Page 26

ᆺॳϛዅღᖞᒲ ϛ୽ዅᏢᖿ৴‫ॱڷ‬ዅώհ֫

୦ཾଉ਀

Ьഀጻ‫۽‬Ȋ дΨ‫׉‬ȪЬΨӒ໠ȫᐬࢸᅋ୮ོ᛫Ӫོ ҝՐՐܺѹᓱўᓂѩᑟᅹгֶϞѳϧ؈ᑫࣷᆊ஭ྻԴЫՐ4ѡᗝ֖Ȃഺৎઐਿ ᖠ༡ཇ჆ϞᑋৎЂࣶࣷȄԴࠝೈჰᘉ೐ϘчȂබҍ಩Ϡ጗ंฯȂ୼ኊ֜ೈϘೈ ᝱ِߞ಩໪ȄԴϯေ૰ບ૾૾ᘉఀࠝೈᆕႶփᙩНቫȂᓂѩᑟᅹࠕџԴ‫ܡ‬ўᇨ ૭ȃྋൾфFACEBOOKԓըгֶፁ‫ܠ‬գѳϧ؈ᑫࣷᆊ஭ྻᜪԩྻߞઐਿȄᢘ ඈН᏶त֌գᙇЙ෷हࠫȂ঵ըᑫࣷᆊ஭ྻȂ঵ըᑫࣷᜪԩྻȂᅆᑫࣷᆇ୛‫ڽ‬ ሲᚎߡ࣏ᄱྐ՘ૌȄᑂᓂѩᑟᅹ൅ᠨȂᜪԩྻߞٙ‫࣏ܠ‬௄‫ݺ‬ᅆᑫࣷ૰ບϘႮњ ࢺߞ԰ඡȄ୵Ϟକᓐೀࠕ໼ᛓऻۖϧ؈Ȃᘘକᓐ֋ۤఀϧ؈ᓐຊᜪԩȄഺৎϼ Ⴖ᝱െߞᑟྻहُࠫϘ֜ᑫࣷ૰ບൌЙྻᓾჅȄྑְබຈ‫֋ྑݺ‬ЎȂྑϧ؈Ȃ 4ѡ5џఉҺ૭Ȃ4ѡ8џᐍᆬӎ૭‫ی‬ඞᜪԩྻ௟ᅆ200֜ܶႻ૰ບԑ຀༟‫ݸ‬Ȋ ࢨዹணҐᜪԩྻȉ

1. ᘉ໴ѳϧ؈ѫϧԑ༟ᑫࣷᆊ஭ྻࠝೈȞఉҺ૭/ᐍᆬӎ૭ȟ 2. ᝯަ@ᓂѩᑟᅹ ྋൾȞt.sina.com.cn/chinatowncinemaȟфFACEBOOK 3. ཱ኷‫ڭ‬ቍӹᜪԩྻඡԩࠑȈhttp://t.cn/zYrTCZE 4. ࣿஜᅟѤ2013Ր3ѡ30џ ࢨዹᖔۤᜪԩྻࠝೈȉ

1. ‫ۤݩ‬200֜ܶႻ૰ບȞఉҺ/ᐍᆬӎԧ100֜ȟணሃᜪԩྻȄ 2. Кጨ૰ບߞԩඏȞ‫ࠝࢺݙ‬ೈਲ਼֜ၳȟ௟‫ݺ‬2013Ր3ѡ31џж‫־‬Դᓂѩᑟᅹ i.ۢПᆩમii.ۢПཌിȞt.sina.com.cn/chinatowncinemaȟiii.ۢПFACEBOOKϴշ 3. Кጨ૰ບቮᐴКጨᆊ஭ྻࠝೈ‫ݺ‬2013Ր4ѡ2џ֌4ѡ4џ‫ݺ‬ᓂѩᑟᅹᓱ‫ڰ‬഍ ෱ታᜪԩྻࠝೈ

