerna.

Fig. 4

Voilà! Konceptet är fullbordat.

Fig. 5

BYGGNADSKONCEPT

FORMENS UPPKOMST


3xVara KONSTHUS&MEDIATEK A3B08#62MAGSAM_3xVARA.PDF

6

N

5 3 4 2

1

1. 3xVARAS KONSTHUS & MEDIATEK

SITUATIONSPLAN 1:4000 (A1)

2. TÅGSTATIONEN 3. BOSTÄDER PÅ TORGET OCH SKULPTURPARK 4. ALLÈGATAN KANTAS AV KONST 5. PARK MED SKULPTURER OCH INSTALLATIONER 6. VARA KONSERTHUS Konstvandringen Efter att ha besökt Varas konsthus så kan man fortsätta sin vandring in mot torget där lokal konst finns i de gallerier och utställningshallar som finns i bottenplan. Parken brevid torget kan periodvis användas till skulpturpark. Man rör sig vidare mot parken vid sportanläggningen. Där finns installationer och skulpturer. Man drar sig sedan in på allégatan och upp mot konserthuset där man avnjuter en konsert. Hela allégatan blir ett konststråk där installationer finns på vägen.

SITUATIONSPLAN 1:400 (A1)


3xVara KONSTHUS&MEDIATEK A3B08#62MAGSAM_3xVARA.PDF

6

N

5 3 4 2

1

1. 3xVARAS KONSTHUS & MEDIATEK

SITUATIONSPLAN 1:4000 (A1)

2. TÅGSTATIONEN 3. BOSTÄDER PÅ TORGET OCH SKULPTURPARK 4. ALLÈGATAN KANTAS AV KONST 5. PARK MED SKULPTURER OCH INSTALLATIONER 6. VARA KONSERTHUS Konstvandringen Efter att ha besökt Varas konsthus så kan man fortsätta sin vandring in mot torget där lokal konst finns i de gallerier och utställningshallar som finns i bottenplan. Parken brevid torget kan periodvis användas till skulpturpark. Man rör sig vidare mot parken vid sportanläggningen. Där finns installationer och skulpturer. Man drar sig sedan in på allégatan och upp mot konserthuset där man avnjuter en konsert. Hela allégatan blir ett konststråk där installationer finns på vägen.

SITUATIONSPLAN 1:400 (A1)


3xVara

VUXENAVDELNING

KONSTHUS&MEDIATEK A3B08#62MAGSAM_3xVARA.PDF

STUDIERUM

N

37700

45100

FÖRRÅD

AUDITORIUM

TELE/BILD STUDIO

LÄRCENTRUM

420

00

KON TOR PER

SON

B

UTO

MHU

STER

RAS

UN

S

GD

ALD

OM

EL

SA VD

EL

NI

DER

OB

BES Ö ARK K IV REC

EPTIO

GAR

KON TOR ARK

NG

ENT

41

N

70

BO

0

A

KU

TL

IVLO

ÅN

KAL

IN

BU

KÖK

TI

K

G

W

C

CA

W

OR

BA

KS

HO

P

RN

AV D

EL

NI

380

00 72

NG

00

UT ST

0

ÄL

LN

IN

GS

HA

LL UT ST

W

OR

KS

49

ÄL

HO

P

LN

20

IN

0

GS

HA

LL

A UT ST

ÄL

LN

IN

GS

HA

LL

W

OR

KS

HO

P

68

PLAN 2 SKALA 1:200 (A1)

00

0 TE

KN

UT ST

IK

ÄL

LN

IN

GS

VE

IN

LA

ST

/S

OP

RK

ST AD

NI

NG

18

60

PLAN 1 SKALA 1:200 (A1)

0

B


3xVara

VUXENAVDELNING

KONSTHUS&MEDIATEK A3B08#62MAGSAM_3xVARA.PDF

STUDIERUM

N

37700

45100

FÖRRÅD

AUDITORIUM

TELE/BILD STUDIO

LÄRCENTRUM

420

00

KON TOR PER

SON

B

UTO

MHU

STER

RAS

UN

S

GD

ALD

OM

EL

SA VD

EL

NI

DER

OB

BES Ö ARK K IV REC

EPTIO

GAR

KON TOR ARK

NG

ENT

41

N

70

BO

0

A

KU

TL

IVLO

ÅN

KAL

IN

BU

KÖK

TI

K

G

W

C

CA

W

OR

BA

KS

HO

P

RN

AV D

EL

NI

380

00 72

NG

00

UT ST

0

ÄL

LN

IN

GS

HA

LL UT ST

W

OR

KS

49

ÄL

HO

P

LN

20

IN

0

GS

HA

LL

A UT ST

ÄL

LN

IN

GS

HA

LL

W

OR

KS

HO

P

68

PLAN 2 SKALA 1:200 (A1)

00

0 TE

KN

UT ST

IK

ÄL

LN

IN

GS

VE

IN

LA

ST

/S

OP

RK

ST AD

NI

NG

18

60

PLAN 1 SKALA 1:200 (A1)

0

B


3xVara KONSTHUS&MEDIATEK A3B08#62MAGSAM_3xVARA.PDF

3D SEKTION

INTRIÖRPERSPEKTIV FRÅN ENTRÈN

SEKTION A-A SKALA 1:200 (A1)

8600 6300 4300

SEKTION B-B SKALA 1:200 (A1)

FASAD SYDVÄST SKALA 1:200 (A1)

FASAD NORDVÄST SKALA 1:200 (A1)


3xVara KONSTHUS&MEDIATEK A3B08#62MAGSAM_3xVARA.PDF

3D SEKTION

INTRIÖRPERSPEKTIV FRÅN ENTRÈN

SEKTION A-A SKALA 1:200 (A1)

8600 6300 4300

SEKTION B-B SKALA 1:200 (A1)

FASAD SYDVÄST SKALA 1:200 (A1)

FASAD NORDVÄST SKALA 1:200 (A1)

3 year  

Two project from the third year.