Page 27

CC25

Ꮞᅭҏఀོ ᆹོΙ។ߒ

кРதࡶġ ҂‫ڋ‬İЍԑкРᏰġ ᢚछइᛥོġ ߧЍԑღ࠶ġ

‫װ‬ձ‫ޟ‬ఀོϭಝ๝տΡԤᜰ၏௑፜‫پ‬Ⴋࣁፙ

2 -6 Oxfo rd Stre e t, Bo x Hill

! ! ! !

CC36

⌤⃃Ꮵ᷒ዷ᫛ἲ᭖᳟῔⊥ᮿỒ

᳟῔᫜ кРதࡶȈΰϿΪਢғ)୽ȃဃᇭ* ‫็ڋ‬кРᏰȈΰϿΪਢғ)़ᇭ* इᛥ᠞ငོȈ࢑෈ΠήϿΙਢғ)୽ȃဃᇭ* ծо౩ღ࠶ȓ࢑෈ϤήϿΜਢЁϷ)ဃᇭ* घਪ‫ٳ‬ღ࠶ȓؐТ಑ΠЅ಑Ѳ࢑෈РήϿΙਢғ)୽ᇭ* घਪ ღ࠶ 0434 192 228 (m) E-mail: rebekah.tong@ gmail.com

ᗑປȈ

࢑෈РġijĻĴıġűįŮįĮĴĻĴıġűįŮįġĩဃİ़ᇭĪ

96 Essex Road Mt. Waverley Vic.3149

ؐТ಑Ιȃέএ࢑෈ϲġĴĻııĮĶĻııġűįŮį

11:45am

ؐТ಑ΠȃѲএ࢑෈ϲġĴĻııĮĶĻııġűįŮį

кӈ‫ޏ‬ৱȈؕ‫ޏ஀ס‬ৱġ օ౩‫ޏ‬ৱȈߗৎৎ‫ޏ‬ৱġ օ౩‫ޏ‬ৱȈ‫ݓ‬ϴҁ‫ޏ‬ৱġ

ᆹོӴ֭ĻġġIJIJıġŘŰŰťġŔŵųŦŦŵĭġŕŦŮűŭŦŴŵŰŸŦ ᖒ๜ΡĻġġᒦҕ୊‫ޏ‬ৱġġġġᖒ๜ႫၗĻġĩıĴĪġĺĹĵıijĺIJķġİġıĵĴĶĹķĸıĸĶ Ⴋ໏ĻġūŰũůŠŭŢŪŁźŮŢŪŭįŤŰŮġġġġఀོᆩ֭ĻġŸŸŸįũŸŤŤŤįŤŰŮ

ႫၗȈ(03) 9888 7199 MELBOURNE CHINESE METHODIST BOX HILL CHURCH

࢑෈РġijĻĴıġűįŮįĮĴĻĴıġűįŮįġĩဃᇭġĮġල೽ၗᙚឍĪ

: (03)9898 8591

᫛ἲ᭖᭕ᎌ᢬ᡱឈ᭖Ồ The Salvation Army Mitcham Chinese Corps

кРதࡶĻġ ġ ᛥོ֙Ļġ ġ ߧԑღ࠶Ļġ ġ ŇŢŤŦţŰŰŬĻġġ Ӵ֭Ļ

ՙᏎᅭҏཱི‫ޥ‬ୢ੔ོ߬৿‫ڐ‬ஆ Western New Community Baptist Church ़ᇭEnglish Sunday Morning ServiceȈ10:15am ູࠒᇭVietnamese Sunday Morning ServiceȈ10:00am ဃᇭкᖿ(๼ᇭ༈ឍ) кРதࡶᆹོਢ໢Ȉ1:30 - 3pm

