Page 1

AFL

242

ISSUE

Ӓ୽ี՗ΔջາᜒᎧΔ໊Ϥю‫ ގ‬www.sameway.com.au Ⴋၗ/TelȈ03) /TelȈ03)) 9888 7199 719 ༈ઍ/FaxȈ03) 9888 7299 24.06.2011-30.06.2011

᠛ओᑟᏎұඞാీ ፶ᚡۤർ᝱କҞ໳

P.13

⌤⃃Ꮵ᲌ጙᛵᜀ⊷᎚ᮿ᪼ጴዯ

Cooling & Heating

܎ᒬถ࢘߿଑૷

ঐࢰ ঐ ঐࢰᎯગ ࢰᎯ ࢰ Ꭿગ ቌ༻ఋࠫ‫ݬ‬ೖ၊‫ܖ‬৑બܱዕ ቌ༻ ࠫ‫ݬ‬ೖ၊‫ܖ‬৑બܱዕ બܱ ঐࢰᎯગsቌ༻ఋࠫ‫ݬ‬ೖ၊‫ܖ‬৑બܱዕ

* ᜹᭾ᐝᢿᗯᅗᑺᥳᴞᒣ30/06/2011ᅗ⑐᳥᠖᪳᲌᯺ᾢᚯ❢▀NCG⍕ᑺ

NUNAWADING DANDENONG ӒऋбᏏ៖౩

бऋຨ‫ܚ‬

www.tlcdentist.com.au

бᏏ៖౩Ѕ఼ࢿ ਲ਼ᆓ‫ݽ‬ᕛ ཱིԒও၄бᏏ(Cerec)

бᏏᕤғ(Braces) ේᏏ(Implant) ҳᡝኵጆXӎ௭ජᏢ

Medibank Private • HBA • HCF • MBF Preferred Provider 395 Springvale Rd, Nunawading, VIC 3131 (Mel 48F6) Eastlink юο 26 Stud Rd, Dandenong, VIC 3175 (Mel 90F6)

Ph: 03) 9878 6078 Ph: 03) 9791 9688


ϛ୽࠲ջโ۹ 232 Little Bourke St, Melbourne T: (03) 9639 7558 F: (03) 9663 1227

Placenta, Argireline

᜸Ոࢳజ຃ ᕡ໢!ଶዹ!छҩ ᚖਝӫΙᆠ๼ᗷ Nature's Care᝷XO‫ת‬ዹ߳ᕆछҩᆠ๼శȂ‫ڏ‬஼Ψ߳ᕆ ђਝ౏‫ڧ‬དྷҢ‫ޱ‬ຟቋ࣏ശ‫૾תٹ‬Ղ౰ࠢϞɯࡣȂӔ௰ юXO-IIȂଶΟ߳ࡻনԤ‫ޟ‬ђਝȂϚ௔ԙҏӔёΣܾܻ Ҫጳ֜ԝ‫ޟ‬ଽ൐՝‫ۊ‬ԽྃωϷυϲഽ㤉Ȟ᜸Ոࢳజ ຃ȟ଩ПȂџᕡ໢ክҁዹ઴ȂቨёҪጳ࢙೺ኆ‫ܒ‬Ȅ кौԙϷ ҩՓٰ‫ޑ‬ᆠ๼శ!֤ଽ൐՝ϲഽ㤉Ȟ᜸Ոࢳజ຃ȟ ߜᆙᆠ๼శ!ՀपዺȂጲনೖҩȂRNAȂDNAȂߜႚ

੫ቋ

$50.00 кौђਝ ଽ൐՝ϲഽ㤉ᆠ๼శ ђਝȈᔓօՊՈܹᚬȂߢᘞґᆒડင‫ޟ‬౞ଢ଼Ȃ૖Ԥਝ Ӵ๲ጥ‫ܷڙ׻ٮ‬ᓞ઴ȃಁ࿘ധ‫׎‬઴Ѕᓛഋዹ઴Ȃջў ‫ৢݧ‬ΟՈࢳజ຃‫ޟ‬ઃฮȂиջଶΟέএТዹ઴࡮ඈ ࡣȂ҆໸Ӕ‫ޟৢݧ‬඘Ρ୰ᚠ Unimoist ђਝȈ஼Ψ߳ᕆछҩӰυ RNA Sodium Salt, DNA Sodium Salt ђਝȈও៖ಠफӔҡЅ‫ת‬ՂϽ Ыৠ‫ܒ‬ጲনೖҩ ђਝȈԤਝቨёՊጳಠफཱིങфᗂ౥ȂоᔓօՊጳӔ ҡհҢ TrealixPFߝਝ߳ᕆӰυȃЈณՀपશᆠ๼శȃߜᆙ XO-IIΠӫΙϲഽ㤉߳ᕆᆠ๼శȂ๖ӫΟϲഽ㤉Ȟ᜸Ո ࢳజ຃ȟડ‫ޟۉ‬ଶዹђਝЅ಑ΙфXOўය߳ᕆᆠ๼ శᓺᘈȄ‫ٺ‬ҢࡣҪጳҳ։ӎ߫Ԥኆ‫ܒ‬Ȅ

1໋Ԓᇭኋ 90 $59

ࠊ‫ܛ‬ґԥᎫᐃᓻඐ

ϸយ८ഌៗ౪ մՎ

)ዴ༓գন!ழ؆‫׈‬Ѥ*

औѴӎɮৢᓜ! ிӎɮৢᓜ! ிӎɮৢᓜ! ிӎɮৢᓜ!

ᆧጳўዹᕛแ छҩўයᕛแ ԝಠЩЌᕛแ җδಳЩᕛแ

‫ڏ‬т៖ጳᕛแճܻΜ‫ٮ׷‬ջາଚௌĻ ᢣүᑑҪĩনቋ$140Ī Նᕎİಁഋ៖౩ĩনቋ$55Ī

ᓺඏ෈Ԥ३ġϼѶ‫ي‬ᐠ ఼٘ஆᗙԤΙ‫ف‬ӖடߞବᄇུዶҪጳ‫ޟ‬७ഋ៖౩ Ѕछৠ౰ࠢȂхௌҪጳӵ฻ਢ໢ϱ଻ΰு‫׽ڗ‬๡Ȃ ᠍ߔᓍਢमႫႱघЅࢥၚȄ

јቋ

Geo

rge

St

Tai Pan Restaurant

Rd

with NC-TOX

$88.00

ີΠ ଚΙ

kbu rn

XOII

নቋ

дυЈณ࠲ 12 Kingsway, Glen Waverley T: (03) 9802 8899 F: (03) 9806 8822

Blac

Bio-essence

дυЈณ࠲ 588A Station St, Box Hill T: (03) 9890 8988 F: (03) 9890 9866

Barry Plant

Beli

evv

e Av

e

Ӵ֭Ȉ254 Blackburn Road, Doncaster East ႫၗȈ03-9842 3223 ᆩ֭Ȉwww.freshbeauty.com.au


ᓠဵࡑኈ ‫ࡑڋ‬ධါ ວᓦࢰࢰ

PER A D O T

IO

O

ED

NS

A

H

ၖཎ!࣏ௌඪ‫ټ‬ΙમԒ݈୛

ᇀတວ৒ྃᒴ FO

Renovations Supplies

CC

FI

ALL IN ONE၆ও؅ਟԤ३ϴѧ

P CER

TI

ኁ‫ܘ‬ ੜࡉ ౮ᑒ

පᯕဌ ፪Ո!‫!ڷ‬॰ຊ፪Ո

၆ও࡚ᑞ؅ਟ ௽ϴѧкौင᎛Ө᜸УӴ‫ݖ‬ȃᆄᑒȃੜࡉӒഋ଩ৈȄ፴໔߳ᜌȊቋ ᓀӫ౩Ȋ᠍ߔ୤ᢎᒵᗊȄ

டཾኁᘣ

̇՛ဌ

᏿ԤΙࢺடཾ‫ޟ‬ኁᘣ‫׬‬ৱȂџ࣏ࡊИඪ‫ټ‬ኁᘣ೩ॎۡୈȂӨ᜸ኁᘣ ಢӫȂП߯᡹ࣀՌᒵ଩ৈȂᓺ፴߳ᜌȄ᠍ߔ༈ઍყኺȂջາൢቋȄ

፪Ոɮፈ!‫!ڷ‬੕ᘀ

၆ও࡚ᑞώแ

ALL IN ONE

๼ࢷӨσ຺ѿԤ୵ ᠍ߔឨ۹!Ѵ፲۹!ᓡᓢ!ନড়ᗊҢ

Burwood Hwy Kmart Plaza

$

$

97

ᗧ࢜ġ

ඬःႧય

Ӵ֭Ȉ!281 Burwood Highway, Burwood East VIC 3151 ႫၗȞኄ‫ݍ‬ၗȟȈ9802 1460 ႫၗȞ़МȟȈ9886 5169 ႫၗȞ୽ᇭȟȈ9802 8765

Mahoneys Rd

BP

Blackburn Rd

௽ϴѧ᏿Ԥσ࠮ӑ໌‫ޟ‬၆ও࡚ᑞ‫׬‬೚໥ӂȂ೩രቆӒȂ၆ও࡚೩ড় ۨȂ୦᎜ငᡛᙴ൲Ȅෆ၆ওMELBOURNE CENTRAL-! WESTFIELD-!KNOX CITY้୦ൟӨ᜸՗ཾ۹᎜Ȅཱི‫ܘ‬ᑹ࡚ȃᙟ ‫ܘ‬ё࡚ȃࡉϱ၆ওȃ۹᎜၆ওȃ᠍ߔࢥၚȄ

+GST 1200mm

Tel: 03 9762 8683 Fax: 03 9762 8794 info@trentson.com www.trentson.com

165

+GST 1500mm

$

202

ଔȕ

൐ቹೲ࢜ġİġᚖቹೲ࢜ ЏψȓIJĶııĭġIJĹııĩŮŮĪ

$

+GST 1200mm

ଔȕ

ЏψȓIJijııĭġIJĶııĭġIJĹııĩŮŮĪ

COMMERCIAL FOOD MACHINERY

1418a Centre Rd

ЏψȓIJijııĭġIJĶııŮĭ ġ IJĹııĭġijĵııĩŮŮĪ

206

+GST

$

www.cfmvic.com.au

03 9543 1611

SUNSHINE

180-184 McIntyre Rd

03 8312 1600

+GST 300mm

ଔȕ

888 Stainless Steel Solutions

642

626

ЏψȓIJĶııĭġIJĹııĭġijĵııŮŮ

ଔȕ

ଔȕ

߳ᜌശճቋȕຸઍቋᄂ ѿൟΰശԁ‫ޟ‬౰ࠢ

ȑञҢ +GST ȑϚ㠯ᓁଫ၆ယ࢜ 1200mm ȑਹ७ȃယ࢜‫ڷ‬Л࢜֯௴Ң ൐Ыዀώհᘨ ଔȕ ġ ٩ᆄĴıĵϚ㠯ᓁ‫ސ‬ਟ ЏψȓIJijııĭġIJĶııĭġIJĹııĩŮŮĪ ȑؐቹਹ‫ۻ‬೩ҳijయԽ஼Ͻᓁ ȑ‫ܚ‬Ԥቹ࢜֯௴ҢĴıĵϚ㠯ᓁ஼Ͻ‫ۻ‬ഋ $ +GST ȑ‫ܚ‬Ԥ٩Ы᐀‫ݖ‬೩᠉ُ՝П఼߯ࢿ 1500mm ȑಒӫᐬࢸ኿ྥ ᚖЫዀώհᘨ

$

ଔȕ

221

2ቹ

஀฽ೲ࢜

CLAYTON

+GST 1200mm

ώհᘨ

ЏψȓĴııĭġķııĭġ ġ IJijııĭġIJĶııĭġ ġ IJĹııĩŮŮĪ

ЏψȓIJĶııĭġIJĹııŮŮ

89

466

೿٩Ы‫ݖ‬ώհᘨ

൐ቹЅέቹЙ௰ٙ

$

$

+GST 1500mm

ଔȕ

ଔȕ

ЏψȓIJijııĭġIJĶııĭġIJĹııĭġijĵııĩŮŮĪ

TRENTSON ENTERPRISE PTY LTD 59 Barry Street, Bayswater VIC 3153

༉ ࢿ࿧Ꮲ $ ώհᘨю࢜ዀ

349

ĩѾѡĪ

+GST

ࢿ࿧ᏢώհᘨΣ࢜ዀ ĩѾѡĪ

༉ $

975 +GST


⛁ཾੑ਀ photo & text: ņŢŴźŇŰųŦŹġħġҩ଻ѿ‫ٳ‬၂୦ཱོི‫ۏ‬ষོ

ᐬࢸ಑ΙடཾϛМ଒ငᆩમߜᓀܲ ಑Π۩ᏎᅭҏϛМ‫׹‬ၥ৫ོԙђᖞᒲ 2011Ր6ѡ18џȂᑫࣷ೐Ϙ௞྽Кћ୑၃ᇨ૭ࠛ ᓿ‫ݱ‬ᗑјᑫ‫ڲ‬ᝋ‫ۓ‬Դᐍᆬӎ᜹ങКѕArts Centre ᗝᓱϞ‫ێ‬೐ϟ‫ܨ‬ᐍᆬӎКћ‫ظ‬ႤਪྻȄӎըਪྻ ‫כ‬єϞࠕ150ԺԩጤఐߞКћ‫ظ‬Ⴄ߰ߞணሃȊӎը ࣿஜϵఀۖϞКົϠӔԒ۶஼ᏸᐍᆬӎታ‫ڰ‬ᔡȃ ᑫࣷ໶‫ݽ‬؊ȃᑫЂ‫ڲ׀‬К஼Ѝ஥྽܎৶ྻȃકկ஥ ྻȃ163ೊӔৌጄൊѽфණᢜߞЂϧњࢺȄ ȶᗑ‫ڣ‬ჰᇖ੯ȷ࣏ӎըਪྻߞѹঋж‫ޘ‬аਟȄ‫֋ڽ‬ MonashЂᐯȃAustockᝋ‫ۓ‬ȃᗑ‫ڣ‬቙֖ȃࠅᅮ቙ ֖ȃIG Markets۶෼ົӖႽߞ௞ਛে૾૾ѽЙԢ ߞ໛‫ڎ‬ж‫ޘ‬Ϟӎըߞᗑ‫ڣ‬ჰᇖȂ‫ڭ‬ѷႋᡝᗑ‫ڣ‬ჰᇖ ௟Ղ֣዆ᠩᑫࣷߞଡ଼ԃࠛȂৎϠ۶гҦກசȂϵৠ ‫ޘ‬Ϟᗑ‫ڣ‬ჰᇖ௲‫ظߞڽ‬ႤᑟྻȄ

MonashЂᐯ຾ԩߞ၃ᕻᐯిఱҫᠷ≩ൾЀ࣏ӎը ਪྻߞ೐Ϙ֜ᆊᗾᄜሼȄҁӠஜȃ௞྽۶ԑবߞж ‫ޘ‬Ϟӎըᗑ‫ڣ‬ჰᇖ੯Кᅆᑫࣷ၃ᕻ‫؛‬ཕߞж‫ޘ‬ȂԢ ੡ӲᢜԳ‫ה‬಩ҍᑫࣷ၃ᕻ۶ಯ྽‫ݙ‬഍ߞ༥ࣱѽфব ᅆߞயᛟȄҁϵ‫ڼ‬ᝋϞᑫࣷ၃ᕻᅆК஼၃ᕻ‫ڶ‬ᓥ‫ݑ‬ ߞᔹཕ۶ᅑᇑȄᔌࢢߞᆊᗾᄜሼȈAustockߞົϠ ‫ظ‬Ⴄ၃ನཀЈଯ་ϘَԳᅆႍ֖྽་֖ж‫ޘ‬Ȃપ‫־‬ ࠑӯឩ྽‫އ‬ச྽௟ྻ࣏AustockгҦᝯަߞታாȄ ‫֋ڽ‬ᗑ‫ڣ‬቙֖CBAߞົሬࢉї༟๴၃ನKim Wen ᅆѧႵϞჅҝ20Ր۶5Րᑫࣷԑ஼‫ݗ‬ԳಯҾඞ๴ਣ ߞᘌཕȂ‫ڭ‬ѷඏᑾႋᡝϞᐍᆬӎ‫ݗ‬ԳಯҾඞߞࠕ งࠑ಩ȄKimԢ੡ϵ௻ᎠϞ‫ݗ‬ಯҾඞᇢԪ‫ظ‬Ⴄߞদ ঋ‫ݑ‬Ȃ෩ᓹ‫ظ‬Ⴄ߰ᝯަ֘ᑫȃ‫ݿ‬Ѐ᠋۶‫ׯ‬ை‫ߞݛ‬ ๴ਣȄ‫ࠅ֋ڽ‬ᅮ቙֖ನ୑ൊCitigoldߞ୼ૺನ୑ਰ

Andy Lowѽଡ଼ԃࠛϢјȂж‫ޘ‬Ϟᗑ‫ڣ‬ჰᇖᅆਛਲ ᇊ‫׀‬ȃଡ଼ԃࠛ۶Ᏻցࠛຈ௲‫ߞڽ‬দঋ዆ᠩȄ‫ށ‬ሃ ྻߞᡘಿሮᝊۖᗐ‫ށ‬ᓴᑄನ୑ಯࡡߞদঋ‫ݑ‬Ȅ

IG MarketߞႤಎົሬҾඞ၃ನTeresa Pangᔌࢢ ऎᑫЮ۶ग़Юߞ‫ڕ‬ཕ་֖ж‫ޘ‬ȂԕᗝᑫЮ‫ڕ‬௻ߞ১ ԯȄԢ੡ȂՁϵᅆЂ‫ܟ‬஥ࡡཀࠛ۶১޵་֖ႋᡝȄ ෼ົӖႽߞК஼‫ڰ‬சൊ୼ૺᗁᆾ௺൶ᕅ༄ҍඞȂԑ বѷಎϢ౺ҍԳߞৠ‫ޘ‬Ϟᗑ‫ڣ‬ჰᇖ੯ᅆৎϠȃਛਲ ࠫ୉ȃ‫ظ‬Ⴄ۶ԋ྽ກச௟௲‫ڽ‬Ղ֣ߞ዆ᠩȄ ᐐᇒӎըਪྻࢺ᠈ϞᑋᑋϘчȄࠛᓿ‫ݱ‬۶ᑫ‫ڲ‬ᝋ‫ۓ‬ ྏᘁԺўᅆӎըࣿஜߞЂϧњࢺȂϵ௟‫ݺ‬ӏ‫ڽ‬ា᠈ ऎᐍᆬӎዃЂߞົϠ‫ظ‬Ⴄ߰యҍ‫ـ‬Ժߞ௞྽‫ظ‬Ⴄᗾ ਲ਼۶ਪྻȂᢰ‫ا‬েߞ௞྽ขዊ՘ऎఋߞ୑නȊ

ҩ଻ॴ៚ȂឹЙΪԑ ӣЖ‫ڞ‬ΨȂӓഺ୦ᐠ Ө୺Ҿ‫ڲ‬ႁ஥ྻȞ ABAW ȟ 10 ༉Րфྲ܎৶ྻබ ᚚ‫ۏ‬ᚃ౎ਜЏ‫ݺ‬бѡϩбџ౎஄ࠛᇊ୧ਛཪᆕຕ ‫ف‬Ȅည౎౎ਜಽఐ‫ۦ‬ᘛߞᄜሼҒࣁϞՍࣆܹԺ֜ൊ ࠜфӨ୺ҾҾࣆܹ‫ܡ‬৶ȃ݅႕ߞᝒׄ஥ȃԧЂණ ᢜȃуՀԢ༏ྻȃуՀ஥ྻф‫ݙ‬գྻ৶ȃ஥ध‫ވ‬ уȄЂਛᕻᕻϘ௅Ȃ‫ڍ‬ᝋϞྲϘ‫܎ܨ‬৶ྻߞ՘ӲȄ ཱི‫ۏ‬ষོӪ൐ԃήȈ

PresidentȈ Andrew Yu Immediate Past PresidentȈ Ken Huang Vice-PresidentȈ Charlie Xu (1st Vice-President) Wilson Ho (2nd Vice-President) Tom Zheng (3rd Vice-President)

Secretary: Tim Chee Treasurer: Johnson Zhou Committees: (name list is not in order) Charlie Xu (Director of Chinese News Year Festival) Frankie To (Vice-Director of Chinese News Year Festival) Louis Kuo (Director), Alex Liang (Director) Joanna Zhou (Director), Steven Zheng (Director) Dee Lin (Director), Danny Lau (Director) Advisor Vincent Liu, Tony Lo

Networking Dinner, Ԣ੡Ȃᘘྻᒕ࿂ᗑປӨ୺Ҿ

ᔌ຾ྲϘ‫܎ܨ‬৶ྻߞ՘ӲȂӎྻ௟ߧ‫ݚ‬ѽ݀ߞ Ѝ֯ȂՂນԳ་֖ԧৎࣿஜߞຉᄑሃឯᓱȂҒ ࣁႺᑌྲՐߞЂ࡭࣋ြཀྵႼྻфԧৎ Business

ԧ᝷‫ߞ־‬ЙԢ஥їȂ་֖஥୅Ȃ഼ჅҾࣆܹߞ࢙ ៉Ȃ‫ׄ۝‬஥їে๴ਣ‫ـ‬Հߞᖉ஥ᖖᄩȂԒԢ‫ׅ‬ϧ൹ ൄ‫ـ‬Ժߞ஥ᑟȊ

04

24•06•2011


Ḑ῜80ᴷ ᱯᐬ᝸

Ḑ῜20ᣥ ᵬጛ ᓑḈᲸ↡!ᐉᓟᢄ 

ፍ➳ᑨᓔỎᦟ

⃩῔Ỏᦟ ጱᏋ⃩῔Ỏᦟ

᭄⒩ᑨᇴ᳎ዹᑨᎂ⚻

Ꮅᯡ᪳ᑨጟងỎᦟ

 ∻ᴽ

 ∻⃩Ỏᦟ

 ∻ᣉ⍶

‫ר‬ঈᓺ፴‫פ‬௦‫ޟ‬Ιనᓸ݈୛Ȃ߳ᜌх៫ࡊԊЖᅖཎ ড়᝘ႫᏢ࢐ᏎᅭҏΙમԒ‫ޟ‬ড়ۨ‫ڷ‬୦ҢႫᏢ୦࠲ȄԙҳθIJĺĶijԑȂ‫ר‬ঈᐣԑ‫پ‬मΨܻ ඪ‫ࡊ៫ټ‬Սΰ‫ޟ‬டཾ݈୛Ȅ‫ר‬ঈ‫ڎ‬Ԥᙴ൲ငᡛȂ୦ࠢ፴໔Ԥ߳ᜌȂ‫ٮ‬иඪ‫ټ‬ӫ౩ቋ ਿȄ‫ר‬ঈ࢐ᐬࢸശσႭ୵௴ᗊ໱ღĩŏŢųŵŢĪ‫ޟ‬ԙষϞΙȄ‫ר‬ঈ‫ޟ‬ങӖࡉ৤᎛౰຺ࠢႆijıı ෡ɯኁ‫ܘ‬೩രȂড়৳ኇ଱Ȃࢿ՘Ꮲ‫ڎ‬оЅড়Ң‫ڷ‬୦Ңվླྀު፡Ȅ‫ר‬ঈ࣏៫ࡊඪ‫ټ‬ቋਿ ຟե‫ࡉڷ‬ѴԊ၆݈୛Ȅ‫ܚ‬Ԥ‫ޟ‬Ԋ၆แ‫ו‬஠ҥ‫ר‬ঈடཾ‫ࡻޟ‬ถΡρᐇհȄ

ī ߣளనӇ

CA MB ERW CA N ELL TOY NON OTA RO AD

CITY

TOORAK ROAD

CAR PARK

ү႔ຌܱෟĉĉ Ԧࣆඛ

Camberwell Electrics ড়᝘ႫᏢ ϲРᕊཾ Ӵ֭Ȉ1110 Toorak Rd, Camberwell VIC 3124 (Melway 60 C5) ࢑෈РȾড়৳Рȿӄ਀ ЬٙȈAlamein Line - Burwood Station ႫٙȈNo. 75 (Stop 51 - Toorak Road) ϛМ݈୛Ȉ0419

