Page 10

[ TEMA FORTSAT ] IKKE UMULIGT AT SKABE FORANDRING Spørgsmålet er, om online aktivisme reelt kan skabe forandring? ”Det er ikke umuligt,” slår Mads Kæmsgaard Eberholst fast. Men det er svært. ”Der har været eksempler på, at man har brugt internettet til at rykke ved noget ude i den rigtige verden. Men der er egentlig flest eksempler på det modsatte.” Vi ved nok alle sammen godt, at vi ikke kan redde hele verden med et like. Vi er nok realistiske eller pessimistiske nok til at tænke, at vi ikke ene og alene kan samle penge, tøj og mad ind til de mange bådflygtninge, der strømmer til Europa. Og vi ved også, at vi ikke kan stoppe diskrimination af bestemte minoriteter ved at bruge et hashtag. Men hvad er det så egentlig, at vi kan gøre? Hvis online aktivisme skal have nogen effekt, er det vigtigt, at de opgaver, man ønsker at få folk til at udføre, brydes ned i mindste-enheder, så det er overskueligt at tage del i handlingerne. ”Med de helt store opgaver er folk stadig passive. Der kan man ikke bruge internettet til noget som helst,” udtaler Mads Kæmsgaard Eberholst. Social handling kræver, at den enkelte er i stand til reelt at udføre handlingen.

WHAT’S IN A LIKE? *Tryk på like-knap*… *Vente vente vente*… ’Sker der ikke snart noget?’… Nej. Sådan fungerer (online) aktivisme ikke. Internettet farer afsted med 130 km/t, og her kan den virkelige verden ikke altid følge med. Ting tager tid – især hvis der er lovgivning involveret. Nøgleordet for online aktivismen er tålmodighed: ”Det er jo ikke noget, der foregår fra den ene dag til den anden. Det er heller ikke hver dag, man får afsat en diktator. Et like på Facebook eller et view på YouTube er ikke i sig selv nok,” siger Mads Kæmsgaard Eberholst.

Internettet er godt til at mobilisere opmærksomhed, fordi man når hurtigt ud. Men derfra og til at man så siger ’okay, nu går jeg ud og rent faktisk gør noget ved det’, der er også rigtig langt

*Suk*… Nytter det så overhovedet at tage del i nogle af alle de kampagner, der florerer på sociale medier? ”Ja! Selvfølgelig nytter det! Fordi det jo netop er et spørgsmål om at skabe opmærksomhed. Hvis man havde et ønske om at gøre andet end at skabe opmærksomhed, så var internettet nok ikke det rigtige valg,” siger Mads Kæmsgaard Eberholst. ”Så konceptet om, at man liker ting, betyder reelt, at man sympatiserer – det betyder ikke reelt, at man har tænkt sig at gøre noget ved det”. Dét, at online aktivisme primært mobiliserer opmærksomhed, er ikke nødvendigvis en dårlig ting, mener Mads Kæmsgaard Eberholst. Et like på Facebook eller brugen af et bestemt hashtag er først og fremmest et udtryk for sympati. ”Det er en sympatitilkendegivelse, som støtter op omkring noget opmærksomhedssøgende og -skabende. Men derfra og så til at gå ud og rokke ved noget i den rigtige verden, der er rigtig langt. Og et eller andet sted, så er det også okay, fordi alting skal jo starte et sted!”

FO

TO

:M

AD

S

FO LM

ER /R UC

VIDSTE DU... At maksimalt 5-10 % af de mennesker, der tilkendegiver sympati for et større online kampagne reelt lægger fysisk handling bag?

[ 10 ]

SAMSON Forår 2017 færdig.indd 10

15/03/2017 18.20

Samson 2017 #1  

Når medier flytter grænser

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you