Page 1

ПОРАДИ ОСВІТЯНАМ з правових питань

ОСОБЛИВОСТІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ВИДАНО ГРОМАДСЬКИМ ОБ’ЄДНАННЯ “САМОПОМІЧ”


Пенсія - щомісячне грошове забезпечення, регулярні грошові виплати, надані громадянам у випадках, передбачених чинним законодавством України. Право, умови та порядок призначення пенсій педагогічним працівникам визначаються законами України «Про пенсійне забезпечення», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про освіту» та «Про загальну середню освіту». Зверніть увагу! Відповідно до статті 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення» громадянам України призначаються трудові пенсії за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника та за вислугу років. Призначення пенсії за вислугу років Згідно зі статтею 55 (пункт «Е») закону України «Про пенсійне забезпечення», працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення мають право на пенсію за вислугу років за наявності в них спеціального стажу роботи не менше 25-ти років (чоловікам і жінкам) за Переліком, що затверджується в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Педагогічна пенсія за вислугу років призначається незалежно від віку педагога, але обов’язковою умовою призначення такого виду пенсії є звільнення з роботи, що дає право на призначення пенсії за вислугу років.


Посади, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років Переліком закладів та установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту й посадами, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 року № 909, передбачені вчителi, логопеди, учителiлогопеди, учителi-дефектологи, викладачi, сурдопедагоги, тифлопедагоги, вихователi, завiдуючi та iнструктори слухових кабiнетiв, директори, завiдуючi, їх заступники з навчально-виховної (навчальної, виховної), навчальновиробничої частини або роботи з виробничого навчання, завiдуючi навчальною та навчально-виховною частиною, соцiальнi педагоги (органiзатори позакласної та позашкiльної виховної роботи з дiтьми), практичнi психологи, педагоги-органiзатори, майстри виробничого навчання, керiвники гурткiв, секцiй, студiй та iнших форм гурткової роботи. Зверніть увагу! Період здійснення педагогічної практики педагогом, який зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності (фізична особа) та не перебуває у трудових відносинах із закладом освіти, не зараховується до педагогічного стажу, оскільки законодавством передбачено обов’язкове виконання двох умов одночасно: робота у відповідному закладі освіти та на посаді, яка дає право на призначення пенсії за вислугу років.


Особливості призначення та виплати пенсії педагогічним працівникам у зв’язку із введенням в дію з 01.10.2011 року Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи»: Законодавство до пенсійної Норми, що введені реформи з 1 жовтня 2011 року Пенсія жінкам призначається у віці 55 років.

Підвищення пенсійного віку для жінок до 60 років.

Пенсія чоловікам призначається у віці 60 років.

Підвищення пенсійного віку для чоловіків до 62 років для виходу на наукову пенсію. До досягнення 62 – річного віку, на пенсію за віком мають право чоловіки наукові (науково-педагогічні) працівники 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку: - 60 років - які народилися до 31 грудня 1952 року; - 60 років 6 місяців - які народилися з 1 січня 1953 року до 31 грудня 1953 року; - 61 рік - які народилися з 1 січня 1954 року до 31 грудня 1954 року; - 61 рік 6 місяців - які народилися з 1 січня 1955 року до 31 грудня 1955 року.

Мінімальний страховий стаж для призначення пенсії за віком: для жінок – 20 років; для чоловіків – 25 років.

Збільшення на 10 років тривалості страхового стажу для призначення мінімальної пенсії за віком: для жінок – 30 років; для чоловіків – 35 років.

Наукова пенсія встановлюється в розмірі до 90 % від заробітної плати.

Встановлення наукової пенсії в розмірі 80% від заробітної плати.

Для обчислення пенсії враховується заробітна плата наукового (педагогічного) працівника за основним місцем роботи за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року, а також за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 р.

Для обчислення пенсії враховується заробітна плата за основним місцем роботи за весь період страхового стажу на посадах педагогічного (наукового) працівника, починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера для обчислення


пенсії також враховується заробітна плата за основним місцем роботи за будьякі 60 календарних місяців страхового стажу на посадах наукового (науковопедагогічного) працівника підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв. Це положення застосовується за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами у період до 1 січня 2016 року або в разі якщо період страхового стажу на посадах науковопедагогічного працівника, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менш як 60 календарних місяців. Для обчислення розміру пенсії враховується середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за рік що передує року звернення за пенсією.

Для обчислення заробітку під час призначення пенсії науково-педагогічному працівнику застосовується середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

Під час перебування на посаді наукового, науково-педагогічного працівника може виплачуватися наукова пенсія.

