Issuu on Google+

14/11/13  

Een regiokern van Samenhuizen: ten dienste van nieuwe initiatieven

Jeroen  Gaeremynck    |    2013-­‐11-­‐13  

1  


14/11/13  

2  


14/11/13  

Voor  wie?   Par:culieren   Eigenaars  

Professionelen  

Eigenaar  

Samenhuizen  

Cohousingproject  

Ini:a:efnemer  

Ini:a:efgroep  

Bestuur  en  administra:e   Bouwondernemers  

Cohousingbegeleiders  

Architecten   Notariaat  

Immobiliën  

Huisves:ngsmaatschappij  

3  


14/11/13  

Externe  cohousingbegeleider  

Federico  Bisschop  

Jan  Van  Den  Eeckhaut  

Mark  Van  den  Dries  

?  

Doelen  regiokern     •  •  •  •   

Samenbrengen   S:muleren   Sensibiliseren   Supporteren  

4  


14/11/13  

Doorgeefluik  voor  Samenhuizen   29  mei  –  2  juni  2014  

17  mei  2014  

www.samenhuizen.net   Brochures  

Adviescheque  

5  


14/11/13  

Werking  

Café  Co  2013   2013-­‐01-­‐09  

Nieuwjaarsrecep:e  

   

2013-­‐03-­‐13  

"Zijn  wij  coopkrach:g  genoeg?",  wat  is   consensus?  

Bart  Dancet    

2013-­‐05-­‐08  

"Samen  huse,  op  Brugsche  wijze",   reisverslag  van  Denemarken  

Jeroen  Gaeremynck   en  Pieter  Machys  

2013-­‐07-­‐10  

"Samen  oud,  samen  uit",  Abbeyfield  vzw  

Charloce  Hanssens  en   Paul  De  Cannière  

2013-­‐09-­‐11  

"Centen  &  documenten"  

Luk  Jonckheere  en   Sofie  Deberdt  

2013-­‐11-­‐13  

Grote  infoavond  in  Raadzaal  Boeverbos  

Samenhuizen  en     Stoer  Huus  

6  


14/11/13  

Café  Co  2014   2014-­‐01-­‐08   2014-­‐03-­‐12   2014-­‐05-­‐14   2014-­‐07-­‐09   2014-­‐09-­‐10   2014-­‐11-­‐12  

Nieuwjaarsrecep:e  

   

  Mogelijk e  onderw   erp •  Tuinde   len  in  Bru en:   gge?   •  Een  be   woner  aa n  het  wo   •  Hoe  zo ord   rg   •  Archite incorporeren  in  e   en ct  met  pla nnen  en        project?   •  Onder e ste rv •  Notarië uning  door  een  (   aring   ethische) le  mogeli    ba jk •  CLT  in   Brugge?   heden  en  uitdagin nk?   gen   •  …  

Bouw  jij  met  ons  mee?  

Mail  naar  info@samenhuizenbrugge.be  

7  


Samenhuizen Brugge regiokern