Page 1

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTON LEHTI

1/ 2012

Taitaja-kilpailut

MENESTYSTÄ KOTIMAASTA JA ULKOMAILTA Opiskelu kansainvälistyy

TYÖSSÄOPPIMASSA ULKOMAILLA Yhteishaku

KOULUTUSALAT ESITTELYSSÄ

SAMIlle laatupalkinto

SAMI voitti jälleen vuonna 2011 opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun. SAMI on ainoana amiksena Suomessa voittanut palkinnon kolme kertaa, aiemmin vuosina 2003 ja 2007. Vuonna 2011 laatupalkintokilpailussa arvioitiin erityisesti kuinka opiskelijan yksilölliset oppimispolut onnistuvat. Näissä SAMI on Suomen huipulla!

2003

2007

2011 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

L A AT U PA L K I N T O


SAMIssa on valinnanvaraa

SAMIn Taitaja-

Joka vuosi sadat peruskoulun päättävät valitsevat jatko-opiskelupaikaksi Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston. Meille on kunnia-asia tarjota hyvät oppimisympäristöt ja monenlaisia tutkintoja. Vuosikymmenten kuluessa opiskelu on muuttunut ja monipuolistunut. Tutki tarkkaan eri mahdollisuudet ja varmasti löydät oman polkusi.

valmennus

pähkinänkuoressa ● SAMIsta osallistuu opiskelijoita kaikilta koulutusaloilta vuosittain järjestettäviin Taitaja-kilpailuihin.

Nyt amiksessa voi tehdä hyvin paljon ammatillisista opinnoista työssä oppien ja pedata näin itselleen jo hyvissä ajoin työpaikka. On myös mahdollista valita lukioopintoja ja tähdätä jatko-opintoihin korkeakouluun. Jos haluat kokeilla siipiesi kantavuutta ulkomailla niin sekin onnistuu. Raportoit älypuhelimella tai iPadilla ja ohjaava opettaja on virtuaalisesti luonasi tarvittaessa.

● Kunkin koulutusalan valmentajat valmentavat kilpailijoita sekä koko muuta ryhmää kilpailuvalmennuksen tavoin.

Työelämässä tarvitaan moniosaajia. Kuitenkin tärkeimmät kriteerit työpaikan saantiin ovat ihan perusasioita, elinikäisen oppimisen avaintaitoja. Tule ajoissa paikoille ja ole aktiivinen! Sillä pärjää pitkälle. Moniosaajaksi kehittymisessä auttavat runsaat valinnanmahdollisuudet. Opot ja ryhmänohjaajat neuvovat valitsemaan mielekkään yhdistelmän.

● Valmentajilla on laaja-alainen ammatillinen osaaminen, pedagogiset taidot sekä halu kehittyä ammatissa ja opettajana.

Arja Koli apulaisrehtori

● Kilpailuvalmennettavalla tulee olla opiskelumotivaatiota sekä halua oppia ja valmiutta panostaa kilpailemiseen muun opiskeluhalukkuuden lisäksi.

Aktiivisuutta ja vaikuttamista voi harjoitella myös oppilaskuntatoiminnassa. Meillä on iloinen ja intoa puhkuva oppilaskunta, joka saa mahdollisuuden olla mukana ehdottamassa uudistuksia ja päättämässä monista oppilaitoksen linjauksesta.

● Kilpailijat valitaan oman ryhmänohjaajan ja/tai ammatinopettajan suosi-tuksen perusteella.

Tule kehittymään ammatin taitajaksi ja oppimaan mestariksi Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistoon!

27.

2.

. 3.5

YH TE IS H

YH

.6.

28

. .6 14

AU

N

AI

LU U TA A K

. 6.7

12 0 2

SO KIE VELTU

● Kilpailijoiden valmennus aloitetaan 1. tai 2. vuosikurssin aikana. TÄY

Amm DENN yhte atillisen YSH is Nett haussa koulutu AKU ih k 6 www akemu vapaak sen täy .7. – de si s .hae nyt.fi on talle jääneil nnysha 13.7. le n ku n viim eistä ettava h opiskelu kevään ILM än 1 p a 3.7.2 kujärjes aikoille OTT OITUS . telm 012 Opis AMIS OPI klo 1 ään S k E K 6.15 STA ELU koulu elijaks i anne - ja työ ottamin VIIM PAIK to A E e ttuje n tie distukse n on eh ISTÄÄ N VA do tojen t S N oike sekä tar llinen sii 28. TAAN ellisu v 6 h us o ittaessa en saak . n tar lääk k a, k ä kiste ttu rintodis unnes tus ja