989 444Ⱦ֔ӕȿ

03 9835 4343


⮖ዅཪ൶ photo & text: Appledaily, TVBJ

ᆶᆵϣଢ଼Ⴋຜ࿽Ҭ௰ϭġϲТΠΪΜРՍΜТέРġ TVB8 ൷࢐དྷਡ՗ ࢑෈Ϥ ఏΰ11ਢ ྐঋ‫ݸ‬᛫ѕఐȂ࿢ࣵ੠֖ທᅆ࣏ЙϟНᓴȊҞ ࣏ȂᎡሲ࿢࣏ࣵџӎϠߞ௞‫׀‬ȉੲᑂћឥୃ ᔂȂҭᣉߞҔ‫֋ظ‬౻จ୓බЏգ࿢ࣵৌጄൊȄ ޽฼Դҭᣉฅ၃Ҫ࣏ϯኸߤྻߞԃ༢ࣿஜȂ֭ ҹ಩ԴЏ࣏ցӁर‫ߞܢ‬ԑӔࣿஜȄҭᣉߞԳጤ Ⴄ࿚ᚳනȂ಩Դԑҭ൵ьգϝϩϝ഍࿢ࣵȂُ ৎ࿢ࣵ஡ൌत‫ۍ‬પ֒ȄȮබ࣏ྑ੠֖ȯ୵Ϟྻ ऎְЬ೜ԧЂ࿢ࣵߞᑢҫȂԴ‫֋ۦڳ‬๒ग़฀ߞ Ԣ੡Ȃ‫ྻـ‬௲ְࡡᄘ࿢ࣵ஡ᑾգߞग़঴Ȅ

ቃୗፏຜϛМѮ ߜஔॳߦ௑ 6Т29Рଔ ࢑෈ΙՍϤ ఏΰ8ਢ10Ϸ

1958 ՐȂॻࡻቴಜߞ 28 ࿐‫ؠ‬᝸কॻ༯ᖉࠜ ଊߡᘚୡ 22 ࿐ߞЃ‫ۊ‬ॊЂшग़ដࡑўܑ਋ັ தȂॻ༯ग़ЃϘ‫ڍ‬ᘨఐȄଊߡሃႤӎਛЃ‫ັۊ‬ தຕ௓ȂЙఀЙ‫ء‬๭ೲఫকႅȂ‫ݸ‬ౢЂՀࡈ ຀ȇћভง༡Ȃ૿ьࣆ޼၃ᢚߞັத੡௱‫֋ڹ‬ Ў۶ਛਲ൝ϢԟᑟȂϮшଊߡऎϞ‫܍‬ЄਛਲȂ ጋ๒఺ౢࣆ޼ࡈ൉ȄሃັதߞຕԪ‫ڹ‬ଊߡϠӠ ంթ‫ؼ‬ᢏȂ֭ଊߡϘӠ๑ࢩ๑੄Ȅັதᅆଊߡ ߞఐྏࡋ၃ᑢ຾௣ࢵȃ౶ᆐȃපদۖ൵ࢢߞܶ ᇊहՇȄҁেంՐቅۖՐցȂంहߢۖहྑȂ ంጤ᡽ۖ௓ࢄК੻ռ޵ᣃᘦဦᒄऴȂంऎϠѭ ӓߡ֌૟ѭӓȂం઎ᆝᑬఐۖ࿢៟ࣘఐۖहᖃ ѽްȂ៸ј‫ڕ‬Ⴥ઎ᆝཇ‫܈‬ϵ҇ᆕ‫ۿׯ‬УϩՐ௓ ࢄႮȄ

࢑‫ݬ‬ᓜၾ ᜿ϛ༈‫ۉ‬ ࢑෈ΙՍϤ ఏΰ10ਢ

TVBJ

႘঍ԺᇑߞӒ(௺ਛᏂ)ሃҾСЈ಄С(ᓿᄜጄ)௱ ‫׀‬ӡϼങԴկุК಄༺ԫȂЙਫ਼ϘըሱӇሱዠ ϭȂਚժϞСߞਰѭӠ ( ᅐుข ) Ȃϫ҄ᓿഄց ᘲы(ᜲጄ‫)ޒ‬ӠྍϘၢϼϮȂыЃភ(௺Ӝञ)‫ـ‬ ಍ၢऎࠅቾȄҩҳȂӒԯ෬૔ȶчϭ೐ϘѰȷ ߞгӒ֖ь‫ތ‬ᢢ ( ࢆၣ ) ࣏Ѓ‫ۊ‬ਛ‫ڗ‬ԊȂജᢢჀ ௓ѽ࠲гӒ֖ᗏ᠖ȂӒ‫࣏ݺ‬ঋӤցϼᢏ՘ிՇ ྆ӒߞгӒ֖ѹࢺȂૌ࣏ॴЙඝ‫ڏ‬ȊӒ՘гӒ ֖ѹࢺࢢȂႻӡ‫ێ‬чӠߞ᝾ങчЖȂҐϯఀС ۶ᢢߞ‫ׄ۝‬Ȃ՘ґ෬૔Йьϼ੯ȇփӒሃᢢȃ СሃភӺ‫ݺ‬Ⴥ຀КȂӤ৙ਛᆙᆙ๴ਣ՘ఐ࠴Ȅ

କ‫ڏ‬ຠႽȃ৘‫ۍ‬ᢀ૯Жົȃѽȶ‫י‬Ѫ༏ࠜȷ֋ ‫ߞܧ‬ၩӔᏂȂԴ਎ጄ஻ӇᆋԺՐȂցу჆фᆇ ዆໛ያຈຈЙԢध‫־‬ȄऎϞᢰԧधՀуգᇸၙ ᙇȂࠠၩપ‫־‬Դȶ‫י‬ѪԢ༏ྻȷȂӇ༟ࠝїȂ ዃᘛྲߢ᚞ࠥԍᗜȂϘԢчࡑԳҔᅰ‫ݙ‬౬‫ڏ‬Ȃ ऎᗄՓߞൌҾϠ୙ϯϘৎቅ᛫౎ϯȄࠠၩُ༉ ൌྻєӡϘҮӔ༡࠸ᓓ‫ݕ‬഍ѵ੾‫ڏ‬ԨϘಿ॓Ϡ ȶԢ༏ȷ‫ݦ‬ᒑєӜȂѽҁেᚳනߞϠӠᏦᑢє ᝋഺ‫ڱ‬ཇ೚Ӕ༡ขዊȂत‫ݕ‬ऎഺ‫֌ڱ‬ನԩ‫ڏ‬Ґ ౹ྲໜႋȄ

֚Ыӣ໐ོ ࢑෈ϲȁ ఏΰ9ਢ

TVB8 νߜԻϷԻ 6Т30Рଔ ࢑෈ΠՍϲ ঞ఑Ⴍਢ

࢑‫ݬ‬ᓜၾ ൐٘τд ࢑෈Р ఏΰ8ਢ

ඏ‫ߞڗ‬ᠪໄໄ(ᕛኲী)чӠដᎳȂంЈЙທ‫ٷ‬Ӡ ୠِȂϵ‫ڳ‬ᆽЃӠ▖ውߞೀԍȄ੡ԍࣹീȂᠪ ໄໄᘵ֯ऎӖቈߞർ‫߰׀‬Ȃ൵ೣϵঋবᅆϠӠ ߞϬϩ࿐ȄϘըዠ‫ژ‬КȂՁሮᝊϞՁྲгҦߞ ь‫ތ‬ᗦᖋ(ཀᇯ዇)ȄЍ֯ϯໄໄ๑౧Ԇߞњࢺ຾ ഺ֜ജჀϯԇߞᗁ໗ȂᆙᆙᗦᖋྑϯϞໄໄȄ Դᗦᖋবᗜജᒠ֜Н੡Ȃໄໄጋ๒‫ݸ‬ౢ֋Ўߞ ྑఐȄऎϞᗦᖋȂՁ᝸ྍ൤຾ൺЃߞᔝ቟Ӡࣿ ϭҝȄໄໄߞ᠁गକ‫׎‬ऎՁ෱‫ڽ‬ૌӒߞܶᇊȉ

ȶ҃Ҹӓȷ࿅ջ߾ӠϭϞϘᅆᛕ४३‫܏ܓ‬Ȃӓ ‫ݑ‬Ђ๴ߞՁ‫ێد‬КϘৎੀੀ௲‫ڕ‬ȌȌജ઻ϭߞ Ѓ‫ۊ‬ȂԴᗁ၃ನጝ݃ఀ ( ࿢ԏ৖ ) ߞᕒׄϭȂՂ Ы՘ऎϞȶᇊᆬዝْȷ༰ᄥߞ҃ನၭ‫ࠜڰ‬Ȅ֭ ݃ఀ১‫ڽ‬ѕᜃ႘঍ȂൣछѕԳ‫د‬঳ෳ၉᎜ժ ԳȌȌমມ ( ᔒ࢙ົ ) ᅆ঳ෳϘ‫ڍ‬ᘨఐȂࢢ‫ڽ‬ҁ ൣჃϯ۶঳ෳࠜఀϘጀϘዹߞౖЈኂ ( ൘ඕਾ ) Ȅ঳ෳ ( ‫ޒ‬ম‫ ) ז‬ജ‫ݎ‬ᛁ‫ాݙ‬Ȃਟሻജদཬऎҩ ҳϘ௺ᗚȂՁٙ‫ܠ‬ാԢЈኂᅁ֖ທ‫෇ߞ׻‬Щ঍ ᄑȌȌЈኂȃ঳࿅ȃ݃ఀȃমມұϠକ‫׎‬ᛃ౻ ݃թ߬᠇Й౻ߞྏఐᝯ࠼Ȃഡఀૌྑȉ঳ෳ۶ Јኂഺᅆ‫ࠅ܏ܓ‬൵ೣϫྻЙྻ‫ڗ‬ѵЂӨȂ՘ґ ੖ాȶᇊᆬዝْȷȉ

ᗩ๲ᅞ26ྑԝFansσᙄ

᎒ᒊ໠ឣ ᏑᓉџࡈԴϝᔷᣉᗝ֖রጄྻȂՀуᗦ൶๝Ȟ Fionaȟфാ႐༮ຈዣඞȂ्ϯᇦ‫ڗ‬ᓌф൅໛ႅߞ Ꮡᓉຫ᜕๳ඞȂၙᎼ5Ԧ୼㤋ᏭߞՁϫ஭ϫႯȂ֭ Ձࡒ‫࢘ی‬ᔍ‫ڱ‬ԴҭϯШ৆ȂܶգЍ֯Ϡ৶۶‫ٷ‬૰ ບ‫֝ج‬Жգᢘ๑ᔍȄ џࡈ࣏ѭᓐြȂᏑᓉપ‫־‬Դឥ஭Ȯඏ‫ژ‬ȯ୙ຜѭ ᓐȂНࢢϫᆊᜯ FionaߞȮ୵ϭԣ௲ࡈȯȂҭϭߞ Fiona ᡘ؆඄֝ЂᣙՀᡘȂᏑᓉ‫ـ‬ჰ‫ށט‬Ր 1 ѡ་ ক॓ᔡȄ‫ࢢڰ‬Ꮡᓉత‫ۦ‬ണய੡Ђᣙ FionaሲȈȶᭂ ᅆ‫ا‬ՀՀȂНࡈൖ‫ا‬঴༺ࢷዝȂᔝԐᭂ඄ൌ৳෷ ౕȂ໱‫֋ڰ‬Ўൌ඄Ȅȷ֌‫ݺ‬ऎ֣Йᘛ᎛ҳឱ‫ٷ‬у ੡ȂՁሲȈȶԢ fans Հढ़᪗‫ڍ‬Ȃൌ৳ᝯᭂ‫ڰ‬Ȃ‫ݮ‬ ‫ݳ‬ԢЍ֯ж༟ȂЫ౎৳ྐᭂ㣮࢘Ȅȷ

ᘨັᆝџࡈ26࿐ѱϘȂՁߞ૰ບߢႽஊᄊඈྑҙ഼Ϡߏ Little Twin StarsȂપ ‫׵־‬ј‫ၙ׵‬இϞϘৎ 5ፀЂകᒣ୙ຜᄯ࣐ЃȂ҄Ձࠧ௱ྏஜȄ ᅆ‫ݺ‬૰ບߞϘ๫ѕྍȂᘨັᆝሲȈȶՀ༟ѕᭂ㢾ُՐൌѹஜॗ‫ا‬ჅӠџȂԅ ྻᓐјஇᚃߏᴮ‫ا‬ȄȷயۖӠџ᝸ౕȂᘨັᆝሲȈȶ‫ౕؓا‬ѵध۶ӀȂ৳Հ ԓգч‫٭‬๴ӠȄȷᘨັᆝӠџࡈЁȂᘘᖔॻऱԢ‫ڰ‬ૠ૪୙ϯകᒣჰૡȂՁӲ ‫׈‬ൕӫԪϩധ᝸Ȅ 06

24•06•2011


⮖ዅཪ൶ photo & text: Appledaily

ŋŰŭŪůຳԁЄ๖ஔಁᕆᕆ

ߡōŢŮ‫׎‬ൟЮᒑ ࿽рτΰѮᝦ߆ġ

ҭᣉчԬ፽‫ޒڶ‬Ȟ Jolin ȟ൵ࠕᔛᔛҍਯ௓ਜȂџ ࡈϫҍਯՀу‫ݽق‬۶бѡߞ௓ᚃȂᘵ๒‫ٷ‬уᔅᅷٟ գຕ֡ۖඞȂՁϫ༟ϾਃϾᗏᇍЙࢧ㣣ຕ௓Ȃ֭ᣍ ᚃ੡Ъ๒ྏஜۖೀ޾ಊԍȄ֌‫֡ݺ‬਋‫౐ڶޒ‬ȃཀᄜ ϼຈ‫ـ‬৵՘ಊϠȂҭϯҭϭ৵՘ϘᄥȄ ‫ٷݓ‬఑ད༺ ௓ᚃ‫ݺ‬ϭо 4੡ᗝ֖Ȃ֭ྲ਋бѡ‫ڽܔܔ‬ᓵȂ҄‫ق‬ ‫ݽ‬գᙇᇦ௺ȂܶՀ൵ࢢྲ਋ф੡ቁۖȂ௓ᚃ༶‫׀‬ᗝ ֖Ȅбѡ১ԐሲՀЙ৵Ȃ֭௓ᚃϘ༟‫ܕ‬ജ‫ݳݽق‬་ ඞ੡Ȃ‫ء׈‬Й֝ϭಊȄ Jolin ‫ۖڍ‬թఐ‫؛‬Ȃϵྏஜ ఀೀᖅᖅȂயՁྻЙྻ୯௓ȉՁሲȈȶ‫ا‬ЙࢧȂϘ

፽‫ޒڶ‬џࡈҍਯՀу‫ݽق‬Ȟҽȟߞ௓ᚃȄ

ߡऻۖ‫ڗ‬᝝ߞԢᐯȃ‫ܗܗ‬ȃ‫ؙؙ‬Ȟࢽ‫ݽق‬ȟຕ௓Ȃ ࢝ฆҁে༟ѕȄȷ‫ࡋ౐ڶޒ‬ሲȈȶຕ௓݇ᔝϘߡԴ ஜȂ֭ӖቈЙঋቁྥतኃ጗Ȃঋᡘ֋ЎߞᗏরȄȷ

Ι೿έൟ‫ݓޟ‬υಈVintage Lamusicᅋ ୮ོРࠉӵऔᓢ༫ᅖ๖‫؂‬ȂҥܻРࠉ࢐Ю ᒑ࿽Ȃߡ Lam ᕕυτΰѮᝦ߆Ȃтάӵ ѮΰཐᐭҔᒑᒸ༈ߝ੉ђЅΙᓞᐨ஝ᓞ ᏁȂ‫ ڏ‬90ྑҔᒑӵѮή᠙ᅈ᠙‫ڗ‬Йᇆٗ ᗐȂᇯઍՂ࿋ઉֵȄ ಩Ր63࿐ߞ‫ޒ‬ЄೇџࡈԴ॓ᔡᗝ֖ȶ‫ޒ‬Єೇ Vintage Lamusicᆊ஭ྻȷ‫؍‬ඞȂۖඞ‫ޟ‬Ꭻߞᄜሼ Ғࣁզठठȃᜲ௵ငȃཀឹ‫ށ‬ຈȂզठठ‫҇ـ‬ည៷ ዆ਰȂԑ຀ੋ֝ࠜᝡ‫ݮ‬࿰ȂࠠLamց௔ၧ⫡ћබា ᠈઻ՇఠۘҭȄࠠLamᘘᘛ᎛ѕӫКߞॻ༯ۖඞ‫ޟ‬ Ꭻৎ஭ȂညКҒࣁᏑ஼կȃᜲ᠋ȃִው፷ຈȄ џࡈ࣏ѭᓐြȂࠠ Lam ϘҍඞබԨᣍಿЂᗾѭᓐ ြ‫أ‬ጄȂНࢢҁߞϘᅆѿЃൌϯҭឥࠅຜҁȂࠠ LamԴҭϯሲȈȶ֋Ўցឭ৳ᘨྍᗾ㣾Ȃ‫ݙ‬ѽ֋Ў ൌ৳ᘨྍᗾȂᗾ؆ցឭබᗾཽࠠȂԺᘁཽࡠְӠ‫ا‬ ҍ㤗Ȃ‫ا‬᰾Հઈൌ࠼Ӥᭂ㤗ȂԺᘁְӠ‫ا‬᰾Ժᔝ ᐀Ȅȷఀྑ‫ۊ‬г༟ຍᘁȂՉ‫ױ‬ҭϭߞ 90 ࿐ӓᓐϵ ᑬஜఀྫྷࡠാᗏሲԺᘁȄ‫ێ‬ӓԴҭϭᡘᆇ੡ϩж‫ظ‬ ϢȂ‫ـ‬јህ‫ږ‬ᘏ᝝ᡘ᝝ႯህȂሮૌցညૈ‫״‬Ȅ ӣՂகᩘॎ ஭‫ږ‬ϬඞߞࠠLamџࡈҍਯዉґਜ੡ᢏఀᗏْْȂ ҁత‫ۦ‬ണய੡‫ڭࡈڰڏ܃‬ЙߢႽϘᅆѿЃྻϯҭȂ ҁ૯‫֋ڏ‬ሦ໲ҙՀჅ՜ᚃߏȄ ࠠ Lam џࡈ‫࢘ی‬Չ৯Ȃҁ֋‫ڏ‬գ‫౎ی‬ൌ໹੡ 15 ж ៗঋᇳᓿȄُ౎ၧ⫡ћൌ઻ՇఠۘҭዣඞȂயۖ ऎ֣Йᘛ᎛ՁϯҭԪ஭ȂࠠLam‫׈‬ሲȈȶ৳ྻգᄜ ሼȂգᄜሼ՘ৎ២᪗᰾ࡏȂЫը࠼Ԣᆇ୛Ⴥ 35 ۹ ՐȂՂ‫ލ‬գᄜሼྻ዆ᠩ՘ৎ២ြࡶȂ Sally џџൌ ྻԢ‫ا‬ᎠᗏȂᭂጢ㣟Ȃ৳‫ڹ‬ඡຍᭂȂ೐੡ᭂ༟២‫ا‬ ᕒ๫ᭂබఀȄȷ

‫ޒ‬Єೇ 90 ࿐ߞӓᓐࠧ௱ᇟᢸȂᡘ‫ۊ‬Єߞᆇᡘۖԋ୓‫ڗ‬ ႯህȄ

ၧ⫡ћऎցгৎ஭ҍϞЙьϧȂԴዉґਜϟϠ᝱ఀԢ‫ױ‬Ȅ 07

24•06•2011


ԙΡ፞แ Regular Adults Courses ፞แ џඨੲ

џඨੲ џඨੲ џඨੲ

Ᏺৱ

໠፞Р෈

ΰ፞ਢ໢

າҢ

Pinki Barnes ႪࢎᗸՂৱ

18/7/11~19/9/11 20/7/11~10/8/11 20/7/11~10/8/11 18/7/11~8/8/11 21/7/11~11/8/11 22/7/11~19/8/11 22/7/11~19/8/11 19/7/11~6/9/11 19/7/11~16/8/11

ഇ࢑෈Ι(10:00am~12:00nn) ഇ࢑෈έ(10:30am~12:00nn) ഇ࢑෈έ(1:00pm~2:30pm) ഇ࢑෈Ι(1:30pm~3:00pm) ഇ࢑෈Ѳ(10:30am~12:00nn) ഇ࢑෈Ϥ(10:00am~12:00nn) ഇ࢑෈Ϥ(10:30am~12:00nn) ഇ࢑෈Π(10:00am~12:30pm) ഇ࢑෈Π(10:00am~12:00nn)

50ϯ/10ஆ 80ϯ/4ஆ 80ϯ/4ஆ 60ϯ/4ஆ (؅ਟѪॎ* 55ϯ/5ஆ 75ϯ/5ஆ 100ϯ/8ஆ 100ϯ/5ஆ

Carmen Wong

22/7/11~12/8/11

ഇ࢑෈Ϥ(10:00am~12:00nn)

120ϯ/4ஆ

߆љጹ‫਻ݎ‬ᆍᖿ৴!ဃ0୽ ቓශ෌ӑҡ छৠ៖౩ੲ Candy Lee Ռ‫ר‬Ͻַੲ Candy Lee छৠ‫┄ژ‬ੲ Stephanie Yap ਪ‫ݲ‬ੲ Ыிੲ Рலஅҏ़ᇭོၗ ਢ၆ຘ୘ੲ ԙΡ़ᇭࡹॱੲ!)ߑ*

ᗩ‫ס‬ዐՂৱ

ENGLISH

᠍‫ݠ‬ᏰಬϛЖۡ෈፞แ

Р ல அ ҏ ़ ᇭ ོ ၗ

ΰ፞ӴᘈȈBox Hill Centre

‫෈ۡ็ڋ‬፞แ Children Courses ፞แ

Ᏺৱ

/8

/

໠፞Р෈

ΰ፞ਢ໢

າҢ

џඨੲ

‫็ڋ‬छ೚ੲ

Yvonne Chau

23/7/11~20/8/11

ഇ࢑෈ϲ(1:30pm~3:00pm)

15ϯ/ஆ

Ᏸࠉࡹॱੲ

ഇ࢑෈Ι(2:00pm~3:00pm)

120ϯ/8ஆ

‫ੵ็ڋ‬Жᆗ!

Carmen Wong Thomas!

