Page 1

SAM’S NIEUWSBRIEF

VOORJAAR 2012

#11

IN DIT NUMMER: • Breng je buurt in beweging • 45 jarig jubileum • Het waterbekken van de vrouwen • Cordaid Mensen in Nood vertelt • Bezoek aan Oekraïne

Vrouw haalt water bij een waterbron.


2

VOORWOORD

45 JAAR KLEDINGINZAMELING Nu het jaar 2012 is begonnen, kunnen wij terugkijken op 45 jaar kledinginzameling. De eerste jaren zamelden we in voor de missie, daarna ging de kleding naar projecten van Mensen in Nood en de laatste twintig jaar wordt de kleding verkocht en steunen we ontwikkelingsprojecten met de opbrengst. Dat is een hele verandering, want kleding is geld waard en daar gaat het om. In de toekomst zal de waarde van kleding nog verder toenemen, omdat de vraag naar kleding blijft en het aanbod iets daalt. We verkeren namelijk in een recessie. Er wordt door de consument minder nieuwe kleding gekocht en dat heeft gevolgen voor de kledinginzameling.

Toch maken we ons nog niet echt zorgen. Op den duur zal het wel weer beter gaan en als we om ons heen kijken naar andere landen zien we dat we het in Nederland eigenlijk heel erg goed hebben met elkaar. Natuurlijk zijn rampen, conflicten, oorlogen en armoede niet uit de wereld. We hebben nog een lange weg te gaan. Sam’s Kledingactie wil graag een steentje bij blijven dragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden. Zo blijven we: ‘Samen goed voor elkaar”! Jan Jongedijk Directeur Sam’s Kledingactie

8 JUNI 2012: JUBILEUMBIJEENKOMST Dit jaar bestaat Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood 45 jaar! Al 45 jaar zamelen wij samen met vrijwilligers en relaties kleding in voor Cordaid Mensen in Nood. En daarom willen wij u uitnodigen voor een bescheiden feestje in onze loods te ’s-Hertogenbosch op vrijdagmiddag 8 juni 2012. Vrijwilligers en relaties worden tijdens deze middag dan ook in het zonnetje gezet, want door uw betrokkenheid is Sam’s een succesvolle textielinzamelaar. In de loop van de jaren hebben wij vele projecten in ontwikkelingslanden gesteund, vooral op het gebied van noodhulp, wederopbouw en preventie. De meeste projecten zijn uitgevoerd in Afrika, het continent dat vaak het hardst wordt getroffen door armoede, honger, natuurrampen of geweld.

Sam’s Kledingactie brengt de problematiek in ontwikkelingslanden onder de aandacht door mensen in Nederland er op te wijzen dat ze op een heel eenvoudige manier, door het inzamelen van kleding, kunnen bijdragen aan deze projecten. Zonder direct geld te geven. Tijdens deze middag staan de projecten centraal, maar we bieden ook ontspanning en plezier aan. Een gezellige middag dus, waarbij we u graag willen ontmoeten. Natuurlijk wordt de officiële uitnodiging voor dit bescheiden feestje nog verstuurd, maar noteer 8 juni 2012 alvast in uw agenda!

Wanneer: vrijdag 8 juni 2012 Waar: Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood, Steenbok 11b, 5215 MG ’s-Hertogenbosch Hoe laat: 13.00 - 17.00 uur


ENTHOUSIASME IN OEKRAÏNE “Van 23 tot en met 26 februari 2012 reisde ik naar Kharkow om een bezoek te brengen aan ons project in Oekraïne. Door onze jaarlijkse donatie kon drie jaar geleden worden gestart met de verbouwing en herinrichting van een school voor poliokinderen” vertelt Jan Jongedijk, directeur van Sam’s Kledingactie. “De reden voor de keuze van dit project toentertijd was gemakkelijk; Ik vind het belangrijk dat een project zich richt op het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen met een verhaal. Nu de verbouwing is afgerond, was ik benieuwd naar het eindresultaat“ aldus Jongedijk. “Wat mij in alle bezoeken aan de school steeds is opgevallen is dat de sfeer heel bijzonder is; vriendelijk, rustig, de kinderen zijn ongedwongen spontaan en vrolijk. Het personeel is bescheiden en rustig en is zeer betrokken. Kortom, het pedagogisch klimaat is goed. Maar ik merkte ook dat iedereen blij en tevreden was met het geweldige resultaat, zowel de medewerkers als de kinderen waren enthousiast en zagen de toekomst rooskleurig tegemoet. Ze waren sterker dan voorheen en ook trots. Tijdens mijn bezoek werd er een toespraak

