Page 1

1 / 2018

NEOREM MAGNETS

LEHTOSEN KONEPAJA

s.7

S.4

Hydraulic Press Channel testasi VS 11 –kompressoria s. 5

Kuusakosken paineilma-asema on tarkkaan harkittu kokonaisuus S.3


Toimitusjohtajan sanat

T

amrotor Kompressorit Oy:n osakeSuomea riippumatta siitä, minkä tyyppisen kanta siirtyi keväällä 2017 tehdyllä huollon asiakkaamme haluaa. Nopeat varayrityskaupalla kokonaisuudessaan osatoimitukset Suomen varastosta eri puolille Gardner Denver Oy:n omistukseen. Tällöin maatamme on meille hyvin tärkeä asia. lähes puolta omistuksesta hallinneet ykTavoitteemme on yli 95%:n toimitusvarmuus sityishenkilöt siirtyivät pois yrityksemme niin laite- kuin varaosatoimituksille. toiminnasta lähes 20 vuoden ajanjakson Edelleenkin tarjoamme asiakkaillemme jälkeen. Tänä aikana Tamrotor Kompressopaineilmajärjestelmän mitoitus- ja suunnitrit vakiinnutti asemansa yhtenä keskeisenä telupalveluja sekä uusiin että vanhoihin paitoimijana Suomen paineilmamarkkinoilla. neilma-asemiin. Tarvittaessa myös tutkimme Nyt, kun olemme 100 %:sti yhden maailman olemassaolevan aseman enrgiankulutuksen johtavan kompressori- ja puhallinvalmistajan tulevaisuuden investointipäätöksen pohjaksi. omistuksessa, fokusoitumisemme Suomen Ota yhteyttä Tamrotor Kompressopaineilmamarkkinoihin ei ainakaan vähene. rit –myyntiin tai huoltoon, Päinvastoin Tamrotor Kompressorit jatkaa niin keskustellaan paineilentistäkin valmiimpana kohtaamaan kovasti matarpeista lisää. kilpaillut paineilmalaitemarkkinat Yrityksemme toimittamat ydintuotteet, energiatehokkaat öljyvoidellut yksivaiheiset Energiatehokkuus on jatkossakin tärkein ruuvikompressorit, yksittäinen kehittämisen kohde tulevat edelleenkin yrityksemme tehtailta paineilmakompressoreissa. Tulemme jatkossa Euroopasta. Näissä edelleenkin kehittämään paineilmajärjestelmien kompressoreissa on pääosin Gardner Denver huoltopalveluita asiakkaillemme. Oy:n Tampereen tehtaan valmistamat, erinomaisen hyötysuhteen omaavat ruuviyksiköt. Samoin toimitamme erilaisia tekniikoita hyödyntävät GD:n öljyttömät kompressorit ja niiden jälkikäsittelylaitteet. GD:n tuotteiden lisäksi täydennämme tuotevalikoimamme tarvittaessa maailman johtavien valmistajien tuotteilla. Kuulumalla osana yhteen maailman johtavista paineilmalaitevalmistajista olemme jatkuvasti tarjoamassa alan uusinta tekniikkaa suomalaisille asiakkaillemme. Energiatehokkuus on jatkossakin tärkein yksittäinen kehittämisen kohde paineilmakompressoreissa. Tulemme jatkossa edelleenkin kehittämään paineilmajärjestelmien huoltopalveluita asiakkaillemme. Tavoitteenamme on olla helposti ja nopeasti saavutettavissa joka puolella

2

1 / 2018 SISÄLLYS 2

Toimitusjohtajan sanat

3

Kuusakosken paineilma-asema

4

Lehtosen konepaja

5

Hydraulic Press Channel

6

AEON-öljyt

7

Varaosapalvelu Case Noerem Magnets

8

VS-kompressorit Robuschi-tuotteet

Kannessa Hydraulic Press Channel (Anni ja Lauri Vuohensilta) Toimitus Tamrotor Kompressorit Oy Martinkyläntie 39, 01720 Vantaa puh. vaihde 09 751 761 Taitto Matosuo Design, Maria Atosuo Osoitelähde Tamrotor Kompressorit Oy:n asiakasrekisteri Osoitteenmuutokset info@compressor.fi

Paineilmaterveisin, Jussi Nurminen Toimitusjohtaja


Kuusakosken paineilma-asema on tarkkaan harkittu kokonaisuus Teksti: Jani Oravala, Kuusakoski Oy Jukka Pirhonen, Tamrotor Kompressorit Oy

