Page 1

Програма дій обласної державної адміністрації

"Відродимо село – зміцнимо державу!"


2

Зміст стор. Вступ 1. Сільське господарство………………………………………………………

4

2. Переробка сільськогосподарської продукції…………………………….

5

3. Розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури……

6

4. Споживчий ринок……………………………………………………………

7

5. Мале підприємництво.....................................................................................

7

6. Зайнятість населення………………………………………………………..

8

7. Грошові доходи та соціальний захист населення…..……………............

9

8. Охорона здоров’я……………………………...………………………..

10

9. Освіта……………………………………….…………….…………......

10

10. Культура……………………………………………………………………..

12

11. Сім’я і молодь…..…………………………………………………………..

13

12. Фізичне виховання і спорт……………..…………………………………

14

Додатки


3

Вступ Метою Програми дій Сумської обласної державної адміністрації щодо розвитку села є належне забезпечення життєдіяльності сільського населення, надання йому якісних адміністративних та соціальних послуг. Ця Програма розроблена відповідно до існуючих умов функціонування регіону і є одним із кроків облдержадміністрації у напрямку досягнення позитивних зрушень у сільській місцевості. Реалізація програми передбачає комплексний підхід до вирішення завдань, які випливають із поставленої цілі, поетапного їх виконання з урахуванням пріоритетності кожного з них. Передбачається, що основними результатами реалізації Програми стануть: - зростання виробництва сільськогосподарської продукції та продукції її переробки; - динамічний розвиток інженерно-транспортної мережі та соціальної інфраструктури села; - покращання торгівельного та побутового обслуговування сільського населення; - розширення підприємництва;

сфери

зайнятості

населення

та

розвиток

малого

- підвищення рівня доходів у сільській місцевості; - відновлення діяльності обслуговування населення;

сільських

закладів

соціально-культурного

- якісне поліпшення освітніх та медичних послуг на селі.


4

Пріоритетні напрямки розвитку: - впровадження інноваційних технологій та залучення в галузь значних інвестицій і капіталу, максимальне використання бюджетних коштів відповідних державних цільових програм; - підвищення інтенсивності використання земельних і трудових ресурсів шляхом активного залучення наявного науково-технічного та кадрового потенціалу, впровадження сучасних наукових розробок у виробництві та удосконалення системи підготовки молодих фахівців; - розвиток фермерських господарств, їх підтримка за рахунок розширення практики пільгового кредитування; - реалізація програми розвитку рослинництва: покращення структури посівних площ сільськогосподарських культур, підвищення питомої ваги зернобобових і багаторічних трав, економічно вигідних культур, доведення обсягів внесення органічних і мінеральних добрив до науково обґрунтованих нормативів, удосконалення системи насінництва і впровадження нових високоурожайних сортів інтенсивного типу, використання насіння елітних сортів; - впровадження програми розвитку тваринництва: збільшення виробництва м’яса та молока за рахунок зростання продуктивності корів при більш повному використанні генетичного потенціалу стада, активізація селекційної роботи та племінної справи, використання спермопродукції високоцінних плідників сільськогосподарських тварин, збільшення поголів’я ВРХ у поліських районах та районах інтенсивного бурякосіяння. Очікувані результати: - збільшення площі ринково привабливих культур: ріпаку – в 3 рази, сої – в 2 рази, зростання виробництва зерна на – 1,3%, цукрових буряків – на 3,5%, соняшнику – на 37%, картоплі – на 9,6%; - стабілізація виробництва продукції тваринництва, приріст поголів’я великої рогатої худоби на 10%, свиней – на 5%, збільшення виробництва м’яса яловичини на 18%, молока – на 11%; - залучення в галузь місцевих коштів в сумі 1,3 млн.грн. та коштів державного бюджету в сумі 6 млн.грн. на виконання обласної програми "Селекція у тваринництві"; - виділення з обласного бюджету 3 млн.грн. під закупку насіння, мінеральних добрив і засобів захисту рослин на проведення комплексу веснянопольових робіт;


5

- придбання 30 комбайнів "ДОН-Лан" за кошти обласного бюджету на суму 3 млн.грн., що дозволить зняти напругу на період збирання зернових культур і додатково зібрати зернові на площі 30 тис.га в оптимальні агротехнічні строки при мінімальних втратах врожаю.