14. HAK6. ALK IJO AEN ILLE T OPI IEDOT SKE ETA LUP AN AIK OIS TA

Suom LIKO VUUS E Sove en kiele 3. - KOK E tutkin ltuvuusk n kieliko 11.5. ET JA okeid e 11 toes ittely e iden n päivä .5. m sivuil ta. äärät lö ydät

Opiskele ammattiin SAMIssa. HAKUAIKA: 27.2.�16.3.2012 SAMIn koulutustarjonta verkossa: www.samiedu.fi Sähköinen yhteishaku: www.haenyt.fi Katso tarkemmat hakuohjeet takasivulta

ta . Kuvio a t s a a pp kijan o sopivaksi. a H o i op een uora k ta Samilais s n o Tämä saa muoka ä tekstej

ja sen

Kauneudenhoidossa ei jännitä

Semifinaalin kilpailutehtävä oli jalkahoito- ja pikakäsihoitokokonaisuus, jonka tekemiseen oli aikaa kaksi tuntia. – Valmistautuminen aloitettiin reilu kuukausi aikaisemmin, mutta tilanne ei ollut normaalia asiakaspalvelutilannetta erikoisempi, toteavat Kosonen ja Pirhonen.

varsinkin kun kilpailupaikkana oli oma tuttu yksikkö Humaniassa. Kilpailun avulla kauneudenhoitoalasta saa paljon enemmän irti. Valmennuksessa opetetaan enemmän kuin perusopetuksessa, mikä vahvistaa opiskelijoiden osaamista. Kilpailuun osallistumisesta saatua lisäkokemusta arvostetaan työelämässä. Semifinaalin jälkeen tytöt ovat valmiita finaalikoitokseen. Kosonen kertoo, että sijoituksella ei ole niinkään suurta väliä, kunhan tietää tehneensä parhaansa. Pirhonen on samaa mieltä. – Paikka kahdeksan finalistin joukossa on jo voitto sinänsä.

www.samiedu.fi

Valmennusta on ollut ensimmäisestä vuodesta lähtien, ja kokemusta kisoista on edelliseltä vuodelta. Aikaisemman osallistumisen vuoksi kilpailua ei tarvinnut jännittää,

!

SAMI tarjoaa sinulle mahdollisuuden opiskella mestariksi seitsemällä eri koulutusalalla. SAMIssa opiskelu on tunnustetusti laadukasta, sillä opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi jo kolmatta kertaa ammatillisen laatupalkinnon Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistolle vuonna 2011.

Nett TEISH ih järje akemu AKU 2 16.3 stelmää s on tall 7.2. en .201 n ww - 16 w.h nettav 2 klo 16.1 aenyt.fi a haku .3. 5. viim eistä än

Kauneudenhoidon Taitaja-semifinaalit järjestettiin Humaniassa 17.1.2012. Finaaliin valittiin kahdeksan parhaiten menestynyttä kilpailijaa. Jatkoon pääsivät SAMIn opiskelijat Marianne Kosonen ja Janina Pirhonen.

Yhteishaku työelämään


Taitaja-kilpailu on Suomen suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma alle 20-vuotiaille nuorille. Kilpailu on Skills Finland ry:n näkyvin vuosittainen tapahtuma, jota on järjestetty vuodesta 1989 lähtien. Joka vuosi maassa järjestetään kymmeniä semifinaaleja, joihin osallistuu yli tuhat opiskelijaa. Finaaleihin valitaan lajikohtaisesti kahdeksan parasta kilpailijaa koko Suomesta. SAMIsta osallistui ympäri Suomea pidettyihin Taitajasemifinaaleihin tänä vuonna reilut 30 opiskelijaa. Heistä neljä saavutti jatkopaikan huhtikuussa Jyväskylässä järjestettäviin finaaleihin. Johanna Ruottinen kilpailee ravintolakokkilajissa, Janina Pirhonen ja Marianne Kosonen kauneu-

1/ 2012

denhoitolajissa ja Emmi Lajunen asiakaspalvelun ja myynnin -lajissa. Jyväskylässä 24.– 26.4 järjestettävässä Taitaja2012-finaalissa teemana on Tee elämäsi paras valinta. Tapahtumalle on valittu neljä erityistä teemaa, joita ovat kansainvälisyys, aluekehittäminen, työkyky ja yrittäjyys. Finaalissa kilpailee yli 400 oman alansa osaajaa ja kilpailu on myös yleisölle avoin.

