Page 1

318

Ӓᐬี՗!ᖒᛮ‫ޥ‬ୢ

ᜰ ‫ ݧ‬жࣨ ! ݈୛ ๼Ρ

Ꮞᅭҏ!ɜ!ߡኈ຀ኈ!ɜ!ഡ఩!ɜ!Ҁ٨඼ҏ

ਢຟ!ɜ!৏ዅ!ɜ!଒င!ɜ!ਡၽ!ɜ!டᚠ!ɜ!ᡝ‫!ى‬ɜ!М᛺!ɜ!‫ء‬ٙ

ኈघऋᆰ‫ۉ‬έ೿ࠅ ջາᜒᎧ!ɜ!໊Ϥю‫!ގ‬ɜ!ISSN 1839-7913!ɜ!

www.sameway.com.au

!ɜ!

P.29-31

Ⴋၗ TEL 03 9888 7199!ɜ!༈ઍ FAX 03 9888 7299!ɜ!01.02.13–07.02.13

ৠ!຺ۣЦࠦ!ັߊ೙Ԣ!ఎяชՍ

Royal Umbrella Jasmine Rice 如欲了解詳情請聯絡我們 全澳各大亞洲超市均有銷售 ৏ዅੑ਀ġġġġġ᠍‫ݠ‬ᏰಬϛЖۡ෈፞แġġġġġᡝ‫ཱིى‬ᆸġġġġġϷ᜸ኄ֙ġġġġġ଒ငੑ਀ġġġġġӣၽѲ੕ġġġġġӣၯᘈຟġġġġġዥᘈடᚠġġġġġٙൢġġġġġடཾኄൟġġġġġЖ᡹ଟ៪ġġġġġּቸΡЖġġġġġܹಁжࣨġġġġġፙМᇳ᛺


of Snake

Ye

ar

*售价以28/1/2013为准,售完为止

ᇶ৥Ṋ

优先预览!

Central Equity 澳洲中正2013年最新主打公寓楼项目 *起 售价仅从

35.9万

可步行至墨尔本CBD中央商务区, 南墨尔本市场、艺术中心,雅拉河畔、 皇冠 娱乐中心,墨尔本皇家植物公园、购物中心,各种特色餐馆,公共交通,可方便 抵达墨尔本皇家理工学院RMIT和墨尔本大学等等。

另有

欢迎参观 墨尔本公寓展示中心

199 City Road, South

bank

周一至周六, 上午10点至下午 5点 周日, 中午12点至下午 5点

精装修别墅及别墅地块位于墨尔本三处优越地段 O别墅地块售价仅从16.9万*起 O精装修别墅+地块售价从30.9万*起

全澳免费热线:

屡获殊荣的澳洲本土开发商

1800 898 095 公司中文网址:

(中英文)

www.cemelb.com lb

Central Equity 澳洲中正房地产集团是澳洲资深的本土房地产开发商,过往的25年在墨尔本房地产业界一直占据着重要的地 位,迄今已成功开发并售出超过8500套公寓和2200块住宅土地,近70个项目。这些房地产项目遍布墨尔本整个城市,总价值 超过40亿澳元。同时 Central Equity 澳洲中正房地产集团荣幸成为澳华历史博物馆及维多利亚中华协会长期主要赞助商。


豐田與您 同步向前 共賀新年

ҵབ‫ނ‬Corolla௛ऊහЋСۤ‫פ‬ᇝᖽǦ‫פ‬ൕຣ‫ؼ‬༳ ّહ஖١‫פ‬Ӟከ፛ǥӆਅٚ෶ॼഓCorollaΗ࿧Ԧ ᠾ‫ނ‬тᎏ۵હǥѶӦய‫۽‬ණࡂ‫ͼނ‬ኝǧ ᙗ҇Camryࡳᐏ࢛ങ‫ނ޷៰ڊ‬ξࠑ᛿‫ؼ‬ǧ! ጿᅡழٗ‫ڂٲڊ‬ຜ‫ނ‬Ꭰ᎞ୀ΋Ǧ۵હ‫ښ‬ຣ‫ؼ‬ॖਢǧ

ে௹լஃ‫ٺ‬١‫ނ‬བͼӴǥ‫׋‬५᝚ឬऑ΋‫ܞ‬ᒒ૽ሮ१ǧც‫ܞ‬ᙗ҇(Toyota)ԧ‫س‬ǥᒒ૽ሮ१ν໬໬ࡳຘ΂ͼ፧‫ؼ‬ೞሧᘲളǥԧࡳӘயᎠ‫ͼ׳ނؼ‬ϫǥ‫׋‬५೰यዥߖᡔயӭ‫ܯ‬ ෵ቲǥ࡞ឬ‫ڊ‬੬ǧ‫׋‬५ᅱρࢲLifetime of Toyota Advantagesǧೞ༱‫ڋ‬๢ǥྮயᖭຘͼ፧ᙗ҇؄‫ؼ‬ਅǥயΙຘ‫ࠅ࢝ͼ΂ٺ‬ፗ‫ੰښ‬Ѷሮ१ǥӆਅ൘ٗᡜࢣ‫ނ‬ՖৣປහǦ ՖӼѲǦሮਢ࠯ഈߖ᎗‫ܫ‬ାǦՖٝ҅ӼѲСϨ΢࿏ΦӤ‫ނ‬ଠᙠ୘ሮ१ǧ

toyota.com.au/chinese


ӣၯΡᇭ

಑429෈

ு‫ڗ‬Ⴢᇆ Being Encouraged

ϫۖϘՐ௟ᆽȂ԰ᠪჅҝϘՐȂᅁԴऻ‫ڍ‬ૠߞਾ‫ۏ‬Ȅҝ Րԑಧ၃ᕻଽଡ଼ȂԓҐϯົϠೊӔф઻ᐯӠЂ඼ิьȂ ົϠණᢜዃ‫ט‬᪦ඞȂ൯‫ۦ‬ᕅϧȄҝՐ࣋ြࢢȂգϘ‫ڱ‬К ћҏߏஃҏȂգϠயȮԢႮϠȯ࣏‫׎‬ϵྻஃҏȉ‫ا‬๑‫ڏ‬ ѽᅆȂҪକሲૠ֋ྻ෠ᇒȄ݀ࢢ‫ی‬ȃϬৎѡȂ᪦ඞ‫ـ‬Ґ ෋ԚȂԢ֖‫ڍ‬বȂൌҪକጉϘҮ๑କऎϧȄ

On reflection towards the end of this lunar year I really witnesses GodɅs grace. With the global financial downturn over the past year and the decline of Chinese immigrants and overseas students, advertisement market for the Chinese media has been facing a difficult time. At the start of the year, some Chinese publications had ceased operation. When I was asked about whether Sameway would face the same fate I was speechless ᅆ‫ڽا‬ሲȂϘз֋Դૠߞ෠ᇒНКȄ࢝‫ߞݎ܈‬Ȃ֋ҝՐ apart from leaving it in the good hands of God. The situation actually turned from bad to worse in the УѡࢢȂԴᖉ஥ᖖᄩЪ๒Й฀НϭȂ‫ا‬েߞዃ‫ט‬՜ϢȂ succeeding months and all people in the same boat ࡒᆙᆙୠϯ‫ڽ‬ȄϛѡܺȂ݅ѕ‫އ‬சԺՐߞ᪦ඞᗁᆾᛓᚚ could just do nothing to help. ԰ࣹশสȂ‫ا‬ѕ‫ـ‬գዏዏ๒ߞྏះȂԯऎԢ੡ঋ৘ᇒዃ I know God is in control. Interestingly since May last year ‫ט‬ൊߞႻ֯ȄૠࡒϫँቋϘ‫ߞྲڱ‬Ԣ‫ڰ‬ҐϢȂ҄‫ا‬েయ our advertisement revenue began to catch up amid the ዃߞЍ֯ҞѽᇯࢺȄۖЫՐࠐȂ‫ـ‬ఀ၃ᢚᚳනߞ Gary unfavorable business environment. By the end of July our veteran marketing manager left the post on returning ҐϢ‫ׄ۝‬Ȃ҄‫ࠫا‬ѕЂኧȄ to Hong Kong; I was feeling quite uneasy as when I ፠சўবȂԺՐ‫ݚ‬ᑉ፠சߞRalphȂ᝸ྍѾϯ‫ـ‬ԺȂ֯ need to double up the vacant position. Since then God has been sending me with capable hands in sustaining ऎӎҏ஘ᗁ፠ᓭȂิቅϞ‫ا‬Ѝ֯঑ᑉȂփϘՐԺࡈᑉԇ our marketing jobs. The recent arrival of Gary with his ग़ങᗁᆾߞBella Ȃ‫ـ‬᝸ྍᙚϯ‫ـ‬ԺȂ‫اׄ۝‬ে‫ࡈڕ‬Ϙ expertise is really promising. َȄփँۖࠠ዇຿ఀߞզ௹Ȃ‫ـ‬᝸ྍԴԧўব‫ׄ۝‬ӎҏ On the editing side, our long serving Ralph has offered ߞ๴ਣȂऎ‫ا‬ে༟‫ـݤ‬ԑবߞаਟȂ҄ۖ‫ا‬েаਟ‫ ـ‬to relieve me by becoming my deputy editor. Bella, ԑবф҇ᅁȄփЙьԢЍߞҐϢȂൌ࣏ऻۖૠঋᚣԢႮ our Art Director more than a year ago, has agreed to take us with another step ahead. Christiana Zhu, ϠȂૡᇊߤ஡Ȅ posted to Adelaide, is willing to contribute more in ԰ᠪҝՐߞџЄȂ‫ا‬ҪգྏਾȂփѷԴӏ‫ڽ‬ϘՐȂ‫ا‬ह further enhancing the development and quality of our publication. As more co-workers come on board, we ࠫૠ‫ྻـ‬ሃ‫ا‬েԢԴȂЂЂᎲᇊຜ‫ا‬েȂ҄‫ا‬েକ‫ـ‬Ժ really feel how God bless the community through the ўবҝऎᡝ߰ȂԴӠࣿ௲‫ـڽ‬գᎷфգྍࢥߞаਟȄ‫ ا‬Sameway operation. ಎߢഺϘзൌЙ࣏ஊ๒ߞȂԯऎԴ፠ሦഺҏߏߞԺՐȂ Nothing is merely by chance. Over the many years of գЙь၍Ѝф֯߰ȂѾϯЙь‫ׅ‬ϧȂӺգЙь௄ရਵȂ our operation, countless volunteers and writers endeavor ззऎ‫ا‬েକऎߤ஡ҍߍഺϘӎգྍࢥߞҏߏ၃௱ᜤ their best and many Christians earnestly pray for this meaningful community publication as well as to offer ‫ט‬ȂфѾϯࠛᓿ‫܇‬ឥȄ their financial support. ‫ୃا‬ఀ፽‫ߎׄ܄‬ਰฅሲჅȈȶႮ‫ڕ‬ᅆϞȂබЙ‫ݏ‬ቌቈȷ I faithfully remember Rev. Tsai Kun-Chu has saidȈ' A ‫ا‬ѕᅁ຾ఀ຾ᄁህȄ journey in the right direction can't be too long.' I am truly encouraged.

‫ߝޥ‬ ۹ஈћ

Issue No. # 319 # 320 # 321 # 322 # 323

Publication Date 08/02/13 15/02/13 22/02/13 01/03/13 08/03/13

Published by: Publisher/Chief Editor: Deputy Chief Editor: Editor: IT & Website: Art Director: Senior Designer: Editor/Designer:

Creative Every Day Raymond Chow Ralph Yan Christiana Zhu, Andy Chung, Ben Choi Hal Li Bella Leung Alex Tam Kin Li, Irene Lee, Yolanda Sze

ኄ֙ഋࢥၚ 03 9888 7199

04

6-9

ዥᘈடᚠ

10 - 11Ȃ29 - 31

଒ငੑ਀ Finance

Ⴋၗ Tel: ༈ઍ Fax: Йᐠ Mob: Ⴋ໏ Email:

Burwood East VIC 3151, Australia 03-9888 7199 03-9888 7299 03-9888 7433 0401 697 791 info@sameway.com.au

ю‫ގ‬: ‫ߝޥ‬ʟᖂጡᒮ: ୙ᖂጡᒮ: Мԅጡᒮ: ᆩમၥଉ‫׬‬೚: छ೚ᖂᅿ: ଽ઻छ೚ጡᒮ: छ೚ጡᒮ:

‫ں‬୉М ᝒแ⬟ ԧງȃᗩࡦཱȃጾ࡯യ ‫؃‬ұ గᐸ߇ ᜍᗿ݂ ‫؃‬୊࠰ȃ‫؃‬ড়ሜȃࢊ‫ࣟڃ‬

ഡ Andy Lau ఩ Herman Cheng Dominic Cheng

ChinaTown Promotions & PR

‫ܖ‬ᖒ๜ӨӴཾ୛ষ

Issue 318 01 - 02 - 2013

0416 290 918 0402 366 629 0412 440 863

19 - 21

டཾኄൟ

25

Ж᡹ଟ៪

26

৏ዅ

4Ȃ6

ᡝ‫ཱིى‬ᆸ Sport

10 - 11ȃ13

ٙൢ Driveway

18 - 22

Ϸ᜸ኄ֙ Classified

23 - 26

ܹಁжࣨ The World

28

ӣၽѲ੕ Travel

30 - 31

ջ೰ᖐ݂ġ ȮӣၯΡȯᚕᇬ‫ܚ‬ԤМണҥհ‫ޱ‬Ռ॒М೰Ȃ‫ٮ‬Ϛ фߒҏѐҳൟȄȮӣၯΡȯ໊ѐϐᅾΨጂ߳ѐ‫ސ‬ ϱ‫ޟ‬ӒഋၥਟྥጂฒᇲȂ௙ҏѐ‫ٮ‬Ϛ॒ΰӈդӰ ᒿᇲ‫ܖ‬ᒸᅓՄ౰ҡ‫ޟ‬೰ӈȂζϚඪ‫ټ‬ӈդ݂Ұ‫ܖ‬ ུҰ‫߳ޟ‬ᜌȂоЅϚ॒ΰЕमӈդ‫ޢ‬௥ȃ໢௥ȃ ߣளȃ‫ܖ‬ॊҡ‫ޟ‬୦ཾցઉཬѶ‫ܖ‬੫տཬѶ‫ޟ‬೰ ӈȄ‫ר‬ঈ࡚ដ᠞‫ޱ‬ӵ‫ٺ‬ҢԤᜰၥਟࠉȂॶӑࢥᜌ ၥਟ‫ޟ‬ઍጂ‫ܖܒ‬኉ၚᐿҳ‫ޟ‬ཎَȄ Disclaimers The views and opinions of authors expressed in Sameway Magazine do not necessarily state or reflect those of the publisher. While we do our best to make sure the information is accurate, Sameway Magazine does not accept any legal responsibility for errors or omissions. Sameway Magazine disclaims all warranties, expressed or implied, and it will not be responsible for any direct, indirect, incidental, consequential loss of business profits or special damages. We encourage readers to verify the accuracy of information or seek independent advice before relying upon it. The circulation records of this publication have been submitted for independent audit with the Circulations Audit Board

Audited 17,000 as at September 30, 2012

Distributed in Melbourne, Sydney, Brisbane & Adelaide

ȮӣၯΡȯᚕᇬ‫᠌ގ‬ᖐ݂ ijıIJı ‫ܚ᠌ގ‬ԤȮӣၯΡȯᚕᇬ ҏѐ‫ܚ‬ԤМണȃყаЅඨყ֯߳੼‫᠌ގ‬ȂҐငҏѐਪ ७ӣཎȂϚுоӈդ‫ל‬ԒᙽၷЅᙚӟ

Creative Every Day

ߡ Sam Yu Ng ኈ Edmund ED & Associates ຀ TC Zhang ு Focus Studio

22

ּቸΡЖ

ኄ֙ഋ Advertising Department ጡᒮഋ Editorial Department Ӵ֭ Address: Suite 7, 1/F, 2-8 Burwood Hwy,

Submission Deadline 06/02/13 13/02/13 20/02/13 27/02/13 06/03/13

Tony Zhang 0430 139 809 Portia Wong 0434 208 163 Ꮞ Sales Manager ᅭ Vinola Chan 0411 881 635 Edmund Chow 0425 749 198 ҏ Karl Chin 0411 183 029 Phoebiya Cheng 0416 612 603

Raymond Chow Publisher

ӣၯᘈຟ

0433 837 083 0413 089 833 0414 158 121

Sameway Magazine Copyright Notice Copyright 2010 Sameway Magazine All editorial content and images in Sameway Magazine are subject to copyright law and may not be copied without the expressed permission of Sameway Magazine which reserves all rights. Re-use of any of Sameway Magazine's editorial content and images for any purpose without Sameway Magazine's written permission is strictly prohibited.


厴⭡㊝㌒☔⃶渗␕2013⭡2㏵25㋒⼃ᬹἻ扸圚⢇㐌⡅㠫㊝ 姙⼣渗⤞䷪Ⲅ἞8Ⱒ⾪䀻ἦ渗㏶㝌㏰姼⃃8㒇庾⭐䍱Ṥᬛ᫮㒇渗 㢼㒇庾⭐ᷧᴪ$759ò㏭᰼⡅㠫攺$8,000ò⃗䷪␕₰仴㐙㨨 ῃ䍱Ỵ唹扸⼣渗ᬔ擵崇䓒Ỵ唹䵤⇎⣴ⶕἅṓ⾪䀻⃺⊛ò

4.38 %

6 ᳹㏵㊝⢇㐌⡅㠫

Westpac 全力相助 。

⭡ⵜ

㏭᰼⡅㠫攺$8000ò㐌㯬ᯆⵜò 前往分行查詢 瀏覽westpac.com.au/chinese

⢏⼣擵䓒 : *␕᱊Ứ㥧⢇ᬹἻ渗垸ἻⱭỴ唹⼃䍨ṓwestpac.com.au䁟⃃⃱擲㖊㠫仴㖊ᯤᬔᯂ䨝択塭ò⃜䷪㏰㈣⃃妨䈕ⅹ⼸䭹妨ò⃗㏶㲠㨟⤲㣾⃜ᯓ₰ᾎ⾪䀻òゕ⯐㨨ῃ㊩2013⭡1㏵28㋒㲠㨟㑞巕㜆㮃㌯技 (AEST)᫸‵9㌯扸⚸渗2013⭡2㏵25㋒䨽㑌òṟ㏶8ᯫ䀻↮渗㢼ᯫ㶧᫮㒇ᷧᴪ$789.00䍱厴⭡庾⭐ò⃵妴㔩₰姪䳲䍱⢇㐌⡅㠫姙⼣敨扸仠2013⭡3㏵5㋒ò2013⭡3㏵5㋒㲠㨟㑞巕㜆㮃㌯技᫸‵10㌯␕ Level 28, 275 Kent Street, Sydney扸䀻渗ᬛ䀻䳲⣴Ⲅ἞揨坞₷ừᯤ崇䓒òᬛ䀻䳲⃺⊛⣴㊩2013⭡3㏵15㋒␕㌌⧣㋒┞ⅹ㲠㨟ᮨ┞(The Australian)᫸Ỹ䍨ò㖊㠫仴㖊ᯤṖ㉴⃜␕westpac.com.au/chinese 䁟⃃渗᭍⃜␕₰仴㐙㨨ῃ䍱WestpacỴ唹䨏⃃ò圞⃜堶卌䖩:SA T12/2584 ACT TP12/05009 VIC 12/3366 NSW LTPM/12/01010 * ἗䁴ᯓ2013⭡1㏵23㋒㶧㮃渗ソᲉ䩓⡅㠫$8,000仠$5,000,000䍱 ⢏⼣òᶳソᲉ䩓䚮ᮨ⢏⼣渗᫻ソᲉ䩓∳㙚ñṚ⃥ñ㝌㚸⼃㈬⮉⢏⼣ò἗䁴嵖䈕㊩⊛᳹⡅㠫㐌ò἞㐌䭹⡅庴䈕䍱἗䁴⃜䷪㏰ソ柅⼃挺᰼ò© 2013 Westpac Banking Corporation ABN 33 007 457 141 AFSL and Australian credit licence 233714ò


ܹಁжࣨ

ћʟҏѐጡᒮഋ ᄦʟAppledaily, Wikipedia & Xinhua

Ԥᖐ‫ގ‬Ȉ

www.rejoice.org.au/radio

ᐣѬΰ‫ޟ‬ҏ໊ 1Т27РՍ2Т2Р

˧ ॎგҡ‫ࡇى‬༈኿ᇭ

˧ ထ໰ҠӴ

ߡያȈ ༉Ϙ 17.00 ༉ϟ 9.00 ۹џ 13.00 ᙇያȈ7/24 ᔌ੡՜ᡘ

˧ ϛѵЬٙમσᢈ

1966ԑ1Т28Р

1948ԑ1Т30Р

1913ԑ2Т2Р

ϛ୽ࢇ‫ۺ‬௰՗ॎგҡ‫๊ࢇى‬

ӟ࡙ထ໰ҠӴӵኈ٨ႄ‫٘ږ‬ι

હघϛѵЬ១મంҢ

঍ᄑӠ‫ࣆڈ‬ຉ࣏КົϠӔԒ۶஼ߞϠϾఠۘࣆຉȂ ࣏К஼ߞϘ༵௄ӎ஼ຉȄթࣆຉনۘࡱҾїϾЏ௓ ᆔ౉‫ٷ‬ЃҪକӠ‫ڈ‬ϘԩЄЃȂ֭ധԺԳ஡ᅆႺ‫م‬ ш௎ȃьዴӔ౉۶ш௎‫׮‬ऎᑾӠЄЃຈවᇌఐ޶֯ ҍϞ‫ڼ‬ҳഢ‫ܠ‬ȂӔ౉֋޼Գўϵ෼჆ന‫ܠ‬Ϟ֋Ўߞ ঍ᄑӠ‫ࣆڈ‬ຉȄ঍ᄑӠ‫ڈ‬ຕ‫ލ‬᎑ᛔȂᅆК஼ϠϾຕ ᅹȂћмൌಯӠϞ࢝Ђ዆ᠩȄ

ം‫ځ‬Ⴟ෻ • ҙ‫ݾܒݛ‬዇ • ӟԳȂපᇍၐ༯ӟԳȂ࣏ Ԟ࢘Ӕ౉ѹ၍Ⴛஜ۶஼Ђ៨ታഞȄҁ௲ታ஼ਛᘙԨ ᑾӲȂೲᛓॻ஼ߞฤӔ೚޼Ȅҁߞȶࠧዷϧȷߞ ৰᐯࢥྐȂ዆ᠩϞԑѵधߞӔ౉ѹ၍߰۶‫ۤߋڱڤ‬ ۶Ӏᢏভߞ஼ቫႻஜȄ഼ჅȶࠧዷϧȷߞгӔЙԪ ֯ȂӟԳ‫ڹ‬Ԟ࢘ᙚೲϞॻ஼ߞ೚޼Ȅഺϵᑬ๴Ϟ‫ێ‬ ҁฤӔԳߞϠে୓‫ڽ‬ऎҁেߞᑾӲփᐬ୽Ȅ

ЂКҴᠠ૭Ȃϫ៌ऎЂዃඞᠠ૭ȃЂКҴѫᠠᗁ ૭Ȃ֜‫ݺ‬ग़஼૸ॗҾதࡣჲКࡱȂऎЂൌྻҔўᠠ Ⴎȃ૸ॗԳᠠ7ၳ።ȃ຿‫ڙ‬ჲЂႽ።ӹྻߞԳϭм ᠠႮᠠ૭Ȅႍ૭ሃሼЁ‫ޱ‬Һ‫ڲ‬ᠠ૭ԢऎЂ૸ॗԳ஡ দঋߞӹ഼ዽ૸Ȃϵ࣏ग़஼൵ᗄՓȃ൵຾ԩߞᠠႮ ‫ژ‬૭НϘȄЂКҴ‫ژ‬૭࣏ѵधϯгԒ࢙ᒝߩ༡൵Ђ ߞᠠႮᠠ૭Ȅ

˦ ၼ-20σ࠮ၼᒯᐠӵ໌՗ၐॴ

ϛ୽ϴ໠୽٩ཱི‫׬‬೚ඪଽആ݂৤౪Ռ߬ ӵততႆў‫໊ޟ‬ґȂϛ୽ӑࡣкଢ଼ϴ໠Ο‫ࠌڍ‬Ԍ ᆒॖ‫׬ٱ‬೚ၥଉȈॶԩԙђၐॴ಑Ι࢜Ռкี৤ ‫ޟ‬σ࠮ၼᒯᐠၼș20Ȃ᝷2010ԑࡣӵҏ୽ცϱӔ ԩԙђ໌՗ചஅϛࢲІᏲ᝝ᄠ‫׬‬೚ၐᡛȄϛ୽೿៉ кଢ଼ϴ໠‫ۦ‬೎ܻंี‫ڷ‬กၐϛ‫୽ޟ‬٩ཱི‫׬‬೚Ѕ၆ രȂ‫ڏ‬ཎဎ१σȄϛ୽ॖ‫ٱ‬ᢎᄆΡρߒҰȂ೻࢐ϛ ୽ඪଽॖ‫ٱ‬ആ݂࡙‫ޟ‬ശཱིᖞଢ଼Ȃӣਢζ৤౪Ο஼σ ‫ޟ‬Ռ߬ȄԪࠉኵԑ໢Ȃϛ୽һෆӻԩϴ໠ंีȃ กၐϛ‫ޟ‬Ԍᆒ୽٩‫׬‬೚Ѕ၆രȄ‫ٽ‬ԃȂ 2010 ԑ 1 Т 11 Рӵҏ୽ცϱԙђ໌՗ചஅϛࢲІᏲ᝝ᄠ‫׬‬ ೚ၐᡛȇ2011ԑߑԙђॶॴॶ෡ᗴ٘ᏽᐠឿș20 ȇ2011ԑ8Тॶԩԙђ໌՗ॶᑺ૞Ҕ੕ၐȇ2012 ԑ11Тԙђᄂ౪ॶ෡᝼ၷឿᔞᐠឿș15๿᝼ଔ६ ॴ՗Ȅϛ୽ॖΨၥଉٖөആ݂Ȃ৤౪Οϛ୽ӵॖ‫ٱ‬ ऋ‫׬‬ሴ୿‫ޟ‬౪фϽ໌แȄ

06

Ι‫ޢ‬о‫پ‬ȂՙП୽ড়Ι७оᆍᆍᙤο෯ࢗȶϛ୽ॖ ‫ࡄٱ‬૏፣ȷȂΙ७оӻᆍ‫ל‬Ԓȶභߴȷϛ୽ඪଽॖ ‫ٱ‬౪фϽ‫ڷ‬ᏽ౱ཎყ‫ޟ‬ആ݂࡙Ȅўԑ5ТȂछ୽୽ ٩ഋϚ៫ϛПΙೱІᄇȂ᝷៉ө୽ོඪҺ‫ܚߒีځ‬ ᒝϛ୽ॖ‫ٱ‬ᇄԊӒᄘ༖ี৤‫ޟ‬ԑ࡙ൢ֙Ȃᄇϛ୽୽ ٩‫ڷ‬ॖ໥࡚೩ຟ፣Ȃσဓ෯ࢗȶϛ୽ॖ‫ࡄٱ‬૏ȷ‫ڷ‬ ȶϛ୽ॖΨϚആ݂ȷȄՌ1998ԑо‫پ‬Ȃϛ୽ϐင ีߒΟ7ഋ୽٩ҩҪਪȂөжࣨលक़ϛ୽٩ᑕ‫୽ܒ‬ ٩ࢇ๊‫ޟ‬ҏ፴Ȅᇄϛ୽٩୛ϴ໠‫؏ޟ‬ӃΙम‫࢐ޟ‬Ȃ ϛ୽୽٩ҩҪਪ‫ޟ‬ആ݂࡙ζϚᘞඪଽȄȮ2010ԑ ϛ୽‫୽ޟ‬٩ȯҩҪਪᇳȈȶϚ፣౪ӵᗙ࢐஠‫پ‬ȂϚ ፣ี৤‫ڗ‬ϧቄแ࡙Ȃϛ୽഍җሉϚᆎ៧ȂҗሉϚཤ ॖ‫ٱ‬ᘗ஻ȄȷϛӓΪΤσൢ֙ࡾюȂȶ஀‫ؚ‬ᆰ៖୽ ড়к᠌ȃԊӒȃี৤ցઉȂ๘Ϛོ݈ܻۧӈդѴ‫پ‬ ᔆΨȷȄ

Issue 318 01 - 02 - 2013

ӣၯᘈຟ ሃК஼কўЙᙝ‫ݣ‬ᠨК஼‫ޠ‬ႅϧ༓ߞኧࠜȂᗑᜭۖ ൑൦ਫߞᇦ௺؊ཕȂ࢝᝱ЙᢰϠಯӠԧᇌᗑྐȄ൵ ࠕ‫ی‬ৎѡ‫ڽ‬ȂКԒታᐱϠ۶КҴক܎ታᐱϠ௻ᎠȂ ঋ‫ׅ‬ϧ࢙നሃК஼஼ቫԳ֜हᇍȃሃ஼ਛՉԑ۶๴ ਣ‫ૈ׀‬हᏋᕕߞᏮ‫۽‬஼‫ڨ‬۶௻Ђক༤Ȃ‫טڭ‬ሯক༤ ‫ୃٯ‬ȶକӇ҂ȃӇർ҂࣏௻কНঋȷȄ‫ڤ‬ኃȂഺ࣏ Й࣏К஼ԴӡՀᐼ‫ڏ‬Ꭲۤ҃۶Ӏ‫ڏ‬Ꭲ۸ȉᕕႍሲȂ ഺ೑ԪК஼‫ܡ‬ўϘരߞሲ‫ޱ‬Ȃ‫׈‬ȶϧِ۶ӀȂЙ‫ݏ‬ ᐼߋȷȄ഼Ⴥ۶Ӏ᎘ֿ‫؁‬ຠႋٙߋᇑȂփЙ࣏ஜቄ ‫ڹ‬ӡ‫ޠ‬ϧ‫ݕ‬ѽ‫ޠ‬ϧहࢃ଎Ȃ‫ܕ‬ೣ࣏ᇯ᠕ታϿѹᡋ؆ ᑋѽф‫ێ‬ҁ஼ਛ‫ߞૈ׀‬঵ᓴ൉ਸ਼ȄᑢҫЏ၃ᝋ‫ށ‬Ȃ К஼Ղ‫ྐލ‬ᘖֺᐼߋȂ‫ڤ‬බӅ༷ऎᐼߋஇՀ࿤൯Ȃ ᐼ൯໸ՀȂᐼߋබ໸ӇЙ୓‫ڽ‬ȂहхȂᐼ൯໸ਮȂ ᐼߋ՘ऎ಩ᅁߞҞକ‫ݑ‬බ໸ЂȄ


ᐬࢸጕ

ܹಁжࣨ

Ԥᖐ‫ގ‬Ȉ

www.rejoice.org.au/radio ߡያȈ ༉Ϙ 17.00 ༉ϟ 9.00 ۹џ 13.00 ᙇያȈ7/24 ᔌ੡՜ᡘ

ᖂ౩ӡ‫ܜ‬ኈ ࡇշ9Т14Р ᖒ٤σᒵ

1

ࢹЫဓॆम ‫߳ٺ‬ᓎષ፫ ኵ໔ᐭቨ ˧ ᖂ౩ӡ‫ܜ‬ኈ

1ѡ30џϭоȂԠ‫ݛ‬዇ᗁನࢆֶᗑ‫ڣ‬Ђᓴ џง‫ݺܠ‬ЫՐ 9 ѡ 14 џȄџงߞᓴᑄᢰ

ӣၯᘈຟ

ϠቲྏྍҳȂԯऎՁϘ‫ؼ‬ཇ೚ߞᓴᗝџ งȄ 9 ѡ 14 џഺϘчࢫെ๘щϠߞᡞ။ џȂഺ‫ڹ‬ఀџงߞᓴᑄ‫៉ߋۍـ‬Ȅႍըឮ ᓴง௟ࠜႿϛৎѡȂᅆթԠ‫ݛ‬዇ᗁನႋ៖ ሲȂՁЫчࢆֶ‫ۧྍࠧڭ‬຾ᓴᗝࣿஜంЫ чබঋ༟‫ݛܕ‬༟௴ᅌȂՁҪౕ࣏ؓᢰгಿ ఀۖ‫ـ‬Ґ‫ށ‬ፁߞࠫਿȄԠ‫ݛ‬዇Դඝை‫ߞݛ‬ ᆊᗾКᇍȶ‫ے‬Йਟ፤Ȃ‫ا‬েቮঋऎഺϘՐ இՀ࿤൯ȄȷሃթԢ੡Ȃхᅆ៨ታഞ՛ Һ • ֱ֓પ‫ݺ‬ӎ༉ϵయҍϞϘৎЈ࡭ߞᓴ ᗝࣿஜȄऻ‫ڽ‬Ȃ๑ᎢՂ֣Ȃឮᓴߞ๻࿬Џ ၃༟‫ܕ‬អᆝȄ

ᗁನԠ‫ݛ‬዇ፁ‫ܠ‬ϞϘৎՂթȶ ቌቈȷߞџЄЂᓴȂЙߢႽၦ ៀ㡯໴Цኃ᜽ȄЙჅȂԠ‫ݛ‬዇ ഺවчാ᠈գஜ֯ȂЙᙝ౻ࣾ ៨а൙ֹћँߞ៉৶Ȃᢖ๒࣏ Џ၃༟‫ܕ‬ऎЂᓴ֯࿤൯ϞȄ ҪЙჅȂӤ‫ݺ‬Ѝ៨ӔᎠ՘ᖻֲ ୛ȂЂᓴർᇖЙ୼Ȃ಩Դ་֖ ౻ࣾԺьգ‫ڱ‬ЙขȂ‫߰ݕ‬ሲԠ ‫ݛ‬዇գ‫ڱ‬ᄾҞЂᓴҵ‫׀‬ϵঋ࠲ ֝៨аԳ֜ߞྐ‫ޱ‬ȄЙᇒࢨኃ ሲȂᆊҍ༟‫ܕ‬ϞȊ