Пріоритетні напрямки розвитку: - формування повноцінного конкурентного середовища та підтримка конкурентноспроможної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, особливо на такі її види, як: сири жирні, м’ясна продукція та продукція із незбираного молока, продукти овочівництва та садівництва; - впровадження міжнародних стандартів якості та ресурсозберігаючих технологій; - застосування сучасного автоматизованого технологічного обладнання, високомодернізованих технологічний ліній з системами програмного управління, що підвищить рівень комплексної переробки сировини та сприятиме її поглибленню; - розширення асортименту продукції та нарощування виробництва продуктів харчування, нових видів експортної та імпортозамінної продукції; - використання сучасних прогресивних екологічних видів тари і упаковки для продовольчих товарів. Очікувані результати: - оновлення основних виробничих галузей за рахунок введення в експлуатацію нових та реконструкції діючих потужностей, модернізації харчового виробництва; - істотне зростання обсягів внутрішньої та зовнішньої торгівлі; створення передумов для вигідної інтеграції України на європейські ринки продуктів харчування, а також всебічного задоволення зростаючого попиту населення регіону в різноманітних продуктах харчування. - удосконалення пропорцій виробництва з метою формування такої структури випуску продукції, яке відповідає потребам населення і вимогам ринку; - освоєння виробництва нових видів продукції, що забезпечить регіону незалежність від імпорту, розширення бази експорту продовольчих товарів, переоснащення підприємств для виробництва імпортозамінної продукції.


6

Пріоритетні напрямки розвитку: - збільшення рівня газифікації сільських населених пунктів на 3,5%, газифікація близько 7300 осель і квартир; - продовження будівництва законсервованих підвідних газопроводів до сел Вільне Великописарівського та Сміле Роменського районів, сел Деркачівка, В.Будки, Зеленківка та Комишанка Недригайлівського районів; - збільшення обсягів кредитування будівництва житла на селі шляхом укладання з індивідуальними забудовниками 570 договорів на суму 7 млн.грн.; - будівництво та реконструкція 120 житлових будинків садибного типу загальною площею близько 10 тис.м2, будівництво 52,6 км вуличних мереж в районах масової забудови житла, газифікація 650 садиб; - будівництво автошляхів з твердим покриттям до 25 населених пунктів, де вони були відсутні, на суму більше 13 млн.грн.; - проведення капітальних ремонтів автошляхів місцевого значення (автомобільні дороги комунальної власності), залучивши для цього близько 20 млн.грн. коштів державного бюджету; - виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві по 38 об’єктах у сільській місцевості із загальним обсягом капітальних вкладень близько 3,7 млн.грн., що дозволить збудувати і реконструювати близько 70 км мереж водопостачання та водовідведення.

Пріоритетні напрямки розвитку: - відкриття 55 та відновлення роботи 53 підприємств роздрібної торгівлі, а також відповідно 20 та 5 закладів ресторанного господарства, 21 та 3 закладів побутового обслуговування населення; - відкриття 3 швейних майстерень, 7 майстерень по ремонту взуття, 5 перукарень, 1 пункту по наданню ритуальних послуг, 3 майстерень по ремонту телерадіоапаратури, 2 – по виготовленню столярних виробів; - розширення практики виїзного обслуговування населення, додаткове надання побутових послуг на суму 60 тис.грн.;


7

Очікувані результати: - загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб зросте у 2006 році до 210 млн.грн., що на 14% більше показника попереднього року (у порівняних цінах). Реалізація товарів у розрахунку на одну особу складе 490 грн., що на 102 грн. більше, ніж у 2005 році; - виробництво та продаж продукції закладами ресторанного господарства підприємств-юридичних осіб прогнозується в межах 101% до рівня попереднього року; - обсяг наданих побутових послуг сільському населенню зросте на 10,5% до попереднього періоду і складе 530 тис.грн.

