Page 1

Functieomschrijvingen Charity Trading bv.

Medewerker Acquisitie en Relatiebeheer. ( A en R ) (3640u.) Doel en plaats van de functie binnen de organisatie De functie wordt uitgevoerd binnen de setting van een team, onder leiding van de directeur aan wie de medewerker verantwoording aflegt. De medewerker A en R gebruikt vakspecifieke kennis, vaardigheden, methodieken en technieken om de bedrijfsdoelen te ondersteunen. Het doel van de organisatie en van de functie is uiteindelijk het behalen van maximaal rendement voor de doelstelling, het steunen van projecten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. Als middel wordt acquisitie en relatiebeheer ingezet om dit te bereiken. De medewerker A en R draagt zorg voor groei van de organisatie op de Nederlandse markt door inzameling en inkoop van gebruikt en nieuw textiel, schoeisel en huishoudtextiel en eventueel andere in te zamelen goederen. Het betreft hier een commerciÍle functie, binnen een organisatie met een charitatieve doelstelling. De organisatie opereert in een professionele markt waarbij volume, continuïteit en prijs een rol spelen. Het werkgebied is te verdelen in een aantal specifieke segmenten. Het vrijwilligersnetwerk neemt binnen de organisatie een centrale plaats is en vergt bijzondere aandacht van de acquisiteurs. Daarnaast onderscheiden we gemeenten, bedrijven en andere organisaties die kleding inzamelen die door ons wordt ingezameld, of ingekocht. De onderhavige functie richt zich op het verwerven, via donaties, inzameling enerzijds en inkoop anderzijds van kleding, huishoudtextiel, schoeisel en modeaccessoires uit bedrijven die actief zijn in de modebranche. Het kan gaan om producenten, importeurs, distributiecentra, groothandels, winkelketens en kledingmerken en detailhandel. Wij zijn op zoek naar uitloopcollecties, restpartijen, bruikbare retourgoederen en magazijnvoorraden. Verantwoordelijkheden 

Beheren en uitbouwen van het bestaande netwerk van zakelijke relaties.


  

Aandragen van nieuw marktpotentieel middels acquisitie. Versterking van beleidsvorming en strategiebepaling op het vakgebied binnen de organisatie. Signalerende functie met betrekking tot kwaliteit, veiligheid en milieu.

Bevoegdheden   

Plegen van onderhandelingen met mogelijke samenwerkingspartners, zoals hierboven genoemd, gericht op bedrijven in de modebranche. Begeleiden en onderhouden van bestaande samenwerkingsrelaties Binnen vastgestelde contouren maken van afspraken met derden over verkoopvoorwaarden, prijzen, volumes en kwaliteiten.

Taken 

    

Acquisitie, het benaderen van bedrijven, met als doel inzamelvoorzieningen te realiseren, contracten en overeenkomsten te sluiten, dan wel goederen in te zamelen of in te kopen, met nadruk op kleding, schoeisel en huishoudtextiel. Relatiebeheer, het opbouwen en onderhouden van ( netwerken van ) relaties met personen, bedrijven en instellingen, die een rol spelen in de continuïteit en de volume realisatie van onze organisatie. Oriëntatie op maatschappelijke relevante ontwikkelingen die direct, of indirect van belang zijn voor de bedrijfsvoering en uitstraling van de organisatie. Schrijven van een jaarlijks activiteitenplan voor A en R. Deelnemen aan overleg binnen de organisatie Begeleiden van stagiairs, die binnen de organisatie actief zijn op het vakgebied Mede opzetten en uitvoeren van evenementen Verrichten van diverse, voorkomende werkzaamheden

Functie eisen  

Afgestudeerd op minimaal HBO niveau op een relevant vakgebied, (bijvoorbeeld commerciële economie of marketing) Minimaal 2 tot drie jaar ervaring in een betaalde functie op het vakgebied.

Functieomschrijving Relatiemanager Bedrijven  

vacature Medewerker Acquisitie en Relatiebeheer. ( A en R ) (36-40u.)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you