Kinderen kijken aandachtig naar de voorstelling

gehouden, gezongen en een voorstelling gegeven; een eerbetoon aan de mannen in Afghanistan (Dag van het Rode Leger). De kinderen hadden zich verkleed voor de voorstelling. De blije gezichten deden mij goed.” WAT IS ER GEREALISEERD? Al de kozijnen zijn vervangen door kunststof kozijnen met dubbel glas en lamellen. Het dak is gerepareerd en er zijn tientallen vierkante meters

WAT HOUDT HET PROJECT IN? In de school leven ruim 120 kinderen in de leeftijd tussen 6 en 18 jaar. De kinderen lijden aan de gevolgen van polio of hebben een verstandelijke handicap. Naast dat zij er leren, wonen zij er ook. Dat is gemakkelijk, want zo zijn alle faciliteiten voor de kinderen aanwezig op één locatie. Naast het onderwijs wordt er ook voor fysiotherapie en andere therapieën gezorgd. Het project in de Oekraïne is direct gesteund door Sam´s, zonder tussenkomst van Cordaid Mensen in Nood. Het is dan ook belangrijk om de voortgang van de verbouwing continu te bewaken.

Het afwassen gebeurt nog met de hand!

“Bedankt! Voor aandacht en hulp van vrienden van school-internaat nr.8” vervangen. De verwarming en de ketels zijn gemaakt en ook zijn alle radiatoren vervangen. Alle toilet- en doucheruimtes zijn opnieuw betegeld en van nieuw sanitair voorzien. Door nieuwe schoolborden en meubels zijn de klaslokalen opgefrist en nieuwe computers zijn geïnstalleerd. In de hele school is het plafond vervangen, compleet met verlichting. De elektrische installatie is vernieuwd en het alarmsysteem en brandveiligheidsinstallaties zijn aangepast. Wij zijn blij met deze prachtige resultaten!

3


4

In totaal hebben wij in drie jaar tijd € 75.000,- aan dit project besteed. In de overzichtelijke rapportages kon wij zien welke werkzaamheden er waren uitgevoerd en hoeveel dit had gekost. Er kan worden geconcludeerd dat er bijzonder veel werk is verricht voor het geld dat we doneerden. “Omdat de verbouwing succesvol is gerealiseerd, is er besloten een laatste eenmalige donatie te geven. In al die keren dat ik er ben geweest, heb ik in de keuken gezien, dat de afwas van alle kinderen met de hand gebeurde. Een vaatwasmachine zou dan ook een uitkomst zijn. Maar daarnaast was de schoolbus ook aan vervanging toe. Aan de directrice de keuze. Haar voorkeur ging uit naar het vervangen van de antieke schoolbus voor een (bestel-) auto voor leerlingenvervoer”.

De oude schoolbus wordt vervangen.

Door nieuwe meubels zijn de klaslokalen opgefrist.

Jan Jongedijk, de directrice, 2 kinderen en Rahesh Nesar, die namens ons de voortgang van het project heeft begeleid