Autoalan opiskelijo iden kiinnostus Taitaja-kiso ihin kasvanu t

Taitajakilpailuun ilmoittautui 80 auto alan opiskelijaa ympäri Suomea, mikä oli reilut 30 prosen ttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Ilmoittautuneista 17 pääsi semifinaaliin joulukuun puolivälissä järjestetyss ä karsintakilpailussa. Semifinaalit järjestettiin SAMIssa tammikuun lopussa. Voittajaksi selvisi Anssi Kivijärvi Raa hen ammattiopistosta. – Kilpailutehtävät olivat autonhuolto on ja korjaukseen liittyviä. Piti huoltaa auton jakopää, korjata nykyaikaisen auton valot ja tehdä auton alustan ja pyö rien mittaukset ja säädöt, kertoo Ari Lybeck, autotekniikan lehtori SAMIsta. Vaativin tehtävä oli rakennettu auto n moottorin ja sen

toimintaa ohjaavan järjestelmän korjaukseen. – Mittaristossa vilkkui vikavaloja ja kilpailijan piti selvittää mistä se johtuu.

Järjestelyissä SAMIn kanssa yhte istyössä toimivat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtym ä Joensuusta, Savilahden Auto Oy, Auto-Kilta Oy ja Vauhti-V aunu Savonlinnasta. Kilpailun tuomareina toimivat oppilait osten ja yhteistyöyritysten ammattilaiset. Voittaja ja seitsemän muuta sem ifinaalista jatkoon päässyttä kisaavat alan SM-tittelistä Taitaja 2012 -kisoissa Jyväskylässä 24.– 26. huhtikuuta.

TAITAJAVALMENNUS ravintolakokkilajissa SAMIn Paviljongin kokkiopiskelijat ovat olleet ravintolakokkilajissa erityisen menestyksekkäitä vuosina 2011– 2012. Marita Nuopponen pääsi viime vuonna Kuopion Taitajafinaaliin ja tänä vuonna Johanna Ruottinen (kuvassa) saavutti paikan huhtikuussa pidettävään Jyväskylän Taitajafinaaliin. Jan Hainari sai hopeaa AEHT:n Culinary Art -sarjassa. Aloittavalta kilpailijaharjoittelijalta odotetaan määrätietoisuutta, halua oppia ja valmiutta panostaa opiskeluun. Kilpailuun valmistautuminen on pitkäkestoinen oppimisprosessi, jossa etsitään ja sovelletaan tietoa, toimitaan valmennustiimissä, harjoitellaan kärsivällisyyttä vaativia toistoja ja valmistaudu-

taan yllättäviin tilanteisiin. Samalla arvioidaan oman työskentelyn ja oppimisen etenemistä. Taitajavalmennussuunnitelma tarjoaa kaikki laadukkaan oppimisprosessin vaiheet ja antaa hyvät mahdollisuudet yksilön kehittymisen huomioimiseen. Taitajatoiminnassa tiivistyvät työnantajan toivomat työntekijän ominaisuudet ja laaja-alainen ammattitaito, joten valmennuksessa olleet saavat suorastaan valita työpaikkansa. Kilpailuissa voi sijoittua palkintosijoille, mutta parista päivästä jopa viikkoon kestävä kilpailutapahtuma on elämys itsessään, joka avartaa näkemystä ja auttaa tuntemaan oman arvonsa.

Taito hyppysissä SAMIssa Keski- ja Etelä-Suomen ammattikoulujen rakennusalan opiskelijat osallistuivat Taitaja2012-semifinaaliin SAMIssa. Opettaja Jarkko Kaartisen mukaan semifinaalin järjestäminen lisää yritysyhteistyötä ja kannustaa alan opiskelijoita Taitajapolulle.

Jyväskylässä järjestettävään Taitaja2012finaaliin pääsivät kirvestöistä Marko Hämäläinen Pohjois-Karjalan ammattiopistosta ja Tomi Mikkonen Etelä-Karjalan ammattiopistosta. Muurauksen ja laatoituksen voitti Valtteri Vidgren Jyväskylän ammattiopistosta.

Kirvestöihin osallistuneiden 20 kilpailijan tehtävänä oli työmaan puuporras, johon aikaa oli käytettävissä yli viisi tuntia.

SAMIn opiskelijat sijoittuivat myös kärkijoukkoihin. Teemu Esterinen kiri kuudenneksi kirvestöissä, Niko Behm ja Kosti Saarenniemi neljänneksi ja viidenneksi muurauksessa ja laatoituksessa.

Muuraus ja laatoitus -kilpailutehtävä oli kaksiosainen ja kesti kuusi kuntia. Ensin 15 kilpailijan piti tehdä kuviollinen seinälaatoitus ja sen jälkeen kilpailijat muurasivat puhtaaksi muurattua seinärakennetta, jossa oli haastavia yksityiskohtia.

Tuomaristossa toimivat edustajat paikallisista rakennusalan yrityksistä: Rakennusliike Niilo Käyhkö, PL Rakennus ja Remontointi sekä MK Muuraus ja Laatoitus Oy.


