Page 1

Merdiven C DETAYI

B DETAYI

A DETAYI

B DETAYI

A DETAYI

Zemin D DETAYI 2006010517025

2006010517025

Tarih 05.12.2010

2006010517025

Tarih 05.12.2010

1

Kontrol St. Kontrol

05.12.2010

1

Kontrol St. Kontrol Resim Nr.

2

80 2 72 22 1 2 56 10 2 1 64

U Profil h=90, b=90, L=25600 U Profil L=1200, h=180, b=70

Feder a=90, b=90 L Profil 120*10 Sac Levha 3300*660*4.8 Sac Levha 1200*210*4.8

2006010517025

TS ISO 7411 SMT.84 TS 910/2(DIN 1025) TS 912(DIN 1026) SMT.83 SMT.82 SMT.81 TS 910/2(DIN 1025) TS 908(DIN 1028) SMT.80 SMT.79 Resim Nr. Standart Nr.

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Nr.

10.8 Fe42 Fe42 Fe42 BETON BETON Fe42 Fe42 Fe42 Fe42 Fe42 Malzeme

Tarih 05.12.2010

Kontrol St. Kontrol

1 Resim Nr.

--------------

ANTET

-------------------

----------

-------------------

A DETAYI

US.ADTY

2006010517025

Tarih

05.12.2010

1

Kontrol St. Kontrol Resim Nr.

4

B DETAYI

US.BDTY

Tarih

1

Kontrol St. Kontrol Resim Nr.

8

C DETAYI

US.CDTY

Resim Nr.

8

D DETAYI

US.DDTY

KOPRU  

CELIK KOPRU

Advertisement