Page 1

WWW.SAMIEDU.FI

KUN ON

KOVA DRAIVI OPPIA UUTTA CNC-koneistaja Ville Julkunen

Tekee tarkkaa hommaa Esittelyssä:

Liiketalouden uudet näyttötutkinnot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTON LEHTI

3/2011

Virpi Kuutti

OPPISOPIMUKSELLA AMMATTIIN Roccon matkassa

Thaimaasta Vipuselle Viimeinen lähtijä sammuttaa valot – onko näin?

AIKUISKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA

A T S I O J I VAIN OPP A T I E R A T S E M A L L OI TU V

WWW.SAMIEDU.FI


Good

S W E N

Pääkirjoitus

AIKUISKOULUTUS – osaamisen turvaa tulevaisuuteen SAMI on seudullisesti vahva koulutuksenjärjestäjä, joka tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia aikuisten osaamisen kehittämiseen. Vahvuutena on osaaminen ja monipuoliset oppimisympäristöt. Ammatti- ja aikuisopisto antaa yhtäläiset mahdollisuudet osaamisen kehittymiseen niin nuorten ammattiin kasvamisen kuin aikuisten taitojen päivittämisen ja ammatinvaihdon haasteissa. Aikuiskoulutuksen volyymit ovat tasaisesti kasvaneet. Vuodesta 2007 lähtien SAMIn koulutuspalvelut ovat vastanneet yhden oppilaitoksen mallilla myös aikuiskoulutuksen toteutumisesta, eli aikuiskoulutus toteutuu samoissa koulutusyksiköissä nuorten ammatillisen perusopetuksen rinnalla. Tällä hetkellä SAMIssa on mahdollista opiskella ja suorittaa aikuisten näyttötutkinto yhteensä noin 60 tutkintoon. Aikuiskoulutus voi toteutua yksilöllisesti tavoitteena koko tutkinto tai tutkinnon osa, mutta lukuisa määrä aikuisia voi ylläpitää osaamistaan ja ammattitaitoaan myös opiskelemalla lyhyempiä jaksoja, jotka löytyvät SAMIn koulutustarjottimelta. Oman osaamisen kehittäminen on mahdollista SAMIssa ympäri vuoden ja myös ajasta tai paikasta riippumattomasti uusien oppimisympäristöjen ke-

hittymisen myötä Oppisopimustoimisto palvelee asiantuntemuksella silloin, kun työtä tekemällä oppimisen malli sopii parhaiten osaamisen päivittämiseen tai uuden työvoiman kouluttamiseen mestari-kisälli perinnettä kunnioittaen. Tällöin tarjolla on koko suomalaisen tutkintojärjestelmän ammatillinen kirjo, noin 370 erilaista tutkintoa ja ammattia. SAMI jatkaa aikuiskoulutuksen vahvistamista kehittämällä aikuispedagogista malliaan, tukemalla sitä jatkuvasti paremmilla oppimisympäristöillä ja kehittämällä oman henkilöstönsä osaamista seutukuntamme hyväksi, jotta voimme palvella aikuisopiskelijoita myös jatkossa tämän vuoden aikuisopiskelijan viikon sanoin ’Innostu oppimaan’. Aikuiskoulutukseen kannustaen toivotan innostavia elämyksiä opintojen parissa! Hannu Fyhr palvelupäällikkö aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut

WWW.SAMIEDU.FI

LIIKETALOUDEN UUDET NÄYTTÖTUTKINNOT Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa, liiketalouden yksikössä, alkaa tänä syksynä yhteensä neljä ammattitutkintoa. Myynnin ammattitutkinto ja taloushallinnon ammattitutkinnot ovat olleet mukana SAMIn tutkintotarjonnassa jo useamman vuoden, mutta tänä syksynä mukaan tulee kaksi uutta ammattitutkintoa: markkinointiviestinnän ammattitutkinto sekä yrittäjän ammattitutkinto. Liiketalouden yksikössä ammattitutkinnot järjestetään ns. nonstop-periaatteella, eli koulutukseen voi hakea milloin vain. Markkinointiviestinnän ammattitutkinnossa vahvistetaan osaamista markkinointiviestinnästä, kampanjoinnista sekä mainonnan

suunnittelusta ja toteutuksesta. Valittavana on kaksi osaamisalaa: markkinointiassistentin osaamisala sekä visuaalisen markkinoijan osaamisala. Yrittäjän ammattitutkinto on suunnattu henkilöille, jotka suunnittelevat oman yrityksen perustamista, ovat juuri ryhtyneet yrittäjiksi tai ryhtyvät jatkamaan toimivan yrityksen liiketoimintaa. Koulutus antaa valmiudet liiketoiminnan perustamiseen ja kehittämiseen sekä kannattavan yritystoiminnan toteuttamiseen. Tutkinto koostuu kolmesta osasta: liikeidean täsmentäminen, liiketoimintasuunnitelman laatiminen sekä liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen. •

SAMI TOIMII MYÖS PUISTOKADULLA Savonlinnan sydämeen on avattu yrityspalvelukeskus, joka tarjoaa osaamistaan yrityksille, yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville. Palvelukeskus antaa saman katon alta tietoa, ohjausta ja tukea yritystoiminnan kehittämiseen sekä henkilöstön yksityisiin kehittymistarpeisiin. Palvelukeskittymään on sijoittunut myös SAMIlaisia. Aikuisten ohjauspalveluhanke OpinOvessa työskentelevä aikuiskoulutuspäällikkö Markku Kääriäinen aloitti toimintansa Puistokatu 1:n toisessa kerroksessa syyskuun puolessa välissä. Olavinkadulle avautuvaan työhuoneeseen sijoittuu myös lokakuussa työnsä aloittava SAMIn yritysneuvoja. Valtakunnallinen Yritys-Suomi palvelumalli kokoaa yrityspalvelut mahdollisimman edustavasti samaan toimipisteeseen. Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella käynnistetty palvelumalli yrityspalvelukeskuksineen on tuottanut hyvää tulosta ja asiakkaat ovat antaneet myönteistä palautetta palveluiden saatavuudesta, laadusta ja laajasta tarjonnasta. Vastaavia palvelumalleja yhteisine toimitiloineen on Suomessa tällä hetkellä noin 30.