Sisus tusala

ovat piirkyky keksiä toimivia ideoita Luovuus, tyylitietoisuus ja saa tilat ani esa art vitaan. Sisustusalan teitä, joita sisustusalalla tar on eritAla . iltä täv ilta ja silmää miellyt näyttämään kauniilta, harkitu onäkö ulk n tila ja s isille, joille kauneu täin sopiva esteetikoille – ihm ovat merkittäviä asioita. ilta kelijalta TiiaMari Lindholm Toisen vuoden sisustusopis een jälk n elu nitt kaupan sisustussuun löytyy näitä piirteitä. SAMIn vaa etta enn a Vipusen viereen rak hän suunnittelee sisustust inen sekä saada talosta myyntikelpo SAMI-taloon. Tavoitteena on onaisuus. kok ä täv ajaehdokasta miellyt mahdollisimman monta ost öinen. näk n ide lijo as ja moderni; opiske Silti talon tulisi olla nuorek too ker , ärä mä n huima vaihtoehtoje – Työn tekee haastavaksi Lindholm. peeksi ja leissa on enemmän kuin tar – Valinnanvaraa materiaa ös hyvin my on yö ehdoista. Sisustust aina pitäisi valita jokin vaihto palautetta muilta. palkitsevaa, etenkin kun saa eet sekä on asiakas ja asiakkaan toiv Sisustuksen lähtökohtana llisia hdo ma a tell n suhteen tuli siis aja nykyajan trendit. SAMI-talo saa ei i äks Lis a. t talossa voisivat asu ostajia, eli millaiset ihmise talon suhteen. unohtaa rahoittajien toiveita dholm a yksilöllistä työtä, kertoo Lin ass – Sisustustyö on pääasi an dita vaa oin myös ryhmätyötä, joll ja täydentää, että ala vaatii en aid akk asi ös ymmärtää muita. My ihmisläheisyyttä sekä kykyä toteutuksille. kanssa etsitään vaihtoehtoja työsvalmistuttuaan löytää itsensä Sisustusalan artesaani voi liik lan usa ust paikoissa, kuten sis äksi kentelemässä lukuisissa eri Lis a. iss seo mu araliikkeissä ja jopa keissä, rautakaupoissa, tav omu n jaa nto opi halutessaan jatkaa sisustusalan artesaani voi mattikorkeakoulussa. am toilun koulutusohjelmaan

Am mattina koti?

Kodinhuoltaja on uusi ammattinimike. Kodinhuoltajia valmistuu matkailu-, ravitsemis- ja talousalalta kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnosta. Kodinhuoltajat työskentelevät palvelukodeissa, kodinomaisissa laitoksissa, asiakkaiden kotona, kotipalvelua tuottavissa yrityksissä tai itsenäisinä yrittäjinä. Opintoihin kuuluu niin ateria- ja kahvituspalvelut, kodin perussiivous kuin asiakkaan avustaminen. Tulevina vuosina kodinhuoltajia tarvitaan yhä enemmän. Töitä on tarjolla lähes kaikille valmistuneille.

Hyville ansioille putkiasentajana Talotekniikan perustutkinnosta valmistuu putkiasentajia. Putkiasentajan työ on monipuolista, vaihtelevaa, eikä nykyään kehittyneiden työvälineiden ansiosta kovin raskastakaan. Päivät ovat vaihtelevia,koska työympäristöt ja asiakkaat vaihtuvat. Putki-asentajat työskentelevät sekä korjauskohteissa että uudisrakentamisessa. Erityisesti korjauskohteet takaavat töitä tulevillekin vuosille kaikille putkiasentajille. Yrittäjäksi ryhtyminen on monelle hyvä mahdollisuus työllistää itsensä. Putkiasentajan työ vaatii hyviä kädentaitoja, laatutietoisuutta ja teknistä osaamista. Työ edellyttää tarkkuutta ja huolellisuutta. Putkiasentajan opinnot ovat hyvä pohja ja ne mahdollistavat myös jatko-opinnot tai erikoistumisen. Lisää työmahdollisuuksia saa vaikkapa erikoistumalla kylmälaiteasennukseen tai opiskelemalla lisää sähköalaa ja erikoistumalla sen jälkeen ilmalämpöpumppuihin.

Talotekniikan opiskelija Antti Partanen pohtii, että ammattitaitoiselle, yritteliäälle, omatoimiselle ja luotettavalle putkiasentajalle töitä löytyy aina joko työntekijänä tai yrittäjänä. Putkialalle opiskelu kannattaa!

www.samiedu.fi


Lähihoitajaksi opiskelemassa Istun pyörätuolissa kuntoutumisen tukemisen tunnilla odottaen hoitosängystä heräilevää Marikaa. Tarkoituksenani olisi haastatella häntä lähihoitajaopintoihin liittyen. Marika on toisen vuoden lähihoitajaopiskelija ja kotoisin Savonlinnasta. Lähihoitajaksi hän haki suoraan peruskoulusta, koska tämä ala tuntui eniten kiinnostavalta ja lukio taas olisi ollut liian teoreettinen. Valinta on osoittautunut oikeaksi.