CERTIFICERING VOOR MILIEU & KWALITEIT Zoals u misschien al weet, zijn wij na de zomer 2011 gestart met het behalen van verschillende kwaliteitscertificaten. Het is voor ons belangrijk om kwaliteit, veiligheid en gezondheid te borgen, maar vooral continu te verbeteren. Daarnaast wordt het bezit van ISO- en MVO-certificaten steeds belangrijker om met succes gemeentelijke vergunningen, voor het plaatsen van meerdere containers, te verwerven. Ook is er een risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE) uitgevoerd. Hierin komen aandachtspunten naar voren op het gebied van veiligheid en gezondheid in en rondom ons kantoorpand. Sam’s Kledingactie is een praktisch ingestelde

organisatie; elke dag gaat Sam’s met vrachtwagens op pad om de ingezamelde kleding op te halen. Het is goed dat we ons bewust zijn van deze aandachtspunten als veiligheid, milieu en duurzaamheid. Inmiddels staan de trajecten op de rit en komt de certificering op kwaliteit en milieu steeds dichterbij. We laten ons door externe deskundigen adviseren en begeleiden, maar we hebben inmiddels op ons kantoor ook versterking gekregen. Coen Orbaan is sinds januari werkzaam als kwaliteitsmedewerker. We verwachten deze procedures voor 1 juli 2012 klaar te hebben waarna de certificering plaatsvindt.


HET WATERBEKKEN VAN DE VROUWEN Boven haar rieten hutje steeg een rookpluim op. Cordaid Mensen in Nood bezocht Hawa TulichaIbrein. Zij was op het moment van onze komst het ontbijt voor haar familie aan het klaarmaken. Ze is 37 jaar, getrouwd en heeft 5 kinderen. Het was een ochtend met een aangenaam briesje in het dorpje Kubub. De kinderen kwamen naar ons toe gerend en zij kwam er rustig achteraan. Na uitwisseling van vriendelijkheden werden we op een kop warme thee getrakteerd. Daarna bracht ze de kinderen naar school en ging zij water halen. Dit is de routine en de kracht van de herdersvrouwen in Mandera die onvermoeibaar voor hun gezin doorzwoegen. De vrouwen in Kukub hebben een groep opgericht met de naam ‘Kuku womengroup’. ’Kuku’ betekent kip. De belangrijkste activiteit van de vrouwengroep was het fokken en verkopen van kippen. RACIDA geeft de gemeenschap geld, ondersteunt met financiering van Cordaid Mensen in Nood, voor het verrichten van werk als onderdeel van het gemeenschapsactieplan. Het uitbaggeren van de waterbekken in Kukub was zo’n klus. Kuku Womengroup werd gevraagd deze klus te klaren. Een zware klus voor hen, toch gingen zij er meteen mee aan de slag. 50 betrokken vrouwen startten de uitbaggeringwerkzaamheden van het bekken. Er kwamen zelfs mannen van naburige dorpen om mee te werken en zodoende wat geld te verdienen. Vrouwen sjouwden, beetje bij beetje, zakken vol met aarde uit het bekken. Zij staan nu bekend als ‘de vrouwen die werken als kippen’. Musa Edin, een gemeenschapslid bevestigt dat en zegt: “Zo symboliseren zij de kuku die ze zelf in het dorp houden: ze baggeren uit, net zoals de kippen hun voedsel van de grond pikken. Zij kregen het voor elkaar om het bekken eigenhandig uit te baggeren.” Uiteindelijk is het bekken de watervoorziening voor de gehele gemeenschap geworden. Het dorpje Kukub ligt in het district Mandera. Het ligt 900 km ten noordwesten van Nairobi en behoort tot de gebieden die voortdurend getroffen worden door lange droogteperiodes. De bevolking bestaat uit herders en er zijn enkele droogland boerderijen, die afhankelijk zijn van regenval. Vanwege de droogte hebben zij veel dieren verloren. De enige waterbron was een ondergrondse watertank voor de opvang van regenwater. Als de tank was opgedroogd, haalden de vrouwen water met behulp van ezelskarren bij de ondiepe waterbronnen in Tarama op 15 km afstand. Sommige vrouwen droegen de containers met water op hun rug. De nieuwe waterbron kwam dus als geroepen. Het bekken staat nu bekend als “Har Uwole” ook wel het waterbekken van de vrouwen, omdat het van de vrouwengroep is.