Ꮞᅭҏ໯‫ܜ‬ ‫֤ݬ‬຃໔ႀ ‫ڗ‬ӠᓎЫҁ

3 ᐍᆬӎ൵຾ԩߞ༮‫ףޫݛ‬ໂ༓ЏႿۖԟᔍ ѪӀȂຜ޻‫ܫ‬වպေϠ௲‫ࢃڽ‬଎Ȅ༮‫ޫݛ‬ ߞЂၖ‫ي‬ໂ‫ף‬༓་֖ߞเႏُ۹་֖ 12 ըȄ༮‫ޫݛ‬ᔂఀ҄ϠᑉዎߞЂၖ‫ي‬ໂ‫ף‬ ༓Ȃ‫ڹ‬ఀޫѪЙԓᏋԪหާȄࣆܹऎ෩ ୼ႍޫѪᎳ‫ظ‬ϢߞϯϼေЮႤࠛ۶ዴՐ੡ ༡֬Ѽ‫ڭ‬ӏۤఀщЂߞ՘ੜȄ௞ਛে۲ᣰ ࣆܹۘ‫ࠜـܠ‬งߞ޼ನў੯ȄҾࠜԺᆬࠑ ӯȂᕕႍ՘ӲϘৎൊࠝ௞ࠝᆾᇒ༮‫ޫݛ‬Ѫ ᎳȂ‫ڭ‬෶࠳޻‫ߤܫ‬஡֖ஜ୓‫ิڽ‬ьճࣖߏ ߞవ‫ݸ‬Ȅȶ಩ԴᕕႍϘൻӖ༊Գٙ‫ܠ‬Ꭱ೚ ᇒ༮‫ޫݛ‬ϞȄȷҾࠜሲȄᖖᄩ࠲᠕؊౶Ѫ Ⴄ࿚௞ਛ౥પᑨᢸൾЀሮऎȂ಩֖ߞనࣉ Й‫ږ‬ѽ෩୼ѪᎳȂิь೟ໂ‫ף‬༓Ȅ

2 ϯ۹Ӑጤ௲ొলȶླྀ෻Ӟ዇ȞOswaldȟ ȷၒঅ‫ݿ‬ՍфྲՍҔൊ௲‫ڽ‬ዷࠥ۶ࣸ‫٭‬ НࢢȂԧ࠲ᔍ஥ϫঋবᗜྲϘᏇߞ૶Ꭺ ጗ϞȄഺ࣏ਆ‫ܞ‬೐Ϙৎጤ௲ొলȂӏ‫ڽ‬ዴ ৎѡаҞକᘘྻҍ಩Ժըഺᇌ෋ԚчઈȄ Դᖢႋ૶Ꭺዴ༓ࡈȂԧ࠲ᔍ஥ߞѕఐൌྻ ࣏ᮜᮛߞȄഺ‫ڱ‬гҦЏ՜ۖዴϼԊ૶ᎪӦ ᎛Ȃჰ঍‫٭‬ਚНࢢᘘྻ՜ۖ‫ـ‬ԺȄԴȶ ླྀ෻Ӟ዇ȷൄണНࡈȂ߆ጤߞчઈЏ७ ‫཰ڹ‬ՍȃྲՍ۶ᇯՍ๴ӠЋѫȄӫࡈऎ ѤȂ཈཰Սߞѫ‫٭‬ᎪᔺӦ᎛බኊৃ 4200 ေЮȄჰ঍‫ݿ‬Սߞ࠲ᔍ஥ȂՂSuncorpȃ ᑫࣷ࠲ᔍ༰ᄥȞIAGȟѽф‫ݿ‬Ս࠲ᔍ༰ᄥ ȞQBEȟ௟বᗜྲϘᏇߞ૶ᎪӦ᎛Ȅ

˧ ݀ρ៌Ιශ

ӣၯᘈຟ ‫ݿ‬Ѐ᠋ՍࠕවՐᅇᅇᏎჃলዷ۶ ࣸѪȂ҄ညԳ‫ܧ‬ӔॴЙඝ‫ڏ‬Ȅփ ࠲ᔍгҦԯऎঋবᗜһᛝᎪѾȂ ϵၢఀৎȶգ᝱ԢညȷȄ҄Ϡ ᆷ්ߞ࣏Ȃ࣊๒ညԳ֋๒‫٭‬ਚՂ թᔛ๴Ȃ‫ܧ‬ӔেऎЦኃᘘЙྦྷ ᛓ۸ȉᑂሲ 2011 Ր‫ݿ‬ՍЂѪН ࢢȂգЙь‫ݿ‬Ս‫ܧ‬Ӕྦྷҝᐍᆬ ӎȂ֭಩Դऻ‫ڽ‬ऎዴ‫ڭ‬ЙԺȄ ‫ܧ‬ӔেЙߺྦྷȂ࣏‫׎‬ԯऎಾ᡽༏ Ͽȉᑫ࣏ࣷೊӔ஼ਛȂഺৎຕᎢ ৆࣏գᙇྍҳȄ

ᐬΡЙᐠኦ 000ฒ‫ݲ‬Ռ ଢ଼ۡ՝ ˧ ໯‫ݬܜ‬

ӣၯᘈຟ ُৎࡱҾൌգϘ౧ȶӓᓐޫȷ Ȃᐍᆬӎߞȶӓᓐޫȷ࠮࣏༮‫ݛ‬ ޫȄ࣏֭Ȃ໸࣏ӓᓐޫȂ໸࣏ٟ ‫࠲ޱ‬ቪѪᎳȂԯऎᑋৎࡱҾԫඅ ‫ݛ‬ዩൌԴഺ౧ޫ㡯Ȅည๒ȂᑫЂ ‫ڲ׀‬ᅆᖖᄩ࠲᠕Ϙരদ໛Ȃ༮‫ݛ‬ ޫ಩Դϵබ࣏೟ໂ໹ዾȂ‫ܥ‬ӏգ གଙຈఐ޶ҍ಩Ȅ๑ᎢՂ֣Ȃӏ ࠥᇫᖼႋٙ༮‫ߞޫݛ‬ѪᎳயᛟȂ ፁᅁ‫ے‬Йਟ፤ȂҾࣆܹᕕႍգྲ ߞᗝనȄ

4 ᑫࣷᇦࢧ‫އ‬சცୈᇒನൊࠕџࠑӯȂӤ‫ݺ‬ ೊஜႻᖉ஥ӏକԨా෯‫އ‬ச഍֋ஜ෩‫ڻ‬ј ᑟ‫ڽ‬ც‫׈‬੡Գ‫ࠫ׬‬ਿȂӒൄ՘000‫އ‬சᕕ ຍܼሱȄᇦࢧ‫އ‬சცୈᇒನൊᗁ၃ನՉ዇ ᐆࠑӯȈȶ‫ا‬েЙౕؓԴգϠ‫ۻ‬យϘ㤵੡ ๴಩๑‫ޱ‬ፁ‫ܠ‬ҁߞ֜၉ȷȄ‫ܠ۽‬ც႖഼ࠫ ҞԨ000ᑆ֯৶෩‫׈ڻ‬੡‫ڽ‬ცԳ‫׬‬Ȃ֭ј ᑟ഼ࠫ཈କ෩‫ڻ‬ᎮඏԳ‫ࠫ׬‬ਿȄҁࠑӯᇦ ࢧ‫އ‬சცୈൊُՐతۖ100ေৎѽϯјᑟ ِׄ‫ڽ‬ცȂ໹Ⴥᗁ‫ڽ‬ც༓50%Ȅᇦࢧ‫އ‬ச ცୈᇒನൊ֖ࣆᗁ໗ߺਾࠑӯग़஼۶Ґੋ Ђცࠫ஥՝ԴවՐࡈබജঋِԨᇦࢧ‫އ‬ச ഍෩‫ڻ‬јᑟ‫ڽ‬ცԳ‫ࠫ׬‬ਿϞȄ

01 - 02 - 2012 Issue 318

˧ ۡ՝ፏ࢑

ӣၯᘈຟ ૌߞȉЈ፠ѽऎ000‫ِ߰ׄ֜ܠ‬ ߞ֜၉Ȃ࣏ನ‫ݙ‬ည๒ᕕգߞґ କȄٟྐۖഺ༵ґକᘘٟգ༟ ഼Ȅ࢝Ժ੡৏Ȃِ࣏ׄ߰ॻሬ‫ڭ‬ Йࣹ‫ྲߞ׀‬ೊӔȂϫ‫ࢅ߰ݕ‬Єȃ ցϠȂత።৶ঋ‫ڶ‬Ꮻᅆ႖‫ڽ‬ፁ‫ܠ‬ ِׄ߰ߞ֜၉Ȃ‫ێ‬ᅁ࣏ࠧ௱ԟᔍ ߞȄცЄ੡҃Ȃഺᙇᙇґକᅁ಩ ୓‫ڽ‬؆ԑЙ໱‫י‬շНϧȂ֭බ࣏ ٟକᅁ಩Ȃщ৥Ի‫ࢥݙ‬ϞȄ

07


жࣨጕ Ԥᖐ‫ގ‬Ȉ

ܹಁжࣨ

www.rejoice.org.au/radio

1

˧ պ٨ᇄ‫ܜה‬٨

˧ 㠲Јณ‫ޟ‬Ιড়Ѹ઱ώኅ

˧ ೉៌τд

08

2

3

ߡያȈ ༉Ϙ 17.00 ༉ϟ 9.00 ۹џ 13.00 ᙇያȈ7/24 ᔌ੡՜ᡘ

छ୽୤ដ଱‫׳‬টήӈ୽୛ধΡᒵ छ୽୽ོ୤ដ଱ 29 РήϿоᔆইӻኵಉ‫׳‬ট୤ដ ষघᑱ•պ٨юӈήӈ୽୛ধȄ᝷୤ដ଱ѴҺᜰ߽ ‫ۏ‬ষོ࿋ЈΰϿΙम‫׳‬টᄇպ٨‫ޟ‬ඪӪࡣȂ୤ដ଱ Ӓོо94ಉᄇ3ಉ‫ؚߒޟ‬๖‫׳ݎ‬টΟ೻ΙඪӪȂ‫ٺ‬ պ٨ԙ༹࣏Б଻ཱིϱሧϛॶ՝ᕕு‫׳‬ট‫ޟ‬ඪӪΡ

ᒵȄպ٨ΰ‫ں‬ӵ୤ដ଱Ѵ‫ོۏ‬൷‫ڏ‬ඪӪᖞ՗‫ޟ‬᠙ᜌ ོΰߒҰȂт஠൶ؑ೽ႆѴҺഊ৷၌‫ؚ‬Ӏਭਯ୰ ᚠȂ௰ଢ଼оՓӖ‫ڷ‬Б୚඼‫ۄ‬१ం‫ޢ‬௥‫ڷ‬ፙȂӣਢᔖ ᄇ੉ঐᡐϽ‫ܚ‬അԙ‫ࡄޟ‬૏Ȅ౪ӈ୽୛ধ‫ܜה‬ᑼ•պ ‫ݓ‬Ⴓܻۡ2Т1Р‫ڣ‬ӈȄ

धශᏲ᠞

ӣၯᘈຟ

ֹ‫ڧ‬ҍӠ‫ݺ‬ॊᜲ‫ݛ‬ԺՍМ֢Ҿࠢࠕྑᜲ‫ݛ‬ᛉȄҁ ߞѭᓐನࣤ•ֹ‫࣏ڧ‬Ϙԩϟᐼ൙ক঳ֻ֖ᄥߞ঳ᑟ ႏᏼ৶Ȅֹ‫ߞڧ‬ਛਲࠫ‫܇‬чѹిȂЈ੡৏ᘘฅஇ Ⴥቃ೉Ȅ1966ՐȂֹ‫֋ڧ‬᝸ඡԩணҐϞग़஼ઔক ࢢ൯‫؝‬Ȃ༟‫ܕ‬ӒՑ་Ϣক༤‫އ‬சȄ಩Ր 69 ࿐ߞֹ ‫ڧ‬1984Րឮᓴᗑ‫ڣ‬ண៉৶՘ґȂ་Ϣண៉୰ҳ܎ ྻȂჅҝұՐϘߡᑉԇҳ܎ྻѹਯȄҁฅ‫ݺ‬2004 Րឮᓴᗁ೚Ȃ֭ѽྋ਴Ԛཕీຜ੡ԇᗁ೚ҿؓȄ

ֹ‫࣏ڧ‬໸ᐼցֻȂϘँ๼ᆔ‫؛‬໪Ȃླྀѐ୺ᓴᑄҁҍ ԇ஼ச০ȂЙߢ࣏‫׎‬գԨ‫־‬஼ӯࢃߞྍᄦȄЙჅȂ գ໸ᐼ၃ᢚߞֹ‫֬ڧ‬Ѽᅆኧֻ‫ڭࣷڲ‬๑ՀྏȂᗏᇍ ȶЙକፁࠫ಩ԴգӅঋԴ‫ࣷڲ‬ኧҐক‫ڰ‬ϧ༓ȷȂ֬ Ѽ࣏۶ླྀѐ୺ȶদࠔ‫ࣷڲ‬ȷߞᐼರहჁ०Ȅည๒Ȃ ȶদࠔ‫ࣷڲ‬ȷߞᐼರ‫ࠧڭ‬ϘۧኧֻȂ‫ݕ‬ധֹ‫־ڧ‬գ ‫ډ‬ຉȂҞѽ഼ჅҳӹјࣱԴ‫ࣷڲ‬Ꮾ‫۽‬۶๴ਣग़஼ߞ ዆ᠩϧȂϵӏҞߢȄ

ཱིՙ៌Ѹ઱ӰϽᏰ‫ސ‬෤੼Еีϛ୽ੑາ‫ޱ‬ᐊ኏ ཱིՙ៌ࢇ‫ߖۺ‬РᜌᄂӵΙ‫ཱིٲ‬ՙ៌ٰᇧࠢϛᔮกю ΙᆍϽᏰ෤Ꮇ‫ސ‬Ȃ೻ӵσ໔໌οཱིՙ៌ٰᇧࠢ‫ޟ‬ϛ ୽ѿൟȂϐЕีੑາ‫ޟޱ‬ᐊ኏Ȅཱིՙ៌಑Ι౰ཾഋ 24РࡇշЛࡻཱིՙ៌‫ڍ‬ড়Ͻ޳ϴѧ኷ୄю୵‫ڷ‬ӵ‫ޏ‬ ൟ‫ٺ‬Ң֤ᚖ⒞ₕ‫ޟ‬Ͻ޳Ȅўԑ9ТȂཱིՙ៌ശσ‫ޟ‬

ٰᇧࠢϴѧ㠲Јณᄇ౰ࠢኺҏ໌՗ᔮกਢี౪ȶྃ ཌ໔ȷᚖ⒞ₕ෤੼Ȅཱིՙ៌಑Ι౰ཾഋ26РӵۢП ᆩમᇳȂᚖ⒞ₕᇧഅ୦኷ୄ‫ࢊڏ‬Ң࢐Ӱ࣏ӵвѸϛ ཎѴᔮюΟཌ໔‫ޟ‬෤੼ȂՄиѫӵЍ໔Ѹ઱౰ࠢϛ ೝี౪Ȃ‫ٮ‬ϚԆӵܻ‫ڏ‬тٰᇧࠢȂԃѸ‫ٰܖݶ‬ႎȄ

धශᏲ᠞

ӣၯᘈຟ

ु‫୼ށࠑٿ‬ᐗ༓ߞᛕⓝ⃔ᅆϠᢜஉ௵գਚȄ֭஼ቫ ӫࡈ‫ڭ‬ٟգҷሦࡡК‫ף‬ᛕⓝ⃔ߞন༓ዾ࿤Ȅྲ֘᠋ 95%ߞ‫گ‬ሦࡡӡ‫ݺ‬ҍϾȂՐҍϾᛝॗ80Ժኆग़ЮȂ ֫ᗁҍϾᛝұжНϘȄК஼࣏ྲ֘᠋‫گ‬ሦࡡ൵Ђߞ ҍϾҾඞȄ2008ՐȂ஼ಯҷ૰Кᕭเҍ‫ף‬գϬᇸ ⓝ⃔ȄթࢢȂ‫᠋֘ྲ֋ڽ‬ȃᑫЂ‫ڲ׀‬۶ገࣷߞ‫گ‬ሦ ࡡ‫ۦ‬К஼ઐ໱߰ୠదȄྲ֘᠋ߎඞऎ෩୼ว߲‫׀‬ӡ ತȂิь๻ቕᣃճࣖԳϭѪȂգ੡ኡᡍᛕⓝ⃔Ȅ

ᇨϯࣹཇȶұЂҷ࿚ȷȂ‫׈‬ഈ᠋ȃ዇஼ȃငЀ۶ྲ ֘᠋Ȃ࣏Ϡѵ༡‫ܥ‬ӏജճࣖߞұЂ૷ಐҷ࿚Ȅഺည ๒࣏ജϬᇸⓝ⃔‫ڰ‬Ԇᕂ‫ݏ‬ϞߞК஼ϠϘᇌᅆग़Հߞ ዓ዗Ȅᛕⓝ⃔ҞକգਚϠᢜஉ௵Ȃ֭ྲ֘᠋ўবЏ ၃ጏ౻Ȃ‫࣏ࠧڭ‬ԨѱҷКᅫҐᛕⓝ⃔Ȃփ࣏Ԩߎନ ኡᡍᛕⓝ⃔Ȃᘵ๒၃ȶѱᢜȷઐмНࢢգྋ༓ร ઻Ȃ֭Џ๑ᜣϠᢜஉ௵Ȅ‫ا‬েౕؓഺ႖࣏ૌߞȂԯ ‫ק‬ᄩКߞК஼ՐቅѭӓȂᅁԴщቮঋᔹᎳߞҷ࿚Ȅ

೉៌τдٔⅼ੫ᝋպ๛ࡇշଝ՝ ೉៌τдٔⅼ੫ᝋպ๛28РఏีߒӒ୽Ⴋຜᖿၗࡇ շଝ՝Ȃ‫ߒٮ‬Ұ஠ܻϬԑ4Т30Р‫ޟ‬೉៌τд࿽Ϟ ሬȂ஠д՝ಋҺ๝‫ߝڏ‬υ‫ٳ‬ᐣόσȄٔⅼ੫ᝋպ๛ ᇳȂȶҏ໊ѲȞ1Т31Рȟ஠ኊઢ‫ޟר‬75ྑҡРȂ ‫࡞ר‬ଽᑹՌϏ‫ٷ‬ณ٘ᡝ୊ஶȂ೻‫ڍ‬Ӈ‫ٱ‬௑ᡱ‫ؚۡר‬

᜝ўд՝Ȅ‫ר‬ᇯ࣏୽ড়ᔖ၎Һ๝ཱི‫ޟ‬ΙфȂ‫ר‬ᛄԤ ശσ‫ޟ‬Ռ߬஠д՝Һ๝‫ڋޟר‬υ‫ٳ‬ᐣόσȄт‫ڷ‬Љ Ρ଻պՙ‫ۓ‬ϐငྥരԁΟ௥‫ڧ‬೻ӈ୛Ȃтঈ஠ᆑᅾ ‫ܚ‬૖Ȅȷ೉៌ॶࣺ଻պ•֖੫ଽ࡙ᢚපٔⅼ੫ᝋպ ๛Ȃ‫ٮ‬ᆎԂࡇշଝ՝ȶ࢐Ιএᄸ᝺‫ޟ‬ਢ‫ړ‬ȷȄ

धශᏲ᠞

ӣၯᘈຟ

‫↻ړ‬પដֹບЃѳԑԩऎ‫↻ړ‬પដֹບ • ࢃ྆‫ށ‬ ਌ • ࠠ‫ܒ‬Ґ዇Ȃ 1938 Ր 1 ѡ 31 џӠ‫ݺ‬ѐ৖Ȃ࣏զ ដՉ਌Ѓѳ۶‫ړ‬ਾࡣ዇ᓐѳߞࠜЃȄ 1980 Ր 4 ѡ 30 џȂ‫↻ړ‬પដֹບ๳௄ា‫ݚ‬ѳ֜ȄՁߞࠜЄ‫ڲ‬ ᑢЋЂԑԩऎࢃ྆ɯ‫ڲ‬ᑢЋЂ • ֹൻ෻ • ඕ޼ • ໱ চࡑ዇ȂҍӠ‫ݺ‬1967Ր4ѡ27џȄ‫↻ړ‬પដֹບ Դᗾ႖КሲȂ2013Րഈ᠋௟ࠓ‫ڽ‬ᅁࣉ‫ז‬ѹӲᐳۘ 200༉ՐȂȶԴЫՐᓴᑄଡ଼֜‫ۍ‬գપઅߞྍ၍ȷȄ

Հ‫א‬Ȃहࠫ࢝Ժᡝ߰ऻۖഺ౧ྲᇷߞ੡৏Ȃൌྻ۶ Ј፠ϘዹȂྐ୓Ϙ֜ȶҞዔȷߞѳЄ - ࣤᆬ෻ѳᔼ ࿒ϭȄӤ‫ݺ‬ҁߞཽཽ - ॻ஼Ѓѳӿആ೻Өϟѵ๴ሰ ϘӠࢲՇ஼ѳߞᚚՇȂ҄ࣤᆬ෻ѳᔼ๳௄ऎ஼ѳߞ Ҟକ‫ݑ‬໸‫ڽ‬໸ЈȂാҁ֋Ўൌ༟‫ܕ‬ᜃᆷഺ‫ڰ‬ఐգҞ କЙྻ๴ӠȄՐ‫ڰ‬Џ୼ߞ஼ѳ࣏ۖܺཇ֜Հᘘ࣏Й ཇ֜ՀȂ๑‫ֿޱ‬ᙝȂ࣏֭ഈ᠋Ѓѳ‫ݕ‬ധྻຜॻ஼Ѓ ѳϘৎ෩ӯȂ‫ڤ‬බ࣏ଡ଼ԃ‫࣏ࠧڭ‬ᅆ஼ਛЙ঑യԇȄ

Issue 318 01 - 02 - 2013


жࣨጕ Ԥᖐ‫ގ‬Ȉ

ܹಁжࣨ

www.rejoice.org.au/radio

4

˧ њ༱ᅭжࣶࣨкᗉൟ

˧ ‫݂؃‬ിȞѡȟ

˧ ๿Ӫ‫ޟ‬ᙢՓω᛾β୉র

5

6

ߡያȈ ༉Ϙ 17.00 ༉ϟ 9.00 ۹џ 13.00 ᙇያȈ7/24 ᔌ੡՜ᡘ

൬ᡝᆎ2022ԑжࣶࣨᖞᒲ୽ਖ਼༼ᝒ१ၧᒵ ശཱིю‫ޟގ‬Ι෈Ȯ‫ٗ୽ݲ‬౨ȯ໊ѐิюΙጕ१ጁМ ണȂ൷њ༱ᅭថு2022ԑжࣶࣨٗ౨ᗉᖞᒲ᠌ඪ юΙ‫ف‬Ӗ፴ᅸȂِϞᢪᢪᆎҧᒲЅ‫׹‬ಉႆแϛԤᝒ १‫ޟ‬՗ၧ‫ڧ‬ၧ՗࣏‫ུڷ‬጑ᐇհȂࣥՍ஠Ԫ‫ٱ‬ᆎ࣏ȶ њ༱ᅭߞȷȂ‫ޢٮ‬௥ඪюΟ9ԑࡣ‫ޟ‬жࣶࣨᗉᖞᒲ

Ӵ࢐֏၎१ᒵ‫ޟ‬୰ᚠȄȮ‫ٗ୽ݲ‬౨ȯ‫ޢ‬௥ᘈюΟ‫ڧ‬ ၧ‫ޱ‬Ȃᆎ୽ሬٗᖒஈ‫ོۏ‬ϛ‫پ‬Ռߨࢸ‫ޟ‬фߒ഍ೝԝ ີΟȄњ༱ᅭ࣏Ο‫ڥތ‬тঈ‫ޟ‬ᒵಉȂϚ༉юၥ125 ࿲छϯᜓօΟ2010ԑ‫ٗߨޟ‬ᖒфߒσོȂᗙ‫ޢ‬௥ ө೻‫ࢸߨٲ‬ஈ‫ᜒۏ‬ଚΟ150࿲छϯȄ

धශᏲ᠞

ӣၯᘈຟ

஼ቫ‫ږ‬ᗑԴ2010Ր12ѡ2џ഼Ⴥ‫ظ‬ೈȂԢ੡ᓴҍ Ϟ 2018 Ր 2022 ՐѵधवᘈߞᗝᓱԳȂ࠻ᜲ෻௟ ᗝᓱ2018ՐѵधवᘈȂփ҃ࠑ‫ߞࣷڲ‬ҙ཰ᆬᖔఀ Ϟ2022ՐѵधवߞᗝᓱᡋȄ࠻ᜲ෻ᕝీॻ੾᠋ȃ ֘઱ѰຈᅆјӦᓱ՘ґ‫ڭ‬ٟգє୓щЂ᠛ஜȂ֭ҙ ཰ᆬᐼർग़஼ȃᑫЂ‫ڲ׀‬ȃᘹ஼ȃџӎᖔఀѹᓱᡋ ࡋᢰ‫ݙ‬գϠЂༀೀᝡȂᎳᆷНᗏᔌНឆ୓Ȃ୫ᅆ஼ ቫ‫ږ‬ᗑߞ‫ز‬ໞ۶ࢽയϘ࢘त៱ᄧϯȄ

ᅆ‫ݺ‬ԑѵधಧ୛‫ڽ‬ሲȂЂਛൌᘳᘳॗॗߢႽҙ཰ᆬ Ӧᓱѵधव՘ґ࣏ࢨኃϘ԰‫ڰ‬ȂҪЙჅᎡϵٟգፁ ᅁߞᝋᑂȄ‫ݙ‬ѽȂȮ‫ޱ‬஼‫ږ‬ಧȯ༉ҏ᜕ਫ਼ӎ‫ڭڗ‬Й ҄ϠᏩᢘȂЂਛྐऻߞ࣏ȂȮ‫ޱ‬஼‫ږ‬ಧȯ༉ҏۖܺ ᅁቫ෠෪ϞԺьգϧߞᝋᑂȄ஼ቫ‫ږ‬ᗑ֋ంҿ‫ݛ‬પ ᑉԇ෠ࠝϠѽ‫ڽ‬Ȃҭϭ‫ૈ׀‬ӹ෱ኸҍЙፎȂࡈ‫ږڲ‬ ᗑѹਯࡣதᘘԯऎࣙը‫ڰ‬Ԇሃҿ‫ݛ‬પᅆᜨг௅Ȅգ ٟգѳ‫ޱ‬କᇒ֝ҿ‫ݛ‬પȂᘘఀា᠈‫ڕ‬຾ᖡȄ

‫݂؃‬ി‫ڣ‬ӈࠉ੫೶ኵӪᒑ߬ᎏӻПࡾ೰ ᗺᖂಛ‫݂؃‬ി։஠‫ڣ‬ӈȂ 29 РтӵߧҟѮ೽ႆᖂ ಛ੫೶ਰȂਖ਼ЅඁӪ‫݂؃‬ിᒑ߬ȄԦ⯧ඏᖂಛҺ௥ ‫ۏ‬ষོᄇԪߒᒸᏺȄ‫݂؃‬ിᇯ࣏Ȃࢇ‫ࢅۺ‬ᒵ੫೶Ρ ষਢ஀ࡻনࠌȂϚོ೶ջᖂಛᒑ឴‫ڷ‬ඌӛᗠᆸਖ਼ਰ ΡষȄ‫݂؃‬ിщߝ‫ࣺ؃‬ுҐᕕ੫೶ȂтӰ‫ڧ‬ၧဌೝ

ր‫ڍ‬ԑᅿ࿱ȄԦ⯧ඏᖂಛҺ௥‫ۏ‬ষོᇯ࣏Ȃ੫೶х ΡߨலᒸᏺȂ೶ջ౞ਖ਼ೳᆻΡষ஠‫୽ڧ‬ড়ࡾ೰Ȃ‫؃‬ ݂ിᔖ‫ܛ‬ᐊӒഋ೰ӈȄкौӵഏឩζ៕೰‫݂؃‬ി࣏ ᒑ߬ջଶဌ೰Ȅ

धශᏲ᠞

ӣၯᘈຟ

પവ੯ઘф 55 ϠȂҒࣁ‫ށق‬ൾȶࣆ޼ᐱਰȷ௫੡ ԅຈϠȂ௫੡ԅԯႦႩ။ജֿ഍ᆾူȄեⰦ෎ँ‫ڀ‬ ЮցԢዹᖔપവȄ୵‫ށق‬ൾᓐࠫȂϘ‫ڱ‬ՐցҲӚ۶ ҳ஼Դ‫ݪ‬Ϡ৶ӺԴԕȄഺ࣏‫ށق‬ൾබԇѽ‫ڽ‬೐7ը પവȄᘹ஼ᗁ೚գԇงຕ‫ࡈف‬પവᅚ‫ڼ‬Ȅхᅆ߰ሮ ऎȂપവգჁ‫޼ޱ‬Ȅ‫ށق‬ൾ1992Ր୓ంࣆȂϘߡᑉ ԇ஼ྻ៉৶ߡ֌1998ՐȄ2007Րѽ48.7%ညᓴऎ ЂᘹӔ஼ᗁ೚Ȃ՘ґፙൄᘹ஼೐ϟըࣆ៨ᏇฆȄ

Հ‫א‬Ȃॶપവ࣏ᘹ஼ᅚ‫ڼ‬Ȃ‫־ڤ‬ϠϵЙՀሲЦኃȄ ֭ഺᇌۢԇࡈߞપവȂஜ֯ᅁԴщჅߡతȂ‫ށ‬ᢖ࣏ ȶգᡋЙӡȂჅง֯኿ȷȄՂ‫ލ‬ഺᇌ‫؛‬ՑԴᘹ஼࣏ ௱ᅗȂ‫ڤ‬ҪକሲȂᘹ஼ߞӔѹ‫޼ޱ‬Ȃѽфᐳࣆᇟૠ ൌᘘ഍Դȶ๴ਣК஼ਛȷߞѪ࿤ȄԴࢽയ‫ށق‬ൾߞ Ϡ၏КȂ৏ԇᗁ೚եⰦ෎࣏ϘৎપઅߞϠߏȂԯՁ ୺ϯঋබԇᗁ೚ȂұՐ‫߰ݕ‬ϣՐНࢢȂՁϵবᗜঋ ЙঋપവߞயᛟȂЫчՁࢽയߞȂ௟‫ڽ‬କᘖֺཛྷȉ

ᆦ૯ԙϷᇄ࿲ՔџᖒҢ૖‫ڙ׻‬ᕜ੿ Рҏं‫ـ‬Ρষӵଢ଼‫ސ‬ᄂᡛϛጂᇯȂᆦ૯‫ޟ‬Ιᆍԙ Ϸᇄ‫ݽ‬ᕛ‫ࠏܒظ‬ଔђ૖ራᛤ᛾‫ސ‬࿲Քџԃ‫ݎ‬ᖒӫ ‫ٺ‬ҢȂ૖Ԥਝ‫ڙ׻‬ᕜಠफቨ෥Ȅ೻໶ं‫ـ‬ਖ਼Ѕ ‫ޟ‬ᆦ૯ԙϷӪѩȶ ߒ ‫ ॵ ؠ‬υ ‫ ڋ‬૯ શ ‫ ॵ ؠ‬υ ሖ ⢰ ȞEGCGȟȷȂѺ࢐௃૯ဨϛϷᚔு‫ڋޟڗ‬૯શ᜸

൐ᡝȂ࢐૯ӻ⍲ϛкौ‫ޟ‬ҡ‫ܒࣀސ‬ԙϷȄҳ߆‫׉‬М ആ៩Ȃछ୽‫ྥܚـंޟ‬രԑϱବᄇΰक़ᕛ‫ݲ‬৤໠ᖝ ‫ח‬ၐᡛȄϚႆȂල೽ᆦ૯ϛEGCG֤໔࡞ճȂौσ ໔໽Ңϗџ૖ԝ‫תڗ‬ᕜਝ‫ݎ‬Ȃծ೻ኺԤџ૖౰ҡ୙ հҢȂं‫ـ‬Ρষ֙ᇰҕಀϚौӵড়ϛՌ՗კၐȄ

धශᏲ᠞

ӣၯᘈຟ

Ӳࠅ؈ћฅ๴಩ȂEGCG‫ۘغ‬ᖛ೟४ኧฤȂ֭Ӡߏ ᢜаߞᖤቕϟ⣯㤧5ȞPDE5ȟྻ‫׸‬ᜣ‫ةێ‬ᖛੜ‫ލ‬Ȅ ေ֓ҞକࠡѤᖤቕϟ⣯㤧5๴෭֯ӡȂु‫ٿ‬Ϡ৶௟ ေ֓Ҟሃ EGCG Ԣ੡ަਡۖఈգ֕ᖛߞᅁᢚᄂᢜ аȂ๴಩ᖛ೟४ЙԓኧҐȄᅆ‫ݺ‬ೊนϞϠ᝷‫گ‬ၜᖛ ೟४ߞᅁᢚᄂȂഺ‫ی‬ᇌߏᎳᗑӡକ‫ڹ‬ᖛ೟४ઐҵȄ ԴႏᇒК‫׀‬ӡ଍ၜᖛೡᚐ་֖ߞᅁᢚᢖӯȂѧ୓಩ գߞ‫ة‬ᖛ᜽ߏȂഺ‫ی‬ᇌߏᎳ‫ڭ‬ӡߞ޼ᖚੜ‫ـލ‬ՀȄ

ࡣࡣȂေ֓ҞȂ࠸ᇍஈ৯ȂϫӲґϞȊಿ‫ݙ‬۹ߢȂ ေ֓ҞԴᑉԇ‫୓ࡎݑٷ‬ґକቪᜣ᜽ߏНࡈȂ‫ێ‬ᅁ࣏ Ϙᇌ޼ᖚѕᡙઽߞ᜽ߏȂ಩ՂЫȂ୺ϯϫঋྭ‫ڗ‬Ϙ ᢏȂ՘ऎ‫ة‬ᖛ᜽ߏКߞྲ໳Ȃ᝱Ⴝေ֓Ҟබ࣏Ϡ᝷ ϼေՐ‫؃؃ڽ‬ѽِߞေକᢸ᜽ȉҩҳȂϠਛॊुϠ ৶ߞᅗ࢘ᘘૌ࣏ٟߞሲȂ‫ݏ‬ЂਛᡘሲഺϘՀઐਿබ ҝ֋֖ጀӼȂ‫ݙ‬ѽᘘપԳ‫ט‬໦ЂਛȂЙঋԴਛ֋֖ ᄘႏȂေϘҍ‫ڰ‬ȂᘘૌЙߢႽࢨኃᓱՀȄ