Palvelukeskuksessa toimivat Savonlinnan Seudun Yrityspalvelut, Itä-Savon Uusyrityskeskus, Savonlinnan TE-toimiston yritys- ja työnantajapalvelut, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto / OpinOvi, Savonlinnan Seudun Osaamiskeskus ja Karjalan Asiamiestoimisto. •


Mitä oppisopimus on?

O P P IS O P IM U K S E L L A

ammattiin

• Työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta • Oppisopimus solmitaan opiskelijan, työnantajan sekä koulutuksenjärjestäjän (SAMI/oppisopimustoimisto) kesken • Oppisopimuksessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa, ellei toisin sovita • Työssäoppimista on n. 80 % ja tietopuolista koulutusta oppilaitoksessa n. 20 % • Mahdollista myös yrittäjille • Tutkinnon suorittamisessa otetaan huomioon aikaisempi työkokemus ja koulutus • Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta

Oppisopimuksella voi opiskella kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin. Se soveltuu sekä nuorille että aikuisille. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona ja tarvittava ammattitaito hankitaan pääasiassa työssäoppien omalla työpaikalla. Yksilöllinen opiskelu ja tutkinnon suorittamisaika pohjautuvat henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Keskimäärin koulutus kestää tutkinnosta riippuen 2–3 vuotta. Oppisopimuksella opiskelun

edellytyksenä on, että koulutukseen hakeutuvalla on alan työpaikka. Hesburgerin yrittäjä Virpi Kuutti aloitti näyttötutkintoperusteiset merkonomi-opinnot Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa oppisopimuksella viime keväänä. Hän oli saanut tietoa oppisopimusmahdollisuudesta oppisopimustoimistosta tulleella kirjeellä. – Vuoden verran olin miettinyt opiskelumahdollisuutta liiketalouden alalla ja nyt se

Uusia tutkinnon suorittamisen mahdollisuuksia aikuisille Aikuisille on tarjolla mahdollisuuksia suorittaa erilaisia perus- ja ammattitutkintoja mm. veneenrakennuksen perustutkinto, ilmastointiasentajan-, kiinteistönhoitajan-, puusepänalan- sekä sähköasentajan ammattitutkinto. Ammatillisten tutkintojen tutkintosuoritukset on mahdollista suorittaa työpaikoilla tai SAMIn työsaleissa. Mikäli tutkinnon suorittajalla ei ole kaikkia tutkinnossa vaadittavia tietoja tai taitoja, järjestetään SAMIssa myös tutkintoihin valmistavaa

koulutusta. Jos tutkinnon suorittaja on hankkinut osaamista esimerkiksi työpaikalla, voi hän edetä tutkintosuoritukseen ilman valmistavaa koulutusta. Näin jokaisen tutkinnon suorittajan polku tutkintoon on erilainen. Aikuisten tutkintojen suorittaminen on joustava tapa hankkia pätevä todistus osaamisesta. Tutkinnon vaatimuksiin voi perehtyä etukäteen esimerkiksi osoitteessa www.oph.fi. Lisätietoja kertovat myös kunkin tutkinnon vastuuopettajat. •

sitten sattui kohdalleen, toteaa Virpi Kuutti. Hän on ollut tyytyväinen valintaansa. Kuutti kehuu, että ryhmähenki luokassa on ollut hyvä ja kaikki opiskelijat ovat olleet motivoituneita antamaan vertaistukea myös muille. – Suosittelen oppisopimusvaihtoehtoa paitsi aikuisille myös nuorille, Kuutti jatkaa. Tulevaisuuden suunnitelmissa hänellä on jatkaa opintoja merkonomitutkinnon jälkeenkin. •

Veneenrakennuksen perustutkintoopiskelijat Jarmo Jauhanen ja Aki Vilpponen työstävät omia veneitään. – Veneenrakentaminen on sellaista osaamista, joka tuo kokopäiväisen ammatin, mutta se voi toimia myös sivuelinkeinona tai sitten harrastuksena, opiskelijat pohtivat. – Aikuisopiskelijoilla on aina vahva näkemys omasta tulevaisuudesta ja se tuo aina tietyn vakavuuden ja vahvan tavoitteellisuuden opintoihin, kertoi puolestaan tutkinnon vastuuopettaja Olli Hanski. Veneenrakennus on käsityötä, mikä opiskelijoiden mielestä on iso motivaatiotekijä. Monille Saimaan rannalla asuville tärkeitä ovat veneilyharrastus ja kalastus, ja siksi uusia veneitä tarvitaan aina. •

• Mikäli opiskelija on työtön työnhakija, voi työhallinto maksaa työnantajalle palkka- tukea • Opiskelija hankkii oppisopimustyöpaikan ensisijaisesti itse • Opiskelijalle maksetaan työehto sopimuksen mukaista palkkaa, tieto- puolisen koulutuksen päiviltä päivärahaa