18/7/11~5/9/11

џඨੲ

23/7/11~10/9/11

ഇ࢑෈ϲ(10:00am~11:00am)

180ϯ/8ஆ

ΰ፞ӴᘈȈBox Hill Centre

ᎌӫߑᏰΡρȂ ፞แ໱ϛܻРலҡࣀϛ‫ٺ‬Ң‫़ޟ‬ᇭȄ Р෈ȓ19/07/2011 ~ 06/09/2011 (࢑෈Π) ਢ໢ȓ10:00am ~ 12:30pm ᇭِȓ़ᇭ/ ဃᇭ/ ୽ᇭ ᏲৱȓPinki Barnes (ӻԑѴᇭESLఀᏰငᡛ) ΰ፞ӴᘈȈBox Hill Centre

़ММ‫ݲ‬Ѕቸհੲ

ϛᏰኵᏰ ሄᏲЅё஼ੲ ᏲৱΟ၌ؐএᏰҡϚӣ‫ޟ‬ᏰಬኵᏰ૖ΨȂ ਲ਼ᐃᏰҡ‫ޟ‬ሯौۡ‫ڙ‬Ϛӣ‫ޟ‬ᏰಬॎგȂёഀᏰಬ໌࡙Ѕђ፞ሄᏲȄ ๿१ఀ௲྅‫܈‬ЅඪЀ၌‫ؚ‬୰ᚠ‫׬ޟ‬ѽȂᗫᗥࡦᆰЅ१ྣ१ᘈȄ ωੲ‫לڙ‬Ԓ௲፞(ശӻΪΡ)Ȃхؐ՝Ᏸҡ഍ԤшӋਢ໢ี୰Ȅ ΘAlgebraic concepts ΘGeometric concepts ΘPatterns and relationships ΘLinear, exponential and quadratic functions ΘProbability

ᄇຫġ Р෈ġ ਢ໢ġ າҢġ ᇭِġ Ᏺৱġ

Year 9 & 10 23/7 – 24/9/2011 (࢑෈ϲ) 2:00pm – 3:30pm $35 / ፞ ़ᇭ Kin TamՂৱ ȞӻԑఀᏰ၄ಬငᡛȟ

ᏰಬӈդΙᆍߨҔᇭ‫ޟ‬ᇭِζሯौඡණԁ၎ᇭِ‫ޟ‬М‫ݲ‬Ȃ ೻ኺϗ૖᡹ࣀၼҢᇭِȄᏲৱ‫ڞ‬օᏰҡᄇ़ММ‫ޟݲ‬ᇯᜋЅ౩၌Ȅ кौᖿ௲़Мѯυ๖ᄺȃᇭᄘȃ‫ޢ‬क़ѯ‫ᙽڷ‬क़ѯ้Ȅ ፞แϱৠѓࢂȈ IJįġ ё஼ᄇຠ᜸‫ޟ‬ᇯᜋȇ ijįġ ໌Ι؏ඡණਢᄘĩŕŦůŴŦŴĪ‫ޟ‬ၼҢȇ Ĵįġ кଢ଼Ѕೝଢ଼ѯ‫ޟ‬ᇯᜋЅၼҢȇ ĵįġ ‫ޢ‬௥Ѕ໢௥ᇭЅ೿௥ຠ‫ޟ‬ၼҢЅȇ Ķįġ ϭಝஅҏቸհ‫׬‬ѽЅȇ ķįġ ᄇϚӣ᜸࠮Мണ໌՗Ϸ‫ݙ‬Ѕȇ ĸįġ ωಢଆ፣ቸհᚠҬЅᏰষএտቸհጛಬ ġ

ŚŦŢųġġĸġĮġĹġ

ŚŦŢųġġĺġĮġIJı

Р෈ ਢ໢ġ າҢġ ᇭِġ Ᏺৱġ

20/7/11 -21/9/11 ĩ࢑෈έĪ 4:00pm– 5:30pm $300 / 10፞

20/7/11 -21/9/11 ĩ࢑෈έĪ 5:40pm – 7:10pm $300 / 10፞

़ᇭ Maggie TsuiՂৱġȞॷ෫σᏰᇭМĩ़МĪ౳ཾȂЅӻԑଽϛఀᏰငᡛȟ

ΰ፞ӴᘈȈBurwood

ΰ፞ӴᘈȈBox Hill Centre

Burwood: Suite 7, 2-8 Burwood Highway, Burwood East (MELWAY 61F7) B ox H i l l : 2-6 Oxford St, Box Hill (MELWAY 47C10)

03 9898 8832 0401 697 791


❣ᚶ⍆ᰂጱ፬

ᗡᶝ᳇᪛ᧈḶᘬ᪾ᅟ

ᗡᶝ፯ጤᧈ ంีЅஉᎴ‫็ڋ‬ᄇЙώ‫ޟ‬ᑹ፸ȂആႆᏰಬᇄᄂ፺Ȃᡱ‫็ڋ‬ം؏ඡණώ‫ڎ‬ ၼҢ‫ޟ‬௡‫ڙ‬Ȅ ຝȈӨᏰষΰ፞ਢ፜ளര႗๋ȃ୘ΦȃጲዎȂϛЖඪ‫ټ‬Йώ؅‫ݜ‬Ȅ ΰ፞Р෈ġ ĵİĸĭġķİĸĭġĹİĸġ‫ܖ‬ġIJIJİĸĭġIJĴİĸĭġIJĶİĸİijıIJIJ ΰ፞ਢ໢ġ IJĻııűŮġȗġijĻĴıűŮ ΣᏰၥਿġ ԑᅖĶĮIJijྑϞ‫็ڋ‬

ᗡᶝ₴ᶁᧈ

፞แġ

Ӓ෈Ĵ፞Ȃؐ፞IJωਢĴıϷ

າҢġ

ĥIJĴįııİ፞ġ

Рҏᅞหഅ‫ל‬ʟΡ‫ސ‬ȃᓗ‫ސ‬ȃଢ଼‫ސ‬ʟଢ଼ᄘ‫ंݲ׬‬ಬʟ‫ގ‬७ᄺყ೩ॎȄ ‫ݧ‬ȈՌരМ‫ڎ‬ʼnŃ႗๋ȃᐜҪᔢȃЏȃிห๋ȃ༃Փ᛫ԅ๋Ȟಠȃϛȃಗȟ ġ

ᗡᶝᡱᰰᧈ

Ѕหᛩ

ΰ፞Р෈ġ ĩŊĪġĵİĸſĹİĸĭġġĩŊŊĪġIJIJİĸſIJĶİĸİijıIJIJ

ҏ፞แంีЅஉᎴ‫็ڋ‬ᄇछ೚‫ޟ‬ᑹ፸Ȃᖿ၌ᛲห‫ޣޟ‬ᜋȂϭಝӨᆍᛲห

ΰ፞ਢ໢ġ IJĻĴıŢŮġȗġĴĻııűŮ

ώ‫ڎ‬ԃȈ႗๋ȃ઱ிȃ઱ிၼҢ‫׬‬ѽȂ‫ٮ‬ആႆӨᆍᛲห‫ޟ‬ώ‫็ڋٺڎ‬ցҢ

ΣᏰၥਿġ ԑᅖĶĮIJijྑϞ‫็ڋ‬

छ೚‫ޟ‬ᇯᜋีථ‫ڏ‬೩ॎЅජᛲ‫ޟ‬ഺհȄϱৠѓࢂȈҡ‫ݎ‬ȂॳශȂଢ଼‫࢈ڷސ‬

፞แġ

Ӓ෈Ķ፞Ȃؐ፞IJωਢĴıϷ

‫לٱ‬ԒంีഺհȄ

າҢġ

ĥĸıįııİĶ፞ġ ΰ፞Р෈ġ ĩߑੲĪġĵİĸĭġķİĸĭġĹİĸĭġġĩϛੲĪġIJIJİĸĭġIJĴİĸĭġIJĶİĸİijıIJIJ ΰ፞ਢ໢ġ IJIJĻIJĶŢŮġȗġIJijĻĵĶűŮ ΣᏰၥਿġ ԑᅖĶĮIJijྑϞ‫็ڋ‬ ፞แġ

Ӓ෈Ĵ፞Ȃؐ፞IJωਢĴıϷ

າҢġ

ĥIJĶįııİ፞ġ

❣ᚶ⍆ᰂጱ፬ 3122ᑧᗡᶝ᳇᪛ᧈḶ␈᪾ᅟ ࣏Ο૖ஊ‫؁‬ԁӴߴ໌‫ޥ‬ୢϱЍԑ‫٘ޟ็ڋ‬Ж୊ஶี ৤Ȃᡱтঈ࡙ႆΙএඛ‫פ‬ᆠி‫ޟ‬୅෈Ȅ᠍‫ݠ‬Ᏸಬϛ Жߖԑ‫پ‬Ι‫ࡻ஀ޢ‬ӵؐΙএᏰਮ୅෈㠰໠ᒲΙ‫ٲ‬ᑹ ፸ੲ‫ڷ‬ᏰಬੲȂ൳ఀܻዅȂᡱࡆ็ᏰԤ‫ܚ‬ுȄ‫ڏ‬ϛ ፝ԃ‫็ڋ‬ЙώੲȂ‫็ڋ‬छ೚ੲȂ‫็ڋ‬ᅞหੲ้഍‫ڥ‬ ுΟԁຟȄ฻෈‫ޟ‬ᏰಬϞࡣȂᏰҡঈ഍૖਌юࣺ࿋ Ϛᒿ‫ޟ‬ԙ‫ݎ‬șș‫ܖ‬หհȃ‫ܖ‬ᅞหਪȃ‫ܖ‬Йώ᛺ࠢȂ ӣਢȂӵ୤ᇄ‫ޟ‬ႆแϛȂᗙџоҺ‫ڗ‬ϚЍӣឭ‫݉ޟ‬ ЄȂσড়ΙၾᏰಬ‫؏໌ڷ‬Ȃ‫؁‬Ԥօܻ‫็ڋ‬Һࢺྜ೽ ૖Ψ‫ޟ‬ඪଽȂζ࣏ড়ߝඪ‫ټ‬Ιএี௨ՌϏࡆυӵ᛺ ೚้П७‫ޟ‬૖Ψ‫ޟ‬ᐠོȄШଔΙܹ୅൷ᆐӵড়ϛᆃ ᛅឈȃฒ࿽‫ڙ‬ӴࣼႫຜȃΰᆩ҈ၽᔛϞ᜸ᄇ٘Ж഍ Ԥ‫ཬܚ‬༌‫ޟ‬ȶ৏ዅȷȂ‫پ‬୤ё᠍‫ݠ‬ᏰಬϛЖ‫็ڋޟ‬ ൱୅ੲོ࢐Ιএ‫؁‬ԁ‫ޟ‬ᒵᐅĢȁ ‫็ڋ‬Йώੲ‫็ڋڷ‬छ೚ੲȈ࣏୅෈ੲ‫ޟ‬к҈፞แϞ ΙȂᏲৱᗶณԑሆծငᡛᙴ൲Ȃ૖ஊሆᚬӴӣᏰҡ ҈ԙΙаȂञЖಠጝȂ‫ݧ‬१ᄇᏰҡ‫ޟ‬அҏђ‫ޟ‬உ ᎴȂӣਢ૖ளଢ଼‫ڷ‬Ⴢᓾ‫็ڋ‬ၼҢ‫ܚڏ‬੫Ԥ‫ޟ‬ഺഅ‫ܒ‬

‫ڷ‬ད჋ΨหюϚ߹‫ޟ‬หհ‫ܖ‬ᇧհюሳ࣏Ԥཎࡦ‫ޟ‬Й ώ᛺ࠢȄ‫ڏ‬ϛϚЍհࠢ഍୤ᇄΟ᠍‫ݠ‬ᏰಬϛЖ‫ںޟ‬ ԑԙ‫ݎ‬৤Ȃ֜ЕΟ࡞ӻࡆ็Ѕড়ߝΙӣ୤ᢎȄ ‫็ڋ‬ᅞหੲȈ࣏୅෈ੲ‫ޟ‬к҈፞แϞΙȂᏲৱஈఀ ӻԑȂఀᏰᇯઍ॒೰Ȃ૖ஊඉ‫ו‬ᅚ໌Ӵంีࡆ็Ȃ ௃ശஅᙃ‫ޟ‬അ࠮ห‫ڗ׬‬ശࡣୈю឴ܻՌϏ‫ޟ‬ᅞห ਪȂᡱϚЍࡆ็ዅӵ‫ڏ‬ϛȂ‫ڏ‬ϛϚЍհࠢζ഍୤ᇄ Ο᠍‫ݠ‬ᏰಬϛЖ‫ںޟ‬ԑԙ‫ݎ‬৤Ȅ ŅŊŚႫυώแ‫ڷ‬ႫᏢԊӒ‫ޣ‬ᜋȈ࣏୅෈ੲཱིቨ௰ ኄ፞แȂ೽ႆᒑЙᇧհӨᆍড়லωႫᏢȂᡱϛᏰ ҡࢋଢ଼Йάଢ଼သȂϚծџоᏰ‫ڗ‬ϚЍஅҏ‫ޟ‬Ⴋ੉ ‫ޣ‬ᜋȂᗙ૖ඪଽᏰҡ‫ޟ‬ഭ‫ڎ‬ႫᏢԊӒཎᜋȂᄇܻ ٥‫ٲ‬ᄇώแ᜸፞แཐᑹ፸‫ޟ‬ϛᏰҡ‫پ‬ᇳȂζ࢐Ϊ Ϸᜲு‫ޟ‬ᡝᡛȄ ‫ܚ‬Ԥ‫ޟ‬፞แ࣏߳ᜌఀᏰࠢ፴Ȃ֯௴‫ڥ‬ωੲఀᏰȂӰ ԪӪ᚞Ԥ३ȂႱൢӪ‫ޱ‬ሯ௃ഀȄ

09

24•06•2011


ᗡᶝ᳇᪛ᧈ ŅŊŚġ ጛጤᶗᘍ ⌸ᑠᐨ᛹♡ ፡ࢥᡗҰȂ౪ӵ‫ޟ‬ϛᏰҡીЍٗஊ‫ޟ‬ŅŊŚȞՌϏଢ଼ Йȟ‫׬ޟ‬૖‫ڷ‬ႫᏢԊӒ‫ޣ‬ᜋȄϚႆȂ೻ζџо೽ႆ ᄂሬၐᡛȂҰጒ‫ڷ‬ᖿ৴஠‫ޣ‬ᜋ༈ሎȄҏ፞แԟӵఀ ᏲϛᏰҡড়ۨႫᏢԊӒཎᜋȂஅҏ‫ޟ‬ႫΨ‫ޣ‬ᜋȂ‫ڷ‬ ଢ଼Йᄂ፺Ⴋυ೩രȄ ฻෈፞แĻġ ఀ௲அҏ‫׬‬ѽΙ؏Ι؏‫ٺ‬Ңώ‫پڎ‬၌‫ؚ‬ ୰ᚠȂҢᙏ൐‫ޟ‬ႫυቈᏢ‫پ‬ก໔ႫᔆȂҢஅҏྥࠌ ‫پ‬ጂ߳ড়ۨԊӒȄ

೻፞แߨலᄂҢ‫ڷ‬ቨ঄‫ޟ‬ȂᏰҡ஠ᕕுŅŊŚ‫ޟ‬ᄂҢ ‫׬‬૖Ȃġ ζᄇҐ‫پ‬ΣσᏰ‫ޟ‬ώแᏰҡԤྃσᔓօȄо Ᏸҡ໌࡙ՄۡȂġശࡣтঈ஠ՌᇧΙഋႫυ೩ॎȂġ‫ٽ‬ ԃĻġ፡ᓜ௥ԝᏢĩġŇŎġųŦŤŦŪŷŦųĪȂђ౥ܹσᏢġĩőŰŸŦųġ ŢŮűŭŪŧŪŦųĪȂŎőĴᖐ໔ܹσᏢġ ĩłŶťŪŰġ ŢŮűŭŪŧŪŦųĪȂ‫ܖ‬ġ ႫυߞႛġĩņŭŦŤŵųŰůŪŤġŅŰŰųġŃŦŭŭĪȂ้้Ȅ

ᏰҡՌരώ‫ڎ‬ ŔŰŭťŦųŪůŨġŪųŰů ŘŪųŦġŤŶŵŵŦų őŭŪŦųŴġŢůťġŮŶŭŵŪŮŦŵŦų ġĩџоӵġŃŶůůŪůŨŴġᗊີ‫ܖ‬ҥᏲৱфᗊĪġġ Р෈ȓ02/07, 04/07, 06/07, 08/07 ਢ໢Ȉ09:30am - 12:30pm ΣᏰၥਿȈYear 10оΰᏰҡ ፞แȈӒ෈4፞Ȃؐ፞3ωਢȞ12ωਢȟ າҢȈ170ϯ

/ Ӓ෈!Ȟ؅ਟ$30.00ȟ

፞แᏲৱȈŅųġņťťŪŦġŎįńįġŘŰůŨġ ȞࠉσᏰႫυώแЅᐠడώแ‫ف‬ఀ௲įһෆ࢐ཱིё‫ۃ‬ œŢŧŧŭŦŴġŊůŴŵŪŵŶŵŪŰů຀գρᏰ଱ෂ෈ᏲৱĭġఀᏲȮŅŊŚġ ņŭŦŤŵųŰůŪŤŴġŢůťġņŭŦŤŵųŪŤŢŭġŔŢŧŦŵźġŢŵġʼnŰŮŦȯ፞แȟ

᠍‫ݠ‬ᏰಬϛЖൢӪЅࢥၚ

03 9898 8832 0401 697 791 ጓِijijĻķ

ࡾҰձ‫ࡆޟ‬υғጂ‫ޟ‬ПөȂ൷ᆗтঈߝσԙΡȂζϚོଜၯȄ

ᶳᔾ᲌Ẩᛵጟវᅨ

ᙟघంᇌ࢈‫ٱ‬

ཱིघంᇌ࢈‫ٱ‬

ŃŪŨġőŪŤŵŶųŦġŔŵŰųźġŃŪţŭŦġ ϛȞᙏȟ़ᄇྱ

ωω‫ޟ‬ჲད

ᇯᜋ㣩ઍԁ

ᢚछϞࢶ‫ࡶཱ็ڋ‬ᢚछடᒮġńŅġ๼

็‫پ‬᡹ওထင ߬਀‫ގ‬ငМϛȞᖅȟ़ᄇྱ

ҏਪ‫ؐޟ‬এ࢈‫ٱ‬ ഍ႇշΟ ࡦՃ‫ܒ‬୰ᚠЅࣀଢ଼ ᡱࡆυ௃ω Ϛѫ࢐‫ڷ‬ΰࡔ ࡚ҳᓞသΰ‫ޟ‬ᜰ߽

ωࡆ‫ޟ‬ᛥ֙ ωࡆ‫ޟ‬ᛥ֙ ȦᏰឭĴĮķྑȧ ȦᏰឭĸĮIJijྑȧ ߣԤńŅġ๼ ؐΙጕᛥМࢺ៩юࡆυᇄડᒑ஝‫ޟ‬ᜰ߽ ‫ٮ‬ᔓօЮҔఀᏲࡆυԃդᛥ֙Ȅ

Burwood Suite 7, 1/F, 2-8 Burwood Hwy, Burwood East, VIC 3151 (Melway 61F7) Box Hill! 2-6 Oxford St, Box Hill, VIC 3128 (Melway 47C10) ᕊཾਢ໢! (Burwood) ࢑෈ΙՍϤ 10am~6pm Ѕ࢑෈ϲ 10am~4pm / (Box Hill) ࢑෈ΙՍϤ 10am~6pm ࢥၚዥጣ rejoice@tpg.com.au

03·9888 7422 10

24•06•2011


᠍‫ݠ‬ᐯӠ‫އ‬சКѕ Rejoice Student Centre

ಋҕၥଉடួ߬਀ҥ᠍‫ݠ‬ᏰҡϛЖ ‫ݧ‬ыಋҕ‫៫ࡡݲ‬୰ŎŦŭźůůġōŪඪ‫ټ‬Ȅ ႫၗȈıĴġĺĹĹĹġĸIJĺĺ ЙᐠȈıĵġĴIJijijġIJĸĹĹ

Ᏸҡ᛫ᜌ – ਰ‫ٽ‬Ϸ‫ݙ‬ ਰ‫ٽ‬Ι LᐯӠࢺ571ᐯӠᜪᝋȂබᡝᐍᆬӎࣙКᐯȂVCE ւႏ՘ᖻЙᓾȂജᐍᆬӎЂᐯᔂۤȂ‫ؽ‬ᡝ Bachelor of EngineeringȄLᐯӠ༶‫׀‬ᖔఀϞ573 ᜪᝋȂ་ϢϞѵϠೀКߞѵधԩ๕ЂᐯȂ༟‫ܕ‬ϞЂ ᐯӠࣿȄ ႭϢЂᐯ੭ཀྵȂLᐯӠգ຾஼а၃Ⴥ୼ւዹߞቅ᛫ ྏȂྦྷᛓϞ১‫ߞڽ‬Home StayȂᘘգᇌ֋ӤྏȂ ѕКЙ၃գᙇៜៜ݆݆ߞȄഺϘៜ݆ȂබჅҝϞ ϘᐯงȂւႏ՘ᖻϭ‫ڽ‬ȂLᐯӠգᙇྖȂұࠝґ᎝ ԑকᚬٟȄᐯ੭ߞႬᚸࠫԆϵ‫ڽ‬ϞȂ႙ய࣏‫׎‬ᐯ೫ գ‫᝱ק‬Ȃ‫៉࢙ڭ‬ҝᓙ႙ᐯӠКѕȂஇӅঋߞॻሬႃ ೫ȄLᐯӠྍᝊۖ֋Ўߞॻћನႋգѣ૿Ȃ࢝‫ڮ‬Գ త‫ۦ‬Ϟ࢙៉Ȃ࿤൯ሮૌႃ೫ȄҞ࣏ॻћ֬ѼЙ࣏Ϙ ч‫ی‬чҞѽᐯ՘ߞȂிࢺϞවৎ࣐งȂLᐯӠ༟‫ܕ‬ ‫ر‬ನӤ૿ਯႃ೫᎝ȄჃϯԢᐯೡᚐࣿஜȂ‫࣏ـ‬ѕЙ ԴಘȄ࢝‫أ‬failґ᎝ߞаߝྏබჅҝϞȄ ྲߞϘᐯงϫՂ௱ჅҝȂւႏ՘ᖻҍ‫ڽ‬Ȃѧ೐Ϙᐯ งգ་َȂჅϞϘࠝȄᐯ੭ഺը๴‫࣏ߞڽ‬੭аᡘᝋ ྻߞ഼ߢȂLᐯӠգᙇЈᇦ௺ȄЙჅ‫ڗ‬᝝ԢᐯКЙ ѻჅ‫ڽ‬ϠȂ‫࣏ݺ‬LᐯӠᖔఀϞֺ໱ࢽᐱȂ‫ر‬ඵϞϘ ‫ڱ‬ನӤȂ༶‫׀‬ჅϞഺϘըߞᡘᝋྻȂ‫ڭ‬త‫ۦ‬ᡘᝋ ྻߞ࢙៉Ȃ೐ϬᐯงьᓴϞϘࠝ᎝ȄබഺዹȂЂ ᐯ೐ϘՐබჅҝϞȂ L ᐯӠం freshman ȞЂϘȟ ༟‫ۖܕ‬SophomoreȞЂϟȟȄٟྐۖ೐ϟՐᘘૌ ࣏suffer moreȄ೐ϟᐯงຕ‫ف‬Ȃ՘ᖻඏϯᢖӯϫ

գ‫ࠝی‬ٟჅȄLᐯӠЏ၃ᡀ๒࣏Ⴥ‫ڽ‬ϠȂٟщည԰ ‫ڰ‬Ȃ஄งՂ௱԰஼ϞȂഺง༡ᘘ௟ਛညྦྷҝϞहጢ ߞԢᐯ‫ڤ‬Ȃ࿤൯԰‫ڽ‬দྲ‫ر‬Գў֝Ȅຈ஄งຕ‫ف‬Ȃ ఊఊ๒԰ۖᐍᆬӎȂంԢᐯ഍ੋۖ‫ݙ‬գࠫԆȂԢ੡ ՜ۖᐯ੭ߞঋِሲ‫ࠫށ‬۶༟୵ࠫȄഺϘϭ‫ڰ‬ఐᐂЂ ϞȂLᐯӠգᙇᜅȂЙߢႽႍՂ֣഍ನȂ૶‫ݑ‬Ԑൠ ᚟Ϟᐯ੭๴‫ࠫߞڽ‬ԆȄᗜۖ൵ࢢϘ۹ȂЖᒐᒐ㑚㑚 ҝ‫ر‬ԅЬᕒՓȄ ๖‫׋‬Ȉ LᐯӠ၃ᑢϞЂҗՐߞѕನᒐፚȂೣ‫ݺ‬ԴԢ֡েЏ ၃༟‫ܕ‬ЂϬߞᐯ೫Ӡࣿ੡ȂᚼҝϞϘਛTAFEȂ༟ ‫ܕ‬Diplomaߞᐯ೫Ȃ‫ڭ‬ҝೊӔ؊ႋ៖Ȃዶ੡࠲֝Ϟ ᐯӠᜪᝋȄ

Ϸ‫ݙ‬୰ᚠȈ 1.LᐯӠߞ၃ᑢգϘ‫ݑࠑ҃ߞܠ‬ȄညࡈߞߐᅗϭȂ Ϙ‫ڱ‬බᡝᄩа୼КߞઔҳᐯӠȂԴ VCE ւႏКȂ ᐴᚣКћ۶ዴᐯߞҐжȂ഼௱ҞѽۤఀЙᓾߞ՘ ᖻȂϢᡝѭӓᆕྍߞЂᐯ۶௞྽Ȅ֭݀݀ઔҳᐯӠ ߞᅁቫॻћѪ࿤۶ᐯ೫କϧȂЙ‫ږ‬ѽᕕѾЂᐯКߞ ௞྽ᐯ೫Ȃ‫࣏ݺ‬ҍ಩੯‫ڼ‬КLᐯӠߞߐᅗȂԴ೐Ϙ Ր‫׈‬ҍ಩ґ᎝Йф੾಩໪Ȅ