K

uusakoski on pohjoisen Euroopan johtava kierrätyspalveluja tarjoava yritys. Sen vahvuus perustuu materiaalin, kierrätyksen ja ympäristöteknologian osaamiseen.  Metallien kierrättämisen lisäksi yritys harjoittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käsittelyä sekä valmistaa materiaalikiertoon kelpaamattomista, energiaa sisältävistä jakeista polttoainetta.  Kuusakoski Group Oy:n liikevaihto vuonna 2016 oli 494,4 M€ ja se työllisti keskimäärin 2 354 henkilöä.  Yritys on perustettu vuonna 1914. Kuusakoski Group Oy:llä Heinolan toimipisteessä on käytössään vuonna 2012 Tamrotor Kompressorit Oy:n toimittama paineilma-asema, johon kuuluu 2 kpl ESM 55- ja 1 kpl VS 75 -kompressoreita, FST DTS 250 –adsorptiokuivain sekä lauhteenkäsittelijä Öwamat 5. Kompressorit on varustettu lämmöntalteenotolla, ja lämpö ohjataan omaan paluulinjaan, aluelämpökeskukseen. Kaukolämpöön siirrettävän veden lämpötila n. +70° C. Ylilämpökuorma ajetaan kanavan kautta halliin tai ulos.

Kompressorit vuorottelevat omien ohjaimiensa ansiosta, VS-kompressori toimii pääkoneena viikolla, ja viikonloppuina pääkoneiden tehtävistä huolehtivat vakionopeuskoneet. Viikonloppuina kulutusta ei juuri ole, joten kompressorit ovat välillä pois käytöstä. Kun kulutus viikolla kasvaa yli 14 m³/min, vakionopeuskompressorit vuorottelevat VS-kompressorin rinnalla. Entiseen paineilma-asemaan kuului 1 kpl 110 kW:n, 1 kpl 75 kW:n, 2 kpl 45 kw:n kompressoreita sekä ilmalla elvyttävä adsoptiokuivain. Energiansäästöjä on laskettu tulevan noin 40 % aikaisempaan verrattuna ja bonuksena on vielä edellä mainittu lämmöntalteenotto. Lämmöntalteenotolla lämmitetään esim. kaikki alueen käyttövesi, jota kuluu kohtuullinen määrä. Korkeapaineasemassa (10 bar) toimivat vuonna 2008 toimitettu VS 170 –kompressori ja Zander paineilmaelvytteinen adsorptiokuivain. Vara-aseman VS 80- ja ES 55 –kompressorit sekä Zander KEN 800 –adsorptiokuivain palvelevat tarvittaessa molempia linjoja paineenalentimella.

Kuusakoskella on huoltosopimus Tamrotor Kompressorit Oy:n kanssa ja laitteet huolletaan käyttötuntien perusteella. Laitteet ovat toimineet odotusten mukaisesti. Näyttötauluja taajuusmuuttajasta on rikkoutunut 4 kpl, vesiletku on mennyt kerran poikki, mutta suurempia huolia ei ole ollut. Mitoitus laitteistolle on suunniteltu oikein. Paineilman kulutusta ja painetta seurataan jatkuvasti virtausmittarilla ja painelähettimellä. Kuusakoskella on käytössään myös oma kuuntelu- / skannauslaitteensa, joka näyttää paineilmavuodot. Laite on aktiivisessa kunnossapidon käytössä. Paineilma on äärimmäisen tärkeä perustekijä tehtaan tuotannossa.

3


Kuvassa vasemmalta Marko Aalto, Erkki Lehtonen ja Ari Männistö

Lehtosen Konepaja Oy:lle hengitysilmaa ja energiatehokasta paineilmaa Teksti: Sami Uusi-Erkkilä

LÄHTÖTILANNE Hitsaajien epäkäytännöllisten henkilökohtaisten hengitysilmasuodattimien korvaaminen

TAVOITE Keskitetty hengitysilmajärjestelmä kustannustehokkaasti

L

ehtosen Konepaja Oy:n paineilmahanke on lähtenyt liikkeelle alun perin vuoden 2016 alussa, jolloin työnjohtaja Marko Aalto otti Tamrotor Kompressorit Oy:öön yhteyttä. Yhteydenoton tarkoitus oli lähteä kartoittamaan Lehtosen Konepajalle hitsaajien käyttämien epäkäytännöllisten ja ylläpidollisesti kalliiden henkilökohtaisten suodatinyksiköiden korvaamista paremmalla ratkaisulla. Pitkään käytössä olleet henkilökohtaiset hengitysilmasuodattimet koettiin ratkaisuksi, joka oli tullut tiensä päähän: niiden akkuja piti latailla tiheään, suodattimet tukkeutuivat helposti, jonka seurauksena elementtejä piti vaihtaa yhtenään ja ne olivat arvokkaita – onhan hitsaajiakin yli kolmekymmentä.

