Page 4

[ LEDER ]

En hårfin grænse Grænsebrydende, grænsesøgende, grænseoverskridende, grænseløst og grænseopbyggende.

26. årgang Nr. 1, marts 2017 Oplag 600 + webudgivelse

Ordet grænse har gjort stort indpas i det danske sprog, og begrebet ”at bryde grænser” bruges i dag i mange, både negativt- og positivt ladede, sammenhænge og vendinger. Men hvad vil det egentlige sige at bryde grænserne, og hvad består disse grænser af?

SAMSON c/o: Ansvarshavende chefredaktør, Simone Korsgaard Lille Torv 4 8000 Aarhus C

I Den Danske Ordbog refereres der til begrebet både som en fysisk og psykisk skillelinje. For en grænse kan både være en fysisk geografisk skillelinje, men også en mental grænse, såsom en begrænsning i forhold til, hvad der er acceptabelt eller normalt, eller en forståelsesmæssig barriere mellem mennesker. Det 21. århundredes dominerende brug af de digitale- og sociale medier har været med til at udfordre disse grænser, og den dertil slørede grænse mellem det offentlige og det private har medført, at både individer og samfundet i højere grad er tvunget til at reflektere over deres egne, og ikke mindst andres, grænser. Men kan man overhovedet vide noget om andres grænser, når det er så subjektivt, hvad vi hver især definerer som grænseoverskridende eller grænsebrydende? Uafhængigt af svaret, så er dette blevet et af nutidens største medieproblemer, da netop denne individualisering er årsag til, at de flestes grænser nemt kan overskrides på de digitale platforme. Hvad enten det handler om et lidt for upassende program i tv’et, en lidt for privat afsløring på Instagram eller en lidt for hård kommentar på Facebook. I denne udgave af SAMSON vil vi komme vidt omkring begrebet og forhåbentligt ramme en mere tilgængelig og menneskelig forståelse af, hvordan medierne kan påvirke os ved at skubbe til eller bryde vores grænser. Vi vil undersøge, hvordan medierne kan bryde tabuer eller kan bruges til at sætte fokus på et samfundsmæssigt problem, samt hvordan medierne også kan markere overgangen fra en ny eller gammel tilstand. Og sidst men ikke mindst vil vi spørge os selv: Hvor går grænsen egentlig, når det gælder de digitale medier? Med disse ord ønsker vi dig god læsning i denne udgave af SAMSON. Vi ønsker samtidig som redaktører at takke alle medvirkende af denne udgivelse for deres flotte og ihærdige indsats.

www.samsnet.dk samson@samsnet.dk Chefredaktører: Simone Korsgaard Tonje Kromann Nissen Skribenter: Mette Harbo Jonas Stenger Andersen Nicklas Asschenfeldt Andersen Kathrine Bock Lasse Muxoll Buch Schrøder Nynne Krogh Kiesbye Tonje Kromann Nissen Simone Korsgaard Layout: Astrid Krogh Basse Simone Nørrebo Sørensen Grafikere: Sean Rønholt Emilie Guldberg Korrektur: Maria Sille Hylander Prinds Laura Soelberg Ravn Emma-Sofie Kring Suner

Med venlig hilsen

Fotografer: Camilla Bofill Morten Højgaard

Simone Korsgaard og Tonje Kromann Nissen Chefredaktører, SAMSON

Forside: Sean Rønholt Webredaktør: Søren Bach Næste nummer: Det næste nummer af SAMSON udkommer i efteråret 2017. Send en mail til samson@samsnet.dk, hvis din artikel eller andet indhold skal med.

FOTO: MORTEN HØJGAARD

SAMSON er et mediemagasin under Sammenslutningen af mediestuderende (SAMS). Magasinet udkommer to gange årligt, på tryk og digitalt på www.samsnet.dk

[4]

SAMSON Forår 2017 færdig.indd 4

15/03/2017 18.20

Samson 2017 #1  

Når medier flytter grænser

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you