01 - 02 - 2012 Issue 318

09


ዥᘈடᚠ

௃ᅪ੬σᏽ!ࣼϛԒࢇ‫᠌ޟݽ‬Ψ‫ࠌݲ‬ ћ0!ҏѐጡᒮഋ!!ᄦ0!Wikipedia, Appledaily

ෆೝຜ࣏ᓞဴȶగ઱ȷ‫ۏڞࢇޟ‬ষቓჲᅪȂӵΰ໊Ѳ ю‫ޟގ‬Ȯ໨ӎਢ୛໊ѐȯϛȂσᛖగਏ़ᒵᖞ༃ᄍȄ ଶΟΨᜌగԤᖿσၗᗴᑎ჈࡚ѴȂ‫؁‬ᘈӪΨኵ୽ড়઻ ሴᏲΡЅ༈൬σ՜Ȃԃդӵ੫ॶᒵᖞϛইব௧గȂ‫ٱ‬ ӇᎪᐂᐌএॷ෫Ȅ‫ڊ‬ԫ‫ޔ‬ౘ‫ݽࢇޟ‬౪ᄂȂխнӵϛ୽ ᐣѬΰϚᘞ१ᅋȄቓჲᅪࡰђҡᠮȂ೿ฬϴ໠‫׳‬ຟగ ‫ࢇࢊޟ‬Ȃϐ‫ٺ‬గຜт࣏ЖϛϞ‫ږ‬ȂԞభଶϞՄࡣ‫פ‬Ȅ

੫ॶᒵᖞϛӒΨਕగ ኒᄱᆩ࣏শสࠕՐႵऎȶҍ֜ȷߞᓐКԒϠЀȄԴ ҝՐߞપ঵ᓴᗝКȂኒౖ࣏੎ॻி‫ܠ‬Йೊߞњࢺ߰ Ȅ՝Դᓴᗝ܎৶ྻᓴᗝߞࣆ‫۝‬ध‫־‬ᓴᗝ੡ȂҁЏ၃ ࠑᅗሲ৫ॻՐѽֲೈညᓴᓴᗝȂх࣍ᓴᗝѣгࠫϧ Ȅည৫ॻՐ‫ۦ‬ᄇ࢙ᘟᇷ᠇‫ڗ‬੡Ȃኒᄱᆩ‫ـ‬ҝۖ৫ߞ ॗႽЂՈҳँг༟ࠫȂ፩ҁȶକϧਮȃӔֲౕȃᘟ ᇷ᠇‫ڗ‬ȷȂঋِҁଡ଼ᓴȄ 2012Ր3ѡКȂᛔራ෬๴ኒᄱᆩ۶ౖ੎ॻୱᖉߞϠ ᜃᆷணሃկุϠЀ༺؊ȄኒᄱᆩႾԨཇණႋ៖‫ڰ‬Ԇ Ȃ֭໸෡໸གȂ‫ౖ࣏ݺ‬ᖉϠҀሃҁᄑ౻ध።Ȃጏ౻ ҁЙౖ࣏ᓴᗝᓱߞϠȄࢢ‫ౖڽ‬੎ॻԴᓴᗝКർҍȂ Դ๴ࠑȶർ‫׀‬ᆊሲȷ੡Ȃኒᄱᆩ‫ڭ‬ٟգജՉవԴҁ ०ࢢȶ૭ҭȷȄ ႆᐝ‫!ݖܪ‬ᒵ‫ׇ‬։ణ ౖညᓴપ঵೩џȂኒᄱᆩԴ‫ێ‬ᇨራ๴ࠑȶϠԴ੠൉ ᡍಊ੡ȷћൢȂࠑӯᘵ๒֋Ўҍ‫ݺ‬ನ݇փњࢺౖ੎ ॻȂ֭ȶЙ཈գ‫֋ڽ‬ᅆјᖉᙑߞ‫ݠ‬གȃླᇖȃ੺᠗ ȃ൝ਚȂϵգ‫֋ڽ‬ԢϘୱ።ߞ‫؟׷‬ȃᢱ‫ڏ‬ȃሱႋȃ з൷Ȃत֌ᇋфਛϠȄȷȂ‫ڭ‬єӡ࿢ਛភߞሲ႖ȶ ߢ‫ا‬။‫ا‬Ȃ‫ێ‬ఘ࣋ौȊȷ‫޶֋ڽ‬Ȅ գཇౖ੎ॻ࣏ԯऎ਻ኒᄱᆩడϢȶགࠛল༳ȷȂᑉ ѕሃҁతࠕ‫؛‬໪ྻ‫ྫۦ‬ȇҐϯኒᄱᆩ၃௱ϾЙᑄ‫ڏ‬ ߞ֯লȂ‫ౖڹ‬੎ॻᑉѕџࢢϘӌᢰ‫ێ‬་Ϣҁߞ઱Є Ȃ࢝ԺаᅌྻᜉԍȄౖ੎ॻϯԇࢢȂኒᄱᆩ൵ೣٟ գജᘛҐϢྲࣆܹᇒ޼ᄥ༤‫៉ྻࣆ֖ݕ‬ȂЪ๒ȶԴ ൎȷߞኒᄱᆩȂᚼփ၃௱‫ز‬ໞҁߞࣉࣆȂ‫ـ‬۲ᣰҁ බᄇ࢙ᘟᇷг༟ԨশสҾӔႋ៖фႽᆆȄ ‫ע‬ฒџ‫ؚۡ!ע‬σ፼ᛖ ֌ϯѡ24џȂȮ༧ԍ੡ச༉ҏȯҏ๳ኒᄱᆩ௞ണȂ ണயКኒ঵࢘‫ݣ‬ᠨ֋Ўȶׄయȷౖ੎ॻϯҭߞᅌࢢ ၃ჅȂҒࣁ഼ჅКԒขᡃԨҔ‫ߡڴ‬తయᚧౖȂ‫ݛڭ‬ ᜇ‫ތ‬ўඡ྽༰ᄥ੔ౖȄҁ‫ࢽـ‬ᝋౖ੎ॻԴᄇ࢙‫ڰ‬Ԇ КሲᗿȂໍᅹฅգϬ֜௞྽ϠЀฆҁᕭᢚჅጁՆߞ ᄇ࢙ఐ޶Ȅ

10

ኒᄱᆩሲȂॶ‫ڏݙ‬๑‫ޱ‬഼ჅเᗿᑟȂ᝸Ⴏ஼ࠛϟงժȊ

ኒᄱᆩ‫ࢽـ‬യౖ੎ॻᅆҁჅᑜ‫ޕݩ‬ȂฅຍᕕჅ܎ԇ ҁ་Ϣ֖ࣆྻ៉ȂϵຍᕕҪయᚧҁϘϠҍԇϭ‫ܨ‬ԑ ஼ࣆ‫۝‬௱܎Ȃ֭ൌϘϘ঴‫ڏ‬Ȅҁሮऎౖ੎ॻϯҭࢢ റЙᅆᓱȃٟգକϧȃЙఀҾӔࠫԇȂत֌‫޾د‬Ӕ ៉৶၉‫ݺ‬ዲ‫ا‬Ӭ़ߞᅆӲবȂԯթӤҁѹࣆশส௟ Й‫׀‬Ϙ஼‫ۘی‬ȄҁࠑӯՂ‫ލ‬ѽᔝၳњࢺ߰۶ґ֊‫ڗ‬ Ԋҍ‫ڽ‬хౖߞ႖Ȃ௟ѧ޾Ӕգ‫ـ‬Ђ౭ཋϧȄ

‫ڊ‬ԫ‫ޔ‬ౘ!!ՌѠԃԪ ЙჅ๑Ꭲ൵ೣຕ‫ލ‬Ղ֣Ȃ‫ا‬েൌҞѽంЫըߞ‫ڰ‬Ԇ КȂታರۖϘᙇК஼Ϡߞᡋϧ‫ࡋޱ‬Ȃබ࣏Ȉȶ঳൧ ᆽȂ‫ډ‬Е᚟ȇज‫ۉ‬ժȂ‫ߓڕ‬ಗȄȷԴКՑࣆ޼КȂ ‫ְ࣏ڹ׈‬༟஼ґ֊ȂऎߤፋӲϭխ୺ґൻȂ֭ॶ࣏ ‫ڶ‬᡽ᡋ֜ȂЙߢ་ଡ଼ȂϘዹྻЙఀຠೣȄᐾֻዴϩ ေȃᐼ๑Йർߞᆔࠐԩ֊ᘹࠫ࠮࣏൵‫ڼڸ‬ЄȄ

௞ണаਟᜉԍࢢȂኒᄱᆩЪ௻Ꭰࢽఠ៳ᅁȂȶُҮ ሲ႖ൌҞ၃เᗿւᢚȷȂϫጏ౻๑ྍ৆ౖȂϵЙ࣏ ȶِ‫ܡ‬ЙႾȷȂҪ࣏ᅆౖȶϘ‫ز‬ϟ࠲ȷȂ‫࣏׈‬ᚣթ ‫ڰ‬෩ᓹౖ੎ॻቮঋ‫ؼ‬ຠȄфࢢ‫ـ‬ԴҩϘԊᗏ‫ށ‬Кࠑ ӯȂՂҁӏକ഼ჅเᗿւᢚȂ᝸ȶϘժѽᘁчϭȷ ȂՂᝋᅁౖ੎ॻᗾЂ႖ࡋҁҪቮԨҾӔႽᆆȄ

ኒ‫ڣ‬ᄳఀчϭࢢȂᘹࠫࢯґӠᡭȂᅇըԨኒ‫ڣ‬ঋِ ࢋԳࢋѳȂ‫ڹ‬ഺ֜Ӡ‫ݑ‬Ժᆷߞ‫ז‬ѹȂ՝Џ໛ҁऎѕ ၛЂఈȄۖϞ൧ᆽЕ᚟ജ໵੡ȂҁЪЙߢ՜ᕦȂх փЙᆕНఐ࿕‫ࠑڏݺ‬Ȃ൵ೣҪକྒ‫ڽ‬࿝౉НᇋȄኒ ‫ڣ‬ᐋϭߞᔝၳᓖರਛ௺‫ډ‬ȂࡋৣৣहхȂᕖఀߢ‫ݙ‬ ་ଡ଼Ȃ౶޿ґԩȄᗂ‫ڹ‬ኒ‫ࢋڣ‬ԳຜҁȂҁϵᕖఀ் ‫ݡ‬Ȃ‫ڭ‬ѽᢜ਴ԺઽऎӤȂࢧࣹࡌଡ଼ȂЙயจࣆȂഺ ዹЖକᢰኒ‫ڣ‬៖ᆷȂఀѽຠೣȄ

గਖ਼ၧᒵ!ཇဍ፡ࢥ ኒᄱᆩ୵ࢽᝋౖ੎ॻሲᗿ۶໛޾ӔऎዲϠНҳȂ‫ـ‬ Ꮋ᜕ౖฅ‫ݚ‬ᓚϘӌညᓴપ঵Ȃ࠮ྻ܎ԇҁҍԇ֖ྻ ՘৶Ȅ֭ԯऎኒᄱᆩ࣏પ঵ᓴ܎Ȃϫ֋ᇍ‫ظ‬ϞౖϘ ೈȂ‫ݙ‬ѽԺԩ‫ࢠޱ‬धϠҀൌࢽҍȂౖઘཻႦᓴࠑব ᝋᑂ՘ӲȄੲᑂȮᓴᗝȞህᅑфࠧ‫֖ޱ‬ऎȟ౧‫ڼ‬ȯ ȂҒࣁપ঵ᓴᗝԴаȂ৏ᓴϠԨᓴӔ෩‫ૈ׀ڻ‬዆ᠩ ‫ظ‬ೈྍԨȂ ‫׮‬ҞକჁ‫ޱ‬ȄԯթȂգ޾Ӕࣆ៨ϯ༉ бۖ྆ࣆг၌ᗝඡౖ੎ॻȄ ྆ࣆг၌ӎ༉ϘӒՑӲ੯Ꭰࣤ‫ڰ‬ԆȂ྆ࣆ௞৶Ө㒎 бࠑӯȂྻࢷ࿰຀ؔȂ௟Ꭰࣤඡ‫ט‬ᚼӹࢠࣆҦȄЙ ჅЍ៨៉৶֣‫᠋ٽ‬බࠑӯȂᘵ๒྆၌ࢽઘфપ঵ߞ ৎ੯ྻ‫ؼ‬ԨࢠࣆҦ㣵ඡȂ֭ࢠࣆҦӺ࣏Ӥપ঵܎ԇ Ȃ᝱ֺ҄Ϡྏۖգ‫֒ڎ‬ᎏॎȂՁሮऎӤӲ‫ྻޱ‬ѽપ ᡋ‫ޱ‬ᅔࣤ‫ڰ‬ԆႵକ࠲ࢺКӲȄ ‫ڰ‬Ԇߞࢢ᠈๴ਣՂ‫ލ‬ȂहညєϠᝯަȄЙჅኒࠕџ ൌӏԓգг༟ᠨব‫ݕ‬԰ᕕ‫ڰ‬ԆȂഺ҄ϠᜃᆷȂҁ࣏ ‫׎‬Ӓ‫ۖۦ‬Ҕ‫ڴ‬ўবߞࣉᕅȄԴ‫ڰ‬Ԇ᜕ҍНࠐȂЙь ϠൌሮऎȂኒ࣏ఀۖࣙ‫ڱ‬КҴ୼ኸߞњࢺȂЖ௉ᗙ ഺዹߕЂᎻ᜕ߞȄ֭ం಩੡ߞߐ޶ऻ‫ڽ‬ȂКҴᅆ‫ݺ‬ ‫ڰ‬ԆߞۤᅗЪԴ‫ڎ‬ϧНКȄ಩੡‫ת‬༡ಽཇኒ௟Й࠲ ‫܎۝ࣆێ‬৶Н֜ȂՂ៳ᅁȂኒ࢝ҞକЏҵҝ‫ێ‬ᏫЋ Ȃҁߞ๴᝱Ҫ៳ທԳхᕝȂ‫ڭ‬Й‫ږ‬ѽ‫ౖݛ‬ϭҭȄ

Issue 318 01-02-2013

‫ێ‬ᅁȂ‫ۉ‬ժߓಗߞࣆ޼಩ᅁԴК஼ᑢҫϯЙᙝদᆊ Ȉ৫գ‫ق‬ѵӔӛ‫ࠝޠ‬Нᢏȃ؇գቀԜ५‫ޓ‬୧៖ֻᡋ ȃ‫ށ‬գզЮጫ႗౭ґ֊ȃКԒࡋգѨᑨ‫ৄތ‬ћভ୽ ኒь‫܈‬фѽᓖхࡔགྷჀ౭‫ޒ‬എȄѨᑨ‫ތ‬Ԑࢢ෢ᓴϞ ኒь‫܈‬ф‫ޒ‬എ֯ऎ֋Ўߞ‫ݚ‬ាϠȂ֭ԯ‫ی‬Ϡൌԧգ ֋Ўѹ‫ڍ‬ȂྍᄦᙚೲѨߞ዆ЄȂҩ୓ឤ٫Ȃຕ‫׮ލ‬ ‫ڽݢ‬Ѩߞಟ‫؟‬ȂജѨᓐ֋‫ݛ‬ϭ୺‫ݕ‬Ⴠ֌‫ظڕ‬๑ႮȄ ჲᅪю՝!ђଽᇐк ጢఉК஼ᑢҫߞኒᄱᆩȂ ನᕕߢႽᘹࠫȃ਷ႿНᏅ ߞϭඞȄҞఓҁࡒٟգం ᑢҫКᐯ೫Ȃ௱௱ৄ೫ᗁ Нཕҝᕅౖ੎ॻȂत֌ാ ๫г༟‫ز‬ໞౖߞࣉࣆȄҁ ഺዹॎҍ֋ЎߞԳ֜Ȃϵ ᝱‫ݎ‬ҁྻ‫ݢ‬అౖᖉϠҀߞ ‫؟׷‬ȃᢱ‫ڏ‬۶ሱႋȄ

ᘹࠫ

ᙩੲ‫ܺٿ‬ȂኒᄱᆩߞᓾȂ࣏፡‫ݺ‬ᅆౖ੎ॻອ‫ߞݑ‬Й ϞႋȄҁሱѽऎౖ੎ॻ࣏Ϙԩໍѕૼᓔߞ৫щ‫ܟ‬Ȃ փёྐ֋ЎҞѽ҇ည᛬ወߞ‫֒ڎ‬Ȃ୎ЙߢᅆўҪ࣏ Ϙৎѕ଒બ૫ȃਟЙఀϠߞኒ‫ڣ‬փЏȊ


ጽύȞѾήȟधᄇ๿22՝ᄇЙ

ዥᘈடᚠ

ጽύσৱࢅᏽ‫ޡ‬ෘ1ᄇ22ԙђ ћʟҏѐጡᒮഋ ћʟ ҏѐጡᒮഋ ᄦʟ ᄦʟཱི๼‫ޥ‬ ཱི๼‫ޥ‬

1 Т 27 РȂ௃ϛ୽ෘ଱༈‫پ‬ੑ਀Ȃϛ୽ຫෘ੫઻୽ሬσৱጽύȂӵငᐣߖ 8 ωਢ‫ޟ‬वᏽϞࡣȂо 16 ഽ 6 ‫ޟڷ‬Ϛఁᏽᕼࢅᏽ‫ޡ‬ෘ 1 ᄇ 22 жࣨकᓃԙђȄ‫ޡ‬ ෘΙᄇӻ‫ޟ‬ШᗉȂ࢐ᄇΡ᜸σသᆣӫ૖Ψ‫ޟ‬ѼσࢅᏽȂӵႆўߖԻԑ‫ޟ‬ᐣѬ ΰȂ୽ሬຫෘȃϛ୽ຫෘ‫ڷ‬൜ෘࣨ഍ԤΡϚᘞөཱི‫ޟ‬ଽ৫ፐᔞȄ

ጽύࢅᏽԙђ ӎըࣄᐼᘈӤК஼໪ท‫ྻ۝‬ȃКҴც໛ሂຈඏ֜ ѹᓱȂК஼໪ท‫ྻ۝‬஘૪੩ࠜോആຶЬ೜ሲȈȶ ഺ࣏ϩϣՐࢢ‫ྻ۝‬ԓϘըೡᚐߠทѵध॔ᔂࣄᐼ ᘈȂթࡈգවըࣄᐼ‫ڭ‬ӏᖔఀ‫ྻ۝‬ሮҞȄȷ 22 ԩ ணᘈทјȂঋِӅ༷ࢺգК஼໪ท‫ܡྻ۝‬ўჴ๴ ߞϬૺѽϯทЀᝋ੩Ȃ‫ڭ‬ഢ‫ܠ‬ԇ֣Ϙ؊ทҪঋᓾ ඡ‫ی‬ը‫ޱݢ‬Ȃည‫ֿ׈‬঑Ȃഺঋِ፼ЌߞୃᐸϧӅ ༷ທᅆ࿤ፁȄ ഺϘըߞߠทࣄᐼᘈԴෳՍৎཀྵ་֖Ȃ 22 ጹท‫׮‬ Ӥ०ᅆ 22 ԩணᘈทјߞ፼Ќપૺ஼ቫЂਰே॓ท Ԑ֖ȄԴ7ৎԺЈ੡ߞᅆ؊Ⴥ຀КȂ፼ЌϘߡൌЙ ԫЙඅत֌Йϯෂ‫ݙ‬Ȃᔖᔖࢥւ԰ᐸȂѽ࠲ᝋୃ ᐸߞທᅆᇟፁȂ۶ҍ‫ߞݢ‬ȶछ৞ᜦȷȄ൵ࢢȂᔌ ຾೐ϘҭߞϘૺทЀզ؈ஈሮᓮȂ፼Ќપૺ஼ቫ Ђਰѽ 16 ർ 6 ۶ߞЙీᐼᖻࣄᐼߠท 1 ᅆ 22 ѵध ॔ᔂ՘ґȄ ‫ޡ‬ෘᐣѬோδ К஼໪ทߠทѧᘈߞᑢҫӤ‫ڽ‬ЏϳȂՂ‫ލ‬ᅆјѪ ӀϘଠȂϠዴϫႵьȂ‫ڤ‬ኃЂԺዴᚚ྽ทЀൌକ ་֖ߠทࠑᆊȂ࢝Ժ໪ทѧᘈຕ‫ف‬Нࢢൌྻᗝ֖ 1ᅆ2ȃ1ᅆ3ߞߠทࠑᆊᘈ֯ऎ਎ጄᣍಿߞ᏶ᒸြ ӫȄЙჅȂ֯ऎӒՑࣄᐼ॔ᔂߞѧᘈȂࡋգႵЂ ᝱࢘ȂգӒՑ॔ᔂߞߠทࣄᐼᘈ൵՝ߞୃᔂ៳‫ݺ‬ પૺЂਰ१ᅷົȂҁ൹ൄϞߠท1ᅆ12ߞୃᔂȄ փԴߠทࣄᐼᘈўব൵නಽԩߞȂ࣏પૺЂ ਰࣨЂົȂҁԴ1988Ր൹ൄϞ1ᅆ15ߞྲ॔ ᔂȄ1995Ր2ѡ25џȂК஼໪ท‫ܡྻ۝‬ўሮ‫ߞܠ‬ ȶ‫ڴ‬ಏ‫ޓ‬ȷࣨЂົપૺЂਰ 1 ᅆ 19 ߠทᘈԴК஼ ท୰ᗝ֖Ȃ 19 ԩணᘈทј‫࣏׮‬Ҕ‫ڴ‬ҾϬૺѽϯท ЀȂѧᘈᑢ੡ 7 Ј੡ 20 жȂࣨЂົԑൊேԐјۤ ఀ 9 ർ 8 ۶ 2 ঑ߞ‫ڸ‬ᖻȂ൹ൄϞྲ॔ᔂȄࣨЂົϵ ԯթജ᠖ऎȶ‫ތ‬ўცၝȷȄ Դ 1 ᅆ 19 ۶ 1 ᅆ 22 Н༡ȂգჅ‫ی‬ըӏᖔК஼໪ท ‫ྻ۝‬ሮҞߞߠทࣄᐼୃᔂȂ‫׈‬፼Ќߞ 1 ᅆ 20 Ȃ۶ ៨෺ߞ 1 ᅆ 21 Ȅഺ‫ی‬ըࣄᐼԯऎЦኃ১ԯӏᖔК ஼໪ท‫ྻ۝‬ሮҞЙఀփߢȂ֭බ಩ඞߞఐ޶‫ڽ‬ ሲȂൌ࣏՘ґ؆՘ࣄᐼȄৃఀϘ෩ߞ࣏Ȃ៨෺࣏ ࣨЂົપૺЂਰߞᐯӠȂҁࣄᐼ 1 ᅆ 21 ՘ґȂԺ ьգ‫ڱ‬ऎਰࠝߋ԰ᅷ᠖ߞྍۧȄփ፼Ќપૺ஼ቫ Ђਰթ๫ࣄᐼ 1 ᅆ 22 ՘ґȂ࣏‫׎‬ϫྻ‫ە‬ᑬ៨෺ԓ

߳ᛳ•Ꮞ຅Шᗉਢ‫ޟ‬ൟශ

࢘ࣄᐼ 1 ᅆ 23 ۸ȉՂ‫ߞ࣏ލ‬႖Ȃ‫ڤ‬Ҟᇖ࣏Դឮߋ КहТ࠳་෩୼ߞ‫ۏ‬ፑϞȄ ୽ຫζԤଽΡ ߠทࠑᆊ‫ࠧڭ‬К஼໪ทߞ௞‫׀‬Ȃ஼ቫ໪ทԢዹϵ գߠทࠑᆊȄ஼ቫ໪ทߞߠทࠑᆊϵ՘ऎላೀ ทȂЏߢ൵՝ߞላೀทᘈ‫ݺڰ‬1266ՐԴ֢ᜲ৖ᚠ ᗝᓱȄ‫ޱ‬஼஼ቫ໪ทЂਰӄ੬૶Ӟ - Չ዇ધ • МҺ ੲ • ໄ‫׀‬ԺᆬԴ 1783 ՐԨгಿਣӯ‫ێ‬Ԣ੡ϭϬጹ ላೀทߞକϧ‫ڭ‬ᖔఀһЂ՘ґȂԧЂඡൢᅆҁߞ ՘බຜПඡႽȄթࡈໄ‫׀‬ԺᆬԴ‫܆‬༡๑‫ޱ‬Ϣᇂ੡ බԴၝઔКᅹࢥทጹȄ࠲ᜲ • ᐍໄԴ 1858 Րላೀ ᅆ‫ة‬ϣԩ஼ቫ໪ท୼јȂຕ‫ލ‬ऎбർ‫ی‬ӀȄѵध ঵֜஼ቫ໪ทѵधࡄকࢃ྆ • ҫ‫܃‬ҺଲԴ 1867 Ր ‫ݺ‬ᏒচԢ੡ϭбጹላೀทȞϬർϬӀȟȄ ་Ϣ 20 ѵ॔Ȃ஼ቫ໪ทߞ‫ث‬ങգϞ࢝Ђ෩୼Ȃላ ೀทߞୃᔂϵఀۖЂ඼෩пȄ1924ՐȂ஼ቫ໪ท ҫϯ൵ᔹ‫ߞٽ‬ทЀНϘ‫ڲ‬ᑢЋЂ•ࠠᅐ‫ޟ‬Դ૸ॗ۶ ᅁϧ௻ࡏߞᅆјԢ੡ϭ26ጹላೀทȂ՘ᖻ࣏16ർ 5 ۶ 5 ঑Ȅ 1934 Ր 7 ѡ 16 џȂࠠᅐ‫ޟ‬Դ߿Ґ৯ϭ 32 ጹላೀทȂ՘ᖻऎ 19 ർ 5 ۶ 5 ঑Ȃ‫ྲ۔‬Ϟѵध ॔ᔂȄ஼ቫ໪ทላೀทߞ൵୼ୃᔂ៳‫ ݺ‬George KoltanowskiȂҁԴ1960Ր؆՘Ϟላӫท1ᅆ56 ߞ‫״‬ᗝȂ‫ڭ‬ѷ‫ێ‬К50ጹᖔർȄ ంዴՄϯऻȂ֬Ѽ஼ቫ໪ทߞላӫทѪӀѧК஼ ໪ทঋ୼࢝ԺȂ֭ഺᅁቫϯഺ۶᝱࢘գᝯȄК஼ ໪ททጹѧ஼ቫ໪ทЂ࢝ԺȞК஼໪ทऎ 90 ৎ ၢЄ֜၉Ȃ஼ቫ໪ทऎ 64 ৎȟȂทЄߞֻᇌϵ ԺϘৎȂᘘգᅆ௟ഢࡋȂ঍ᇖ༓ѧ஼ቫ໪ทঋЂ ࢝ԺȂ‫ݙ‬ѽऻϯҝጹዴබьϞ‫ڱ‬ȄᅁቫϯȂ፼ ЌЂਰഺϘըߞࣄᐼଈ੡ࠕ 8 Ј੡Ȃփ George Koltanowskiߞ1ᅆ56ϵҪ་֖Ϟ9ৎԺЈ੡Ȃం ੡༡ϯऻȂਮ໼‫ڭ‬ЙЂȄ ൜ෘ‫ᜲޣ‬Մΰ Ղ‫ލ‬ঋᗾߠทߞ᝱࢘Ȃ‫ڤ‬К஼໪ทѽф஼ቫ໪ท ѧ୓ඛทȂ‫ڤ‬බ࣏Јؒ‫ڍ‬ЂؒϞȄඛททጹѧ К஼໪ทѽф஼ቫ໪ทЂఀԺȂᗁգ 361 ৎၢЄ ᙇȂϘጹ؆ᑋߞඛทЂॗঋ 120 ԰ԪѽϯȂփК

George Koltanowski

஼໪ทѽф஼ቫ໪ทϘଠ 3 ȃ 40 ԰Ԫබକжҍർ ঑ȄඛทߠทԴҟ҃Й‫ୃڍ‬ႶȂҪգԴࣇ‫ڰ‬ȶѳ ᒕᗟჃ҅ୃȷ㡯գ҅Ϡߠทᅆ࢚ߞୃᔂȄ ඛทϭߠทȂംሲ 1 ᅆԺȂ৹‫ ݏ‬1 ᅆ 1 ȂϵЙਟ‫ݽ‬ ՘ґȄџӎ຾ԩทјրੲઍӒԴ 1970 Ր҃ฅࢆ ᇍȂҁକ؆ᑋԳϭ؆ϘጹߠทȂ‫࣏ݺ‬գϠႤׄᗝ ᓱϞϘඞг༟ࠑᆊᘈȄրੲઍӒߠทߞᅆј࣏џ ӎЃЄ྽᏶ӎԯ‫֘ת‬ӣ෾ग़ЃЀȂࢷᅁϧրੲҞ ᢰ֘ӣϬЄȂ֭ԯऎրੲ࣏ߠӫᅆ֘ӣ‫ށ‬ӫȂࣇ ഢ‫֘ܠ‬ӣேགԐ֖ȞᢰԐȟȄг༟ᗾႋ࣏߰րੲ ߞցਰਫ‫࠷م‬؈ϝࣱȄ ༟‫ߞܕ‬ұȃУϩјทȂրੲߞߠทϭఀգ‫ޕ‬գ ೀȂ۶‫ށ‬ทᚎߡЙहϯϭȂҭϭᣍಿᄠᄠНᗏ ЙທȄЙਫ਼ۖКጹทЄѲѰӹᓾ੡Ȃրੲߞߠท ༟‫ثܕ‬ങ‫ڕ‬ዹȂ൵ࢢϘུทႃࣿ੡ൣႃᓾԳўȂ փ֘ӣϵᢖӯল࢘Йҝԫഺུทփ‫ظ‬ҹ഍Ȃԑ ඞᣍಿᅆթኝ๒Ȅਫ‫ڍم‬թఐ޶ȂҪఀѹஜᅆր ੲሲȈȶഺทЙঋϭϭҝϞ‫א‬Ȅȷ݁ఀրੲԢྍ ࢢȂഺඞࠑᆊᘈѽҵీ‫ט‬ೣȄ֋թѽࢢȂџӎԓ ϵٟգϘ֜ทјᄘႏჅϭߠทȄ ЙჅȂᑢҫᗁ࣏ቮঋϠҝ൹ൄߞȄ་Ϣ 21 ѵ॔Ȃ ‫֋ڽ‬Ҕ‫ߞڴ‬ᔮ༳6ࣱ༟‫ܕ‬Ϟඛทߠทߞ՘ґᄘ ႏȂ 2009 Ր 1 ѡ 6 џϭоȂҁԴϘඞ 1 ᅆ 2 ߞߠ ทࠑᆊКૠ‫܈‬ԳۤఀϞ؆ർȂ҄಩ඞท୛ᢘᄛЙ ЏȄ۶ᔮ༳Ⴕ༓ߞഺ‫֜ی‬ทј‫ݾࡑ֋ڽ׮‬Ȃҁে ࣏Ӥ౎ඡ‫ޓ‬ȞК஼྽᏶ඛทߞ൵୼ૺѧᘈȟೡ܎ ྻԴညԳᓴ‫ݥ‬ҍ‫ߞڽ‬Ȃ‫ۍ‬൯हညѪӀȄփѷഺϘ ඞѧᘈᘘЙ࣏ᔮ༳൹ൄߞ൵୼॔ᔂȂ൵ԺߞϘը ҁฅ၃ 1 ᅆ 4 Ȃ൵ೣ៏ϭϬጹȂ໹၏ߞୃᐸକϧ҄ Ϡ‫֎ۺ‬Ȅ ་ϢცЄ੡҃ȂϠߞୃᐸ۶঍ᇖକϧ֬Ѽঋᢰ֜ ‫ݺ‬ცၝȂ֭ᔹ‫ߞٽ‬ทјেȂ‫ڶ‬๒Դ‫؃؃‬ЙঽԳ൹ ൄᑢҫȄߠทᅆ࢚ࠑᆊߞୃᔂϘԓ‫ྲ۔‬Ȃዾራ ຾Ϡেࣄᐼ֋‫ڗ‬࿂নߞᄘႏԴЙᙝۤఀ՘ґȄߠ ทᅆ࢚ࠑᆊߞನ݇ሃླྀႻᇟૠȶ‫أـ‬ȃ‫୼ـ‬ȃ‫ـ‬ ௻ȷ‫ێ‬ᅁ࣏ЙᓖփԪȄ

01 - 02 - 2013 Issue 318

11


文華藥業貿易有限公司 新年特價大酬賓!祝各位身體健康、新年快樂! 本公司已於1月12日開門營業。為酬謝各位客戶多年支持, 憑此廣告於2013年2月28日前購買$100貨品,可獲贈$5禮品券; 購買$200貨品,可獲贈$15禮品券;購買$500貨品,可獲贈$50禮品券。 此優惠不可與其他優惠並用。

TVpad Australia

ᐬࢸູࠒᖂф౩ ཱིԑଚᙄॶᒵ

!! ፸Ḉ

ᵨᑁᡮ

຺ճቋ!%2::!! নቋ%33: নቋ ন ቋ%33:

ଚ ᜒ ູ ࠒ ᒑ Є- џ ܻ ᐬ ࢸ ॏ ᗊ + 6 Ј ѓ ଚ ೲ ЅԊ ၆ - ѫ ୵ % 3 2 9 UWqbe!ᡱձԊֲড় ϛ ζ џ ‫ ڧ ٴ‬ջ າ ϛ ȃ ෫ ȃ Ѯ ȃູࠒȃ ᗺ ୽ Ⴋ ຜ ‫ ޢ‬ኬ Ȅ ႆԻഋ࿽Ҭ‫ټ‬ᢎࣼ Ȃ ‫ ٮ‬Ԥ Ⴋ ኇ Ȃ ᡝ ‫ ى‬Ȃ њ ‫ ܜ‬p l Ȃ‫็ڋ‬ఀ‫ ى‬࿽ Ҭ Ȃ ࡻ ៉ ‫ ཱི ؁‬Ȅ

ỉᑧᩰᤲዷᅗ᚟ፚዯᐡḄ፬ᛵ▚ᛦᅟ 批發:地道藥材 品種齊全 專營:參茸海味 補品香料 全國寄貨,歡迎各大藥行、酒樓餐館਷詢訂貨。訂貨਷詢1300 932 982

公司地址:53-59 Chelmsford St, Kensington VIC 3031 電話:(03) 9376 0088 / (03) 9376 5288 傳真:(03) 9376 0233 營業時間:星期一至五 10am - 5.30pm 星期六 10am - 5pm

網址:www.chineseherbsonline.com.au

請認明 吉利牌 (Good Fortune) 註冊商標 提防假冒

ॏᗊዥጣȈ!1513!459!259!Boez Fnbjm;!uwqbebvtusbmjbApquvtofu/dpn/bv γܻҏϴѧUWqbe!Bvtu sbmjb!ᗊညUWqbe-џ‫ڧٴ‬Ιԑ࢈ ራ඲ᐠ߳ᜌȄ Ҭࠉ༉џଚႀन‫݂ס‬ѿጒ൜ +

Kotaraya Asian Cuisine Licensed & BYO (wine only)

