Page 1

Year 2


1. Apartment buildings


ERIKSBERG FLERBOSTADSHUS A2 CTH 2006

OM PROJEKTET Vi ville skapa ett dynamisk och inspirerande byggnadsverk som ger ett intressant intryck från flera olika håll och avstånd. Genom balkonger, terrasser och loggior skapar vi spännande möten mellan de boende och husets olika volymer. Vi använde oss av ett modulsystem som gav möjlighet att tredimensionellt variera rummen både i och utanför lägenheterna. Detta gav också en metod för spontan placering av balkonger och terrasser ovanpå moduler med utskjutande rum. Husets placering, som ses i situationsplanen, är kanske den mest intressanta platsen på Eriksberg att uppföra en exklusiv iögonfallande byggnad på. I arbetet har väderstreck och utsikt varit två viktiga utgångs-punkter. Vi har arbetat med tydliga riktningar och en okonventionell plan, vars öppna planlösning med stora skjut-

N

0m

dörrspartier låter brukaren själv förändra rummens användning och förhållande till varandra.

25m

50m

A2 CTH 2006.10.06 David Lindecrantz, Anders Lundqvist, Magnus Samuelsson


ERIKSBERG FLERBOSTADSHUS A2 CTH 2006

OM PROJEKTET Vi ville skapa ett dynamisk och inspirerande byggnadsverk som ger ett intressant intryck från flera olika håll och avstånd. Genom balkonger, terrasser och loggior skapar vi spännande möten mellan de boende och husets olika volymer. Vi använde oss av ett modulsystem som gav möjlighet att tredimensionellt variera rummen både i och utanför lägenheterna. Detta gav också en metod för spontan placering av balkonger och terrasser ovanpå moduler med utskjutande rum. Husets placering, som ses i situationsplanen, är kanske den mest intressanta platsen på Eriksberg att uppföra en exklusiv iögonfallande byggnad på. I arbetet har väderstreck och utsikt varit två viktiga utgångs-punkter. Vi har arbetat med tydliga riktningar och en okonventionell plan, vars öppna planlösning med stora skjut-

N

0m

dörrspartier låter brukaren själv förändra rummens användning och förhållande till varandra.

25m

50m

A2 CTH 2006.10.06 David Lindecrantz, Anders Lundqvist, Magnus Samuelsson


MODULER

TVÄTT SOP

AR FR

GR EL H

A

KÖK

H

31800

A

CAFÉ / RESTAURANG

3850

2700

ENTRÉPLAN 1:200 (A1)

0m

5m

10m

GARAGE

SEKTION AA 1:200 (A1)

A2 CTH 2006.10.06 David Lindecrantz, Anders Lundqvist, Magnus Samuelsson


MODULER

TVÄTT SOP

AR FR

GR EL H

A

KÖK

H

31800

A

CAFÉ / RESTAURANG

3850

2700

ENTRÉPLAN 1:200 (A1)

0m

5m

10m

GARAGE

SEKTION AA 1:200 (A1)

A2 CTH 2006.10.06 David Lindecrantz, Anders Lundqvist, Magnus Samuelsson


3 RUM & KÖK 89 m²

6937

6522

3350

B

6025

7011

B

1561

5

PLAN 1:50 (A1) 0m

1.25m

2.5m

A2 CTH 2006.10.06 David Lindecrantz, Anders Lundqvist, Magnus Samuelsson


3 RUM & KÖK 89 m²

6937

6522

3350

B

6025

7011

B

1561

5

PLAN 1:50 (A1) 0m

1.25m

2.5m

A2 CTH 2006.10.06 David Lindecrantz, Anders Lundqvist, Magnus Samuelsson


C

2 RUM & KÖK 70 m²

1030

0

9150

8500

PLAN 1:50 (A1)

C

5070

0m

1.25m

2.5m

A2 CTH 2006.10.06 David Lindecrantz, Anders Lundqvist, Magnus Samuelsson


C

2 RUM & KÖK 70 m²

1030

0

9150

8500

PLAN 1:50 (A1)