2.ઔҳᐯӠѽϘৎٟգԺьߤྻ၃ᢚߞᐯӠ‫ڗ‬Ԋ‫ڽ‬ ۖᑫࣷȂᅆညԳߞ౧ഢ‫ࢠޱ‬ЙᖢႋȂႤୈ‫ڽ‬࿚࢝Ђ Գ؊নԴ۹ඛߞԢᐯ஻КȄϘӌҍ಩ߐ޶ȂԢᐯ༡ ߞႤୈӹࣹ๑‫ޱ‬ႋٙயᛟȂᐯӠߞ೐Ϙхᕕྻ࣏๑ ‫ݙ‬ᏋంȄ

3.஼аѭӓᓐϠߞ๑নงऽȂᅆઔҳᐯӠᅹ՘๑‫؛‬ ߞѕನᕅϧȄϘӌҍ಩யᛟȂઔҳᐯӠ೐Ϙྐۖߞ ࣏ᘳᒍȂிٙЙକᢰѭӓߢႽȄߡۖంЈ‫ڰ‬ᒍ՘Ђ ‫ڰ‬Ȃ൵ࢢᒍۖ๑‫ޱ‬ᕓႃȄ

4. ઔҳᐯӠԴ؆՘ VCE ་ϢЂᐯࢢȂ഼௱ྻྦྷᛓ home stayȂ۶ԢᐯԪ֝Ȅง༡Ղգ֝‫ߞ׬‬ᚼ෱Ȃ ݀݀Йୃఀф੡‫ྲـ‬ᐯ੭۶ೊӔ؊ߞႤୈᕫ੯Ȅ ၌‫ؚ‬ПਰȈ 1.ઔҳᐯӠ་ϢЂᐯߞ೐ϘՐȂቮঋሮૌᅆ࢞௞྽ ߞᐯ೫ȄՂ‫ލ‬ះఀ֋Ўߞᐯ೫գ‫᝱ק‬Ȃঋᐯྻ۶ఱ ᎝ցਰ࿛഼Ȃඵِ௞྽ᕒׄȄ

2.ϘଠԧЂᐯ‫׮‬գઔҳᐯӠൊȂҞѽ෩‫ڻ‬Ϙ‫ࢠޱڱ‬ ‫ޱ‬ഢߞЬ೜Ȅ੭аߞϘ‫ڱ‬ᄥᢜȂϵҞѽ෩‫ڻ‬Ϙ‫ڱ‬ഺ ўবߞႤୈȄϘ‫ڱ‬ே྽ԅЬȂӺҞѽ෩‫ڻ‬௞྽ᓙ ႙ȄઔҳᐯӠঋຠӡഺ‫ڱ‬Ⴄ࿚Ȅ

3.ѭӓᅆࢅЄߞงౕȂഺ࣏ົϠѭӓϼՐЙᢏߞࡡ ᎳȄࢅЄቮঋᐯྻ۶ѭӓ࿛഼ȄႏྐȂѭӓԓЂߞ งౕംჅ‫ࢅݺ‬ЄӀӀՉՉȂ‫ݙ‬ѽȂ՘ᖻЙՀȂᜪᝋ ҍϞயᛟȂѭӓೣྻನႋߞȂᝯᘣ࣏ࢅЄգ֖ஜȄ

4.Դᑫᐯ೫ง༡ȂՂ‫׬֜֝ܧލ‬գᢏмȂϘ‫ܠ‬ঋୃ ຾഼ߢබᡝᐯ੭۶ೊӔ؊Ȅ੯‫ڼ‬КߞLᐯӠȂԯऎ ྦྷਛٟգ‫׬֝ྲـ‬Ȃᐱ७ᐯ੭ߞ೐Ϙࢋٟࠫକф੡ ՜ۖȂᓾჅϞϘըႋ៖ᑟྻȂѽ֌‫ߡݺ‬తతۖϞᐯ ੭ߞ༟୵ࠫȄ

౪ғ௰ю Ӓཱིಋҕᒚၚᒲ౩݈୛

ॶԩᒚ ၚ

ջາ

ŎįłįœįŏįġIJıķĹĶijı

໶ҬѓࢂȓᏰҡ੼ᏰȃᙽᏰȃ᛫ມҧ፜ȃώհࡾᏲ ‫׬‬೚ȃ୦ཾȃড়৳ಋҕȄடཾಋҕф౩!ငᡛᙴ൲!ᇯઍ॒೰

CONTACT US 僪䵶㘴⾊

‫෉؃‬ᗸġŎŦŭźůůġōŪ! ‫ں‬୉МġņťŮŶůťġńũŰŸ!

ಋҕ݈୛င౩! Ᏸҡ݈୛င౩!

Йᐠ蒷ĬķIJġĵĴIJġijijIJġĸĹĹ! Йᐠ蒷ĬķIJġĵijĶġĸĵĺġIJĺĹ!

Ⴋ໏Ӵ֭ȈŮŦŭźůůŁųŦūŰŪŤŦįŰųŨįŢŶ Ⴋ໏Ӵ֭ȈŦťŮŶůťŁųŦūŰŪŤŦįŰųŨįŢŶ

ϛЖӴ֭ȈŔŶŪŵŦġĸĭġōŦŷŦŭġIJĭġijĮĹġŃŶųŸŰŰťġʼnŪŨũŸŢźĭġŃŶųŸŰŰťġņŢŴŵġŗŊńġĴIJĶIJĭġŎŦŭţŰŶųůŦĭġłŶŴŵųŢŭŪŢ

ႫၗȈĬķIJĴġĺĹĹĹġĸĵijij

11


汏‫ى‬жࣨ photo: Xinhua text: ҏѐጡᒮഋ

Ө՝౨ଜȂԤ‫ؠ‬ԤୈԁྥരȂ௃໊РȞ6Т 26Рȟ໠ۖȂौࣼжࣶࣨΟȄϧቄȉௌ Ϛ‫ޣ‬ၾࣼϧቄжࣶࣨȉжࣶࣨўԑϐငࣼႆΟȉ‫کک‬Ȃ๋‫ޱ‬ឈுȂհ࣏Ι՝ၥ౏ ౨ଜȂௌϚᔖ၎ᒿႆ଻ΰ໠ۖ‫ޟ‬಑ϲ۩τٗжࣶࣨ‫ޟ‬ᆠிШᗉ୭Ȅߖԑ‫پ‬Ȃτ υٗ౨ЫྥԤΟ࡞σඪଽȂШᗉᆠிแ࡙๘ϚላՓȄ‫ݷ‬иȂ‫ר‬ᐬσց‫ٳ‬τٗș

Matildasӵ2007жࣶࣨΰᚑΣΤ஼ȂԪฬ‫܂‬ᏽжࣶࣨȂ‫ר‬ᎆ౨ଜ౩࿋ӵႫຜᐠ ࠉ࣏Ԃঈё‫ݶ‬օࡄȄ 02 01

03

01

ᐬσց‫ٳ‬τٗӒড়ᆋ

02

ӡಈ‫ސ‬Karla Kick

03

ᖞ՗‫ؚ‬ᗉ‫៌ݲޟ‬պᆋ୦ཾሚ՗౨ൟ

04

ᖞᒲ໠ᄍԒ‫ݓ༹ݓࢧޟ‬Ͼպᡝ‫ى‬ൟ

05

ኈ୽τٗᗉࠉ໌՗ਊᔞଋጛ

ࣼȊτٗжࣶࣨ ӎ‫ܨ‬Ѓ‫ږ‬ѵधवԴ዇஼ᗝ֖Ȃᎎகࡄক࣏Џ၃‫ی‬ാ ࡄߞ዇஼༤Ȃᗁ঍գ16њಧ༤ணҐȂᘈ຀ऎ6ѡ26 џɯ7ѡ17џȄӎ‫ܨ‬ѧᘈԒգ9ৎࡱҾᗝᓱȂ‫ێ‬К෬ ᅌᐼԴ঵ൌࣦ‫ޒ‬ᗝ֖Ȃഺϵ࣏ࣦ‫ݚޒ‬ᓱߞறϘϘඞ ѧᘈȂࡄ‫ڲ‬কٙᘈࡋԴ‫ֹ᠋ޱ‬ᇊᗝ֖Ȃ‫ێ‬ҁ7ৎ‫ݚ‬ᓱ ࡱҾж‫־‬Ȉࠝᒸ੾‫ݛ‬዇ѐሿȃ‫ڙ‬෻ઔ‫ܒ‬ȃ١ᆬш෻ ජȃླྀ੾෻ජȃޯᙃȃ዇ங෻๳۶ங١਱ฑȄ

6ѡ26џညԳ੡༡18Ȉ00Ȟ‫ׯ‬ை‫ݛ‬੡༡27џ≩౐ 3Ȉ00ȟȂԴࣦ‫ޒླྀߞޒ‬нֹᢜ‫ڈ‬ඞᗝ֖෬ᅌᐼȂ Ӥ‫ތ‬Ⴝѹ዇஼༤ࠓᐼҐੋЂ༤Ȃႍಧඞ࣏2006Ր ‫ٷ‬ЄѵधवߞٙᘈඞԳȄቮঋሲ‫࣏ߞށ‬Ȃȶ෬ᅌ ᐼȷ‫ࠧڭ‬ӎ‫ܨ‬Ѓ‫ږ‬ѵधवߞ঵ඞᘈ‫ڰ‬Ȃ 26 џညԳ ੡༡15Ȉ00ȂҺџ‫ڲ׀‬༤Ԣ‫ޱ‬஼༤ߞѧᘈЏ၃Ԑ ง་֖ȂҪЙჅȶ෬ᅌᐼȷ࣏Դ༟ᅌՑНࢢ་֖Ȃ ࣇփգթࡄԩȄࠝᒸ੾‫ݛ‬዇ѐሿߞ෼ᐆЀгཀྵಧඞ ۶‫ֹ᠋ޱ‬ᇊߞ஥྽቙֖ಧඞϯᆊ࿤ٙᘈߞᘈ‫ڰ‬Ȅ ٙᘈԴ‫ֹ᠋ޱ‬ᇊߞ஥྽቙֖ಧඞᗝ֖Ȃႍಧඞ࣏ 2005Ր‫ٷ‬Єࣷቫ஼ਛवߞٙᘈඞԳȇփ‫ܞ‬কᐼࡋ Դ‫ڙ‬෻ઔ‫ߞܒ‬຿଩-аҙឮ‫ث‬ඞ་֖Ȅ

16њಧ༤ྻж֯4ೡȂ෈ᖖ֯ᘈȂُೡࡈ‫ی‬ԩ੢ૺ ϣ௻Ȃ๒ࢢ੓ᅆዂ౭ȂߡۖٙҍࡄকȄӎ‫ܨ‬ѧᘈߞ жೡ‫؛‬ཕՂϭȈ

Aಢ

Bಢ

Cಢ

Dಢ

዇஼

џӎ

ग़஼

ѐ֘

ҐੋЂ

ྲ֘᠋

Ҕᘹ

ᑫЂ‫ڲ׀‬

‫ޱ‬஼

ᐍ֘৯

৯৖ѧ‫ڲ‬

੗ࢃ

Һџ‫ڲ׀‬

ॻ੾᠋

င‫ۏ‬

‫ڔ‬Ⴝවа‫ڲ‬

Մᐬσց‫ٳ‬τٗMatildas‫ޟ‬ᗉแࠌ࢐Ȉ 6ѡ29џ ᅆୱѐ֘

04

7ѡ03џ ᅆୱ‫ڔ‬Ⴝවа‫ڲ‬ 7ѡ06џ ᅆୱ੗ࢃ ంжೡ‫ݩ‬ᢅߞ‫؛‬ཕ‫ऻڽ‬Ȃ‫ތ‬Ⴝѹ዇஼֋๒‫ۦڳ‬ϯϯ ᜪȂԢೡߞಧ༤КȂҐੋЂ๾‫ۍ‬ᅁϧȂ‫ޱ‬஼Դገࣷ ᇖЙఀϘࣹȂЙ࣏዇஼ߞᅆјȂҺџ‫ڲ׀‬௄ӎϯ࣏ ᄫܺߞ঵ᓴȂӫࡈѵधవԩ೐ϟߞ዇஼༤ߺ‫ؓܠ‬ ౕऎ֋ЎᏛӀϬാࡄߞႽႮȄBೡԧ༤ᅁϧहᅆత ࠕȂԇ֣Ϙњಧ༤ҍ㤵ൌЙྍҳȂ‫ڹ׈‬ᅁϧहᅆ൵ ਴ߞྲ֘᠋༤ȂϵணҐϞϯ‫ܨ‬ѵधवȂഺৎೡϵ࣏ றϘϘৎұ୸ಧ༤ൌணҐϞϯ‫ܨ‬ѵधवߞЈೡȄC ೡঋᇖ࣏ժϸНೡϞȂ಩ѵधవԩ೐Ϙȃ೐ұ۶೐ бߞग़஼ȃင‫ۏ‬ѽфҔᘹᕻᕻϘ௅Ȃߋᄳ‫ی‬ৎҍ㤵 ԩᛝȂ৯৖ѧ‫ڲ‬༤ൖщЄᡝ੩ٟգᆷயȂ‫ێ‬ҁϬњ ಧ༤ൌঋஇՀЈೡജಌٛߞѕನ࿤൯Ȅ ᑫЂ‫ڲ׀‬༤‫ݙ‬ԴߞDೡȂЙᇖ࣏ժϸНೡȂ֭ਮЙ Ժϵ࣏җժНೡϞȄԢೡНКȂѐ֘༤࣏ϯ‫ܨ‬ѵध व‫ڲ‬কȂฅ၃Уըᄳఀࡑग़ࣷࡄকȂӫࡈѵधవԩ 12

24•06•2011

05

೐ϬȂϯ‫ܨ‬ѵधवฅሃᑫЂ‫ڲ׀‬༤Դϣ௻ᐼКह ჃȂຕ‫ލ‬ѐ֘༤3Ȉ2ۤർȇ੗ࢃ༤ฅ࣏1995Րѵ धवࡄক۶1991Րѵधव‫ڲ‬কȂࠕՐ‫ڽ‬ᘵ๒՘ᖻ գ‫ݙ‬ϭ࿣Ȃ֭Ъ๒࠲ࢺѵधవԩ೐ϛȇ‫ڔ‬Ⴝවа‫ڲ‬ ༤ᅁϧႵ਴ȂంӏணҐჅѵधवȄᑫЂ‫ڲ׀‬༤ྐঋ Јೡҍ㤵Ȃ঵Ԑঋፁ࠲ᐼർ‫ڔ‬Ⴝවа‫ڲ‬༤Ȃ๒ࢢӅ ༷ᕝీѐ֘۶੗ࢃНϘȄ


ᡝ刭ᾑ䛇

Proudly Sponsored by the AFL Multicultural Program

photo : AFL & text: ҏѐጡᒮഋ

AFLᐬԒٗ౨ᖒᗉȂདྷ౾ႳៜࣔᐠȞEssendon Bombersȟശತ‫ؠ‬૖ଠಳᏎѕೡ ჃȞNorth Melbourne Kangaroosȟ‫׾ޟ‬ᔞȂᎏႄ೿៉಑ѲൟѶցȄњᅭႳጷᙢ ȞCarlton Bluesȟкൟᔞఁഡ఩ЈᚶȞSydney SwansȟȂӵᇄᄇЙ೿៉16ൟҺᎢ ϛ಑ΠԩថுഽցȂџᇳ࢐ᜲ૖џິȄ ᐍҔഠᄂߞᘈ‫ܞ‬Кง᜕๴ា᠈຾ȂԴ༉бϭо Etihadᢜ‫ڈ‬ඞѽ21жߞᔹཕᐼർϞჱ௻ߞྑಽჲ ᠛ओᑟȂ៏ఀϞҁেߞാ᠈೐Ϭඞർ‫׀‬Ȃփ᠛ओ ᑟࡋᏎۖϞാ᠈ұඞҵ‫׀‬Ȅഠᄂѽ17.9 (111) ѧ 12.18 (90)ۤఀർ‫׀‬Ȅᐐᇒ‫࢘ی‬ҵҝ‫ށ‬ᢖߞታԐᔹ ཕȂ‫ڭ‬ѷԴ൵ࢢϘြНࠐ೐ϘըၢࢢȂഠᄂᘘ࣏૯ ۖϞ൵ࢢȄ ഺ࣏֋ంϯᘈ‫ ܞ‬11 ۖ 13 ᏇНࢢȂഠᄂ೐Ϙըാ ᠈៏ఀϬඞѧᘈȄԢ੡Ȃഺ࣏᠛ओᑟԴ 5 ඞѧᘈ К೐ϘըԴ Etihad ᢜ‫ڈ‬ඞҵ‫׀‬Ȃϵ࣏ӎᘈ‫ܞ‬Դ Docklandsߞ೐Ϙඞҵ‫׀‬ȄJames Hirdߞಧ৶ে Դ೐8Ꮗѽ36жᐼർҿ㡯෻ӎ༯࿽НࢢȂԓϵٟକ ᄘۖർ‫ߞ׀‬ไۧȄ ȶᅆ‫ߞاݺ‬༤৶Ȃഺߞፁᢜ಩ҍϞҁেߞৎ‫ݑ‬Ȃည ְϘߡ໿ԴࡈবȂְऻϯҝఠۘϞѧᘈȂְ࣏֭ߞ ᅆјхᕝԴѧᘈߞϘЈࣱ੡༡㡯௟ѧжх໹Ȅȷഠ ᄂѹ࢔ScottሲȂȶକ௉ఠۘ֝Ȃକ௉ࢭ෇Ⴥ‫ڽ‬Ȃ ഺᢜ಩Ϟৎ‫ݑ‬Ȅȷ ᠛ओᑟӤ‫ݺ‬ཋઽփ‫ۖۦ‬዆ᠩȄNathan LovettMurray Դ୊ፚКЈᇿ‫ۦ‬ཋȂࡈᢸᓤಧ৶ Brent Prismall ӎᘈ‫ܞ‬೐ϟըԴѧᘈКϯඞȄԴ೐ϟြ КࣱȂညHeath HockingԴϬඞူᘈࢢ೐Ϙըϯ

ඞȂၝᏩᒿജ‫ݶ‬ҍඞҳȂPrismallฆႃϯඞȄ ҙᆬჲ፶ᚡᐴ຾༉џϭоԴ Etihad ᢜ‫ڈ‬ඞᅆൠ౨ чᛵߞ 34 жߞർ‫׀‬ȂᏮ‫۽‬Ϟҁেұ௻ߞԳ֜Ȅ፶ ᚡ۶чᛵԴ Etihad ᢜ‫ڈ‬ඞߞᅆ‫ة‬КȂߡۖ೐Ϙြ КࣱȂJohn Longmireߞಧ৶ѽ3ৎ་ಧᅆ0ৎ་ ಧȂऻϯҝԓᢖϞҁেᅆ፶ᚡߞᔹཕȄ፶ᚡߞњࢺ ߰༟‫ܕ‬ᜃᆷҁেಧ༤Դ೐бᏇԴ SCGߞർ‫׀‬Ҫ࣏ ϘৎྍҳȄಲൣȂчᛵ៏ఀϞթըᐼ‫ࡈ؝‬Ȃҁে 14ըӹᏡКߞ13ඞർ‫׀‬Ȅ ࣏֭ȂԴৣం፰ᝯြদ࢙јങ԰ᙩ೐ϟඞѧᘈߞ Matthew KreuzerߞᄁህϭȂ፶ᚡਡ་Ϟతϭҝ 15ৎಧКߞ14ৎȂ‫د‬ѧᘈ୚ᚼۖϞ֋Ўഺ᝝Ȅഺ ৎൠ௪ՑߞᚙጹҒࣁ፶ᚡ೐Ϭြߞ 6 ৎ་ಧȂփ чᛵ཈཈ᖔఀϞ 1 ৎ 1 жȄቈർ‫ݺ‬ᅆјߞ‫ث‬ങ۶ി ࢘Ȃ‫ڹ‬፶ᚡ൵ೣѽ 34 жߞᔹཕᖔർȞҁেԴ೐Ϭ ြຕ‫ࡈف‬7жៗѽ65жታԐȟȂԓϘըᝋ‫ށ‬Ϟҁে ԴᗑᘈКߞऎЂȄ ֯ऎҗඞߞ൵‫ࠑڸ‬಩ȂKreuzerԴϯҗඞఀۖ14ৎ ៈಧȂ‫ڭ‬ѷԴԑඞᖔఀ24ৎៈಧȂ7ৎႋඛ۶2ৎ ་ಧȄMarc MurphyȞ29ըៈಧȂ6ৎႋඛ۶2ৎ ་ಧȟ۶Bryce GibbsȞ30ႋඛ۶1ৎ་ಧȟ࣏ർ ‫׀‬ಧ༤Кࠑ಩ᔹಳߞ୒ឥ߰Ȅ 13

24•06•2011

ROUND 13 ՙഋାвг

100 v 70

ࠠ዇຿዇નᐈ

ຳ֫໰ᢁ

129 v 58

ཀࠛઔ‫ܫ‬щ༧

s s

ྑಽჲ᠛ओᑟ

90 v 111

ᏎѕೡჃ

ҿ‫ڧ‬෻ӎ༯࿽

94 v 125

Ӗ‫ݽ‬МՂߏ

ၐඕМၐЀ

72 v 100

සਭ᡹ᒥ

s s s

Ꮞᅭҏ៳ୀ

149 v 60

ໄࠝᄦᔀ೷

њᅭႳጷᙢ

100 v 66

ൠ౨чᛵ

ՙ۬ॴᢁ

110 vs 88

ࠠสஜϧ

s s

፶ᚡ 15.10(100) ѧ 10.6(66) ߞർ‫ڹ׀‬ҁেᖔఀ ᅆчᛵា1998Րѽ‫ڽ‬঵ඞർ‫׀‬НࢢߞϫϘඞ ർ‫׀‬Ȅᅆ፶ᚡறϘЙ‫ߞ׀‬ઐਿ࣏ЂৎЄ Shaun Hampsonߞ፰ൊ‫ۦ‬ཋȂҁԴ೐Ϭြ‫ۦ‬ཋϭ ඞȂRyan HoulihanฆႃҍඞȄ


ᡝ刭ᾑ䛇 photo : XinHua & text: ҏѐጡᒮഋ

຅ᅭල඼೿៉έԩฒጢፆ‫ࠅݨ‬ॖ Դ 19 џ་֖ߞग़஼หާЂጨᘈ‫ڀ‬ԕᘈၐֹ‫ݛݛ‬૭ ѧᘈКȂໄᆬ෼෻Դ‫ٷ‬Є200ռᎅާѧᘈК‫ڲܧܦ‬ কȂഺ࣏ȶ঳൦ȷЫՐാ᠈೐ϬըԴ֋Ў൵ऎੋј ߞ༵ӫКӴఫࡄকȄ ֯ऎҔ‫ླྀڴ‬Ⴛྻȶϣࠛѳȷѽфႍ༵ӫߞѵध॔ᔂ ࠲ࢺ߰ȂϘႮታԐߞໄᆬ෼෻Դ൵ࢢ 25 ռജᑫЂ ‫ڲ׀‬ᓴјҺֹ໹໸Ȃ൵ೣѽϩжНϘोߞԚཕ֜ԕ ೐ϟȄԴНࡈ‫ی‬ը200ռᎅާѧᘈКȂໄᆬ෼෻‫׮‬ ঑‫ݺ‬К஼ᓴј‫ד‬ឈȄ ໼ᛓϯઔѵधหާᔅዾᘈ༟ᅌᘘգЙۖϘৎѡߞ੡ ༡Ȃໄᆬ෼෻ᅆ‫ݺ‬ԓըሃࡄকҵНӹᗖ৆࣏ऻఀ࢝ ༟Ȃҁሮऎ֋ЎӫࡈӒ഍‫ߐݺ‬ᅗ԰пงȄȶ‫ا‬ϵྐ ᄳఀࡄকȂຕ‫ف‬Դഺৎ༵ӫϯߞࡄকଣȄ֭Һֹ࣏ ‫ࠕا‬වՐߞϘৎࡏዲȂҁԴᎏ‫ە‬༥ࣱᅁϧ࢝௻ȷȄ