ᐍᆬӎᇹলКጄᄥ՘Ӳ‫ݺ‬ϘϝϣϟՐȂऎᑫࣷ൵‫ۍ‬ഢጀփࠧո‫ߞ׀‬྽᏶Кጄ ᄥȄ՞ԴӃෳК஼ཇᔹ‫ٽ‬রጄћмȄ ֋༟ᄥ֌ЫȂᇹলКጄᄥЙᙝԨ㣣యዃК஼ጄᐡ۶রጄћмߞ‫ۻڹ‬փ‫ׅ‬ϧȂϬ ϩϘ༉ՐরጄྻА঎‫ݺ‬ЫՐϣѡϟϩУџᗝ֖ȂԴᒕ࿂ឯ൯༉ՐরጄྻНቫȂ ‫ݺڭ‬ұѡϩұџԓըᗝᓱȪК஼ጄᐡᗾਲ਼۶রጄЍ֯‫ת‬ȫȄ ҝՐϛѡȂᇹলКጄᄥఀྲࠛЋКћᄦ੩ᔡњࢺȂᗝᓱϞϘըࠧ௱՘ґߞК஼ ጄᐡᗾਲ਼۶রጄЍ֯‫ת‬Ȃਯ๑ໍ‫ױ‬Ȃ࿂‫ۦ‬ՀໞȄЫըК஼ጄᐡᗾਲ਼۶রጄЍ֯ ‫ߞת‬ѹঋᅆ໪࣏ᐯӠেȂ‫ێ‬ҁՐ៬ߞКጄྑՀ߰Ӻ๑ԇᡌࠓȄ‫ا‬েົϠೊ‫ܧ‬ᑫ ࣷഺ֘ўߤྻȂьЙֺᜃ݇༏রȂփՐቅߞϘ҃ӺӏӅգᑟྻతៈۖК஼ཇጄ ᐡ۶রጄȂࣇթ‫ا‬েౕؓឱթЍ֯‫ת‬Ȃ‫د‬ཇК஼ጄᐡሃরጄయዃ۶Ь೜ຜᐯӠ েфգᒸᎷϠЀȄ ഺըК஼ጄᐡᗾਲ਼۶রጄЍ֯‫ת‬௟ҒࣁȈϟ१ȃ๡๢ȃෳ๣ȃ‫ک‬ȃϬܽȃ೏ȃ ᚉȃ೒ȃ⚢‫מ‬ȃфᚳනߞК஼ᅬᕝጄຈК஼ཇ೚ጄᐡЬ೜۶ጄᐡӯፑȂ‫ڭ‬Ӥᇹ লКጄᄥЈጄ༤ᆊࡶӔጄ֯ᗁࣁȂգᒸᎷϠЀ‫ـ‬ҞႏዅְেඈྑߞጄᐡȄ ϛ୽ዅᏢᖿ৴‫ॱڷ‬ዅώհ֫ Р෈Ȉұѡϩұџ (࣐งџ) ਢ໢Ȉϭоϟ੡֌ұ੡ ӴᘈȈྲࠛЋКћᄦ੩ᔡ 13A Windsor Ave. Mt. Waverley. Vic 3149 ( Glen Waverley ѫ‫ژ‬። Jordanville ѫ‫ژ‬૭ᅆব ) ջາΣൟȂֲ՝Ԥ३Ȃӑ‫ڗ‬ӑுȄ ᖒ๜Ȉ‫ޒ‬ग़ᡌ 0432 557 172 ‫ ݕ‬㌜፹ซ0403 368 720 Ⴋ໏Ȉchaofengchineseorchestra@hotmail.com ᆺॳϛዅღᆩમȈwww.chaofeng.com.au

ဇ࢜‫ูڷ‬ᡅ

೽ ጠ х

2013ԑ1Т27РȂSunshine Northᐃ ᆎȂ‫ڍ‬Ӫ‫ظ‬υܻ 2013 ԑ 1 Т 27 Рঞ఑ ‫఼ޟ‬఑ਢϷӵ Sunshine NorthೝࡻΦ ဇ࢜Ȅ घঞ఑2ਢѾѡȂΙӪ‫ظ‬υӵպᛳᓶσ ທ(Cromer Avenue)‫ޟ‬Ιড়‫׀‬଱ᇄΙ ӪώհΡষีҡ‫ތ‬ஈȄтٖ‫ڗ‬ᘣ㢀ࠉ཭ ٖΟ౪ߜณࡣଠٖȄ тၰΰΙᎄٙυȂ‫ٮ‬ौؑٙϱ‫ڍ‬Ӫ‫ظ‬υΡ໠ٙȄ࿋ѧᐠ‫ܢ‬๘ौؑਢȂ ၎Ӫ‫ظ‬υժюցΦࡾ՞ѧᐠ‫ޟ‬൙ᝏȄѧᐠೝफ़᝷៉ࠉ՗घ15ϷមȂ тӵ Pageant Walk, Kings Park ήٙᚔўȄ ᐃජक़၎Ӫ‫ظ‬υ࣏ϛ‫ᝲݍ‬ѴᢎȂघ30ྑȂ‫ؿ‬ᓞȄ࿋ਢ٘ऎΙӇԸҩ Փ‫ޟ‬೿ൾѴৈ‫ڷ‬ԸՓၼଢ଼ᒍυȄ

