Page 1

Informatiekrant over de vernieuwing van de Indische Buurt

nr. 20 oktober

2013

Duurzaam doen De Indische Buurt wordt steeds duurzamer. Doet u mee? Laat u inspireren op pagina 3.

Grote torens De hoogste speeltorens van de buurt staan op het Makassarplein. Het plein is bijna klaar. Zie pagina 2.

Nieuw in de Javastraat Betaalbare cadeautjes met een Chinees tintje koopt u bij Rongsen. Lees verder op pagina 4.

Etalage zoekt kunstenaar Het Samen Indische Buurt wijk­

kantoor aan het Atjehplein heeft een prachtige grote etalage. Woont of

werkt u in de Indische Buurt en wilt u uw kunst in de etalage plaatsen? Stuur dan een e-mail naar wijk­ beheerder Rita Naumann via

wijkbeheer@samenindischebuurt.nl.

Opknapbeurt Rumah Kami Buurtcentrum Rumah Kami aan het Makassarplein wordt vernieuwd.

Op 31 oktober van 16 tot 18 uur kunnen buurtbewoners en gebruikers van

het gebouw vertellen wat zij mooi

of lelijk vinden aan het ontwerp en wat zij nog missen. Reageren via

Lien en Riekie Boot met Asha Mangroelal-Baldew en Atem Baldew van de Flevo Supermarkt.

Flevopoort is open! Flevopoort. Dat is de naam van het nieuwe dienstencentrum bij de Flevoflats. Alle buurtbewoners, jong en oud, zijn hier welkom.

organiseren’, vertelt Bertine Spijkers van

zegt Mangroelal-Baldew trots. ‘Bewoners

helpen we daarbij. Zelf bieden we ook activi­

kunnen van alles bij ons kopen. Verse groente,

Het was een grote verbouwing die lang duurde.

informatiebijeenkomsten: noem maar op.’

Maar nu is het zo ver: het dienstencentrum onder de Flevoflats is klaar. Ymere maakte

er, mede met subsidie van het stadsdeel, een

plek van voor iedereen uit de Indische Buurt.

Ouders en kinderen

Wat meteen opvalt als je aankomt bij

Flevopoort, is het nieuwe restaurant naast de ingang. Iedereen is er welkom voor een kop koffie, een maaltijd of een ijsje. De

hele dag komen er vaders en moeders met

kinderwagens voorbij. Want binnen is het Ouder- en Kindcentrum, waar alle baby’s

en peuters uit de buurt op controle komen.

Ouders kunnen er terecht met vragen over

welzijnsorganisatie Civic. ‘Als ze willen, dan teiten aan, Nederlandse les, yoga, budget­­ trainingen, dansen, computerinloop en

Flevopoort is een plek waar bewoners terecht kunnen met al hun vragen over wonen,

welzijn, zorg, gezondheid, geld, werk, opvoeden en opgroeien. Het is het wijkservicepunt voor de Indische Buurt. ‘Civic is hiervan de gast­ heer of gastvrouw. We geven de mensen informatie en verwijzen ze door naar de

juiste instanties. Ook verzorgen we het maat­

schappelijk werk voor de Indische Buurt’, zegt

van het Flevohuis én mensen uit de buurt

melk, brood, gebakjes, maar ook ansichtkaar­ ten en bloemen. We willen ook Surinaamse

broodjes verkopen.’ Net als in de oude winkel

mogen mensen ook gewoon langskomen voor

Supermarkt

wonen. Het is leuk dat andere buurtbewoners

hier ook komen, het zorgt voor een goede mix.’

markt, een huisartsenpraktijk, een kapsalon,

van Asha Mangroelal-Baldew en haar man.

officiële opening van Flevopoort. Tijdens deze

achterblijven. De Eerste en Tweede

Atjehstraat krijgen een nieuwe inrich­ ting. Ook knapt stadsdeel Oost het

speelplein naast het postzegelpark op.

