Page 1

SEPTEMBER 2013

NIEUW, NIEUW, NIEUW! NIEUW PUBLICITEITSMATERIAAL VOOR SAM’S KLEDINGACTIE EVACUATIECENTRUM NEEMT VREES VOOR RAMP WEG NIET WEGGOOIEN! WAT WEL EN NIET IN TE LEVEREN VAN VEZEL NAAR VEZEL BACK 2 SCHOOL, OOK IN OEGANDA

Twee keer per jaar organiseert Sam’s Kledingactie met haar vrijwilligers inzamelacties op landelijk niveau. Naast de vaste inzamelpunten, worden in het voor- en najaar tijdelijke inzamelpunten opgericht waar mensen gedurende één of meerdere dagen terecht kunnen met hun gebruikte textiel. Dit najaar vragen wij extra aandacht voor het Evacuatieproject van Cordaid Mensen in Nood in Zuid India. Het zuiden van India heeft bijna elke twee jaar te kampen met zware overstromingen. De kastelozen (Dalit) en tribale groepen worden het hardst getroffen. Tijdens de hevige stormen zijn hun huizen geen veilig heenkomen en ze worden vaak volledig vernield. In 2012 doneerde Sam’s Kledingactie reeds € 87.000,- aan Cordaid Mensen in Nood voor de bouw van evacuatiecentra. Besloten is dit project te steunen voor de komende drie jaar. Helpt u ook mee? Lees verder op pagina 3


Op 4 juli jongstleden is Simone Filippini door de Raad van Toezicht benoemd tot de nieuwe algemeen directeur van ontwikkelingsorganisatie Cordaid. Mevrouw Filippini (1959) studeerde Slavische Talen aan de Universiteit Utrecht. Voor Buitenlandse Zaken heeft ze verschillende functies vervuld, zowel op het ministerie in Den Haag als in het buitenland, waaronder het ambassadeurschap in Macedonië. Met haar ervaring in de internationale wereld en haar focus op de maatschappelijke betekenis van ondernemerschap - waarbij bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld, politiek en diplomatie samenkomen - past ze goed in het profiel van Cordaid als sociale onderneming. Simone Filippini: ‘’Ik wil de nieuwe koers die onder leiding van mijn voorganger René Grotenhuis de afgelopen jaren is uitgezet,

verder vorm en inhoud geven. Ik ben overtuigd van het belang en de waarde van het bouwen aan bloeiende gemeenschappen, in het bijzonder in landen waar de bestuurlijke structuren nog fragiel zijn en de rol van achtergestelde personen en groepen, onder wie vrouwen, moet worden versterkt.”

Op 18 augustus jongstleden was Sam’s Kledingactie te zien in het RTL programma LifestyleXperience. In de uitzending werd het sociale aspect van de textielinzameling belicht. De opnames werden gemaakt bij Nienke en Hessel Visser aan de Smidsweg 7 te ‘s-Gravendeel. Zij zijn al ruim 33 jaar actief als vrijwilligers bij de stichting en beheren een succesvol kledinginzamelpunt aan huis. Ook was er aandacht voor de nieuwe iKringloop app. In deze gratis applicatie zijn sinds half augustus alle inzamelpunten van Sam’s Kledingactie verwerkt. Zo zijn wij nóg beter vindbaar en wordt hergebruik en recycling nog makkelijker! (Lees op pagina 5 meer over de iKringloop app.) Wilt u de uitzending terugkijken? Bezoek dan het youtube kanaal van Sam’s Kledingactie via: www.youtube. com.user.samskledingactie1 óf kijk op onze website onder ‘nieuws’.

Beste lezer, Welkom! Voor u ligt een geheel vernieuwde versie van onze nieuwsbrief. Het blad was na jaren toe aan een nieuwe, frisse uitstraling die past bij deze tijd. Het ‘magazine-achtige’ karakter waar voor gekozen is, zorgt bovendien voor een betere leesbaarheid doordat er meer variatie is in lengte van tekst en opmaak. Wij hopen dat deze nieuwe vormgeving u zal bevallen en dat u het blad met veel plezier mag lezen! Een mooie vorm is één, maar het gaat natuurlijk om de inhoud! Na een moeilijke periode waarin aanzienlijk minder kleding werd ingezameld, hebben wij hoge verwachtingen voor de winter. Er worden mooie samenwerkingen op poten gezet met bijvoorbeeld stichting Lilianefonds en bedrijven als Schoenenreus en Kuyichi. Sinds 1 juli is planner Maikel Dekkers bij Sam’s werkzaam om het team te versterken. Daarnaast werkt Sam’s hard aan het verwerven van meer naamsbekendheid en een breder en steviger draagvlak. Dit najaar zijn verschillende nieuwe publiciteitsmaterialen ontwikkeld waarover u verderop in deze nieuwsbrief meer kunt lezen. Kers op de taart is het lespakket ‘Sam’s wereld van textiel’, speciaal ontwikkeld voor het basisonderwijs. Sam’s heeft met dit educatieve pakket iets extra’s te bieden aan scholen, waardoor het starten van een kledingdepot aantrekkelijker wordt en er meer kleding kan worden ingezameld voor de projecten van Cordaid Mensen in Nood. Jan Jongedijk, Directeur Sam’s Kledingactie