C

5070

0m

1.25m

2.5m

A2 CTH 2006.10.06 David Lindecrantz, Anders Lundqvist, Magnus Samuelsson


D

4 RUM & KÖK 100 m²

330 0

46 0 0

110 20

D

675 0

708 0

PLAN 1:50 (A1) 0m

1.25m

2.5m

108

00

A2 CTH 2006.10.06 David Lindecrantz, Anders Lundqvist, Magnus Samuelsson


D

4 RUM & KÖK 100 m²

330 0

46 0 0

110 20

D

675 0

708 0

PLAN 1:50 (A1) 0m

1.25m

2.5m

108

00

A2 CTH 2006.10.06 David Lindecrantz, Anders Lundqvist, Magnus Samuelsson


SEKTION BB 1:50 (A1)

SEKTION CC 1:50 (A1)

SEKTION DD 1:50 (A1) 0m

1.25m

2.5m

A2 CTH 2006.10.06 David Lindecrantz, Anders Lundqvist, Magnus Samuelsson


SEKTION BB 1:50 (A1)

SEKTION CC 1:50 (A1)

SEKTION DD 1:50 (A1) 0m

1.25m

2.5m

A2 CTH 2006.10.06 David Lindecrantz, Anders Lundqvist, Magnus Samuelsson


MATERIAL Fasaden består av putsad betong med en mörkt grå ton. Entréplan är utvändigt klädd med stående träpanel för att knyta an till bryggan och kajen. Även loggior och terasser är klädda med träpanel. Hisschakten med dess svarta plåt sträcker sig likt en ryggrad upp genom byggnaden. Den svarta plåten fortsätter upp på taket och omfamnar hela huskroppen. Mest utmärkande i material och form är den mässingsbeklädda lägenheten som sticker ut från fasaden och bildar ett från långt avstånd visuellt slående motiv.

Huskroppens fyra sidor har fyra olika uttryck och grad av oregelbundenhet. De två lugna sidorna längs vägen skapar tillsammans med de mer kaotiska fasaderna mot älven ett intressant uttryck.

FASAD NORDOST 1:200 (A1)

FASAD SYDVÄST 1:100 (A1)

FASAD NORR 1:200 (A1) A2 CTH 2006.10.06 David Lindecrantz, Anders Lundqvist, Magnus Samuelsson


MATERIAL Fasaden består av putsad betong med en mörkt grå ton. Entréplan är utvändigt klädd med stående träpanel för att knyta an till bryggan och kajen. Även loggior och terasser är klädda med träpanel. Hisschakten med dess svarta plåt sträcker sig likt en ryggrad upp genom byggnaden. Den svarta plåten fortsätter upp på taket och omfamnar hela huskroppen. Mest utmärkande i material och form är den mässingsbeklädda lägenheten som sticker ut från fasaden och bildar ett från långt avstånd visuellt slående motiv.

Huskroppens fyra sidor har fyra olika uttryck och grad av oregelbundenhet. De två lugna sidorna längs vägen skapar tillsammans med de mer kaotiska fasaderna mot älven ett intressant uttryck.

FASAD NORDOST 1:200 (A1)

FASAD SYDVÄST 1:100 (A1)

FASAD NORR 1:200 (A1) A2 CTH 2006.10.06 David Lindecrantz, Anders Lundqvist, Magnus Samuelsson


EXTERIÖR SETT FRÅN ÄLVEN

INTERIÖR FRÅN NORRA LÄGENHETEN

...skall jag ha en öp

pen eller sluten lä

genhet idag?

A2 CTH 2006.10.06 David Lindecrantz, Anders Lundqvist, Magnus Samuelsson


EXTERIÖR SETT FRÅN ÄLVEN

INTERIÖR FRÅN NORRA LÄGENHETEN

...skall jag ha en öp

pen eller sluten lä

genhet idag?

A2 CTH 2006.10.06 David Lindecrantz, Anders Lundqvist, Magnus Samuelsson


2. Row houses


10000 mm

S T

B

Radhus Eriksberg

U C

Plan 1 skala 1:50 (A1) Area 62m ²

3000 mm

Uppgiften går ut på att gestalta ett radhus på Eriksberg. Radhuset kommer att placeras på Västra Eriksberg, då detta området inom kort kommer att bebyggas.