De man van Hawa TulichaIbreinman is herder en hij bezat voor de droogte meer dan 75 kamelen en 123 geiten. Nu heeft hij nog maar 27 kamelen en 76 geiten. Tijdens ons bezoek was haar echtgenoot in de binnenlanden van Ethiopië op zoek naar weilanden en water voor zijn vee. Hij kwam al 10 maanden niet meer thuis. Het gezin was afhankelijk van voedselhulp en van de overheid van Kenia. Het gezin moest op krediet kopen bij de winkels. Ze vertelde dat in die periode haar deelname aan het uitgraven van het bekken als geroepen kwam. Ze geeft aan dat de activiteit van RACIDA volgens het geld-voor-werk principe haar heeft geholpen bij het kopen van het hoognodige voedsel voor haar gezin. Ook vertelt ze dat ze zo in staat was de schulden bij de winkels terug te betalen. “Ik kocht sandalen voor mijn kinderen en betaalde hun schoolgeld ”, vertelt ze. De voorzitter van het DRR-comité, Dhr. MaalimIssack, bevestigt dat het project uniek is en dat het tot empowerment op economisch vlak bij de vrouwen heeft geleid. “De vrouwen lopen trots rond, omdat het bekken dat met hen geïdentificeerd wordt enorme hoop geeft aan dit dorp”, zegt hij al lachend. Vroeger liepen de vrouwen meer dan 16 km op een dag om water te halen, maar omdat het bekken tijdens de korte regentijd water heeft opgevangen hoeven ze nu nog maar 3 km te lopen.

5


6 GIJS AARTS VAN CORDAID MENSEN

IN NOOD VERTELT

Gijs Aarts vragen wij het hemd van z’n lijf, want naast dat hij al 30 jaar ervaring heeft met ontwikkelingssamenwerking, schrijft hij ook de persoonlijke verhalen en de updates van ons project in Kenia. Hij is regelmatig in het veld te vinden en weet dus precies hoe het er aan toe gaat. Ook in 2012 blijven wij projecten in Kenia steunen; reden genoeg voor een interview! van Sam’s toe hebben geleid. Vanuit mijn Cordaid Mensen in Nood verleden heb ik altijd een goede relatie gehad met Sam’s Kledingactie. Dat helpt mij in te schatten welke projecten er interessant zijn voor jullie”.

Gijs Aarts- programma verantwoordelijke

Waar hou jij je zo mee bezig bij Cordaid Mensen in Nood? “Ik werk intussen alweer ruim 13 jaar voor Cordaid Mensen in Nood en ben programma verantwoordelijke. Dat houdt in dat ik het programma in Kenia en Ethiopië aanstuur. Dit programma versterkt de weerbaarheid van de lokale gemeenschappen in de droge gebieden tegen veranderlijke weersinvloeden, zoals droogtes en overstromingen. In beide landen hebben we een kantoor wat lokale organisaties ondersteunt in het ontwikkelen van voorstellen en bij de uitvoering en rapportage. Dit is belangrijk omdat we willen dat de programma’s zo effectief mogelijk worden uitgevoerd”. Wat doe jij precies voor Sam’s Kledingactie? “Ik zoek projecten uit en draag die voor aan het bestuur. Daarnaast probeer ik op tijd een goed rapport en verhaal aan te leveren over het project (zoals het verhaal van Hawa TulichaIbrein in deze nieuwsbrief). Zo laten wij zien waar de donaties

Hoe wordt bepaald welke projecten worden gesteund door Cordaid Mensen in Nood? “Allereerst moet het een project zijn wat in het programma past waarvoor ik verantwoordelijk ben. Op dit moment zijn dat de drogere gebieden van de Hoorn van Afrika. Waar ik op let als ik zoek naar een geschikt project voor Sam’s, is of er echt tastbare activiteiten en resultaten inzitten die voor vrijwilligers en relaties van Sam’s ook zichtbaar zijn. Daarnaast kijk ik ook naar de partner organisatie met wie wij werken en wie het project uitvoert. Is dit een organisatie die in staat is het project uit te voeren en een goed verhaal kan leveren over het project. Verder lijkt het mij voor de achterban interessant om ook een bepaalde continuïteit te hebben, om resultaten en impact te kunnen blijven volgen”.