ໄᆬ෼෻Ԣ੡ࠑӯҵ‫࣏׀‬ҁ୊ፚჅ຀ߞϘൊжȂ ϯৎѡȂȶ঳൦ȷԴॊᜲ‫ݛ‬Ժ་֖ϞऎงࠕϘৎ ѡߞ୊ፚȂӫዾϩж‫ށ‬ፁȂ‫ڤ‬බ࣏Դϯઔైᖔࠛ ๕ȄȶԴ‫ا‬ҝॊᜲ‫ݛ‬ԺНࡈȂ‫ا‬ះఀЏ၃Йକԓ ଡ଼َϞȄփ಩ԴȂ‫֋ౕؓا‬Ўգ‫ݙ‬་َȄ‫ا‬Йߢ Ⴝຕ‫ލ‬Ղ֣Ȃౕ࣏֭ؓจ຾ӒፁߞўԨᘙ་ȷȄ ѧ୓ЫՐՐࠐȂໄᆬ෼෻ߞፁգ‫ݙ‬་َȄԴ௜࿏ ੲȂҁԴ 200 ռᎅާКҪᖔఀ೐ұȇԴਆःપȂ ҁ཈ը‫דݺ‬ឈȇညчߞٙᘈȂҁϵѧჰᘈ‫أ‬ϞЙ ьȄȶ঳൦ȷ௟ഺ‫ڱ‬་َᙩґ‫ݺ‬୊ፚȄȶѧ୓ව ৎѡࡈȂत֌ව༉ࡈȂ‫ߞا‬аѕᢏఀ‫ـ‬Ґ௻ЂȄ ‫ا‬಩Դକ௉‫ࡻֲݸ‬ᅗȂԢ੡ϵକᎼᅁஇ‫ڰڱ‬ఐȂ ‫ྐا‬ഺ‫ڱ‬ԴЫՐਆчϘ‫ྻܠ‬ᢰ‫ا‬գ‫ݙ‬՜ᜥȄȷໄ ᆬ෼෻ሲȄ

ᐬσց‫ٳ‬Ӫ஠৅М඼஠Ӕᏽᕗ‫ݲ‬ ஼ቫ֋֖‫ژ‬ᗑဖ‫ܡ‬ᇨઐਿȂग़஼ BMC ឮി‫ژ‬༤ 20 џгֶϞணҐ 2011 Րᖖ‫ޱ‬Ђᘈߞ‫ژ‬༤Ϡ৶ԩ ඏȂ2008Րᖖ‫ژ֖֋ޱ‬ᘈ‫ڲ‬কȃᑫЂ‫ڲ׀‬ԩ௟ҙ• ਄ћ෻௟ತ༤ணᘈȄBMCឮി‫ژ‬༤ᗁ၃ನԠ‫ླྀ•ܒ‬ зᇯଲሲȈȶԢҝՐहѧȂ‫ا‬ে‫ژ‬༤ᓴјೡ՘‫ـ‬Ґ ԪನȂգᄊ਄ћ෻ഺዹᔹ‫ژߞٽ‬јȂ‫ا‬েٟգನӤ Йҝऎࡄকփ‫ׅ‬ϧȄȷ Դ2010Րᖖ‫ޱ‬ЂᘈКȂ਄ћ෻ฅϘ࢘ᖔఀჅϘৎ ᘈࣱߞࡄকȂ֭Դతϭ‫ߞڽ‬ѧᘈК‫څ‬ൊ‫ۦ‬ཋȂ൵ೣ ཈ԕᗁ՘ᖻߞ೐ 24 ֜Ȅഺዹߞ՘ᖻᢖ๒Йକᢰ‫ی‬ ըᄳఀᖖ‫ޱ‬Ђᘈ‫ڲ‬কߞᑫЂ‫ڲ׀‬Ϡ۶ҁߞ‫ژ‬༤ցᘲ ྏۖᆕྍȄླྀзᇯଲሲȈȶЫՐȂ‫ا‬ে௟ຜ਄ћ෻ ‫ـ‬ԺߞњࢺȂ၃ᢚᚳනߞԯҙөॠ۶ҿ੾ࡣપൌྻ

ҝᕒׄҁȂ‫ا‬েߞӫዾҪգϘৎȂ‫ڤ‬බ࣏ᢰ‫ژ‬༤ߞ ᓴјକ௉૭ۖࡄকߞታጨሂϯȄȷ ಩Ր38࿐ߞց௟ԯҙөॠЫՐ௟೐16ըணҐᖖ‫ޱ‬ ЂᘈȂҁߞணᘈըዴϵ௟ୠӀഈ᠋Ϡॗ•ᑨપᇯֹ ணҐᖖ‫॔ߞޱ‬ᔂȄ֯ऎϬըᄳఀग़஼гႮ֋֖‫ژ‬ᘈ ࡄকߞց௟Ȃԯҙөॠ 14 ըᛨ֖Ϟᖖ‫ޱ‬ԑ຀Ȃҁ ᚳනߞᘈ‫ڰ‬၃ᢚ๑ᆷ࣏‫ژ‬༤দঋߞ‫ޱ‬ភȄ ៸ј਄ћ෻۶ԯҙөॠணҐ 2011 Րᖖ‫ޱ‬Ђᘈߞ BMCឮി‫ژ‬༤ᓴјᘘգҿॊ١ᆬપȃംӿࠠఀȃ ം‫ݛ‬ѧ՛ȃ੹཰ᜲം཰ȃࡷԯଲ՛۶ࣉ‫ݛ‬ᆬȄ

2011 Րᖖ‫ޱ‬Ђᘈ௟‫ ݺ‬7 ѡ 2 џ༟ᘈȂԒж 21 ৎᘈ ࣱȂԑ຀3471г‫ڧ‬Ȃ௟‫ݺ‬24џၢϭ௴ᅌȄ

ྣᆩॶРᎏߦ᠛ȁߖĴıൟШᗉೝ‫ڥ‬ੑ ་Ϣ೐ 125 ৎՐᔝߞ࿢ҿᆬ๳ᇨಧᔅዾᘈ 20 џо ༡ԴᚡчӨ༳ߞ࣍ᡛϭ෬ᅌȂ֭౎ϯࡒᏎ‫ۦ‬ാᇬࠥ ᡚȂᐱ७ࠕ 30 ඞѧᘈജঝܼงȄᘈࡈߞчઈჰඡ ᢖӯȂЫՐߞ࿢ᇨঋ۶ԺԺߞࠥѪह֡ȄЙჅȂည 20џКо12੡᎜Ժҳඞѧᘈ༟‫ܕ‬੡Ȃчઈᘘ࣏Ϙ ѯЂՀȄԴ‫ܢ‬ϠߞчઈϭȂฅУᄳ࿢ᇨੳࡄߞग़஼ ԩ௟Ђࢃ྆‫ܒ‬෻ቅ᛫ᛐჅЃඏ঵ᏇȄփညКҴಧඞ ‫ݺ‬ϭо1੡༟ࠝࠓࢉ੡ȂತԐ๳ඞߞ‫ٷ‬ඏᎎகࡄক ૼႿᆬϵߡၢϬጹ੔་೐ϟᏇȄ ๒փȂчઈჰඡٟգȶ᝾ϠȷȄϭоУ੡ҽҠȂ҇ ٗߞࠥѪফᗜ࿢ҿᆬ๳ȄԴԧৎඞԳѧࢸߞᓴјে ૾૾ᅣ԰ԃਿ࢈ȂЍ֯Ϡ৶ࡋ‫ڝ‬ിӡཬ፱ҿᏌ୓ନ ඞȄೀ‫ࠥڍ‬ٟգஃϭߞྍࢥȂКҴಧඞߞ൤ฝԴ20 жៗࢢ፤፤Ԫ୓Ȃϫ၃ჅϘୱຈ࢞Ȃᑬᐼ֌ٙർጹ ߞྍЂ‫׀‬Ѓ௟෻௄‫ڲ‬١а۶ᑫЂ‫ܑڲ׀‬਋Ժ௄‫܈‬দ

жࣨτЫᖒᗉᖂ‫ؚ‬ ᗉᐬσց‫ٳ‬ᕕማถ

ᑫЂ‫ڲ׀‬༤৶ҫ௜෻ԴѧᘈКਡࠝ

2011ՐѵधЃЄѪಧᗑᘈᗁٙᘈ19џ་Ϣ൵ࢢϘ чȂК஼༤Դቚ๕ߋᄳᐼКᏎჃ୚ᚼȂѽ 5 Ȉ 7 ঑ ‫ݺ‬ᑫЂ‫ڲ׀‬༤Ȃ֜‫ܧ‬೐ұȂᑫЂ‫ڲ׀‬༤ᖔఀቚ๕Ȅ ٙᘈКȂग़஼༤ѽ 9 Ȉ 7 ୚ᚼᐼർྍЂ‫׀‬༤Ȃᅡఀ ࠛ๕ȂྍЂ‫׀‬༤ᖔఀ቙๕Ȅ К஼༤۶ᑫЂ‫ڲ׀‬༤Н༡ߞѧᘈϘޯϬ‫ض‬Ȅѧᘈ Ϙ༟‫ܕ‬Ȃ‫ی‬༤ൌѽ‫ڨ‬ՇऎѹȂ֭ඞবᚰྕࡒЙٕ ෍Ȃэ‫࣏ێ‬К஼༤ߞҠ᝝Ⴎ‫ؽ‬ཕ௱௱‫ڹ‬ѧᘈᇟ௾૾ ‫ה‬Ȅ঵ြѧᘈ་֖Ϟ4жៗНࢢȂᑫЂ‫ڲ׀‬༤঵༟ ॔ᔂȂК஼༤ညХЙᢰȂᅇᅇ๴୓௻‫ؽ‬Ȃਗ༮ඨ۶ ؇ҋ৖ാϭ‫ࡱی‬Ȃѽ 2 Ȉ 1 х໹Ȅ೐ϟြȂᘵ๒ᑫ Ђ‫ڲ׀‬༤ാఀ2жȂ֭༟ᘈѽ‫ߐڽ‬ᅗत‫୺ߞڸ‬ᡌᡌ ϵ౥༟ϟ࢘ȂК஼༤Ъ๒ѽ 4 Ȉ 3 ታԐຕ‫ف‬Ϟϯҗ ඞႵ༓Ȅ ๒փȂК஼༤Դϭҗඞদ෇ϞϯϘඞѧᘈᓮຜྍЂ ‫׀‬༤ӏକ་ϢٙᘈߞᓷᐹȂ؆ԑҵҝϞϯҗඞ‫ؽ‬ཕ ≩ኖȃ԰‫أڨ‬ിߞࢭ؈ઈཕȄԐ࣏Դ೐Ϭြജᅆў ୠ՘ 5 Ȉ 5 ӀȂࢢ࣏Դ೐ұြӏକఀжȂ‫ڭ‬ೀѐѐ ऻ຾ᑫЂ‫ڲ׀‬༤ԓϭ‫ࡱی‬Ȃѽ7Ȉ5ᛆ‫ܠ‬ർ؊Ȅ ညчᘘ་֖Ϟ5֌8ԩߞవ֜ᘈȂ࠻ᜲ෻༤ѽ14Ȉ9 ᐼർҐੋЂ༤Ȃؓ᜷༤ѽ14Ȉ8ᐼർ֘઱Ѱ༤ȇ࠻ ᜲ෻༤ȃҐੋЂȃؓ᜷۶֘઱Ѱ༤жԕ5ۖ8ԩȄ

԰Кѕඞ༟ᐼȂ‫ێ‬ҁಧඞࡋҪକ࠲ࢺȶٕ௚ȷȄ

18ᙇҍᔝȂ࿢ᇨ໗ֿᓱг࢈๴഼ֶߢȂۤઐϞՉ వԴԧৎඞԳ་֖ߞ೐ұඞѧᘈȂ֘઱Ѱԩ௟‫ړ‬ Ⴟ෻ॊȃཫᆬᇯ‫୼ڲ‬јෳॊᇯ‫܈‬ȃ෻ःԂֹग़Ѓ ᆔᄦᔒࡾຈϠൌҪକ՜ࣂಧҒ԰ҝຈ࢞ྲᘈ຀Ȅ ࠥᘘٟգϭ௉ȄЂॗϘЈ੡НࢢȂ࿢ᇨ໗ֿᓱ г࢈ϫۤઐϞԺඞՉవԴ೐Ϭඞ་֖ߞѧᘈȄթ ੡Ȃग़஼ȶЂऔȷᜲচֹȃࠠੲ‫ࡈߞؗ‬ग़ᇨࡄক ዇ᆬޯપᜲຈϠϵໜ‫ܠ‬๑፡ 20 џ๳ඞȄԓҐϯ‫ی‬ ඞ‫ܥ‬ӏѧࢸҍຕ‫ߞލ‬೐ϟඞѧᘈȂညчᗁԒգ 29 ඞѧᘈ‫ۖۦ‬ಝാȄ ည๒ȂϵգϠԯࠥ‫ૈۦ‬Ȃ‫ڤ‬බ࣏ҝՐߞ‫ޱ‬ᇨ‫ڲ‬ক෻ ௄‫ڲ‬١аȄՁ‫ڏ܃‬Ȃ֋ЎԴ೐Ϭጹ༟‫ܕ‬Нࢢྏះ‫ڭ‬ ЙՀȄȶ‫ا‬Й‫ށ‬ӨऎЦኃՁॎ๒‫ڤ‬ኃ‫ۯۯ‬ჀϠȂփ ‫ا‬๑‫ޱ‬ᎠஜՁұ഍໿ஜȄȷ๒փȂည‫ی‬ϠԧർϘጹ 14

24•06•2011

࿢ᇨૼႿᆬᖔർࢢᎨ୓‫ࢽݭ‬

ࢢȂࠥѪࡈ‫ڽ‬ऎ෻௄‫ڲ‬١аȶాඞȷȄՁ൅ᠨȂ԰ ۖԃਿ࢈Ձఀѽ۶ిፚӹࣹȂփిፚߞ෩ᙇ‫ލ‬ૌգ ӡȄȶ‫ݙ‬ѽ‫ا‬԰ۖඞϯȂӇఀգ‫֒୓ݙ‬Ȅȷѽ6Ȉ3 ຕ‫ف‬೐ϬጹႵ༓ߞ෻௄‫ڲ‬١аሲȄ


s

ဟΚҐ Ⴌφᚖᇭ ໋ؑྦਣαᆪࣽ

www.sameway.com.au


s

㚹ಁжࣨ photo: Xinhua text: ҏѐጡᒮഋ

൦ල ෙኔჶ຤ዐ


s

2 1 2 3 4

гӹ‫ژ‬ኑޯై઎ ֖၃ᔋႽߞгӹ‫ژ‬ᅔܺ‫ݦ‬ᘢ ஥ਛԴጄᣍКிࢺᖉ྽ ‫ۊ‬ຆᛁ୰ӏକুֺȂౕؓភភ๑ਸ Ѿ ҾӔԴജѪઓٟߞӮᑜϯ‫܋‬໿ ‫ܤ‬ՂɆѪϯៜɇ ή Ϙᅆఐ࠴ԴᆝчЂѪК઻዆

1

4 3

2011ՐȂК஼ࠜկࣹா࿂ᇑчઈࢺ᠈๴ӠȄԴࠜ կКϭหԳ஡ࢺ᠈‫ی‬ৎԺѡߞ‫ৣৣ٭ؿ‬ຕ‫ف‬Ȃទদ ߞѪ‫٭‬ϫతᓫփ֌Ȅ֜‫ࠜݺ‬կሃᆔկӹབྷ഍ߞ‫ޠ‬ ᆔȂԴ‫ڙ‬ӻভ‫ۻ‬100༉ՐߞদঋџЄ㡯Ȃ၃ᑢϞ‫ؿ‬ ሃѪߞᛕদւᢚȄЙჅȂ‫ޠ‬ᆔҾӔ‫ڶ‬๒҇ᆕጄᣍȂ ᕕᅆᗞ᝱ߞџЄȂಲൣӠࣿᘘঋា᠈Ȅ ం 17 џ 8 ੡ ༟ ‫ ߞ ܕ‬௻ ফ ࠥ ᐱ ७ ‫ ޠ‬ᆔ ࡱ ஡ Ժ ഍ ᆖ ѪȂ‫ژ‬Ꮓ഼֖‫᝱ק‬ȂϘ‫ژڱ‬ᏃѪКᆪѫȄϘ‫ڱ‬Ⴎ ࣱᆖѪ໹ჅҗռȂϘ‫ڱ‬٠‫ژ‬ЏᆪѫᆓԴѪКȂຈ ࢞ా෯Ȅ 18 џȂ‫ޠ‬ᆔుஜϞ‫ڨ‬մ V ૺᠩᕕȂҾȃ ஡‫ڨૺی‬մൊࠝӒ௜зᝯަࠥఐմఐȂ‫ڨ‬ፑҞକ ๴ӠߞԳᎳ‫٭‬ਚȄညџȂ‫ޠ‬ᆔчޫᑟඞᗜ੡ᝯൕ 1 ৎЈ੡Ȃ་ҍสଝ઱‫ۦ‬዆ᠩȂൊж་ส঳ᑟജ ঝ‫ؼ‬ফ۹᝝ᑟඞȄ֌12ᙇ30жҽҠȂᑟඞଝ઱Ж ൙᠈ࢭ෇Ӓ௱Ȅ తാЙᙝߞዷࠥЏᐱ७ࠜկ‫ޠ‬ᆔկࣱѪ֜Ђ඼ϯ ᆚȄЫՐࠜկ‫ޠ‬ᆔᝯѪ֜ា14џ঵ըॎ૔20ռН ࢢȂԓ࢘ࢺ᠈ϯᆚȂ‫ޠ‬ᆔԑব་ϢմงᅁᐼߐᅗȄ ࠜկѪ‫܎׀‬৶ྻѪћᆾเዴᑂᢖӯȂ֌ 18 џ 10 ੡Ȃࠜկ‫ޠ‬ᆔᝯѪ֜ЏႿۖ21.57ռȂѧ5ѡ஀‫ؿ‬ ੡Րа൵ֲѪ֜15.25ռϯᆚϞ6.32ռȄ

17

24•06•2011


s

ጓِijijĻķ

ࡾҰձ‫ࡆޟ‬υғጂ‫ޟ‬ПөȂ൷ᆗтঈߝσԙΡȂζϚོଜၯȄ

ᶳᔾ᲌Ẩᛵጟវᅨ

ĥ

ijĸįĶ ็‫پ‬᡹ওထင

ҏਪ‫ؐޟ‬এ࢈‫ٱ‬ ഍ႇշΟ ࡦՃ‫ܒ‬୰ᚠЅࣀଢ଼ ᡱࡆυ௃ω Ϛѫ࢐‫ڷ‬ΰࡔ ࡚ҳᓞသΰ‫ޟ‬ᜰ߽

IJĹįı

ĥ

ထငห༈ ௃Ӏ‫ع‬༪‫ཱིڗ‬ЈཱིӴ‫ޟ‬ᅞหȞᖅȟ

߬਀‫ގ‬ငМϛȞᖅȟ़ᄇྱ

࢈‫ٱ‬ϱߣ ԁ‫ࡹޖ‬ყ

IJĴįĹ

ĥ

᠞᠞ထငġᏰᏰኵԅȞᖅȟ

ijĹįĶ

ĥ

ᅞหထငġ

ߣġဃᇭġİġ़ᇭġńŅġȞᖅȟ

ijIJįIJ

ĥ

ωЩᙫԙߝ‫ف‬Ӗġġ IJĮĶġ໱ġŅŗŅġ๼ġȞ़ᇭีॱȟ ‫ࠢ็ڋ‬ਿఀ‫ى‬ġġശ‫ٹ‬ኇຜఀ؅

IJĹįķ

ĥ

‫็ڋ‬ထငġ Ȟᙏȟ

᠍‫ݠ‬ਪࡉӒ୽໏ᗊ݈୛ ᠍ߔఀོ‫ܖ‬এΡ໱ᡝॏᗊ! Burwood Box Hill! ᕊཾਢ໢! ࢥၚዥጣ

Suite 7, 1/F, 2-8 Burwood Hwy, Burwood East, VIC 3151 (Melway 61F7) 2-6 Oxford St, Box Hill, VIC 3128 (Melway 47C10) (Burwood) ࢑෈ΙՍϤ 10am~6pm Ѕ࢑෈ϲ 10am~4pm / (Box Hill) ࢑෈ΙՍϤ 10am~6pm 03·9888 7422

rejoice@tpg.com.au

ີਪȉϚӵнձ٘೎դП


橭ॵ৏ዅ photo & text: Ϟዅ

ሃࢳ‫ݽݽ‬ ฻ࢳಠӗ Chimes (ή) ΰ෈ᇄӨ՝᠞‫ޱ‬Ϸ‫ٴ‬Οܻ Balwyn ୢ‫ޟ‬ӟ ࡙ᓡᢈ‫ٴ‬Ңࠉຊ‫ޟ‬ငႆȂӵ೻෈࠿࠿஠ོ ᝷៉өσড়၏ಠൢ֙Ңᓡ‫ޟ‬ႆแȄ ࠿࠿࢑ຟ ‫ڨ‬ၾȈ ቋਿȈ

Ϥ࣏ശଽϷ ፲ࣺ࡞ԁȂԤ‫ٲ‬ຊՓ‫ڨޟ‬ၾ ߨலᎌӫߨӟ࡙Ρ‫ࠢܚ‬ᔁȊ ࠿࠿ӵ๖ழਢᕕ֙‫ޣ‬ᄠՍήТ‫ۻ‬ ؐഇ࢑෈ΠέѲР഍ོԤ75‫׷‬ ߨல֜ЕΡ֑Ȋ

᠍ߔ᠞‫ܖ߬پޱ‬Ⴋ໏Սcheerio@sameway.com.auᇄσ ড়Ϸ‫ٴ‬ՌϏ‫ีܚ‬౪‫ޟڗ‬छॵȂྱаȂӵѴೢॵਢႄ‫ีڗ‬ҡӵ ՌϏȂࣥՍีҡӵտΡ٘ΰ‫ޟ‬፸‫!ٱ‬

Չѕ ঴ӡ

Ӥ‫ݺ‬Chimesߞࡈُ້Ԋൌ࢝ЂȂ‫ݙ‬ѽ‫ێ‬ᅁѹ້ᘘ ӏ୙ϯ੡ࡾࡾЏգϘ‫ߞܠ‬ჸ‫ྏږ‬Ȃ‫ڭ‬༟‫ܕ‬ऎᙇϞჅ Ժߞѹ້փྏۖ࿭෗ȄЙჅԴ‫އ‬சӠ୙ϯ‫ا‬েߞѹ ້ࢢȂЖ๴಩ࡾࡾჅԊዎዋϞȊԯऎChimesߞѹ ້ҍѼྍਫ਼НҳߞЈԊ۸Ȋ ࡾࡾሃᓐуԴѹ້ߞ້ඏКȂж‫־‬ᙇᓴϞChicken MakhanwalaȂHaryali Beef CurryѽфSeafood Mouilleȇփռ༺ўবࡋᙇᓴϞSaffron Riceѽф Lemon RiceȄHaryali Beef Curry࣏ѱևԴྲᘿ ߞື້ҷ޵ᛂКᅙᅙጣሦփ՘ߞϘႽ້ȂᎱहᘵ๒ ؆ԑЙ୅ՀȂЙჅԴ঑യϠߞ࿂ϧయᚧϭȂ‫ا‬েᘘ ࣏ᓴᑄϞഺႽ້ȂփۧႽߞፁࠧ௱҄ϠᢘඈȂփѷ ѱև؆ԑЙྻԯऎࠜ੡༡ߞಗᎠփᢏ༴۸Ȋ

փSeafood Mouilleࡋ࣏ϘႽѧႵᢰࡾࡾྏҵౕ ߞѹ້ȂᐐᇒԴ້ඏϯߞЬ೜ࢽഺႽ້գྲᘿߞ ൦ѯȂᐅ൦ȂᎇȂЙჅૌӒ‫܇‬ϯ੡Ȃϯগߞઔᘿ ُዹҪգьധȂփѷ۩৴ᛂӗߞۧႽҞକӤ‫ݺ‬Ґ ϢϞϘ‫اڱ‬েЙ೫ᅚߞԞ࢘শਫ਼փྏۖ‫ݎ‬ಳȄЙ ჅChicken MakhanwalaȂӺ‫࣏׈‬ѱ޵ᛗ(butter chicken) Ȃࡒࠧ௱҄ϠԞ໪ಎ‫ے‬ȊϘᇌӡᔹ੾۶ Tandoori masalaԐᏗሦჅࢢԓҝથߞᛗȂԴྲᘿ ߞҷ޵๫ॵᛂӗ୨ԪϭۧႽൣ๒ࠧ௱ԪᏋȂ࣏ࡾࡾ ൵ඈᡌߞϘႽѹ້Ȋ ᘵ๒ѹ້Ԋ༓ЙЂȂЙჅӤ‫ࡡݺ‬ᕀࡈ້੡ЏᐾգϞ Ϙ‫ߞܠ‬ჸ‫ྏږ‬Ȃ‫ݙ‬ѽᐐᇒ঑യϠ࿂ϧయᚧϞ‫ی‬Ⴝԩ ऎCarrot HalvaѽфGulab JamunߞԞ࢘ཇ೚ಮ ᙇȂ൵ࢢ‫ا‬েᘘ࣏ٙ‫ܠ‬ҪᙇᓴGulab JamunϘಿ ж‫ڳ‬ȄᑂሲՂ฼ཪଠߞGulab JamunȂ࣏‫ڹ‬ӡҷ ૰಄Ԫ޵Ȃӡ᝷֬‫ا‬েК஼ཇ೚ྡ฼ཪߞўՑ෤՘ ᄥȂԴ޵ओࢢԓ‫ݸ‬ϢᒤግК๓ȂᡘሲԴԞ࢘࢝‫ۦ‬ᡌ ࠓȄփChimes࿢ྷߞGulab JamunЙ֭ҳ࡭Ҟ ྑȂփѷᘘ෸๴ҍୱୱߞѱҷশઈȂ‫ݸ‬Ϣኜႆࢢᇬ ᇬߞϾྏȂԓҐϯᒤግߞಮۧȂ᝱‫ྻݎ‬՘ऎԞ࢘Ϡ ߞ൵ྑಮᙇНϘȊ

ჳᦺ ᛱ ᝝ፆ ᷛ ᚅ ᖃ ! ပ␱ ᨦ႑Ꮙ ᦽ

‫࣢ݘ‬શॵ

台灣松珍生物科技股份有限公司 已有三十多年的歷史,是台灣目前 生產素食品的第一大廠,是擁有 符合食品GMP的工廠

松 珍 素 食 現 於 維 省 ,紐 省 ,昆 士 蘭 ,南 澳 及 西 澳 均 有 發 售

台灣松珍生物科技股份有限公司素食產品

澳紐總代理 澳洲素康食品有限公司 Vege Health Foods P/L 19 Prestige Drive, Clayton South VIC 3168 Website: www.vegefarm.com.au Email: enquires@vegefarm.com.au Fax: 03 8802 8268 Tel: 03 9884 7316 / 0413 270 888

松珍生物科技產品, 安全無虞,截至今主 動送驗結果,確認全 數商品皆不含以下各 類塑化劑,請消費者 安心食用!