Marko Aalto oli saanut tehtäväkseen etsiä parempaa ratkaisua, jonka piti palvella jokaista hengitysilmaa käyttävää hitsaajaa, uutta levy- ja hitsaushallia paineilmatarpeineen sekä erityisesti Peman automatisoidun hitsausrobottisolun paineilman laadusta piti olla varma. Hitsausrobottisolun pitää pysyä tuotannon tahdissa eikä suurienkaan kappaleiden hitsaus saa pysähtyä varsinkaan huonolaatuisen paineilman takia. Lehtosen Konepajalta pyydettiin eri kompressoritoimittajilta ratkaisuja, miten heidän paineilmahaasteensa tulisi hoitaa. Ihannetilanteessa uusi ratkaisu palvelisi kaikkien osapuolten tarpeita: työntekijöitä raittiin ja puhtaan hengitysilman muodossa sekä yrityksen johtoportaan tavoitteen mukaisesti sen tulisi olla kustannustehokas ja samalla ekologinen.

Tamrotor Kompressorit Oy:n ratkaisun avaimet Myyntipäällikkö Sami Uusi-Erkkilä muistaa hyvin, kuinka projekti lähti liikkeelle: ”Ky-

Hitsausrobottisolussa 3 500 kg painavan kappaleen hitsaustyön ohjelmointi

UUDEN RATKAISUN TULI TÄYTTÄÄ SEURAAVAT VAATIMUKSET:

Hengitysilmaa uudesta paineilmajärjestelmästä hitsarille

4

• hengityslaatuinen paineilma • paineilmaa paineilmatyökaluille, hiilestykseen, Peman robottisolulle • kustannustehokkuus vs. vanha ratkaisu • energiatehokkuus vs. vanha kiinteätuottoinen paineilmakompressori

seessä oli vuoden alku, tammikuu 2016, kun Marko meille tuosta asiasta soitteli. Kaikki lähti oikein hyvin liikkeelle ja pääsimme aika nopeasti kiinni heidän silloin vallinneen tilanteensa tasolle. Asiasta sovittiin tapaaminen Lehtosen Konepajalle ja siitä kaikki alkoi.” Ensimmäinen tarjous ja käynti eivät kuitenkaan vielä tuottaneet toimitussopimusta, koska yritys oli jo visioinut ja käynnistänyt hankkeen uudesta levy- ja hitsaushallista, jonka oli määrä valmistua vuoden 2017 kevättalvella. ”Ratkaisumallia hieman tarkennettiin ja samalla keskusteltiin, että vanha kiinteänopeusruuvikompressori olisi taloudellisinta korvata energiaa säästävällä taajuusmuuttajakompressorilla, jossa laitteen tuottama paineilman määrä mukautuu todelliseen ilmankulutukseen. Tästä kokonaisuudesta tuli meille mielenkiintoinen projekti ja ryhdyimme valmistelemaan ratkaisua, joka vastaisi täysin heidän paineilmatarpeitaan.” Paineilmajärjestelmä koostuu Gardner Denver VS 37-13 A -ruuvikompressorista taajuusmuuttajalla, kahdesta sinkitystä Aurajoki Oy:n valmistamasta kotimaisesta paineilmasäiliöstä sekä Euroopan parhaan kuivaintehtaan FST:n hengitysilmakuivaimesta. ”Paineilman laatu täyttää kaikki teollisuudessa tällä hetkellä vaaditut hengitysilmastandardit”, toteaa myyntipäällikkö Sami Uusi-Erkkilä Tamrotor Kompressorit Oy:ltä. ”Tämä järjestelmä täyttää loistavasti meidän tarpeemme ja on eduksemme energiatehokas”, kuvailee Lehtosen Konepajan toimitusjohtaja Erkki Lehtonen, jolle investointien nopea takaisinmaksuaika on yksi niiden tärkeimmistä

RATKAISU • Gardner Denver VS 37-13 A –ruuvikompressori taajuusmuuttajalla • kaksi Aurajoki Oy:n valmistamaa kotimaista paineilmasäiliötä • FST:n hengitysilmakuivain


ominaisuuksia siitä pitää löytyä. Hitsaajien osalta olemme saaneet positiivista palautetta: hengitysilma on selvästi raittiimpaa kuin aikaisemmin ja työssä jaksaa paremmin – se on meille tärkeää.”