vervolg coverartikel…

Bijna elke twee jaar heeft het zuiden van India te kampen met zware overstromingen. De kastelozen (Dalit) en tribale groepen worden het hardst getroffen. Tijdens de hevige stormen zijn hun huizen geen veilig heenkomen en ze worden vaak volledig vernield. Cordaid Mensen in Nood bouwt nu samen met lokale hulporganisatie Kalvi Kendra aan maar liefst 5 evacuatiecentra. Zo ook in het dorp van Maheshwari. Maheshwari woont in het zuiden van India. Zij is op jonge leeftijd getrouwd en kreeg drie dochters. Inmiddels is zij verlaten door haar man en zorgt zij alleen voor haar gezin. Samen met zo’n 150 andere families woont zij in Thoppu Veeranam, een afgelegen dorp in Villupuram, waar alleen Dalit wonen. Dalit zijn mensen die tot de laagste klasse van de maatschappij behoren: ook wel de buitenkasten, ofwel kastelozen.

De meeste huizen in het dorp zijn kwetsbare hutjes met rieten daken. Bij overstromingen, of als zware stormen over razen, worden deze vaak volledig vernield. ‘ Gedurende de overstromingen vluchtten we naar de huizen van ‘Reddiyars’, de landeigenaren en hoogste kaste,’ vertelt Maheshwari. ‘Zij wonen 1 kilometer van ons dorp vandaan, maar om er te komen moeten we een brede rivier oversteken. Soms twijfelen de landeigenaren of ze ons wel willen helpen. Tijdens het regenseizoen blijft het water maanden achtereen voor problemen zorgen.’ Op dit moment wordt dankzij Sam’s Kledingactie en Cordaid Mensen in Nood in het dorp van Maheshwari een evacuatiecentrum gebouwd. Maheshwari verwacht dat het centrum van grote waarde zal zijn voor haar gezin en haar mede dorpsbewoners. ‘We hebben hier altijd geleefd met de angst voor overstromingen en cyclonen. Dit evacuatiecentrum neemt die vrees

‘Ik ben blij dat wij niet meer afhankelijk zullen zijn van de hulp van de hoge kaste. Zo lang ik zelf niet in de mogelijkheid ben een veilig huis te bouwen, zal dit centrum een grote redding zijn voor mij en mijn kinderen.’ voor zo’n ramp weg. En behalve dat het centrum gebruikt kan worden als veilig onderkomen, kunnen wij er ook onze buurtactiviteiten in onderbrengen.’ Maheswari is in haar dorp werkzaam als lid van de SHG (Self Help Group), een onderdeel van het Community Managed Disaster Risk Reduction programma van lokale partner Kalvi Kendra. Dit programma leert de lokale bevolking wat er gedaan kan worden om een ramp in de toekomst te voorkomen. Het evacuatiecentrum zal een geschikte plek zijn om de wekelijkse bijeenkomsten te plannen.

Samen goed voor elkaar.

2|

|3


Sam’s is altijd op zoek naar manieren om de organisatie sterker, efficiënter en succesvoller te laten zijn. De concurrentie op de kleding inzamelmarkt is moordend. Ook verschijnen er steeds meer commerciële inzamelaars ten tonele. Om ervoor te zorgen dat we de noodhulpprojecten van Cordaid Mensen in Nood optimaal kunnen blijven steunen, is vooruitgang en vernieuwing erg belangrijk – ook voor een goede doelen organisatie als Sam’s Kledingactie. Daarom heeft Sam’s dit voorjaar de volgende publiciteitsmaterialen ontwikkeld.