Opiskelu kannattaa aina Opiskelun aikana nuori henkilö oppii vastuuseen omasta elämästä ja rakentaa oman elämänsä menestyksen perusteita. Elektroniikka-ala tarjoaa erittäin laaja–alaisen mahdollisuuden kouluttautua ja erikoistua moninaisiin työtehtäviin, kokoonpano-osaajasta huippusuunnittelun ammattilaiseksi. Elektroniikka on muutakin kuin haastavia kaavoja ja mittauksia – luovuudesta voi tehdä itselleen menestystekijän, sillä design on aina suosiossa. Kielitaitoisen osaajan työpaikka voi olla missä päin maailmaa tahansa. Elektroniikan vetovoimatekijöinä mainittakoon alan tuotteiden liittyminen ihmisen elämään kaikissa elämäntilanteissa. Uusia osaajia tarvitaan Suomessa ja maailmalla jatkuvasti. Talousalueellamme on useita kasvuyrityksiä, joiden kasvua motivoituneiden opiskelijoiden ja tulevien ammattilaisten suuren joukon toivotaan tukevan. Menestyneitä SAMI:n kasvatteja työskentelee Savox Communication Oy:n Savonlinnan tehtaalla jo kymmenkunta.

To imintaympäris tönä metsä

Luonnonvara- ja ympäristöalalla, metsäalan perustutkinnossa koulutetaan sekä metsäkoneenkuljettajia että metsäenergian tuottajia, jotka työllistyvät hyvin. Suuntautumisvaihtoehdoissa koulutusten sisällöt ovat perusteiltaan hyvin samanlaiset. Metsäenergian tuottajan opintovalinnoilla voi erikoistua pitkällekin. Metsätyömaalta energiapuunkorjuusta suoraan saapuneet Vesa Lehikoinen, Mika Kilpeläinen ja Jani Rossi kertoivat näkemyksistään ja kokemuksistaan sekä opiskelustaan Varpalassa. Alan opiskelu vetää nuoria miehiä, koska koneiden kanssa toimiminen kiinnostaa heitä. Metsässä olo, maisemat ja mukava liikkuminen tarjoavat monipuolista toimintaa normaaliin ”liukuhihnatyöhön” verrattuna. Metsäenergian tuottaja -koulutuksen tarjoamat hyvät työllistymismahdollisuudet houkuttelevat alalle. Suuntautumisvaihtoehtoina ovat turvetuotanto, lämpölaitostoiminta, metsäenergian hankinta ja -käyttö sekä lyhytkiertoviljely. Opiskelijat arvostavat tutkinnossa suoritettavaa kuljettajan ammattipätevyystutkintoa, joka pätevöittää raskaan kaluston kuljettamiseen. Työstä maksettava korvaus on hyvä ja ammattitaitoisille kuljettajille löytyy aina töitä.

– Parasta opinnoissa ovat olleet käytännön harjoitukset kuten esimerkiksi nukeille tehdyt hoitotoimenpiteet ja ryhmäharjoitukset, Marika kertoo. – Joskus hyvinkin puuduttavien teoriatuntien jälkeen on ihan mukavaa seuraavalla tunnilla pelailla aiheeseen liittyviä pelejä sekä tutustua pyörätuoleihin esimerkiksi pyörätuolirallin merkeissä. Lähihoitajaopinnot kestävät yhteensä kolme vuotta, joista viimeinen vuosi on opiskelua koulutusohjelmassa. – Itse olen valinnut sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelman, koska se on kaikista kattavin ja mielenkiintoisin. Luulisin myös, että tämä on työllistymisen kannalta hyvä valinta, Marika toteaa. Sairaanhoidon ja huolenpidon lisäksi Humanialla vaihtoehtoina ovat myös kuntoutuksen, lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen, mielenterveys- ja päihdetyön, jalkojenhoidon, vammaistyön ja vanhustyön koulutusohjelmat. – Työssäoppimassa olen ollut päiväkodissa sekä vanhusten hoivakodissa, joissa viihdyin hyvin, Marika kertoo. Työssäoppimisjaksoilla oppimista tapahtuu eniten, sillä siellä pääsee oikeasti tekemään. – Työllistyminen tällä alalla on kuulemani mukaan hyvää, Marika toteaa lopuksi tyytyväisenä.

