Page 1

2° VESTIBULAR SIMULADO - 2012 GABARITO 3º - ENSINO MÉDIO

1º. DIA L. PORTUGUESA

LITERATURA

L. INGLESA

ESPANHOL

QUESTÃO

GABARITO

QUESTÃO

GABARITO

QUESTÃO

GABARITO

QUESTÃO

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

C A B E A B C E D D

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A E D C B C E B A B

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

D E A E A B D E E A

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1º. DIA MATEMÁTICA

2º. DIA FÍSICA

BIOLOGIA

QUESTÃO

GABARITO

QUESTÃO

GABARITO

QUESTÃO

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

A D E B D B D C E B

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

B D C C A B A A E B

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

GABARITO

C E A E A E C D B D

QUÍMICA

GABARITO

D E B C D E A B D B

QUESTÃO

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

GABARITO

D C C D E B D C E C

2º. DIA FILOSOFIA

GEOGRAFIA

HISTÓRIA

QUESTÃO

GABARITO

QUESTÃO

GABARITO

QUESTÃO

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

D A B C D B A D E D

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

B E A B A D E A C A

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

GABARITO

C D D D E A D D A C

SOCIOLOGIA QUESTÃO

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

GABARITO

A C D C A B B C B D

CAC - GABARITO - 3o ANO  

2° V ESTIBULAR S IMULADO - 2012 11ºº.. DDIIAA LL.. PPOORRTTUUGGUUEESSAA LLIITTEERRAATTUURRAA LL.. IINNGGLLEESSAA EESSPPAANNHHOOLL 11ºº.. DDI...