3300 mm

A

2100 mm

Situationsplan 1:1000 (A1)

2600 mm

B

10000 mm

Koncept Tanken med radhuset är att det inte skall finnas några direkta väggar i bygg naden, förutom på toaletterna. Känslan av att man byter rum skall ske endast genom glasslitsarna som går i väggar och tak. Vid behov kan rummen skärmas av genom ljudisolerande draperier eller liknande material.

A


10000 mm

S T

B

Radhus Eriksberg

U C

Plan 1 skala 1:50 (A1) Area 62m ²

3000 mm

Uppgiften går ut på att gestalta ett radhus på Eriksberg. Radhuset kommer att placeras på Västra Eriksberg, då detta området inom kort kommer att bebyggas.

3300 mm

A

2100 mm

Situationsplan 1:1000 (A1)

2600 mm

B

10000 mm

Koncept Tanken med radhuset är att det inte skall finnas några direkta väggar i bygg naden, förutom på toaletterna. Känslan av att man byter rum skall ske endast genom glasslitsarna som går i väggar och tak. Vid behov kan rummen skärmas av genom ljudisolerande draperier eller liknande material.

A


B

S T

2800 mm

5900 mm

Radhus Eriksberg

U C

Plan 2 skala 1:50 (A1) Area 48m ²

3000 mm

3300 mm

A

A 2900 mm

Plan 3 skala 1:50 (A1) Area 12m ² 1900 mm

2900 mm

B Byggnaden

3000 mm

3900 mm

Radhuset består av två byggnadskroppar som skiljs åt av en glasslits som går i väggarna och uppe i taket på det övre planet. Slitsen gör att man har genomsikt genom hela byggnaden. Byggnaden har i sig en väldigt öppen planlösning och är utformad att man som rörelsehindrad skall kunna bo ett behgligt liv där. Det är en relativt liten hall med en nisch och förvaring. Toaletten är handika ppsanpassad.

Köket är stort och rymligt och matplatsen är placerad så att man får in mycket ljus som är en del av konceptet. I vardagsr ummet på bottenplanen så är takhöjden 6,5 meter och de höga fönsterna som följer väggen upp gör det ljus och luftigt. Spiraltrappan leder upp till andra och tredj e våningen. På andra planet så finns det en toalett, två sovrum och ett stort vardagsrum. Även här uppe är det högt till tak som bidrar till en luftigare känsla. Det går även en slits genom taket på det stora sovrummet.


B

S T

2800 mm

5900 mm

Radhus Eriksberg

U C

Plan 2 skala 1:50 (A1) Area 48m ²

3000 mm

3300 mm

A

A 2900 mm

Plan 3 skala 1:50 (A1) Area 12m ² 1900 mm

2900 mm

B Byggnaden

3000 mm

3900 mm

Radhuset består av två byggnadskroppar som skiljs åt av en glasslits som går i väggarna och uppe i taket på det övre planet. Slitsen gör att man har genomsikt genom hela byggnaden. Byggnaden har i sig en väldigt öppen planlösning och är utformad att man som rörelsehindrad skall kunna bo ett behgligt liv där. Det är en relativt liten hall med en nisch och förvaring. Toaletten är handika ppsanpassad.

Köket är stort och rymligt och matplatsen är placerad så att man får in mycket ljus som är en del av konceptet. I vardagsr ummet på bottenplanen så är takhöjden 6,5 meter och de höga fönsterna som följer väggen upp gör det ljus och luftigt. Spiraltrappan leder upp till andra och tredj e våningen. På andra planet så finns det en toalett, två sovrum och ett stort vardagsrum. Även här uppe är det högt till tak som bidrar till en luftigare känsla. Det går även en slits genom taket på det stora sovrummet.


S T

Radhus Eriksberg

CU

SektionA-A skala 1:100 (A1)

Sektion B-B skala 1:100 (A1)


S T

Radhus Eriksberg

CU

SektionA-A skala 1:100 (A1)

Sektion B-B skala 1:100 (A1)


S T

Radhus Eriksberg

U C

Fasad Ăśst skala 1:100 (A1)

Fasad väst skala 1:100 (A1)


S T

Radhus Eriksberg

U C

Fasad Ăśst skala 1:100 (A1)

Fasad väst skala 1:100 (A1)

2 year  

Two projects from the second year.

2 year  

Two projects from the second year.

Advertisement