Lehtosen Konepajan haastattelussa mukana toimitusjohtaja Erkki Lehtonen, työnjohtaja Marko Aalto sekä kunnossapidon Ari Männistö ihastelemassa uutta kosketusnäytöllistä VS 37 –ruuvikompressoria.

LEHTOSEN KONEPAJA PÄHKINÄNKUORESSA Marko Aalto tarkastamassa uutta FST DPS 40 BI –hengitysilmakuivainta ominaisuuksista. ”Suomessa tekemisen pitää olla kustannustehokasta ja kannattavaa, jotta pärjäämme kilpailussa. Tästä yksi esimerkki on Peman robottisolu, joka on kapasiteetiltaan yksi Suomen suurimpia.” ”Voimme ehdottomasti suositella tätä paineilmaratkaisua myös muille. Omasta mielestämme löysimme parhaan kokonaispaketin meidän levy- ja hitsaushallin tarpeitamme ajatellen. Mielestäni Tamrotor Kompressorit laati ratkaisunsa siten, että meidän tarpeitamme kuunneltiin ja samalla ymmärrettiin, mitä

L

ehtosen Konepaja Oy on vuonna 1923 toimintansa aloittanut raskaan metalliteollisuuden tilauskonepaja. Kokemäen Peipohjassa sijaitseva konepaja työllistää n. 140 alan ammattilaista. Tuotannon osa-alueita ovat järjestelmätoimitukset, koneen runkojen sekä vaativien koneistettavien osien valmistus. Lehtosen Konepaja toimittaa mm. lastausja logistiikkajärjestelmiä sekä erilaisia tuotantolinjoja saha- ja metsäteollisuuden, satamien sekä prosessiteollisuuden kasvaviin tarpeisiin. Lisäksi yritys toimii alihankkijana merkittäville kansainvälisille teknologiateollisuuden vientiyrityksille.

Lehtosen aurinkoinen ja ekologinen Konepaja Lehtosen Konepaja tuottaa itse aurinkosähköä – yli sata aurinkoista päivää enemmän ja samalla he rakentavat puhtaampaa tulevaisuutta. Yritys on mukana Suomen energia- ja ilmastostrategian mukaisissa EU:ssa vuoteen 2030 mennessä sovituissa tavoitteissa. Aurinkopaneelit ovat osa vuoden 2017 investointeja, joihin kuuluvat mm. 2500m² levytyö- ja hitsaushalli, uuden teknologian PEMA -hitsausrobotit, TOS -avarruskone sekä Gardner Denver -hengitysilmalaatuinen paineilmajärjestelmä.

Hydraulic Press Channel testasi VS 11 –kompressoria

T

Annilla ja Laurilla on EK 76 –yksikkö jalkojensa edessä

amrotor Kompressorit Oy:n ja Hydraulic Press Channelin yhteistyö alkoi syksyllä 2017 messuilla, joilla HPC puristi näytösluonteisesti mm. WC-paperia. Osaston tapahtuma sai suurta huomiota ja niin sinne pistäydyttiin myös Tamrotor Kompressorit Oy:ltä. Tamrotor Kompressorit Oy halusi teettää HPC:n tehokaksikolla, Anni ja Lauri Vuohensillalla, neljä videota pääroolissa paineilma. Messujen jälkeen sovittiin tapaamisesta Gardner Denverin Tampereen tehtaalla, jossa pidettiin ideointipalaveri. Yhteistyö alkoi sutjakkaasti, koska molempien yritysten toimipisteetkin sijaitsevat lähellä toisiaan Tampereen Messukylässä. Anni ja Lauri noutivat VS 11 –kompressorin Gardner Denver Oy:n tehtaalta, ja ideointia paineilman hyödyntämisestä oli jo hiukan kypsytelty. Vapaus toteuttaa omia ideoitaan miellytti HPC-kaksikkoa. VS 11 –ruuvikompressorin ominaisuuksiin tutustuttuaan heillä syntyi lopulliset ideat ja niitä alettiin toteuttaa. Paineilma toimii kuin tykki ja saa aikaan ihmeitä! Voit katsoa kaikki neljä videota YouTubesta. Anni ja Lauri kertoivat, että videoita oli

