Page 48

[ TEMA FORTSAT ]

Man snakker ikke med sidemanden eller kæresten længere. I stedet for at kigge hinanden i øjnene, kigger folk ned i deres mobiler, og dette er absolut ikke sundt.

lyder: ”Man kan jo bare slukke for maskiSterna uddyber dette: ”Man snakker ikke nen!” Men selvom dette lyder ligetil, med sidemanden eller kæresten længeså kan de fleste deltagere blive re. I stedet for at kigge hinanden i enige om, at de digitale meøjnene, kigger folk ned i deres "...man burde dier på mange måder har mobiler, og dette er absolut taget overhånd i dag. ikke sundt”. Sterna mener fokusere yderligere på de dog modsat, at en fordel ældre, som vælger totalt at To tidligere sundhedsved de digitale og soafsige sig, alt hvad der hedder plejersker er forargeciale medier helt sikkert de over, hvordan især er, at kommunikationen digitale medier, fordi de frygter forældre benytter de er blevet hurtigere og det, eller tænker, at de ikke har digitale medier over nemmere. ”Det generer et behov for at sætte sig ind for deres børn: ”Det er ikke nogen, når jeg sender i det " chokerende at se, når foren SMS i bussen, modsat ældre, som egentlig skulle tidligere, hvor folk snakkede i være opmærksomme på deres telefon hele tiden”. børn, bare glor ned i deres telefon”, siger de. De mener, at forældre generelt skal Sterna, som ellers er positiv over de digitale sætte et bed-re eksempel over for deres medier, har et ambivalent forhold til sider børn, når det kommer til de digitale medier. som Facebook og Instagram. Generelt mener hun, at Facebook er alt for upersonligt, En anden bivirkning, som de digitale medier og hun forstår slet ikke, hvorfor folk vælger har bragt med sig, mener deltagerene, er, at skrive på Facebook, eksempelvis på at en stor del af intimiteten er gået tabt. fødselsdage: ”Jeg vil da meget hellere have, Sterna uddyber dette: ”Man snakker ikke at de ringer til mig eller sender et personligt med sidemanden eller kæresten længere. brev eller en e-mail”, udtrykker hun med et I stedet for at kigge hinanden i øjnene, smil i øjet. Sterna er dog endt med at opretkigger folk ned i deres mobiler, og dette er te en Facebookprofil, da hun ellers føler, at absolut ikke sundt”. hun går glip af for meget. Det kan de fleste af deltagerne, som ikke har en Facebook-

profil, nikke genkendende til. De mener, at ”alt i dag foregår på Facebook, og rigtig mange glemmer at informere os, som ikke har en profil.” Sterna har derudover også en Twitter-account, som hun dog udelukkende bruger i forbindelse med noget frivilligt arbejde i Gambia. Hun synes, det virker skørt blot at bruge Twitter til ”at følge efter nogle”, men hun ser helt sikkert en fordel i på den måde at holde sig opdateret på tværs af landegrænser. Et af kursets store dilemmaer ender med at være den forsvundne e-mail, som en af deltagerne kommer ind for at få hjælp med. Hun mener at have læst en e-mail på sin iPad, som pludseligt forsvandt ud i den blå luft. Orla, som længe sidder og leder efter mailen, ender til sidst med at opgive. Han mener, ”at den er forsvundet ud i den digitale sky af kompleksitet”, og at der ikke er noget at gøre. Orlas synes, at det er rigtigt godt, at flere og flere ældre kaster sig ud i digitale- og sociale medier, men at vi som samfund burde sætte større fokus på at hjælpe denne gruppe af mediebrugere. Han mener

[ 48 ]

SAMSON Forår 2017 færdig.indd 48

15/03/2017 18.21

Samson 2017 #1  

Når medier flytter grænser

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you