Չѕ ঴ӡ

DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DNOP 等六項

19

24•06•2011

Չѕ ঴ӡ


䪹ღੑ਀

Premier of Victoria Chinese Column ᆰӻց‫ٳ‬ԎԎߝடួ

೽ ጠ х Neil WHEATLEY юҡР෈: 1969ԑ6Т2Р ٘ଽ: 165ᵕԽ (5Џ5ӧ) ᡝ࠮: ϛ้ ҬՓ: ᆦՓ ᏁՓ: ఻Փ ጳՓ: ҩ⇲ ְգऻۖჅNeil WHEATLEYཛྷȉWHEATLEY ജࢽ‫ݺ‬2007Ր10ѡԴDiamond Creek஡ജ๴ ಩᚟գՉࠧҁ‫ށ‬Ȅ ҬࠉឌПϐငีշᄇԪΡ‫ޟ‬೽ጠхӈդ‫ޣ‬௑Ρ ρ፜मႫဌ՗ኢྞϛЖዥጣ1800 333 000 ‫ܖ‬ ิചᆩમ www.crimestoppers.com.au

о‫ڎ‬ᡝ՗ଢ଼҈ᔞဌқࢳқ

ਰӇጡဴCA 5108

21/06/2011 Դࠕවงߞ௞៼ႆȂ‫ا‬۶Ђਛж‫־‬៚গϞᇯՍࣆܹߞ‫ج‬ളࣆຉȃ‫࢏ݗ‬фഢᄑЂ ঍ȃ෩୼ࠜ߰ᛁᖚஉ௵ྍᝊ۶ᝯަӎԳфઔҳ઻ᐯӠຈࣆຉȄЫчȂᢰ‫ا‬ে‫ڽ‬᎘ ᎘ዡ࿝။֖ߞྲనࣉȄ ࠜϳփ‫ڽ‬ȂంົϠߤ஡ႆȂ‫ا‬ᡘۖᅆ‫ݺ‬ᅆѾ။੯ߞᗏরȂබ࣏ঋទҐᇒ޼Ȃѽ‫ڨ‬ ፑ‫ݺ‬ӏ๒ȂഺৎӺ࣏ᇯՍ֋Ӥ៨஼ਛ៨ᗑဖࣆܹ‫ݙ‬ళۤߞў୫ȄџࡈȂࢠࣆҦҦ ࠜRobert Clark۶‫ڨ‬Ѥ။੯фᜂిൊൊࠜAndrew McIntoshϘԢྻ‫ڍ‬ཇණȂЬ೜ Ϙৎऎง‫ی‬ৎѡߞGPSୠᚸኇᐡႏᢚ঍ᄑȄ঍ᄑҒࣁԴ30ԩᜂి၌ߞЍ֯Ϡ৶ ۶Ϙ‫ژܹࣆڱ‬ᏃϯȂՉႅGPSୠᚸኇᐡȂႏᄦเႏ‫ێ‬ୠᚸߞҞ֖‫ݑ‬۶࿤ፁ‫ݑ‬Ȅॶ ႏᢚ՘ґȂGPSୠᚸኇᐡ௟ྻۤ҃಩գߞҟցᆾᇒў‫ޱ‬ȄҩϘўবȂࢠࣆҦҦࠜ Ӻྻ഼ჅӲ‫ޱ‬ȂኧҐGPSୠᚸኇᐡߞᕕӡፑඛȂӤӫࡈҪᆾᇒ‫ݑ‬။ӚኧҐۖՉႅ Դ࠲៖৏኶ᆷӚфᗂѫ៖Ҳ‫ڗ‬ϯȄहࠫGPSୠᚸኇᐡକգੜԳ‫׸‬Ѥ။Ӛౢ࠲ጕୟ фЂЂԳ෩୼፟ੋߞҞକ‫ݑ‬Ȅ

2010 Ր 10 ѡ 5 џ࣐งϟϭоॗ 4 ੡Ȃ ‫ی‬ԩјࢺᆀౠߞ‫ٷ‬ЄԴయ৆Ϙԩ૭Դ ࠝϾߞЈຆࢢ‫ڕ‬་Ϙ༡֜‫ ݺ‬Seddon ஡ Charles StreetߞBendigo BankȄ ϟϠ‫ڹ‬ӡᆀౠࢃ଎಩ඞߞᚚ৶‫ڭ‬՘ґ෩ ۤ಩ࠛࢢȂԓంϘৎ࠲ᔍፐႆஏۤϞЂ ༓ߞ಩ࠛȄϟϠୟ‫ࢢڕ‬൵ࢢജӫᕝߞԳ ᙇऎVigo StreetȂӺ‫࣏׈‬቙֖ߞࢢўȄ

թ ҳ Ȃ ‫ ࢏ ݗ‬ൊ ൊ ࠜ We n d y L o v e l l Ӻ ࢆ ֶ Ϟ Ӈ ᕝ ‫ ࣲ כ‬۶ Ӛ ࣲ ߞ ྲ ࣆ ຉ Ȅ Դ Richmond‫׀‬Ѐࠝ஡Ȃ‫ࣲכ‬۶ӚࣲߞயᛟಡጩȄԴRichmondߞElizabeth‫ْ׀ڶ‬ ֱ໖ϝਲ਼Ԓ107ৎг࢏ඏ֜ߞ‫ܧ‬ӔȂ၃௱Դ஡аऻࣲۖࡡӹ‫ݽ‬۶Ⴝу‫ߞࣲכ‬ఐ޶ փྏۖ෩ѕԣᗙȄऎ‫ن‬ທRichmond஡аߞࣲࡡயᛟȂྲࣆຉ‫׈‬੡ϭ҄Դࣲࡡӹ ‫ݽ‬གᙇՉႅұൊCCTV៷዆ᑟȂѽф۶ҾࣆܹՉవူѤ‫ژ‬Ꮓஃ޿Դг࢏ߞ֖Ϡԃ ᐵԳўȂ‫ڭ‬ᗑປઐ‫ڨ‬ൊु‫ٿ‬ႋࣲٙӚ۶Ⴝуᕿӡ࿝ѫ඘ߞనࣉȂԢ੡ӺኧҐ৶់ ‫ڟ‬ᢑȂѽఠۘ஡аߞമࣲ۶‫ߞࣲכ‬யᛟȄ

೐Ϙԩ‫ٷ‬Єജ෡গऎ෶ᅁȂஉ‫״‬Ȃ‫ڗ‬ ୼ 180 ᶔռȂ‫्ڗ‬ಎᚡ֒‫ݛ‬ᘤҳਇȂ‫ی‬ ੟௲գϬ౧ཀ֒౧૳ߞᚡ֒ႻஜᓌȂಧ ᏭȂјਇѽфᔝਇȄ փҩϘԩ‫ٷ‬Єജ෡গऎ‫ ୼ڗ‬172 ᶔռȂ Кຈ‫لڗ‬Ȃ‫्ڗ‬ᑕ֒Adidasാලҳ ਇȂշ֒ႻஜᓌȂјਇȂಎ֒ߞᏭѽф ᔝਇȄ

ᆰԎԎߝ - ๼Ρடጣ: Ⴋၗဴጆ: 03) 9092 9734, ༈ઍဴጆ: 03) 9651 5054 Ⴋ໏Ӵ֭: ted.baillieu@parliament.vic.gov.au ໏சӴ֭: 1 Treasury Place, Melbourne, 3002

់ўЏ၃๴ֶ‫ی‬ԩ‫ٷ‬ЄߞहѯȂҁেह ࠫϟϠҞѽ‫ׄ۝‬ҁেߞᎠࣤȄ

ԻᏇ Ted Baillieu

20

24•06•2011


s

桥఩‫ޥ‬ღੑ਀

ձሯौ‫ޟ‬Ϸ᜸ኄ֙

ӵԪ

ഡ఩‫ގ‬Ϸ᜸ኄ֙ Մསኣኡ 9_JTK_ϡࡵϚੈçϡу ‫ݡ‬೼૦ሁìв੃è˿੃ì ޵‫ڷ‬ዖèऻ͚ኣທèࡍ๙ Щ೼യèಐբઅ๤૦ዘé ྑ༽í(02) 8005 2803 0404 476 559 SY - 006

ॶᒵᎽਮ

ၐ၃ያᡝᐡ

ӣၯΡഡ఩ࣂี໔຺ႆ 8000Ӌ

sy-008

%79

ӒᐬࢸಛΙႭ୵ቋġ

RTAଽ઻ఀጛ ᆠՃRydeȄ ‫ڟ‬ρࣀѕୢȂᙽถȂ ߑᏰȂ၄មȄ

џо᜞᠙᜞ᛥ֙Ȃᖐॱࢹ߫ȂᓍਢᓍӴ‫ޟ‬ಯ᠙ġġડġ‫ޟ‬ᖐॱȄ

ѓՃৈᓡȄቋਿӫ౩Ȅ ፴໔߳ມ Ꮍਮॶᒵ Ⴋၗ: 0425 256 139

௰ ኄ ෈ ໢

ቋᓀငᔼᄂඏȂឹளП߯ȂՂЍࣱۣȄΙϷមᏰོᐇհȄ ࢐൉᠍!ડ!ၗᇭ‫ޟ‬Ρ‫ޟ‬ኟདྷȄԤϛМ0़МȂЅӨ୽ᇭِȄ ౪ொѻᄸ᝺ਪ‫୽ڷ׋‬ሬ‫ޱٺ‬ᆋॱᎧ។ࡉԤ୵!!ᖒᛮΡ;৸ۘ‫!ې‬ Ⴋၗ;0404796488  Email : breadoflife333@yahoo.com.hk

ഡ఩‫ގ‬Ϸ᜸ኄ֙

24 6

$140

$45

$70 12

$2250

2

$80

$16

፜ᖒ๜Ȉ Tel: (02)9876 3027 / 0410 632 368 Sonia Wong

$40 $8

e-mail: sonia@sameway.com.au Fax: (02) 9876 3027

ջາีշϷ᜸ኄ֙߬਀ ᆩમȓhttp://life.id.au ᐬࢸҡࣀᆩ • ‫ݗر‬Є

• ‫ر‬Ѝ֯

• ‫ވر‬у

ϟј໴Ꮁ

Ӡࣿ‫އ‬ச

ి‫ڈ‬ை୊

ED&A ᐹ῅ዷ

✏፯ᖬᐿᐨ᫓ 08 · 8132 1670 www.edanda.com.au www.sameway.com.au 103 Sydenham Road Norwood, SA 5067, Australia

ԤᜰӣၯΡ ࠒᐬӴୢኄ֙‫ٱ‬໶ ⊲៻ᾰ ED&A 21

24•06•2011

Ⴋၗ ᆩ֭ Ӵ֭


s

桥఩‫ޥ‬ღੑ਀

ဎώᑋϰ޿‫ޟ‬Ϊԑဎώҡి ћ/ Ꮺ Λ ᒊЯ߾Ђ‫ܓ‬ጤѕணሃົϠ‫އ‬சߤߞԧ༵ࣿஜȂҒࣁُՐϘ࢘ߞߤ৶௱ՐЂྻȄ

ᒊЯ߾Ђ‫ົ࣏ܓ‬Ϡ‫އ‬சߤаЙьᄰ֡ࠧ௱පྰߞϘ֜൰ҍ၍ЍȂՁฅ၃Դ 2001Ր஼ቫ၍ЍՐȂᖔჴϘ௺પ‫ߞ־‬၍Ѝᝋ੩Ȃϯবᜪԩߞ࣏ည੡ߞᑫࣷᗁ ನᔒົ዇Ȅթ‫҄ڰ‬ᒊЂ‫ܓ‬Ԟ໪ಎ‫ے‬ȂՁٟգྐۖșऎЦኃᑫՍࣆܹᅆ၍ЍՂ թদ໛ȉ

֡েȂ௄ӎϯُѡϘըҝгཀྵᑇ‫װ۾‬Ȃऎᑫࣷ֯Ϙᙇ୒ឥȄ Ӡ‫ۻ‬Դ‫ݺ‬ႻஜȂᐩࢥ௎Ѓೡُ࣐งұᗝ֖ࣿஜȂҒࣁᐯॻሬȂϵஇႻஜȄᎡ ྻᎡిȂԧᆽ‫ݙ‬କȄᒊЂ‫ిܓ‬ЂਛѢ᠋੉ȃѢ᠋ੈȃђұՑᚎмщ࿂੉ຈȄ ഼Ⴥഺ‫ڱ‬ႻஜȂЂਛྏۖஉ௵‫أ‬ጄȊ

2000ՐȂᒊЂ‫ܓ‬ԯѭӓᄥᇸೊӔ‫ڽ‬ᑫࣷȄ୓ࠐྏۖᑫࣷч੡ȃԳ‫׀‬ȃϠ۶Ȃ ዹዹൌՀȄ֭Йϳࡒྏۖ֋ЎॻሬщਮȂ௄ӎϯ࣏ᡗЄȃጺЄȃனѐȂ๑‫ޱ‬ ๴෭֋Ўߞ௞ࠜȂಯӠϠց઴ཀЙৃᓿߞҵၢྏȄྊ෉НቫȂົϠ‫އ‬சߤߞ ‫އܧܠ‬சߤЍȂЬ೜ՁҐϢ‫އ‬சߤᐩࢥ௎Ѓೡஇ၍ЍȂዅࢽϘ෭༡࠮இϞ໹ ჅϩՐȄ ‫އ‬சߤᄰ֡ऎߤ஡֯ҍ۞໸ߞ୒ឥȂ՘ϞᒊЂ‫ߞܓ‬ᅳዹȄՁሲȈȶԴϘԊඡ ‫ט‬КȂ‫ا‬ϞႋۖಿԺ၍ЍߞЍ֯Ȃऎ஼ਛြषϞԺኆᑫЮȄНࢢȂϫߢႽ১ ‫ົڽ‬Ϡ‫އ‬சߤᑋৎၭ‫ڰ‬؊՘৶त֌ѹਯȂϵ࣏Й‫ۦ‬ᗟߞȄഺᇌྰ྽۶‫܇‬ឥߞ ᇟૠȂૌ࣏᝱କҞ໳Ȋȷ

ᒊЂ‫ܥ୼ߞܓ‬Ϡ੾ȂԴ2006ՐົϠ‫އ‬சߤаൊҍ಩૾ߋ੡‫ށـ‬ᢖࣹᠨҍ‫ڽ‬Ȅ Ձሲ : ȶஇՀ‫ڰ‬ȂЙ॒ׄऎঅȄࣙ‫ڱ‬Ϡష୓ϘඞၢСϭӮȃྫྷ઱ᄳᡋߞ‫ݎ‬ল ዷȄҍ‫ݺ‬Ԣఐ۶Ӓ၍Ȃ‫ا‬ணҐϞપ‫֖־‬ஜЈೡȂԴୃ߰ྻϯ෬ᠨգϠᄊћм Ђভ‫ڤۻ‬ዹߞ‫ݙ֯ݙ‬ऎȄԴᐩࢥ௎ЃೡྻϯȂ‫ا‬ሃϘ‫ڱ‬Ϡ᠜ᎢȂऎ‫ۦ‬ਚ߰ᗾ гႽ႖Ȅ2006Ր௱ՐЂྻ༟ྻ੡Ȃ‫ا‬෸๴ཇඏȂԨജ‫ݡ‬Нࠝҳߞඡߤୃ߰۲ ඄ȺҁেѕКգ୿ȻຈȄഺ‫اڹ‬՘Ϟࣙ‫ڱ‬ϠߞೀК୪ȃևК‫ە‬Ȃᘘൄᘀሲ‫ا‬ ྐညታᐱȄ‫ڰ‬ᅁᝋ‫ށ‬Ȃഺ࣏ѽЈϠНѕ࢘‫ז‬ЄНၛȊ֩௺Ӓ၍Ȃਗ਼ᎎ‫ا‬েЂ ਛߞົϠ‫އ‬சߤഺϘѯཀྵԳȂ࣏Ϙԩߤ৶۶၍ЍᕕᆽНയȄȷ

ȶᆍѪНਾȂညฯࣵहඡȷșᒊЂ‫ۖڽܓ‬ᑫࣷЏ၃ϯՐ॔Ȃ֭ᑫࣷࣆܹᅆՁ ᄊᅆ֋ЎߞѭӓϘዹ࿰ᠪ۶ᝯѕȂᇌᇌࣆຉྏϠ߱ຩȂ‫ݙ‬ѽՁਛభϞȶߢ‫ږ‬ ௱ጄȃ֋ఀ‫ێ‬ጄȃׄϠऎጄȷߞਲ਼૜ቛ஢ᛝѽ֋ࡍȂঋӡஇՀ၍ЍЍ֯ऎ֖ ஜȂऎᑫࣷҍϘжϧȄᖢႋۖᖖ࠲࣏ԑߤྻߞ‫ڰ‬ఐȂՁ۶ϮшԴ2003ՐணҐ ‫އ‬சߤೡᚐߞЈೡȂᒕ࿂ҝߺપֱ‫׀‬ҾᇌᑘȄည੡ЙۖϘчߞґшȂව٠‫ژ‬ ᑘॺൌᇌԴߩԳϯȂ಩Џᇥᑘ՘፹Ȅం‫ڤ‬੡৏୓ȂᒊЂ‫ܓ‬ሃᐩࢥ௎Ѓೡߞᄰ

ȶ‫ڢ‬ЙᕅӒȷȂ‫އ‬சߤদྲ‫ڕ‬ϯӒখȄᒊЂ‫ܓ‬۶‫ێ‬ҁᝯྑ၍Ѝೡ՘৶ា᠈ѕ ఐᡌᅰ‫ׅ‬ϧЍ֯ȄࠕවՐȂՁߞ၍ЍፑඛᙖਣϞȂՁԴ‫ތߞ֝ܧ‬஡Ȃ༟നщ ࿂઱ȄՁϮш‫ـ‬ညׄјϵஇ၍ЍȂցҳࠧ௱ሮૌᐯ೫ȊՁߞЈೡЏԴ‫ތ‬஡Ժ ըг༟ᆊҍȄᒊЂ‫ܓ‬ሲՁஇഺৎ၍ЍߞӫߞҪգϘৎȂබ࣏ཇያКົћмȊ ϩՐ၍Ѝ҇ᅁϞᒊЂ‫ߞܓ‬ӠࣿȊԴᑫࣷ۶ᓘߞߤྻ㡯ȂՁಎྏցգ‫ݙ‬ऎȂց գ‫ݙ‬ጄȂऎՁߞ၍ЍӠ౾փ֋ሹȊ

ဎώஉଋώհ֫ ᑂᑫࣷ೚঍؊ߞϘ༵ዴᑂᢖӯȂॗգϬжНϘߞᑫࣷ՘ՐϠȂऎࠧո‫׀‬ᑟᅹ இ၍சЍ֯Ȃ൹ൄϞ୼Ⴟ6ϼေЮಯৃߞ୑නȄంӔ༡֌ࣆܹ‫׮‬ᅆ၍Ѝߞ๑‫ټ‬ ‫܇‬ឥȂПѽ୼࢘ໞኊ۶ߺ‫ܠ‬ȄϘԨ७ϧ‫ߤݺ‬஡‫އ‬சЍ֯ߞົϠ‫އ‬சߤȂ௟۶ ភࣿҾࣆܹᗑᓱϘ‫ڀ‬ԕߞ၍Ѝை୊Ѝ֯‫ת‬Ȃ‫ڹ‬գྍ՘ऎ၍Ѝߞߤ஡ϠЀȂକ գᑟྻᐯ೫௞྽ߞ၍சЍ֯ನᎢ۶‫ث‬ҼȄԴை୊ຕ‫ࢢف‬Ȃᐯ৶ে௟գᑟྻԴ ភࣿҾҾࣆܹ۶ົϠ‫އ‬சߤᗑԪೡᚐߞȶ๑নᅰ᎘ॻሬ‫ڎ‬ȷ ࣿஜКᅁ೫Ȅᡌ ࠓԧधϠЀᓨ᠙ඡԩணҐȄ உଋϱৠѓࢂ: ᇯᜋМϽ‫ޟ‬ӻኺ‫ܒ‬Ȃྜ೽‫׬‬ѽȂώհԊӒ‫ޣ‬ᜋ้Ȅॶএώհ֫ ᖞ՗‫ޟ‬၏௑ԃή: ੡༡: 6ѡ22џ(࣐งϬ) ȂКо12:30֌ϭо2:00 Գᙇ: Woodstock Community Centre, 22 Church Street,Burwood. ሬ‫ڏ‬: ॻሬȄ ໱ӡ: ֺ໱Ȅ գᒸᎷணҐߞߤ஡ϠЀȂ᎛ᗑປົϠ‫އ‬சߤᗁൊ (02)97894587Ȃ‫ߤݕ‬Ѝ‫ق‬Ј‫ ܓ‬0424 027 421Ȅ

