Page 1

Exdisident, exprezident, humanitární bombardér a kamarád Tomáše Halíka, tedy Václav Havel, se protentokrát pustil do filmové režie. Renesanční člověk, řekl by jeden. Ale ne, nebavme se tu teď o tom, že jsme tomuto nadějnému a mladému debutantovi na jeho dechberoucí projekt s radostí přispěli my všichni, kteří máme doma magickou bedýnku s názvem TV. Nebavme se tu dokonce ani o uměleckých kvalitách jeho zajisté veledíla (o těch koneckonců vypovídá výše zavěšený trailer). Zamysleme se teď kvalitami jiného druhu. Zavzpomínejme teď proto na rok 1999, povolme alespoň z části uzdu své imaginace a představme si, jak se mohla vyvíjet operace NATO nad bývalou Jugoslávií. (Jistě si vzpomínáte – jugolávská armáda tehdy na svém území zlotřile vraždila bezbranné albánské civilisty a transplantační chirurgy). Havel byl tehdy velkým podporovatelem tohoto humanitárního svrhávání výbušnin, především pak na Bělehrad, kde bylo ony zmiňované Albánce nutné chránit více, než kdekoliv jinde. Bomby padaly nepochybně proto, že dosud nebyl po ruce materiál takové síly, jakou nyní disponuje Odcházení. Krakatit! Kdysi se říkalo: „přežili jsme válku“...PCHE, chce se mi uplivnout nad takovými slabošskými žvásty...teď se totiž říká a říkat bude: „přežili jsme Odcházení, zvyšte nám naše penze, protože tohle je čtvrtý odboj!“ Plukovníku Kaddafimu nezávidím, je tu zbraň, která jej smete i s jeho beduínským stanem.

odchazeni  
odchazeni  

nljkjgkjhl ,jgkjhgkjhgkjbg