Page 1

14/11/13

wonen met meer-waarde Vormen van gemeenschappelijk wonen Brugge Luk Jonckheere en Sofie Deberdt Samenhuizen vzw 13-11-2013

1


14/11/13

1. Wat is samenhuizen ? 2. Voorbeelden 3. Meerwaarde

Wat is samenhuizen? samenhuizen, woongemeenschap, gemeenschappelijk wonen, gemeenschapswonen, … gemeenschapshuis, woongroep, friends-wonen, groepswonen, centraal wonen, cohousing, leefgemeenschap, … ecovillage, woonerf, woonpark, gated community, compoundwonen, quattrowonen, gedeeld wonen, solidair wonen, commune, boerderijwonen woonwerkgemeenschap, begijnhof, … serviceflat, begeleid wonen, woon- en zorghotel, pensionwonen, opvangwonen, kangoeroewonen, duplexwonen, intergenerationeel wonen, tandemwonen, aanleunwonen, …

Samenhuizen = koepelterm alle vormen GW

2


14/11/13

Een waaier aan mogelijkheden insteek achtergrond visie

1 leeftijden

grootte van de groep

karakter eigenheid locatie

Samenhuizen 9-2013

mate van gemeenschappelijkheid

combinatie met zorg, kunst, cultuur, (stads)landbouw, workshops, natuur, buurthuis, co-working, autodelen

Aanverwante initiatieven Leefstraat

Speelstraat

Solidair wonen, Coรถperatieve, Hybride woningmarkt (IGEMO),...

3


14/11/13

L'Espoir, voorloper Community Land Trust

Molenbeek (B) 12 woonsten

Start met spaargroep Bonnevie, SLO

Algemene definitie Een woongemeenschap omvat personen, afkomstig uit verschillende gezinnen die vrijwillig in mindere of meerdere mate van betrokkenheid

ruimtes delen en

samen wonen in eigen beheer

met de bedoeling een sociale meerwaarde te creĂŤren

4


14/11/13

Types samenhuizen : twee basisvormen

traditioneel wonen

centraal wonen en cohousing

woningdelen : gemeenschapshuis en woongroep

4

Ontwikkeling en beheer door de bewoners AANLOOP

KOPEN

BOUWEN

WONEN Samenhuizen 19-9-2012

BEHEER

5


14/11/13

2. voorbeelden

gemeenschapshuis en woongroep

Keimblatt (Oostenrijk)

Laken (B)

Peninsula (USA)

Haniahof (NL)

woongroep

Utopia - Haaltert 5 woonsten tontine volwassenen

6


14/11/13

centraal wonen

De Haringrokerij (Antwerpen) 11 woonsten mede-eigendom gemengde leeftijden

centraal wonen CotĂŠKanaL (Brussel) 17 woonsten centraal wonen mede-eigendom gemengde leeftijden

7


14/11/13

centraal wonen Meerhem (Gent) 8 woonsten mede-eigendom verbouwde school

Samenhuizen 19-9-2012

cohousing Trudeslund (Denemarken) 33 woonsten mede-eigendom gemengde leeftijden

Samenhuizen 19-9-2012

8


14/11/13

cohousing zones

Trekroner (Roskilde DK) heden 10 projecten

Samenhuizen 17-8-2012

cohousing Cohousing Kilen (Denemarken) glasstraat 20 woonsten coรถperatieve gemengde leeftijden

9


14/11/13

cohousing

La Grande Cense (Clabecq, B)

22 woonsten gemengde leeftijden juridisch : mede-eigendom

cohousing Vinderhoute (B) 17 woonsten mede-eigendom gemengde leeftijden

10


14/11/13

Abbeyfield (55+)

Entre Voisins (Etterbeek, B)

Martin-PĂŞcheur (Watermaal-Bosvoorde, B)

8 woonsten

8 woonsten Op initiatief van de gemeente Groep huurt van de gemeente

N-Street Cohousing USA

fence ! ' e h t n w o d ' Break

Gestippeld wonen Moria

11


14/11/13

3. Meerwaarde van samenhuizen voor bewoners, gemeenschap en leefmilieu praktisch sociaal

ecologisch maatschappelijk

Praktische meerwaarde voor de bewoners

•  delen van ruimte en middelen (wasmachine, grasmaaier, atelier, …) •  tijdswinst (onderhoud, maaltijden, …) •  opvang kinderen (bijzonder voor één-oudergezinnen) •  leren van elkaar (rolmodellen, kennis en vaardigheden delen)

12


14/11/13

Sociale meerwaarde voor de bewoners

•  •  •  • 

samenhorigheid, contact, gezelschap (tegen verzuring,vereenzaming) steun, opvang, hulp gezamenlijke activiteiten grotere veiligheid en veiligheidsgevoel door sociale controle

Ecologische meerwaarde •  ecologisch verantwoord gebruik van de ruimte, compact bouwen Klassieke verkaveling vs. cohousing beide 34 woonsten (Cohousing Windsong, CA) ruimtegebruik verharding

rioleringen

13


14/11/13

Ecologische meerwaarde •  betaalbare eco-bio opties : materialen, waterbeheer, energie •  afvalbeheer, wijkcompostering, hergebruik •  autodelen, Local Exchange and Trading System, …

Maatschappelijke meerwaarde

•  •  •  •  •  • 

samenhang van het buurtleven, integratie in de wijk, uitstraling verhoging van levenskwaliteit en gezondheid (Roseto effect) integratie en ondersteuning senioren en zorgbehoevenden zelfontwikkeling, leren sociaal functioneren bewust burgerschap, democratie van onderaf reconversie van bestaande gebouwen

14


14/11/13

Potentieel : van niche naar mainstream Peiling Universiteit Roskilde (DK): interesse bij 32% van de alleenstaande ouders voor cohousing

Peiling Harris Interactive voor Gecina (F): interesse bij 32% van de bevolking (bij18-24jaar is dit 44%)

Peiling OIVO-CRIOC (B): interesse bij 23,6% van de bevolking voor huisdelen

Peiling Metlife voor AARP Health Care (USA): interesse bij 34% van de 50-65jarigen om te leven in een cohousing-like setting

Stel slechts 5% van de Vlaamse bevolking dit is 300.000 bewoners in ca 8.000 projecten ⇒  interesse gegarandeerd voor 25 projecten per gemeente (van elk gemiddeld 40 personen)

www.samenhuizen.be

15

Samenhuizen woonvormen  
Samenhuizen woonvormen  

Presentatie van Sofie Deberdt van Samenhuizen vzw op de infoavond van Samenhuizen Brugge vzw op 13/11/2013 Een overzicht van de verschillend...

Advertisement