Пріоритетні напрямки розвитку: - продовження започаткованої в минулому році практики організації виїзних навчальних семінарів для суб’єктів підприємницької діяльності, сприяння проведенню аналогічних навчальних семінарів районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування; - забезпечення якісної підготовки фахівців у професійно-технічних навчальних закладах області за професіями, орієнтованими на підприємництво; - створення необхідних умов для підвищення кваліфікації керівників сільськогосподарських і фермерських господарств; - залучення до навчання за Програмою "Українська ініціатива" підприємців сільської місцевості, забезпечення широкого оприлюднення інформації про цю програму в місцевих засобах масової інформації; - забезпечення диференційованого підходу при встановленні ставок місцевих податків і зборів, спрямування політики місцевих органів влади на їх зниження, а також на встановлення економічно обґрунтованої орендної плати за користування об’єктами комунальної власності; - створення належних умов для функціонування та розвитку об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, у тому числі Фонду підтримки селянських (фермерських) господарств, яким у 2006 році на підтримку селянських господарств передбачається спрямувати 697 тис.грн., з них 394 тис.грн. на безповоротній основі, що на 34% більше, ніж у минулому році; - забезпечення ефективної підтримки суб’єктів господарювання сільської місцевості Сумським обласним фондом підтримки підприємництва;


8

- забезпечення доступу підприємців сільської місцевості до інформації про вільні об’єкти торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування, земельні ділянки та водні об’єкти, які можуть бути продані, або здані в оренду для здійснення підприємницької діяльності та до інформації, необхідної для провадження господарської діяльності. - забезпечення ефективної діяльності "Єдиних реєстраційних вікон"; - забезпечення ефективної діяльності "Дозвільних центрів" та безумовне виконання Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"; - створення сприятливих умов для розвитку сільського "зеленого туризму"; - сприяння розвитку малих підприємств, перш за все, зайнятих у виробничій сфері.

Пріоритетні напрямки розвитку: - працевлаштування 17455 незайнятих громадян – мешканців села; - розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць; - здійснення профорієнтаційних заходів, спрямованих на самозайнятість та індивідуальну трудову діяльність, якими буде охоплено майже 20 тисяч жителів сільської місцевості; - організація навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації безробітних за професіями, що потребують знань, необхідних для сільського господарства. Такими видами послуг буде охоплено 2270 осіб; - залучення до виконання громадських робіт 13025 безробітних сільської місцевості; - працевлаштування на умовах надання дотацій роботодавцям 644 осіб – жителів сільської місцевості; - виплата одноразової допомоги по безробіттю для підприємницької діяльності 390 безробітним – мешканцям села;

організації

- працевлаштування за рахунок 5% квоти 556 незайнятих громадян, які потребують додаткових соціальних гарантій.


9

Пріоритетні напрямки розвитку: - забезпечення зростання середньомісячної заробітної плати працівників сільського господарства не менше, як на 31% до рівня 2005 року; - призначення та виплата державних соціальних допомог 19375 сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам на загальну суму 48,4 млн.грн.; - призначення та перерахунки субсидій на житлово-комунальні послуги 7,5 тис. сімей на суму 6,2 млн.грн., на тверде паливо та скраплений газ – 20,3 тис. сімей на суму 16,7 млн.грн.; - фінансування видатків на пільги окремим категоріям населення на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ на суму 35 млн. грн., інші пільги, в тому числі на безкоштовний проїзд – 7,6 млн.грн., сплату за користування телефоном – 1,4 млн.грн.; проведення капітальних ремонтів власних будинків інвалідів війни – 1,2 млн.грн.; санаторно-курортне лікування – 0,9 млн.грн.; - наближення органів соціального захисту до місця проживання селян шляхом забезпечення функціонування 66 сільських та селищних центрів соціального захисту, в яких планується прийняти 79 тис. громадян з питань призначення соціальних виплат і субсидій, пенсій за особливі заслуги та інших послуг; - надання через територіальні центри соціального обслуговування соціальних послуг 15000 одиноким особам похилого віку, які потребують сторонньої допомоги; - додаткове залучення благодійних коштів для надання підтримки малозабезпеченим одиноким пенсіонерам та інвалідам на суму 1,9 млн.грн.; - забезпечення діяльності 11 відділень реабілітації для дітей-інвалідів, у яких буде створено необхідні умови для перебування 397 дітей-інвалідів дошкільного віку з важкими фізичними та психічними вадами; - проведення реконструкцій котелень Синівського будинку-інтернату (Липоводолинський район), Свеського будинку-інтернату (Ямпільський район), Воронізького будинку-інтернату (Шосткинський район) на загальну суму 680 тис.грн.; - продовження будівництва другої черги Воронізького будинку-інтернату (Шосткинський район) на суму 1,1 млн.грн.