960 - 962 Centre Road (Cnr. Warrigal Road) Oakleigh South VIC 3167

௃ΠТΤРĩԑГΤĪՍၻᐍΪϤ‫ټ‬ᔖ

ɆᘄၼΜிኣଔധҡɇ

ijıIJĴ ௌΙۡौ

Ɇኣଔധҡɇ

(03) 9563 8688 (03) 9563 8520


ܹಁжࣨ

ћʟ٪घᑱ

ีю๼၂ᖐॱ Лࡻ๼Ρ୤ࢇ

ȮՌҥឩ٪घᑱዌณ୤ᒵȯ

ጡ‫ࡸޱ‬Ȉᓍ๿ᖂ౩ӡ‫ܜ‬ኈϴշσᒵР෈Ȃཱི Ιᎈᖒ٤ដོ‫ޟ‬ᝯᒵࣀଢ଼ζ൷‫پ‬໠ΟவᄍȄ ӵᐬσց‫ٳ‬Ȃ๼၂ࢇ‫ݽ‬ড়ϐငӵࢇᏫࣀ៚ӻ ԑȂȮӣၯΡȯᚕᇬ‫ה‬ఖӵ๼၂ࢇ‫ݽ‬ড়‫ڷ‬๼ Ρ᠞‫ޱ‬Ϟ໢Ȃ࡚ҳΙএྜ೽ҁᇃȄȶӣၯࢇ ፙȷᗜ፜‫ڗ‬ඁ՝‫ޣ‬Ӫ๼၂ࢇ‫ݽ‬ড়Ȃ࣏σড়ᄱ ፙᐬࢸࢇ‫ॳݽ‬໴Ȃ၏၌ࢇ๊ਝ‫ݎ‬Ȅ ഺϘՐ‫ڽ‬Ȃ࢝ԺϠய‫ا‬ȂऎЦኃঋ‫ݸ‬ϭԑಧұЂྻ ঍ਰጁԪᄰϠНϘߞ୼ᗟࡓᚚȂணҐЫՐߞᗑ‫ڣ‬Ђ ᓴȄ‫ا‬ሮऎഺ࣏ԯऎ‫ౕؓا‬Դ஼ྻКକգ‫ࣷڲ‬Ϡߞ ᗏরȂබՂ‫ا‬њࢺົϠঋ‫ـ‬ԺԳணሃࣆ޼ϘዹȄ ᑫЂ‫ڲ׀‬಩Դȃ௟‫ڽ‬ൌϘߡྻ࣏ϘৎೊӔ஼ਛȂᡌ ࠓ‫֋ڽ‬ѵधԧԳߞϠেȄঋ՘ऎϘԩᑫЂ‫ڲ׀‬г ӔȂЙඏঋᐾ‫ݱ‬۶डఓࡈϠԴഺѯϿԳϯ൹ൄߞኊ ৃȂփѷᘘঋ‫اد‬ে಩Դ‫ݙ‬ԒԢ‫ڳ‬գߞ઻ຜࢢϠȄ ֋ϩϝѵ॔ѽ‫ڽ‬ȂົϠߤ஡࠮՘ऎᑋৎᑫЂ‫ߤڲ׀‬ ྻߞϘৎদঋ՘৶Ȃપ‫־‬Դ஥྽ȃћмфಗᎠग़঴ ўবգ຾ᢖ຾዆ᠩȂ๒փȂົϠᅆᑫЂ‫ڲ׀‬ѹࣹߤ ྻߞгӔࣿஜ۶ࣆ޼ӠࣿȂ૿ѻ‫ږ‬௉ߞ዆ᠩȄ Դᑢ҃ົϠߞ‫ׅ‬ϧϭȂ‫؛‬՘ϞညЫᑫЂ‫ڲ׀‬գ‫ݙ‬՘ බߞົϠߤ஡Ȅ๒փȂՂ‫اލ‬েྐঋᙖЂົϠߤ

஡Ȃऎ஼ਛߞ௻Ђ֯‫ـ‬Ժ୒ឥȂබቮঋ࠳‫ົڹ‬Ϡ‫ـ‬ ԺԳҝணሃᑫЂ‫ྻߤڲ׀‬ԧўবߞ‫ڰ‬சȄҞѽഺኃ ሲȂົϠ֌Ы‫ڭ‬ٟգЂ༓ԳணሃгӔࣿஜ۶ࣆ޼Ӡ ࣿȂ‫ێ‬১ԯ‫ڭ‬ЙᚎඏȂϵധ࣏ҍ‫ݺ‬Кົཇ೚ћмК ߞᗽቊ‫ء‬ᢰѕᅗȂϫ‫࣏߰ݕ‬ҍ‫ݺ‬ӠЙϢ‫ߞࠝܡ‬ཇ೚ ѕನȂϵҞକ࣏ԑѕЍ֯ߞӫዾҪ࣏ऎϞਛਲ‫ـ‬ग़ ՀȂփ๑ྵ੟ᠪȄ࣏֭Ȃ৐ॶົϠ᝸ྍሮ౻֋ЎȂ ሮ౻ົϠӎ‫ڗ‬ᐾգߞһЂጕକȂົϠබᕕႍ‫ـ‬г༟ ԳணሃᑫЂ‫ڲ׀‬ѹࣹߤྻߞ‫ڰ‬சКҝȄ ۶‫ێ‬ҁߞ஼ਛЙϘዹȂᑫЂ‫ߞڲ׀‬ᑾӲ‫ڭ‬ٟգ၃Ⴥ ᐼߋȂভ‫ۻ‬۶ࣹ֕ȄᑫЂ‫ߞڲ׀‬ᑾӲ࣏ԴӔѹϭ ಯӠߞȂ၃ჅϞߤྻг༟᠜Ꭲ۶ԑӔ‫ظ‬ೈȄᑫЂ‫׀‬ ‫࣏ڲ‬ϘৎஈЂߞӔѹ஼ਛȂຜሃϞϠӔԴ‫ߞࢠޱ‬ፑ ඛаຕߤߞ֋ӤȂ‫ڏ‬Ꭲߞ֋ӤȂѽфୠِᄱྐߞ֋ ӤȄԢዹȂ֋ӤϟՄӎ‫ڗ‬ϵҒ‫ף‬ϞയԇȂබ࣏ணሃ гӔࣿஜфࣆ޼‫ڰ‬சߞയԇȄည๒ȂϠেҞѽቅ᛫ ᓴᑄԴ஼ྻ຀ؔК֯ऎജஜߞணሃ߰‫ݕ‬੟ᣍ߰Ȃُ უϬՐ֯Ϙը‫ظ‬ೈȂ࣏֭ȂՂ‫ލ‬Դӏ‫ڽ‬஼ਛ๴ਣည КȂົϠߤ஡ྐᐾգ‫ـ‬Ժߞ๴‫ڏ‬ᡋȂ‫ڤ‬බঋᄁᔽ۶ њࢺ‫ـ‬ԺߞົϠணࣆȂ՘ऎѹஜߞணሃ߰Ȅ

ᇯԺ‫ڲ׀‬ՍԺЮћм܎৶ྻѹਯChin TanȂҁেൌ Դҁে‫ݙ‬ԴߞታாȂѽҁে֋ЎߞўՑȂऎᑫЂ‫׀‬ ‫ົڲ‬ႁ๴ҍϞ‫ـ‬ԺߞᗏরȂϵऎົϠணࣆྥ࢙۶Ꮫ ӀϞႽႮȄႮබԴೀࡈȂᑟЙҞҵȂഺ࣏ϘৎົϠ ႍ૭ҍ‫ڽ‬ணሃࣆ޼ߞ੡҃Ȅ ԢዹȂ֯ऎϘԩ૟ឱ࣏К஼ߞȂ‫֋ڽ‬໸ࡑߞᑫЂ ‫ົڲ׀‬ႁȂ‫ا‬᝸ྍ҃ࠑ‫ࣷڲ‬Ϡҍ಩ԴᑫЂ‫ࣆڲ׀‬ ᐪȂ‫ׅ‬ϧऎߤ஡‫އ‬சȂ‫ڹ࠳ڭ‬ᑫЂ‫ـ޼ࣆߞڲ׀‬ Ґ؆ຠȄ‫࣏ݺ‬Ȃ‫֋ࠑ҃ا‬Ӥ៨ணҐӎ‫܈ܨ‬ᑨ‫ܒ‬ ȞChisholmȟᓴ஡ᗑ‫ڣ‬ಿ៉৶ਯ֜ߞឮᓴȄᡌࠓЂ ਛ‫اظ‬ϘೈȂ‫ا‬ທЙྻ༆঑ЂਛߞงౕȄ

Ϙ‫ົڱ‬ϠታഞՂ൘Н௽ண៉৶ȂေՐᒸ ȞManninghamȟҾࠜ࿅ϼዊȞJennifer YangȟȂ

ΙၯΰԤձ ћʟ৸ᐎ݂ ୙‫ڕ‬LilyЏ၃‫܆‬ᅌֲ࡬ȂᘘՀգ‫ߞ֒܆‬ప࣍Ȃᢰ‫ا‬ েऻЙ౻݃թЙ఺ߞࠑఐȄ

Lily࣏ȶFM94.1ԢᗏԢႮϠȷ۶ȶᡌ‫ޟ‬Нᗏȷߞ ၍ЍȂՁӇЍ࢘஄‫ۖڽ‬ᐍᆬӎȂऻۖ‫ا‬েߞ‫ݢ‬དྷ ዃ‫ט‬ȂѨႾ֋ᚧ‫ۖڽ‬ȶᡌ‫ޟ‬НᗏȷȄ

Lily ߞᜪᝋҪգϘՐȂԴഺϘՐႆȂُৎ༉Ϭ౎ ϯȂՁൌྻᠭ‫ژ‬җৎԺЈ੡ȂంЍ֯ߞԳўቁۖ ‫ا‬েߞᔂরฝȂሃ‫ا‬েж‫ڳ‬੡‫ڰ‬ঋᇷȂ๏ᙇ႖ ᛟȂѽфՁ֯ऎϘৎҭᣉϠೀКߞᑫࣷȄ Ӓ࣏ഺ‫ڱ‬۶LilyϘዹߞ၍ЍȂ‫ ڹ‬ȶᡌ‫ޟ‬НᗏȷԴ ჅҝߞҗՐႆുᆙ๴ਣ୓‫ڽ‬Ȃ၍Ѝ‫ܫی֋ڽ‬Ϭ ԳȂգ຾ЙԢߞߢᝊᢜ‫ڀ‬۶ћм०฀Ȃცޯ‫د‬Ђ ਛᇦ௜ߞᗑᜭԴϘ୓ȂಯӠϞ๑ዴᣍᙇߞဥዠ۶ ࢥᇯߞѫࠅȄ ԴြӫКȂ‫ڽ‬ᑫࣷЏ၃ϩවՐߞ਷ԐӠȂᗾগ֋ ЎԴᑫࣷ൑൦ߞѕఀᢜྻȇԴᑫࣷ઻ᐯߞ፼‫ૈܟ‬ ᗾগ֋Ўߞ઻ᐯࣇ‫ڰ‬ȇ‫֋ڽ‬শสȂᏳ‫ڈ‬Ϟ‫ی‬ৎࢅ ЄȂ‫ڭ‬Դᑫۤఀి‫ڈ‬ᐯᐯ֜ߞ Rufina ۶‫ا‬েж‫ڳ‬ Ձߞ‫ۊڈ‬ѕఀȇ࢖ᔵᔌ۶ߞ߲ B ԴȮգဦ႖ဦȯ К۶ᡘಿж‫ڳ‬ᑫࣷߞԧ֒ग़঴ȌȌ ၃௱գ၍Ѝய‫ا‬েȶഺৎ႖ᛟକሲཛྷȉȷ ‫ا‬েߞ԰ຍ࣏ȶऎЦኃЙҞѽȉȷ ȶᡌ‫ޟ‬Нᗏȷබ࣏ഺዹϘৎӀሂȂ҇ж֋ӤȂպ ๑ူ‫؟‬ȄҪঋ࣏କ௉ሃᑫࣷົϠж‫ڳ‬Ȃକ௉‫އ‬ச ົϠߤ஡ߞȂ‫ا‬েൌାѕߞྏᘁ۶ጤзߞᡌࠓȄ ᔌ຾ԴᑫົϠዴӫߞЙᙝኧԺȂ๴ҍ֋ЎߞᑾӲ ߞᗏরᢖఀྔ๴দঋȂȶᡌ‫ޟ‬Нᗏȷ֋൹࢙ӿ ‫ܕ‬Ȃிࢺ۶ߧ‫ߞݚ‬ϵӒ࣏ഺৎࠫ݇ȄබᄊԴఉҺ

К஼઻ᐯӠജᡚ‫ڰ‬ԆКȂ‫ا‬েஇϞϘง௞ᛟြ ӫȂԯऎ‫ا‬েះఀԴഺৎ੡৏Ȃ‫ا‬েգӅঋ૭ҍ ‫ڽ‬ȂࠑႿ‫ا‬ে֋ЎྋЈȂ֭ி‫ߞܠ‬ᗏরȄ ϘႮϯȂϵӒ࣏ഺ‫ڱ‬၍Ѝ‫ވ‬уেൖ֡ȶᡌ‫ޟ‬Н ᗏȷЙᙝ՘ࠜȂҁেЙ֭ԴြӫК۶‫ا‬েж‫ڳ‬ҁ েߞࣇ‫ڰ‬۶ѕఀȂϵຜ‫ا‬েߞြӫ෩ҍϞ࢝ԺՀ ߞ൹ྍȄȮԢႮᙇໞȯգᗏߍබ࣏ੲᑂ‫ا‬ে၍Ѝ েߞྐ‫ޱ‬փ൹࢙ȄЂਛ෩ҍᑫࣷߞົϠණᢜКȂ ෩‫ڻ‬ႤୈߞЙԴьዴȂ࣏֭କ௉ᅆႤୈஇҍᙇໞ ۶ж‫ߞޘ‬ණᢜࡒऎዴЙԺȂփ‫ا‬েȮԢႮϠȯᛔ ራКߞȮԢႮᙇໞȯ៼ӫԯऎႤୈྲᘿȂᙇໞ ۖ֜Ϙߡ‫ۖۦ‬ᡝ߰েߞඈྑȂౕؓକ௉‫د‬ഺৎ៼ ӫᙖਣ՘ऎϘৎգᗏႤୈြӫȄᓲ෈၍Ѝেߞ࢙ ៉Ȃ‫ا‬েஇϞවงᄘႏȂۤఀϞЙᓾߞੜ‫ލ‬Ȅ ႏያߞҗՐ‫ڽ‬Ȃȶᡌ‫ޟ‬НᗏȷᄊϘৎᚶ໾ᐯَߞ ࢅЄȂϘႮϯܶఀᡘಿ۶၍Ѝ‫ވ‬уেߞᄀϧ଎ ࢺȂᅆթ‫ا‬েӤାߞྏਾȄԢ੡ȂՂ‫ލ‬ఋգϠӠ ࣇ‫ڰ‬᝸ྍж‫ڳ‬ȂՂ‫ލ‬ఋգ‫ۊڈ‬ȂᏳࠅȂਛ‫ܧ‬ႅ ৒Ȃ٠‫ژ‬৒ನȂ੠Ⴜԃ༢ຈԧўবߞ၃ᢚ۶ᢜ ྻȂ‫ا‬েൌᡌࠓఋҐϢۖȶᡌ‫ޟ‬НᗏȷȄఋҪঋ ๴୙ცЄ༎Ԇۖ radio@sameway.com.au, ‫ݕ‬ ߰ዥӇც႖Ȟ 03 ȟ 98887222 Ȃ‫߰ݕ‬Դྲ઎ྋ ൾ@ᡌ‫ޟ‬ԢႮϠൌҞѽᗑᜭۖ‫ا‬েȄ ᡌ‫ޟ‬НᗏȂง࢞ఋߞணሃȄ

01- 02 -2013 Issue 318

13


ϟடപͩওᔾ ֺ͆͆ᑔ ғ۠଻‫پ‬ဃԒ੕ᘀ ኁৱᆠᒵ௰ϭ

ိԒᐶ੕ᘀ ១‫ݖ‬ᐶ੕ᘀ

Mei Jing Chinese Restaurant

ॷ෫Ӫኁк౩

ΠТΞР)ԑГΞ*ᒺ྾ຳྑ ཱིԑ4Ρৈᓡ ཱིԑ6Ρৈᓡ ཱིԑ8Ρৈᓡ ཱིԑ10Ρৈᓡ ॳҡЫଔ!ᘄၼΜிധҡ ॳҡЫଔ!ᘄၼΜிധҡ ড়޳ࡐዜ!ᚖՓᇑ޳ច ‫׉‬ყσ৤!੕ࣲധૃᛶ ‫׉‬ყσ৤!੕ࣲധૃᛶ ᓸ଻ᆠડ!ᖤፁ≎ᓸፈ ᓸ଻ᆠડ!ᖤፁ≎ᓸፈ ᆋ࿰ᅖߜ!ᐶ‫ڨ‬ᓆᙕࡹ ߜᚘൢ൉!࿋औࣔυࢌᚘ ߜሚᅖࡐ!ߜᇏвࢩ౨ ߜሚᅖࡐ!ߜᇏвࢩ౨ ߜ‫ݒ‬ҝဨ!ᅲ࢘Ҋْऻ ี଒ԁѿ!Ꮑຊច೭σϯᒧ ൲ິࣴᎷ!఼ᇑ߆ᢧധ ߜ‫ݒ‬ҝဨ!ᅲ࢘Ҋْऻ Ϥጊᙴิ!๛ऻҩ໻ ൲ິࣴᎷ!఼ᇑ߆ᢧധ ۷ᆋღ༫!औْؓ෽༫ Ϥጊᙴิ!๛ऻҩ໻ ൉੉ࢷࢷ!ӫਢᘀ‫ݎ‬ዺ ۷ᆋღ༫!औْؓ෽༫ ൉੉ࢷࢷ!ӫਢᘀ‫ݎ‬ዺ ౪ߜቋ

ॳҡЫଔ ᘄၼΜிധҡ ‫׉‬ყσ৤ ੕ࣲധૃᛶ ᓸ଻ᆠડ ᖤፁ≎ᓸፈ

ҥΙТГΤРଔ

ߜᚘൢ൉ ࿋औࣔυࢌᚘ

ཱིࢌ෈໢

ߜ‫ݒ‬ҝဨ ᅲ࢘Ҋْऻ

‫ټ‬ᔖ

ኣଔധҡ

൲ິࣴᎷ ఼ᇑ߆ᢧധ

ॳҡЫଔ

Ϥጊᙴิ ๛ऻҩ໻ ۷ᆋღ༫ औْؓ෽༫ ൉੉ࢷࢷ ӫਢᘀ‫ݎ‬ዺ ౪ߜቋ

$298

$428

8Ρৈᓡ

౪ߜቋ ΜЈᕊཾ 11:30am – 3:00pm / 5:30pm – 11:00pm 25-27 Railway Parada North Glen Waverley Vic 3150 ॏ৴Ⴋၗ: 03)9803 8458 / 9802 2770 (ဃ/୽/़ᇭ)

10Ρৈᓡ

703 Boronia Road, Wantirna VIC 3152 Tel: 03 9887 1580, 03 9887 1508

Imperial Chinese Seafood Restaurant

T: 03 9803 2388 F: 03 9887 8403

ΜЈᕊཾȅЈЈ૯ѿ

ѓᛳ࿲Ԥ(ѕ▕੕୤ᓯа)

ߜቃൢ൉(࿋औࣔυᚘ)

ߜሚᅖࡐ(ഠறፈ౨ளυ)

ԑԑԤᎷ(఼ᇑ੕ΰᘀ)

ѓᛳ࿲Ԥ(ѕ▕੕୤ᓯа)

ᓸ଻ᆠડ(ᖤፁ≎ᓸፈ )

ԑԑԤᎷ(఼ᇑ੕ΰᘀ)

ߜቃൢ൉(࿋औࣔυᚘ)

ԑ

‫פ‬

$438

ѓᛳ࿲Ԥ(ѕ▕੕୤ᓯа) ԑԑԤᎷ(఼ᇑ੕ΰᘀ)

оΰৈᓡѓࢂȈ๛ऻҩ໻ȃᆠछ౯ᘈȃ۷ᆋᑥЫȃ൉ኊ‫ݎ‬ዺ

᠍ߔႱॏჰᆖ൉ঢ়ღᡝᆹᓡ

$768

ΪΡৈᓡ

ี଒ԁѿ(Ꮑຊច೭)

ϲΡৈᓡ

ᓸ଻ᆠડ(ᖤፁ≎ᓸፈ )

ѲΡৈᓡ

ᓸ଻ᆠડ(ᖤፁ≎ᓸፈ )

Ϥᆋᖝߞ ٰ!፪Ϥᆋࡹ

ᅖஆӡኊ(σऔٰ፪ࡹࣵ)

σ৤ᘄყ औᐶᜃՈૃ σ৤ᘄყ औ!ᐶᜃՈૃ

σ৤ᘄყ(औᐶᜃՈധૃ෽)

൉ᝇߔࢌ औ!ᐶٰᘅ ᓸ଻ᆠડ ᖤፁ≎ᓸፈ ᓸ଻ᆠડ ᖤ!ፁ≎ᓸፈ σ৤ᘄყ औ!ᐶᜃՈૃ ᆋ࢑ࡿྱ ᐶ!‫ڨ‬ᚖࡹ ᆋ࢑ࡿྱ ᐶ‫ڨ‬ᚖࡹ ᓸ଻ᆠડ ᖤ!ፁ≎ᓸፈ ༁ߜᅖࡐ 㢵!༁ፈ౨ளυ ߜ‫ݒ‬ҝဨ ᅲ࢘Ҋْऻ ߜ‫ݒ‬ҝဨ ᅲ!࢘Ҋْऻ ี଒൷Й Ꮑຊច೭ϯᒧ ѓᛳ࿲Ԥ ᓯ!ധ੕୤ь▕ ! ี଒൷Й Ꮑ!ຊច೭ϯᒧ

σ৤ᘄყ(औᐶᜃՈധૃ෽)

ࢌӱσӴ ؉!υΰ෽ຊऻ ԑԑԤᎷ ఼!ᇑ߆ᢧ

ΪΡৈᓡ

Ϥጊᙴԝ ๛!ऻҩ໻ રοல໠ ર!ο෎

ᅖஆӡኊ(σऔٰ፪ࡹࣵ)

ᘄၼღ༫ औ!ْؓ෽༫ ൉੉ࢷࢷ ӫ!ਢ‫ࣵݎ‬

ᅖஆӡኊ(σऔٰ፪ࡹࣵ)

ԑԑԤᎷ ఼ᇑ߆ᢧ

$568 $688

ԑԑԤᎷ ఼!ᇑ߆ᢧ

ΤΡৈᓡ

Ϥጊᙴԝ ๛ऻҩ໻

$408

Ϥጊᙴԝ ๛!ऻҩ໻

ϲΡৈᓡ

રοல໠ રο෎

$288

ᘄၼღ༫ औ!ْؓ෽༫

ѲΡৈᓡ

൉੉ࢷࢷ ӫ!ਢ‫ࣵݎ‬

ΠТΞР(ԑГΞ)ఏΰΤਢᇆ྾օኊ

$308

રοல໠ ર!ο෎

ಷີ๳‫ތ‬ඳБࣈᏡ

ᘄၼღ༫ औْؓ෽༫

(໊ΙՍ໊ϤӒР) ࿽Рȃϴಀ୅෈Ѕ੫ቋࠢଶѴ

೐ԑཱིࢌຳԑৈᓡ ൉੉ࢷࢷ ӫਢ‫ࣵݎ‬

૯ѿЅఏѿ!౪ߜΤϤ‫׷‬

Tel: 03 9802 6787, 9802 1755

546-554 Waverley Rd, Glen Waverley (Cnr Blackburn Rd)

౪ϐቨ೩ғ۠෫ԒᐶᛸഋȂ ‫ټ‬ᔖٰ፪ȃᐶՈȃξᐶ‫ݶڷ‬ᚘ้Ȃ ᠍ߔஆॵ‫ܖ‬Ѵ፲֯џȄ

έॵ

Γֳᐱ%49

www.thetreasurerestaurant.com.au

$698

ওᔾ੦च

482 SPRINGVALE ROAD FOREST HILL VIC 3131 LICENSED & B.Y.O.

౪ߜቋ

$588


Burwood

ᔄ‫ޑ‬ॕᔀጶᗸਨࣜ Allpeople Chinese Restaurant Fully Licensed & BYO (wine only)

঩౮෱яआᐟ

᭥Ꮥ!៧ᴞዯᒣጺᯀᜲዴᕍ

❣ᜪ៻ᾰ!⊲ᑴᢥ᥊

ᧁ↡᝸ᅘᤞ␷፛ፊᯖ᪛ᴞ᪌Ꮚ ⇗᥇ᭆፃ

ଶς‫ۇ‬ЅσԑߑΙఏȂԤᒺ྾օኊ

ຳԑϲΡৈᓡ

ᧁ↡ᭆፃ

ຳԑΪΡৈᓡ

$498

$888

ʟৰ

ᵂᎁ ⑅ᱽ᎖

$10

ʟέହ

૥ᇈࣔҡច ለନด߆ᖳ

ᵂᎁ ៧ᧈ

$168

‫ܚ‬ᗖಠಇ

РԒ੕ᘀσࡹዺ

ફᇧ૯ॷᚘ

РԒ੕ᘀσࡹዺ

Ꮑຊច೭᳒፪Й

ᐶ੹პয়

яяѢድ

฿‫ܚ‬༰‫׋‬

‫ܚ‬ᗖಠಇ

ᖤፁᓸፈҡឨ‫ۻ‬

఼ᇑऔය

ዘԒࣔᜃ෎

ફᇧ૯ॷᚘ

́ढᕂဥ

࡙႔Ͼᛦ ‫ص‬჉Ꭳͩ ෱яϟ‫ڌ‬

ᐶ੹პয়

яяѢድ

ᖤፁᓸፈҡឨ‫ۻ‬

఼ᇑऔය

́ढᕂဥ

़ಇ൳੐

Αᘱ༰Ѣ

࡙႔Ͼᛦ ‫ص‬჉Ꭳͩ ෱яϟ‫ڌ‬

औᐶᚘ๛ૃ

ʟన

Αᘱ༰Ѣ ᓯധ੕୤ᓳඡᗧ

ၻᐍཱིԑ஠ՍȂҏ۹੫೩ӻ෡ຳԑৈᓡȂཱ፜ඪԞႱॏ!!੫ቋࠢ୵‫ׇ‬։Х

Middleborough Rd

CITY

Ӵ֭Ȉ12/2 Burwood Hwy, Burwood East, VIC 3151

Burwood Hwy MELWAY 61 F7

Ⴋၗ

(03) 9889 8198 ༈ઍ SAFEWAY ‫ݶ‬મ

ϿѿȈ ࢑෈ΠՍР 12:00pm - 3:00pm ఏѿȈ ࢑෈РՍѲ 5:00pm - 10:00pm ࢑෈Ϥȃϲ 5:00pm - 11:00pm

(03) 9889 8182

ഇ࢑෈ΙϿѿӄ਀Ȃఏѿྱலᕊཾ

̢჉ᓛ‫ ܜ‬൳੐пνವ͗

̢჉ᓛ‫ܜ‬

298-302 High Street Kew VIC 3101 03 9852 9119

औᐶᚘ๛ૃ

ᓯധ੕୤ᓳඡᗧ

PRINCESS ST

Ի߆ᡶቃᖎ

ʟৰ

HIGH

ST

COTHAM ST

.!ỉᭆᎤ!.

຺঄ᓺඏ‫ڔ‬Ĥ ᰟᖾ᠖᫓ↂᒢᓛ␷⟞ ၻᐣཱིࢌ੫೩ᒺ྾օኊ ԑГΞġ σԑߑΙġ Ͽᓡ

ĥĴıʟΡ

ijТĺРġ໊ϲ ijТIJıРġ໊Р ఏᓡ

ĥķıʟΡ

#附條件限制

‫ٮ‬ቨёӻ෡ຳԑຊԒ ᓸ଻ᆠડġ

ᓸፈҡឨ‫ۻ‬

ᅖஆ൉ኊġ

ᐶ‫ځڨ‬ዺ

ড়޳ࡐዜġ

ѕ‫ٵ‬ᓳ

ࣵᅖᰍᅖġ

൜؆ࣵຊ

ԑԑԤᎷġ

఼ᇑ੕ΰᘀ

ᅖӴߜᓀġ

ь▕ҡຊ

ᐗ଒൷Йġ

ีຊ፪Й

༁ߜᅖࡐġ

༁ߜፈ౨

σӡσցġ

ีຊ፪㢡෽

‫ٮ‬രᆠछຳԑωॵ ġ ԑᑤʟೖඹʟُр ġ ྫྷஂʟરο෎

౪ ғ Ь ዥ Ⴑ ۡ ȅ ፜ Ѕ Ԟ म Ⴋ ॏ৴Ⴋၗ

9802 2283

0413 222 199 Email: booking@hollywoodbuffet.com

Ӵ֭ F1 & F2. Burwood One Shopping Centre 172-180 Burwood Hway. Burwood East Blackburn Road & Burwood Hwy Һࣨ 24 ωਢ Kmart ਠ


BOX HILL ۹

ЈЈ૯ѿ!։ѩ։ᇑ ෉Ξఏϲ!!9:00am ~ 6:00pm

ቨ೩‫ี׳‬ଚೲ݈୛ ᓡᓢȃ๼Ρ຺઻ѿൟġġġฒӈ᠍ߔ ፜ႫȈıĴġĺĹĺıġIJĹIJĶġİġıĵıĴġĵķĶġijķı ī!ߣనӇ३‫!ڙ‬ī ӻ෡‫ࣔݶ‬ᘈЖ

໓Ҫೖᐁ

ӨԒဗ઱

ᆠᇧѕ‫ٵ‬ᓳҪ

ቋᓀσಀϽ

Ңਟΰॸ

ߖԻ෡ӕᘀᘈЖ

Ϛ֤‫ڨ‬ᆠ

ᆠछᘈЖ

։ᇧ։፲ ᇧ ፲ ߳ᜌཱིᘀ Ⴍ୵Ȃ‫ี׳‬Ѕ ‫ܛ‬ᒲϛՙନོ

๔᜸ৈᓡӒР‫ټ‬ᔖ ҪೖድՈ๔0਼ധ߆ҡ፪଼๔ ധа๔0੕ᘀ๔0૥ᢊဠр๔

ё

ຳཱིࢌ ‫ٱ‬ഽཎ

೭‫ވࣲݶ‬ឨ ᘈЖ0Ⴙᘈ0ဗ઱

ॵ࿧ٙрឨġġნ‫⶛ݔ‬Ѹ૯

ٙрឨৈᓡ)ӒР‫ټ‬ᔖ* 多款配料 任君選擇 大碗抵食 只售

$9.00

‫ڪ‬୫‫ܖ‬Ѹ૯ ‫ܖ‬ҳႳ໽ࠢ

଩ ӨԒᡬ၆‫ء‬Ы ‫ี׳‬۹ 22 ߞѿഋ 37

Cambridge Street, Box Hill, VIC 3128 Carrington Road, Box Hill, VIC 3128

ႫၗȈ03·9890 ႫၗȈ03·9898

1815 8573

ഇ໊Ιӄ਀!ᕊཾਢ໢ ΜЈᕊཾ

$7.50

Ĭ$1.50 Ĭ$1.00

9:00am Ս 6:00pm

ഈ‫ڻ‬Ρȃήȃѳ ϤਢјࡣΣ৴ ౪ߜ๖ழΞ‫׷‬ ੫ቋৈᓡଶѴ

ᆠᒵᓺඏৈᓡġġЈЈϚӣ෡Ԓ GLEN WAVERLEY ۹

ЈЈ૯ѿ!։ѩ։ᇑ

லᓡ

9:00am ~ 5:00pm

৴՝Ԥ३!!Ϛ೩੼՝ ৾ঐӎᖝ!!᠍ߔඏ៫

ᘈЖ຺઻ѿൟ

໷ ໷ᔖዘࢺᝦཱིนȁϲ෡லᓡРРᘀ ઱ឨ໻ӈ֗ᒵᐅȁॵٗΜР঴ོვ ઱ Ѫ!ؐР‫ټ‬ᔖӻ෡ᕊᎴԞᓡЅᆠᒵήϿ૯ Ѫ

оΰӨਢࢲৈᓡ֯‫ۈ‬ଚ‫ڪ‬୫İѸ૯

੬Ք՚ԓఐᓢ ੬ Ք ఐᓢ

ᆡᒶϜԓఐᓢ

ᓞࣵİ෽‫ܖ‬ωॵ ᆠछкຊ

ؐЈ‫ڍ‬෡ ߣଚ‫ٽ‬෽Ѕҩ໻

‫ڪ‬୫‫ܖ‬૯ЅଚЫ‫ݎ‬

নቋΞ‫׷‬ЅଚЫ‫ݎ‬ ᗙԤĶıӻ෡ϛԒωຊӈᒵᐅ

ᆠछᘈЖ!Ϛ֤‫ڨ‬ᆠ Ңਟΰॸ!ቋᓀσಀϽ ։ᇧ։፲!߳ᜌཱིᘀ

ቨ೩ġఏ໻য়‫ۇ‬ġҥķĻııűŮĮijĻııŢŮ ı ij ıı Ӫኁġᓓ๼к౩ġ੫ቋՈᜃȅኮЙωຊ ໊РՍ໊ѲġΰϿĹĻııĮఏΰIJıĻııġġġġġġġ໊ϤՍ໊ϲġΰϿĹĻııĮఏΰIJIJĻıı Ӵ֭ 77 Kingsway, Glen Waverley VIC 3150 Ⴋၗ Ͳ͵ȈͻͷͶͷ͵ͺͺ͸

35 Carrington Road, Box Hill VIC 3128

03 9898 6088


ஆॵġؐ՝ġ$68ġĩѲ՝ଔĪ

ࣵᅖಧᅖ

Ѵ፲

ĩሯႱॏĪ

$

ཱ፜ॏ৴

Ѵ፲

ĩሯႱॏĪ

ْؓᗧሸ ࠤᇙҞՙԽ៩ ೉ဨ໻ ߝჰᘍ Ꮑຊច೭ ິԀᚘ ఼ᇑ‫ޡ‬㛓 ᚃ YPσፈ౨ ᜃՈധૃ Μிኣଔധҡ

ΪΡġ$328 ϲΡġ$288

$68ġσ $38ġω

ຳԑৈᓡ

‫ټ‬ᔖ༈ಛΜிኣଔധҡ ΠТΙРՍΠТГѲР

ॳόЫଔ

লӠѪ୓ ୑!࿚ዃ་ ԫჅϛ௾ዢ୓൦Ӡ

Ӓ‫ڲ֘ڽ୺ܟ‬ᔠ

༁ߜ࿲㠽ȅ ຳԑ ġ ‫ُݶ‬

؏؏ଽЀȅ ਴߆ ġ ᑤ

ġ

ġ Т༫ȅ ྫྷ૒ሸ ড়ԁ ┴‫ڨ‬॰ຊ

‫ٱٱ‬՜೽ȅ ‫ވ‬೽ ġ ຊ

ԑԑԤᎷȅ ‫ވ‬ധ ġ ឨ

ġ

ġ ᅖࡐȅ ҝυْᆻ ߜሚ ༁ߜᜃՈ

൲ٗЈήȅ ൲ິ ġ ᚘ

ॳόЫଔȅ ኣҡ ġ

ࣵᅖಧᅖȅ ࣵຊ ġ

೐ ԑ ຳ ԑ ৈ ᓡ

488 )9.21՝*

ΠТΪϤЅΪΜР)ԑߑϲЅΤ*!ఏΰᇆ྾օኊ

195A MIDDLEBOROUGH ROAD, BOX HILL SOUTH 3128

T 03 9898 6009 M 0422 079 928

37-39 Brentford Square, Brentford Square Shopping Centre Corner of Canterbury & Stevens Road, Vermont 3131

ທࡣσ໔ୄٙ՝ȂΜЈᕊཾȂఏ໻டߞ۹

ॏ৴Ⴋၗ

Fully Licensed & B.Y.O.

