Page 9

”Online aktivisme adskiller sig jo egentlig ikke voldsomt meget fra almindelig aktivisme i den natur, at det er en organisation af mennesker, typisk omkring et interessefællesskab,” udtaler Mads Kæmsgaard Eberholst, der er ekspert i sociale medier og lektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet. Han fortsætter: ”Og så kan man sige, at den store forskel er, at det er medieret gennem sociale medier eller internettet som minimum.” STORT OG SMÅT Men hvad er online aktivisme så egentligt? Ordet ’aktivisme’ fremkalder typisk indre billeder af store demonstrationer og civil ulydighed. Men aktivisme kan også være at arrangere en fastelavnsfest eller en indsamling til julehjælp. Ordet ’online’ indebærer selvsagt det medierede aspekt af onlineaktivismen. Internettet medvirker til at bryde de traditionelle regionale eller nationale grænser, eksempelvis når en kampagne som

#BlackLivesMatter når ud til store dele af den vestlige verden. ”Internetaktivisme er både noget meget stort og noget meget småt. Fælles er, at de grænser man havde før, mere eller mindre er nedbrudt,” uddyber Mads Kæmsgaard Eberholst.

Internetaktivisme er både noget meget stort og noget meget småt. Fælles er, at de grænser man havde før, mere eller mindre er nedbrudt

Online aktivisme er typer af kampagner, der spiller på de ting, internettet kan. Fælles for kampagnerne er, at de er til stede dér, hvor befolkningen er: Online. Men hvad er det så, internettet rent faktisk kan? ”Internettet er godt til at mobilisere opmærksomhed, fordi man når hurtigt ud. Men derfra og til at man så siger ’okay, nu går jeg ud og rent faktisk gør noget ved

det’, der er også rigtig langt. Omvendt kan man sige, at internettet er rigtig godt til at mobilisere bidder af handling.” MÅLET BESTEMMER MIDLET Om online aktivisme reelt har en effekt, afhænger af hvilket mål, man har for øje. ”Hvis målet er, at man gerne vil rykke med noget, så er internettet beviseligt rigtig dårligt til det. Hvis man gerne vil have afsat en diktator, så er internettet ikke det rigtige middel, vil man gerne have valgt en bestemt politiker, så er internettet heller ikke det rigtige middel,” siger Mads Kæmsgaard Eberholst. ”Der er internettet bedre til at mobilisere opmærksomhed, mere end at mobilisere handling.” Bekymringen omkring online aktivisme er, at det bliver for nemt at tilkendegive sin holdning uden at lægge reel handling bag. Online aktivisme bliver beskyldt for at være et dårligt alternativ til reel aktivisme, da man mener, at online aktivisme kun kan skabe ubetydelig indflydelse, hvilket medfører såkaldt slacktivisme.

[9]

SAMSON Forår 2017 færdig.indd 9

15/03/2017 18.20

Samson 2017 #1  

Når medier flytter grænser

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you