10

Пріоритетні напрямки роботи: - забезпечення населення доступною медичною допомогою; - підвищення якості медичних послуг; - підвищення ефективності медичної допомоги; - збільшення витрат на потреби первинної ланки медичної мережі, амбулаторно-поліклінічних закладів і швидкої медичної допомоги; - розвиток сектора первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної лікарської практики-сімейної медицини шляхом перенавчання лікарів, відкриття та оснащення закладів первинної ланки; - покращання матеріально-технічної бази сільських закладів охорони здоров’я, проведення їх капітальних та поточних ремонтів.

Пріоритетні напрямки роботи: - охоплення до 63% дітей дошкільного віку дошкільною освітою; - охоплення до 98% дітей 5-річного віку дошкільною освітою; - відновлення роботи 6 дошкільних дитячих закладів та створення системи навчально-виховних комплексів " дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад" різних форм власності; - розширення форм навчання учнів початкової школи шляхом апробації моделі організації навчально-виховного процесу “Школа-родина"; - оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів через реалізацію програми “Шкільний автобус", в рамках якої заплановано придбати 44 шкільні автобуси за кошти державного та місцевих бюджетів; - забезпечення стовідсоткової комп’ютеризації та інформатизації навчальних закладів на загальну суму 4,3 млн.грн., що забезпечить переоснащення шкіл новою технікою на 33%; - створення в кожному районі закладів нового типу: гімназія, ліцей, колегіум;


11

- оснащення новими засобами навчання шкільних кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін на загальну суму 516 тис.грн.; - проведення добудови закладів освіти, будівництва топкових котелень та капітальних ремонтів з різних джерел фінансування на загальну суму 17 млн.грн.; - стовідсоткове забезпечення педагогічними кадрами всіх шкіл сільської місцевості; - охоплення організованими формами оздоровлення 46% контингенту дітей шкільного віку із залученням з обласного бюджету 1,1 млн.грн.; - організація змістовного дозвілля учнівської молоді через координацію центрів виховної та організаційно-масової роботи; - залучення дітей, підлітків та юнацтва до участі в гуртках, секціях, клубах, лабораторіях, майстер-класах; - запровадження інноваційних талановитою молоддю;

форм

роботи

з

обдарованою

та

- оптимізація мережі професійно-технічних навчальних закладів через заміну структури підготовки робітничих кадрів відповідно до потреб ринку: створення 6 центрів професійно-технічної освіти, 2 комплексів по співпраці з агропромисловими підприємствами; - оновлення змісту професійно-технічної освіти шляхом розробки, апробацій та впровадження державних стандартів нового покоління за 8 напрямками; - поновлення матеріально-технічної бази професійно технічних навчальних закладів за рахунок спец фонду на загальну суму 2,5 млн.грн.; - забезпечення педагогічними кадрами закладів сільської місцевості через укладення тристоронніх угод: абітурієнт – замовник – вищий навчальний заклад для випускників сільських шкіл; - створення мережі навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа – професійно-технічний навчальний заклад – Сумський національний аграрний університет), з метою ступеневої підготовки спеціалістів для сільського господарства; - створення належних умов для дітей соціально-незахищених категорій та дітей з обмеженими фізичними можливостями; - придбання спеціального обладнання для інтернатних закладів дітям з обмеженими фізичними можливостями на суму 2,3 млн.грн.


