Page 1


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Yönetişim Modeli Gençlerin karar alma süreçlerine aktif katılımında yeni bir bakış açısı 07

06

Birlemiş Milletler ile Protokol İmzalandı

06

İnovasyon ve Girişimcilik Konularına öncelik verildi

Kalite Belgeleri ve Kalite Süreçleri Çalışmaları Başlatıldı

09 Sosyal Sorumluluk Stratejisi Belirlendi İstanbul Eğitim Stratejisi Çıkartıldı

04

10

Azınlık Çalışmaları Birimi Kuruldu

03 Gençlik Meclisi’nin aldığı kararlar doğrudan başkana iletildi

01

İstanbul’daki kamu ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon ve işbirliğine gidildi

Proje odaklı tüm gençlerin Gençlik Meclisine katılabileceği bir yapı oluşturuldu

02 İlk İcraat Stratejik Plan Temel Değerler ve Misyon ve Vizyon oluşturuldu

Uluslararası Gençlik Çalışmalarında Gençlik Meclisi’nin rolü

Dezavantajlı gençlik gruplarına yönelik çalışmalar başlatıldı

05

08

11

13 Girişimcilik Otobüsü gibi mobil projelere önem verildi

12

Mobiliyazsyon Sosyal Medya ve Erişilebilirlik Çalışmaları

14

İLLER ve BELEDİYELER DERGİSİ / HABER

2004 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Dr. Kadir Topbaş tarafından İstanbullu gençlerin karar alma süreçlerine aktif katılımını sağlamak amacıyla kurulan Gençlik Meclisi, bugün geliştirdiği yeni yönetim modeli ve yeni sistemleri ile Birlemiş Milletlerde İstanbul’a model Gençlik Şehri unvanını getirdi.

72

İBB Gençlik Meclisi 29 Ekim 2014 tarihinde yapılan Genel Kurul ile 5’inci dönemine girdi. 5’inci dönem itibari ile kurumsallaşma çalışmalarına hız veren ve kapsayıcı (kapsamlı) politikalar belirleyen gençlik meclisi bir yılda 220 etkinlikle 700.000 gence ulaşarak bir rekora imza attı. İstanbul‘da yaşayan gönüllü gençlerin çalışması ve gayreti ile yapılan bu çalışmaSamed Ağirbaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi / Gençlik Meclisi Başkanı

lar İstanbullu gençler arasında büyük bir sosyal dönüşümü başlatarak yine gençler arasında genç olmanın önemi konusunda farkındalık oluşturdu. Hizmet yolunda yapılacak çalışmalarda öncelikle temel değerler belirlenmeli, yol haritası çıkartılmalı, tüm süreçler en ince ayrıntısına kadar planlanmalı. İstanbul’da yaklaşık 5 milyon genç yaşıyor ve İBB Gençlik Meclisi İstanbul’da yaşayan tüm gençlerin sorunlarına çözüm bulmak, farklı görüşlere ve kökenlere sahip gençleri ortak bir paydada buluşturmak için sistemler geliştiriyor.


İLK İCRAATLAR: STRTEJIK PLAN, TEMEL DEĞERLER, MISYON VE VIZYON OLUŞTURULDU Türkiye genelinde yer alan gençlik meclislerinin ve STK yapılarının en büyük eksikliklerinden biri sistemler dahilinde hareket etmemeleridir. Büyük bir heyecan ile başlayan birçok çalışmanın ilki gerçekleştirildikten sonra devamı gelmemekte. Ne yazık ki sürdürülebilir olmayan çalışmaların gençliğe olan faydası tartışılır. Bana göre bu süreç ağaç büyütmeye benzer. Tohumu atıp bırakırsanız ve tohumun filizlenme aşamasında onu dış etkenlere karşı koruyacak önlemler almazsanız ağacınız büyüyemeden ölecektir. Hayata geçirdiğimiz projelerin filizlenemeden rafa kaldırılması efor kaybından başka bir şey olmaz. Gençlik çalışmalarında sürdürülebilir sistemler ile çalışmalar yapılmadığı takdirde yapılan çalışmalar başlangıç aşamasında kalır ve akılda kalıcı olmaz. Yola çıkarken tüm süreçleri sistemler dahilinde yönetmek ve yapılan çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak için stratejik plan oluşturulmalı, hedefler koyulmalı misyon ve vizyon uygulanabilir nitelikte olmalıdır. Yapılan tüm çalışmalar kişilere bağlı değil sistemlere bağlı olup sistemler dahilinde işlemelidir. Bu şekilde başarıya ulaşılabilir ve sürdürülebilir çalışmalar ortaya koyulabilir.