Onze vrijwilligers zijn erg belangrijk voor de stichting. Dankzij de steun en inzet van deze mensen wordt jaarlijks ruim drie miljoen kilo kleding ingezameld voor de projecten van Cordaid Mensen in Nood. Om huidige vrijwilligers meer duidelijkheid te bieden én om nieuwe vrijwilligers aan te trekken zijn nieuwe flyers ontwikkeld: één algemene, wervende flyer, en vervolgens per vrijwilligersfunctie één pamflet. Heeft u interesse in een of meerdere van deze flyers, neem dan contact op met de afdeling communicatie, via: info@samskledingactie.nl o.v.v. ‘afdeling communicatie’.

Wil je graag vrijwilliger worden maar ben je niet vaak thuis? Of beschik je niet over een schuur of portiek waar kleding neergezet kan worden? Voor deze mensen heeft Sam’s Kledingactie een plastic kledingcontainer geïntroduceerd die voor het huis kan worden geplaatst. Hierin kan tijdelijk kleding worden opgeslagen. Er zijn twee maten kledingcontainers: 110 liter (het welbekende ‘kliko’ formaat) en een grotere variant van 1100 liter (zie foto).

Sam’s Kledingactie heeft samen met bureau voor educatieve communicatie ‘Podium’ een lespakket ontwikkeld voor het basisonderwijs: Sam’s Wereld van textiel. Dit lespakket bestaat uit een educatieve website voor de middenbouw en bovenbouw (groep 5,6, 7,8) en een introductiepakketje voor de onderbouw. In de voor de bovenbouw gecreëerde digitale module leren kinderen op een leuke manier over de verschillende aspecten van textiel, over hergebruik & recycling en over ontwikkelingshulp. Voor de onderbouw is een voorleesboekje gemaakt: Sammie en zijn lievelings t-shirt. Met de daarbij geleverde handpop ‘Sammie’ kunnen ook de allerkleinsten kennis maken met Sam’s Kledingactie. Het lespakket wordt kostenloos aangeboden wanneer een school besluit kledingdepot te worden voor Sam’s Kledingactie. Inhoud

4|

en illustraties zijn verzorgd door communicatiemedewerkster en illustratrice Eefje van Boxtel. Kijk op www.samskledingactie. nl of www.wereldvantextiel.nl voor meer informatie. Scholen die geïnteresseerd zijn in het lespakket kunnen voor meer informatie contact opnemen met Vrijwilligers Coördinator Winny Keser via wkeser@samskledingactie.nl of tel. 073.697.10.60.

In samenwerking met online interactie bureau Cooler Media hebben wij een infographic animatie samengesteld welke vanaf nu te zien is op www.samskledingactie.nl! Het filmpje maakt bezoekers van onze website op een leuke en efficiënte manier duidelijk wie Sam’s Kledingactie is

Vrijwilligers konden van oudsher drie functies bekleden bij Sam’s Kledingactie: depothouder, containerbeheerder en actie coördinator. Heb je echter de motivatie en de tijd om nog meer voor de stichting te betekenen dan is het vanaf heden mogelijk uw vrijwilligersfunctie uit te breiden tot de rol van ambassadeur. Als ambassadeur van Sam’s ondersteun je het kleine team van betaalde krachten dat vanuit Den Bosch de vrijwilligers aanstuurt. In samenspraak met vrijwilliger coördinator Winny Keser wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn in uw regio. Zo kunt u bijvoorbeeld extra publiciteit maken voor Sam’s door zelf een radioof televisieprogramma aan te schrijven.

KLEINE KMOEITE, LEINE M OEITE, OTGGEBAAR! ROOTKG LEEIB A GRO NEAMRO! OT G EITE, EBA AR!

HOE JE ALS HOE JE ALS CONTAINERBEHEERDER SAM’S KLEDINGACTIE KUNT HELPEN… ACTIECO ÖR HOE DINATOR SAM’ S KLEDING JE A ACTIE KU LS D NT HELPE EPO N… THO UDE R SA M’S KLE DIN GAC TIE KUN T

HEL

PEN

KLEINE MOEITE, GROOT GEBAAR WORD VRIJWILLIGER KLEINE MO EITE, GROO WORD VR IJWILLIGE T GEBAAR R

KLEIN WO E MOE RD V IT RIJW E, GRO ILLIG OT G EBA ER AR

en wat wij doen. Daarnaast zal de animatie onder andere gebruikt gaan worden tijdens informatiebijeenkomsten en presentaties. Vrijwilligers en anderen geïnteresseerden kunnen het filmpje opvragen bij de afdeling communicatie, via: info@samskledingactie.nl o.v.v. ‘afdeling communicatie’.

