Page 1

14/11/13

Een regiokern van Samenhuizen: ten dienste van nieuwe initiatieven

Jeroen Gaeremynck    |    2013-­‐11-­‐13  

1


14/11/13

2


14/11/13

Voor wie?   Par:culieren   Eigenaars  

Professionelen

Eigenaar

Samenhuizen

Cohousingproject

Ini:a:efnemer

Ini:a:efgroep

Bestuur en  administra:e   Bouwondernemers  

Cohousingbegeleiders

Architecten Notariaat  

Immobiliën

Huisves:ngsmaatschappij

3


14/11/13

Externe cohousingbegeleider  

Federico Bisschop  

Jan Van  Den  Eeckhaut  

Mark Van  den  Dries  

?

Doelen regiokern     •  •  •  •   

Samenbrengen S:muleren   Sensibiliseren   Supporteren  

4


14/11/13

Doorgeefluik voor  Samenhuizen   29  mei  –  2  juni  2014  

17 mei  2014  

www.samenhuizen.net Brochures  

Adviescheque

5


14/11/13

Werking

Café Co  2013   2013-­‐01-­‐09  

Nieuwjaarsrecep:e

 

2013-­‐03-­‐13

"Zijn wij  coopkrach:g  genoeg?",  wat  is   consensus?  

Bart Dancet    

2013-­‐05-­‐08

"Samen huse,  op  Brugsche  wijze",   reisverslag  van  Denemarken  

Jeroen Gaeremynck   en  Pieter  Machys  

2013-­‐07-­‐10

"Samen oud,  samen  uit",  Abbeyfield  vzw  

Charloce Hanssens  en   Paul  De  Cannière  

2013-­‐09-­‐11

"Centen &  documenten"  

Luk Jonckheere  en   Sofie  Deberdt  

2013-­‐11-­‐13

Grote infoavond  in  Raadzaal  Boeverbos  

Samenhuizen en     Stoer  Huus  

6


14/11/13

Café Co  2014   2014-­‐01-­‐08   2014-­‐03-­‐12   2014-­‐05-­‐14   2014-­‐07-­‐09   2014-­‐09-­‐10   2014-­‐11-­‐12  

Nieuwjaarsrecep:e

 

Mogelijk e  onderw   erp •  Tuinde   len  in  Bru en:   gge?   •  Een  be   woner  aa n  het  wo   •  Hoe  zo ord   rg   •  Archite incorporeren  in  e   en ct  met  pla nnen  en        project?   •  Onder e ste rv •  Notarië uning  door  een  (   aring   ethische) le  mogeli    ba jk •  CLT  in   Brugge?   heden  en  uitdagin nk?   gen   •  …  

Bouw jij  met  ons  mee?  

Mail naar  info@samenhuizenbrugge.be  

7

Samenhuizen Brugge regiokern  

Voorstelling van de nieuwe vzw Samenhuizen Brugge door Jeroen Gaeremynck op de infoavond van 13/11/2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you