Ook de Menadostraat krijgt een post­ met kleurige bloemen, fruitbomen, kruidenplanten en plantenbakken. Ook komen er meer fietsenrekken. Meer informatie? Kijk dan op www.postzegelparken.nl.

drankjes.

via www.samenindischebuurt.nl,

voor kinderen en natuurlijk lekkere hapjes en

een fysiotherapeut en een pedicure. En een

Veel mensen kennen hen al; tot voor kort

een woning in de Flevoflats? Neem dan contact

doen is. ‘Buurtbewoners kunnen er zelf iets

‘De nieuwe winkel is hartstikke mooi geworden’,

hadden ze hun supermarkt in de Niasstraat.

het Atjehplein kan de omgeving niet

Volg ons online

Informatie over Flevopoort via

grote activiteitenruimte waar van alles te

Nu het postzegelpark is aangelegd op

nieuwe dienstencentrum. Met muziek, vermaak

Nieuw in Flevopoort is de Flevo Supermarkt

Wat biedt Flevopoort nog meer? Een super­

Speelplein Atjehstraat

zegelpark. Het park krijgt veel groen

voor ze om zelfstandig te kunnen blijven

feestelijke middag kunt u kennismaken met het

de gezondheid of opvoeding van hun kind.

mogelijk mee in het ontwerp.

alles dicht bij huis, dat is heel belangrijk

Mangroelal-Baldew. ‘Ouderen hebben hier

zorg nodig hebben, zelfstandig in de buurt steuning krijgen vanuit Flevopoort.

Oost nemen de adviezen zoveel

poort is een aanwinst voor de buurt, vindt

Op zaterdag 9 november vanaf 14 uur is de

kunnen blijven wonen omdat ze onder­

kan ook. De Alliantie en stadsdeel

Postzegelpark Menadostraat

een praatje. ‘Dat vinden we gezellig.’ Flevo­

Spijkers. De Indische Buurt is een woonser­

vicewijk. Dat betekent dat mensen die meer

facebook.com/samenindischebuurt

www.ymere.nl/flevopoort. Geïnteresseerd in op met verhuurmakelaar Daniëlla Gabriël: T 088 000 89 00.

Volg Samen Indische Buurt online

Facebook en Twitter: @indischebuurt. Samen Indische Buurt heeft ook een digitale nieuwsbrief. Wilt u hem ontvangen? Mail naar

samenindischebuurt@oost.amsterdam.nl.

Samen Indische Buurt

oktober 2013

1


E R K Terug naar een opgeknapt huis inW uitvoering Het woonblok aan de Karimata-, Nias- en Boetonstraat is straks weer als nieuw. Bewoners mogen na de renovatie terugkeren. Zo ook Theo Vogelaars. Hij woonde 26 jaar in de Karimatastraat. Nu woont hij tijdelijk in de Halmaheirastraat. ‘Ik zat niet te

wachten op de renovatie en een verhuizing, maar met deze

wisselwoning heb ik het wel getroffen’, zegt Vogelaars. ‘Het is een zonnig huis aan een brede straat. Daardoor kijken mijn overburen niet direct bij me naar binnen.’

Maatwerk

Eigen Haard renoveert 53 sociale huurwoningen, waarvan

Nieuwbouw Insulindeweg

Op de hoek Insulindeweg/Celebesstraat, bij het Muiderpoortstation, komt een nieuw gebouw in de stijl van de Amsterdamse

School. De Alliantie bouwt er 30 sociale

huurwoningen, 19 woningen voor midden­ inkomens, 3 vrije sector huurwoningen en

49 koopappartementen met parkeerplaats.

Een deel van de begane grond en eerste ver­ dieping verhuurt de Alliantie waarschijn­ lijk als bedrijfsruimte en horeca.

6 rolstoelwoningen. Er zijn ook ruimere woningen voor gezinnen. De woningen worden van binnen en buiten grondig opgeknapt en gaan van energielabel G naar A/B.

Alle bewoners moesten voor de renovatie hun huis verlaten.

Daarbij biedt Eigen Haard zoveel mogelijk maatwerk. Dat heeft

Vogelaars ook gemerkt. ‘Wonen staat bij mij niet op nummer één. Voor mijn werk ben ik toch veel van huis. Maar ik wil wel weten waar ik aan toe ben. Bij mijn vaste contactpersoon kan ik altijd terecht met vragen. Hij vertelde me dat ik waarschijnlijk al in De woning van Theo Vogelaars wordt gerenoveerd.

november kan terugkeren.’

