Page 1

Kantina Samuel Brorsson, Jesper Kajberg Olofsson, Daniel Skoglund TE3DES, Dragonskolan Ansvarig lärare: Catharina Vilhelmsson


Problemställning/Behov ”Under lunchen flödar besökare in för att beställa mat på snabbmatsresturanger eller caféer. Alla har olika behov av att veta vad maten innehåller och olika förutsättningar för att tillgodogöra sig informationen.” Så lät årets tävlings scenario, att tillhandahålla information om matens innehåll och förenkla och förbättra upplevelsen för alla.

Vi har valt att samarbeta med Kummin som är en lunchrestaurang i Umeå som lägger fokus på buffé, ett besök till resturangen gjordes och det första som upptäcktes var att informationen om vad maten innehåller var bristfällig och även att det är otydligt vars maten och informationen är, ett problem som förstärks för personer med funktionsnedsättningar. Huvudfokuset var att hitta en lösning för att tillhandahålla information om maten och vad den

Kummins nuvarande buffé-matsal

innehåller och den sekundära lösningen blev att guida människor till infon plus allt annat viktigt (som själva resturangen, kassan, mm.).

Situationen Informationen på lunchrestaurangen kummin har utrymme för förbättringar, informationen finns vid kassan och det är en bit ifrån “matsalen”. Så istället för att behöva fråga personalen eller gå till kassan för att kunna ta del utav dagens lunch så har en lösning som samlar och guidar folkflödet och sen leder dem till infon och allt annat viktigt. Två stycken lösningar tagits fram, en ska tillhandahålla informationen till alla, den andra lösningen ska vägleda folk dit. Det är viktigt att lösningarna som implementeras för de med funktionsnedsättningar inte är destruktiva för vanliga människor då majoriteten av besökare inte har ett handikapp. Man bör själv få välja om man vill ta del av lösningarna, men vi tycker att bra uttänkta produkter bara borde höja och hjälpa användarens upplevelse.

Designprocessen Besök hos Kummin Research

Funktions-Analys Kravspecifikation

Val av koncept Utveckling

Utvärdering

Inspiration

Design Research

Brainstorming Skisser

Analys

Prototyper

Idéer

Koncept

Så här har arbetsprocessen sett ut under arbetets gång.

1

3D Modell (CAD) Renderingar Rapport

Resultat


Analys Kravspecifikation: Matservering - Lätt - Handtag - Volymen: Minst 10 liter - Lättillgänglig information - Ergonomisk

Funktionsanalys: Matserveringen

Klassificering: 3=Krav 2=Behov 1=Önskemål Funktion Erbjuda information Medge bärbarhet Upplevas ergonomisk Vara lätt

Behov 3 2 2 2

Funktionsgräns/Anmärkning Huvudfunktion Handtag Mätt, vinklar etc Totalvikt

Medge servering Medge hopfällbarhet Uttrycka kvalité

3 1 1

Design Vid icke användning Design, materialval

Kravspecifikation: Ledstråk - Tydligt mönster - Synbar - Ergonomisk - Flyttbar

Funktionsanalys: Ledstråk

Klassificering: 3=Krav 2=Behov 1=Önskemål Funktion Erbjuda vägledning Inneha grepp Upplevas ergonomisk Medge synlighet Tåla slag/stötar Tåla påfrestningar Medge hopfällbarhet Medge bärbarhet Inneha livslängd

Behov 3 1 2 2 2 2 2 2 1

Funktionsgräns/Anmärkning Huvudfunktion Fotfäste Mått, vinklar etc Färg, form och materialval Konstruktion, material Materialval Vid icke användning Bekvämlighet Hög kvalité

2


Idékoncept Lösning 1) För att underlätta för gästerna ska information om maten tas till buffébordet för att undvika att behöva gå fram och tillbaka. En ny kantin arbetades fram som är upphöjd och som effekt av extra höjden så hänger skylten neråt vilket lägger den perpendikulärt emot ögonen. En utbytbar skylt som beskriver vilken mat det är, nödvändig information, både i färgkodad skrift men även punktskrift utan på texten. Man är tvungen att komma i kontakt med infon innan man kommer till maten.

Lösning 2) För att underlätta för alla gäster att hitta till restaurangen så har vi kommit på ett ledstråk som fungerar som en vägbeskrivning. De som har störst nytta av den är de med synnedsättning då de kan använda sin käpp i spåret för navigering men den funkar för alla, följs leden så kommer man till slut till maten och informationen får man på vägen.

Skisser och Prototyper

Koncept

Kantin-modell med slutgiltiga mått

Kantin-modell med tallrik

Ledstråksprototyp

Det är med fysiska modeller, tester och inspiration från liknande produkter som måtten har arbetats fram. Allting för höja och förbättra alla människors lunchupplevelser.

3


Resultat Kantin Ergonomisk, medium-stor kantin som rymmer upp till 12 liter

Utbytbar skylt

Höjd från bord 40 mm

Handtag för grepp

Fjäderdriven stav som trycker ut informations skylten till den rätta vinkeln (29 °) när den inte håller på att bäras Lätt kropp i bockat, rostfritt stål

Kantina Finns definitivt möjlighet för varianter och modifikationer t.ex. skylt på båda sidorna (kan då även servera från båda sidorna) men även ökat djup, vilket ger större volym

4


Resultat Ledstråk

Glatt i spåren, medans hög friktion mot golvet

Om leden viker av skarpt så innebär det att man bör följa den riktningen för att då bli guidad åt sidan till något viktigt, kan vara kassan, själva bufféen eller annat.

Helhetskonceptet Ledstråket är tillverkat i slitstarkt gummi Enkel transport, enkel förvaring

När leden svänger så sker det i ett mjukt mönster

Efter tester bestämdes vinkeln 37,5° 37,5°

Tester visade att 2 mm höjd på spåret var optimalt

5

Designopen2017kantinariktig  
Designopen2017kantinariktig  

Hej

Advertisement