GENÇLIK MECLISININ ALDIĞI KARARLAR DOĞRUDAN İBB BAŞKANI DR. KADIR TOPBAŞ’A ILETILIR Türkiye’deki birçok Gençlik Meclisi, aldıkları kararların üst yöneticiye/lidere ulaşamamasından şikâyet ediyor. Bizim meclisimizde ise durum tam tersi. Gençlik Meclisi olarak bizi başarıya götüren en önemli etkenin aldığımız kararların ürettiğimiz projelerin doğrudan Başkanımız Sayın Kadir Topbaş’la paylaşabilme imkânı olduğunu söyleyebilirim. Başkanımız ile düzenli toplantılar yapıyor ve süreçleri kendilerine bizzat anlatıyoruz. Tabi bu durum da, başarıyı ve yüksek motivasyonu beraberinde getiriyor. Yerel yöneticlerin gençlere değer verip gençlerle birlikte sürece dahil olması çok önemli. Yaptığımız birçok projede Başkanımız bize liderlik yapıyor; önerileri ve katkıları ile projeleri daha nitelikli bir şekilde hayata geçirmiş oluyoruz. Ayrıca, Başkanımızın tabletine anlık olarak yaptığımız çalışmaların verileri de düşüyor. Bu da bize anlık bilgi alışverişi ve zaman zaman da yaptığımız çalışmalarda öncelik sağlamış oluyor.

İstanbul farklı kültürlerin ve farklı dinlerin buluştuğu bir şehir. Aslında gökkuşağının renkleri gibi farklılıkların bir arada yaşadığı bir medeniyet şehri. İBB Gençlik Meclisinde 5’inci dönem itibari ile aldığımız kararla İstanbul genelinde yaşayan genç azınlıkların sorunlarına çözüm bulmak ve farklı gruplara yönelik projeleri hayata geçirmek için ilk defa azınlık birimini kurduk. İstanbul’da yaşayan genç azınlıklarla düzenli kahvaltılar yaparak sorunlarını dinledik ve sosyolojik olarak konuyu ele aldık. Gönüllülerimiz tarafından yürütülen Azınlık Birimi çalışmaları sayesinde İstanbul’da bulunan azınlık liseleri ve genç azınlık temsilcileri ile koordinasyon sağladık. Alınan bilgiler neticesinde azınlık temsilcilerinin bize ilettiği sorunlara belediyenin ilgili kurumları ile kısa sürede çözüm bulduk. Gelen sorunların yüzde 92’sine 3 gün içinde çözüm bulundu.

İLLER ve BELEDİYELER DERGİSİ / HABER

AZINLIK ÇALIŞMALARI BIRIMI KURULDU

73


İSTANBUL EĞITIM STRATEJISI ÇIKARTILDI 5 milyon gencin yaşadığı bir şehirde Gençlik Meclisi olarak üzerinde durmamız gereken en önemli konulardan birinin eğitim olduğunu düşünüyoruz. Her yaş grubuna, her eğitim seviyesine yönelik eğitimler planlayarak genç arkadaşlarımızın entelektüel kimlik kazanmasında katkımız olmasını çok önemsiyoruz. İstanbul Gençlik Modeli kapsamında eğitim stratejisini hazırlarken gençlerin başlıca ihtiyacı olan eğitimleri tespit ettik. İlk etapta 22 branşta düzenli eğitimlerin verildiği kurslar açtık ve bu eğitimlere paralel olarak akademiler, buluşmalar, tematik kamplar ile okul dışı eğitim seferberliği başlattık. Yapılan çalışmalara 11 ayda 100 binden fazla genç arkadaşımız başvuru yaptı.