Työssäoppimispaikat tarjoavat hyviä näköaloja työelämään ja monipuolisuutta koulutukseen. Oppilaat ovat tyytyväisiä koulutukseen ja opettajat tyytyväisiä alalle hakeutuneiden opiskelijoiden omatoimisuudesta ja aktiivisuudesta, jota tarvitaan alan oikeissa työtehtävissä.

Euro opan kattava trukkikortti Tanskasta

SAMIssa logistiikka on vahvasti kehittyvä koulutus, jolla koulutetaan huippuosaajia työelämän kasvavaan kuljettajatarpeeseen. SAMI tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kansainvälisten kuljettaja- ja logistiikkataitojen oppimiseen useassa Euroopan maassa.

Toisen vuoden logistiikan opiskelijat olivat loppusyksystä mielenkiintoisella kahden viikon matkalla Tanskassa saamassa trukkikoulutusta. Kotiin tuomisina oli koko Euroopan kattava trukkikortti. Matka toteutettiin yhteistyössä muiden Itä-Suomen ammattioppilaitosten kanssa. Reissussa oli mukana kahdeksan opiskelijaa

ja kaksi opettajaa. Opiskelijat osallistuivat matkajärjestelyihin ja reitin suunnitteluun. Erityisen mielenkiintoisen retkestä teki matka, joka tehtiin kahdella pikkubussilla Suomesta Ruotsin halki Tanskaan ja takaisin. Reitti kulki muun muassa valtavan 18 kilometriä pitkän ja 65 metriä korkean Ison Beltin sillan yli. Paluureissulla poikettiin myös Scanian kuorma-autotehtaalla Södertäljessä. – Matka oli kokonaisuudessaan mahtava ja mukavaa oli. Vieraaseen kulttuuriin ja ihmisiin tutustuminen oli hieno kokemus ja kieltä tuli opittua paljon, matkalla olleet Antti Pellikka ja Sari Komulainen kertovat.


FAKTOJA

Space 2-

Oppimista ulkomailla Puu-, vene- ja rakennusosastolla on käynnissä kansainvälisyyteen painottuva SPACE II -hanke. Hankkeessa madalletaan kynnystä lähteä työssäoppimaan tai opiskelemaan ulkomaille. Tutustumismatkat ovat viikon pituisia kv-matkoja yhteistyökouluihin Saksaan, Tshekkiin tai Tanskaan, jolloin opiskelija pääsee kokeilemaan millaista on opiskelu ja työnteko ulkomailla. Viikon reissulla opiskellaan paikallisessa koulussa alan ammatillisia aineita lähinnä käytännön harjoitusten avulla. Muutamalle illalle on yleensä järjestetty yhteistoimintaa mm. keilailua ja ruuanlaittoa paikallisten opiskelijoiden kanssa.

● Vuosittain noin 60 SAMIn opiskelijaa käy ulkomailla joko opintomatkoilla, opiskelemassa tai työssäoppimassa.

lisää itseluottamusta. Tutustumismatkoilla opitaan sekä vaihtoehtoisia työmenetelmiä että työkaluja ja ammatillinen englanninkielen taitokin karttuu viikon mittaisella jaksolla. Tulokset ovat olleet hyviä ja opiskelijoita on ollut työssäoppimassa ulkomailla, mm. Itävallassa ja Espanjassa. Lukuvuonna 2011– 2012 hankkeen raportoinnissa alettiin käyttää blogia. Blogissa kerrotaan kokemuksista ennen matkaa, matkan aikana ja sen jälkeen. Check it out! http://space2hanke.blogspot.com/search/label/Saksa

Ammatillisesti nämä viikon mittaiset tutustumismatkat antavat opiskelijoille

● SAMIssa käy vuosittain vastaava määrä ulkomaisia opiskelijoita tutustumassa, projektityöskentelyssä tai työssäoppimassa. ● Ulkomaan jaksojen pituus vaihtelee yhdestä viikosta kuuteen viikkoon. ● Kaikilla koulutusaloilla on yhtenäiset mahdollisuudet osallistua kv-toimintaan. ● Yhteistyöoppilaitokset ja työssäoppimispaikat ovat Euroopassa sekä Venäjällä, Pietarin ja Karjalan tasavallan alueella. ● Työssäoppimisjaksoille haetaan vuosittain elo-syyskuussa. ● Muuhun toimintaan, esim. opinto- ja projektimatkoille voi hakea läpi vuoden, hankkeista riippuen.

