Page 50

48

samsun analiz dergisi

Eylül / 2012

Matematikçiler Derneği’nin düzenlediği “11. Matematik Sempozyumu” Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Matematik OMÜ’de  masaya yatırıldı

‘A

Matematik ve felsefe

nadolu’da Matematik’ konulu sempozyumda birçok bilim adamı konuşma yaparken, matematik eğitimi ile dallarında katılımcılara çeşitli bilgiler verildi. OMÜ’ de 3 gün süren sempozyumda Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ömer Dinçer adına konuşma yapan Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Alacacı, matematik konusunda güncel gelişmeleri katılımcılarla paylaştı. Prof. Dr. Alacacı, “Nitelikli eğitim sisteminin iki özelliği vardır: Bir, kuvvetli bir çekirdek müfredat, iki çocukların isteklerine cevap veren seçmeli ders sunumunun yapılmasıdır. Biz yaptığımız uluslararası karşılaşmalarda şunu gördük. 9. sınıfa kadar diğer ülkelere göre bizim çocuklarımıza ayırdığımız toplam öğretim zamanı bir yıl geride kalıyor. Bunu telafi etmek için 12 yıl zorunlu eğitim kanunun vesilesiyle yapılan düzenlemelerde ilk iki kademede, matematik ve fen alanlarında ders saatlerini birer saat arttırdık. Bu bence önemli bir gelişmedir. İkinci kademede de 6 değişik alanda öğrencilerin farklı alanlarda ders seçebilme imkanı getirildi. Bunlardan birisi de fen bilimleri ve matematik alanlarıdır. 5. sınıf öğrencilerimiz bu sene matematik uygulamaları dersini alabilecekler” diye konuştu.

Prof. Dr. Ömer Dinçer

Prof. Dr. Cengiz Alacacı

Prof. Dr. Mahmut Aydın

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Aydın da, sempozyuma ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını ifade etti. Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Temel bilgilere ilginin azaldığı bu günlerde, bu sempozyumun sonuçlarının önemli olduğu kanaatindeyim. Ben sosyal bilimciyim. Ben şuna inanıyorum: 2 tane temel bilim vardır. Birisi matematik diğeri de felsefedir. Bu iki bilim olmadığı zaman toplumların kaliteli bilim adamı yetiştirmesi güçleşmektedir. Çünkü felsefe insana düşünceyi öğretirken, matematik analitik düşünmeyi öğretir. Şahsi kanaatim aslında matematiğin sosyal bilimler alanında da temel ters olarak okutulması ama aynı şekilde felsefenin de temel bilimlerde okutulması kanaatindeyim. Bu sempozyum sonunda umarım böyle bir öneri çıkar” diye konuştu. Sempozyum hakkında bilgiler veren Matematikçiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Akın ise "Sempozyumda akademik kısım, eğitim kısımlar ve öğretmenlerin matematik öğretim konuşları burada tartışıldı. Toplantımıza 77 üniversiteden 165 bilim adamı 125 lisansüstü öğrenci, 75 tane ilköğretim öğretmenleri, farklı üniversitelerden 100 öğrenci ile toplamda 450'ye yakın katılım var. Ben sempozyuma katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Samsun Analiz Dergisi Sayı 6  

Samsun Analiz Dergisi Sayı:6 Yıl:1 2012

Samsun Analiz Dergisi Sayı 6  

Samsun Analiz Dergisi Sayı:6 Yıl:1 2012

Advertisement