İSTANBUL SOSYAL SORUMLULUK STRATEJISI ÇIKARTILDI Gençlik çalışmalarında en önemli unsurlardan biri de yapılan çalışmaların toplumda karşılık bulmasıdır. Bu çalışmalara katılan genç arkadaşlarımızın toplumsal duyarlılığını artırmak belli konularda bilgi sahibi ve duyarlı bireyler olmalarını sağlamak için sosyal sorumluluk çalışmalarına önem vermek gerekir. İstanbul modelinde belirlediğimiz sosyal sorumluluk stratejisi kapsamında şehrin genelinde evsizlere yemek dağıtımı, sağlık kontrolü, darülacezelerde kitap okuma günleri, soğuk kış günlerinde ormanda ve şehirde yaşayan sahipsiz hayvanlara yem verme çalışmaları, sevgi evlerine yapılan ziyaretler gibi sadece 11 ayda 50’den fazla sosyal sorumluluk etkinliği yaptık. Sosyal sorumluluk stratejisi içinde öğrencilere ev ziyaretleri ve ev sohbetleri gibi etkinlikler de yaparak gençlerle daha sıcak ortamlarda bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Bu etkinlikler/projeler sayesinde gönüllülerimize sosyal sorumluluk bilinci aşılamak gibi bir misyonumuz da var.

İLLER ve BELEDİYELER DERGİSİ / HABER

KALITE BELGELERI VE KALITE SÜREÇLERI ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

74

Gençlik Meclisinin yaptığı işlerin sürdürülebilirliği bu yeni dönemde en çok üzerinde durduğumuz konuların başında geliyor. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi yapılacak tüm çalışmalar kişilere değil, sistemlere bağlı olmalı. Eğer bunu başaracaksak kalite çalışmalarına öncelik vermemiz gerekiyor. ‘İstanbul Modeli’nde oluşturulan stratejilerin emin adımlarla uygulanabilmesi için kurum içerisinde gönüllü gençlere iç denetçi eğitimi aldırıldı ve bu uygulama sonucunda eğitim alan her gence farklı bir denetim alanı verildi. Bu sayede yapılan çalışmaların içeriden denetimlerini sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda Gençlik Meclisi dışından kişiler ile değerlendirme toplantıları da yapıyoruz. Bu toplantılar Gençlik Meclisi olarak göremediğimiz alan ya da konuları görmemizi sağlamak için yapılıyor. Değerlendirmeler sonucunda da en üstten en alta kadar gerekli düzeltmeleri yapmaya çalışıyoruz. Gençlik Meclisi İSO 9001 Belgesi almak için gerekli süreçlere başladı. İlk defa bir gençlik meclisi kalite ile ilgili bu kadar yoğun bir şekilde çalışıyor. İBB Gençlik Meclisi ilk kez bünyesinde kalite ve gelişim süreçlerini takip etmek üzere Hizmet İyileştirme ve Strateji Geliştirme Komisyonu kurdu ve çalışmalarını sürdürüyor.