12

Пріоритетні напрямки розвитку: - забезпечення збереження мережі закладів культури у сільській місцевості (клубних, бібліотечних закладів, філій початкових мистецьких навчальних закладів); - забезпечення належного проведення сільських Всеукраїнських та обласних фестивалів: "Боромля" (с.Боромля, Тростянецький район), "Співаймо разом" (смт Терни, Недригайлівський район), "Чарівний ключик" (смт Ямпіль), та "Вишневі усмішки" (с.Грунь, Охтирський район), обласної естафети праці та культури "І в пісні, і в праці, єднаймося друзі!"; - започаткування проведення Всеукраїнського культурно-мистецького фестивалю "Козацький Родослав" (с.Шаповалівка, Конотопський район) та Всеукраїнського козацького свята "Калнишева рада" (с.Пустовійтівка, Роменський район); - відродження і збереження історії та культури Сумщини: оновлення експозиції музейної кімнати М.Лисенка в загальноосвітній школі с.Шпилівка Сумського району, укріплення приміщення музею бойової слави с.Житнє Роменського району, відродження музею історії Недригайлівського району, створення "Музею козацтва" в с.Пустовійтівка Роменського району; - покращання діяльності сільських бібліотек, пошуку нових форм роботи: проведення впродовж року обласного огляду-конкурсу сільських бібліотек "Краща сільська бібліотека"; - проведення обласних семінарів-практикумів з питань діяльності сільських закладів культури на базі кращих сільських закладів культури області; - технічне оснащення сільських закладів культури сучасною апаратурою, музичними інструментами, сценічними костюмами тощо; - проведення капітальних ремонтів приміщень та опалювальних систем сільських закладів культури за рахунок бюджетних та інших залучених коштів; - надання пріоритетів абітурієнтам з сільської місцевості при їх прийомі на навчання до вищого училища мистецтв і культури ім. Д.Бортнянського на бюджетну основу. Очікувані результати: - відкриття філій початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів у селах Річки Білопільського, Клепали Буринського, Мазівка


13

Путивльського, Білка Тростянецького, Гамаліївка Шосткінського, Хоружівка Недригайлівського, Бацмани Роменського районів; - переведення на повні ставки 20% працівників основних професій клубних та бібліотечних закладів від загальної кількості працюючих за умовами неповної зайнятості; - заповнення вакансій спеціалістів у закладах культури села за рахунок працевлаштування випускників вищого училища мистецтв і культури ім. Д.Бортнянського; - поповнення бібліотечних фондів 482 сільських бібліотек філій на 12 тис. примірників; - забезпечення побутових умов та неухильного виконання законодавства щодо працевлаштування молодих спеціалістів.

Пріоритетні напрямки розвитку: - співпраця з громадськими об’єднаннями: делегування частини повноважень від органів виконавчої влади молодіжним, дитячим та жіночим громадським організаціям, що відповідає принципам реформування у галузі соціальної політики з питань сім’ї, жінок, дітей та молоді, підтримка талановитої молоді, патріотичне, гуманістичне та екологічне її виховання, сприяння розвитку громадських організацій у сільській місцевості; - оздоровлення дітей та молоді з сільської місцевості; - підготовка та навчання лідерів у сільській місцевості; - залучення нестудентської молоді з сільської місцевості до участі в обласній програмі профілактики здорового способу життя "Лідер змінює оточення"; - розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського виховання, проведення роботи щодо поповнення бази потенційних батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей; - реалізація гендерної політики, проведення комплексу заходів, які направлені на підвищення можливостей жінки у суспільному житті. Очікувані результати: - залучення в регіон на вирішення існуючих соціальних проблем протягом 2006 року коштів громадських організацій та міжнародних


14

донорських фондів на суму близько 500 тис.грн.; - фінансування з обласного бюджету проектів молодіжних та дитячих громадських організацій (у тому числі проектів, направлених на європейську інтеграцію) на суму 180 тис.грн.; - відпочинок у оздоровчих таборах області близько 400 дітей пільгових категорій та понад 370 молодих людей з сільської місцевості; - функціонування за рахунок коштів державного бюджету літнього оздоровчо-навчального наметового табору "Школа шкільного самоврядування" (всього 4 зміни по 30 осіб) для дітей з 7 сільських районів області (Сумський, Краснопільський, Лебединський, Тростянецький, Недригайлівський, Охтирський, Великописарівський); - організація навчання понад 50 молодіжних лідерів із сільської місцевості у спеціалізованих навчальних таборах "Коловрат" і "Єднання"; - залучення понад 70 старшокласників із сільської місцевості до участі у байдаркових лідерських сплавах "Шлях до Батурина"; - створення 4 дитячих будинків сімейного типу та 6 прийомних сімей, зокрема в Охтирському, Тростянецькому, Краснопільському, Путивльському, Буринському, Сумському районах; - реалізація протягом року спільного проекту управління у справах сім’ї, молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації та громадської організації "Сумський міський кризовий центр" - “Центру соціальнопсихологічної адаптації та реабілітації для жінок, що постраждали від домашнього насильства"; - проведення центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді понад 300 виїзних консультацій в сільській місцевості.

