Page 3

De danske småøer På småøerne er du omgivet af blå bølger og en unik natur, hvor end du bevæger dig hen. Småøerne er populære feriemål, også for cyklister, hvad enten det er for en dag, en længere ferie, eller som det lille ekstra krydderi på en lang cykelferie – og der er øer for enhver smag. Denne folder indeholder kort over de ni fynske småøer. Die kleinen Inseln Dänemarks Auf den kleinen Inseln werden Sie von blauen Wellen und einer einzigartigen Natur umgeben. Die dänischen kleineren Inseln sind beliebte Ferienziele die sich auch auf dem Fahrrad, ob für einen Tag, einen längeren Urlaub oder als eine zusätzlich Erlebnis zu Ihren übrigen Radurlaub besuchen lässt. Es gibt eine Insel für jeden Geschmack. Hier finden Sie die Karten über den neun kleinen fünischen Inseln. The small Danish islands On the small islands you are surrounded by blue waves and a unique nature, wherever you go. The small Danish islands are popular holiday destinations, also for bicyclists, whether it is for one day, a longer holiday or as that little extra on a long bike trip. This brochure contains maps of the nine small islands in connection with Funen.

cyclistic.dk

Baagø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 Lyø.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7 Bjørnø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9 Avernakø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11 Skarø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13 Drejø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15 Hjortø og Birkholm. . . . . . . . . 16-17 Strynø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-19

Find også cykelturene online på Dansk Cyklistforbunds ruteplanner: Klik ind på cyclistic.dk og læs mere om interessepunkterne. Her kan du også lave din helt egen cykelrute. Sehen Sie auch Fahrradrouten online auf dem Routeplanner vom vom Dänischen Fahrradverband. Klicken Sie auf cyclistic.dk und lesen Sie mehr über die Interessenpunkte. Hier können Sie auch Ihre ganz eigene Fahrradroute machen. Find the biking routes online on the routeplanner from the Danish Cyclists Federation. Go to cyclistic.dk and read more about the points of interest, and design your own biking route. De angivne cykelruter er blot forslag, ofte vil der være flere muligheder end den indtegnede rute. Cykelruter på småøerne er udgivet af Sammenslutningen af Danske Småøer i 2013. Kortmaterialet til ’Cykelruter på de danske Småøer’ er er baseret på kort K50 fra Geodatastyrelsen, februar 2013. Layout Dyhr Grafisk Tegnestue. Tryk SvendborgTryk. Oplag 30.000. Der tages forbehold for trykfejl./We apologise for whatever misprints may apper./Schreib- und Druckfehler vorbehalten.

3

Profile for Sammenslutningen af Danske Småøer

Fynske småøer, cykelruter  

- Se oplysninger om hver ø, forslag til cykelruter, spisesteder, overnatning og badestrande mm. En af tre udgivelser om småøerne. Se også f...

Fynske småøer, cykelruter  

- Se oplysninger om hver ø, forslag til cykelruter, spisesteder, overnatning og badestrande mm. En af tre udgivelser om småøerne. Se også f...

Advertisement