࢑෈Рġ10:00am ୽ᇭ ࢑෈έġ7:30pm ࢑෈Ϥġ7:30pm ௿жॖछ࠲๼Ρఀོ

ᖒ๜ȈϛМഋོ‫ޏ‬Ȉ྆ࠒॴ‫ޏ‬ৱġĩőũŪŭŪűĪ ႫၗȈ83901925 ЙඪȈ0401010366 Ⴋ໏Ȉduongphi68@gmail.com Ӵ֭ȈCnr. Larkspur Drive & Protea Cres, St.Albans, Vic 3021 Po Box 123 St. Albans (Melway 26 C4)

325-327 Mitcham Rd, Mitcham, 3132 Ⴋၗ; 98725543 / 0417128669

cc40

CC08

CC13

Burwood Community Presbyterian Church

C Chinese Lutheran Church of Victoria

Chinese Christian Church of Victoria 67-71 Spingvale Rd, Nunawading Vic. 3131(Melway 48F8) cccv@cccv.org.au www.cccv.org.au 9878 2368

ᇭِȈኄ‫ݍ‬ၗȃල೽ၗᚖᇭᖿၾ 53 Victoria Street, Doncaster, Vic 3108 (Melway 33 J11) www.chineselutheranvic.org.au

Crn. Greenwood & Tennyson Sts. Burwood 3125 (Melway 61 E6)

‫סؙ‬ಈ‫ޏ‬ৱ Daniel Wong

ങ݂Ϧ‫ޏ‬ৱ!Rev Dr John Elnatan ႫၗȈ(03)9801 7645 / 0431 662 869 ቓ‫ߝྵט‬Ղ!Elder Jensen Low ႫၗȈ(03)0409 212 608

CC33

St. Matthias Angli can Church North Richmond

11:00 11:00

2 A William Street, Abbotsford 3067 P.O. Box 1056, North Richmond 3121 03 9427 9764 info@stmatthias.org.au CC10

Christian Alliance Church of Victoria Formerly known as Chinese Alliance Church of Victoria

9:00am 10:45am ( 10:45am 11:00am

17 Livingstone Close,Burwood Vi 3125 03) 9888 7114 9808 8388 www.cacv.org.au ) cacv@cacv.org.au 0ߝஈོкৰ; ‫ޏ‬ৱ Rev. Colin Wun Mr. Jim Wong ୙ Mr. Eden Law ņůŨŭŪŴũġőŢŴŵŰųĻ Pastor Nelson Koh

ႫၗȈ 0468 899 475 Ⴋ໏Ȉdanielwong@chineselutheranvic.org.au

ᐞࢪᘜЬ௲཮

CC16

Australia for Christ Fellowship кРதࡶȈ࢑෈РήϿ1:30 ‫็ڋ‬кРᏰȈ࢑෈РήϿ1:30 кРதࡶȂ!ӣ؏ᙚឍࡊড়ᇭ‫़ڷ‬ᇭ。 ᠍ߔ୤ёωಢᆹོȂԤᜰਢ໢ЅӴᘈ้၏௑Ȃ ፜ࣁၚȈᒦ‫ޏߜؾ‬ৱ!!!ЙᐠȈ0430 459 896 ࢥၚႫၗ!Ȉ03 9212 8352, 9212 8302 Ӵ֭; 1070 Stud Road, Rowville, Melbourne Vic 3178 (Mel 72 J12) ༈ઍ!Ȉ9764 8011 ᆩ֭!Ȉwww.acfchurch.com/chinese Ⴋ໏Ȉadmin@acfchurch.com

‫ޱޏ‬ȋ‫࡚ݓ‬ဎ‫ޏ‬ৱ (

LifeSpring Nunawading ĺĻĴıġŢįŮįġ IJIJĻııġŢįŮįġ

࢑෈Р!! ࢑෈Р! ࢑෈Π! ࢑෈Ϥ! ࢑෈Ϥ!