Пріоритетні напрямки розвитку: - підтримка діяльності фізкультурно-спортивного товариства "Колос", що працює у сільській місцевості (на заходи цього фізкультурно-спортивного товариства у сільських районах в обласному бюджеті передбачено 60 тис.грн.); - продовження практики оплати спортсменам – переможцям міжнародних змагань навчання у вузах регіону, для чого в обласному бюджеті передбачено 30 тис.грн.; - започаткування

проведення

районних

та

обласних

змагань


15

"Найспортивніше село", з цією метою з обласного бюджету планується виділити 60 тис.грн. Очікувані результати: - реконструкція спортивних об’єктів у сільській місцевості: у селі Беєві Липоводолинського району, лижної бази у смт Краснопілля, стадіону в смт Степанівна Сумського району, на що передбачені кошти у сумі 1 млн.грн.; - добудова стадіону "Ювілейний" в обласному центрі на загальну суму 1,8 млн.грн., яка передбачена обласним бюджетом; - функціонування оздоровчого пересувного наметового табору для спортсменів із сільської місцевості "Сільська молодь – надія України", що діятиме як постійний навчально-тренувальний збір для спортсменів різних вікових груп у літній період (усього 4 навчальні зміни по 100 чоловік кожна), для чого з обласного бюджету виділено 96 тис.грн. .


16

Додатки до програми дій облдержадміністрації


17

Райони

Білопільський Буринський Великописарівський Глухівський Конотопський Краснопільський Кролевеький Лебединський Липоводолинський Недригайлівський Охтирський Путивльський Роменський Середино-Будський Сумський Тростянецький Шосткинський Ямпільський Всього

Введення об'єктів водопостачання та водовідведення по сільським населеним пунктам /у відп.один./

Кредитування сільських забудовників по програмі "Власний дім",

7,5 км 0,2 т.м3/год 18,1 км 0,8 км 0,5 км 50 м3/доб 5,5 км 1,14 км 50 м3/доб 33,3 км 1,4 км 68,2

44,00 156,00 284,00 87,00 137,60 182,16 52,20 4,50 132,50 56,00 155,50 274,90 210,0 54,20 119,50 127,0 48,20 60,50 2185,76

/тис.грн./

Будівництво під’їзних доріг з твердим покриттям до сільських населених пунктів км

тис.грн.

3,7 1,0 1,5 2,5 3,6 3,7 1,2 4,3 2,7 3,5 1,0 1,4 7,1 3,8 39,5

1110 300 450 750 1500 1110 360 1290 1060 1100 300 420 2130 1140 13020

Річний Газифікація приріст садиб по газифікованих програмі квартир, "Власний % дім", газифікації /шт./ /шт./

620 400 120 501 430 480 230 689 420 600 315 990 88 730 410 180 101 7304

40 50 15 50 25 55 15 10 25 25 50 25 40 30 45 40 15 50 615

35,7 14,4 19,6 11,4 25,0 36,0 52,8 45,7 37,4 71,4 16,9 41,3 1,5 73,2 28,5 9,7 1,8 33,4

Будівництво розподільчих та підвідних газопроводів км

тис.грн.

77,1 45,1 12,2 68,3 105,8 51,0 21,6 44,7 26,2 151,6 36,1 39,3 108,1 20,0 36,1 24,2 34,5 17,1 919,0

4890 5300 5870 7990 12090 5100 4280 2170 1950 7520 2850 2870 8470 2210 3010 2240 5000 3720 87530


18

Працевлаштування, Райони /осіб/

Охоплення профорієнтаційними заходами,

Охоплення навчанням безробітних,

Залучення до громадських робіт,

/осіб/

/осіб/

/осіб/

Працевлаштування на умовах надання дотацій роботодавцям, /осіб/

Білопільський Буринський Великописарівський Глухівський Конотопський Краснопільський Кролевеький Лебединський Липоводолинський Недригайлівський Охтирський Путивльський Роменський Середино-Будський Сумський Тростянецький Шосткинський Ямпільський Всього