Keittiöhopeaa? AEHT on Euroopan hotelli- ja ravintolakoulujen yhteisjärjestö, jossa alan opiskelijat ja opettajat kokoontuvat vuosittain kongressin ja kilpailun merkeissä. Koulun, opetuksen ja valmentajan kannalta AEHT-tapahtuma palvelee erityisesti tavoitteena ja oppimisympäristönä huippumotivaation ja edellytykset omaavan opiskelijan oppimiselle ja osaamiselle. SAMI osallistui tapahtumaan viiden vuoden tauon jälkeen. Haagissa 7.– 12.11.2011 pidetyn AEHT-tapahtuman tarkoituksena on ylläpitää ja edistää eurooppalaista matkailu-, ravitsemis- ja talousalaa, ruokakulttuuria, yhteistyötä maiden ja koulujen sekä opettajien ja opiskelijoiden kesken. Kilpailusarjoja on yhdeksän, mm. Culinary Art kokeille, tarjoilijoille, baristoille, viinitarjoilulle sekä matkailuoppaille. Culinary art -sarjaan osallistui yhteensä 25 joukkuetta, joissa jokaisessa oli kolmea eri kansallisuutta. Kaikkien sarjojen arviointikriteereissä painotettiin ammattitekniikan osaamisen lisäksi motivaatiota, kielitaitoa sekä yhteistyötä ja vuorovaikutustaitoja. SAMIn Paviljongin kokkiopiskelija Jan Hainari sijoittui kisassa hopealle. Tavoitteena oli suoriutua omasta roolista onnistuneesti, viettää mukava viikko ja tutustua uuteen maahan ja opiskelijoihin. – Viikon aikana tutustuin ranskalaisiin, virolaisiin, turkkilaiseen, hollantilaiseen sekä italialaiseen opiskelijaan. Koko viikon vapaa-aikakin kului heidän kanssaan. Jälleennäkemisestäkin on jo sovittu. Culinary art -tehtävänä oli valmistaa kolmen ruokalajin menu, johon piti sisällyttää ns. ”yllätyslaatikon” sisältö. Tällä kertaa se sisälsi piikkikampelaa, scampeja, skottilaista nautaa, sekä katkarapuja.

– Menu piti toteuttaa kilpailukriteerien perusteella, jotka saimme tuomareilta jo ennen kilpailua. Menun suunnittelu ja työskentely toteutettiin kahden, kolmen eri kansallisuuden kesken. Minun ryhmässäni olivat Simon Hollannista ja Eric Italiasta. Tavoitteena oli valmistaa neljä annosta, joista yksi meni yleisölle ihailtavaksi ja loput tuomareille maisteltavaksi. Kilpailupäivän aamuna Janin ryhmä kävi läpi menun ja jakoi tehtävät. – Sitten menimme keittiöön ja kilpailu alkoi. Paineista huolimatta suoriuduimme hyvin. Loppujuhlat järjestettiin Haagin kirkossa, jossa oli tilaa jopa 650 hengelle. Vieraille tarjoiltiin neljän ruokalajin menu. Palkintojen jaot pidettiin päälavalla ja Suomi pärjäsi kilpailuissa erittäin hyvin. Kilpailijoita oli muun muassa Lahdesta, Savonlinnasta, Tampereelta, Helsingistä, Kuopiosta ja Ahvenanmaalta.

Op is k e le iPa dil la ta i ä ly p uhe li mell a Tu nt uu ko lyi jyk yn ä ty lsä ltä ? Ov at ko pu lpe tis sa ist ut ut tu nn it jo tä yn nä ? Ha lua tk o op pia om all a ta va lla si, va uh tia si - va ikk ap a ty om aa öp aik all a? SA MI ss a ke hit et ää n jat ku va st i uu sia ta po ja op isk ell a jou st av as ti. Te kn olo gia – er ilai se t ve mp ele et – ta bl et it, äly pu he lim et , sm ar tit , an ta va t ma hd oll isu ud en op pia uu de lla ta va lla . Vo it op isk ell a its en äis es ti ve rk os sa , sa ad a oh jau st a ja kä yd ä ke sk us te luj a ne tis sä , ho ita a op isk elu n om ien va hvu uk sie si mu ka ise st i. Jo s kir joi tta mi ne n tö kk ii, te e nä yt tö ty ös i va ikk a vid eo na Yo uT ub ee n, pid ä bl og ia, op isk ele Fa ce bo ok iss a. Su or ita op int oja si sil loi n ku in se pa rh ait en sin ull e so pii n, ne tti on au ki 24 /7 .

www.samiedu.fi

Lu e oh eis ist a jut uis ta lis ää tie to - ja vie sti nt äte kn olo gia n kä ytö stä Sa mi ss a.


1/ 2012

ntopo lun i p o n e s i l l ö l is taa yksi l l o d h a m i l iseksi, teoria-aieriaa t a m s kurssin suorittam u t e videoita p o itustöitä, opetus rjo ha ta a, is to s is rs ne Sähköinen u B-k ön.