Van Viet PHAM (AKA Evan PHAM) ҍӠџง:28 October 1989 ‫لڗ‬: ጴࡇ ೀဗ:ช֒ ᔝ᐀: ག֒ ፲֒: ཀ᎐֒

ឌП‫ڳ‬ᢱϴಀΡρඪ‫ټ‬ ӈդԤᜰPHAM , άᆎ Evan‫ޟ‬ੑ਀Ȅ ᐃᆎ PHAM ܻ 2012 ԑ 7 Т‫ ڷ‬11 Тӵထ༹ᅭҏ ඼(St Albans)‫ޟ‬ᆍේࢳ ࠢȄ

ԇ֣ߢఐϠЀ᎛७ცዡ࿝။֖Кѕጤ ። 1800 333 000 ‫ݕ‬๳ᔂᇨ૭ www.

crimestoppers.com.au

ឌПϐငีշΟᅸқྱаȂ‫ה‬ఖ૖ԤօឌП‫ޟ‬፡ࢥȄ

ႫၗġĩıĴĪġĺĹĸĸġĺĶĹĹġ ༈ઍġĩıĴĪġĺĹĸĸġĶĴĴĴ Ⴋ໏ġůŦŸŭŪŧŦŁůŭŦŤįŰųŨįŢŶġġġᆩ֭ġŸŸŸįůŭŦŤįŰųŨįŢŶ

ᒦᜍ‫پ‬кӈ‫ޏ‬ৱ

ņůŨŭŪŴũġŔŦųŷŪŤŦŴ

œŦŷįġőŦŵŦųġŎŪŴŴŰġİġőŴįŗŪŰŭŢġŕŴŰŪġġ ņůŷŪŴŢŨŦġŔŦųŷŪŤŦġĩŚŰŶůŨġŢťŶŭŵİŖůŪĪ

кРதࡶġĩဃᇭĪġİġ‫็ڋ‬தࡶġġĩ़ᇭĪġ ਢ໢ġ

26

࢑෈РġIJIJįIJĶŢŮġ

‫ں‬ϲ༁݄தࡶ

ල೽ၗதࡶ

ਢ໢ġ ķĻııűŮġĩဃᇭĪ Ӵᘈġ IJĺġʼnŰŭŭŢůťġœťįĭġŃŭŢŤŬţŶųůġŔŰŶŵũġĴIJĴı դᆺ‫ޏۉ‬ৱȃగ໙݂༈ၾȃᜍ៌޿༈ၾ

ਢ໢ġ ࢑෈РġIJIJĻĴıŢŮ Ӵᘈġ IJĶġʼnŢźġŔŵųŦŦŵĭġŃŰŹġʼnŪŭŭġŔŰŶŵũġĴIJijĹ ПЄဎ‫ޏ‬ৱȃങ⑓༈ၾ

Issue 325 22 - 03 - 2013

ŕŪŮŦġ ŔłŕġĶĻııűŮ œŦŴŰůŢŵŦġŔŦųŷŪŤŦġĩʼnŪŨũġŔŤũŰŰŭĪ ŕŪŮŦġ ŔŖŏġġIJIJĻııŢŮ łťťġ ŐōŅġŐœńʼnłœŅġőœŊŎłœŚġŔńʼnŐŐō ġ ĹĹġŌŰŰůŶůŨġœťįĭġŃŭŢŤŬţŶųůġŏŰųŵũġĴIJĴı ŔŶůťŢźġŔŦųŷŪŤŦġĩłťŶŭŵİŇŢŮŪŭźĪ ŕŪŮŦġġ IJIJĻIJĶŢŮ łťťġ ijġʼnŰŭŭŢůťġœťįĭġŃŭŢŤŬţŶųůġŔŰŶŵũġĴIJĴı

Sameway ISSUE 325《同路人》325期  

《同路人》是全澳发行的高质素免费社区生活刊物。总编辑部位于维多利亚州首府墨尔本热闹的Burwood区。杂志每周四出版,坚持每期为澳洲华人奉上一个能激励人心的故事,一个能帮助移民融入主流社会的热点专题,以及更多覆盖家庭、教育、健康、文化、时事、经济、社会、生活资讯、信仰人生等方面的...

Sameway ISSUE 325《同路人》325期  

《同路人》是全澳发行的高质素免费社区生活刊物。总编辑部位于维多利亚州首府墨尔本热闹的Burwood区。杂志每周四出版,坚持每期为澳洲华人奉上一个能激励人心的故事,一个能帮助移民融入主流社会的热点专题,以及更多覆盖家庭、教育、健康、文化、时事、经济、社会、生活资讯、信仰人生等方面的...

Advertisement