Henkilökohtaistaminen valmistavaan koulutukseen Henkilökohtaisen suunnitelman opintoihin opiskelijat kokivat tärkeäksi. Opiskelijoista oli loistavaa, että sai itse valita oman polkunsa ja opiskelu painottuu käytännön työtehtäviin. Koulutus on sisältänyt paljon projekteja, opintoretkiä ja oppituntien rakenteet ja sisällöt ovat olleet monipuolisia. Tutkintotilaisuuteen ohjaus

Aikuisopiskelijoiden

KOKEMUKSIA HENKILÖKOHTAISTAMISESTA Lähihoitajaopiskelijat Marjo Karjalainen, Kari Palassalo ja Jori Kajanto aloittivat opiskelemaan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa tammikuussa 2011. He suorittivat keväällä hoidon ja huolenpidon tutkinnon osan näyttötutkintona.

Mikä sai hakemaan Marjo Karjalainen kertoi, että hänet sai hakeutumaan alalle sosiaali- ja terveysalan työtehtävät, jotka hän kokee tärkeiksi ja siinä työssä saa olla ihmisten kanssa tekemisissä. Koulutukseen Marjo haki SAMIn nettisivujen kautta. Jori Kajanto kertoi, että hän oli ollut jonkin aikaa työttömänä ja hänen saman-

ikäinen kaverinsa oli aloittanut lähihoitajakoulutuksen ja tämä kertoi hänelle koulutuksesta. Kari Palassalo puolestaan oli jäänyt tuotannollis-taloudellisista syistä työttömäksi ja hänellä oli mahdollisuus opiskella muutosturvalla uusi ammatti. Myös hänelle tuttava kertoi alasta ja sen hyvistä työllistymismahdollisuuksista ja hän päätti hakea, uusi on aina uutta -periaatteella.

Asiantuntija-opettaja ohjasi opiskelijat tutkintotilaisuuteen avaamalla heidän kanssaan ammattitaidon arvioinnin kohteita ja kriteerejä. Marjon mielestä ohjauksessa tuli paljon asioita, mutta 5 viikon työssäoppimisen jakso selkeytti tutkintosuorituksen suunnittelua. Jori painotti, että hyvällä työssäoppimisen ohjaajalla on tärkeä rooli ennen tutkintotilaisuutta. Hän sai hyvän kuvan hoidon ja huolenpidon kokonaisuudesta. Karin mielestä tutkintosuoritussuunnitelman laatiminen oli suurin työ. Hän saavutti omat tavoitteensa ja tutkintosuoritus vahvisti hänen oman alan valintaansa. Samoin työssäoppimisen paikassa työtoverit kannustivat häntä jatkamaan mielenterveys- ja päihdetyöhön. Ammattitaidon osoittaminen työelämässä ja arviointi Tutkinnon suorittajat kokivat mielekkääksi ammattitaidon arvioinnin aidoissa työtehtävissä. Työelämässä ammattitaidon arvioinnin kohteet ja kriteerit painottuvat eri työprosesseihin. – Arviointi on kuin autolla ajon opettelua, ajokokemus tekee vasta mestarin, kuvasi Kari tilannetta. Henkilökohtainen suunnitelma oman polun laatimiseen antaa mielekkyyttä opintoihin. Opiskelujen aikana saa myös uusia ystäviä, energiaa ja ”itsensä likoon laittamista” – positiivisessa mielessä. •

info AIKUISKOULUTUS

pähkinänkuoressa

OPISKELIJAMAKSUT Omaehtoisessa koulutuksessa, joka valmistaa ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin sekä lisä- ja täydennyskoulutuksessa voidaan opiskelijalta periä kohtuullisia maksuja. Samoin ammatti- ja erikoisammattitutkintoon ilman valmistavaa koulutusta osallistuvalta voidaan periä kohtuullinen maksu tutkinnon järjestämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. HAKEUTUMINEN Aikuiskoulutukseen haetaan ottamalla yhteyttä suoraan oppilaitokseemme tai www.samiedu.fi sivujen kautta, TE-toimistoihin tai oppisopimustoimijoihimme. Koulutuksia kannattaa kysyä pitkin vuotta. TUKEA OPISKELUUN Työkokemuksen kestosta riippuen voidaan opintoihin myöntää aikuiskoulutustukea. Omaehtoiseen koulutukseen opiskelija voi saada joko KELA:n opintotukea tai jopa työttömyysetuuden. Jos opiskelija suorittaa päätoimisia aikuisopintoja oppisopimuskoulutuksena, hän saa palkkaa opiskeluajalta.

WWW.SAMIEDU.FI

LISÄTIETOJA: www.mol.fi www.kela.fi www.koulutusrahasto.fi www.oph.fi


info

Teksti ja kuva: Arto Tolvanen

KUN ON KOVA DRAIVI OPPIA UUTTA

Microsoftin SharePoint Akatemia -koulutus on ainutlaatuinen pilotti Suomessa ja koko maailmassa. IT-osaajien huippukoulutus saatiin Savonlinnaan kun synnytettiin uudenlainen yhteistyökuvio SAMI:n, ELY-keskuksen, TE-toimiston ja yritysten kanssa. Pääosiin työvoimakoulutuksena toteutettuun rekry-yhteishankintakoulutukseen valittiin 16 opiskelijaa kaikkiaan noin 60 hakijasta. Koko prosessi toteutettiin nopeasti ja joustavasti yhteistyönä, jossa SAMI toimii vastuukouluttajana. Ensimmäisestä akatemiasta juuri valmistuneet opiskelijat ovat pärjänneet maailmanlaajuisesti sertifioidussa koulutuksessa hyvin. Kaikki suorittavat kaksi sertifioitua koulutusohjelmaa, tavoitteena olleen yhden sijaan. Koulutukseen

TYKE-TOIMINTA

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistolle vuonna 2006.

