Page 1

√espimates Adrià Espinola Garcia 2n ESO D 1r edició 25/10/2013

Tira matemàtica

Arrel quadrada

Entrevista

NOVETAT Edició Digital


Tira MatemĂ tica


ARREL QUADRADA Es diu arrel quadrada d'un nombre a qualsevol altre nombre que elevat al quadrat és igual al primer. Per exemple: - L'arrel quadrada de 9 és 3 perquè 3 x 3 = 9 - L'arrel quadrada de 100 és 10 perquè 10 x 10 = 100 A vegades s'abrevia com arrel , sent el seu símbol: √ Per calcular l’arrel quadrada normalment ara molta gent fa servir la calculadora, que és la forma més fàcil, però quan no hi havia calculadores, (de fet no fa tants anys que les fem servir ) la gent s’havia d’inventar trucs per resoldre les operacions difícils fent servir el llapis, el paper, i altres operacions més senzilles. D’aquests trucs en diem algorismes. Hi ha diferents algorismes de l'arrel quadrada. L’algorisme que fem servir a l'escola és una mica complicat.- Abans els anava molt bé per que els donava resultats molt exactes, amb aproximacions decimals, fent servir només la suma, la resta i la multiplicació. Per exemple, busquem l'arrel quadrada de 5428 En primer lloc hem de separar les xifres de dues en dues, començant pel darrera, de manera que al davant te’n quedarà 1 o 2. Busquem un número que, al quadrat, s’acosti a la primera xifra o grup de xifres. Si hi "va bé" el pugem al resultat. La restem del nombre. I baixem les dues xifres següents. Doblem (x2) el nombre que tenim al resultat, i busquem un nombre tal que 14 _ x _ s’acosti a 528. En aquest cas és el tres. Si hi va bé, el pugem al resultat, i restem el que ens ha donat del 528.

El resultat és 73, i en sobren 99. Podem comprovar-ho. 73x73=5329 5329 + 99 =5428.


Entrevista Aquesta entrevista està feta al meu pare, sap olt de matemàtiques i és molt llest. 1. Quin és el teu mètode per calcular fraccions? És el mateix que es fa servir a l’escola. 2. Quin és el mètode que utilitzes per calcular arrels quadrades? Trobar un número que al quadrat s’apropi més 3. Quin sistema et van ensenyar a l’escola per calcular arrels quadrades? El mateix que em après nosaltres, sequin un conjunt de passos multiplicant i restant. 4. Quina forma d’ensenyar tenien els professors de matemàtiques? Era molta teòrica i al no existir ordinadors i projector, es feien molts càlculs a mà i es posaven molt exemples. 5. Com os van ensenyar les taules de multiplicar? Al principi ens van ensenyar les taules de multiplicar cantant. 6. Quina altra forma diferent tenien d’ensenyar les matemàtiques Utilitzàvem molt jocs manuals com ara l’àbac. 7. D’on trèieu la informació per aprendre o estudiar? Només hi havia la biblioteca Municipal. 8. Fèieu algun tipus de probes? Si, fèiem probes de velocitat de càlcul, i el primer que acabava, s’asseia al primer lloc de la classe, i l’últim s’asseia a l’últim lloc, o sigui en ordre en que acabava la gent. 9. Com era el professor de matemàtiques? Eren molt estricte i castigaven molt. 10. Os agradaven molt les matemàtiques als alumnes? Es igual que ara, hi ha molta gent que no li agrada però a mi personalment m’agradaven molt i segueixen agradant-me.

Adrià espinola revista  

Revista matemàtica