Ease Garden

03 9877 6298

DRAGON BOAT PALACE

Chinese Restaurant

149 Lonsdale street Melbourne Vic 3000 Tel: 03 9639 0888 Fax: 03 9663 6328

孟䠜僅⽦  孾㑮㨰

ⴲⶽ
傱ⴲ⃛ᵊ 孟䠜⃮⟥㯼⃧㓭

ߔཱིࢌȄຳཱིྑ

䄷ὗ4,6,10ᵸ孾ⴲ湋嘤⠕柎*

ཱིࢌġᒺ྾օኊ ೐ԑġσଶς‫ۇ‬ġσԑߑΙ

;!)14*!:817!9277 ལፎु০ ལፎु০!!ႝ၉ ႝ၉;!)14*!:817!9277

+ߕచҹज़‫ ڋ‬prices subject to change without notice

ᔷଞ໲ྲ࿐ ᆠ ! छ‫ݎ‬ዺ

ܶᇊዉՐՐ ጸ ! υऔْؓ

Уፉरᚳ՜ Ϥ ! ॷ೉ဨ໻

ՐՐዉգ᏶ ఼ ! ᇑ੕ΰᘀ

ᇅӜᇴञခ ᅲ ! ࢘Ҋຊऻ

!ፈ YP౨ளυ

ҡឨ‫ۻ‬ ᖤ ! 㡷ᓸፈ

ᡌጄᆕ‫ކ‬Ӏ औ ! ᐶٰᘅࣲ

መႻඈࠓ࣋

! ঺ᇟૠ ᔷ୺

ᙃᄦЂਣଂ औ ! ᐶᜃՈૃ

ഄഔ:: Shop 233, Dandenong Plaza, 23-55 McCrae Street, Dandenong, VIC 3175 ((ԡᮐଚจܻ,, 䜄䖥᠆䰶,, ໮ሸ‫ذ‬䒞จ,, 䒞෌ܹষ೼ Mc Crae Street Street)) Melway 90 E8

๴୑Հ‫ี ڽڰ‬ ! ຊច೭Ყϯᒧ

 4Գ / 6Գ၅‫ڣ‬ᚊᓚ୚塊 $16 8 / $198 ෼८௽Ꮭ$ 168

!! ΎϺᔼ཰ ΎϺᔼ཰!! 23qn.4qn!! ϱѱ ϱѱ23qn.4qn!! 6qn.21qn ఁѱ ఁѱ6qn.21qn

[ஐ໛࿇ತ]] [ଅ‫ֽس‬ದ]] [ᚊ್壄壀]] [८‫د‬የഘ]] [८ᠪ໴໛]] [႓८የઇ]] [ઃՕᦟ໛]] [‫ڶڣڣ‬塒]] [८ࣤ‫د‬ᆺ]] [նᒜ᠆‫]]گ‬ [ቸቸႽႽ]] [‫س‬௛ডড]]ᕓလᓼ೎ྏ Ԯ൑Կູ֮‫ޥ‬৳ ᜶ᓓᚊᓚ‫ࢍ᤺س‬ ዸֽᚅՕ਋ᒌ ᅝદ੦՗ᠪ ८‫ۚޥ‬ඈ ८Ꭼ፡፣խᓚ 堚፣ཾֽळ㛍 ጄਪ‫؜‬ழᓋ ࿭્‫ػ‬堩 ભ࠺ก঴ ‫ٽ‬ழ‫࣠س‬

‫ ܖ‬লӠѪ୓ ‫ !ܖ‬ኣ!ଔധҡ ! ࠛ቙ுᆕ࢏ ᆆ ! ҝσࡹዺ

ΤΡৈᓡġĥķijĹġЅġΪΡৈᓡġĥĸijĹ

Γລԃᓪጺ঺ᓓ੝ሽ %4:9!ߞҔ᮲ %529 ߞҔ᮲%529 21 21Γລԃᓪጺ঺ᓓ੝ሽ Γລԃᓪጺ঺ᓓ੝ሽ%4:9!

രԤġϲΡৈᓡġĥĵķĹġЅġѲΡৈᓡġĥĴIJĹ ཱ፜ॏ৴


‫ܚ‬Ⴤ዁໳!ইࠀ෸ཎ ૒छ!႔͠!ီछ!ߊਮ

౴஧ຏ‫۝‬छ‫ވ‬ಝв Burwood 155 Burwood Hwy, Burwood East VIC 3151 Tel: 03 9802 3788 Springvale Springvale Shopping Centre 1/F, 46-58 Buckingham Ave, Springvale VIC 3171 Tel: 03 9540 3933

ৠ෱

Sunshine 491 Ballarat Road, Sunshine VIC 3020 Tel: 03 9311 1863

‫ܚ‬ఎᚤ༃ ੐໙ႊႊּ

Preston 1/F, Shop7, 417-419 High Street, Preston VIC 3072 Tel: 03 9470 2882 Docklands (Harbour Town) Lv 1, Shop 10-11 Star Circus, Harbour Town, Docklands VIC 3008 Tel: 03 9670 1128

!ᥔḉỉ Ấ ᑙ ᯞ᎖ᛝዂຳԑৈᓡ ᓞᎈ!5:45pm-7:30pm Πᎈ!7:45pm-10:00pm

ŇŶŭŭźġōŪŤŦůŴŦť ħġŃįŚįŐġŸŪůŦġŰůŭź

ັߊആภ!౮Ѣ෱яआᐟ̓ᏸ໼Ӄᇈ ᝋ‫࡬ܒ‬࿩ߣ྘!ኚќࢍल

Docklands (Water Front City) Shop 14G, 427 Docklands Dr, Waterfront City, Docklands VIC 3008 Tel: 03 9642 4288

ႻӪғ۠ࡊড়ຊ ϤΓ঺ᓓ

ॷ෫Ӫኁങ‫ס‬ৱയк౩ኁ୛ ᙟߦཱི‫ޣ‬Δฒӈ᠍ߔΔ࣏ջө໩Δ᠍ߔॏ৴ ӈ᠍ ࣏ջ ᠍

ታৣ௢ϟ Իᡐߜঘധ! Δ! ᇑഏҡ‫ޡ‬㛓! Δ!ᅲ࢘নହᚘ❞ Ҫೖࣔፈβ! Δ!ࡊড়ྫྷᡶέ᝘! Δ! ॷᛖᆗዺυ ፈυᜃࣲӀឨ! Δ੕ᘀಖՙࢊْᆻ

ғ۠‫ݍ‬԰ᢄ≎ᚘ ‫ݍ‬԰ᢄ≎ ຺੫ቋ ຺੫ቋ

$13.80

//ؐହ ؐ

ԁѿσց෽ Μிኣଔധҡ ᚖԒᇑ࣢᝘ច ᖤፁ≎ᓸፈ)ҡឨ‫*ۻ‬ ԑԑԤᎷ)औᐶߜঘധ* ߜᚘൢ൉)ࡊড়ᢄ≎ᚘ* ц▕ၼ଒)ᚖ▕Ҋਢ౵* ๛ऻҩ໻!! ౯ᇙᑥЫ ҡ੉ࠏࠏ

$288.80 ཱི

ԁѿσց෽ Μிኣଔധҡ ᚖԒᇑ࣢᝘ច ᖤፁ≎ᓸፈ)ҡឨ‫*ۻ‬ ᐗ଒൷Й)ี଒σ༫ᒧ* Ի߆ӥᡴ)Ҫೖፈβ* ԑԑԤᎷ)औᐶߜঘധ* ߜᚘൢ൉)ࡊড়ᢄ≎ᚘ* ц▕ၼ଒)ᚖ▕Ҋਢ౵* ๛ऻҩ໻!! ౯ᇙᑥЫ ҡ੉ࠏࠏ ҡ ҡ੉ ੉ࠏࠏ ࠏࠏ

ԁѿσց෽ Μிኣଔധҡ ᚖԒᇑ࣢᝘ច ᖤፁ≎ᓸፈ)ҡឨ‫*ۻ‬ ᐗ଒൷Й)ี଒σ༫ᒧ* Ի߆ӥᡴ)Ҫೖፈβ* ዺᓸҝள)ࣟ࿂ளυ* ԑԑԤᎷ)औᐶߜঘധ* ߜᚘൢ൉)ࡊড়ᢄ≎ᚘ* ц▕ၼ଒)ᚖ▕Ҋਢ౵* ๛ऻҩ໻!! ౯ᇙᑥЫ ҡ੉ࠏ ҡ੉ ҡ੉ࠏࠏ

$438.80

$728.80

Ӵ֭ȈňųŰŶůťġŇŭŰŰųĭġIJĺġœŢŪŭŸŢźġőťŦġŏŰųŵũĭňŭŦůġŘŢŷŦųŭŦźġŗŊńġĴIJĶıġġႫၗȈĩıĴĪĹĹĴĹġijķĴijġġΜЈᕊཾġġĩࡣ७Ԥσ໔ୄٙ՝Ī


ּቸΡЖ

պ݈११ᜲᜰ Ӕԩ᝚൧ᔼж

ட೤ᄸ᝺ড়ᚂ୛‫ܚ‬ഺᒲΡ

ෆඏϛᚂҡ ళണ/ዤћ ᘨࢥྰ ᄦѯӤജണ߰෩‫ڻ‬ ᐬࢸ‫ޟ‬๼Ρཕ‫پ‬ཕӻȂծौ‫ײ‬Ιএᇳ๼ᇭ‫ޟ‬ᚂ ҡࣼຨȂᗙϚ࢐ܾ‫ٱ‬ȄඁএТࠉȂᏎᅭҏ๼Ρ ᆹۨୢ

Glen

Waverley

ю౪Ιড়Ӓཱིᚂ୛

‫ܚ‬-ᄸ᝺ড়ᚂ୛‫ܚ‬Ȃ࿋ϛ‫ޟ‬ᚂҡԤᇳ๼ᇭ‫ޟ‬Ȃ ζԤᇳᗺᇭȃ଻‫پ‬ᇭȃࣥՍӟ࡙ᇭ‫ޟ‬ȄԃԪᐿ ੫‫ޟ‬ᚂ୛‫ܚ‬ȂഺᒲΡෆඏϛᚂҡ‫ڧ‬դంีȉт ά࢐ࡩኺ௃டཾၥਿϚᕕ‫ܛ‬ᇯ‫ޟ‬ճّϛӔԩમ ଔ‫پ‬ȂՍϬЈ໠೩‫ڍ‬໢݈୛Ρတ‫ޟ‬ᚂ୛‫ܚ‬ȉ

ο࿬ၷၾȅΙमᢚԁ

᠍ߔ୤ᢎᒵᗊ

຺ࠐ ຺ᓗ

֜Ψġ ᒵҢ੫σ෼ᎈԒਉဨȂϲ࡙ᡐഀȊ‫ॳܪ‬οШΙૡσȂ֜Ψ຺ॻȊ

ॷ෫ੑາ‫ۏޱ‬ষོॶᒵѮᢊᆠࠢ ୽ሬ୦ࠢᔮᡛ‫׋‬ᇯџ ISO 9002 energy safe APPROVED

఼ࢿġ ӒՌଢ଼ĴĹऌ‫ׇ‬ԙ఼ࢿȂฒሯ၆၆ܶܶȂ‫פ‬ഀ௶‫ݶ‬ȂΙࡸ։⇏Ȋ ჿᓗġ ᐿԤŖįŒįŎį຺ᓗ‫ف‬ಛ೩ॎȂࢋჿᓗά๲݈Ȋ ୊ஶġ ฒሯႤ‫ݶ‬ᆩȂࢋ߳௶੉ᄱ໷Ȃάσσ६ճ‫ݶ‬ᅒ੉‫ڨ‬ӵࡐϱඉᕗጂ

ડ‫ޟۉ‬49ऌ 1300 880 069 / 03 9873 7920 www.pacficrangehoods.com.au

HEAD OFFICE Unit 34, 41-49 Norcal Rd, Nunawading (Mel 48 G10) 1)r.PO'SJBNQN

AS760/AS900

ॶഺӒՌଢ଼఼ࢿ‫ف‬ಛȂᐣѬோδȂࠢ፴߬ៗџᎬȂ ៗџᎬ ᄱ᎛ ᄱ᎛Ӓ౨!!!

Њҁࢷ‫ྭݶܪ‬ᐠு‫ڗ‬ശӻࠢᆓᐠᜰ‫ޟ‬ᇯӣ

ЊҁࢷࡊИ݈୛ዥጣ

̊΁޷ġӒՌଢ଼఼ࢿ‫ྭݶܪ‬ᐠ ̊΁ ΁޷ġӒՌଢ଼఼ࢿ‫ྭݶܪ‬ᐠ

ŎņōŃŐŖœŏņġᏎᅭҏ ཱིᖐႫᏢϛЖ 216 Barkly St, Footscray 291 Springvale Rd, Springvale ŕįŕįġŔŖłġōŐ 5 Buckingham Ave, Springvale

౰ࠢҥኈ୽ȃѮᢊឹЙ೩ॎ ѮᢊᇧഅȂᄱ᎛छёȂॷ෫ ‫ܚ‬Ԥ࠮ဴ֯ᕕᐬࢸԊӒ ೣਿᔮᡛມਪȄ ѪԤӒཱིܾܶࢿ຺ౡΨඪ‫ټ‬ᒵᗊ őœĺĴķĮĺıŤŮĭġőœĴııĮķıŤŮ

߳ፏҡ఼ዓȃࣸᓀȃࣸਢȃࣸΨȊ

ʼnŢųŷŦźġŏŰųŮŢů 369 Whitehorse Rd, Nunwading ŐųŪŨŪůġņůŦųŨźġŔũŰűİňŢŴŮŢųŵ 240 Whitehorse Rd, Nunawading ńŢŮţŦųŸŦŭŭġņŭŦŤŵųŪŤŴġŔŶűŦųŴŵŰųŦ 1110 Toorak Rd, Camberwell

ኞ҈җδ߳Ң

ŔŚŅŏņŚġഡ఩ ŔŢŷŢŨŦġŌŪŵŤũŦůġłűűŭŪŢůŤŦ 20 Kendall St, Harris Park ŃŦůġłűűŭŪŢůŤŦ Shop B, 107 Forest Rd, Hurstville ʼnŢųŷŦźġŏŰųŮŢů 1st Floor, 802 Pacific Hwy, Gordon

01 - 02 - 2013 Issue 318

łŅņōłŊŅņġߡኈ຀ኈ łňōġņůŦųŨźġŔũŰű 101 Grote St, Adeliade ŇŢŭŤŰůġʼnŶůŵŴġőŵźġōŵť Shop 19, Station Arcade, Adelaide

19


ּቸΡЖ

ෆᚂҡΙড়ӵఀོϛཱࡶ

ෆᚂҡᇄҔᒑ‫ڋٮ‬υঈ

௃ωζҳ‫ס‬օΡ ฅ෎КᛁӠҍӠ‫ݺ‬ҭᣉ༳‫ޒ‬ᒩࠎ‫؍‬ᛉȂѭᓐ࣏᜽ᐗ ਰȂӓᓐ࣏᠕ЀȄࠎ‫؍‬ᛉ࣏༏ϭԳ஡ȂᛁᖚႤ࿚գ নȂฅᛁӠѭӓ௱Դϭ઱ࢢȂۖ഍ᕒׄ‫־‬ϠȂԴႍ ᛉЍ֯වϩՐȂ࢝‫ۦ‬ညԳϠපদȄ‫ۦ‬ѭӓߞᅳዹᚤ ൜ȂฅᛁӠంЈϵӲ‫ؠ‬՘ऎׄϠ߰Ȅ ฅᛁӠӒՑٙ‫ܠ‬ంᛁȂ࣏ 18 ࿐ࠫѹНࢢߞ‫ڰ‬Ȅҁ ೐ϘըЂᐯᗑւ՘ᖻѣ‫ڸ‬ȂւЙϯನྐߞᐯ੭Ȃሃ թԢ੡ȂৣࠫѹߞҁࢥւۖധԺϠӠྍ၍ߞயᛟȂ ࣇጋ๒ٙ‫ܠ‬দւȂѽညᛁӠȃᕒׄϠऎӫዾȄຕ‫ލ‬ ೐ϟըᗑւ՘ᖻᔹಳȂ՘ґւϯᛁᐯ୰Ȃ༟ਣϞϛ Րߞ೫ᛁӠ౾Ȅ Ϣᡝᛁᐯ୰ࢢȂฅᛁӠԯऎည੡‫ڗ‬ᢜЙ‫ڸ‬ȂЙྐ৒ ᡝщ‫ߞॴڙ‬ॊӫ‫࣏ݺ‬ᓴ৒օኄ඘ॊȄཫଃҵ୺Ȃಘ ߢࠧⵑȂٟྐۖօኄ඘ॊߞ୊ፚᅆҁџࢢԴઔҳ ంᛁᕒׄ࢝ЂȈȶᑫࣷ࢝ԺЈࢅЄգօኄ඘ॊߞய ᛟȂ֭ӎԳϘଠਛਲᛁӠ୊ፚЙ‫ږ‬ȂൌЙщᕖऻȄ ȷฅᛁӠӫࡈգϛ՘ઽϠȞЂൊж࣏Јࢅȟൌ࣏‫ر‬ ҁऻօኄ඘ॊߞѨઽȂҁሲϘଠᛁӠЙྻฆઽϠऻ ኄЄȂҁࡒྻપ‫઻־‬ѕऻኄЄȄ ಋҕહՙ៌ ഞΡҡճዘ ฅᛁӠ 26 ࿐ంᛁᐯ୰ಲ྽ࢢȂ༟‫ܕ‬Դҭᣉԧ഍֖ ᛁȄฅሮऎഺࣱ੡༡ᘵ๒Ӏ౶ȂࡒಎмϞҁԴᛁ ᐯ୰‫ݙ‬ᐯߞȂऎҁӇՀிᅁߞ௄ᚂȄԴҭᣉ֖ᛁ වՐࢢȂฅᛁӠᙏ݀ᄾᔖՉັߞӠࣿȂ௲຾щщ RebeccaೊӔۖ૸֘᠋Ȅ҇ᆕงऽۖႿྲᖖᄩध Ж๴಩ညԳᅆҭᣉ‫ߞڽ‬ᛁӠЙщతૼȂЙ‫ݚ‬ሮҁে ߞ௞྽Ⴄ੾ȂঋِҁেւϘৎ഼Ⴥತ࿂ֲߞւႏ Ж৞ധԓըே྽ȄฅᛁӠϵฅ‫ׅ‬ϧԳҝჰ൯‫ڤ‬ৎւ ႏȂ֭ൌЙ՘ґȄԴ૸֘᠋఩ϞУȃбՐȂш௎ূ ༟‫ܕ‬ᆷ්ᕕ‫׎‬ា᠈઻Դླֹྀ᠋Ȅ ฅщщ Rebecca ሲȂԴ૸֘᠋ധԺւЙϯே྽๕ ߞઔҳᛁӠȂЙ࣏ညҦᑟȂ࠮࣏֋౭ȄُৎೊӔߞ Ӡࣿൌ࢝๭ॴȂൌգჅֲ጗ȄฅᛁӠ԰ྐ֋Ўည੡ ߞѕఐȈ֋Ў‫ॴڙ‬ԺՐᐯ೫ۖߞᛁᐯ‫ث‬ങ۶ߢᝊϘ ϭЄൌЙജ‫ݚ‬ሮȂᘘକஇЦኃȉҩᐯϘৎ௞྽ཛྷȉ ቮ੡࢝ࠜ۸Ȋ֋ЎՐ॔ϵЙьϞȄ

20

ᇋЙඏ֖Ȃ1999ՐฅᛁӠည੡ӏᆕϘ࿐ߞϟ‫ۊ‬Є ፁ໧ఈϞѕᡙўবߞ઼ઽȄည੡գ‫ވ‬у࢙៉ฅᛁ ӠϘਛྦྷۖᑫࣷȂϘўবᑫࣷߞᛁᖚѪ࿤Ⴕ୼Ȃҩ ϘўᑫࣷӺႵ૸֘᠋తૼઔҳᛁӠȄฅᛁӠϘਛЏ ٟգ઻᡽૸֘᠋ߞನӤȂ࠮‫ݺ‬2000Րྦྷۖᐍᆬӎ ҝȄऻ֬ᚎඏߞೊӔј᠈Ȃҁেࢢ‫ڽ‬Ж๴಩Ȃ‫ڤ‬Ϙ Ր১‫࣏ڽ‬൵ࢢϘՐҞѽӡ૸֘᠋ߞгӔᡋߡతۤఀ ᑫࣷߞӖ‫ܧ‬ᡋȄ պ݈ᜲᜰ Ӕԩஈཾ ‫ۖڽ‬ᐍᆬӎȂϟ‫ۊ‬ЄԴѵधգԩߞ‫ۊ‬ॊᛁ୰Royal Children Hospitalత‫޼ۦ‬ᖚȂ‫ڭ‬ఀۖည੡ߞѕᡙॊ ѹᇒ঑യऎҁߞ‫ۊ‬ЄஇѕᐱᇒјങȄ࢞‫ۊ‬Єઽఐᜦ ‫ܠ‬ϞȂฅᛁӠϫঋՓ຾ჰ൯ւᛁӠ๕Ȅᑫࣷည؊୓ ࠐϵ࣏Й‫ݚ‬ሮҁߞႤᑢȂࠧঋҁদྲւ๕ЙҞȂҞ ܶᑫࣷۘ࢘ႵԪನȂᛁӠ๕ߞւႏ഼Ⴥತ୼Ȃѷգ ‫ږ‬௉ߞႤୈ۶ணւႤਫ਼෩‫ڻ‬ȂւᖔႤ੾ࢢϵਟ‫رݽ‬ Ѝ֯ȄЙჅȂঋჰ൯ւႏබఀணҐധԺ቟త᎝຀Ȃ թ੡ߞฅѩш௎Џ၃ٟЦኃᓿϞȂҪՀ໿ۖЙԢߞ ԳўҝணҐֺ໱ߞ᎝௅Ȅ ҞܶညՐԴ૸֘᠋ߞॴџЄٟգӨ໱Ȃ‫ڤ‬੡৏ᡝߞ ੩ँఀϯӡ↝ȂҁԴւᑫࣷߞႏවѼϘւබჅȂѷ ՘ᖻЙ࠸Ȅව၃ޯ‫ض‬Ȃฅ‫ڽ‬ᑫࢢ‫ی‬Րೣ‫ݺ‬ւᖔᛁ ӠႤ੾ȂҞ࣏ည؊ഢ‫ܠ‬ҁϩՐаЙఀԴ᪦஡ంᛁȄ ഺ࣏ԯऎ༏༡ߞᛁᖚቮঋЂȂ֭ӎԳᛁӠൌЙ᝸ϭ ༏Ȃࣇᑫࣷࣆܹ࠮ঋِઔҳᛁӠϭ༏ϩՐȂѷঋϳ Йϳᚼ෱Ϙৎ༏ϭȄඏ࣏ऎϞჰ൯ւႏ‫ڭ‬ϭ༏ం ᛁȂฅᛁӠϩϟՐ‫ྦྷ࠮ڽ‬Ϟ17ըȄ ‫־‬ϠऻऎЙܶߞ‫ڰ‬ȂฅᛁӠࡒᐯᕖऻૠߞग़ྍȈȶ ྦྷ‫ྦྷڽ‬ҝᢰ‫ا‬ᖢႋۖԧᇌЙԢߞߐ޶ȂኧҐᑢፚȄ ฅ၃ϘৎϟϼϠߞЈᛉႆȂᑋৎ༉ӐϵҪգ‫ا‬Ϙৎ ᛁӠȂঋᔌ੡৏‫ۻ‬ȞAfter Hour On CallȟȂҍ಩ ԇ֣ఐ޶‫ا‬ൌఀߡతবᅆȂഺ҄‫ا‬՘ࠜЙьȄȷթ ҳȂࢅЄည੡ՐӁȂൌ࢝‫ۦڳ‬༏ϭߞӠࣿȄȶૠԴ ЙԢ༥ࣱգЙԢߞ‫֘ތ‬ຜ‫ا‬েȂҞሲ࣏࢝գᎷߞ၃ ᑢȂЙᆽൌ࣏ЙՀȄȷ ໠೩ຨ‫ᜲ֨ ܚ‬Һк 2011Ր11ѡȂฅᛁӠԴBerwick༟നҁ೐Ϙ༡໧

Issue 318 01 - 02 - 2013

2011ԑෆඏϛᚂৱΙড়ӫྱ ‫ݙ‬Ȃഺᅆҁ۶ҁщщ‫ڽ‬ሲൌ࣏ϘৎЂࣄᐼȄҁে ం‫ڽ‬ٟգ༟໧‫ߞݙ‬၃ᢚȂం໴Գ࢙ۖ໧‫ݙ‬ȂჅ຀‫ק‬ ᝱ȂϘўবӤ‫ݺ‬ႤࠛЙ‫ږ‬ȂҩϘўবȂྲ༟ߞ໧‫ݙ‬ ઽϠ‫ڽ‬࿚ӏᜦ‫ܠ‬Ȃ᝱ѽۤఀ‫ߞ־‬ᛁӠࠫԇȃᘛఀҁ েҐဖȄฅѩш௎‫᝱קد‬ӹ୉ѹȂԴٟգϠऻՀߞ ఐ޶ϭȂҁে༟‫ܕ‬Ϟ໧‫ݙ‬Ȃૠߞਾ‫ۏ‬ૡᇊҁেକ၃ ᖉϭҝȂϵ൙᠈գᛁӠҐϢȂധԺϠत֌Ⴍ஡ҝऻ ฅᛁӠȄ ฅᛁӠऎϞᕒׄ‫ـ‬ԺઽϠȂЙᙝւۤ‫ـ‬ԺߞႤᑢ۶ ᐯ೫ྲߞᖚ‫ޱ‬Ȃ᠟ਡ୫߉࠮࣏‫ێ‬КϘ༵ҁᐽࠜߞᖚ ‫ޱ‬ȄฅᛁӠೀ‫ڍ‬ЙьઽϠঋԫധԺߞ᜽࢝ҞዔȂҐ ϯգྏ֘ᛁ޼ዾЙ޼ӎȂЙକႋٙ‫ݙ‬գயᛟȂэ‫ێ‬ ࣏ૂ๭ўবߞயᛟȂҁ‫࣏ݺ‬༟‫ܕ‬ᐯ೫‫ڹ‬ӡলᔍѧཇ ೚୫‫ߞֲٮ‬᠟ਡ୫߉Ȅ ฅᛁӠႋ៖Ȉȶ᠟ਡ୫߉ᘵ๒Й‫ڹ‬ӡ୫Ȃ֭ੜ‫ލ‬Ⴌ ཇ೚୫‫ٮ‬ϘዹՀȂӺЙྻᐱ७ҍ֕۶‫ە‬ཋᐡ‫ܡ‬ຈய ᛟȂକิь᜽ߏߞ஘֯ӡȂ‫ڝ‬ിႋٙఈ߰ߞயᛟȄ ȷധԺࣶϠઽϠత‫ۦ‬୫‫޼ٮ‬ᖚࢢൌЂྏૠ‫܈‬ȂϘ‫ڱ‬ ົႁߞՐցઽϠत֌ྻ௞຀ంցቈ༟‫ژ‬Ⴥ‫ڽ‬Ȃత‫ۦ‬ ฅᛁӠ޼ᖚȄӤ‫ݺ‬ฅᛁӠߞ໧‫ݙ‬ళӡBulk BillingȂ ᅆ‫ݺ‬գMedicareߞϠ‫ڽ‬ሲȂՂԢֺ໱Ȃ‫ݙ‬ѽൌࠧ ௱ྏᑬฅᛁӠȄ ΰࡔۨ‫ ܚ‬ӻΡઢᆋ Berwick໧‫ݙ‬༟നҗՐȃᆙᆙᜦ‫ܠ‬ϭ‫ࢢڽ‬Ȃૠࣄᐼ ฅᛁӠԓԺ༟Ϙ༡໧‫ݙ‬Ȅ֜‫ ݺ‬Glen ߞߏ྽Ȃӎ‫ڽ‬ ࣏ฅᛁӠ໴‫܇ڽ‬ឥຜిྻࠦՐᄥࡵᇸྻӡߞȂࢢ‫ڽ‬ գϘ֜ߎਰឍҁেۖ Glen ༟྽ȂԯऎധԺϠൌঋ ༟࢝ቈ‫ژ‬ҝऻฅᛁӠȂညК‫ـ‬գЙь࣏ցϠਛȄฅ ᛁӠ‫ڤ‬੡৏ٟգᓿȂϵٟգϠјȂࢉᣍ౧Ԇ࢝᝱༟ ՘Ȅ‫࣏ݺ‬ҁԨૠᜤ‫ט‬ሲȂॶ࣏ૠߞ՞ྍȂҁ᝸༶‫އ‬ ‫ڭ‬हࠫૠྻ༟ႮȄЙϳȂBerwickߞߏ྽ᆚኊȂ҄ ҁেᖔఀ‫ـ‬Ժৄ໷ȇҩҳȂԯऎҾࣆܹᅆ‫ࣆ֜ژ‬ຉ գ‫ؼ‬ஜȂຕ‫ލ‬Դࢠਰߞ‫ׄ۝‬ϭȂҁেҞѽьѾዴေ ЮȄ൵ೣ໧‫ݙ‬༟՘ϞȄ


ּቸΡЖ ԑᏫϯ࢓Ȃഺ༡໧‫ݙ‬Жକ༟՘ȄԯթȂԴBerwick ՜Private BillingߞฅᛁӠȂٙ‫ܠ‬Դྲ໧‫ݙ‬՜Bulk billingȄ՜Ϣᘵ๒ྻԯփิьȂ֭ฅᛁӠሮऎҪঋ ᢰ‫ـ‬ԺົϠతៈۖ௄ရࠫԈȂഺ‫᠁ڱ‬ग؆ԑৃఀȄ ໧‫ۤݙ‬ԩᅷឹਛබ࣏ঋ‫܇‬ឥຜϯ࢓֯ᅷឹߞ‫ݙܧ‬Ȅ ֌‫ݺ‬໧‫ݙ‬գԧᇌሬ‫ߞڏ‬ᛁӠȂϵ࣏ԯऎฅᛁӠయЎ фϠȂྐۖ‫ێ‬ҁᇌ౉ߞઽϠϵ฽ౕ‫ڹ‬ӡӓሬऻ໧Ȅ γ‫ٱ‬ᗂ৿ ശདྷড়Ρ Ӥᛓ༟ҭᣉۖྦྷϢᑫࣷȂฅᛁӠ‫ࠅږږ‬Ϟ8ՐЖକ দྲே྽Ȃே྽ࢢϫව၃ޯ‫ض‬Ȃ‫᝱ק‬দদȄ԰ౕჅ ҝȂҁࡒ҇ᆕྏਾȈȶ‫ا‬ည੡ߞѕఐ࿂‫᝱ێ‬ჅȂ֭ ૠᢰ‫ا‬েԐ၃ᑢᜈൎȂ‫ڤ‬Нࢢߞ੠຀࠮Йះ‫ڤ‬ኃॴ ϞȂԴ݀ࢢߞџЄϵ࢝ᕖఀྏਾȄȷ

࣏ӤՁϘјҒᢦȄȶՂ‫ލ‬ٟգՁԴᅌࢢӇᙇϘзȂ ‫ا‬ੲӎٟҞକ૭ϯࡈሂ‫ڽ‬ȂऎಿઽϠऻ໧Ȅȷ

Rebecca‫ڏ܃‬Ȃш‫ূ܍‬ൌഺዹՓဨȂॴϞߞ࣏ࢅ ЄেȃьϞႬѭӓह഍ߞ੡༡ȄЙჅȂฅᛁӠ࣏Ϙ ৎ࢝দਛਲߞϠȂᘵ๒Ѝ֯҄ҁЙକգധԺߞ੡༡ ൖ֡ЄЃȂ֭ҁࡒிࢺُ౎୙ҁেϯ‫ؖ‬ᇂះ‫ڭ‬೮ᡘ ҁেߞѕ‫ڰ‬ȄЄЃেϵ࢝ᕖ‫ڰ‬ȂߢႽѭᓐՓဨ࣏ऎ ‫އ‬சϠ၏Ȃ‫ݙ‬ѽ࢝ѽҁऎᡭཆȄ त᝸ഺৎ௟ૡᇊ௲ຜϠߞਛਲȂକఀۖϯ࢓‫ـ‬Ђߞ ૡᇊȊ

Ϥ՝ᄸ᝺ড়ᚂຨ‫ܚ‬ᚂҡȂџඪ‫ټ‬ӻᆍᇭِ݈୛

ంࡈȂҁԴ၃ᕻϯ࢝ॴȂतኃ‫֘ތ‬ϵఀषȄȶ࢝Ժ Ϡѽऎ‫ا‬ჅҝညᛁӠ࢝գᓿȂЙȂԴ‫ۦ‬୊ง༡৹գ ᓿȉ‫ݙ‬ѽ‫ا‬েକᢜྻೊӔНॴȂ‫ا‬ে༟‫ܕ‬੡໴‫֘ތ‬ ൌࣄ൵࠮‫ߞܢ‬ȄۖࢅЄҍӠȂૠබᢰ‫ا‬েԺϘᙇ՜ ϢȂۖࢅЄ಩ԴϯКᐯঋႃ೫Ȃ‫ا‬েߞᓿබ‫ـ‬ԺȄ ૠԴُϘৎ༥ࣱൌຜ‫ا‬ে༟ႮȄȷ ୵ ϞૠߞऻᠪȂҨҁକবᅆᇌᇌ᝱ᝯȂฅᛁӠ൵ ঋྏᘁߞ࣏ҁߞщщ Rebecca Ȅȶ‫ا‬Ҫ࣏இ‫֋ا‬ Ўߞ௞྽Ȃ֭Ձࡒ࣏ঋஇധԺࠧՁ௞྽ߞ‫ڰ‬Ȅȷ Rebecca ১ӎ࣏ϘԩిਰȂం‫ڽ‬ٟգԇ֣ᖉ஥ߞ ၃ᢚȄ֭ӫࡈȂӤຉᄑۖᅁᎹȂӤ໴ԳۖၑϠȂൌ