SharePoint on Microsoftin alusta, jonka avulla yritys voi viestiä sisäisesti, ulkoisesti ja verkossa, hoitaa dokumenttien jakelun, ylläpidon ja editoinnin sekä hyödyntää liiketoiminnan analysointipalvelut.

sisältyvä työharjoittelu antaa yrityksille oivan tilaisuuden tutustua mahdollisiin uusiin työntekijöihinsä ja päinvastoin saada alan uusin tieto käyttöönsä aidossa ympäristössä ja todellisissa asiakascaseissä. Koulutukseen mukaan päässeille onkin varmistunut lähes kaikille työpaikka omassa työharjoittelupaikassaan ja toisaalta koulutus on erinomainen osoitus siitä, että korkean tason koulutusta pystytään järjestämään myös täällä maakunnassa. HARRASTAMINEN APUNA OPISKELUSSA Ohjelmistoala on haasteellinen ja kokonaisuudet laajoja. Lisäksi uusia asioita tulee tihenevällä tahdilla.

– Kannustankin aloittamaan sen alan harrastamisen, johon suuntaatte opiskelun, SAMIin SharePoint kumppaniyritys Javerdel Oy:n tuotepäällikkö Vesa Nopanen vinkkaa. Se sopii mainioksi ohjeeksi kaikilla opiskelualoilla. Harrastuksessa löydät monia puolia, jotka syventävät ja edistävät koulutusta. IT-alalla kova halu oppia ja harrastuneisuus lajiin ovat työssä menestymisen elinehto, Nopanen painottaa. Nyt päättyvälle 1. Akatemialle odotetaan jatkoa innokkaasti kaikkien osapuolten toimesta. Rekrykoulutuksena tai täsmäkoulutuksena, jossa jo yrityksessä työssä olevat osaajat voivat osallistua koulutukseen. •

MAHDOLLISUUKSIA Suurin osa Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston ammatillisista tutkinnoista voi suorittaa näyttötutkintoina, joissa ammattinsa taitava henkilö voi osoittaa osaamisensa riippumatta siitä, onko hän hankkinut osaamisensa työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Ratkaisevaa on ammatinhallinta. Näyttötutkintojärjestelmässä tunnustetaan aikaisemmin alalta hankittu osaaminen. Näyttötutkintoina voidaan suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. Näyttötutkintoina suoritetut tutkinnot tuottavat kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin. Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla määritelty ammattitaito työpaikoilla työtehtävissä. Tutkinnon suorittajan arvioi aina niin työnantajan, työntekijän kuin opetushenkilöstön edustaja. Näyttötutkintojärjestelmän keskeinen periaate on kolmikantayhteistyö.

TYKE-TEHTÄVÄÄ TUETAAN TYKE-tehtävän hoitamiseen myönnetään valtionavustusta vuosittaisella hakumenettelyllä. Jokaisella ELY-keskuksella on avustushakemusten käsittelyyn omat alueelliset painotuksensa. Avustuksen myöntämisen perusteina on mm. se, miten verkostoitunut toimintatapa, työelämä- ja asiakaslähtöisyys sekä yritysten, julkisyhteisöjen ja erityisesti PK-yritysten osaamisen kehittäminen tullaan hoitamaan. Tänä vuonna SAMIedu haki valtionavustusta niin valtakunnalliselta kuin alueelliselta ELY-keskukselta. Myönteisen avustuspäätöksen saimme viiteen hankkeeseen kuudesta. SAMIN TYKE-TOIMINTA SAMIedun TYKE-toiminta organisoidaan aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut, oppisopimus -yksikössä (AITO). AITO on toiminnallinen yksikkö, jonka vastuulla on työelämäpalvelujen kehittäminen. AITOn lähtökohtana on verkostomainen toimintatapa. Tämä näkyy niin alueellisessa kuin valtakunnallisissa kehittämistoiminnoissa.

Aikuiskoulutuksen

Työelämän muutokset ovat moninaiset, kaikkiin sen muutoksiin on vaikea varautua, mutta yhteen seikkaan voi. Jos pitää huolen siitä, että itsellä on työn vaativuutta vastaavat ajanmukaiset tiedot ja taidot, on parempi mahdollisuus säilyttää työpaikkansa. Mikäli oma työ loppuu, on myös paremmat mahdollisuudet saada uutta työtä. Toisaalta, jos haluaa pysyä omalla paikkakunnalla, voi olla parasta varautua myös aivan uuden ammatin hankkimiseen. Varsinkin pitkän yhtäjaksoisen työuran jälkeen voi olla hyväkin vaihtaa alaa ja opiskella aivan toisenlainen osaaminen, kenties siinä nuoruuden toiveammatissa. Hyvinä taloudellisina aikoina on saattanut olla tilanne, jolloin työtä on ollut tarjolla myös niille, joilla ei ole ammatillista peruskoulutusta laisinkaan: työpaikka on kouluttanut tiettyihin työtehtäviin. Erityisesti tällaisille henkilöille suositellaan oman alan tutkinnon suorittamista mikä mahdollistaa joustavasti myös toisen yrityksen palvelukseen siirtymisen.