22

24•06•2011


s

桥఩‫ޥ‬ღੑ਀

ငᕊසራΡρஜ޾‫ޟ‬ᘈᘈᅎᅎ ћ/ Ꮺ Λ ົϠ‫އ‬சߤᘵ๒࢝՝ணሃయዃรቪ‫އ‬சߞЍ֯Ȃ֭Դ2003ՐѽࡈȂ‫ڭ‬๑෩‫ڻ‬ รቪ‫އ‬சȄԴ2003ՐϘৎપઅߞఐ޶ϭȂ‫އ‬சߤᖔࣆܹ܎ԇȂతᇒϘ༡֜‫ݺ‬ ୺ϧඛ஡ȂऎົႁขቪϠЀփനߞ௛߽Ȃంփ༟‫ܕ‬ऎขቪϠЀ෩‫އڻ‬சȄ ‫އ‬சߤജࣆܹ܎ԇ‫ݚ‬తߞขቪϠЀНਛȂ১ӎϘߡӤҩϘৎߤ஡ᑟᅹ঑യᇒ ನȄԯऎᇌᇌߞ১ԯȂႍߤ஡ᑟᅹԴ2003Րٙ‫ݸܠ‬ౢᇒನႍ௛߽Ȃ‫࣏ݺ‬Ȃࣆ ܹൊࠝг༟‫ݢ‬᎛ߤ஡ᑟᅹ‫ݚ‬తᇒನ۶෩‫އڻ‬சߞ‫༵ڰ‬ȄӤ‫࢝ݺ‬ԺᑟᅹߢႽहᝯ ߞ०฀۶࿰ᠪขቪϠЀߞ‫᝱ק‬Ȃ‫ݙ‬ѽٟգᑟᅹӦ᎛ႍ༵ӫȄࢢ‫ڽ‬Ȃࣆܹൊࠝ࿂ ϧᘛ᎛ົϠ‫އ‬சߤ‫ݚ‬తഺৎ‫އ‬ச༵ӫȂ‫އ‬சߤѽ࿰ᠪ਴ཕϠЀऎࡈᛟȂጋ๒త ‫ࣄۦ‬ᐼ‫ݚ‬తᑉЄȂంփ༟‫ܕ‬෩‫އڻ‬சຜรቪϠЀȄ

ညՐജࣆܹ܎ԇ‫ݚ‬తԴ୺ϧඛߞขቪϠЀНਛȂаൊᖖᄩร᚞ЙඝȄ

ҩϘўবȂົϠ‫އ‬சߤЍ֯ᄰ֡Ⴌ߽уфҁেߞਛϠ࿛഼Ȃᢰҁে‫ށ‬Ө‫ؼ‬ຠ ֝௛ᖖᄩߞჀз‫ݑ‬Ȅం߽уߞՉԑ຾ྐȂԴႅ৒ง༡ȂҁেቮঋԴ‫ێ‬ҁԳў ዶ֝Ȅᘵ๒ᢰ߽уҝҁেߞᆾ᠕Ϡਛዶ࣏֝‫ێ‬КϘৎҞ֖ߞў੯Ȃ֭ऎϞᆽ ༓Й២ᙘ߽уߞਛϠȂ‫އ‬சߤ‫؁‬ຠԳՉవ߽уԴཀࠛઔ‫ܫ‬Ϙอ஄࢏ዶ֝Ȃߡ ֌ႅ৒؆ಲȄ

ည੡Դ୺ϧඛߞഺ༡ขቪϠЀ௛߽ȂԳў࣏૧‫ߞڽ‬Ȃ྽ѹ࣏ྲՍႽႮӹ഼၌ (RTA)Ȅ࢏Є۹ඛᖖᄩ‫ڭ‬ЙЂԪᏋ‫֝ܧ‬Ȃ࢏Єӎ‫ڗ‬ຕᅹሃ࢏аߞዀ‫ݗ‬ȃෂ‫ݙ‬ൌ ร᚞Йඝ۶ҵ৒ȂԳฦ෸๴ҍ๴ᏪߞಳۧȄည੡௛߽‫֝ܧ‬Ϟұԩขቪ߽уȂൊ Ԋ‫ڗ‬ᢜߐ޶ѣ‫ڸ‬Ȅᘵ๒գᚚ৶ԑч৏࿰ᠪȂ֭ഺዹߞ‫֝ܧ‬ᖖᄩᅆ߽уে‫ڽ‬ሲȂ ᅁԴЙ೑Ԫ௄ӎዾ࿤ȄԴᗾ‫ٿ‬ᚚ྽Չԑ۶உ௵ߞᑫࣷȂഺዹߞᖖᄩᅆᚚ৶‫ڽ‬ሲ ӺЙ೑Ԫᚚ྽Չԑ۶உ௵࿤ࡋȄऎϞ߽у۶ᚚ৶ߞՉԑ۶உ௵Ȃ‫އ‬சߤ঵ঋߞ Ѝ֯බ࣏ඵِႋຠ‫֝ܧ‬ᖖᄩȄ

୵Ϟ‫ؼ‬ຠ֝௛ᖖᄩҳȂ‫އ‬சߤԴ‫އ‬சᇒನўবӺ་֖Ђ඼࢘‫ؼ‬ຠȂ‫ێ‬Кєӡ ࣆܹ‫۽‬գߞᇒನጀՑȇԢ੡Ⴌ෩‫ڻ‬हᝯ‫އ‬சߞѹࣹᑟᅹ࿛഼Ȃணւҁেߞ‫އ‬ சႻ֖‫؛‬ՑȄ๑Ꭲ࣏༼঴ᇒನȃ᜽ߏᇒನȃᛁᖚቮঋՉవȃৎϠ୊ፚȃࣿஜ Չవȃӹ഼ՉవຈȂൌ঎ӲϞӒഢߞ຀ؔȂ‫ݙ‬գ۶߽уहᝯߞႤਫ਼‫׮‬գћԆ ॔ᔂȄ

‫އ‬சߤϘўবᒕ࿂ሃ྽ѹతៈ۶ጿ஥Ȃ౻྾ϞႋϘߡٟգ഍ನ࢏Єᖖᄩயᛟߞ ১ԯфहᝯ०฀ࢢȂ‫އ‬சߤ۶RTAТह୨ԪȂऎ‫ؼ‬ຠ֝௛ᖖᄩԒԢ‫ׅ‬ϧȂऎ௛ ߽་֖ԑবႅ৒ᚙྲȄӤ‫ܹࣆݺ‬ຜПߞџ௱Ⴛ֯ዥภգনȂЂൊԊႅ৒ф‫ێ‬ҁ हᝯ໱ӡቮӤົϠ‫އ‬சߤ֋֖঑ᑉȄऎϞᐐ‫ؼأ‬ຠ௛߽Ȃ‫އ‬சߤᇒನኸٙ‫ܠ‬Ԑ Ӥߤ഼Ⴥ቙֖໷ภȂњѾႅ৒໱ӡȂҩϘўবȂߋۤRTAߞњࢺȂжᑉൊԊ໱ ӡȄ‫އ‬சߤԴ2004Ր9ѡȂฅᗝ֖ྎຠឯภࣿஜȂԒឯۖॗϬေЮȂ௄ӎϯ‫ږ‬ ௉‫އ‬சߤቮ঑ᑉߞႅ৒ภ༵Ȅ

၃ჅϘᚙ‫ׅ‬ϧȂ௛߽ߞႻ֯‫ڕ‬ϯӒഢߞখႽȂԧўব՘ᖻᢖ຾Ȃࣆܹൊࠝф हᝯߞᆾᅅൊࠝൌࠧ௱ᣙᎫ‫އ‬சߤߞ‫އ‬சȄ‫ی‬Րࢢ ( ‫׈‬2005Ր ) Ȃࣆܹൊࠝኧ Ґ܎ԇົϠ‫އ‬சߤᇒನҩϘ༡ขቪϠЀ௛߽Ȃഺ༡௛߽ߞ‫އ‬சᅆ໪Й཈࣏ົ ϠȂփ࣏Ғࣁ‫ێ‬ҁӔ౉Ȅ

ᕜ੿௉‫ޱ‬ড়ۨЅ Һ೽Лධ݈୛

ንኖԊ਀݈୛

ᖛાఈ߰Դత‫޼ۦ‬ᖚф໧޼ง༡Ȃ݀݀ԯ‫ڗ‬ᢜໍ਴փቮঋԴϘࣱ๺੡༡аቮ ঋપ‫ߞ־‬᠕ನ‫ׄ۝ݕ‬Ȃ‫ڼ‬Ղӹ഼త୙ࡈ݀త‫޼ۦ‬ᖚȂৎϠ㤏Ӡ᠕ನ‫ׄ۝‬ຈȄ փࠕՐ‫ڽ‬ȂӤ‫ݺ‬ఈઽ߰ՐቅмȂЙьᖛાఈ߰џ௱࿰ᠪߞՐቅ‫ݕ‬ՐࠜਛϠྻ ॎ๒༡ѻϠ࿰ᠪȄ࢝Ժ੡৏ȂӤ‫ݺ‬ᅆ‫އ‬சߞঋِ࣏๺งߞȂϫ‫࣏ݕ‬ఈઽ߰Ր ៬ӏ೑ԪႤ੾త‫އ៬୼ۦ‬சȂഺ‫ڱ‬ᖛાఈ߰ൌജ෩‫އڻ‬சߞᑟᅹࢸ᎜ࠝҳȄ ഺទদԳኧҐϞઽ߰ߞ঑ᑉфᕅϧȂࠡᙘϞҁেత‫޼ۦ‬ᖚф௵෇Ȅ

࣏ձԊ௶ড়឴Ԋ਀ᙄ‫ޟ‬Ө໶ಠ࿽Ȃ

о‫ޟޱޏ‬ᜰϸ

୛ؑ‫ٺ‬ձฒ፣ӵາҢΰ‫݈ܖ‬୛ΰȂ

ᅖ!ཎ ፜ᡱ‫ר‬ঈ࣏ձ݈୛;ĺķĵĺĺIJııġİġıĵijĸĮijķıijķĵ

ऎթȂྲࣷᖛા‫ྻ۝‬൵ࠕႤׄϞົϠ‫އ‬சߤऎ 70 ࿐ѽϭߞົႁᖛાఈ߰෩ ‫ڻ‬Ϙ༵ᅈྲߞᖛાఈ߰ਛ‫ܧ‬фӹ഼њ෯‫އ‬சȄႍ‫އ‬ச՞Դཱႃ಩գߞ‫އ‬சߩ ቩȂऎӏକ‫ڹ‬ӡ୼៬᠕ನ‫އ‬சȂ‫ێݕ‬ҹ಩գࣆܹႤׄ‫އ‬சߞᖛાఈ߰෩‫އڻ‬ ச,‫ڼ‬Ղ:ᖛાఈ߰Դмᖚȃცᖚง༡‫ݕ‬јങࢢቮঋৎϠᎎӠ᠕ನȃਛசቃׄȃ ᒴ঴ȃфӹ഼݀ࠔత‫޼ۦ‬ᖚȃᚬ໧ȃ‫ݕ‬ᘉߏຈ‫އ‬சȄթҳȂթ༵‫އ‬சӺҞҒ ࣁᖛાఈ߰ቮঋ࿰ᠪߞਛϠȂ‫ڼ‬Ղత୙ӁЈࢅЄϯᐯຈȄ

ᖒӫᘫቈ݈୛ ҏϴѧҥ๼ΡЊҁಡρᒑՌк౩Ө۠ఀЅМϽधශΙన ᓸᘫቈ݈୛Ȅ‫ޢ‬௥ඪ‫ټ‬ӻᆍ᡹ࣀൊᙄৈ၆ȂջଶϚ҆ौ

ഺ‫އڱ‬சҞऎઽఈ෩‫ڻ‬Ϙ‫ڱ‬๺ዶߞњ෯ȂԴપ‫־‬ᗞ᝱ߞ੡‫ے‬ᕒׄҁেิቅӠ ࣿϯߞዎዋȂ⃁፤ᇦ௺ߞఐᇰ۶ҵၢߞѕఐȂ‫ڭ‬ѷ‫ׄ۝‬ҁেᒕ࿂Գবᅆ޼ᖚ Ⴥ຀Ȅ

ϞϛϭԝາȂᙴ቎ҥΡȄ᏿Ԥശӑ໌Ϟᒸᡝ೎౩‫׬‬೚Ȃ ୛ؑᡱι‫ޱ‬ள๿൵ᝒЅᄸ᝺ٖΰΡҡ‫ޟ‬ശತમȌ

թ༵‫އ‬சԳ஡ҒࣁఉҺа֘஡фၐ֥޼஡Ȃഺ‫އ‬ச‫ا‬েҪ୩༓՜໱Ȃॶ‫ڹ‬ӡ ‫އ‬ச߰գ၃ᕻயᛟȂҞ֯પ‫־‬ՉవȄ

ဨӑҡŋő

ΙనᓸடཾЬϽġİġπဩġĥĴĭĴĹĹଔȾѓโȿ ijĵωਢġŇœņņġńłōōġIJĹııġijĹķġķĺĺ

ઽ߰‫ݕ‬ਛϠҞߡతᗑປົϠ‫އ‬சߤߞஉ௵ȃ୼៬фรቪ‫އ‬சൊȂ‫ر‬൘Ј‫ࣤܓ‬ ႙фඡԩȎც႖ၳፅ࣏: (02) 9789 4587Ȃ‫ݕ‬0404 996 763Ȃ‫࣏ݕ‬ᓐᗜົ Ϡ‫އ‬சߤᗁൊ: 44-50 Sixth Avenue, Campsie, NSW. ‫ݕ‬ᙱ᠓ົϠ‫އ‬சߤᇨ ૭ȓwww.cass.org.au

Ken ဨ 0410 062 039 Tom Chan 0422 461 171 Fax: (02) 9586 4833 Email: eastwestfunerals@bigpond.com 23

24•06•2011


s

桥఩‫ޥ‬ღੑ਀

ᑗᎴᰤᅡ

ཱིࠒࡄᅭρġ—— ഡ఩

ᆰӻց‫ٳ‬ġ—— Ꮞᅭҏ

Bundeena Markets

Bittern Sunday Market

ழᎱЙԢߞЍ᜹ࡡȂՂјЍ൜ಭሦ֯Ȃ઴ភȂјഠȂ ៷዆֯ࡡȂ঴ࡡфশਫ਼ҟၭȂนߏȂ੩ឱຈຈȄ

ᐾգ໹Ⴥ 80 ৎᡊ֜ȂழᎱྲ᚞ߞߏ ࡡȂЍ᜹ࡡȂนߏȂࠅҘȂѪ‫ލ‬Ȃ፸ ້Ȃ঴ࡡ۶۩பຈຈȂЙҞᓾჅȊ

੡༡Ȉ7ѡ3џϯо9੡֌ϭо3੡ ԳᙇȈBundeena Ferry Wharf ੟᝝ߞ Horderns ReserveȂ‫߰ݕ‬Bundeena Public School аߞRain venue

ԳᙇȈBittern Railway Carpark, Frankston-Flinders Road, Bittern

ࠒᐬġ—— ߡኈ຀ኈ

݀ρ៌ġ—— Ҁ٨඼ҏ

੡༡Ȉ7ѡ3џϯо9੡֌ϭо1੡

Market Square Adelaide

The Eagle Farm Market

ഺৎ֜‫ࠠݺ‬዇຿዇ҾКѕߞҾඞȂ௟ྻ෩‫ڻ‬Ⴜࢉ๑নߞᢘඈȂ಩ඞ୵ϞழᎱ ധԺന঍ᑾપߞಯࡡНҳȂᘘକ‫ر‬ඵְۖ‫ݙ‬ඈྑߞ੡ႅȂ઴ភȂ᜹ങȂਛ‫ܧ‬ ӡࡡȂग़ਟಯࡡȂညԳӠಯߞၬ່୧ຈຈȄ

಩ඞᐾգ100ৎᡊ֜‫ڻ‬ᕕണࢉᓴᘉྲᘿӠಯߞ፸້۶Ѫ‫ލ‬Ȃည๒ᘘգྲᘿߞ ઔᘿȂև᝷۶ਛဲȄ୵թНҳ಩ඞᘘգᡊ֜ழᎱЍ᜹ࡡȂ‫އ‬ႅȂჹߏȂྲᘿ ࠅҘȂนߏȂᒤ‫ލ‬Ȃતํ঴ࡡѽфጢ঴ຈȊϢඞೈኊऎ 2 ЮȄգᝯႎఐ᎛ࣤ ᏦȈhttp://www.eaglefarmmarkets.com.au/

੡༡Ȉ7ѡ3џϯо9੡֌ϭо4੡

੡༡Ȉ7ѡ3џϯо8੡֌ϭо2੡

ԳᙇȈHindmarsh Square

ԳᙇȈEagle Farm Racecourse, 8km from Brisbane's CBD

ầ↊ᯇጰᐹ᝸ᵬᛵᑀᖯᅞ ầ᛹῔᲌ỉᴷᑨᛵᾦ⌓Ầ⛞ᅞ 澳洲最新最全的華人《車報》。請登錄網站

24

24•06•2011


Audited 16,462 as at Sept 30,2010

Distributed in Melbourne, Sydney, Brisbane & Adelaide

24-06-11 No. 218 Editor: Geoff Fickling, Edmund Chow Design: Driveway Design Group Tel: 03 9888 7199 Fax: 03 9888 7299 Suite 7, Level 1, 2-8 Burwood Hwy, Burwood East VIC 3151 Info@sameway.com.au

Edmund Chow

0

$2

6Т27РϞࠉຝы‫ٮ‬ԙђิᓃDrivewayᆩમ‫ޟ‬᠞‫ޱ‬Ȃ ஠ԤᐠོᕕுAustralian Motor ShowߞಉΙ஻Ȅ

2011 Australian Motor Show ߞಉ

Translate: Driveway Team

ຝыП‫ݲ‬Ȉ ӵdriveway.sameway.com.auѾΰُɆิΣɇᘈᔞɆ‫ۦ‬Ґຝы – ຝыɇ ࡸඪҰᒯΣএΡଉ਀,฿ࡣௌ஠ԝ‫ڗ‬ΙӋጂᇯႫ໏ȂࡸඪҰంଢ଼ழဴȄ Ӕԩ೤୰driveway.sameway.com.au‫ٺٮ‬ҢཱིழဴิΣ Ȟߞಉኵ໔Ԥ३Ȃௌ҆໸ԙђิΣDRIVEWAYᆩમՍЍΙԩПԤၥਿ୤ёҏԩࣀଢ଼Ȃ஠‫ٺ‬Ңemail೽‫ޣ‬ሴಉȄȟ

Driveway

25


Driveway ٙൢ

24-06-11 No. 218

It is difficult to tell the difference between the Civic Type R and the Civic Si Hatch. To a lot of potential customers, it looks very edgy, smooth and aerodynamic, but still very similar. The only difference is perhaps the extra two rear doors that are tucked away in a very nice way that not everyone knows its true identity. But drive quality is very close between the pair and this is how it will realize the Si Hatch into the premium market. The Civic Si Hatch is produced from the company's Swindon production plant in UK near London. Similar to the Civic Type R, the Si also uses electric power steering, close ratio 6 speed manual gear. The interior design is almost identical to the Type R, which creates a lot of fun while driving the Civic Si Hatch. Engine power is being tuned down to a 1.8-litre four cylinder petrol engine for better fuel economy rather than excitement in explosive acceleration. It does not punch as much as the Type R, but still very responsive. It reaches 100km/h in just 8.6 seconds. Furthermore, the single cam engine with variable valve timing develops 103kW of power at 6,300 revs and full torque power of 174Nm at 4,300 revs. As for the fuel economy, it delivers a respectable combined city and freeway fuel consumption figure of 6.9 litres/100 km with the manual gear box.

change, the Si is a good driver’s mini sports car in windy country road or city highway. The Si hatch undoubtedly has a number of safety gears such as anti-skid brakes, coming along side with brake assist and electronic stability control, plus six airbags including curtain airbags and a rear seatbelt reminder system. The seating arrangement is one of the strong fortes of the car. Rear seat cushion can be folded up or dived-down. Designed with a one-motion function, the seats can easily be transformed into a flat load cargo area. Or people can make use of its 60:40 split back rest together with the flexible and recliner front passenger seat, it can thus make room for long objects such as a surf board of up to 2.6m. My view, the Si is a very interesting car that is strong in handling and style. If you need that, it is the best that you can get in the price range.

The Civic Si Hatch will give you an excellent ride quality. It uses MacPherson struts on a sub-frame, which reduces harshness and noise. The back uses a torsion beam setting but has already achieved an excellent result both in the suspension and driving dynamic areas. The electric powered steering is very close to the direct and well weighted feeling of the Type R. Complimented with the relatively close range sport gear

Barloworld Volkswagen Glen Waverley

ᜲоည߬‫ޟ‬ᓺඏ ջາӟ߆โɮٙถิ଄າɮ஼‫ܒڙ‬಑έП߳ᓎ

Ѫଚ

າ ջٙ՗Һٙ

an 20ᎄTigu ౪ೲ‫ټ‬ᔖ ։ਢџҺٙ

RLD OWO BARL

Golf 77TSI Йଢ଼௶᐀໠ٖቋ$22,490 1

Tiguan 125TSIЙଢ଼௶᐀໠ٖቋ$36,990 2

ѓߜ឴‫ݶ‬ᅘ

ŅŢůŪŦŭġŕųŪůũ ᎒ӑҡ

ŅŢůŪŦŭġŅŦůŨ ᎓ӑҡ

ıĵĴĴġĹııġķijĹ

ıĵijĶġIJĴĴġĶijı

Barloworld Volkswagen Glen Waverley 565 Springvale Road Phone (03) 9550 5800 ໠ٖቋѓࢂ஼‫ܒڙ‬಑έП߳ᓎ+ф౩୦າ+ӟ߆າ+‫ء‬ٙॶԩٙถิ଄າȂѓࢂGolfȂGolf Wagon ЅGolf GTIȞGolf R‫ڷ‬GTDଶѴȟ‫ڷ‬TiguanȂᎌҢܻ6Т30Рࠉᗊີ‫ٮ‬ඪ‫ءޟڥ‬ٙȄҏᓺඏॎგѫᎌҢܻএΡ៫ࡊȂ‫ٮ‬ϚҢܻࢇ‫ۺ‬Ѕٙ໥ີড় Ȅ1.ߴ᎛໠ٖቋᄇܻGolf 77TSIЙଢ଼௶᐀ϐѓ֤ߜ឴ᅘȂ‫ٮ‬ҐԤ‫ڏ‬тᒵᐅȄҏᓺඏॎგѫᎌҢܻএΡ៫ࡊȂ‫ٮ‬ϚᎌҢܻࢇ‫ۺ‬Ѕٙ໥ີড়Ȅ‫ٮ‬Ϛ૖ᇄ‫ڏ‬тᓺඏӓҢȄȄю୵‫ڷ‬ҺпӵBarloworld Valkswagen Glen Waverley ҥ2011ԑϤТ13РՍ 6Т30РȄ2.ߴ᎛໠ٖቋᄇܻTiguan125TSIЙଢ଼௶᐀ ӵBarloworld Volkswagen glen Waverleyٙ剰᎛୵‫ٮ‬Һп෈ ӵ2011ԑ6Т30РȄҏᓺඏॎგ ѫᎌҢܻএΡ៫ࡊȂ‫ٮ‬ϚᎌҢܻࢇ‫ۺ‬Ѕٙ໥ີড়Ȅ‫ٮ‬Ϛ૖ᇄ‫ڏ‬тᓺඏӓҢȄBarloworld Volkswagen glen Waverley ߳੼ӵӈդਢ໢ϱ‫ڥ‬ੑҏᓺඏ‫᠌ޟ‬ցȄ‫ء‬ٙф౩୦ጡဴLMCT443 LMCT443

26 Driveway


24-06-11 No. 218

ҏҤCivic Type R ‫ڷ‬Civic Si HatchϞ໢խн‫ؠ‬ԤӻЍ৯տȄᄇܻσӻኵ‫ޟ‬ዖӵ ᗊີ‫پޱ‬ᇳȂ‫ޱڍ‬ΪϷࣺխȈѴᢎࠉፏȃٙ٘ጣనࢺᄱȂΪϷಒӫު੉ଢ଼ΨᏰ Ȃ୲Ι‫ޟ‬ୢտ‫ܖ‬೨࢐٥षϚಠࣼ߯Ϛོี௨‫ޟ‬ȂᗴᙠுΪϷԁ‫ࡣޟ‬ٙߞȄӣਢ Ȃ‫ޱڍ‬ӵᎽᎻ‫ܒ‬૖ΰζΪϷ௥ߖȂӰԪөϛଽᆒѿൟ௰юҏҤCivic Si Hatch ೻Ι෡ٙ࠮ᔖ࿋ོШၶৠܾႀ‫ڗ‬Ⴑॎ‫ޟ‬᎛୵Ҭ኿Ȅ