Gijs bezoekt een project

Er wordt gestart met een bepaald project en dan? Kan je uitleggen hoe zo’n project wordt opgestart? “Cordaid voert zelf geen projecten uit, maar werkt via lokale partner organisaties. Cordaid Mensen in Nood maakt een contract met die organisatie op basis van een projectvoorstel wat onze goedkeuring heeft gekregen. De lokale organisatie kan dan aan de slag om het project uit te voeren. Lokale organisaties waar wij mee werken ontwikkelen deze voorstellen in goed overleg met de lokale gemeenschap waar ze gaan werken, zodat het aansluit bij de behoeftes van die gemeenschap. Dus als het contract er is gaan ze in samenwerking met die gemeenschappen aan de slag, volgens het plan wat er gemaakt is”. Hoe verlopen de contacten met samenwerkingspartners en de communicatie over voortgang van het project? “De contacten met de partner organisaties verlopen voornamelijk via onze kantoren. Zij ondersteunen de partners in de uitvoering en rapportage en bekijken samen de voortgang. Dit kan gebeuren via email en telefoon, maar ook regelmatig door de projecten te bezoeken en de voortgang te bespreken met de gemeenschappen en de partner. Zelf ga ik ook zo nu en dan mee op bezoek”.


Waar haal jij je voldoening uit tijdens je werkzaamheden? “De contacten in het veld en successen op gemeenschapsniveau. Mensen die naar je toekomen en zeggen als we dit 10 jaar geleden hadden geweten … dat soort dingen”.

In contact met de lokale bevolking

Hoe vaak ben je op reis? “Ik ga 2 tot 3 keer per jaar op reis, naar Kenia en Ethiopië. Tijdens die reizen probeer ik mijn verschillende taken te combineren, dat wil zeggen, managementoverleg met de kantoren, bezoek aan donoren en autoriteiten en natuurlijk bezoek aan partners en projecten. Een reis duurt gemiddeld tussen de 15 en 20 dagen”. Hoe ziet een dag op reis voor jou eruit? “Daar waar het gaat om een veldbezoek, begint dat meestal met een bezoek aan het kantoor van de lokale partner, waar we de voortgang

van het project bespreken. Daarna reizen we naar het projectgebied. Dit kan dichtbij zijn, maar dit kan ook een halve dag duren. Het hoogtepunt van de reis is voor mij altijd het bezoek aan de lokale gemeenschappen. Daar doen we het voor, dus dat wil ik graag zien. Daar worden we dan door de mensen ingelicht over het werk en de voortgang. Omdat ik meer wil weten dan het voorbereide verhaal, ga ik dan vragen stellen over de rol van het project in hun leven, hun rol in de uitvoering, tegenslagen en successen, maar ook hun droom voor de toekomst. Dit geeft een beter beeld van de functie en impact van het project”.

Wat heeft het meeste indruk op je gemaakt tijdens je werk? “Enerzijds is dat toch het lot van de straatkinderen die je steeds weer tegenkomt. Dat werd nog sterker toen ik zelf kleine kinderen had. Je beseft dan hoeveel geluk wij hebben dat we hier geboren zijn en niet in een van de vele landen waar ik gewerkt heb. Anderzijds is er ook in veel van de armere landen een optimisme en een positieve instelling waar ik jaloers op ben. De Nederlandse klaagcultuur zou daar nog heel wat van kunnen leren!”.

Op weg naar het projectgebied

BRENG JE BUURT IN BEWEGING: KLEDINGINZAMELACTIES GAAN VAN START! Het is voorjaar en dat betekent dat veel mensen een grote schoonmaak houden. Onderdeel daarvan is de kledingkast, want ook die wordt een keer per half jaar, of misschien wel vaker, opgeruimd. Oude kleding komt naar boven en je vraagt jezelf af of je dat het komende seizoen nog wel aantrekt? De kleding die jij niet meer aantrekt zamelt Sam’s in voor het Cordaid Mensen in Nood. In heel Nederland vinden vanaf eind maart weer kledinginzamelacties plaats. Naast dat er voor alle acties persberichten zijn verstuurd, wordt er ook voor een aantal acties advertenties geplaatst in

de lokale huis-aan-huis bladen. Dit doen we om meer kilo’s kleding op te halen. Alle kledinginzamelacties staan op onze website en ook via social media, als Twitter, proberen wij mensen te informeren. Naast informeren moeten zij vooral in actie komen om ook voor ons kleding in te zamelen en hierdoor een bijdrage te leveren aan het goede doel. Jouw inzet bij deze actie is voor ons echt waardevol. Stimuleer vrienden en familie om de kledingkast op te ruimen en zo het goede doel te steunen. Kleine moeite toch?!