Met de gratis iKringloop app kunnen spullen in een handomdraai worden uitgewisseld met geïnteresseerde buurtgenoten, kringloopwinkels en inzamelaars. Doordat kledingdepots en inzamelpunten van Sam’s Kledingactie worden opgenomen in de app, wordt bewustwording gestimuleerd en een breder en levendiger sociaal draagvlak gecreëerd. Het doel van ontwikkelaar iKringloop is hergebruik middels de app makkelijker en sneller te maken dan weggooien. De applicatie is te downloaden op: www.ikringloop.nl

|5


Dat Sam’s Kledingactie kleding inzamelt, is duidelijk. Maar dat wij ook blij zijn met schoenen, handdoeken en gordijnen is niet bij iedereen bekend. En wat te denken van onderbroeken en sokken? Veel kledinggevers vinden het vreemd of gênant om hun ondergoed in te leveren en gooien het in de vuilnisbak. Dat is erg zonde! Ook ondergoed wordt dankbaar hergebruikt in ontwikkelingslanden. En textiel dat niet langer her-draagbaar is, wordt gerecycled. Versleten of kapot textiel is dus ook welkom! Schoenen zijn erg waardevol en dus zeer gewild. Al het textiel wordt per kilo verkocht aan sorteerbedrijven; omdat schoenen heel wat wegen, brengen ze dus meer geld op voor onze projecten. Het maakt niet uit wat voor schoenen je inlevert; laarzen, voetbalschoenen, pumps…zolang ze maar heel zijn. Beschadigingen of versleten zolen zijn daarbij geen probleem. Besef dat de praktische en esthetische normen wat lager liggen dan bij ons. Bovendien kunnen schoenen voor een groot deel ook gerecycled worden. Bij twijfel gewoon inleveren. Tip: Bind een paar schoenen met de veters aan elkaar. Zo raken de wederhelften niet zoek!

‘Deposit denim’ heet het nieuwste concept van Kuyichi. Bij een aantal winkels waar het denimmerk wordt verkocht, kunnen consumenten sinds mei hun oude spijkerbroek inleveren. Van alle jeans die retour komen, worden de broekspijpen verzameld, vervezeld en gerecycled om nieuwe garens van te spinnen en vervolgens te weven tot een nieuw doek. Deze nieuw verkregen

Gordijnen worden niet hergebruikt in Afrika en Oost Europa. Deze worden gerecycled tot bijvoorbeeld poetslappen. Heb je gordijnen over die nog zo goed als nieuw zijn, voelt het wellicht fijner om ze naar een kringloopwinkel te brengen voor hergebruik. De opbrengst van de gordijnen gaat bij Sam’s uiteraard wel gewoon naar de projecten van Cordaid Mensen in Nood! Speelgoed en knuffels worden niet ingezameld door Sam’s. Net als kussens, dekbedden, matrassen, vloerbedekking, matten, tapijt, breigaren en bollen wol. Veel van deze artikelen kun je wel kwijt bij de kringloopwinkel. Ook bestaan er goede doelen die zich richten op de inzameling van bijvoorbeeld speelgoed of ziekenhuismateriaal. Deze organisaties zijn rijkelijk vertegenwoordigd op het internet. Zorg dat in te leveren kleding schoon en droog is. Het kost te veel geld en mankracht om alle ingezamelde kleding na binnenkomst te wassen en te drogen. Op deze manier zou er geen geld over blijven voor de projecten van Cordaid Mensen in Nood.

6|

Een jaar geleden startte WE Fashion in Nederland met WE Recycle. Consumenten die een tas met oude kleding inleveren bij een WE store ontvangen direct 5% korting op hun aankoop. In samenwerking met Sam’s Kledingactie gaat de opbrengst van dit initiatief naar een Rainbow home voor straatkinderen in Bangalore,

stof wordt gebruikt als basis van een nieuwe Kuyichi jeans of T-shirt voor de Pure Premium collectie. Ook de shorts -de overgebleven bovenkanten van de ingeleverde jeans - worden hergebruikt. De jeans shorts worden verkocht en de opbrengsten hiervan komen ten goede van een sociaal-cultureel project in Afrika. Consumenten krijgen voor het inleveren een korting bon van 10 euro.