ጾ‫ۅ‬օ‫ޏ‬ৱЉஏᇄෆᚂҡЉஏ

ෆᚂҡЉஏᇄω‫ڋ‬υኊҡ

ჳᦺ ᛱ ᝝ፆ ᷛ ᚅ ᖃ ! ပ␱ ᨦ႑Ꮙ ᦽ

‫࣢ݘ‬શॵ

台灣松珍生物科技股份有限公司 已有三十多年的歷史,是台灣目前 生產素食品的第一大廠,是擁有 符合食品GMP的工廠

松 珍 素 食 現 於 維 省 ,紐 省 ,南 澳 及 西 澳 均 有 發 售 ŐŌ຺ѿ

࡯ᙴ຺ѿ

੎଄຺ѿ

ઍ๡छ຺ѿ

ཱིܿस‫ࠢॵࢸٳ‬ϴѧ

ŐŌ຺ѿ

࡯ᙴ຺ѿ

ߝࢌ຺ѿ

ઍ๡छ຺ѿ

ྛᙴ‫ࠢॵࢸٳ‬ϴѧ

ŐŌ຺ѿ

࡯ᙴ຺ѿ

᝘ඏ຺ѿ

ཱིᑹ໪຺ѿ

ࠒ‫ࠢॵࢸٳڷ‬

ŐŌ۹

ཏቆશॵ

ᓆ԰຺ѿ

ཱིΡΡ຺ѿ

੎଄຺ѿ

ড়ኈᆋ຺ѿ

໷ᑹ຺ѿ

ం຺ཱིѿ

Ashfield 02 9798 9333

台灣松珍生物科技股份有限公司素食產品

澳紐總代理 澳洲素康食品有限公司 Vege Health Foods P/L 19 Prestige Drive, Clayton South VIC 3168 Website: www.vegefarm.com.au Email: enquiries@vegefarm.com.au Fax: 03 8802 8268 Tel: 03 9884 7316 / 0413 270 888

ັяชՍ ֖លઈ૴

Cabramatta 02 9723 9296 Fairfield 02 9726 8888 Cabramatta 02 9726 6642 Campsie 02 9718 8388

Bankstown 02 9708 2288 Campsie 02 9718 8699 Liverpool 02 9600 8099 Cabramatta 02 9723 8876 Flemington 02 9746 8860

Bankstown 02 9708 4468 Sydney 02 9211 2980 Burwood 02 9745 5788 Campsie 02 9878 7548

Burwood 02 9715 6868

Marouba 02 9349 6686 Felmington 02 9746 1074

Eastwood 02 9804 0988

Cabramatta 02 8764 0355

Flemington, Homebush West 02 9763 1485 Cabramatta 02 9726 9624

Haymarket Sydney 02 9211 3150

Parramatta 02 9687 1205

01 - 02 - 2013 Issue 318

21


Ԥᜰࢥၚџᖒ๜RBSMorgans‫ཾࢸٳ‬୛кᆓങ੝৳

଒ငੑ਀

4750

ʙ්਒༄ϱ᛫

4700 4650

ӈդᅸ୰᠍ߔᖒ๜ҏ՗ࢥၚȄ

Raymond Chan www.raymondchan.com.au 9125 1733

4600 4550 MON

2013 ԑӀۖȂᐬࢸ޶ಉ‫ޟ‬஼༖ࡻ៉Ȃᐬ޶ ΠԻᆣӫࡾኵՌԑߑଔΰЀ௥ߖΠԻᘈȄ ϛ୽ώཾҡ౰ඈឃоЅछ୽σഋϷӌཾ ࣴց౩དȂёΰϛ୽ᇧഅཾኵᐃ‫ߒޟ‬౪Ϛ ߹Ȃӵੑ਀ளଢ଼ήȂᐬ޶ᛧ؏ΰЀȄ༘ᙴ ΙТӋϛ୽ᇧഅཾ௴ᗊင౩ࡾኵȞ PMI ȟ ߑ঄ᓃு 51.9, ၶΰএТଽ 0.4 Ȃࡾኵ೿៉ ϤএТΰЀȂՍ‫ڍ‬ԑо‫پ‬ശଽЫҁ , ӣਢ࢐ ೿៉έএТ೎ܻ 50 ‫ޟ‬౾૾ϷࣨጣϞΰȂᡗ Ұϛ୽ᇧഅཾо‫ڍ‬ԑ‫پ‬ശ‫פ‬ഀ࡙ቨߝȄ Ԣ ੡ ༡ Ȃ ग़ ஼ Ђ ࡭ ԋ ྽ Ղ ഼ ӡ ც ઈ Ȟ General Electric Co. ȟȃ୼ಽȞ Goldman Sachs ȟ ߞ྽ᖻൌգᢘඈȂҪ࣏េ‫࢘ܞލ‬ळ‫׀‬཈ᔂఀ 131 ኆग़ЮȂ҄ϠҵౕȄџӎҴ֖ϯ༉ϟᗝ֖ЫՐ༟ ࣋೐Ϙը‫ྻڼ‬Ȃྻࢢࢆҿ௟഼ຫӫዾᎠ୼Ϙ঺Ȃ Ⴟۖ 2% Ȃ‫ݚڭ‬ᓚ๑ন༓՜ᘉႤಯȄџӎ঵हՉ ঺੢Ϭࠑ‫ށ‬Ȃџӎቮঋ൅ჅЂᗙߞറᅋࣆຉ‫ڽ‬Ӈ ᕝ഼ᖺȂ৒ӒџཪჅ࢘пৃȄ‫ظ‬Ⴄ߰ᅆթ՝գ࿤ ൯Ȃџ၃Ӏ‫ࢽ׮‬ዴϭༀȂџཪָѹঋറᅋབྷኊх փϯпȄ

TUE

WED

THU

FRI

԰ۖᑫࣷȂ 2012 Ր೐ұ‫ܞ‬ઐ໱߰ߏኊࢽዴѧჰ ง୼Ȃϟѡྻ‫ิ׎‬ਿȂԑԴᔼ൯቙֖Ϙ݇Н༡Ȅ ॶᔼ቙་Ϙَ‫ݸ‬ኵ๑ᆷྻ་Ϙَ‫ە‬ᑬႤࠛంཅ᪦ ࣹԨߵ᪦Ȃ௲ஜߵ᪦ϯпȄᖖಧߵ᪦Џ၃ϯп ϞවৎѡϞȂ֭ԑಧ၃ᕻኧࠜЪ๒ֲ‫ݺ‬ᘌཕȂϩ ϟѡҵ྽ತп֌ 5.4% Ȃઐ໱༟њф‫࢏ݗ‬ዴᑂЪ ๒િ਴Ȅ௄‫ݺ‬ԇ֣‫ە‬ᑬ၃ᕻࣆຉൌቮঋ੡༡๴෭ ੜᕕȂԯթᔼ൯቙֖ԴϟѡЂգᑟྻᇯࢺਿತ ЙᢏȂҞ࣏Ӥ‫ݺ‬ᑫЮգњࢺȂп֌ 1.05 ग़Юѽ ϯȂᔼ቙ิਿϵҪ࣏ᓵ՝ߞ‫ڰ‬Ȅ гҿ྽ᖻ‫࢘ܞ‬ง༡Ȃӎ֖ж‫ޘ‬ਰൌՓ‫ݺ‬ж‫ޘ‬ф ࢽєЍ֯ȄᑫࣷϘಿឩ྽гҦȂҒࣁ Fortescue Metals ȃӅ۶Ӆ‫ݤ‬Ȟ BHP ȟȃ Atlas Iron ຈ‫ڭ‬ ๑ᢘඈȂ PanAust ࡋЪ࣏ຊ߰֌ྑߞቚឩߵȄ ӎ֖୼ૺႤ࿚ж‫ޘ‬ਰࢃᆬቊȞ James Wilson ȟ ᅆ‫ࠛݺ‬ឩߵ Saracen Minerals ߞ྽ᖻԞ໪ಎ ‫ ے‬Ȃ ቮ ߢ Ⴝ ‫ ێ‬ҁ ࠛ ឩ ߵ Ղ Newcrest ߞ ྽ ᖻ Ȃ Ҫ࣏Հ᛼ணҗȄ‫ێ‬ҁгҦઐਿўবȂ Ⴚಯࡡߵ NuFarm ‫୼ݺקۦ‬࿢ф஀‫ؿ‬чઈȂߵኊϭༀȄକ ࿚ߵ Linc Energy ‫ױ‬ᐾࡑᑫኊৃ 20 ေኆЮߞ঱ ‫޵ܬ‬ӣȞႍгҦЪӏг༟ፁሮ‫ێ‬ႤಯৃȟȂߵኊ ‫ۦ‬ୠดࢧпȄ

˧ હњશྯᝪ೩ࢊ

હњશȞNewcastleȟ࢐ཱིԎΡο಑Πӻ‫ޟ‬Ӵ ୢȂӴ౩՝ည೎ܻᘸΡّȞHunterȟӴୢȂо ྯཾᆸӪܻжȄહњશӣਢ࢐Ӓ౨ശσ‫ྯޟ‬ᆇ юο෫Ȃؐԑюο໔ႀΙቇᏠȄ ๋‫ޱ‬ᕕࡊИᗜ፜‫ڗ‬હњશຜᄆྯᝪ೩ࢊȂԪ՗ ஠Ԥօ๋‫ޱ‬ё౏ඡණྯᝪཾ‫ޟ‬౪‫ޑ‬Ȅ

*ҏМհ‫ޱ‬ᢎᘈ‫ܖ‬Ϛӣࣲܻড়ឃਿ៌ሚ՗ȅኞਲ਼‫ޟ‬ཎَ ϯগћൢ཈៳ϘଠႤਫ਼ȂЙᅹ՘ԇ֣‫ظ‬Ⴄфӹ‫ڍྍݽ‬Ȅћൢ ႤୈЙϘ‫ܠ‬؆ᑋȂЙ࠲ᝋ࿤ፁȂϵӏգւዋۖৎ‫ظ־‬Ⴄ߰ߞ ‫ظ‬Ⴄӫዾȃ୑சߐ޶۶‫ۍ‬ᢜቮঋȄ

2013ԑӒ౨ငᔼ Ѕ‫׹‬ၥ৤ఖȞέȟ ћ/ नოᓸ౩଒ོॎৱ Ȟ᠈ȟҩϘৎ࢝দঋߞႤୈබ࣏Ȃग़஼൵ࠕߞ഼റᒶຫತ཈ऎ1.6ʦȂഺ ᛓᔼ൯቙֖ቮঋᇯࢺߞ 2.0 ʦߞ഼റᒶຫತȂᘘգ 0.4 ʦߞ໼ᛓȄഺຜП ᔼ൯؊ࣆຉϯߞ‫ݙ‬ᓜȶӀᓊўՑȷȞBalance ApproachȟϘৎ࢝Ђߞ ᑆ֯ߩ༡ȄႍȶӀᓊўՑȷබ࣏Ȃᔼ൯؊ঋւዋۖȈ೐ϘȂঋ‫د‬ҵ྽ತ ফֲȇ೐ϟȂЙᢰ഼റᒶຫತ໹ҍ‫ێ‬၃ᕻኧࠜತȄԴഺ‫ی‬ৎӫߞН༡Ȃ ҁেঋ‫ر‬ඵϘৎӀᓊᙇȄ‫ڤ‬ኃȂԴ഼റᒶຫತ‫ڭ‬ٟգႿۖ2.0ʦփᘘգϘ ‫ܠ‬໼ᛓߞ੡৏Ȃᗑ‫ڣ‬ᔼ൯؊գ‫ـ‬Ժߞߩ༡ҝᅁ֖ѧӫࡈ‫ـ‬௻ϧߞ‫ە‬ᑬў ੯Ȅညग़஼ᘘ࣏ԑѵध൵Ђߞ၃ᕻᢜ‫ڀ‬Ȃग़ЮЪ࣏ԑѵध൵ѹঋߞറᅋ ੡Ȃҁেᘘ࣏գକϧា᠈๴֖༔ೈȂѽ‫ە‬ᑬӫࡈિЙକᒸߞ၃ᕻȄ

2007 Ր 6 ѡȂग़஼ᗑ‫ڣ‬ᔼ൯؊ߞႤಯ঑ཅࠑϯȂЂॗҪգ 8600 Ժኆग़ ЮߞႤಯȂփНࡈߞϩՐᗑ‫ڣ‬ᔼ൯؊ُՐߞႤಯኧࠜತ཈ऎ 6.3 ʦȂࢷ թኧࠜി࢘঍ᇖȂЫчᔼ൯؊ߞႤಯᕕႍЙྻ໹ჅϘေኆग़ЮȄ֭၃Ⴥ ࠛᓉઔኣࢢߞϘ‫ڀ‬ԕႤಯᘉ໴঍ᄑȂӫࡈᔼ൯؊ߞႤಯЏኧ֌తࠕϬေ ኆग़ЮȂѧӒ௱ኧࠜ୼ҍࠕ‫ی‬ኆग़Юȇ෱Ү႖‫ڽ‬ሲȂᗑ‫ڣ‬ᔼ൯؊Դ๺๺ УȃбՐаȂ๴֖Ϟࠕ‫ی‬ေኆग़Юߞ༔ೈȂ‫ڽ‬њ෯ग़஼ߞ၃ᕻ᎑ែȄ‫ݙ‬ ѽԴഺᜀЂߞ๴༔঍ᄑϭȂग़஼၃ᕻԴ2013ՐᕕႍգϘࣱ‫ا‬ে࠸ᇍߞȶ Ј༧࣋ȷȄ ֭ӒՂ‫ا‬ে௱௱ऻۖߞϘҮ႖ȶҍ‫ڽ‬಄ᓵ՝࣏ঋᘘߞȷȂϵබ࣏ሲȂՂ ‫ލ‬ЙᙝৄᓿȂѽৄ໷࢘џߞ႖ȂᗁգϘчቮঋᔺᘘഺϘຊᓿȂ‫ڹ׈‬Ҫᇖ ‫׀‬ਿϵྻ‫ڹ‬ग़஼Դӏ‫ߞڽ‬࿐ѡႆ෴঑ٕদߞ঑ᑉȄഺ࣏ည҃Й঑യԇߞ ࣆࢉ‫ݙ‬ᓷ઻ϭ‫ߞڽ‬ទদࢢ‫ލ‬ȇϵ௟ྻ࣏ԑѵधϠӔϭϘ҃Ȃत֌࣏ϭϭ Ϙ҃ߞٕ๭ి୊ȄȞ؆ȟ ԪМണ឴ܻΙૡ‫ޟܒ‬ၥਟȂ‫ٮ‬Ϛ૖фߒӈդ‫׹ޟ‬ၥ‫ܖ‬౩଒‫ࡾޟ‬ᏲȄԃԤཎୈӈդ‫׹‬ၥ‫ܖ‬౩଒ П७‫ؚۡޟ‬Ȃ፜ӑөௌ‫ޟ‬ຝы౩଒டড়‫ོܖ‬ॎৱࢥၚȂ‫ܖ‬ᖒ๜नოᓸ౩଒‫ٱ‬୛‫ܚ‬ȄႫၗ(02) 9211 0228ȇᆩ֭Ȉwww.simonwu.com.auȄनოᓸ౩଒‫ٱ‬୛‫࢐ܚ‬Premium Wealth Management (AFSL NoȈ237498) ‫ޟ‬ԙষϞΙȄ

22

Issue 318 01 - 02 - 2013

ႫၗȓĩıĴĪġĺĶĸĵġijĹĴĴġġġġ༈ઍȓĩıĴĪġĺĶĸĵġijĹĺĺ ŘŦţŴŪŵŦȓŸŸŸįŨŸŪůŴŶųŢůŤŦįŤŰŮįŢŶ ijıĶġŔűųŪůŨŷŢŭŦġœŰŢťĭġŔűųŪůŨŷŢŭŦġŗŊńġĴIJĸIJ


୦ཾଉ਀

Westpacีපᓺ‫ي‬༈ಛ ‫ڞ‬օಋҕቨߝ଒൲஠ߖ200ԑ ΪΞжकϛ෈ᐬࢸ్ߜዥғ঄ଽ৫Ȃదӎႀၭᓍ‫ڦ‬Ю௃ϛ୽ν٨ग़ग़‫ڗپ‬ᐬࢸȄт‫ڷ‬ ੕Ѵಋҕዘϛ‫ڏޟ‬тΡΙኺȂᛄ๿ӵߜᝪൟี଒म൲‫ޟ‬छԁჲད፽ΰΟ೻аπӴȄ

࢙ྲӠࣿȂᅁ಩ୠِ՘ґߞᄱྐȄփ౥ԐӠЪ๒࣏ Westpac ۶К஼ೊӔ࠲ࢺࠜงуՀᝯ࠼ߞ໪ወȄ ӒՂԴᑫࣷಌࠛጤߞՐ҃ϘዹȂညЫೊӔߞ൵ೣᄱ ྐЪ๒࣏ኧࠜ୑නѽ࢙Ӳ‫ـ‬Ґग़ՀߞӠࣿȄ

౥ԍႿऎୠِ֋Ўߞᄱྐ‫ۖڽ‬ϞఉҺѽࡑ 200 г ‫ ߞڧ‬BraidwoodȂԴ 18 ࿐࠮՘ऎҍԩߞනሹȄ ҁಎ‫ۦ‬ϠেྑᕛȂ‫ڭ‬ԯᇟ‫ظݺ‬Ⴄ۶ຠ‫ݺ‬ధࠛփ൯‫ۦ‬ පদȄ

ऎዉૡႺᑌഏՐߞۖ‫ڽ‬ȂWestpac ЏऎࢉїՉవ Ϟ " ࠛ "" Ⴛ " ྥ୨‫ݩ‬ጨࣿஜȂ‫ڭ‬ា᠈෩‫כۍڻ‬єϧ ߞ቙֖ಯࡡᕒׄҁেኧҐ୑නȄ

թࢢ౥ԐӠ՘ऎϞఉҺߤӹधᗝ‫ږ‬ቅদߞϠߏȂሃ ҁहᝊߞϠൌࠧ௱ྰদҁȄӤ‫ݺ‬౥ԍႿԐӠ༟നϞ Ժ༡ሹົମ࢈ȂѽфҁᅆമႻᐈѯ࿂ϧ‫ۘݯ‬Ȃԍᇰ ऱ࢓‫ ݺ‬1887 ՐఱПҁУࡡকґᅷ቟ȂѽࠑᅓҁԴ ᑫࣷᅆК֘ўᝯ࠼֯ҍߞ୒ឥȄ౥ԐӠ‫ڶ‬๒࣏൹ྲ ᅁ྽ਛߞ໪ወȂਲ਼ၢԴఉҺ֓Ѐໄ (Ashfield) Кѕ ߞ౥ԐӠҗ‫݇॔ڗ‬ቚᄊබ࣏‫ڍ‬ᝋȄ

Westpac ӫࡈӒԴ෩‫ܠڻ‬งՅภ୼ਿᔹ෎Ȃ6 ৎ ѡ‫ܠ‬งՅภ $8,000 ‫ݕ‬ѽϯߞՐਿऎ 4.38%Ȃᕒ ׄࢉїԴഏՐា᠈ᒕሊ୑නߞԢ੡ᖔఀ‫ۍ‬գ࠲ቪߞ ԰ඡȄ Դ 2013 Ր 1 ѡ 28 џ֌ 2 ѡ 25 џง༡ȂࢉїԴ ணሃӎࣿஜߞжُ֖༟ӲϘৎ‫ܠ‬งՅภྲᎮїȂൌ କᖔఀ 8 ௺‫ݩ‬ጨ‫ۓ‬Ȃգᑟྻ៏ۤ 8 ‫ ' ޚ‬ഏՐ ' ࠛᅋ КߞϘ‫ޚ‬Ȃُ‫ࠛޚ‬ᅋኊৃ $759Ȅ

ညՐߞ Bank of New South Wales Ыџߞ Westpac ࣏౥ԐӠ๴Ⴋࢢ൵Ԑࡈ݀ඵِ୑ச࢙៉ߞවৎ ᑟᅹНϘȄWestpac Դᑫࣷգࠕ 200 ՐߞᑢҫȂ ЫчЪ๒ា᠈ऎೊӔ෩‫ڻ‬њࢺȂᕒׄҁেԴᑫࣷ൹

ࣤᏦգᝯ Westpac ߞႺᑌྲՐપ෎фணሃӎࣿஜ ߞӎ֖Ȃ᎛ᙱ᠓ www.westpac.com.au/chinese

Re ecru uitm ment

‫ݢ‬ၑϠ‫ل‬Ȇ႕ᘛఋ՘ऎ‫ا‬েϘԊЄ ሃ‫ا‬েϘ୓ӡѕ‫އ‬சȂ‫د‬ႤୈӠࣿ௲་ߤ஡ Melbourne

Sydney

ᚕᇬѿൟഋ (Part time / Full Time)

ᚕᇬѿൟഋ (Full time գܺᗟ)

᠍‫ݠ‬ਪࡉӣώ (Part time)

ጡᒮ (Part time)

ጡᒮ (Part time) գྍ߰᎛‫د‬ኹᑢཇ୙ۖ raymond@sameway.com.au

Brisbane

Adelaide

‫ٱ‬ώᖒ๜кӈ (Part time)

ᚕᇬѿൟഋ (Part time)

գྍ߰᎛‫د‬ኹᑢཇ୙ۖ

ጡᒮ (Part time) գྍ߰᎛७ც 0430 282 197 Christiana

rejoice@tpg.com.au

᠍ඈӣѕஇᣃஇԍᒸߤྻ ȁ‫֖ݠ‬၍ၯྑΡྑѹያ‫ڸ‬র 01 - 02 - 2013 Issue 318

23


ឃᚊ٤ Christopher So Ϡ᝷Ѝ຀ਰ (Ergonomist)

ড়৳୊ஶ

ັᑋߏನ޼ᖚਰ (Manipulative Physiotherapist)

ϦЖϦ೚

உ௵ Ӡࣿ

121

ઍғ‫ޟ‬Ռҥ

༟‫ܕ‬੡ྐႋ៖ϯϘงߞᎺᝯြႻஜȄ‫ا‬ฅԴϘպϘ ϩұงЬ೜ჅߞȂ֭գьധႃ҇ѽֺᡝ߰இᓾȂؓ ౕᡝ߰઻ྍȄ

ѿႮϯϘዹȂ्Ꮽྻѧ‫ັၙڔ‬Ꮛȇ֖Ѣ‫ݕޕ‬ᒑԳӺ ྻ࢝Йັ‫އ‬Ȅ‫ڹ‬ӡપ‫־‬Ꮽᄫ (orthotics) գϘ‫ັߞܠ‬ ፤֯ӡȄ

֯߰൵ࠕգϘৎКՐҳឱЃЀ‫ڽ‬බ໧ȄՁߞၙӓശ ᢏ‫؛‬۶ነ๭Ȃ‫ڕ‬Ⴎᗞ᝱ȄՁգӓശᙆ౵ᡃၚЂ (ᄦ ϘHallux Valgus: Bunion) ߞወߐȄ഼௱ӓശᙆ౵ᡃ ၚЂ࢝Ժ੡๴ӠԴ 50-70࿐ߞЃЀȂ֭ഺ֜ЃЀҪ գ 38 ࿐Ȅഺ࣏ၙ෠त֌‫ݙ‬գ։ևᝯြ൵௱‫ߞڍ‬ဋ ‫؛‬ાߐȂӺ࣏֋ంϠ᝷༟‫्ܕ‬ᏭȂપ‫࣏־‬௱௱्຾ ୼Ⴌ۶ՋᔝᏭփҍ಩ߞȄ

‫ێ‬ᅁ㌋୻๭Ⴌ‫ێ‬ҹၙൊߞயᛟգहТߞ዆ᠩȂ Ղᝯြଡ଼м(local arthritis) ȃૠ၃ജᕅ (nerve entrapment)ȃЈᇿ։ևჅᇦ ( tight calf muscles) є७Ꮊᝯြߞࣿஜ඼࢘ଡ଼ิȃ୼ࢾᑜ (pes cavus or high arch)ȃֲࢾᑜ (pes planus or low arch)ЙᏋ ညߞᏭ۶᠑ൌྻ዆ᠩၙ෠ґକȄ

Ձᘘգ㌋୻๭ߞወߐȄ㌋୻๭Ȟᄦϟȟ࣏ࢽၙ෠ܺ ൊ㌋୻ሃၙശാతߞԳўգ๭ߞఐ޶ҍ಩Ȅ๭ᙇ഼ ௱࣏࢝؊ൊȂԺԴ೐ϟ֌೐УശН༡ȄԯЙӒ௱ߞ ᑟౠґକᕅϧԴၙ෠ߞࡈᇑȂє७։ևߞЙӀᓊᑆ ֯‫ ݕ‬௲᛫ჺփಯӠȄ㌋୻ᔝߞч๒ଌ߹ӡ‫ڽ‬ᄫ㣣 ㌋୻᠈ᆙଈྫȂ൵ࢢබྻᄊ୻Դ֖ႮȄգ੡ഺч๒ ଌ߹ྻԨࡈೊփᕅۖ㌋୻Н༡ߞૠ၃።Ȃє୓ထȃ ๭۶୫‫ྏߞە‬ះȄညч๒ଌ߹ଈྫࢢȂ㌋୻۶ᏭН ༡ߞө፲බ‫ۦݚ‬ᕅϧփ‫؛‬՘ଗ६ (Callosities) ȂҞ ѽϫЂϫ๭Ȅ֭գ੡Ҟ؆ԑٟգଗ६Ȅ֭ᄊ֖ԴӮ

֯߰ϘऻഺЃЀұЇߞ୼ႬᏭȂබߢႽயᛟ‫ݙ‬ԴȄ ࢝ҞఓՁࠑӯԴ኷ՄጁЍ֯ȂЙҞѽЙ्୼ႬᏭȄ Ձሲ֋Џဣ‫ݙ‬ѽЙ्ЙҞȄறգឍՁԴЍ֯༡බ ӡӀܺᏭȂҍ໖੡Ж्୼ႬᏭȄ֯߰൵ࠕϯु೫઱ (seminar) Ȃ൵ྲߞु‫ၙڔ࣏ٿ‬ᅆၙߞᑟౠґକ൵ ՀȄԯᎎӠயᛟȂ्ӀܺᏭ (࠸ᇍȈӨ༺൦) ᅆၙஉ ௵൵ՀȄԴቮঋߞఐ޶Ȃપ‫־‬Ꮽᄫ (orthotics) ࣏գ ᕒׄ۶ቮঋߞȄ֭Ղ‫ލ‬ЙቮঋӡᏭᄫփӡϞȂ‫ݕ‬ӡ ϞЙӒፁᏭᄫྻգх֯ӡߞȂ‫ݙ‬ѽЙঋቅತۤӡȄ ൵ࢢȂ֯߰ऎ಩҃Ϡ‫ׅ‬ϧߋۤ֋ӤߞԢ੡ࡒऎ֗ ຾ȃҳሻȃߏᎳຈஇϞҶᘴփྏۖҞఓȄૌӒߞ֋

ӤЙ࣏ྐஇබҝஇȂփ࣏࢝ྐஇߞ‫ڰ‬Ȃࡒԯᅆ֋Џ ߞஉ௵ȃ‫ڰ‬྽ȃਛਲ۶ࡈ൉գЙ‫ߞډ‬዆ᠩփЙҝ இȄЙ࣏ᢰ጗ࣹಝ㣣ϠߞኄЄ‫ڕ‬Ȅ֯߰ሮऎഺЖ࣏ ૌӒߞ֋ӤȄ

(ყΙ) ѴᙚȈ Hallux Valgus

ȞყΠȟ㋌଼ήഞ

ӵ ட ᚠ 41 ෈ ໠ ۖ Ȃ ‫ ོ ר‬Ң ߬ ጑ ୰ ᇄ ๎ ‫ ל ޟ‬Ԓ ၭ ᠞ ‫ ޱ‬Ϸ ‫ ٴ‬ᚂ ᕛ ‫ ޣ‬ᜋ Ȅ ծ ࢐ ֏ џ ՗ ൷ ौ ᠞ ‫ ߬ پ ޱ‬ඪ ю এ Ρ ᜰ ࿽ Պ Ո ้ ୰ ᚠ ‫ ܖ‬এ ਰ Ȃ հ ‫ ོ ޱ‬ᅾ Ψ ၌ ๎ ‫ ڷ‬ඪ ‫ ټ‬ཎ َ Ȅ ᠞ ‫ ޱ‬џ ச Ⴋ ໏ so_christopher@hotmail.com (፜ቸ݂ Re: ӣၯΡʟSameway) ‫ ܖ‬73 The Grange, Templestowe 3106

༹ၼᔞቔࠅॖႪᖐ ஠ᇄ iTalkBB ཱིႫ ߬ Ң И ᒑ ϸ ϣ ଢ଼ ৖෶ླྀႻᕝናࡄকȂiTalkBBྲცࠫ ࡡ๕Ђ‫ڹ‬ჩ ᗏȂ՜ۖiTalkBBྲცࠫᑫࣷгҦߞᘛ᎛Ȃ‫׈‬௟‫ݺ‬ 2ѡ9џሌᗜᐍᆬӎሃညԳߞົϠ‫ވ‬у་֖уՀТ ஜȄӫࡈȂiTalk BB ӒԴᇦᣤ௜ᄁߞឯ൯‫ڍ‬বྻȄ ᑂᖢႋȂթը‫ڍ‬বྻࠐَ‫ܠ‬ԴԴᐍᆬӎညԳ൵Ђߞ ົϠᇸ༰஡ Box Hill ᗝ֖ȂညчྻգညԳታ‫ڰ‬ᔡȂ ົϠߤᄥȂᄋधȂ஥धদঋ҃ࠑᓐᗜ಩ඞȄ‫ڍ‬বྻ ϯЙ཈କӫလᕝናࡄকჩᗏߞᇟ௾ࠑᆊȂ೮ᡘҁϘ Ⴎ‫ߞڽڕ‬ѕႮᑢ຀ȂᘘգТஜႼᕚȂ಩ඞ‫ݩ‬ጨຈᖖ ြȂᘘգᑟྻᖔఀჩᗏߞᓐຊᜪԩ࿰ȂᑟྻЙਟᓾ ჅȊ ᡌࠓԧ֜‫ވ‬уԴ 2013 Ր 2 ѡ 9 џКо 1:00pm1:30pmԍᗜItalk BB box hill ᅮុܸȞ Box Hill ྲ ᘉߏКѕ2ጁ‫ج‬౗ϾȟȄ

2012ՐȂ28࿐ߞჩᗏԴ৖෶ླྀႻྻߞ‫ٷ‬Єࠅናٙ ᘈඞϯȂѽ15-13ᢘᔍᐼർᅆјȂሹᄳࠛ๕Ȃᅁ಩ ϞК஼‫ٷ‬ЄࠅናླྀႻᘈඞϯࠛ๕წߞॎ૔ȂഺϘ՘ ᖻԢ੡Ӈ૔ϞገࣷᓴјԴթ༵ӫϯպ᏶Րߞ᛽ᙝȂ ᢰઔҳົϠ๑ЙෳऺԤઈȄѽჩᗏऎ҃ࠑߞՐቅና ࢉჱ௻ࢸྨȂԴК஼ࠧཇ೚௻༵൹ൄ‫ڸ‬ᖻߞᇟૠᢰ ๑ዴК஼ϠȂэ‫࣏ێ‬ઔҳߞົϠ൯‫ࣖྏۦ‬Ȅ௄‫ݺ‬К ஼‫ٷ‬Єࠅና༤۶iTalkBBԴᇟૠઈᎳϯߞ୼࢘ࡵԪȂ iTalk BB ᓴᑄ՘ऎК஼ࠅና༤ᝒׄ஥Ȃ‫ڭ‬ఱПჩᗏ

24

iTalk ࡡ๕Ђ‫ߞڹ‬ᇍၳȄ ᅆթȂiTalk BB ྲცࠫCEOቀథԐӠഺዹࠑগȈȶ ѽჩᗏऎ҃ࠑߞՐቅናࢉে഼Ⴥ‫܆‬ѽាџߞ‫ׅ‬ϧ୊ ፚȂϘََ᠚‫ڗ‬ѵधϘࣹȄഺሃዃЂઔҳົϠেԴ ಳ஼ҁ༏К୚ཕࢸྨȂۤఀ‫ڸ‬ᖻߞᇟૠ࣏ࡵԪߞȂ ሃiTalkBBᏟྍ་ۤȂୠِ۞໸Ȃ՘ऎѵधVOIP֖ ྽ታᐱ߰ߞԋ྽‫؛‬໪࣏ࡵԪߞȄi

஧Ȃൈ໖஧Ȅᑂ۹ൠሲ‫ی‬ϠϘ७ߞϠӠᣍኊৃᣍᢰ ᛕўह഍୓‫ڽ‬ϩжᔵࡵȂփჩᗏϵះఀྏఐѪۖั ՘ȂЙቮঋࠅ৪‫؛‬Ցмߞ‫֘ތ‬Ȅᝯ‫ݺ‬௓ࢢߞӠࣿȂ ‫ی‬Ϡൌౕؓ༶ઈ֋๒Ȃည๒ӫࡈߞদѕᘘ࣏Ѝ֯Ȃ ᢰ‫ا‬েϘ୓ૡᇊϘᅆྲϠчࠜԳϳȂܶᇊग़ᆕ‫א‬Ȅ