hauska tehdä, mutta yhden tämän kyseisen projektin videon lopputuotokset saivat Annissa aikaan melkeinpä raivoa: WC-paperirullasta paineilman voiman seurauksena irronneita paperiarkkeja ei ollut kiva kerätä märästä maasta. Itse video on kyllä ratkiriemukas! Hydraulic Press Channel on toiminut parisen vuotta ja se on videoillaan saavuttanut huikeat katsojaluvut YouTubessa. Videoita tehdessään he tarkistavat aina turvallisuuden, jonka vuoksi yleisöä ei sallita, eikä vahinkoja ole siitä syystä tapahtunutkaan. Katso Tamrotor Kompressorit Oy:n ja Hydraulic Press Channelin yhteistyönä syntyneet videot compressor.fi -nettisivujen linkeistä.

INFO

• EK 76 ja EK 100 –ruuviyksiköt valmistetaan Suomessa • ruuvikompressorin kompressoriyksikkö • öljyä vuotamaton rakenne • helppo huoltaa • EK 76 tuotto max. 1,8 m³/min • EK 100 tuotto max. 3,6 m³/min • paineluokat 7,5, 10 ja 13 bar • teholuokat 7-22 kW

5


GD AEON-öljyt käyttötarpeiden mukaan

Öljyistä ja suodattimista säännöllisesti huolehtimalla varmistetaan katkeamaton paineilman tuotto Teksti: Lauri Kaitanen Tekninen päällikkö

Y

ksi tärkeimmistä ruuvikompressorien käyttövarmuuden takaajista on oikean ja laadukkaan öljyn käyttäminen sekä sen säännöllinen vaihtaminen. Ruuvikompressoreissa öljyllä on kolme pääasiallista tehtävää: voitelu, tiivistäminen ja jäähdyttäminen. Öljy ei siis pelkästään toimi voiteluaineena, vaan se myös tiivistää rynnössä olevan ruuviparin välisen välyksen sekä suihkutettuna jäähdyttää ruuviyksikköä ja puristuksen kuumentamaa ilmaa. Luotettavuutta ajatellen merkittävässä roolissa olevan öljyn kiertäminen toteutuu kaikissa tilanteissa yksikön ja öljynerottimen säiliön välisen paine-eron avulla, jossa öljynerotin estää öljyn kulkeutumisen edelleen paineilmaverkostoon. Kompressorin käydessä kierto varmistuu tuottoventtiilin estäessä öljynerottimen säiliön paineen laskemisen alle 3 bariin. Kompressorin oikea käyntilämpötila – ja

siten myös öljyn lämpötila - on tärkeä mm. veden tiivistymisen ehkäisemiseksi. Optimaalisessa tilanteessa kompressorin käyntilämpötila on 70-85°C, ympäristön lämpötilan ollessa 25°C. Öljy jäähtyy noin 20°C:lla kierrettyään kompressorin öljynjäähdyttimessä. Termostaattiventtiili valvoo kylmän öljyn lämpenemistä ohittamalla tarvittaessa öljynjäähdyttimen, joka osaltaan yksittäisenä komponenttina poistaa kompressorista syntyvää lämpömäärää yli 70%. Kauttamme on saatavissa kaikkiin käyttöolosuhteisiin ja ruuvikompressoreihin soveltuvat öljylaadut, joista edelleen yleisimpänä on tarkkaan lisäaineistettu mineraaliöljypohjainen AEON 3000SP. Elintarviketeollisuuteen on saatavilla elintarvikeluokiteltu AEON 6000FG –öljy. Synteettistä AEON 9000SP

6

–öljyä suositellaan käytettäväksi kompressorin korkeammissa käyntilämpötiloissa.Tämän öljyn käytöllä saavutetaan tavallista paremmat voiteluominaisuudet ja öljyn vaihtoväliä voidaan kasvattaa huomattavasti edellyttäen säännöllisesti otettavia öljyanalyysejä. Kaikki uudet Gardner Denverin ESM- ja VS-kompressorit toimitetaan AEON 9000SP –öljyillä. Öljyanalyysipalvelut kuuluvat toimintaamme ja ovat siten myös sisällytettävissä toimituksiimme. Raskaassa teollisuudessa käytettävien kompressoreiden öljyiltä edellytetään mm. pitkää ominaisuuksien säilyvyyttä, korkeaa lämmön- / paineenkestokykyä, vahvaa vaahtoutumisen- / hapettumisenestoa ja vedenerotusta. Juuri tätä GD AEON-tuoteperheen ruuvikompressoriöljyt tarjoavat!