Steeds meer bedrijven ondernemen maatschappelijk verantwoord. Samen met Sam’s Kledingactie organiseren zij kledinginzamelacties en regelmatig ontvangen wij restpartijen van kledingzaken. In plaats dat kleding in het restafval verdwijnt, krijgt het een tweede leven. Goede, nog draagbare kleding wordt hergebruikt in Afrika en Oost-Europa en versleten of kapotte goederen worden gerecycled tot bijvoorbeeld poetslappen, isolatiemateriaal, en tegenwoordig zélfs tot nieuwe kleding! Het textiel wordt in dit proces helemaal uit elkaar gehaald en terug gebracht tot vezelniveau. Vervolgens worden van deze vezels weer nieuwe kledingstukken gemaakt. Sam’s Kledingactie werkt samen met twee pioniers op dit gebied: WE Fashion en spijkerbroekenmerk Kuyichi. De gebruikte kleding wordt in samenwerking met Sam’s Kledingactie bij de winkels ingezameld en vervolgens verwerkt tot nieuwe collecties. Zo is de cirkel weer rond!

India. Hier worden kinderen door stichting Partnership Foundation voorzien van onderdak, kleding, gezonde voeding, medische zorg, onderwijs en hulp bij terugkeer in de samenleving. In augustus introduceerde de moderetailer de eerste producten die gemaakt zijn met vezels van gedragen kleding. Het project waarin WE Fashion nauw samenwerkt met Recycle-Movement (RE-MO) wordt ondersteund door innovatiecentrum Texperium en Agentschap NL.WE heeft vezels van gedragen kleding verwerkt tot een vest en een trui voor mannen. De styles zijn sinds augustus te koop in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland.

|7


SAM’S NU is een uitgave van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood

Onder het motto 'Back 2 school' is Schoenenreus een samenwerking aangegaan met Cordaid Kinderstem en Sam's Kledingactie. Schoenenreus wil, samen met alle klanten, iets kunnen betekenen voor kinderen die het minder goed hebben dan de kinderen in Nederland. Daarom werd er tot en met 22 september in alle 142 filialen van Schoenenreus in Nederland en België een inzamelactie met schoenen en kleding gehouden. De klant kreeg als bedankje voor het inleveren van de schoenen of kleding een waardebon van Schoenenreus t.w.v. € 5,-. Dankzij Sam's Kledingactie kan de gehele opbrengst, die de recycling van de ingeleverde kleding en schoenen oplevert, geschonken worden aan Cordaid Kinderstem. Zij gebruiken de opbrengst van deze actie om meer kinderen in Oeganda naar school te kunnen sturen. Kortom, 'Back 2 school, ook in Oeganda!'.

5,- KORTING OUDE SCHOENEN

BACK

E

EN KLEDING ACTI

SCHOOL, OOK IN UGANDA!

schoenen en (sport-)kleding van een verrassend goede kwaliteit. Fris, overzichtelijk en actueel zijn de kernwoorden van de nieuwe Schoenenreus-winkelformule.

18 paar schoenen = 4 schoolboeken 18 paar schoenen = een schooluniform 18 paar schoenen = voor 5 kinderen een schooltas 18 paar schoenen = psychosociale ondersteuning voor 1 per kind 36 paar schoenen = alle schoolmaterialen voor 1 kind voor 1 jaar kopen: 6 schoolboeken, pennen, potloden, schriftjes en een schooltas

Samen goed voor elkaar.

8|

Foto’s Sam’s Kledingactie, Cordaid Mensen in Nood tenzij anders vermeld Opmaak Thijmen van Loenen, FLOENid

* Zie actievoorwaarden op www.schoenenreus.nl/back2school. Opbrengst van de actie komt geheel ten goede aan Cordaid Kinderstem

In 1972 opende het eerste Schoenenreusfiliaal haar deuren. Momenteel zijn er meer dan honderdveertig filialen in Nederland en België, waar de klant terecht kan voor een modieus, scherp geprijsd assortiment

Tekst en redactie Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood

Productie Drukkerij Vos, Gemert Papiersoort HV m.c. Silk 100% recycled mc Adres Sam’s Kledingactie De Steenbok 11B 5215 MG ‘s-Hertogenbosch T 073.687.10.60 F 073.687.10.66 info@samskledingactie.nl www.samskledingactie.nl Sam’s Kledingactie zamelt in voor Cordaid Mensen in Nood. Cordaid Mensen in Nood zet zich wereldwijd in voor noodhulp-, wederopbouw- en preventieprojecten. Cordaid vertegenwoordigt alle aspecten van ontwikkelingssamenwerking en de opbouw van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.

Volg ons ook op Facebook en Twitter voor alle weetjes over Sam’s Kledingactie en praat met ons mee!

Samsnu sept2013 site  

http://www.samskledingactie.nl/Uploaded_files/Zelf/SamsNU-sept2013-site.pdf