7


BEDRIJVEN EN GEMEENTEN Wist je dat Sam’s Kledingactie 2 nieuwe folders heeft? Waarom, vraag je je af? Wij werken regelmatig met bedrijven uit de kleding- en schoenenbranche en met gemeenten. Voor ons twee aparte doelgroepen en dat vereist een andere benadering. In deze folders staat precies beschreven wat wij voor hen kunnen betekenen en zij voor ons. GEMEENTEN Wij zijn een professionele partner voor gemeenten. Wij hebben de expertise en ervaring in huis op het gebied van textiele afvalstroom. Zo nemen wij werk en zorg uit handen en zorgen wij ervoor dat inwoners uit bijvoorbeeld Noordwijk bij onze kledingcontainers hun oude nog bruikbare kleding kunnen brengen. Bij de samenwerking met gemeenten staat sociale cohesie, social return en milieu centraal.

DE OPBRENGST VAN DE KLEDING UIT UW GEMEENTE GAAT NAAR…

LOCAL FOR LOCAL ZORGT VOOR GEMOTIVEERDE BURGERS

Meer weten?

Projecten van Cordaid Mensen in Nood Van origine is Sam’s Kledingactie ontstaan uit Mensen in Nood, nu beter bekend als Cordaid Mensen in Nood. Al 45 jaar gaat de opbrengst van de verkochte kleding naar noodhulp-, wederopbouw-, en preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood. Sam’s steunt langlopende preventieprojecten, maar schiet ook te hulp bij natuur- en humanitaire rampen.

U zou graag zien dat burgers in uw gemeente zoveel mogelijk kleding en schoenen naar de textielcontainer brengen, zodat u uw milieudoelstelling behaalt. Om dit te bereiken is informatie naar de burgers over Sam’s Kledingactie, de kledinginzameling, Cordaid Mensen in Nood en de samenwerking met de lokale partij noodzakelijk. Sam’s draagt in de communicatie naar burgers graag een steentje bij. Uiteindelijk wordt hierdoor de maatschappelijke betrokkenheid van de burgers bij de kledinginzameling vergroot.

met u meedenkt en zorgt voor een

SAM’S NIEUWSBRIEF IS EEN UITGAVE VAN Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood Social Return Naast de projecten van Cordaid Mensen in Nood, kunt u er ook voor kiezen om met een deel van de opbrengst een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk doel in uw gemeente. Social return is tevens een manier om MVO-doelstellingen te realiseren en het imago van uw gemeente te verbeteren. Social return is maatwerk; hiervoor kunt u bij Sam’s terecht!

TEKST EN REDACTIE Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood De opbrengst van de kleding gaat naar noodhulp-, wederopbouw- en preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood: www.cordaidmenseninnood.nl

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact met ons opnemen: Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood Steenbok 11B 5215 MG ‘s-Hertogenbosch T 073-687.10.60 E info@samskledingactie.nl W www.samskledingactie.nl

Sam’s is een partner die graag professionele en maatschappelijk verantwoorde oplossing. U kunt rekenen op het gemak van een gratis logistieke dienst voor uw kleding en de zekerheid dat alles buiten de Europese Unie wordt afgezet. Graag vertellen we uVOOR in EEN MOOIER LEEFMILIEU een persoonlijk gesprek wat de

mogelijkheden zijn. Neem contact op met Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood.