TUS S I E N O K E S A C

US itsenäisyyttä

isen näyttöty ja ammattiosaam an sähköiseen Opiskelija kirjata kirjataan in al ia etusmater ulukkoon, johon op ta n ta se an öi ur hk se sä a Kosk yt harjoiminen ja kehitkelijan hyväksyt kuksesta” is ka es ja op ok , s et en yö “ti in m m on m aa muokk Koneista ä helppoa, mentä tekstitetty tustyöt. on suhteellisen en in m tä löytyy toistakym ä enemmän. neistustä ko i yn er öd a hy ot tä de si vi eva pilothaluttiin ja editoitua t USB-kurssi käytöstä. an käynnissä ol yö lla st en ai ru uj rh al pe Pa ök en ty ks ja tu a sen Koneis tekniikoist töönoton astaa opiskeli- tikurssi on vahvistanut sähköi materiaalin käyt tojakso, joka ha in n ton se op rra öi on ve hk nan Sä ke ev steiden pään työs eriaalin ol taminen on ru m at et m pe se op äi us en et en en ks op its ks tu tu is tä is en Kone jat entis myötä kone iden ten opintopolkuj a ja iseen. llaista, että kone työkalu yksilöllis on leppoisampa tutkivaan oppim ja en in yn m ly ta te luonteeltaan se et en op lin ot laitteet ja turval oimisempia. Vide toteuttamiseen. toiminta, hallinta , an opiskelijat omat en lm tä t te pi ni lija ä st un ke is de su op to kä in tä tava vin, et USB-kurssilla op käyttö on opetet ohjaavat niin hy konkreetvoi aloittaa rjoituksesta lija ha i ke st is se op äi in voitteet puretaan en ta ku its ltö ät sä ev si ennen en et i ks suorittaseen tekemisen. Lisä yväisyys sähköi rjoitustöiksi, joita yt ha Ty si n. ik tis ee harjoitustöiden is to ka n opintoviikrhaite n sorvaustekniik iaaliin näkyy pa iskelijat keräävät er op at la m al us m jokainen erilline et n op ue ht iin. Opiskelijoille uksen. Tästä jo lijoiden harjoituskoja omaan taht vaatii mallisuorit siinä, että opiske än an illä pe m t ä ohjeet no ä vä ei ät t lis de kä ä on voitu muistitikku sisältä rä va ää ta m et ja en yhden opettajan id tö aamaan suuren ta. tahdo riittää vast oppimisen ansios eeseen. rp ta än hm ry lija opiske a. Videot ovat apun

sai alkunsa reilu Case Koneistus haettietotekniikasta vuosi sitten, kun iseen. tuksen opettam tiin apua koneis eeita muutettiin op Kirjallisia työohj ka nkittiin HD-video tusvideoiksi, ha . lä suurella näytöl mera ja tietokone

ta Opetusvideois a tt u u is omatoim

Vi deot oppimisen tukena Internetissa Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa ja liikkuva kuva kertoo vielä enemmän. Kuluvan lukuvuoden aikana olemme osallistuneet projektiin, missä kuvataan opetusvideoita SAMIn opiskelijoiden käyttöön. Opetusvideot ovat erinomainen ja selkeä tapa hahmottaa visuaalisesti ammattialan ydinkohtia ja tarvittavien taitojen merkitystä. Videon voi katsoa milloin vain ja niin monta kertaa kuin on tarpeen, mikä tekee opiskelusta mielekästä. Varsinainen opiskelu tapahtuu koululla opettajan ohjauksessa, mutta videot ovat oiva apuväline oppimiseen, jolloin kaikki osa-alueet tulevat esille pienimmätkin yksityiskohdat huomioiden. Opetukseen

voidaan valita tarkoituksenmukainen video, esimerkiksi lyhyissä videoissa näkyvät olennaisimmat kohdat oppimisen etenemisestä. Opetusvideoiden avulla opiskelija voi vastaavasti edetä joissain opinnoissa muuta ryhmää nopeammin.

Opetusvideoita päivitetään SAMIn omille kanaville, YouTubeen ja Vimeolle tasaiseen tahtiin.

Mikä sinus ta tule e isona? Tulevaisuu den suun nittelu vo i olla va ikeaa, mutta SAMIn Hakija n opas helpottaa si nua uravalinta-asio issa. Tu tustu oppaaseen ja selvitä minkä alan mes tari ksi ryhdyt opiskele maan. Oppaassa on kattava esittely SAMIn peru stutkinno is ta sekä nivelvai heen ko ulutuksista.

Hakijan oppaita vo it pyytää peruskou lun opinto -ohjaajilta, työja elinkeinotoimis to lta tai SAMIsta.


2003

2007

2011 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

L A AT U PA L K I N T O

Samilainen 1/2012  

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston oppilaslehti

Advertisement