TAVOITTEET TYKE-toiminnalla tähdätään työelämän ja koulutuksen lähentämiseen. TYKEn tavoitteena on siten saavuttaa aitoja kehittämiskumppanuuksia yritysten kanssa sekä yhdessä kehittää ja luoda uusia koulutus- ja palvelutuotteita alueen elinkeinoelämän tarpeisiin.

Näyttötutkintojärjestelmä koostuu kolmesta kokonaisuudesta:

1. 2. 3.

Selvitetään lähtötilanne, eli käydään läpi aikaisemmat selvitykset osaamisesta. Ohjataan henkilö osaamisensa perusteella suorittamaan hänelle soveltuva tutkinto tai sen osa/osia. Ohjataan tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen, jossa otetaan huomioon opiskelijan tilanne, taidot ja tarpeet.

Kaikki nämä tutkinnon suorittamiseen vaikuttavat asiat kirjataan henkilökohtaistamista koskevaan suunnitelmaan. •

Olennaista on, että toiminta tukee SAMIedun strategiasta johdettuja prosesseja. Samalla pyrimme vastaamaan niin maakuntastrategiassa esitettyihin alueellisiin haasteisiin kuin opetus- ja kulttuuriministeriössä esitettyihin TYKEn yleisiin tulevaisuuden tavoitteiden haasteisiin. Tämä näkyy hankesuunnittelussa ja toteutuksessa. SAMIedun TYKE-hanketoiminnan tueksi on asetettu ohjausryhmä. Ohjausryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa. Ohjausryhmään on kutsuttu paikallisia sidosryhmäkumppaneita. Lisäksi ohjausryhmään kuuluu Etelä-Savon ELYkeskuksesta rahoittajan edustaja. Me SAMIedun AITOssa haluamme avoimesti kehittää TYKE-toimintaa työelämä- ja asiakaslähtöisyyden pohjalta. TYKE-asioissa auttavat toimistosihteeri Inkeri Kuutti, palvelupäällikkö Hannu Fyhr ja hankesuunnittelija Maire Huopalainen. •


Kolmekymppinen Doe Reh Rocco on kulkenut pitkän matkan Myanmarista Thaimaan pakolaisleirin kautta SAMIn opiskelijaksi. Rocco aloitti autoalan perustutkintoon valmistavan koulutuksen tavoitteenaan valmistua ajoneuvoasentajaksi. Lapsena Rocco pakeni perheensä kanssa Myanmarin sotilasdiktatuuria ja asui pakolaisleirillä 18 vuotta ennen tuloaan Suomeen ja Savonlinnaan vuonna 2007. Roccolla on saapumisestaan saakka ollut palava halu päästä osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Hänellä on ollut selkeä näkemys siitä, että tuo osallisuus ei onnistu ilman riittävää suomen kielen taitoa.

Roccon matkassa:

THAIMAASTA VIPUSELLE

Kohti tavoitetta ja ammattitutkintoa Rocco suoritti kaikki työ- ja elinkeinotoimiston järjestämät Suomi-koulutukset, joiden tavoitteena on kehittää opiskelijan kielitaitoa sellaiseksi, että sillä selviää täkäläisessä arjessa. Koulutuksessa voi suorittaa yleisen kielitutkinnon, joka vaaditaan ammatilliseen koulutukseen hakeuduttaessa. Rocco on kokenut kielikoulutuksiin osallistumisen äärimmäisen tärkeäksi. Suomi-koulutusten jälkeen Rocco osallistui SAMIn ohjaavaan koulutukseen, jossa hän pääsi kokeilemaan haaveammattiaan autokorjaamossa. Jakson palaute tuki Roccon unelmaa päästä autoalalle; positiivinen ja motivoitunut opiskelija otettiin työelämässä erinomaisesti vastaan. Ohjaavan koulutuksen päätyttyä Rocco pääsi maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan koulutukseen eli mamustarttiin oppiakseen lisää suomea ja muita aineita, joita tarvitaan ammatillisessa koulutuksessa. Rocco halusi kehittää osaamistaan, jotta voisi saada ajoneuvoasentajan pätevyyden. Kova oppimishalu on kannustanut nuorta miestä opiskelemaan yhä innokkaammin myös omalla ajalla. Tähtäimessä ajoneuvoasentajan ammatti Kevään yhteisvalinnassa Rocco valittiin opiskelemaan tavoittelemaansa tutkintoa SAMIn

Viimeinen lähtijä sammuttaa valot – onko näin? ”Teollisuuden työpaikat siirtyvät halvan työpaikan maihin ja viimeinen yrityksestä lähtijä sammuttaa valot” on yleinen vertaus nykytilanteesta. Tilanne on kuitenkin toinen. Viimeisimmässä kilpailukykyvertailussa Suomi sijoittui sijalle 4. ja sai pisteitä mm. korkeatasoisesta koulutuksesta, ammattitaitoisesta työvoimasta sekä teknologiakehityksestä. On totta, että halvan työvoiman maista tuodaan huomattava määrä mm. alihankintatöitä, mutta on tapauksia joissa valmistusta on siirretty takaisin kotimaahan. Alihankinta ulkomailta ei aina ole ongelmatonta laadun, teknologian ja toimitusvarmuuden osalta. Kun taas Suomessa nämä kolme mainittua kriteeriä täytetään hyvin, arvostetaan suomalaista luotet-