Kompressorien ja paineilmalaitteiden nopea ja luotettava varaosapalvelu Huoltosarjojen avulla varmistetaan kompressorin ja paineilmalaitteiden aikataulutettu huolto ja taataan samalla energiatehokkuus ja toimintavarmuus. Gardner Denver AEON-jäähdytysöljyt suojaavat ruuviyksikköä tehokkaasti kulumiselta ja varmistavat siten suorituskyvyn, jota järjestelmältä edellytetään. Pidämme tärkeitä alkuperäisiä kompressoreiden ja paineilmalaitteiden huoltosarjoja sekä varaosia aina saatavilla. Varastomme ja noutopisteemme sijaitsevat Vantaalta ja Tampereelta. Nopeat ja luotettavat varaosatoimitukset takaavat sen, että asiakkaalla on varaosat hallussaan seuraavana mahdollisena arkipäivänä ovelta ovelle -palveluna. Kuvassa vasemmalta Joska Virtaranta, Mikko ”Vito” Wikström, Sari Mertanen, Heli Mikkola ja Mikko Salminen.

A

inoastaan alkuperäiset varaosat täyttävät korkealuokkaisten kompressoreiden ja paineilmalaitteiden vaatimukset. Me Tamrotor Kompressorit Oy:ssä toimitamme Gardner Denverin hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Alkuperäisillä varaosilla huollettu paineilmajärjestelmä tuottaa oikeanlaatuista paineilmaa

ja varmistaa täten luotettavan ja optimaalisen suorituskyvyn myös toimilaitteille. Huoltomiehemme käyttävät huolto- ja korjaustöissä ainoastaan alkuperäisiä Gardner Denver -varaosia, jotka ovat erinomaisia toimintavarmuudessa sekä takaavat laadukkaan ja varman paineilmatuotannon. Alkuperäiset osat pitävät myös takuun voimassa.

Ota yhteyttä, palvelemme mielellämme. Varaosamyynti, koko Suomi Mikko Salminen Varaosamyyjä 050 360 5722 mikko.salminen@compressor.fi Mikko ”Vito” Wikström Varaosamyyjä 040 558 9802 mikko.wikstrom@compressor.fi

CASE NEOREM MAGNETS

– ruuvikompressorin öljynerotus

N

eorem Magnets Oy käyttää Gardner Denver VS 40 G -ruuvikompressoria yrityksen paineilman tuottoon. Kompressoria on huoltanut ulkopuolinen huoltoliike ja se ovat käyttänyt kompressorissa muun kuin kompressorivalmistajan alkuperäisiä huolto-osia. Käytettäessä ruuvikompressoria yrityksen paineilman tuottoon on huomattu, että kompressorin jäähdytys- ja voiteluöljyä katoaa mystisesti. Kompressorin voiteluöljyn katoaminen on ollut varsin merkittävää, sillä arvion mukaan sieltä häviää öljyä 2 litraa yhdessä viikossa. Neorem Magnets Oy:ltä kunnossapidon Lasse Ruoho otti Tamrotor Kompressorit Oy:öön yhteyttä ja kertoi vallitsevasta tilan-

teesta, ja esitti huolestuneisuutensa asiasta. Lassen mukaan ”uudenkarhean ruuvikompressorin öljyhävikki pitää saada loppumaan, eikä hän halua käyttää kompressorissa enää tarvikeosana toimitettavia öljynerottimia ulkopuoliselta huoltofirmalta”. Tamrotor Kompressoreiden kokeneet varaosamyyjät selvittivät pikaisesti kompressorin sarjanumeron perusteella oikeat ja alkuperäiset huolto-osat sekä öljynerotinelementit. Lassen kunnossapidon alaisuudessa olevaan GD VS 40 G -ruuvikompressoriin sopisi 2 kpl Gardner Denver -merkkisiä öljynerotinelementtejä varaosakoodilla CC1058884. Osat löytyivät hyllystä Vantaan varaosamyynnistä ja Lasse sai tarvittavat osat jo seuraavana päivänä.