Talkපদ‫ڭ‬ᣙᎫഺᇌᐬ๴ߞᇟૠȂϵౕؓഺᇌᇟૠ କ௉ྏࣖ‫ـ‬ԺົϠ‫ވ‬уȄ թҳȂᕝናႻஜߞᢸҼȃ ‫ڝ‬థሃᏡᏟȂϵሃiTalk‫أ‬ിȃᜦ‫ܠ‬ȃў࠮ȃՋᇑߞ ცࠫ‫އ‬சԴྍ໪ϯϵ࣏ह֬ѷᓉԪߞȄȷ ߆๚Ȉᔞቔ༹ၼࠅॖႪᖐ˲ԑདྷ௑ߝເওԙғ‫ݎ‬ ॻ࠷ߞჩᗏԴ৖෶Ϙና՘ԩࢢȂ‫כ‬єϞЂ‫ߞز‬Ѓ૰ ບȂࠕงჩᗏߞ௓ୈᢰധԺᝯަՁߞЃࢅЄেᠻ๒ ૠཋȂϘ‫ڱ‬ЃࢅԴᇨϯࠑႿϞҵౕߞѕఐȂȁЙჅ ऻۖ‫ێ‬ȶ०ࢢߞЃϠȷ۹ൠȂ૾૾ᇍᣙডЖЃሻȂ ϘᅆᙸϠȄ ჩᗏ۶۹ൠ‫˲ݺ‬Րࡈहᝊ‫ݺ‬஼ਛᕝና༤‫ڭ‬ፁ‫ܠ‬Ϟ᡽ ྑᝯ࠼Ȃᑂሲҳࠑ୼Ђॻ࠷ߞჩᗏ‫੾ݑ‬ϩжᔗຬȂ ࣏գԩߞ‫ڮڮ‬ѿȂЙྻफ़઎ᆝୠِЃࢅȂԴ‫ێ‬۶۹ ൠ᎘᡽ྑ੡Ȃ௱௱᎛ిჩཽཽࢨዹ۶ЃࢅЄह഍ߞ ‫ڰ‬Ȅჩཽཽॴ૯ЙఀȂҪକࢽᙇҁॗЃࢅЄऻც዆

Issue 318 01 - 02 - 2013

ᜰܻগභ༹ၼᔞቔࠅॖȂ iTalkBB ཱིႫ߬ࠢถσ ‫ٺ‬ႪᖐᇍᖝᏎᅭҏᇄ iTalkBB ཱིႫ߬ҢИᒑϸϣ ଢ଼ȂԤᜰࣀଢ଼‫ޟ‬၏௑ཱ፜੼ཎiTalkBBۢᆩ-www. iTalkBB.com.au, ‫ޱܖ‬मႫ24ωਢϛМዥጣ1800 482 552‫ޢܖ‬௥ࠉ‫܁‬iTalkBBᄯ᝼۹ᒚၚȄ


П ୽ ੎ ࡡ ৱ ՗

⌣ị Dr Hui Li

ᎇᡡ◘᏷

Dental Surgeon

FONG & CO. BARRISTERS & SOLICITORS ‫ܘ‬Ӵີ፲ ۹ⲵનघ ϴѧԙҳ ҡཎᙽᡱ ҕ‫ޭٱ‬િ ᒸᡥ‫ٱ‬໶ ߝ‫ࡡݲޱ‬ ӣۨ‫ࡡݲ‬ ஔࠉ‫ڞ‬ដ ᚔஔ‫ࡡݲ‬ ଒౰೎౩ υτሴᎴ᠌

ၖཎ݈୛ ᆠ೽ኄ‫ݍ‬ၗȃ୽ᇭȃ‫ݍ‬ಽၗȃ़ᇭ

ႫၗǺ03 9808 1211 ༈ઍǺ03 9808 1322 Ӵ֭ǺSuite 3, Level 1, 2-8 Burwood Highway, Burwood East 3151

)ӣၯΡᚕᇬ‫ޥ‬Ⴄ᎑*

૖ᖿࢺց़ᇭ!୽ᇭ!ဃᇭ

ᐬࢸຝыбऋᚂҡ ʼnŦŢŭŵũŤŢųŦġńŢųťġࡻԤ‫ޱ‬ ЅġőŦůŴŪŰůŦų ᐬࢸбऋᏰོོষ ϛ୽ϛόᚂऋσᏰбऋᏰρ

Ꮅᗊᗽ 21&⑐᳥

ᆣӫбऋ݈୛ ၄бȂ‫ܦ‬бȂࢿб! бᏏछৠȂᅔҩ! ਲ਼ᆓ‫ݽ‬б ‫ۡھ‬0ࣀଢ଼୅б! б‫੾ں‬٩‫!ݽ‬ ‫็ڋ‬бऋ оΰӨ߳ᓎࡻԤ‫ޱ‬џ‫෈ۡڧٴ‬ջາࢿбЅᔮࢥ

ߞຨਢ໢ ໊ΙĭġΠĭġѲĭġϤġĺĻĴıŢŮĮķĻııűŮ ໊έĭġϲġĺĻĴıŢŮĮIJĻııűŮ

ႱघႫၗȈıĴġĺĸijıġijijIJĶġġġġЙᐠȈıĵijIJġĴĶĹġĹijĹ Ӵ֭ȈŔũŰűġķŃġŕũŦġŎŢŭŭĭġĴĵĹġŎŰŶůŵŢŪůġʼnŪŨũŸŢźĭġŘŢůŵŪųůŢġŗŊńġĴIJĶij ĩຨ‫ܚ‬ᆧ᎑ᛀ‫ސ‬ຨ‫ܚ‬ĭġ፜ΰΙዂĪġŎŦŭġķĴġʼnĶ

ೀශ ዦఈ ፅတ ੤ᇷፅఈ߿ውዦఈውው့ La Trobe߿ውజ།ଟ௷ዶடတᒴၡ

263 Auburn Rd Hawthorn 3122

Auburn Dental ૮ᅃਥඊྑዦఈ Family and Cosmetic Dentistry ዦఈᏰࣲ‫ډ‬ଟঋ಄ዦᄡඊྑĶ‫܁‬ዦ

ᆻᴲRiversdale RdਥAuburn Rdᔜ୅ 70, 75ടࡕ‫ࡈݟ‬36ᑬ 8ईᓣ‫܅‬ኔᓑપ‫ݟ‬Auburnᑬ

ੰ᎗ᏰᐈᐍᏙৰᏙᎌᏙ T: 03 9813 4562 ᓠᇄ 03 9813 4566! ᎌᇄ W: auburndental.com.au

ᚣ᪸᷒ᥕ᫜ ⌤⃃ᏥᦫᏊ᷒ዷ᫛ἲ᭖Ồ

ᾬὨᛥ᥇ᙬṞ῔

Dr Ming Liang DENTIST

ዦ‫ୁއ‬ᒫ ঵ዦBraces

નࡿ૵ዦĶᓦᓂዦ ዁ᔜဵ঍৒ᓞೌ ஋ဇ୲ᑳఘ௅੶ᒍ ఋ዇Ꭽᒠஒ໨ᄡ

᠍ߔ!Medicare ߧЍԑбऋ!Vouchers

݈୛ѓࢂ ȅࡨ੿Ѕߝ෈੾ᚂᕛ

Ph: 98771200

ᐨᣃ⑐⋊✬ᮿ᚞᪱ ҏஆོЄкौ‫پ‬Ռϛ୽σചȂࣀଢ଼ོЄघԤijĶΡȄ ᔖ኉‫ޱ‬ሯࡻғಛᆋॱࣂ߬ӉȂԤડᏰᏰρ‫ܖ‬ӣ้Ᏸ ᐣ‫ٮ‬૖оࢺց୽ᇭᜌၾȄԤέԑоΰ‫ོޏޟ‬ငᡛЅ Ԥᐬࢸҗۨ٘Ӌ‫ޱ‬ᓺӑՃኌȄ Ԥ॒ᐊ‫ޱ‬፜஠এΡᙏᐣȂ ᇌѢَᜌ‫ڷ‬ശߖᖿၾᓃॱ Ⴋ໏Ս occcmem@gmail.com ‫ܖ‬໏சՍPastoral Search Committee, OCCCMEM, PO Box 1147, Box Hill, Vic 3128, Australia

Medibank, BUPA, HCF, HBA છᏽ዇ᐽዦፅ છᏽඉถೃߚඬः ଈܱሖዦ ᄱଚቀᓖ

!!џᕕBulk BillԊ௶

ϱѴӒऋড়৳ᚂҡ

ϚΙૡ‫ޟ‬ᚂ୛‫ܚ‬

Dr Gavin Chau Dr Anthony Chiu Dr Jason Kuo Dr Jane Tam Dr Julie Tsung

ȅЄ๡Ѕዅཎᔓօձ‫ޟ‬ষώ ȅ‫ڎ‬ര‫ؽ‬Ρު໢ ȅ٩ХҺξཐࢗ‫੉ުޟ‬ႆ ȁᘮ‫ف‬ಛ ȅ‫ࣀ็ڋ‬ଢ଼ୢ୿

(़,ဃᇭ) (़,ဃᇭ) (़,୽ᇭ) (़,ဃᇭ) (़,ᆋ࡚ᇭ)

໠ܹਢ໢Ȉ໊ΙՍϤ9:00 - 6:30

໊ϲȈ9:00 -12:00

ȅ‫็ڋ‬Ѕሴ‫ڥ‬ᆋցߜ‫!ޱ‬ ȅႱ٩‫ܒ‬୊ஶࡾᏲ ȅ‫็ڋ‬ʝਡ՗٩࣫‫ৢݧ‬ ȅҪጳᕜᔮࢥ ȅବ‫د‬ ȅ‫ސ‬౩‫ݽ‬ᕛʝٗ੾ຨᕛ

ΠΪѲωਢLocum Coverage

81 Canterbury Rd, Blackburn South (Melway Ref: 61 H1)

Ph: 98771200

www.sheehansmc.com.au

01 - 02 - 2013 Issue 318

25


Ж᡹ଟ៪

‫៷ۇ‬ӵᅈ୮

ћʟጾ‫ۅ‬օ‫ޏ‬ৱ ћʟ ጾ‫ۅ‬օ‫ޏ‬ৱ ৫•‫ق‬ᇹȮ৫஼ҫႃȯۡϭୃগȈȶҟկ‫ތ‬գଵӓ

Ϟߞ‫ض‬ᒐཛྷȉҁেࢨକԴေଠߞ๭ॴག‫܆‬КȂ‫ڶ‬๒

൧ȂӺᓜНԤଵ൧Ȃਆࡋ‫܆‬ኀȂԤଵ‫ݺ‬ᙍၥ༡Ȃุ

஭႐ᣙग़ϯ࢓Ȅ১‫ڽ‬ȂኵዃߞѕਟૼчϯߞඈጄȂ

ՍэतȷȄ‫܆‬ᠶϫԩଵӓ൧Ȃᢜࠜॗ 28 ᛃռȂԴ

࠲ᜲ۶֘‫ݛ‬କԴ‫܆‬༡ᆇ஭࣏ԯऎҁেஇϞϯ࢓ঋҁ

‫܆‬༡ኀҨᔹग़ஜᡘߞᆇ‫ۊ‬ȂϠে௱௱ᝒඔ‫ٱ‬ে࣏ਆ

ে‫ݙ‬இߞ‫ڰ‬Ȅ࠲ᜲ۶֘‫ݛ‬җ‫ߞ܆‬ᆇ஭Ȃ‫୓ྐاڹ‬Ϟ

Н‫߰ڹ‬Ȃग़রߞ‫܆‬ᠶȄϩұѵ॔ߞ႐ᆇЂਰࡣໄବ

‫܆‬ᠶߞᆇ஭Ȅᣍᅅु‫܆ٿ‬ᠶߞϠেൌಎྏՀ‫܈‬Ȉऎ

(Hafez)Դग़௎օષᆇჵ࣋ࠅȃौѡȃग़୧ȃྑఐ

Цኃ‫܆‬ᠶԴџၢࢢЪକᆇ஭ȉည‫ێ‬ҁ൧‫ۊ‬Չᔖԃਿ

Н᏶Ȃᅆ‫܆‬ᠶంགླߞಎ഍‫פ‬஭ߞໝጉȂജ໛ऎϘ

੡ȂഺஜϠߞᆇᗏࡒᄑ૔‫ߞ܆‬௚ᔖȂག‫܆‬๑‫ࠡޱ‬Ѥ

ᇌૠӯȄ๘ୃຆՐȂ‫֝ܧ‬Դȶᇊᆬዝْȷࡑҭᣉߞ

‫ٱ‬েߞ‫פ‬஭൧៰ȂԢዹԳȂည‫ا‬েবᅆჅҝߞཋਚ

ࢍ‫ތ‬Ȃ‫ڕ‬Դԅਆ‫܆‬ႆߞӣ༡ЈႮϯȂஊ๒༡ᗁྻᡘ

‫්ק‬੡Ȃ‫ا‬ে‫ڶ‬๒Ҟѽᓴᑄᗂᗏᆇ஭Ȃ഍Нઍ๒ȇ

ۖȶ඗ȃ඗ȃ඗ȃ඗ȷߞҨᗏȂᗏরኙࠪփ౻்Ȃ

‫ڶ‬๒Ҟѽᓴᑄ‫ୃ؞‬ག‫܆‬ȂࠓԨᐌ‫ށ‬Ȅ

ഺ࣏‫܆‬ᠶԴᆇ஭Ȅ႐ϠᐍࢉᇷНംЙ௙ఐ‫܆‬ᠶಎ‫܆‬

੡Ȃࡋᆽ‫ݙێ‬କѽѰᘘѰȂѽೀᘘೀȂ֨ᑟඡ෇Ȃ ෋छछԳϵྐᢰᅆўᕀᕀ๭ॴ᝱ढ़ߞไۧȂўӀѕ КᆕວࢤઈȄ‫ا‬েُৎϠԴ‫ێ‬Ӡ‫ߞۻ‬՘ࠜჅ຀КȂ

ᐍᆬӎॗ‫ށ‬௄ရిྻฅ၃‫ڽ‬ჅϘ֜ᆕᜃЩࢬȂዙѵ

‫ݕ‬Ժ‫ݕ‬ьൌྻ၃ᑢധԺ‫᝱ק‬ሃ੘‫ض‬Ȃ֭ധԺϠࡒѽ

‫ߞ࠸؟‬ՐቅЈᄰЄȂҁߞѭᓐ࣏֜࿂‫ێ‬ೖዷߞϠȂ

ທౕȃมᒍȃᕅ‫غ‬ऎ‫ڨا֋ێ‬ᎎߞࡱᖒȂѽ‫׷؟‬ȃ

ంЈҁබ௱ԯ຾ᛗѨሎөߞЈ‫ڰ‬ᅝᏎѭᓐߞࣲӇȄ

࿑ᗼȃᄳۤ՘ऎхᕝҁϠߞฌ‫ޠە‬ᐡȂѽ֌‫ݺ‬ೣџ

ᗚϯߞफಶȂ࣏ѭᓐಽࢤϭߞጤѪᑺཋಶႫȄᛛЄ

ᣭᣭᄿᡌȂ‫ࡱྒྷקױ‬ȂϘӠ‫غ‬ᣭЙఀ‫ؠ‬Ȅ֭գϘᇌ

‫ߞݩ‬ཋಶྻᅙᅙಸྔȂ֭ѕᢸߞ൹ཋࡒ࢝᝱ᙽԪȄ

ϠࡒЙ᝸ജᔍ෋ߞᖖᄩᕝ৆ȂЙदઽ๭ߞ‫ض‬ᒐሃᅨ

ҁЙକ১᎗ѭᓐߞࣲӇȂԯऎ‫ܦ‬୘ߞᢜᇳ࣏ᅆӁՐ

รȂබᄊ࠲ᜲ۶֘‫ݛ‬বᅆรቖߞ๭྾фЙгӀ࢞Ⴣ

ѕᢸߞ‫ݖ‬ਚȂ࣏ᅆϠߞපទߞझճȄຆՐȂӒ࣏ѕ

੡Ȃ‫ڶ‬๒ᓴᑄ๑៵Ӡ‫ۻ‬Кߞলൠ❺กȂ൅Ⴥॴ᝱࿯

Դၐ၃‫ڹ‬ਵ֖ཇКබฅᡝۖഺኃϘࡋࣇ‫ڰ‬Ȉգ‫ی‬ৎ

ᢸ፿ࡎແ๴ߞ੡งȂփҁࡒജॴࣲ۶ࢩࢬ‫ݙ‬ᅨรȄ

ಐӠ‫ۻ‬КߞᛔᎳȂᘪᘤҍ୼໹ߞᢜᐄфྍ‫ؠ‬ϧȂ࠮

ϠԩҨȂҁেԴຯӲѧࡱࢆෳాਾНႽȂࡒജϘ‫ڱ‬

ࠜЂѽࢢȂҁ࣏ഺዹᗁຕ֋ЎߞຆՐȈȶࣲӇȃ‫ۦ‬

‫ږ‬ѽԴഺলࠥՂ౑ߞ੡҃ᢏᏏКȂࣿҍிጋ௻༴ߞ

รቖߞᓖ‫߰׀‬ఠ‫ט‬ҁেᙘགྷ޼ՉфࢆཇಳᇑȄᇺీ

፩ȃዷϧȃᚘਛȃࡔ୚ȃᣑட‫ۊ‬ຆȷȄ୫ᅆѭᓐᅁ

Ӡ‫ۻ‬ϧȄ

ߞ‫ࠜܡ‬Ȃٟգ၃ჅӒညߞ኶ୈබ‫҄ۻ‬৤Ϟҁেߞ֗

֖ൎᣌߞธดి‫ڈ‬ȂҁЙѤϘըٔ๭ԳሲȈȶ‫ا‬Ј

ሡȂ‫ۖۦ‬ទኖߞธӇȂ‫ၙی‬ϯϞٕদߞѢߓȂӈԴ

ߞ੡৏ٟգຆՐӠࣿȄȷҁ১ԐᓴᑄЙ১᎗ѭᓐߞ

ᆾႆȂ‫ڭ‬ᢤ۳ူۜទᇦऻՇȄо‫ߞ܆‬ៗᗏᠩϞȊຯ

ዷϧȂවѼЙႬҁ༟Ͼᗾ႖Ȅҁ࣏գᡋᓴᑄЩࢬȂ

ӲѧϠൌԴጢᇂКȄҁেࡒԴᆝᆝࠜ‫܆‬Кᘒᚼх

֭֋ంԴిྻሮᝊѹॠᒘНࢢȂ‫ށ‬Ө޼ᖚ๭ॴߞற

எȂᘵ๒ҁেߞ‫ڗ‬ϯཋಶ㘏㘏Ȃ๭ॴ᝱‫܉‬ȇᘵ๒‫ڗ‬

Ϙў‫ޱ‬Ȃබ࣏ኵ਼ཋਚҁߞϠ੡ȂҁᓴᑄϞ਼៝Ȃ

഍֩јЙ‫ڍ‬Уࢽߞག‫ٯ‬ȂୱୱᢣۧȂ҄ϠೋਿȄ֭

Ⴍ໸ཋਚቪᜣߞࠫѕȂদ࢙ѭЄᝯ࠼ȇҁ࣏գᡋᓴ

ҁে᝸ྍᢰૠߞྑྷྷߞȃࣘഹߞంԔֽߞၙܺཇ

ᑄ֋‫ുݸا‬Ȃ֭ҁᓴᑄϞྑȂᓴᑄѹஜӇც႖ຜԴ

ۖѕ㡯Ȅ‫܆‬ᆇߞᗏরዧ૔‫ߞ܆‬௚ᔖȂӚϠജ‫ם‬ᓹȂ

Ђ൙ం஥ߞѭᓐȂ᎛ِ১᎗ьЙ၃‫ࡔߞڰ‬୚Ȅѭӓ

ՉᔖԳᡘȄᎡԴᆇ஭۸ȉ࣏‫܆‬ᠶԴᆇ஭ཛྷȉ࠲ᜲ۶

ᓐߞೀಊȂ҄҇Ӌᄱᢾߞག‫܆‬Ȃᆕч࣐ԍᖋ᠀ȇҁ

֘‫ݛ‬বᅆଢଢӏߢߞࡈ൉Ȃൣ๒Й࣏ᓴᑄਃࢩॴ

៖ᜃߞ૯ਟȂ҄‫ڗ‬഍གླߞ‫܆‬ᠶȂ๴ҍ்ᚼஜᡘߞ

ࣲȂϜ࣏ឥϯૌ႕ߞૡᇊᜤ‫ט‬ȂϜ࣏ᓴᑄ୼ᗏྰࢵ

ኀᗏȄ

ߞ‫פ‬ໝ۶܎்ஜᡘߞᆇ඘ȂᎬП‫ٱ‬ে๑নߞ઎ᆝ႐ ྍȄ‫܆‬ᠶᢜᅗठឦȂգ຾Ϙᛕ๴ࠪߞᛕೂȂକԴྋ ԍКూᏟԳᅅះଵᚪ۶‫܆‬ၹȄ‫ٱ‬েߞրѨ፿᛫೟ ഹȂ঳֖੡๑ᗏ๑ਿȂሃ‫ڱڤ‬লᗏЂ֯ߞЂ൧েह ႵНϭȂ‫܆‬ᠶවѼබ࣏ག‫ߞ܆‬ϘৎഽၳȂᗽቊߞব ᅆѡགল୼ߞજഁ‫ߩ܆‬ȂᓉмԴኵᘮߞ‫܆‬ѪКȌȌ

ᣙग़ૠȄ‫ॆ࣏ݺ‬ᜤྏஜϞૠȂᏩᑁЂԳȂ‫ࢃێ‬ϧാ

ขዊ҇‫ߞږ‬஼ѳ˕˕‫ࠝᜲݙ‬ѳȂᅆϠӠॴ᝱գ຾Й ԢϲϠߞ‫ڍ‬ႋȂҁԴၐ၃ፒ‫ڏ‬КࢽҍȈȶᄀऎ࿯ ቙Ȃឤऎ࿯ࠛȂఘգॠ۶ົጣ࿯ϠѕȄȷ࠲ᜲϵԴ ၐ၃ᜲ୺੩КሲȈȶЙ֭ՂթȂබ࣏Դఈ᝱Кϵ࣏ ᡌᡌඈඈߞȇԯऎߢႽఈ᝱Ӡ‫ء‬ढ़Ȃ‫ء‬ढ़ӠցፚȂ ցፚӠऽౕȄȷӒፁைᏳᅆӠ‫ߞۻ‬ӒፁሮᝊȂфব ᅆ‫ק‬ᄩߞᒕ࿂ᅗ࢘Ȃ‫ا‬েබྻ๴಩ॴ᝱ൣ࣏ϯ࢓۶ ϠН༡൵Ђߞླྀ૪Ȅᓐྑߞ‫ވ‬уেȂЙঋࣿԴୱୱ ᢣۧȂ҄ϠೋਿߞҲ‫ٯ‬КȇЙԓᓴᑄ֯ᜮ֋ᒨԳ௟ ֋ЎሤԴЙܶߞᠲ۰КȂ႕Ղ‫ا‬ে๑‫ؼޱ‬ᢏᗞ᝱઼ ઽ‫ر‬ϯ‫ا‬েߞ‫ڰ‬ᅁȂ֭‫ا‬েࡒҞѽࣿҍȶ‫܆‬ᠶԴᆇ

਼࣏៝၃ᑢѕᢸ֋ӤȂႋ༟ЩࢬЙҞ‫ߞ૿ݕ‬ᖖြȄ

஭ȷߞӠ‫ۻ‬ᅗ࢘Ȃ‫ا‬েҞѽᓴᑄ‫ڶ‬Ꮻ‫ڤ‬Ґຜ‫ا‬েϧ

ຠ‫ݺ‬Ⴛӡഺ༵ᡋ࣠ߞϠȂҞѽᢰ֋Ўߞѕᢸᒱມ‫ݺ‬

༓ߞૠȂఀѽർჅॴ᝱ߞ࿫ጣȂఀѽർჅ൚༡ժϸ

જᜑߞ੡ߩȇхНȂࡋ࣏‫֋ڹ‬ЎߞӠ‫ۻ‬ൕᛆԴ࢖ླ

ߞᡋཕȂԯ‫ا‬ፁࠫ‫ڤ‬Դ‫ا‬ে㡯বఀർߞӠ‫ۻ‬Ȃѧ‫ڤ‬

બ૫ߞҲᡕႆȄԴ‫܆៷ݮ‬ᠶߞ֋๒ӠᅗКȂѕКգ

Դѵधϯߞॴ᝱‫ـ‬Ђȇԯ‫ا‬ፁࠫȶҪঋգॴ᝱ߞԳ

ߵಎٕߞྏᄛ҇ӋаѕȂ‫ێ‬ᅁധԺϠᏎჃᗞ᝱‫ק‬ᄩ

ўȂබӅգૠߞԢԴȄȷ᝸ૠᎲϭਾ‫ۏ‬՘ऎఋϘӠ

‫܆‬җᆇᗏߞ๪বȂԴ‫ا‬বᅆॴ᝱੡Ȃ੡௱ᘿࣿԳ

Н੡Ȃබᓴᑄ֋‫ࢋا‬ൕȂሟᖺ஠᚟Դགླߞ‫ڎ‬ၢ

ᅷឹߞࡄகȂ᝸ૠҐ౹ఋ៳чߞକϧȂఀѽർჅӠ

ઙ಩Դ‫ا‬ၝઔȂ࠲ᜲ۶֘‫ݛ‬Й࣏Դ‫ۦء‬Ϡ‫ۦݚݙ‬Й

㡯Ȃ֋ࡖ֋ዔȂઐٕ࢘џȇϵգϠᏎ‫ۦ‬൝ਚծ㘩Н

ࣿКߞদদւᢚȄ

ᆾᆯߞࠝൌജᏩ༟ȂᆾᆯߞԳ௄ൌྭஜϞȄ࠲ᜲ۶ ֘‫ڭݛ‬ٟգ໺ᑟ‫܋ږݥ‬ୟȂᚣ຾ኵ਼১᎗‫ض‬ᒐҁে ߞϠȇѽྑࣀా‫ݥ‬ϥ֋౭ߞᆯۜȇѽ֌‫ݺ‬ૠߞႽ‫ڹ‬ ᆯۜфԑਛሮ။੄‫ؼ‬ȂᙩࠫϞѹȄ

଄ၷΟΠΪέ՝ॷ෫ϛМσᏰ౳ཾҡӵᏎᅭҏ‫ޟ‬ಋҕငᐣ

ញଢ଼ձЖ‫ޟ۾‬ҡ‫ڼ‬Ϸ‫ٴ‬ ౫ϑӶᏏᅮҐ᠎‫ݡ‬ਫࡊϵ໡ึ୶ Burwood Suite 7, 1/F, 2-8 Burwood Hwy, Burwood East, VIC 3151 (Melway 61 F7) Box Hill 2-6 Oxford St, Box Hill, VIC 3128 (Melway 47 C10) ᕋཿਣ໣Ļ Burwood ࢒෉ΚՎϥġ10am~6pmІ࢒෉ϳ10am~4pm / Box Hill ࢒෉ΚՎϥ10am~6pm ࢦၛႬၘĻ 03-98887422 / rejoice@tpg.com.au

26

Issue 318 01 - 02 - 2013

‫ܚ‬Ԥԝઉ!ЛࡻϛМσᏰਮЄོᖒོωࡵᐊᓾᏰ՗ଢ଼ ωࡵᐊᓾᏰ՗ଢ଼ܻϛ୽࡚ҳΟѲΪϲ‫ܚ‬ϛωᏰ

ҏኄ֙ҥȰӣ ၯΡȱᜓօ

ؐҏѫ୵

ύεΓӧᐞફ


ড়৳୊ஶ

ijıIJĴᐬᆩ౪ൟࣼ‫্؃‬

Grace:ѕ‫ཱིٵ‬ಋҕȂড়ԤωࡆȂӒᙛҔᒑ

Raymond:15ԑࠉ‫پ‬Ռॷ෫Ȃτ‫ڋ‬ϐσᏰ౳ཾ

Ҕ‫ڴ‬༉У՝ϯᇂᓹȂॎ๒ྐۖ೐ϟчᑫᇨЃඏٙᘈȂ֋ЎգҞକҝऻ஬Ȋജഺ ৎྐ‫ޱ‬ᏩᢘϞȂᇂྍԑ๑Ȅ঳ᑟ೐ϟч՝ϯ9ᙇۖᐍᆬӎȂ‫ا‬ంӏԴᑫࣷऻჅ ಩ඞѧᘈȂ‫ق‬਌ணሃߞٙᘈȂփѷ൵দঋ൵দঋߞ࣏ᘘգೈȂ‫ا‬ЙҝऻᎡҝऻ ۸ȉ࣏ցч࿺ᢰ‫ا‬ҝߞ‫ס‬Ȋ঳ᑟۖႿᐍᆬӎ࣏1ѡ26џ՝ϯ9ᙇҗȂ԰ۖਛϯ‫ܡ‬ ᇨϘऻȂᘘգೈȂႬJodanሲȈȶঋЙ‫ا‬েҝ಩ඞऻऻȂգೈබऻȊȷ‫࢝ূا‬ ᒸᐬȂۖᢜ‫ڈ‬ᔡ༶‫׀‬໴ۖϞೈȄ

Ӥ‫ݺ‬գК஼ߞ‫ق‬਌་ϢЫՐᑫᇨЃЄٙᘈȂ‫ڗ‬᝝ߞ‫ވ‬уൌ࢝ൟ᠙Ȃ 7 ၳც໛ ҭߞࢆཇ࣏ȶSmiling Li Na vs Screaming Azarenkaȷ Ȃࠑ‫ށ‬ϞЙԢߞћ мȄК஼ᓴјѽྋ૯݁‫އ‬ѵधȂຕ‫ލ‬Դѧᘈ੡಩ඞᣍಿߞᎠࣤȂᢖӯతࠕ 85%ࠑӯྻऎ‫ق‬਌අ‫ڦ‬ȄᣍಿКົႁϠҀѧ‫ڼ‬Й୼Ȃ‫ݙ‬ѽഺϘߵ‫ق‬਌ጤȂϵ Դ֘ϠК෸๴Ȅ

‫ق‬਌ߞٙᘈ࣏౎ϯ7Ȉ30༟‫ܕ‬Ȃ‫ا‬ে‫ۖر‬ਲ਼֜Ȃඞᔡ࢝ЙᓾȂඞԳऻఀϵ࢝౻ ྾Ȅѧᘈ༟‫ܕ‬ϞȂᖠ༡ԑඞᐈൟ๑ᗏȂ‫ق‬਌Ԑ๴ಧȂ‫ا‬ൌྏះۖ‫ڤ‬ৎٕদߞᕅ ϧȂAzarenkaЙԴߐᅗȂతാවৎಧൌٟతϯȂԑඞᡌ۲Ȃऻ‫ڽ‬Ђਛൌౕؓ‫ق‬ ਌៏Ȃҍ಩‫܈‬ᚹȄᑂሲAzarenkaԴҗٙᘈ੡Ȃ‫׀‬ӡ‫ی‬ৎᛁᖚ੡༡ሲՁգ۲‫כ‬ய ᛟȂม᝾ЂਛȂє୓ϞЙᆕȄُည๴ಧ੡Ȃ໗ֿൌঋِԑඞລᔖȂ༡‫ྻݕ‬գව ᗏȶ‫ق‬਌Ґ޵ȷȂȶYoo, Li NaȷȄ AzarenkaӇಧ੡ൌྻ๴ҍ৪ЄϘዹߞҨ ᗏȂփѷᗏᎠൌϘዹȂညഺৎҨᗏ๴Ӡᢏм‫ݕ‬ٟգϞȂϘ‫࣏ܠ‬ՁٟӇՀȂहх ‫ق‬਌ࡋϘᗏЙ‫׋‬Ȃ‫ا‬৆ౕؓՁକҨҍ‫ڽ‬Ȃ‫د‬ᕅϧ៖‫ݸ‬ϘϭȄಧߞി࢘࢝‫أ‬Ȃѽ ֌‫ݺ‬գ‫ڱ‬ಧՁেत֌ാৎతಧߞஜ֯ൌٟգබҵҝϞȄЙᄊྻգК஼Ѓవ‫ڤ‬ᇌ ᇟ௾ߞ৆Գతಧߞჱ௻ߞ๪বȂᢰ‫ا‬ះఀഺබ࣏ϘඞѧᘈȂ๑ᎢᎬПҹԺ୼ߞ ྍ၍Ȃत֌‫ݺ‬Ӕ౉ઈြ஬Ȃ҃ࠑ஼ਛ஬Ȃҹබ࣏ϘඞѧᘈȂྻգҵሱȄ‫ق‬਌೐ Ϙጹ៏ϞȂᢰЂਛऻۖϞౕؓȂϵധ‫܈‬ᚹૌգҞକҍ಩Ȃ‫ا‬ԴྐՁକఀԺьᓿ ஬ȊயϞய੟᝝ߞցҳߢႽጨ࣏ࠛԺьཛྷȉҁྐϞྐሲȈȶЙߢႽȂхӒ࢝Ժ ࢝ԺᓿȄȷ ѧᘈ҇ᆕϞᢏዴȂ‫ق‬਌৆Գၙ‫ۦ‬ཋϞȂԑඞϘᗏᄛਿȂգ༤ᛁຜՁ᠇ϯᖿ௲Ȃ ‫ا‬हࠫՁྻிࢺȂ֭দྲϯඞࢢබգ‫ݸڱ‬Й༟ȂҪգۖᝯᘣᙇЖ‫ݸ‬༟‫ڽ‬ӇȂЙ ߢႽAzarenkaྻЙྻҐ௻ᎠஜȂЙഺኃஇȂᅆՁ࣏Й࣏ϵЙгӀȉ೐ϟը‫ق‬਌ ϫᅢ৆ϞȂНࢢՁߞُϘৎՀಧȂԑඞߞᣍಿൌЂᗏᡌ۲Ȃᄁ෠७ྍȂЂਛѕ КൌգϞຕ‫ލ‬ȂѧᘈЏ၃գϞࠑᆊ‫ݑ‬Ȅ