WWW.SAMIEDU.FI

tavuutta maailmalla, jolloin tästä kokonaisuudesta myös ollaan valmiita usein maksamaan korkeampi hinta. Savonlinnan alueen teknologiateollisuuden työpaikkatilanne on tällä hetkellä hyvä. Taantuman jälkeen yrityksillä on ollut osaavista työntekijöistä aika ajoin puutetta. Pulaa on ääritapauksissa jouduttu lievittämään jopa ulkomaisella vuokratyövoimalla. Elokuun lopussa mol.fi -sivustolla Savonlinnan seudulla oli avoimia paikkoja yli 10 ja edelleen tarvetta on mm. levysepistä, särmääjistä ja TIG-hitsaajista. Myös

elektroniikka-alan yrityksissä on lukuisia paikkoja avoinna. Haussa ei aina ole ”valmis” osaaja, vaan henkilö jolla on motivaatio työn tekemiseen, halu oppia uutta sekä kehittyä työssään ja urallaan pitkäjänteisesti. Edellisestä taantumasta on Savonlinnan seudun teknologiateollisuudessa toivuttu hyvin, eivätkä tulevan taantuman pelot näy alan työllisyystilanteessa. Teknologiateollisuuden yritykset metalli- sekä sähkö- ja elektroniikka-alalla ovat arvioineet lisäävänsä työvoimaa useilla kymmenillä henkilöillä seuraavan kahden vuoden aikana. •

autopuolelle, ja nuorimies on nauttinut joka hetkestä. Rocco kertoo opiskelutovereiden ottaneen hänet hyvin vastaan, ja hän on saanut tukea niin oppilasryhmältä kuin opettajilta sekä muilta oppimista tukevilta henkilöiltä. Luova opetus auttaa kielimuurin yli Kotoutumiskoulutuksiin osallistuu tällä haavaa 30 opiskelijaa, jotka edustavat eri kansallisuuksia, eikä opettajilla ole useimpien kanssa yhteistä kieltä. – Maahanmuuttajien opettajana joutuu käyttämään kaikenlaisia vuorovaikutustaitoja aina mimiikasta piirtämiseen. Opettaminen tuo mukanaan keksimisen ja oivaltamisen iloa, mutta toisinaan myös epävarmuutta siitä, menevätkö asiat perille ilman yhteistä kieltä. Opiskelijat ovat hyvin motivoituneita, koska jokainen heistä todella tarvitsee opiskelemaansa asiaa”, kertoo Suomi-koulutusten opettaja Tarja Lumme. – Tänä vuonna ryhmässä on opiskelijoita viidestä eri maasta. On hienoa havaita, miten eri kulttuureista tulevat opiskelijat ystävystyvät ja auttavat toisiaan, toteaa mamustartin opettaja Varpu Pöntynen ja jatkaa: – Opiskelijalle on tärkeintä hankkia valmiudet, joita tarvitsee selviytyäkseen opiskelusta suomalaisten rinnalla. Aina se ei ole helppoa, sillä etenkin pakolaisten aiempi koulunkäynti on saattanut jäädä vähäiseksi. Mutta yrityksen puutteesta ei taatusti mikään jää kiinni. Yhdessä kohti määränpäätä Rocco on luottavainen tulevaisuutensa suhteen. Matka pakolaisleiriltä Vipuselle on ollut pitkä ja vaativa, mutta se on kannattanut tehdä. Roccon matka ammatillisessa koulutuksessa on vasta alussa. Sen ensimmäisenä etappina häämöttää tutkinnon suorittaminen ja määränpäänä töihin pääseminen.•


Teräksisiä mahdollisuuksia SAMIssa

CNC-koneistajan

TARKKA HOMMA Työpiirustukseen perehtyminen. Työsuunnitelma. Työkalujen, kiinnityksen ja lastuamisarvojen määrittäminen. Ohjelmointi. Kiinnitysvälineen ja aihion kiinnittäminen. Työkalujen kiinnittäminen ja mittaus. Nollapisteen asetus. Ohjelman testaus. Kappaleen koneistaminen työvaroille. Mittaaminen ja työkalukorjaimien säätö. Osan koneistaminen valmiiksi. Monta työvaihetta on takana ennen kuin kädessä on valmis, sadasosamillimetrin tarkkuuteen koneistettu koneenosa. CNC-työstökoneilla kaikki työvaiheet on mietittävä tarkkaan etukäteen, jotta yllätyksiä ei tule vastaan. Kappale on osattava ensin ”koneistaa” alusta loppuun asti omassa mielessä, jotta valmis tuote saataisiin valmistettua tehokkaasti ja taloudellisesti valmiiksi. Koneistajalta tämä vaatii johdonmukaista ajattelutapaa sekä pitkäjänteisyyttä. Jokainen työvaihe vaatii erityistä osaamista, jota Ville Julkunen on tullut cnc-koneistajan ja -ohjelmoijan koulutuksesta hakemaan. Noin vuoden kestävän koulutuksen aikana tietoja

ja taitoja kartutetaan siinä määrin, että koulutuksen päätteeksi voi suorittaa koneistajan ammattitutkinnon. Ville on aikaisemmin suorittanut SAMIssa oppisopimuskoulutuksena kone- ja metallialan perustutkinnon. Oppisopimuskoulutuksen aikana ja koulutuksen jälkeen hän työskenteli koneistajana neljä vuotta Teemastekilla. Nyt Ville on päivittämässä osaamistaan koneistajan ammattitutkintotasolle ja hankkimassa samalla osaamista cnc-koneiden puolelta. Opiskelu päättyy vuoden lopussa ja tavoitteena on löytää koneistusalan töitä. Ville näkee tämän koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen tarjoavan hänelle hyvän mahdollisuuden työllistyä alalle. •