10:00AM 10:00AM 10:00AM 10:00AM 7:00PM

Ӵ֭; 61-63 Guildford Road, Surrey Hills, VIC 3127 Ⴋၗ;(03)9830 5936 / 0419 132 078 ᆩ֭; www.salvationarmy.org.au

ᓩ‫ס‬ԙ‫ޏ‬ৱ

़ᇭதࡶ ़ᇭ౪фதࡶ

ߧȃЍԑ0‫ٱ็ڋ‬ώ IJIJĻııġŢįŮįġ Ĵġȗġķġྑġġ‫็ڋ‬кРᏰ ġ ĸġĮġIJijྑġЍԑதࡶġ IJĻĴıġűįŮįġ ़ᇭߧԑωಢġ ‫ڏ‬тᆹོĻġߧԑღ࠶ȃߝ‫ޱ‬ღ࠶ȃइᛥོȃಠफωಢ้

ఀོĩ೿ᙄஆĪȂ౪џඪ‫ټ‬அ࿜ఀღᡝનҢȂ ၏௑᠍ߔࢥၚȄ Ӵᘈȓġ œŰŰŬŴġœŰŢťĭġŏŶůŢŸŢťŪůŨ ᖒ๜ΡȓġőņŕņœġʼnņŚŏġġġġıĵIJĺĴĵĺIJĸı

ŃŰŹġʼnŪŭŭ࢑෈Рதࡶᆹོ ़ᇭᆹོġΰϿĺᘈғġġġġϛ़ᇭᆹོġΰϿIJIJᘈIJĶϷ ӴᘈȈķĵijġĮġķĵĵġņŭŨŢųġœŰŢťĭġŃŰŹġʼnŪŭŭġŏŰųŵũġŗŪŤĭġĴIJijĺ ᆹོӣਢඪ‫็ڋټ‬оЅߧԑࣀଢ଼ȞńũŪŭťųŦůġħġŚŰŶŵũġŎŪůŪŴŵųźġłŷŢŪŭŢţŭŦĪ ఀ‫ޏ‬ღȈ஻‫ס‬ᎃ‫ޏ‬ৱġœŦŷįġŋŰŴŦűũġńũŦŰůŨġİġ஻ӡԙ‫ޏ‬ৱġİġ‫؃‬ഡ๼༈ၾ ႫၗȈĺĹĺĹġĶĴĶĹġİġıĵĴĴġĺIJĶġĶĶĸġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġᆩ֭ȈŸŸŸįŨŰŦŤįŤŰŮįŢŶġġ Ⴋ໏ȈŰŧŧŪŤŦŁŨŰŦŤįŤŰŮįŢŶ CC06

Templestowe Baptist Church

CC01

кРதࡶ! ‫็ڋ‬кРᏰ! ߝߧᆹོ! Nbjomz!Nvtjd! ߧԑதࡶ!

:0433 777 455)

кРதࡶȓ! ΰϿΪΙਢ!)ဃȃ๼ᇭ* ! ήϿΠਢЁϷ!)๼ȃ़ᇭ* ԙΡкРᏰȓ!ήϿΙਢЁϷ!)ဃᇭȇ๼ᇭ*

ňŐġņŷŢůŨŦŭŪŤŢŭġńũŶųŤũ NUNAWADING & WAVERLEY ിࡇĩࡇၾஆĪ ňŭŦůġŘŢŷŦųŭŦźġ࢑෈ϲ๼ᇭᆹོġĮġఏΰĸᘈғ LUTHERAN CHURCH ӴᘈȈńůųġŃŰŨŰůŨġłŷŦġİġŌŪůŨŴŸŢźĭġňŭŦůġŘŢŷŦųŭŦźĭġĴIJĶıġ

CC21

The Salvation Army Surrey Hills Chinese Corps

ĺĹĴĴġĴĶĶĴġİġıĵııġĶĴıġĹijĴ ĺĹĴĴġĴĶĶĴġİġıĵIJĴġıĴĵġĸĵIJ ĺĸijĸġĴıijķġİġıĵIJIJġIJķĴġĸıķ

South Camberwell Gospel Hall 10:30am ĩ़ᇭİဃᇭЅල೽ၗĪ 10:30am

CC18

Pastor Joseph Teo ஻घ࿄༈ၾ 0402 163 855 0408 464 737 Rev Lawrence Ng ֔‫ٹ‬ᓒ‫ޏ‬ৱ 910 Toorak Road, South Camberwell, Vic. 3124 (03) 9889 2899 (03) 9889 2899 admin@scgh.org.au

10:00 - 11:30am Pines Community Centre, Doncaster East (Cnr of Reynolds Rd & Blackburn Rd)

ႫၗȈ03 9842 8776!