Driveway ٙൢ ၎ٙ‫ޟ‬Ισ஼༖࣏৴՝‫ޟ‬Ԋ௶Ȅࡣ௶৴ාֲწџо‫׷‬᠒‫ܖ‬ᐌᡝܹညή‫پ‬ȂΙᗤ ᐇ௡Ϟή൷џоሆᚬӴᙽ඲࣏ҁ‫ޟۄ‬၆ၷު໢Ȃ‫ޱܖ‬ΡঈᗙџоցҢѺ60:40 ‫ޟ‬Ϸസྤଢ଼ᎬधѴёΰ᡹߯‫ޟ‬џЀ६‫ࡊॸ௶ࠉޟ‬৴ාȂо߯ᇧഅюџоܹညᡝ ᑖၶߝ‫ޟ‬ೲ‫ުޟސ‬໢Ȃԃߝႀ2.6Խ‫ޟ‬ፐ੏‫ݖ‬Ȅ

࢐ӵ՝ܻগභߣߖ‫ޟ‬ҏҤϴѧ़୽඼ྣႳᇧഅኅҡ౰‫ޟ‬ȄᇄCivic Type Rࣺխ ȂѺ‫ٺ‬ҢႫ੉օΨᙽө‫ف‬ಛȂߖ6ഀЙଢ଼ᡐഀ጑Ȅ‫ڏ‬ϱഋ‫ޟ‬၆ⰖࠌᇄType Rඁ нΙ዁ΙኺȂ೻‫ٺ‬ுᎽᎻ၎ོٙᡐுዅ፸ߨலȄࣺШܻంଢ଼ਢ‫ޟ‬ᛖีΨȂ၎ٙ ‫ݧ؁‬१ࣸ‫ܒݶ‬ȂӰԪЕᔝ෵Ս࣏Ѳच1.8Ѐ‫ݶء‬ЕᔝȂᗶณӣType RࣺШȂё ഀፐΨၶ৵Ȃծ‫ܒ‬૖‫ڷ‬ཐឈΙኺΪϷԁȈ௃0ёഀՍ100ϴ٨/ਢѫሯ8.6ऌȄԪ ѴȂџᡐ੉ߞ൐яᎈЕᔝ‫ޟ‬џᒯю‫ޟ‬ശσଢ଼Ψ࣏103kW/6300ᙽഀȂശσ‫ׯ‬Ψ ࣏174Nm/4300ᙽഀȄՍܻᐽ‫ݶ‬౥П७Ȃӵ‫ٺ‬ҢЙଢ଼ᡐഀ጑‫ޟ‬௑‫ݷ‬ήȂѿୢ๖ ӫଽഀϴၯᎽᎻȂૉ‫ݶ‬౥Ϛႆ6.9Ѐ/100ϴ٨Ȃᆗுΰ࢐Ϛᒿ‫ߒޟ‬౪ΟȄ Civic Si Hatchོள๝ձ๘‫ޟٹ‬ᎽᎻ፴໔ȄѺ‫ޟ‬୙࢜௴Ңഫգላ࢘ȂԤਝӴ෵ ЍΟᎪଢ଼‫ڷ‬ᏡॱȂࡣ᝚࢜ࠌ௴Ң‫ׯ‬ΨᖗజȂϚႆฒ፣࢐ӵ᝚௮‫ف‬ಛᗙ࢐ӵଢ଼ᄘ ᎽᎻП७഍‫ܒ‬૖‫ູڟ‬Ȅ Civic Si Hatch‫ޟ‬Ⴋ੉օΨᙽөฒ፣࢐௃ᙽө‫ޟ‬ᆠট࡙ᗙ࢐‫ي‬ԁ‫ޟ‬१໔Йཐ‫پ‬ ᇳ഍ᇄCivic Type RԤுΙШȂӔ଩ΰၼଢ଼࠮ᡐഀ‫ف‬ಛȂ၎ٙฒ፣࢐՗‫ٺ‬ӵ ॳᖐᘸᘸ‫ޟ‬໐؆ϴၯᗙ࢐࠲ѿଽഀΰȂ഍૖๝ϠᎽᎻ‫ޱ‬ԃᎽᎻω࠮ເٙૡ‫ޟ‬ ‫פ‬ཐȄ Civic Si HatchЧஷညᅸӴ‫ڎ‬രΟ౪ήࢺ՗‫ޟ‬ԊӒ၆ര‫ف‬ಛȂԃ٩ྤࠆٙ‫ف‬ಛ Ȃ‫ڙ‬ଢ଼ሄօ‫ڷ‬Ⴋυᛧۡ௡‫فڙ‬ಛȂϲএԊӒ੉᠄ȞѓࢂᛨԒԊӒ੉᠄ȟ‫௶ࡣڷ‬ ԊӒளඪᒺ‫ف‬ಛȄ

Driveway

27


Driveway ٙൢ

24-06-11 No. 218

Ẩᖯᆋᕎ㳸ᆌȞΙȟ

઱Փჲད

ҩь

ᄇܻ๘σӻኵτҡ‫پ‬ᇳȂ‫ء‬ٙΝ࢐ՌϏ‫ޟ‬಑ΠȶॷሥȷȂԃӣ‫ܘ‬υሯौ၆Ⴚ ȂٙυՌณζϚ‫ٽ‬ѴȄҩьюܻএ‫ٺܒ‬ณȂ൉᠍σПᙏघ‫ޟ‬೩ॎȇюܻΙ‫ٲ‬ ٘ᡝӰશȂ‫ؠ‬Ԥᒲ‫ݲ‬௥‫ڧ‬ӈդॷᆠॷਟ‫ڨޟ‬ၾȇӰԪȂҩьӵᐌႳLG‫ޟ‬ٙ υ‫ޟ‬ਢঐȂଶΟ߳ᜌٙϱ‫఼ޟ‬ዓϞѴȂ‫ܚ‬Ԥ‫ޟ‬၆ႺࠢϚႆѫ࢐Ιହરৠџ௵ ‫ޟ‬ҁԊ౮ᒥೝᘇӵΟϛ௡ᇃΰȇѪԤΙএᙠઽΟᓡϒાȃᕆાϒȃοॷᑥȃ ࿅ρॖΦȃωЫ‫ݔ‬ȃ٩ᡂᗷȃшႫᏢȃЙႫํ้Ѵюਡ՗҆രϞ‫ޟސ‬ȶԻ᝘ ጑ȷȄ ϚႆȂ೻ᡗณϚ࢐σಀ՗௑ȂᄂሬΰȂ๝དྷٙȶ‫⶛׸‬ȷ࢐Ιߞ᛺೚‫ڷ‬Ᏸ୰Ȃ ௃Ѵഋ၆Ⴚ‫ڗ‬ϱഋ၆ⰖȂ߆ኺџӻ๿‫ڹ‬Ȋࣺᄇܻ‫؁ܒظ‬ᖿ‫ءـ‬ٙѴഋ‫ޟ‬၆Ⴚ ‫߳ڷ‬ᎴȂτ‫؁ࠌܒ‬๿ಁܻ‫ء‬ٙϱഋ‫ޟ‬၆ⰖȂϬ‫רڋ‬ঈശӑौ‫ޟڗࣼپ‬൷࢐ȶ ৈυȷϛ‫ޟ‬ПөዺৈȄ ПөዺȂᇳᙏ൐ΟϚႆΙএ༫୼ȂณՄ೻հ࣏ȶѴѓ၆ȷ‫ޟ‬Пөዺৈ௃፴Ӵ ȃ᚟Փȃ߆઴้഍џоୈМണȂઍғࢅଔ‫پ‬Ȃ‫܁܁‬хΡಁ߆ᙔ༄Ȅࡸྱ௃ᆩ ΰᕣ၌‫ޟڗ‬՗௑Ȃᖂᡝ‫پ‬ᇳȂџоϷԙέσ᜸Ȉџདྷ࠮ȃԙዣ࠮‫ڷ‬ၼଢ଼࠮Ȅ

‫ޟ‬Ԥҽଢ଼‫ސ‬ЩҪȞ଑઴ȃය଻઴ȃߏҪ઴้ȟ‫ޟ‬Щ๗ৈȂင‫ڐ‬ਢ‫ۦ‬ঙരȂණӵ ЙϛਢȂԤΙᆍᇄՌณຮߖ‫ޟ‬ཐឈȂഏ‫ޟܒ‬ᏄΨϚငཎӴࢺ៩ࡾ໢ȄଶԪϞѴ ȂᗙԤΙᆍњ೽അ࠮‫ޟ‬ПөዺৈȂϚ൐൐஠њ೽ყਰӟᇧӵΟৈ७ΰȂՄи໌ Ι؏஠ҳᡝ‫ޟ‬њ೽‫ޖ‬ୋ‫ޢ‬௥၆ӵΟПөዺৈΰȂ੫տ࢐Ι‫ٲ‬њ೽‫ל‬ຫԃhello kitty‫ڷ‬ѬֆШȂҥܻՌ٘‫ޟ‬ȶࠢถਝᔖȷȂࣺ࿋‫ڗڧ‬ᗩདྷ‫ߔ᠍ڷ‬Ȅ ԙዣ࠮‫ޟ‬Пөዺৈкौ‫ޟ‬੫ᘈᡝ౪ӵ؅፴‫ڷ‬ᖁӫώ᛺ΰȂΙૡо๛๗‫ڷ‬Ҫ८࣏ кौ؅ਟȄ๛๗؅ਟࣼΰўᄔᡗິ੉Ȃծ࢐ШၶৠܾᑑཬȂ‫ٺ‬Ңჰ‫ڼ‬Шၶ฻Ȃ ӵҢႆΙࢲਢ໢ࡣџ૖ю౪ৈ٘ߒ७යሻՓᐩϚϺ‫ޟ‬୰ᚠȂӵᒵᐅਢौՃኌ‫ں‬ ӒȄՄҪ፴‫ޟ‬ПөዺৈࠌࣺᄇШၶ๖ᄂञҢȂόՀҪ‫࢙ޟ‬೺‫ڷ‬вҪ‫ޟ‬ಜᄂ഍џ оӵᎽٙਢ‫ޟ‬ΙණΙᙽϛཐ‫ڧ‬ઍϸȄ ၼଢ଼࠮‫ޟ‬ПөዺৈкौԤ‫ݱݾ‬༭ਟ‫ڷ‬೺ᐜጲ‫ڍ‬ᆍȄ੫ᘈӵܻՓி‫ޟ‬ᘀ݂ȂᄇШ ஼੨Ȃए౪Ιᆍၼଢ଼‫ޟ‬ᐭ௑ȄӵПөዺৈΰ‫܁܁‬ᗙԤΙএএωω‫ޟ‬एଔ‫ސ‬ȂҢ ‫پ‬٩ྤȂष࢐དौ੫տଡؑၼଢ଼ཐȂᔜΰᎽᎻЙৈࠌ‫؁‬ԤᗉٙЙ‫ޟ‬ཐឈȄ

џདྷ࠮‫ޟ‬Пөዺৈ‫ޟ‬೩ॎཱིᑗȂ߯ց‫ڷܒ‬๲ᎌ‫ܒ‬ζሳџᢎȄ౪ӵѿ७ΰலَ

The Volkswagen Jetta. AӪ៮एᡗௌ‫ܒޟ‬ਿȂ౪Ϭ‫ܚ຺ސ؁‬঄ vehicle as individual as you are, now even more affordable.

6.99%* p.a BURWIN

On all new and demonstrator Jetta ӒཱིЅҰጒJetta‫ء‬ٙȂ џܻ6Т30Рࠉпၼ in stock delivered before June 30, 2011. Burwin Volkswagenᐿড়ᓺඏȂ᠍ߔ։РᒵᗊЅࢥၚȂ୵‫ׇ‬։Х This offer is exclusive to Burwin Volkswagen. Enquire today about this limited time offer. ፜։ᖒ๜Eric SinࢿӑҡȂႫၗ9724 8230 Contact Eric Sin on 9724 8230 and experience the Burwin difference from an award-winning team. ᒑ٘ᡝᡛBurwin Volkswagen‫ޟ‬ᕕዩ݈୛

Burwin Volkswagen 700 Burwood Hwy, Ferntree Gully Ph: 9724 8230 www.burwinvw.com.au

Contact Eric today finance@burwinvw.com.au

Contact Chris today passenger2@burwinvw.com.au

Burwin VW – 1958ԑഺҳ‫ޟ‬Ղԅဴ Burwin VW - Est 1958

2008Ѕ2009ԑӒ୽᎛୵ࠅॖ National Dealer of The Year 2008 & 2009 2010ԑӒ୽୦୛‫ء‬ٙ᎛୵ࠅॖ 2010 National Commercial Dealer of The Year

*Available to approved Business Applicants of Volkswagen Finance** on a commercial hire purchase or finance lease for all new and demo Jetta models in stock, and while stocks last. Offer ends June 30, 2011. Full conditions are available on application. Fleet, government and rental buyers are excluded. Standard fees and charges apply. **Volkswagen Finance is a trading name of Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. LMCT8766

28 Driveway


ᓸ஼ٙ٘ᆰও

東驅汽車維修中心

DRAGON PANEL WORKS P/L Δቨ೩фൢӨσ߳ᓎષ፫ ΔRACV,AAMI,ALLIANZ,GIO,HOTLINE Δ߳ᓎও౩෈ԤфҢٙȂՌଢ଼ȂႱघ ΔԊ௶24ωਢܴٙ Δடཾᆰওٙ٘࿦ኡȂቢ‫ݶ‬ ΔӒཱིӑ໌≎ᅘ‫ڷܘ‬፡ᅘ‫ܘ‬ ΔӒཱིႫသ፡Փ‫ڷ‬छ୽ PPG ≎ᅘ ΔԊ၆ইٙႪႀ‫ڷ‬ٙ٘߳៖៑ Δٙๅ٩ᡂጰ‫ڷ‬R.W.C.݈୛

Wilson Tang 0438 268 068 Δ Maggie 0439 369 972

F5/5 Sherwood Court, Wantirna South 3152 (Melway 64B11) Tel: 03-9887 3688 Fax: 03-9800 3688

ᑹ ܿ ٙ ٘ ও ౩ ϛ Ж

Hightune Automotive Services VACC Member & Licensed R.W.C. Tester

‫׬‬೚டཾȂ‫פ‬௦ׂ࿋ ‫ڥ‬ቋϴၾȂ߳ມᅖཎ ɖ!ཱིᙟٙᆰও߳Ꮄ!

ɖ!‫׽‬၆ᗗᎪȂྷٙ‫ف‬ಛ

ɖ!ີ፲ᡛٙൢ֙ЅюR.W.C.ા!ɖ!‫ء‬ٙႫသᔮกЅᆰও ɖ!ᔮࢥЅᆰওABSࠆٙ‫ف‬ಛ

ᓺඏ෈ϱ ᆇԸ఼ࢿႫυ‫فݶء‬ಛ Carbon clean fuel injection system

ĥijıı

ԃႄᆧࡨ‫!࢈ٱ‬џԊ௶ܴ݈ٙ୛!ϲЈᕊཾȾ࢑෈ΙՍϲȿ Factory 5/7 Woodbine Court, Wantirna South VIC 3152 ᎑ߖᒛᩧKnox Cityᗊ‫ސ‬୦ൟ(Melway 64 C11)

 03 9887 0166 / 0408 128 808 email: hightuneauto@hotmail.com

HING CHEONG PROFINISH Accident Repair Centre

டও࿦ኡȂႫသ፡Փቢ‫ݶ‬ ቨ೩‫ڍ‬এӑ໌≎‫ܘݶ‬

фൢ‫ܚ‬Ԥ߳ᓎ டΡ‫ڞ‬օ၌‫ؚ߳‬ᓎᜲᚠ

ও౩෈ϱȂඪ‫ټ‬ջາվ੉ȃॳ‫ݶ‬ᬠфҢٙ* ငᡛᙴ൲ȃቋᓀϴၾȃᓺ፴݈୛ γඏ៫֯џᕕҗδ߳Ң

*ߣளనӇ 24ωਢܴ݈ٙ୛

ᆠ೽ဃᇭȃ୽ᇭȃዘᇭ ߜ᜞ᇭȃ़ᇭ

Ӵ֭Ļ15 Pilgrim Court, Ringwood, VIC 3134 ႫၗĻ!9873 1886 Hak Kouch 0408 336 388

ầ↊ᯇ !!!!!!ጰᐹ᝸ᵬᛵᑀᖯᅞ ầ᛹῔ !!!!!!᲌ỉᴷᑨᛵᾦ⌓Ầ⛞ᅞ 澳洲最新最全的華人《車報》。請登錄網站

Driveway

29


᝘଻੫Փ‫ޟ‬଒ࢇԑ࡙ The BMW 118i Sports Hatch ೿ઍҪ৴ාȂᙢ߃

$39,900

ଔ ໠ٖቋ 1*

The BMW X1 sDrive18i

$49,900

The BMW 320i Sedan ೿ፏ࢑Ᏺ૞Ȃ᭢੉σᐷ ଔ ໠ٖቋ 2*

$59,900

The BMW 520d Sedan ᠍ߔॏᗊ ଔ ໠ٖቋ 3*

$89,900

ଔ ໠ٖቋ 4*

ኊࣆՐຕӒ࣏༟‫ܕ‬ఋភ୺ߞྲ੠຀Ȃપᓴߞភ୺‫ڀ‬ԕҒ‫ף‬ϞԺ༵પኊᔹ෎Ȅ ԯփᏼ༿ԩЙໍཇߞភ୺Ȃ‫ـ‬Ҫ࣏֩ј‫ݙ‬фȄ᎛ᆽ‫أ‬ᏼᗜԧ Bib Stillwell൘ԕ࢈ᓴᘉȄ

ᐠོᜲഇ ੫ቋᓺඏՍϲТ‫߯ۻ‬๖‫؂‬ Allan Lam ‫ݓ‬ӑҡ 0433 218 387

଒ࢇԑ࡙σ఼ೲ Land Rover ՐຕЂ౻റȂ࠮࣏ӎՐ൵ᇟ௾ߞ‫ژ‬ᐪಽ‫ڰ‬ȄҒࣁԑ።Land RoverфRange Roverྲ‫ژ‬фӯፑ‫ژ‬Ȃൌѽ൵ᔹ෎ߞ ኊᓿҍழȂழ؆‫׈‬ѤȄᔹ෎ง֌6ѡ30џѤȄ

30 Driveway


Ⴍց౥Δฒ३֜ЕΔ

ց਀

ᗙ෡෈

‫ޟ‬п෡ᒵᐅȂᎌҢܻ‫ܚ‬Ԥ

኏ኌ

ԑϱ

ӒཱིЅҰጒ‫ء‬ٙ

౪ӵ࢐ശ‫ׇ‬छ‫ޟ‬ਢ‫ړ‬᏿ԤΙᎄӒжࣨശ঄ு᏿Ԥ‫ءޟ‬ٙȄ ፜ᘲ។

ᔹ෎Ꮛӡ‫ݺ‬ԑྲфӯፑ٠‫ژ‬Ȅ0ʦߞ‫׀‬ತᏋӡ‫ݺ‬঵24ৎѡȄ 50ʦ‫࣏ࠛܠ‬ੲᑂᘉ໴ኊ੾۶၃Ꮪ஥Ⴛ୙໱Ȅ᏶ϭߞ50ʦ‫ݺ‬24ৎѡࢢЖቮᜳѾȄ‫ێ‬ҁ໱ӡҒࣁ٠‫ژ‬ໜҊ໱ȂԞࠅກȂCTP۶ৄ໷Ӧ᎛໱ӡຈ༷ҩ֖ᜳѾȄৄ໷ҪᏋӡ‫ݺ‬၃Ӥ Jaguar Financial Services Australia Pty Ltd‫زݙ‬৞ߞ஥྽ᠪࢉȂ‫ڭ‬௄‫ܠݺ‬ง‫ݑ‬Ꮃߞ໷ภᘉ໴ў੯Ȅᡌࠓ஥྽‫ژ‬༤໴ਛࣤ႙ȄࢷՅറ‫ڻ‬ᕕ༓փ‫ܠ‬Ȃ‫ݙڭ‬ᘉ໴‫ژ‬ᏃӅ༷‫ݺ‬4ѡ1џ֌6ѡ30џаӹѾўҞգႤ੾ᖔఀϯগᔹ෎Ȅ

ԆೲσҺܾ ଒ࢇԑ࡙σႍᇽ

Ӓጣཱིٙ੫ඏ໠ٖቋ

Ӓጣ!! ֯ᕕኅቋӱ㔳ᓺඏ* ፜։ᅾ‫פ‬ॏᗊȂ୵‫ׇ‬։Х ! ԑӒᐬࢸശ‫ٹ‬᎛୵ф౩୦

*ኅቋӱ㕞ᓺඏࡸ࡚ដႭ୵ቋਿՄॎᆗȂѫᎌҢܻ୤Ϡҏॎგ‫ޟ‬ф౩୦Ȃ‫ܻٮ‬2011ԑ6Т30РࠉᗊີЅඪ‫ڥ‬Ȅҏᓺඏॎგ‫ٮ‬Ϛ૖ᇄ‫ڏ‬тॎგӣਢ‫ٺ‬ҢȄ

Drive-way

31


ϧቄ࢐Ѵ༘‫׹‬ၥȉ དቨёௌᄇѴ༘ѿൟ‫ޟ‬ᇯᜋȉ Ґ૖‫װ‬ණҺܾ‫ޟ‬ԁਢᐠȉ དΟ၌ၭӻᜰܻѴ༘‫׹‬ၥ‫ޟ‬ၥଉȉ

Easy ForexᖒЙߜᓀܲശཱི௰ю‫ޟ‬έЈѴ༘፞แȂ๖ӫΟϷ ‫ݙ‬ৱӻԑ᝘ິငᡛ‫ޟ‬๖වȂ࢐ௌଔ؏Ѵ༘Һܾ‫ޟ‬ுΨօЙȊ

ԪѴ༘Һܾ፞แᆣӫѲഋϷ-ϱৠ࣏Ᏸಬ‫ޱ‬ඪ‫౏ټ‬Σ‫ޟ‬ၥଉȂ Ᏸಬ‫ޱ‬ζ஠೽ႆԪ፞แᕣ၌‫؁‬ӻѴ༘Һܾѿൟ݂ස‫׹ޟ‬ၥП‫ݲ‬Ȅ

Ѵ༘Һܾ፞แବᄇ‫ޟ‬кौ኿ᚠ 2ȈѴ༘ѿൟ‫ޟ‬அᙃ‫ޣ‬ᜋ 3ȈѴ༘ѿൟ‫ޟ‬அҏ७Ϸ‫ݙ‬ 4ȈѴ༘ѿൟ‫׬ޟ‬೚७Ϸ‫ݙ‬ 5Ȉ೩ॎՌϏ‫ޟ‬Һܾ‫ف‬ಛоЅᄂᏽҺܾ кᖿΡȈߜᓀܲင౩оЅϷ‫ݙ‬ৱ!Eric Gao

+՝ညԤ३ȂഀഀൢӪȊ

፞แР෈;! 7Т2Р ࢑෈ϲ! ! ! 7Т9Р ࢑෈ϲ !! ! ! 7Т11Р ࢑෈Ι ፞แਢ໢;! 10am - 4pm ! ! ! 10am - 4pm !! ! 6pm-8pm ፞แӴᘈ;! ߜᓀܲϴѧ ߜᓀܲϴѧ Level 10, 342-348 Flinders St Level 10, 342-348 Flinders St Melbourne VIC 3000 Melbourne VIC 3000 ! ! ! ൢӪ‫ڷ‬ᒚၚႫၗ; ! Easy Forex 02 9238 0260 & ߜᓀܲ!03 9009 8818 ൢӪ‫ڷ‬ᒚၚ໏Ӈ; ! Leo@easy-forex.com & info@baomoney.com.au ‫؁‬ӻ၏௑፜ࢥࣼߜᓀܲᆩ֭; ! www.baomoney.com.au

LC0506-0326

*Easy Forex!ࡊИџջາ୤ёԪέЈѴ༘Һܾ፞แ དΟ၌‫؁‬ӻԤᜰ፞แ‫ޟ‬ၥਟȉ፜मႫ02 9238 0260ࢥၚ

Sameway Leisure《同路人優悠版》242期  

《同路人優悠版》為同路人雜誌副刊,主要關注娛樂,旅遊,體育,並提供豐富實用的墨爾本華人社區生活服務訊息,分類廣告。

Advertisement