Kruising Muiderpoort

Het stadsdeel maakt de kruising Insulinde­ weg/Celebesstraat bij het Muiderpoort­

Nieuwe oplossingen zoeken

station veiliger en overzichtelijker voor alle weggebruikers. Ook krijgen blinden- en

slechtzienden beter toegang door speciale geleidelijnen op de stoep.

In februari vond de Week van de Indische Buurt plaats. Zo’n 500 buurtbewoners gaven hun mening over de buurt. Hoe gaat het nu verder? ‘Veel van wat de bewoners zeiden herkennen we’, zegt Firoez

Azarhoosh van de Indische Buurt Community. ‘Dat er meer werk

nodig is bijvoorbeeld, dat er armoede is en dat mensen meer groen

willen.’ Het zijn onderwerpen die al een plek hadden in de plannen

Opknapbeurt Piramide

voor de buurt. ‘Het was fijn om te horen dat we op de goede weg zijn’, zegt Martine Koehein, gebiedsmanager Indische Buurt bij stadsdeel Oost.

Nieuwsgierig

Nieuwe geluiden waren er ook. ‘Wat opviel’, zegt Azarhoosh, ‘was

dat mensen nieuwsgierig zijn naar elkaar. Er is de laatste jaren een wij-gevoel ontstaan in de Indische Buurt. Daar gaan we iets mee doen. We willen sociale netwerken bouwen die ook zonder geld

blijven bestaan. Samen met het stadsdeel en de woningcorporaties

zoeken we nieuwe oplossingen voor oude problemen.’ Die zoektocht

Makassarplein bijna klaar Het zijn zonder twijfel de grootste speeltorens van de Indische

Buurt: maar liefst 9 en 11 meter hoog. De kinderen moeten nog heel

even geduld hebben voordat ze erin kunnen klimmen. Als alles goed

gaat, is het Makassarplein eind oktober klaar. Natuurlijk komt er ook een grote opening. Zet het vast in de agenda: zaterdag 16 november feest op het Makassarplein.

Het Piramide-woonblok aan het Sumatra­ plantsoen, de Sumatrastraat, Tidorestraat

en Molukkenstraat ondergaat een opknap­ beurt. Kozijnen, ramen en deuren aan de buitenzijde van het gebouw worden

geschilderd en het voegwerk van de gevels gedeeltelijk vervangen. Het woonblok telt

177 woningen, voornamelijk huurwoningen van Ymere maar ook koopwoningen.

is volop bezig. ‘We bekijken bijvoorbeeld of wijkondernemingen van bewoners diensten van het stadsdeel over kunnen nemen.’

Ondertussen helpt de mening van bewoners al bij kleinere beslis­

singen. Koehein: ‘We weten dat veel bewoners een groenere buurt willen. Daar werken we dus graag aan mee.’ De Week van de Indi­ sche Buurt werd georganiseerd door de bewonerscommunities in de Indische Buurt, stadsdeel Oost en de woningcorporaties.

Riouwstraat en Insulindeweg

Eigen Haard renoveert volgend jaar zestien woningen aan de Riouwstraat en de Insu­ lindeweg. De fundering wordt vernieuwd en de binnen- en buitenkant wordt opge­

knapt. De woonwensen van de bewoners

Makkies verdienen? Jenny Elmont: ‘Ik begeleid ouderen naar de dokter of de supermarkt. Zo voelen ze zich veiliger op straat. Soms doe ik naaiwerk voor

bewoners van het Flevohuis. Ik krijg niet alleen Makkies, maar ook waardering. Dat is fijn. De Makkies spaar ik voor een boottocht of

een film in Studio K.’ Ook Makkies verdienen? Kijk op www.makkie.cc voor meer informatie.

2

Samen Indische Buurt

oktober 2013

worden meegenomen in het renovatieplan. Na de renovatie voldoen de woningen weer aan alle eisen van deze tijd.


eteren van rb ve et h j bi k ij gr an el Duurzaamheiduuisrtb. Het stadsdeel, woningcorporanties de Indische Biedereen draagt een steentje bij aa en bewoners: ieu. Doet u ook mee? een beter mil

‘De lichten stonden altijd aan’ Besparen, dat kun je wel aan studenten overlaten. De studenten van Myplace (de Berlageblokken aan de Javastraat bij het Javaplein) vonden dat hun servicekosten duurzamer besteed konden worden.