Пенсія, призначена відповідно до Закону України “Про наукову і науковотехнічну діяльність”, у період роботи на посадах, які дають право на цю пенсію, виплачується за Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Таким чином, у період роботи на посаді наукового, науково-педагогічного працівника йому виплачується пенсія за віком і лише після звільнення – наукова пенсія.

Відповіді на найпоширеніші запитання 1.Чи має право працівник одночасно отримувати заробітну плату та пенсію за віком? Так, як і раніше працівник має право одночасно працювати та отримувати пенсію за віком. 2.Чи вводяться зміни щодо тривалості стажу наукової


роботи та тривалості загального (страхового) стажу для виходу на наукову пенсію? Як і раніше пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається за наявності стажу наукової роботи не менше як 20 років – для чоловіків та не менше як 15 років – для жінок. Проте для виходу на наукову пенсію за новим Законом потрібно мати страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі (тобто 30 років – для жінок та 35 – для чоловіків). 3.Чи зберігається за педагогічними працівниками право виходу на пенсію за вислугу років?Пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і надалі призначатимуться при наявності спеціального стажу роботи не менше 25 років. 4.Яка середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, враховуватиметься при перерахунку пенсії працюючим педагогічним працівникам, які вже мають статус пенсіонера? Перерахунок пенсії проводитиметься не з врахуванням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за рік, що передує року звернення за пенсією, а із врахуванням середньої заробітної плати, з якої призначено пенсію. 5.Чи будуть отримувати наукову пенсію в розмірі 90% заробітної плати пенсіонери, яким таку пенсію призначено раніше? Так, пенсіонери, яким призначено наукову пенсію у розмірі 90% заробітної плати повинні отримувати пенсію у призначеному розмірі, оскільки при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод громадян.


6. Яким педагогічним працівникам виплачуватиметься грошова допомога в розмірі десяти місячних пенсій? Працівникам, які на день досягнення пенсійного віку працювали в освітніх закладах та установах державної форми власності і мають страховий стаж (для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років), якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсію, при призначенні пенсії за віком виплачується грошова допомога, яка не підлягає оподаткуванню, у розмірі їх десяти місячних пенсій. Законодавча база: 1. Закон України “Про освіту” від 23.05.1991, № 1060XII - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/1060-12 2. Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991, № 1788-XII - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1788-12 3. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003, № 1058-IV [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/1058-15 4. Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 08.07.2011, № 3668-VI - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3668-17 5. Постанова КМ України «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років» від 04.11. 1993, № 909 - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/909-93%D0%BF


ПОРАДИ ОСВІТЯНАМ з правових питань

БРОШУРИ СЕРІЇ «ПОРАДИ ОСВІТЯНАМ З ПРАВОВИХ ПИТАНЬ» СПРЯМОВАНІ НА ЗАХИСТ ПРАВ ОСВІТЯН, ПІДВИЩЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ І НАДАННЯ ЇМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРАВОВОЇ ПІДТРИМКИ. ЦІ БРОШУРИ ДОПОМОЖУТЬ ПЕДАГОГАМ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, БІЛЬШЕ ДІЗНАТИСЯ ПРО СВОЇ ПРАВА Й МЕХАНІЗМИ ЇХ ЗАХИСТУ. Цей буклет видано в рамках ініціативи «Поради освітянам з правових питань», яку реалізовує Громадське об’єднання “САМОПОМІЧ” за сприяння Міжнародного Фонду «Відродження» в рамках Освітньої програми. Звертаємо увагу, що цей буклет має рекомендаційний характер, тож розбір конкретної ситуації потребує консультації з фахівцем. Законодавство час від часу змінюється, тому подана інформація не є офіційним тлумаченням чинного законодавства. Всі авторські та суміжні права щодо цього буклету належать авторському колективу об’єднання “САМОПОМІЧ”. Відповідальність за зміст публікації несуть її автори, позиція Міжнародного Фонду «Відродження» може не співпадати з думкою авторів публікації. Додаткова інформація на цю тему, а також електронний варіант буклета та он-лайн консультації з різних правових питань – на сайті об’єднання «САМОПОМІЧ» - www.samopomich.org.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Громадське об’єднання “САМОПОПМІЧ” тел. +38(032) 297 10 00 www.samopomich.org; email: 2971000@gmail.com Тираж 330 прим. № замовлення 605 Друк : ФОП “Великий О.В.” Відповідальний за випуск: Стельмащук Д.М.

Особливост_ пенс_йного забезпечення педагог_чних прац_