CC28

Crossway

Chinese Immanuel Church of Melbourne кРཱࡶȓ! ࢑෈РήϿΠਢ!)୽0ဃ0़ᇭ* кРᏰȓ! ࢑෈РήϿΠਢ ़ᇭߧԑȃԙΡღ࠶ȓ!಑ΠȃѲ໊࢑෈РήϿѲਢ ࢥငᛥོ֙ȓ! ࢑෈έΰϿΪਢј ߧԑღ࠶ȓ! ಑Π࢑෈РήϿѲਢ ོ‫ޏ‬Ȉቓ༈੕‫ޏ‬ৱ ᆹོӴᘈȈ10 Power Street., Hawthorn Vic. 3122 ୄٙӴᘈȈ53 Grove Road, Hawthorn(ఀོ୏७ȟ ႫၗȈ9886 1468 ЙᐠȈ0468 409 837

!!!༈ઍȈ03 9841 8486

ᆩ֭Ȉwww.tbc.org.au!!Ⴋ໏Ȉchineseministry@tbc.org.au ᖒ๜ΡȈ‫؃‬ഽ౨‫ޏ‬ৱ!0433 839 3150ങᑋ؄ቈߧԑ༈ၾȈ0412 541 088

2 Vision Drive, Burwood East, Vic 3151

དྷડġġġདྷΡġġġհкߞ৶ ဃᇭதࡶġĹġĻġĵĶġłŎȃIJIJġĻġĵĶġłŎ ල೽ၗதࡶġIJıġĻġIJĶġłŎ ŊňŏŊŕņġĩ‫ٳ‬၂ϛᏰҡ़Мღ࠶ĪġġIJıġĻġIJĶġłŎȃIJIJġĻġĵĶġłŎ ़МஆதࡶЅ‫็ڋ‬ટࡶġĩ़ᇭĪġ ĹġĻġĵĶłŎȃIJıġĻġIJĶłŎȃIJIJġĻġĵĶłŎȃķġĻġııőŎ ᗺᇭதࡶġIJġĻġIJĶġőŎġġġġӟѻᇭதࡶġķġĻġııġőŎ

ϛМஆȓġкӈġ ġ ߞଋЅߔཱིġ ġ ഺཎ‫ٱ‬ώġ ġ ߧԑ‫ٱ‬ώġ

դ߸М༈ၾġ ༁ࢡ๢༈ၾġ ጾ‫ؾ‬໳༈ၾġ őŴġŕŪŮġŌųŪŴŵŪŢůŵŰġ

ĹĹĵĸġĵĺıIJ ĹĹĵĸġĵĺĺij ĹĹĵĸġĵĺĶĸ ıĵıIJġIJĴĶġIJıIJ

़Мੲġĩ໊ϲΰϿΪਢՍΪΠਢĪġؐᏰ෈IJıġϯġĩᏰਮ୅෈ӄ਀Ī

9886 3700 9886 3711 Website: www.crossway.org.au

22 - 03 - 2013 Issue 325

27

Sameway ISSUE 325《同路人》325期  

《同路人》是全澳发行的高质素免费社区生活刊物。总编辑部位于维多利亚州首府墨尔本热闹的Burwood区。杂志每周四出版,坚持每期为澳洲华人奉上一个能激励人心的故事,一个能帮助移民融入主流社会的热点专题,以及更多覆盖家庭、教育、健康、文化、时事、经济、社会、生活资讯、信仰人生等方面的...

Advertisement