‫ا‬ٟգᑟྻ໴ೈ་ඞȂဥҼවਛϠहॗԴ‫ވ‬уਛКᇸᔠȂЂਛғғቁ຾ԫ؆ ౎༺ȂබϘ୓‫ױ‬Դࢉᣇც໛ᑟࡈȂຈ࢞ᇟ௾ߞѧᘈਣ༟ȂऻϘϭକ‫׎‬ಯӠϘ ֜ົႁߞᑫᇨЃЄࡄকȄ‫ی‬ৎᓴјԧգϼौȂAzarenkaՐ॔ႵቅȂవԩѵध ೐ϘȂӒ࣏ညӇՐ॔Ȃփ‫ق‬਌ЏՐჅϬϩȂ၃ᢚ๾ർȂ֭ᢜϧЏჅϞ୼ਪȂ ऻ‫ڽ‬഍‫ݺ‬ϭলȄ ๒փԴ೐Ϙ؊ȂAzarenkaൣ๒ၢీȂ‫ށ‬ᢖ࣏ѕನᕅϧЂȂࠑ಩ӏՂನྐȄ๒ փ‫ق‬਌֬Ѽϵ๑ϧ‫د‬ᔹཕᙖЂȂ҄Ϡգᙇ๏ࢧȄЙჅ൵҄ԑඞᣍಿኝ๒ߞ࣏ Դ೐ϟጹ഍‫ݺ‬Ԛཕ੡Ȃൣ๒ༀ৆ԴಧඞК༡ȂЈᇿ‫ۦ‬ཋȄЙьϠྐȂ‫ق‬਌କ ា᠈ѧᘈཛྷȉॶՁଡ଼ҍȂAzarenkaᘵ๒ർϞѧᘈȂϵྻ࿂࢘ҵౕȂԯऎ๑‫ޱ‬ ௅փऱНԳӇీᅆјȂᗁྻգർНЙ‫ྏߞޠ‬ះȄ Ҟܶ‫ق‬਌ೣ‫ݺ‬দྲ‫ڕ‬ϯಧඞȂփѷϘ࢘‫خ‬ᚼԚཕȂ൵ೣᘵ๒ᓮϞ೐ϟጹȂ֭ ЙьົϠЪ๒ᅆՁᜃգౕؓȂऽౕ‫܈‬ᚹҍ಩Ȅ๒փ೐ϬጹϘ༟‫ܕ‬Ȃ‫ق‬਌ԓը ༀ৆ԴඞϯȂփѷࢢၝ຾ԳȂ༤ᛁ਻‫ڨ‬Ձၝ‫ۦ‬ᏩᖜȂ҄Ϡᑉѕᘈ‫ڰ‬බթ؆ ຕȄ֭ᕭࣤࢢȂ‫ق‬਌Ъକ֯ᘈȂ֭ᓮఫѧᘈЏ࣏Ђਛྍਫ਼Наߞ‫ڰ‬Ȅ ഺϘඞѧᘈȂ‫ऻا‬Йۖᛕў࢝ᇟ௾ߞಧ‫ث‬Ȃࡒऻۖ‫֜ی‬Ѓ௟ԴЂᘈНКߞఐ ᇰ୓ԄȄညAzarenka៏ఀѧᘈ੡Ȃᎎக՘ґȂԴඞϯЂ৵ȂЂਛЖྍᝊۖՁ ѕКϘߡѽ‫ڽ‬ᕅ‫غ‬຾ߞᇦ௺Ȃ࣏֣ຈһЂȄ ‫ا‬हࠫഺϘඞѧᘈȂᅆ‫֜ی‬ᓴјߞϠӠȂൌ࣏ϘৎদঋߞᚼహᙇȄ

‫ا‬ᓐೀ‫ڍ‬ᝋ‫ق‬਌ᖔఀϞ2013ՐᑫᇨЃЄ‫ڲ‬কȂՀዹߞȊ

ᆩ౨ȅᆩ౨ ߆߆ߞϘѡКȂ࣏‫ا‬েᇨಧधߞಽ‫ڰ‬Ȃतኃߞಽ ‫ڰ‬ȉ‫ڤ‬ᘘӡሲȉည๒ُ࣏Ր঵ৎȶЂᆕരȷߞȶᑫ ࣷг༟ᘈȷ‫א‬ȊЙᇒ࣏‫ڗ‬Դ಩ඞߞ޳޳១១Ȃ‫࣏ݕ‬ ც໛ᑟࡈߞ೟ѕᐖऻȂ‫࣐ی‬งߞጤጤᐂᐂȂЙьϠ ဥব੡‫ݕ‬౺փᎢНȂ‫ݕ‬࿧࿧ࠜ᎘Ȃჲ‫ڹ‬џ௱ӠࣿԺ ϞϘႽȶᛟ‫ل‬ȷȄ ְգऻཛྷȉည๒գȊᇨಧᐪߞᇟॻ༳༰ȂӅ࣏Ϙࣹ ୼јߞᇟ௾Ⴥ‫ݢ‬Ȃ֣޶Ȃ‫ا‬ে࣏ȶѹϠਛȷȂȶᐍ ᆬӎϠȷࢨҞ‫ݸ‬ჅȉॶԓயȂࠉࠉಧ࣐ȂᎡְ࣏ߞ ঵ᓴ---‫߰ݕ‬Ȃ੡ችϘᙇȂҨȶְ࣏Ꭱߞ૰ບȷȉ

Federer ȂഺኃՐ‫ڽ‬Ȃ‫ا‬ൌ࣏దҁߞඞȂ১ԯ֣ ԴȉȶҳԴȷփ‫ڏ‬Ȃ࣏ԯҁᜏᡍߞȶґࣛȷȂඏј ே‫ݮ‬Ȃэ‫ێ‬хјߞϘ෭൵҄Ϡ຾୛Ȃȶൄ࡭ȷ‫״‬ग़ Н᏶Ȃ‫ا‬ᗁᗑྐۖညՐѳրߞȶᑾᗖϥȷȂՂ‫ލ‬Ȃ ѽ՘ሬ‫؛ڽ‬ਟȂႍ࣏ȶϘшညᝯȷߞઈཕȂᖖᠪည Ыȶ‫ޒޠ‬ȷȂ఺ҁգᎡȉȶаԴȷ۸Ȃٕ຾փЙ Ђ‫د‬ඈࢤ‫֒ݺ؛‬ȂϘୃທ‫ߞ׻‬ՀಧȂ‫࣏ݕ‬ҵјփၢ ᇨ੡ȂҁЙᄊ‫ߞ־‬ಧ৶ȂවѼ୼ᒸۖఀྍ‫؛؞‬Ȃ‫ݕ‬ ࢤࢩۖ‫ݮد‬Ӵ֌ᢏϞ‫؛‬Ȃ‫ڤ‬ኃȂҁ࣏ȶֽ֕ȷѼȉ ࠧϵȂҁྻգᏋҞփѤߞϘҨȃϘ੎ᗖȃϘ୼۲Ȅ ȶ‫ޒޠ‬೐Ϙ୼јȷЙϘ‫࣏ܠ‬๑ᗏ๑ఐߞЙ঴Ϡ༡࿬ ѫȂᘘୃఀȂࣙՐᘈࢢߞჴጨᚃϯȂҒࣁԴც໛ᣍ ಿߞኆေϠࡈȂҁߞ‫ۊٷ‬ጤಊ౮Йᘳ᚟ԳᙫϞҍ ‫ڽ‬Ȃᘵఐգಎ౺Ȃᄩधգ୼ֲȂ֭୵ࠧៈЙۖ൵ಎ ѕ഍ȂϘៈۖȂᇒҹतኃඞԪȂૌఐබྻߡᠨȄՂ ЫߞՐ҃Ȃ‫ا‬ে݀݀௲຾щԺߞȶব‫ۍ‬ȷϞȂఐሃ ฀हԪӹᓉНቫȂЙ‫׸‬ȂЙ‫د׸‬ҹ‫ݸ‬ϭȂ‫ݸ‬ϭȄ ԓ߰Ȃ֬ѼȂ‫ا‬Ҫକӡȶ֬Ѽȷ‫ڽ‬ሲȂԯऎȂϘ‫ڽ‬ ‫ا‬༢੡‫ڭ‬ٟգ઻ྍतኃࠅ᝝ྲᇷȃतኃȶаᅌ૪

27

ᇷȷȂϟ‫ڽ‬јᔝϯӺٟգҞ֥ᝋߞႤਫ਼Ȃߡះ㡯Ȃ ҁߞ‫ټ‬Ӡࣿቲऎȶ෈ഢᘏ૏ȷȂ‫ߞ־‬Й᎘Ȃԍ࣏ҁ ߞȶҩϘҗȷȂԺՐ‫ڽ‬Ȃᓈᅌ‫ڍݙ‬ȂऎҁӇઈȂ ऎҁϘԢж‫ڳ‬жዎߞൌ࣏‫֜ڤ‬ЃЀȄȶಧ࣐ȷᄗȂ ȶԺࠚԺࡻȷߞ‫ٷ‬Ѓᝯ࠼ߞಧ࣐Ժߞ࣏Ȃᄊ‫ا‬ে᠖ НऎȶчЖಧ৶ȷȂȶশสϠȷ៌֯ȶ֥޼‫֘ړ‬ȷ ߞබ࣏‫ێ‬Кߞ‫ڼ‬ЄȄႽ዇ȉഺՐᔝȂᘘৃԺьᓿϘ гѝȉ৆ࠧՂթȂ๑Ꭲᙚ‫ݸ‬Դԇ֣ߞ੡ߩȂକȶ႕ ྍȷȃȶӒѕȷȃȶ৒‫ڗ‬ȷȃȶኅਛȷߞ( ည๒Ȃ ࣏ሲᆽ‫ێ‬ϧ݀թўԨփऎȂփЙ࣏ঋϠպжպߞȶ Ѥ‫֌ݺ‬ຠȷȂѵϯ৹գȶ؆Ϡȷ)‫ܕ‬ೣిϠ֋аѕߞ ‫އض‬Ȃ୺ஙညੋႬѐ֘ឱߞȶಧѳȷѧ‫׀‬हѧȂ࣏ ѧϞϭҝȄ ෩ຊȂЙȂࢷᘣጹӇթፔߞ੡৏Ȃ࣏࣐งбߞ౻ ౐Ȅ࣑౎ȂऻҁႬMurrayߋϢٙᘈߞॴᐼȂॴᐼϞ 4Ј੡ȂҁᓮϞȄԴ‫ڽऻا‬ȂᔹർԚీȂчȂЙӡ ࢩȇϠȂЙӡэȄ ҁ०຾Ђಧഠᛓඞ੡Ȃᣍಿ୓ Ӳᄁ෠Ȃҁϵ‫ף‬૯෭ј७ྍȄႻஜȂ‫ܕ‬ೣ࣏ȶॻ༯ ҍьՐȷߞߕྍȂϘՂॻ༯ȂϘՂԩ௟Ȃ࣏ЙധϠ ༡‫ڍ‬ӨᔝȂ‫ڹ׈‬ӏۖᆕᔝᘶൠȂϯϞՐ॔Нࢢߞࡈ ઎ȂЙҞକЙᢰຜࢢ઎ȂЙᄊћᐯȃৰᐯຈຈߞϠ ћᇟૠȂҞѽ໸ց໸ᏔȂ໸ց໸ٕጕȄ կุᝨᐼȂ՝Џ៏ఀᕕఀߞԩሃ‫׀‬ȂѽࢢߞѧᘈҞ ‫ݦ׎‬ఫԩ‫ߞ׀‬Ғ໙Ȃఀҵ‫؞ی‬Ȃ૷࣏ȶऎѧᘈփѧ ᘈȷȂȶऎ‫ۦڳ‬փѧᘈȷȉ ӀѕփᎢȂᅆ‫ݺ‬ಧ᝷ႻஜȂ֋Ј‫׈‬գᙇȶᒸᎷߞԯ ЄȷȂឰȃ‫ږ‬ȃవȃրѨȃӵӶȂत֌ȂԴশส‫ڭ‬ Йࣹ֖ߞดಧȂ‫ا‬ൌฅӇჅߕჅȂஐஐȂබ࣏ᆒఫ ᇨಧȂୃᐸ㡯࣏ٟգӒӒՑՑߞȶᅤȷჅȄ‫ا‬েȶ ༏‫م‬ൎࢅȷȂत‫ࠦݕ‬ьՐߞџЄ੡Ȃᇨಧຜ‫ا‬েߞ

Issue 318 01 - 02 - 2013

ћʟออ ᣍྏ࣏ȶ໳౉ߞႻஜȷȂಧ‫ߞݮ‬ኊᓿЙໄȂह୨ փ‫ߞڽ‬ȶ޼ႅ໱ȷϵЙକьȄࢨ֬‫ߞ־‬ಧ᝷Ȃ៊Ղ ሲȂ‫ږ‬ಧȂҪঋȶ᠀ಧȷϘৎȂȶ᠀ԳȷϘུȂࠝ ࣗཛྷȂЙӅϞȂ‫ུی‬ӮᔝȂ‫یݕ‬ৎ੩ҒϘ‫ݸ‬Ȃ࣏ࠝ ࣗϞȂࠝ࿍ȉȶ‫؛‬փϯȷߞԴѕКȂ‫ر‬Ϙৎ൵ဣЈ ߞညՇࠝȂᗂ๒Ȃְϧ࢘ϩ‫ږ‬Ȃȶ૚ዅՑȷߞਡ ࠝȂᅆЙ୓ȂְਡߞЙ࣏໭ԳಧȂ࣏୼঳ಧȂ୼Ⴥ ϞՇࠝߞ‫୼ڗ‬ȂȶჅϞϠᔝȷȂЙᇖȄՂթഺଠߞ ȶಧ‫ڼ‬ȷȂՂթഺଠ๑‫أߞڢ‬ጄሃᆕ‫ږ‬Ȃ‫ږ‬ಧሃ‫־‬ ߞಧ᝷ຜϞ‫ا‬েȄᇨಧȂԴࠝᖒНҳȄ ਛ֝ྲधЮ੬ߞ༏༡Ȃ‫ا‬ᢜྻϞ‫ݙ‬ᓜȶ࿦ઔ੹ӣȷ ȄளКᐯ੡Ȃೀ‫ݼڍ‬џ۶Ӿ֡Ꮋಧߞፌӣജཱജ‫ـ‬ ‫ؼ‬বሻȂ෱‫ڽ‬ȶЮ੬Ђྻ௅ȷȃȶЮ੬Ђಧඞȷȃ Ј࡭ߞϛϠ‫ږ‬ඞຈຈȂᘘգϘৎᇨಧඞȂȶᜒࠦȷ ⳴՘ߞȄЙϳȂඞϯߞඛᇨభ຾ ȶҾࣆ؊ȷߞዃ ‫ט‬ȂќЂߞՄೀȈȶᇨಧ୊ፚ઱ȷȂЂՄϭবࡋ ࣏џง໱ӡຈߞ೟ြȄतኃȉ‫ا‬Ъ࣏‫ؼ‬ЙჅ‫ߞڽ‬ȶ ൎࢅȷߞሮߢ㡯ȂЙူϘ݊ȂӇಧȂȶߕȷබҞѽ ϞȂ‫ڤ‬գतኃߞȶ୊ፚȷȉညџȂশสߞȶ‫ࣷڲ‬Н ភȷН᝷ߞ‫ږ‬ಧ৶Ȃ‫ྐا‬Ȃൌ࣏ȶନഁՑȷߞȂం ȶЙҞକߞᖖᄩКȷȃంȶ৒ჲಧඞȷߞȶᔷഏ಄ ༰ȷК֋‫ا‬᠙୓Ȃ᠙՘୯୯ឹឹߞϘᘺ࣐ࠪȂϵᄊ ҭᣉȶ೐Ϙ҃ьดȷߞȶ॓ၧьด༤ȷӤ෭ӇӮᔝ ߞȶֹ᝱ՑȷК૔ᜮփҍȄ ๒փȂ‫ا‬ϵಎߢȂ੡҃ЙԢϞȂϘзȂգ‫ޕ‬գೀߞ ȶӒഢ୊ፚȷϜ࣏੡҃ߞѹࣹȂѷҞѽᘖֺ‫ڕ‬ȶ৙ ‫ޖ‬ႮȷȂᘖֺȶߠᅤགྷዠȷϭߞ‫঺ڰ‬ґҗȄЙჅȂ ஐ‫ڍ‬ϵՀȂȶЙԪ੡‫ܢ‬ȷϵ፪Ȃᅆ‫ݺ‬ȶନഁ࡭ȷȃ ȶֹ᝱࡭ȷߞሹ൰Ȃ‫੾࣏ا‬ҳߞย‫ྰۂ‬ԈȄ


ፙМᇳ᛺

ඟ‫៌ٹ‬၄ᄂ᎔௡ ᔧԟሎ ࠛഏඡ࿐Ȃ‫ا‬਽ૡЂਛԠೇՂྍȂඈጄӀՉȄ‫ا‬ӺԴවৎ ஡ߞՐҾȂऎҾӔ੩኷෭࣋Ȃ‫د‬ૡᇊ୙ۖԧਛਲȂงౕϠ ϠഏՐՀႻȊ ᗾ؆වҮ༟ඞӨȂ԰ᚼ‫ߞا‬Ӓᛟ - ‫୵ا‬Ϟ੩‫ޱ‬ўবҞѽᗾ වҮѽҳȂᘘգЦኃҞѽ኷ȉԯթȂ‫ا‬ϫሃ੩‫ޱ‬઱ߞԢᐯ ে᎘ѕϞȄ ԧ֜ԢᐯႬϞ‫ا‬වՐȂᘵգϞᙇऺӫȂ֭‫ا‬ᘘ࣏ϘҮց ႖Ȉ᎛ЂਛጕѕᗜܲȂ‫࣏׈‬ሲззЙҞᖌஜࢧз‫ڕ‬ჅඞȄ ୵ઓಋါܲҳȂᘘቮঋԴӠࣿϯަྍᣍᅅᒕೢȄ ѧՂѳҠকᣍᅅӨᛵᕚѪНࡻȇ௺ՠੁҍᑉшሃгѹߋႽ ߞ୯ᢰȂȌȌȄϫѧՂ౻Ӑ຾ԩ๪ਛԇֱՐജϠᆷऎȶஏ ᛗȷߞग़᎘șșࣙџȂ๪ਛԴЈମᔡඅମȂ݆‫ڍ‬ຄҳգϘ ၏ᛗȂրѨԍᢳϫૠᅗӠஜȂӒ࣏኷ᛗߞՀᛟ‫ل‬Ȅ๪ਛᣍ ऻϢૠϫന‫ޱ‬ঋ‫ڽ‬ϞϘ‫د‬ռԨᛗ၏‫ظ‬ҝȂѽِ೟ऻᛗநռ ߞպᅗȄЙਫ਼ᛗѹѽऎҁ࣏ஏᛗႣȂҪຈ๪ਛҍј‫׈‬ᑈ ੋȂϘ੡՘ऎ૯ਫ਼Ȅ ੩๪Ԣ࿚ȂҪঋদ໛ӠࣿߞᒕೢȂѵ༡ေߏߞᢏмȂൌሃ ੩๪ਿਿहᝯȄ

ᅾЖྱ៫ġȅġᡝຮ‫ޥ‬တ 01 - 02 - 2013 Issue 318

28


ዥᘈடᚠ

ћʟҏѐጡᒮഋ

2013ᐬσց‫ٳ‬ϴ໠ᗉ٠ᙄ

ᄦʟ Xinhua

‫্؃‬ᇄࠅॖӔ࡙ᔢ޸Մႆ ‫࢘ی‬ᅢ৆Ȃ‫࢘ی‬ிࢺȇϘᗏՋҨȂϘৎ૯ਟȄК஼ ࠛࠅ‫ق‬਌ᓮఫϞٙᘈȂࡒٟգᓮఫ෠ᗏ۶ࠫѕȄ೐ ϟըᛐϢᑫᇨЃඏٙᘈߞ‫ق‬਌ 26 џԴ঵ጹᖔർߞ ఐ޶ϭ൵ೣѽ 6Ȉ4ȃ4Ȉ6 ۶ 3Ȉ6 Йዲᎎகࡄক ࠠљ৖ҙȂ๑፡ৎϠ೐ϟৎЂᆕരࡄকȄ Դ೐ϟጹ೐У؊ѽ 30Ȉ15 ታԐ੡Ȃ‫ق‬਌ԴϘըం ҽԨҠᢏԨߞೊஜჅ຀КȂ‫خ‬ཋϞ֋ЎߞҽၙᎺȂ Ϙ؋ߵ‫ױ‬ԴϞԳϯȄ಩ඞߞᅙᝡᔝ԰‫ݸ‬ᢖӯȂ‫ق‬਌ ߞҽၙԴၢԳЙᜦߞఐ޶ϭ๴ϧȂᐱ७ၙᎺԨҳஎ ᚙȂంփᐱ७‫ۦ‬ཋȄ‫ق‬਌ЙఀЙҨϞϘৎᛁᖚዶ ஃȂ୊ፚਰ་ඞऎ‫ق‬਌ᖚཋȂ‫ڭ‬ӡᖿ௲‫ၙܠ۽‬ᎺȄ Դ၃Ⴥ 6 жៗߞ޼ᖚНࢢȂჱ௻ߞ਌‫ܓ‬ᓴᑄ԰ۖ ඞϯȂ‫֝࠲ڭ‬Ϟ֋Ўߞ๴ಧ؊Ȅ ᇋЙඏ֖ȄԴ೐Ϭጹ೐ұ؊Ȃ‫ق‬਌Դాಧ੡ԓը‫خ‬

ኈघऋᆰ‫ۉ‬Ȉ૖֏Ш޸ߡёՙ࡟Ρຟᇳ ៏ఀϞᑫᇨ‫ٷ‬ඏϬാࡄߞ዇ॗॊᇯ‫ ܈‬27 џ౎ం ᇨಧཇ‫܈‬ϠߏࠠҐ֘јКతჅϞᓚதȅҿᐆֹ෻ ࣄᐼ‫ޓ‬Ȃᅆ‫֋ݺ‬Ў࣏‫׎‬କᄊࠠҐ֘Ϙዹऎഺ༵Ⴛ ஜ௲‫ڽ‬দЂᢏভȂ዇ॗॊᇯ‫܈‬Դᘈࢢྲᇷ๴ֶྻ ϯሲȂঋ࢞ҁϠໞሲȄ ᅆ‫֋ݺ‬Ў۶ࠠҐ֘ߞह֬Н഍Ȃྑ༟ߕ૯ߞ዇ॗ ॊᇯ‫܈‬ሲȂϵധ्࣏֗ߞল੾ह֬Ȃൌඈᡌᚳන ߞᛞ֒ȄЙჅȂҁᇦత຾႖ᏡϘᚼȂទລԳሲȈ ȶ‫ا‬ሮऎࠠҐ࣏֘‫ؼ‬ᢏϞᇨಧഺ༵Ⴛஜߞಧ৶Н ϘȂЙҪ࣏ഺ༵ႻஜȂᘘգϠেऻ࢞ഺ༵Ⴛஜߞ ўՑȌȌҁ‫ؼ‬ᢏϞഺ༵Ⴛஜߞল੾Ȅҁ࣏೐Ϙৎ ܺ።ᓴјȂԴҁНࡈЂൊж࣏๴ಧϯᇨ࡭ᓴјȄȷ ֌‫֋ݺ‬Ў࣏‫׎‬କᄊࠠҐ֘‫ڤ‬ዹ‫ؼ‬ᢏഺ༵ႻஜȂ዇ ॗॊᇯ‫܈‬ሲȶᘘቮঋְেഺ‫ڱ‬ϠஇໞֿȷȄȶ‫ا‬ Ҫ࣏ऎѧᘈѾҍպжպߞ‫ׅ‬ϧȃྑȃጤఐ۶ጄ ᎷȄȷ ർ‫҄׀‬዇ॗॊᇯ‫܈‬ѕఐЂՀȄҁԴ๴ֶྻϯ੡Й ੡Գࢽ຾੸ϯߞጨवȂሲ಩Դ঵Ԑঋஇߞ࣏‫ۦڳ‬ ർ‫׀‬Ȅ

ۖҽၙᎺȂ‫ڭ‬দদԳᅢԴϞԳϯȂ๴ҍϞϘᗏᢰϠ ѕဤߞՋҨȂලЄϵ঳ϞҍҝȄऻۖ‫ق‬਌ߞࢢၝϻ ຾ԳȂ୊ፚਰ۶ᛁӠቁᇦ་ඞȂᛁӠᢰ‫ق‬਌‫ٺ‬຾֋ ЎߞјࢽऻȂѽֿᙝ‫ق‬਌ߞૠ‫ۖۦ׎࣏ؠ‬዆ᠩȄഺ ੡ՁຜϞც໛ᝡᔝϘৎᖋ᠀ߞ૯ਟȄ ჱ௻ߞ‫ق‬਌ԴϬжៗНࢢԓըᓴᑄ԰ۖඞԳȂ֭൵ ೣᘘ࣏Դ೐ϬጹѧᘈК 3Ȉ6 Йዲࠠљ৖ҙȂ൵ೣ ᓮఫϞഺඞଈ੡ 2 Ј੡ 40 жៗߞॴᐼȄѧᘈం঵ ጹ༟‫ܕ‬බᆊᢏ՘ϞϘඞȶ૔๴ЂᐼȷȄ‫ق‬਌Դ঵ጹ К཈࠲๴‫ی‬؊ȂփᔝၳᇌЄࠠљ৖ҙߡۖ೐ϣ؊Ж ঵ըȃϵ࣏঵ጹறϘϘը࠲๴՘ґȄ‫ق‬਌ଈ੡ 45 жៗබѽ 6Ȉ4 ੋϭ঵ጹȄ ࠠљ৖ҙԴ೐ϟጹԐᗏᄳϠȂӨ࠻ᜲ෻ϠϘϯ‫ڽ‬බ ૔ఫϞ‫ق‬਌ߞ๴ಧ؊ȂϘ࢘ѽ 3Ȉ0 ታԐȄ‫ۦ‬ཋН

ࢢߞ‫ق‬਌Դ೐ϣ؊ԓը૔๴Ȃ௟ѧж‫س‬՘ 4Ȉ4Ȃ ֭ࠠљ৖ҙാϭ‫ی‬؊Ȃѽ 6Ȉ4 ៏ϭ೐ϟጹࢢ௟ᗁ ѧж‫س‬՘ 1Ȉ1Ȅ Դ‫ق‬਌೐ϟը৆ԳНࡈȂ‫ی‬Ϡ 2Ȉ2 ᐼӀȄদྲϯ ඞНࢢߞ‫ق‬਌ӏକ࠲๴Ȃࠠљ৖ҙ૔๴Нࢢѽ࠲֝ ೐б؊Ȃ4Ȉ2 ታԐȄ‫ی‬Ϡԧ֋࠲֝Ϟ֋ЎߞϭϘ ৎ๴ಧ؊ࢢ‫ ۖڽ‬3Ȉ5Ȃ‫ق‬਌Դ֋ЎЙఀЙ࠲ߞ๴ ಧ؊Кജࠠљ৖ҙჀҍᘈᙇȂᔌ຾‫ق‬਌ߞϘৎӒј ԰ಧҍधȂᑫᇨࡄকԓըሃ‫ق‬਌ᕡ߷փჅȄ ഺ࣏‫ق‬਌೐Ϭըᛐ་Ђᆕരᘈ‫ڰ‬ٙᘈȄԴ 2011 Ր ߞᑫᇨКȂ‫ق‬਌঵ըᛐ་ЂᆕരٙᘈȂ֭ᓮຜϞѧ ‫׀‬੡ԩ௟ֹ㡯෻પᆬ෻Ȅ֭ԴညՐߞ‫ޱ‬ᇨٙᘈКȂ ‫ق‬਌ԓըᛐ་ٙᘈȂ‫ۀ‬ऎ‫ࣷڲ‬ᓴјੋϭϞҫϯ঵ৎ ЂᆕരࡄকȄ

‫࢐্؃‬ᆩ౨ӵϛ୽୉σ‫ޟ‬фِΡ

26 џည౎ȂWTA ‫ڲ‬щ஡ၭ‫ڰ‬ᗁ၃ನөપȅ௻ฑԴ

փᓮఫϞѧᘈߞᒗჩࡋ୼ᒸЙ୓‫ڽ‬ȄҁԴᘈࢢྲ ᇷ๴ֶྻϯ‫ݚ‬ሮȂЫчߞߐᅗत֌ѧҁҝՐ៏ఀ ग़ᇨࡄক੡ᘘঋՀȄ֭Ҟఓҁٟକ‫د‬෪֝೐ϟጹ ༟‫ܕ‬੡ߞЂՀᑟྻȂᓮఫϞѧᘈȄփᅆјࡋ‫د‬෪ ֝Ϟ೐Ϭጹҍ಩ߞᑟྻȂ៏ϭϞᑫᇨϬാࡄȄ ᒗჩሲȂҝՐग़ᇨٙᘈᘈࡈȂҁྏះۖȶЙҞࢥ ៉Գᇦ௺ȷȂᅆ֋Ў҇ᆕᜃᆷȄȶփЫчȂ‫ۖا‬ ඞϯ੡؆ԑٟգഺ‫ڱ‬ᆷயȄంѧᘈϘ༟‫ܕ‬Ȃ‫ا‬Ϙ ϯඞබះఀहညӀᔖȄ‫ا‬ည๒ϵᇦ௺Ȃ֭‫ا‬ះ ఀȌȌ‫֋ـ‬ԴȄȷ ᒗჩѧᘈК൉ฅೲᏭ޼ၙȂၙϯߞЂ޽ᢰϠऻϞ Й‫ء‬ȄЙჅȂᒗჩᅆթቅ෡౶኷ȂȶᇨಧႻஜ৶ ᎡٟգᙇЈཋȷȄҁሲȂၙϯߞ޽ᢰҁ໿୓‫ߞڽ‬ ੡৏ྏះգ‫ૂڱ‬Ȃ֭Йྻૂۖ዆ᠩࠑ಩ߞ຀࢘Ȅ ҵీЙକᙩ‫ݺۼ‬թȄ

ᑫᇨٙᘈࢢȂ๴ࠑϞ‫ێ‬ᅆ‫ق‬਌ߞໞኊȈȶ‫ق‬਌Ӈҍ ϞϘඞᇟ௾ທ৖ߞٙᘈȂՁᇐᆽԑϧȂᑋඞѧᘈߞ ࠑ಩ᢰϠᑬஜȄ‫ق‬਌Դᑫᇨ‫ی‬۹ߞѧᘈȂԨԑѵध ᝋ‫ށ‬ϞՁ࣏ϘৎஈЂߞࡄকȂ࣏ᇨಧႻஜԴК஼ஈ Ђߞ҃‫ڏ‬ϠȄည๒ࠠљ৖ҙٙᘈКߞࠑ಩ϵࠧ௱ᇟ ௾ȂഺඞᑫᇨЃඏٙᘈࠧ௱ᑬஜϠѕȄȷ թࡈȂWTA ѹਯ৘঵ਯே֖‫ܡ‬෻ᙊ֘•ࠠ‫ݛ‬෻પϵ ᅆ‫ق‬਌ߞҍ֒ࠑ಩ຜПϞ୼࢘ໞኊȄ᎘ф‫ق‬਌ࠕව Ր‫ڽ‬ԴЂᆕരᘈ‫ڰ‬Кߞҍ֒ࠑ಩੡Ȃࠠ‫ݛ‬෻પ౮Й పჹᅆ‫ق‬਌ߞ‫ޟ‬ᎫȄࠠ‫ݛ‬෻પໞኊሮऎȂ‫ق‬਌Й཈ Ժը൹ൄϞᑢҫȂԢ੡ᘘ੏ᖔϞѵधಧ୛ߞѕȄ‫ق‬ ਌ඝᇍК஼ߞȶ஼ਛॻ༯ȷȄ‫ق‬਌ߞᔹಳࠑ಩ȂЙ ҪऎՁ֋ЎȂԢ੡ϵऎК஼௲‫ڽ‬ϞധԺᝯަȄ‫ق‬਌ ԴಧඞҳϵஇఀहညดȂਣ಩ϞҞྑߞ‫੾ݑ‬ሃ࢖ᔵ ߞϘবȄՁЏ՘ऎК஼ᇨಧߞ‫؛‬໪Ђ‫ڹ‬ȂԴԑѵध ߞህሂϯਣӯ຾К஼Ϡߞ‫؛‬໪Ȅ‫ق‬਌ߞҍ֒ࠑ಩Ȃ ᘘऎК஼ಧ৶௲‫ـڽ‬ԺࠫѕߞೢᒕȂ‫ڭ‬዆ᠩۖϭϘ ҃ಧ৶ȄՐቅߞК஼ಧ৶েྻྐȈՂ‫قލ‬਌କஇۖȂ ‫اڤ‬ϵକஇۖȄ

01 - 02 - 2013 Issue 318

29


‫্؃‬ӵШᗉϛ

‫࡙੉্؃‬Ϛγ

‫্؃‬಑ΠԩইӴϞࡣડ௑Ꮧᅗ ߡКগњࡾᘈ԰ό

ߡКগњଽᖞዩࣶ

ᏰԁኵᏰ ौģ༕ģиģࣀģάौģ஀ࡻģ CICኵᏰࡦᆰଋጛ፞แ Ᏸҡ㠲லԤ‫ف‬ಛհӫᎌጛಬϗ૖࡚ҳኵᏰஅҏђ ଩ӫ໊ؐ၌ᜲ૖ΨଋጛȂంีᏰҡࡦՃ૖Ψ

ġࢥၚൢӪġ ġ ‫ں‬Ղৱġ ġ ᗩՂৱġ ġ дՂৱġ 15 HAY STREET BOX HILL SOUTH VIC 3128

30

Issue 318 01 - 02 - 2013

03 9888 7422 0422 871 799 0434 286 294 0400 802 468


ኈघऋᆰ‫٘ॴۉ‬௿౨

ኈघऋᆰ‫ۉ‬৤Ұዩࣶ

ϛछಢӫ᎒ᗉᗉȃӖලฤऋమΣτᚖѲ஼

ኈघऋᆰ‫҉ۉ‬௬౨‫ܯ‬ኊઢ

ᑘႪӵШᗉϛӱ౨

ģѽģϗ૖ģ‫פ‬ģ ѽᇯ‫פ‬ᜋϛМ፞แ ၮູᇯᜋᅕԅ‫ޟ‬ᘄྜȂ‫ڧٴ‬ᏰಬϛМ‫ޟ‬ዅ፸ ȅ੫೩ϛ୽МϽ፞แȅ

ġࢥၚൢӪġ ġ ᗩՂৱġ ġ ஻Ղৱġ ġ дՂৱġ

03 9888 7422 0434 286 294 0402 400 078 0400 802 468

15 HAY STREET BOX HILL SOUTH VIC 3128

01 - 02 - 2013 Issue 318

31


ઢ ཱིࢌ‫פ‬ዅȂჲདԙઍȊ

www.visionapartments.com.au

Sameway ISSUE318《同路人》318期  

《同路人》是全澳发行的高质素免费社区生活刊物。总编辑部位于维多利亚州首府墨尔本热闹的Burwood区。杂志每周四出版,坚持每期为澳洲华人奉上一个能激励人心的故事,一个能帮助移民融入主流社会的热点专题,以及更多覆盖家庭、教育、健康、文化、时事、经济、社会、生活资讯、信仰人生等方面的...

Sameway ISSUE318《同路人》318期  

《同路人》是全澳发行的高质素免费社区生活刊物。总编辑部位于维多利亚州首府墨尔本热闹的Burwood区。杂志每周四出版,坚持每期为澳洲华人奉上一个能激励人心的故事,一个能帮助移民融入主流社会的热点专题,以及更多覆盖家庭、教育、健康、文化、时事、经济、社会、生活资讯、信仰人生等方面的...

Advertisement