Ledverlichting

‘We betaalden allemaal 6 euro per maand

aangaat als er iemand is.’ Verder werden de

voor satellietschotels die niemand

gebruikte’, zegt Arjan Weterings. ‘In totaal bijna 10.000 euro per jaar!’ De studenten vroegen Ymere dat geld te gebruiken om

het gebouw duurzamer te maken. ‘Ymere was blij met ons initiatief en wilde graag meewerken.’

Ook besparen?

Een hoge energi ereken ing of ee n won ing die moeilijk war m wordt? Het Wijk st eu npunt Wonen Oost he lpt, bijvoorbee ld do or verbeter ingen aa n te vragen bij de verhuu rd Wijt tenbac hstr er. aat 34 hs, T 020 46 2 03 30 , w w w.oost wswon en.nl. Pa rtic ul ie re eigena ren ku nnen subsid ie aa nv ragen vo or een groen da of groene geve k l. Er is ook subs id ie voor won ing­ isolatie en dubb el glas. Kijk op de website va n stadsdeel Oost of bel T 14 020.

Er kon heel wat verbeterd worden. ‘De lich­ ten in de trappenhuizen stonden dag en

nacht aan’, herinnert Thijs Koolmees zich. Net als Weterings is hij afgestudeerd en

inmiddels verhuisd. ‘Nu is er ledverlichting en zijn er sensoren zodat het licht alleen ketelinstellingen aangepast, een aantal

plekken geïsoleerd en kwamen er zonnepa­ nelen voor de verlichting van gemeen­

schappelijke ruimtes. ‘Ook heeft elke woon­ eenheid van vier studenten een slimme meter gekregen’, vertelt Weterings. ‘Op internet kunnen ze hun verbruik zien.’

Arjan Weterings en Thijs Koolmees op het dak van Myplace.

Weggooien is zonde In de tuin van de Meevaart staat een fiets ondersteboven, binnen werken mensen aan hun lievelingskledingstuk,

meubels en apparaten. Hanna Haspels en Ante Wessels (rechts op de foto) buigen zich over een laptop. Met hulp van technicus Tonke schroeft Hanna hem open, tot ze bij de ventilator is.

Daar vist ze de boosdoener tevoorschijn: een grote pluk stof. ‘High five!’, roept Tonke. ‘Mensen mogen met alles langs­ komen’, zegt hij. ‘Radio’s, magnetrons, audioapparatuur, Vincent de Jong en zijn buren willen meer zonnepanelen in de Balistraat.

Zon op de Balistraat

alles kan.’ Grote spullen zoals een wasmachine ook? ‘Ja hoor, dat is leuk!’

Repareer kapotte spullen gratis in het Repair Café in de Meevaart op woe 16 oktober van 14-17 uur of za 26 oktober van 13-16 uur. Kijk voor meer data op www.repaircafe.nl/amsterdam-oost.

Op de fietsenstalling in de Balistraat staan zes zonnepanelen. Het is een initiatief van de bewoners, want zonne-energie heeft veel voordelen.

De Alliantie heeft het gebouw zo duurzaam en energiezuinig mogelijk opgeknapt. Alle woningen voldoen aan label A: de hoogste

energiestandaard. Ook werd bij de renovatie

1.250 kilowattuur op’, vertelt Vincent de Jong van de bewoners­

zo min mogelijk afval geproduceerd.

stuurgroep. Ter vergelijking: een gemiddeld Nederlands huishouden gebruikt 3.500 kilowattuur per jaar. ‘Na een slecht voorjaar maar

Goed geïsoleerd

goede zomer gaat het helemaal volgens onze verwachtingen.’

‘Er is een ventilatiesysteem dat aanslaat

als er teveel CO2 in de lucht zit. De lucht­

Op alle daken

kwaliteit is heel gezond’, vertelt Van der Moer,

De Jong en andere bewoners maken zich sterk voor zonnepanelen

die op drie hoog woont. De lichtkoepel in het

op alle daken van de Balistraat. Zodat ieder huishouden straks kan

de bewoners niet tot de overheid iets doet of de energieprijzen nog hoger worden. ‘We nemen zelf onze verantwoordelijkheid om

duurzame en schone energie op te wekken. Dat is beter voor het milieu én onze portemonnee.’