1305 1150 490 740 1010 1030 1500 850 450 700 760 1200 1475 310 1320 1680 590 895 17455

718 735 981 1405 2072 1538 698 1500 822 1251 1065 543 2115 114 1259 657 1739 781 19993

180 130 70 90 75 200 170 115 65 75 60 145 105 50 270 270 80 120 2270

1000 700 380 900 615 760 1000 850 410 490 790 750 1230 200 800 950 400 800 13025

50 27 30 16 15 50 60 25 25 52 25 54 15 25 60 60 15 40 644

Виплата одноразової допомоги по безробіттю, /осіб/ 20 27 10 23 10 40 40 20 23 16 20 26 15 8 30 30 15 17 390

Середньомісячна заробітна плата працівників сільського господарства /грн./

у % до 2005р.

490 484 460 400 520 485 400 490 485 490 505 520 450 330 560 495 400 400 490

127,3 132,0 131,0 132,0 125,0 132,0 152,0 128,3 137,8 136,1 127,0 132,7 135,5 167,5 126,1 131,0 136,5 145,5 131,4


19

Райони

Білопільський Буринський Великописарівський Глухівський Конотопський Краснопільський Кролевеький Лебединський Липоводолинський Недригайлівський Охтирський Путивльський Роменський Середино-Будський Сумський Тростянецький Шосткинський Ямпільський Всього

Видатки на забезпечення санаторнокурортного лікування,

Видатки на проведення капітального ремонту житлових будинків інвалідів війни,

Чисельність сільських та селищних центів соціального захисту населення,

Соціальне обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян,

Допомога дітямінвалідам у відділеннях соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації дітейінвалідів,

/тис.грн./

/тис.грн./

/шт./

/осіб/

/осіб/

65,0 30,0 46,3 94,4 29,9 29,9 29,9 45,0 25,9 30,0 50,0 30,0 136,7 20,0 93,6 52,9 10,0 58,6 878,1

25,0 130,3 90,0 70,0 29,9 73,7 30,0 40,0 68,5 87,4 67,8 107,3 80,0 59,5 43,0 100,0 92,8 60,0 1255,2

4 5 3 8 5 2 6 7 5 3 6 4 1 7 66

1195 943 629 1236 1028 686 927 789 1027 602 781 940 831 521 1060 702 537 542 14976

52 35 47 31 35 30 36 30 42 30 29 397


20

Підприємства торгівлі Райони

Заклади ресторанного господарства

відкрити відновити відкрити відновити нових, роботу, нових, роботу, /одиниць/ /одиниць/ /одиниць/ /одиниць/ Білопільський Буринський Великописарівський Глухівський Конотопський Краснопільський Кролевеький Лебединський Липоводолинський Недригайлівський Охтирський Путивльський Роменський Середино-Будський Сумський Тростянецький Шосткинський Ямпільський Облспоживспілка Всього

Відкриття нових закладів побутового обслуговування /одиниць/

Придбання Витрати на комп'ютерів для виконання загальноосвітніх Придбання ремонтних шкільних шкіл І-ІІІ робіт автобусів, ступенів закладів освіти сільської /одиниць/ шт. тис.грн. місцевості, /тис.грн./

6

-

2

-

1

116

348,0

3

619,0

1 8 4 1 2 6 1 5 3 4 7 5 2 55

3 5 3 1 3 3 8 1 2 24 53

1 1 1 3 1 2 6 1 2 20

2 2 1 5

1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 21

79 60 58 71 75 92 54 54 66 65 58 97 44 134 90 40 62 1315

237,5 177,5 174,3 212,3 234,8 276,0 158,9 160,9 198,2 194,8 172,6 290,4 134,0 404,8 269,6 119,2 186,5 3950,3

2 1 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 44

380,0 214,5 39,6 2105,8 804,0 2280,0 700,0 2750,0 170,0 157,9 301,0 210,0 950,0 2030,9 572,0 610,0 280,7 15175,4

vidrodymo  

відродимо село

vidrodymo  

відродимо село

Advertisement