İNOVASYON VE GIRIŞIMCILIK KONULARINA ÖNCELIK VERILDI “Girişimcilik ve İnovasyon” Gençlik Meclisi olarak 5. dönem itibariyle üzerinde en çok çalıştığımız ve en önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Dünyada her şey artık o kadar hızlı yaşanıp değişiyor ki, hem insan açısından hem de kurumlar açısından çağı yakalamak için inovasyon yapmanız gerekiyor. Ancak tek başına inovasyon, yani sürekli yeniyi arayıp var olanı iyileştirmek de yeterli olmuyor. Başta kendiniz olmak üzere birlikte yürüdüğünüz insanların girişimci bir ruha sahip olmaları gerekiyor ki, karşımıza çıkan fırsatları görebilelim ya da değerlendirebilelim. Tabi bir de şöyle bir durum var; ülkemizde girişimcilik dendiği zaman akla ilk gelen şey ticarî girişimler oluyor. Fakat ticarî girişimcilikten çok daha değerlisi sosyal girişimcilik… Yaşadığımız topraklarda sosyal girişimcilik, vakıfçılık sistemi adı altında yüzyıllardır uygulanıyor. Dünyanın en gelişmiş vakıfçılık sistemlerine sahip bir medeniyetten gelen bir milletiz. Günümüzde hala vakıfçılık sistemi işletiliyor. Son dönemde yapılan yeni çalışmalar ve inovatif yaklaşımlarla farklı modeller ortaya koyuluyor. Gelecek 10 yılda bu tip modeller yaygınlaşacak ve muhtemelen sosyal girişimcilerin sayısı da ticarî girişimciler kadar artacaktır. İBB Gençlik Meclisi 2015’te yaptığı çalışmalar sonucunda inovasyon alanında Türkiye’nin 250 inovatif şirketi arasına girdi. Temel amaç, İstanbullu gençlerin içindeki girişimcilik ruhunu keşfetmelerini sağlamaktı… Diğer amaç ise inovatif projelerle ülke gelişimine küçük de olsa bir katkı sunmalarına destek olmaktı. Son dönemde yapılan çalışmalar ile liselerde ve üniversitelerde girişimcilik seferberliği ilan edildi. Sadece 11 ayda 200 bin gence “girişimcilik ve inovasyon” ile ilgili farkındalık çalışmaları yapılarak ulaşıldı. Asıl hedefimiz; İBB Gençlik Meclisi’nin İstanbul Modeline uygun bir yapıda İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi kurarak İstanbullu gençlerin dünyayla entegrasyonunu sağlamaktır.

İstanbul Modeli aslında istanbul’da yoğun bir gençlik seferberliği olarak da tanımlanabilir. 39 ilçesi ile bir Türkiye mozaiği olan İstanbul’un her köşesine yönelik çalışmalar yaparak tüm gençlik gruplarına ulaşmak amaçlanmaktadır. İBB Gençlik Meclisi yapmış olduğu çalışmalarda ilçerlerde yaşayan genç nufüs oranını dikkate alıyor ve ilçelerde yaşayan gençlerin özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre lokal bazlı projeler ile gençlere temas ediyor. Üniversitede okuyan gençlere ayrı, eğitim alamamış gençlere ayrı faaliyetler yapılması gibi. Bu sayede gençlerin ihtiyaçlarına göre hizmetler üretilip gençlere sunuluyor. Amaç yapılan çalışmaların niteliğini ve faydasını artırmak. Çalışmalarımıza katılan kişiler ile yaptığımız anketler sonucunda çalışmalardan memnun olan kişi oranı yüzde 96.5 olup gençlik çalışmaları açısından bu oran oldukça yüksek bir rakamdır. Bu yüksek oranı elde etmedeki en önemli etkenler TBB ve İBB Başkanımız Dr. Kadir Topbaş’ın gençlere vermiş olduğu önem ve gönüllülerimizin özverili çalışmalarıdır.