PALAUTE NEOREM MAGNETS OY:n KUNNOSSAPIDOLTA ”Olemme nyt olleet alkuperäisöljynerotinajassa jonkin aikaa ja näyttää vahvasti siltä, että olette oikeassa siinä, että öljynerottimissa on eroja. Öljynkatoamisongelma näyttäsi poistuneen alkuperäisosien myötä. Kiitämme asiantuntemuksesta tässä asiassa. Kiitokseksi tarjoamme kaffeet täällä Neoremilla, kun seuraavan kerran poikkeatte!” Terveisin Lasse

7


JOHDATUS ENERGIAA SÄÄSTÄVIIN VS-KOMPRESSOREIHIN • • • • • • • • • •

termillä VS (variable speed) tarkoitetaan muuttuvanopeuksista ruuvikompressoria kompressorille asetetaan tavoitepaine, jonka kompressori pyrkii pitämään vakiona paine pidetään vakiona eikä energiaa hukata ylipumppaamiseen paineen pysyessä tasaisena kompressorin tuottoa muutetaan ilmantarpeen eli kulutuksen mukaan soveltuu kaikkiin käyttökohteisiin kompressoreilla mallikohtainen tuottoalue (VS 11: 0,6-1,8 m³/min) energiatehokas käyttää koko tuottoalueella säästää energiaa kiinteänopeuskompressoreihin verraten 20-40% säästöpotentiaali riippuu säiliötilavuudesta, paineilman kulutusprofiilista ja vuosittaisista käyttötunneista tekniikasta johtuen helppo käyttää, lisäksi hiljainen käyntiääni

Robuschi-tuotteet Tamrotor Kompressoreilta

T

amrotor Kompressorit aloitti vuonna 2011 Robuschi-tuotteiden myynnin, kun Robuschista tuli kyseisenä vuonna osa Gardner Denver –perhettä. Robuschi on perustettu 1941 ja tehdas sijaitsee Italian Parmassa, joka paremmin tunnetaan italialaisen ruuan keskuksena, Parmesan-juuston ja Parmankinkun kotina sekä Barillan (pastan) kotipaikkana. Robuschi valmistaa kiertomäntäkompressoreita, ruuvikompressoreita ja nesterengaspumppuja hyvin laajoille teollisuudenaloille ja sovelluksille. Robuschi on näiden tuotteiden johtava valmistaja maailmassa. Kiertomäntäkompressoreita käytetään yleisesti veden ilmastuksessa, pneumaattisissa siirtojärjestelmissä ja keskusimujärjestelmissä. Kiertomäntäkompressoreiden valikoima on hyvin laaja kattaen tuottoalueen 60 - 24500 m³/h ja 1000 mbar ylipaineen ja -500 mbar alipaineen. Robuschi ROBOX -kiertomäntäkompressorit on saatavilla äänieristyskotelolla (ES-versio) tai ilman (EL-versio) sekä erilaisiin sovelluksiin, kuten biokaasulle tai imuautoimuriksi. KOMPRESSORI- JA LAITEMYYNTI

Sami Uusi-Erkkilä Aluemyyntipäällikkö, Tampere

Mats Sandberg Aluemyyntipäällikkö, Vantaa

Pekka Haataja Aluemyyntipäällikkö, Oulu

040 849 6831 sami.uusi-erkkila@compressor.fi

040 535 6558 mats.sandberg@compressor.fi

0400 949 109 pekka.haataja@compressor.fi

VARAOSAMYYNTI

Mikko Salminen Varaosamyyjä

Mikko “Vito” Wikström Varaosamyyjä

050 360 5722 mikko.salminen@compressor.fi

040 558 9802 mikko.wikstrom@compressor.fi

TAMROTOR KOMPRESSORIT OY Martinkyläntie 39, 01720 Vantaa

Puh. (09) 751 761 vaihde info@compressor.fi

compressor.fi

Paineilmaa 1-2018  

Tamrotor Kompressorit, Compressed air magazine from Finland with customer stories from the field. Super famous Hydraulic Press Channel -one...

Paineilmaa 1-2018  

Tamrotor Kompressorit, Compressed air magazine from Finland with customer stories from the field. Super famous Hydraulic Press Channel -one...

Advertisement