Sam’s Kledingactie voor Mensen Ervaring en expertise Sam’s zamelt al 45 jaar kleding en schoeisel in Nood faciliteert gemeenten op in. We kennen de markt, maar dankzij onze het gebied van de textiele jarenlange ervaring, ook het spel dat op deze afvalstroom in het kader van het markt wordt gespeeld. Maak daarom gerust

OP EEN VERANTWOORDE EN WAARDEVOLLE WIJZE INCOURANTE EN OVERGEBLEVEN KLEDING EN SCHOENEN AFVOEREN?

Sam’s Kledingactie faciliteert bedrijven in de textielbranche met het afvoeren van overtollige partijen kleding en schoenen, magazijnvoorraden, uitloopcollec-

gebruik van Sam’s als adviseur, om op verantLandelijk afvalbeheerplan (LAP). woorde en waardevolle wijze uw overgebleven Ook in uw gemeente kan Sam’s kleding af te voeren.

ties en restpartijen. Dankzij onze jarenlange ervaring heeft Sam’s

Kledingactie werk en zorg uit

de expertise in huis om op een

Ook bij particulieren Voorvoor vragen meer informatie handen nemen heten/of gescheiden Wellicht kent u Sam’s Kledingactie van locale kunt u contact met ons opnemen: inzamelen van textiel en schoenen. initiatieven bij u in de buurt. Sam’s heeft een Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood MENSEN IN NOOD uw 11B gemeente ook netwerk van 1.400 vrijwilligers in NederlandDaarmee steunt Steenbok Dankzij uw gemeente Cordaid die zich regelmatig inzetten om kleding en nog eens projecten 5215 MG van ‘s-Hertogenbosch schoeisel bij particulieren in te zamelen. Mensen in Nood. T 073-687.10.60 De netto opbrengst van onze inzamelactie E info@samskledingactie.nl komt voor 100% ten goede aan het goede W www.samskledingactie.nl doel; Cordaid Mensen in Nood. Zo draagt iedereen zijn steentje bij.

verantwoorde en waardevolle wijze uw kleding en schoenen af te voeren.

Sam’s Kledingactie helpt u graag verder!

FOTO’S Sam’s Kledingactie, Cordaid Mensen in Nood tenzij anders vermeld

Samen goed voor elkaar

OPMAAK EN PRODUCTIE Drukkerij Biblo van Gerwen, ’s-Hertogenbosch PAPIERSOORT Chloorvrij gebleekt Milieukeurmerk ‘Nordic Swan Label’ ADRES SAM’S KLEDINGACTIE DE STEENBOK 11B 5215 MG ‘S-HERTOGENBOSCH T 073.687.10.60 F 073.687.10.66 INFO@SAMSKLEDINGACTIE.NL WWW.SAMSKLEDINGACTIE.NL Sam’s Kledingactie zamelt in voor Cordaid Mensen in Nood. Cordaid Mensen in Nood zet zich wereldwijd in voor noodhulp-, wederopbouw- en preventieprojecten. Cordaid vertegenwoordigt alle aspecten van ontwikkelingssamenwerking en de opbouw van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.

Samen goed voor elkaar

Samen goed voor elkaar

Samen goed voor elkaar

BEDRIJVEN IN DE KLEDING- EN SCHOENENBRANCHE Ook is Sam’s de ideale partner voor bedrijven in de textiel- en schoenenbranche om overtollige partijen kleding af te voeren. We leggen de mogelijkheden uit; want bedrijven kunnen de kleding schenken of verkopen aan ons. In ieder geval staat vast dat de kleding buiten de Europese Unie terecht komt. Bedrijven ontvangen een schenkingsverklaring bij het schenken van kleding, maar via deze weg geven ze ook een invulling aan het MVO-beleid en steunen ze daarmee het goede doel.

SAM’S OP TWITTER Volg Sam’s Kledingactie op Twitter. Als je ons volgt op Twitter, kom je alles over ons te weten, bijvoorbeeld waar de kledinginzamelacties zijn, welke bedrijven er met ons samenwerken, maar gaan ook graag de discussie aan met jou en beantwoorden al jouw vragen over onze goede doelen, kleding, recycling, afval, maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen.

/654787SamsNieuwsbriefv41333091964  

http://www.samskledingactie.nl/Uploaded_files/Zelf/654787SamsNieuwsbriefv41333091964.pdf