De Balistraat zoekt bewoners om samen een coöperatie op te richten die zonne-energie opwekt. Voor meer informatie:

balistraatamsterdam@gmail.com of google op ‘Balistraat milieustraat’.

Tim van der Moer woont in het duur­ zaam en energiezuinig gerenoveerde woonblok Gorontalo aan het Makassarplein. ‘Hier wonen is een verademing.’ huis. Een heel verschil met Gorontalo.

de elektrische deurdranger. ‘Sinds oktober 2012 leverden ze ons al

zuiden. Het is doodzonde als we ze niet gebruiken.’ Daarom wachten

Een gezonde verademing

Hiervoor had Van der Moer een oud en tochtig

De zes zonnepanelen geven energie voor onder andere het licht en

delen in de zonne-energie. ‘De daken zijn plat en gericht op het

Tim van der Moer: ‘De lichtkoepel geeft licht en warmte.’

Genoeg van al die plastic tasjes? Bij de Haak-In worden ze gerecycled Ontdek de mogelijkheden van haken met plastic tassen. Molukkenstraat 68-70 www.haakin.nl

pand en de hoge ramen geven veel warmte

van de zon. De woningen zijn goed geïsoleerd. Dat bespaart energie, is lekker warm én Van der Moer heeft nooit geluidsoverlast. ‘Laatst hadden mijn buren een housewarming met

de volumeknop op tien maar daar merkte ik

niets van.’ Hij vervolgt: ‘Door de zonneboiler kunnen we duurzaam warm kraanwater

opwekken. Het is goed voor het milieu en het kost me niets! Ik merk nu al dat ik minder energie verbruik.’

Samen Indische Buurt

oktober 2013

3


Nieuw in de javastraat

Een vleugje Chinees

ken de indische buurt

Wie op zoek is naar een leuk en betaalbaar cadeautje zou eens moeten kijken bij Rongsen in de Javastraat. Bing Chen opende haar winkel in juli. De slingers hangen nog aan

het plafond, in vrolijk rood, groen en blauw. ‘Misschien laat ik ze wel hangen, het ziet er gezellig uit.’ Bij Rongsen vind je cadeaus en huis­ houdelijke artikelen, vooral uit China. ‘Ik verkoop spullen die je in Nederland niet vaak ziet en de prijzen hou ik zou laag mogelijk.’

Poederdoosjes

Het is een winkel waar je uitgebreid kunt rondsnuffelen. Van kunst­

Prijsvraag

bloemen tot rijk versierde poederdoosjes, van keukengerei tot feest­ maskers en kinderspeelgoed: je vindt er werkelijk van alles. ‘Ik zorg

ervoor dat we steeds iets anders hebben.’ Het bevalt Bing Chen goed in de Javastraat. ‘Het is leuk dat hier mensen van veel verschillende culturen in de winkel komen. Zelf woon ik in Betondorp dus de winkel is ook nog eens dicht bij huis.’

Hoe goed kent u de Indische Buurt? Weet u Bing Chen: ‘We hebben steeds weer iets anders in de winkel.’

Rongsen Import & Export Trading Company, Javastraat 41-43, 020 354 10 40. Ma-za 10-19 uur, zo 12-18 uur.

bij welke ondernemer in de Indische Buurt

deze foto is genomen, stuur dan uw antwoord naar samenindischebuurt@oost.amsterdam.nl. De winnaar mag voor 25 euro boodschappen doen in de Indische Buurt.

Ook ondernemen in de Indische Buurt?

Winkelstraatmanager Harold Stolwijk helpt nieuwe en bestaande ondernemers: h.stolwijk@oost.amsterdam.nl, T 06 14 29 88 82.

De foto in de vorige krant was genomen bij

de Haak-In, Molukkenstraat 68-70. Er waren veel goede inzendingen! De gelukkige

ik in de buurt

winnaar is Jorie Horsthuis, Sumatraplantsoen.

Rogier Schravendeel maakte een website over het verleden van de Indische Buurt. ‘We hebben een gedeelde geschiedenis.’

Vragen?