SAMIssa järjestetään myös erilaisia, sisällöltään joko työelämän tai opiskelijan tarpeiden mukaan räätälöityjä ammattitaitoa syventäviä tai ajanmukaistavia koulutuksia. Esimerkki tällaisesta on teräsrakentamisen koulutus, joka sisältää tutkinnon osia rakennusalan sekä kone- ja metallialan perustutkinnosta. Koulutukseen osallistujat ovat joko kone- ja metallialan tai rakennusalan osaajia. Opettaja Marko Nousiainen kertoo, että tämä reilun neljän kuukauden koulutus on tosi tiivis, lähes kiireinen, mutta motivoituneiden oppilaiden ansiosta opiskelu etenee suunnitellusti. – Saimme sopivasti harjoitustyömaan ihan koulun läheltä, jossa nostamme teräsrakenteisen hallin pystyyn. Tämä on ihanteellinen tapaus, koska opiskelijat voivat suorittaa tutkinnon osat saman tien. Aluksi on opiskeltu teoriassa perustustöitä ja mittausopintoja. Opettaja Lauri Käyhkö vastaa opiskelijoiden hitsausosaamisesta ja materiaaliopinnoista. Mahdollisimman pian on siirrytty käytännön töihin. – Teräsrakenteiset hallit ovat nopeita pystyttää ja siksi niitä käytetään teollisuushalleina. Teräsrakenteinen halli on halvempi kuin esimerkiksi betonihalli, kertoo Marko Nousiainen. •

Energistä työtä metsässä Moni kansalainen on aikojen saatossa hankkinut elannon ja toimeentulon tavalla tai toisella metsästä. Monet metsänomistajat ja metsäalasta kiinnostuneet ovat saaneet opit ja työelämässä tarvittavan työkokemuksen SAMIn Varpalassa toteutettavista koulutuksista. Lisäksi

monet metsäalan ammattilaiset ovat laajentaneet ja täydentäneet osaamistaan eri kursseilla. Yksi koulutuksista on metsäenergian tuotannon koulutusohjelma, josta saa valmiudet toimia niin metsäkoneenkuljettajana, kuin lämpö- ja energialaitoksissa sekä turvetuotannossa.

Koska metsä vaatii ainaista hoitamista ja muuta työtä, ei päivittäiselle opiskelulle tahdo löytyä aikaa. Siksi aikuisopiskelijoille on tehty räätälöity monimuotokoulutus, joka sopii työssäkäyville henkilöille erittäin hyvin. Työntekoon ja muuhunkin toimintaan jää riittävästi

aikaa, koska koulunpenkillä ei tarvitse istuskella koko aikaa. Yleensä aikuisopiskelijat valmistuvat hieman nopeammin kuin peruspolkua käyvät nuoriso-opiskelijat. Tämä johtuu aiemmin hankitun osaamisen / koulutuksen hyväksilukemisesta. Metsäihmisillä menee tällä het-

kellä hyvin: työllisyysnäkymät ovat loistavat. Varsinkin ammattitaitoisista metsäkoneenkuljettajista on jatkuvaa pulaa. Ja ammattitaitoisiksihan tullaan kokemuksella ja työtä pelkäämättömällä asenteella.•


Eräs kasvutarina

Ohjaava koulutus

SUUNNITELMIA TODEKSI jo lähes 30 vuotta! Ohjaavan koulutuksen historia on jo varsin mittava, sillä sitä on toteutettu yhtäjaksoisesti jo lähes kolmekymmentä vuotta. Vuodet ja vuosikymmenet ovat kuluneet, mutta Ohjaava koulutus on säilynyt omanlaisenaan työvoimakoulutuksena. Aina on tarvittu koulutusta, joka on pystytty räätälöimään opiskelijan tarpeisiin sopivaksi ja aina on ollut niitä opiskelijoita, jotka ovat tarvinneet jonkinlaista tukea tilanteessa, jolloin työt ovat loppuneet ja oma ammatillinen tulevaisuus tai edes nykyisyys ei olekaan ollut kovin varma. Suositut koulutukset ovat kolmen kuukauden mittaisia, joiden aikana on käyty lävitse opiskelijoiden oppimisvalmiuksia, vahvuuksia ja ammatillisia intohimoja. Samalla opastetaan työnhakuun liittyviä käytänteitä, jotta työnhaku

on helpompaa. Näillä tiedoilla ja taidoilla syntyy varmuus itseensä ja tekemiseensä, mikä jo sekin lisää mahdollisuuksia työelämässä. Ohjaavan koulutuksen aikana opiskelijalla on mahdollisuus tutustua erilaisiin koulutuksiin sekä työelämään ja näin kokeilla eri ammattien soveltuvuutta itselleen. Ohjaavan koulutuksen vastuukouluttajina jo vuosia toimineet Arja Väisänen ja Kaarina Tonteri kertovat työnsä antoisista hetkistä: – Parhaita hetkiä omassa työssä ovat olleet ne, kun on saanut opiskelijalta koulutuksen jälkeen palautteena viestin työ- tai opiskelupaikan saannista tai elämän sujumisesta muutoin aiempaa paremmin. •

Airi Vilska on yksi Ohjaavan koulutuksen keväällä 2010 suorittaneista opiskelijoista, joka hakeutui koulutuksen päättymisen jälkeen opiskelemaan SAMIssa lähihoitajaksi. Airilla on takanaan lähes kolmenkymmenen vuoden työhistoria ompelualalla, kunnes työt loppuivat ”tuotannollis-taloudellisista syistä”. Puolentoista vuoden kypsyttelyn jälkeen irtisanomisesta Airi oli valmis kokeilemaan uusia asioita ja niin hän haki Ohjaavaan koulutukseen. Yksi Airin tavoitteista oli tuolloin voittaa pelkonsa koulutukseen lähdöstä. Alkuvaiheessa ollut jännitys haihtui koulutuksen aikana. Suunnitellessaan ammatin vaihtoa, oli keittiötyö Airin mielessä päällimmäisenä. Käytyään Ohjaavan koulutuksen aikana tutustumassa erityyppisissä keittiöissä työskentelyyn hän totesi, että ala ei tuntunut kuitenkaan aivan omalta. Taustalla ollut kipinä hoito- ja hoiva-alasta alkoi kyteä ja Airi hakeutui lähihoitajakoulutukseen, johon pääsikin ensimmäisellä yrittämällä. Ohjaavan koulutuksen Airi näkee olleen kohdallaan

käänteen tekevän jutun ja hirveän hyvän jakson. Tuolloin hän heräsi omaan tilanteeseensa ja sanoo tajunneensa, että nyt on lähdettävä eteenpäin ja uskallettava ottaa riskejä. Airi muistelee hymyillen Ohjaavan koulutuksen aikaista lähes pelonsekaista suhtautumistaan tietokoneisiin. Koulutuksen aikana hän kuitenkin uskaltautui tietokoneen käyttöön kotonakin. Nyt ammatillisessa koulutuksessa erilaiset sähköiset potilas- ja asiakaskertomusohjelmat hoituvat ilman minkäänlaista paniikkia. Tärkeää Ohjaavassa koulutuksessa oli Airin mielestä myös vertaistuki ja sen havaitseminen, että on omassa epävarmuudessaan samassa tilanteessa kuin moni muukin ja että yhdessä asioista keskustellen voidaan löytää upeita ratkaisuja tulevaisuuteen liittyen. Airi valmistuu vanhustyön lähihoitajaksi vuoden 2012 keväällä. Hän toteaa jo nyt, että koko ajan opiskelunälkä on lisääntynyt. – Tämä ei ehkä jää edes tähän, sillä uudet opinnot jo houkuttelevat! •

SAMIn aikuiskoulutustarjonta: KULTTUURIALA • Sisustusalan ammattitutkinto • Teatterialan ammattitutkinto LUONNONTIETEIDEN ALA • Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto • Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto • Tietokoneen käyttäjän @- ja a-ajokortti

LUONNONVARA– JA YMPÄRISTÖALA • Kalatalouden perustutkinto • Metsäalan perustutkinto, metsäenergian tuottaja • Metsäalan perustutkinto, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja • Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto • Metsämestarin erikoisammattitutkinto MATKAILU-, RAVITSEMIS– JA TALOUSALA

Hae nyt!

• Ergonomia ja työkunnon ylläpitäminen siivoustyössä • Siivouspalvelun kokonaisuus ja laatu siivoustyössä  • Vedettömästä siivouksesta pintamateriaalien hoitoon • • • • • • •

Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto Ravintolakokin ammattitutkinto                  Tarjoilijan ammattitutkinto Hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto Anniskelupassi Hygieniapassi Matkailualan turvallisuuspassi

SOSIAALI-, TERVEYS– JA LIIKUNTA-ALA

Hae • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja nyt!

• Hierojien ammattitutkinto terapeuteille täydennyskoulutuksena • Kehitysvamma-alan ammattitutkinto • Vanhustyön erikoisammattitutkinto • Hierojan ammattitutkinto • Jalkojenhoidon ammattitutkinto • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto • Perhepäivähoitajan ammattitutkinto • Koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinto • Aktivoiva ja kuntouttava työote sosiaali- ja terveysalalla • Alaistaidot – vastuullinen innostuneisuus voimavaraksi • Asiakaspalvelu sosiaali- ja terveydenhuollossa • Ensiapukoulutus EAI (SPR) • Ikääntyneen turvallinen lääkehoito • Kasvatuskumppanuuden johtaminen • Kasvatuskumppanuus • Potilassiirtoergonomia sosiaali- ja terveysalalla • Ravitsemushoito käytännössä • Siivoustyö ja siivoussuunnitelma • Tietojenkäsittelyn perusteet perhepäivähoitajille • Työhyvinvoinnin päivä (kurssia järjestetään tilauksesta) • Työssäoppimisen ohjaaminen sosiaali- ja terveysalalla

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA • Veneenrakennuksen perustutkinto • Kiinteistöhoitajan ammattitutkinto • Puusepänalan ammattitutkinto • Sähköasentajan ammattitutkinto • Hirsirakentaja • Merenkulun koulutus, kansimies • Merenkulun koulutus, kuljettaja • Merenkulun koulutus, kotimaanliikenteen laivuri • Siltanosturin käyttäjäkoulutus • Sähköturvallisuuskortin päivityskoulutus • Sähköturvallisuuskorttikoulutus • Tieturva 1 • Trukkikurssi • Tulityökorttikoulutus • Työturvallisuuskorttikoulutus • Autonkuljettajan ammattipätevyyskoulutus YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA • Liiketalouden perustutkinto, merkonomi (talous– ja toimistopalvelut) • Liiketalouden perustutkinto, merkonomi (asiakaspalvelu ja myynti) • Markkinointiviestinnän ammattitutkinto • Myynnin ammattitutkinto • Taloushallinnon ammattitutkinto • Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätietoa ja hakulomakkeet koulutuksiin löydät osoitteessa www.samiedu.fi

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Pohjolankatu 4 - 6, PL 12, 57201 Savonlinna

WWW.SAMIEDU.FI

Samilainen 3/2011  

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston oppilaslehti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you