‘Het valt me op dat mensen in de Indische Buurt soms weinig met

Stadsdeel Oost Postbus 94801 1090 GV Amsterdam

Daar wil ik de aandacht op vestigen. Het was waanzinnig boeiend

Oranje-Vrijstaatplein 2 1093 NG Amsterdam 


elkaar gemeen hebben. Maar door er te wonen deel je de geschiedenis. om deze website te schrijven. Wat we bijvoorbeeld niet meer weten,

T 14 020 Voor vragen over burgerzaken, groen, afval, grof vuil, handhaving en openbare ruimte.

is dat de buurt een Joods verleden heeft. In de oorlog zijn praktisch

alle Joodse bewoners afgevoerd: 600 mensen. Dat doet me echt wat. Deze geschiedenissite is er voor iedereen. Ik hoop dat er informatie­

Meldpunt zorg en overlast 020 253 5033 Voor klachten over overlast en zorgen over een buurtbewoner.

borden in de buurt komen te hangen en er historische wandelingen komen. Maar dat mogen andere mensen doen. Door deze site te

maken heb ik gedaan waar ik goed in ben. Het is mijn bijdrage aan goed samenleven in de Indische Buurt.’ www.indischebuurt.nl

Rogier Schravendeel met een buurtkrant uit de jaren ’70.

Mijn buurtplan In 2013 kregen 29 buurt­plannen geld van Samen Indische Buurt. Wat doen de bewoners?

Want dat vindt ze belangrijk. Daarom nodigt

Wafaa Yagoubi geeft kookles aan kinderen.

een workshop te geven aan ouders over ‘de

Zij maken iets lekkers en eten het daarna

samen op. ‘Het kan van alles zijn. Van cake

met spinazie en courgette, tot nasi of boeren­ kool. Als het maar gezond is’, zegt Yagoubi.

ze eens per maand de ouders uit om te koken met hun kinderen.

Ook heeft Yagoubi plannen om op scholen

jongens en meisjes. Maar als je weet welke

ongezonde en zoete lunch ze van huis mee­

krijgen, is dat logisch. Het kan veel gezonder.’

Voor elke kookles doet een groepje kinderen boodschappen. Yagoubi: ‘Daarna vertel ik

waar de producten vandaan komen, wanneer ze groeien en wat hun gezonde eigenschappen zijn. Zo leren ze veel over hun eten.’

gezonde broodtrommel’. Ze heeft een missie,

Het Kinderkookcafé is elke woensdag van

Oliver. ‘Toen ik overblijfmoeder was op de

Voor meer informatie of opgeven:

net zoals de beroemde Engelse tv-kok Jamie school van mijn kinderen zag ik veel dikke

14.15 tot 16.15 uur in de Meevaart. gezondenlekker.w@gmail.com.

Eigen Haard Postbus 67065 1060 JB Amsterdam T 020 680 18 01 info@eigenhaard.nl www.eigenhaard.nl Ymere Muiderstraatweg 19 1111 PS Diemen T 088 000 89 00 oost@ymere.nl www.ymere.nl de Alliantie Postbus 105 1200 AC Hilversum T 088 00 232 00 amsterdam@de-alliantie.nl www.de-alliantie.nl Wijkbeheerders Indische Buurt Sumatrastraat 63-65 T 020 463 09 09 Spreekuur maandag t/m vrijdag 11 - 12 uur wijkbeheer@samenindischebuurt.nl

www.samenindischebuurt.nl Colofon

De Samen Indische Buurtkrant verschijnt 4 keer per jaar en wordt huis-aan-huis verspreid. Het is een uitgave van stadsdeel Oost, Eigen Haard, Ymere en de Alliantie. Zij zetten zich samen in om de Indische Buurt te verbeteren. Oplage 15.000 exemplaren Hoofdredacteur Intse Hamstra Redactie Werkgroep Communicatie Indische Buurt Tekst Marieke Mittelmeijer en Emilie van Steen Eindredactie Marieke Mittelmeijer Fotografie 5.6 Fotografie, Rick Hofmans (Week v.d. Indische Buurt) Ontwerp krant www.co3.org Papier Deze krant is gedrukt op 100% gerecycled papier Druk Grafisch goed Aan de inhoud van deze krant kunnen geen rechten worden ontleend.

Wafaa Yagoubi leert kinderen gezond te eten. 4

Samen Indische Buurt

oktober 2013

Nr 20 samen indische buurtkrant