İLLER ve BELEDİYELER DERGİSİ / HABER

DEZAVANTAJLI GENÇLIK GRUPLARINA YÖNELIK ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

75


GENÇLERIN ÜRETTIKLERI PROJELERLE GENÇLIK MECLISINE KATILABILECEKLERİ BIR YAPI OLUŞTURULDU

İLLER ve BELEDİYELER DERGİSİ / HABER

Gençlik Meclisi olarak bir proje ekibi oluşturduk. Amacımız tüm üyelerimizin bu proje ekipleriyle meclisin tüm çalışmalarında aktif olması, organizasyona karşı aidiyet hissetmesini sağlamak. İstanbul Modelinde uyguladığımız sistemde İstanbul genelindeki tüm gençler projelerini web üzerinden gençlik meclisi ile paylaşabiliyorlar. Proje uzmanlarımız ön değerlendirmeden sonra projeleri ile başvuran herkesi görüşmeye davet ediyor. Tabi tüm projelere ayrıca know-how desteği vermeye çalışıyoruz. Sonrasında ortaya koyulan ürün proje uzmanlarımızca olgunlaştırıp uygulama planı çiziliyor. Ardından da geliştirilen projenin uygunluk durumuna göre, proje sahibi genç arkadaşımız çeşitli kurum ve kuruluşlara yönlendiriliyor. Bu şekilde genç arkadaşlarımızın fikirlerini kaliteli proje dosyasına dönüştürmüş oluyoruz. Buradaki asıl gaye, bir taraftan genç arkadaşlarımızın fikir üretmelerini desteklerken, diğer taraftan fikirlerini projeye dönüştürebileceği profesyonel bir platformla iç içe olmalarını sağlayabilmek diyebilirim.

76

MOBIL PROJELERE ÖNEM VERILDI Bir işi ortaya koyarken tüm dünyada kabul gören ‘inovasyonu ön planda tutup yenilikler ortaya koymalı, eğitim ve aktivite alanları sıra dışı yapılmalı’ gerçeğinden hareketle İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Liseli Girişimciler Kulübü ve İBB tarafından Girişimcilik Otobüsü projesi gerçekleştirildi. Böylece bu projemiz ile İstanbul’da yaşayan gençlere girişimcilik eğitimi vermek için farklı bir mekan oluşturulmuş oldu. İETT tarafından revize edilen bir otobüs, mobil teknoloji sınıfına çevrildi ve İstanbul’un 39 ilçesinde 1 yılda 40 bin gence eğitim verildi. Eğitim alan gençlere, aldıkları eğitimlerin sonunda kendilerini en çok etkileyen şeyin ne olduğu sorulduğunda aldığımız yanıt ‘otobüs’ oldu. Gençlerde merak uyandıran bir iç tasarıma sahip bu mobil otobüsün, Türkiye’deki önemli sosyal girişimcilik örneklerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. İETT İstanbul’da çok önemli bir otorite, ama ondan önemlisi bu tür projelere ve işbirliklerine çok açık bir kurum. Bu da özellikle genç arkadaşlarımız adına çok güzel bir şey.

İSTANBUL’DAKI KAMU VE SIVIL TOPLUM KURULUŞLARI İLE KOORDINASYON VE İŞBIRLIĞI İstanbul Modelindeki en önemli kavramlardan bir tanesi de paylaşmaktır. Yapacağınız işleri ilgili kurumlarla yaparak daha güçlü bir şekilde ilgili kitleye temas edebilirsiniz. Biz de Gençlik Meclisi olarak bunu önceliyoruz. İstanbul’da gençlere ulaşabilecek kurumları belli bir sistem dahilinde ziyaret ediyor ve ortaklık anlaşmaları yapıyoruz. Yapılmak istenen çalışmayı başka bir kurum yapıyorsa o kuruma destek sağlamaya çalışıyoruz. Şayet fikir yeni ve daha önce yapılmamışsa ilgili kurumlarla birtakım ortaklıklar kurarak hayata geçiriyoruz. Bu şekilde zaman israfını önlüyoruz ve yapılan çalışmaları farklı kurumlarla yaptığınız için bu çalışmaların sürdürülebilir olma ihtimali daha da artıyor. İşbirlikleri sayesinde il genelinde gençlik için çalışan kurumlarla iyi bir irtibat ve koordinasyonunuz oluyor. Bir gençlik yapısının her kurumdan alacağı farklı bilgi ve tecrübeler olabilir. Bu bakış açısıyla işbirlikleri, organizasyonların kendini geliştirmesi ve yenilemesi açısından elzem bir durumdur.


MOBILIZASYON, SOSYAL MEDYA VE ERIŞILEBILIRLIK ÇALIŞMALARI Bilişim çağındayız. Tüm genç arkadaşlarımızla aktif olarak internet ve mobil cihazlar kullanıyoruz. O yüzden Gençlik Meclisinin yeni dönemiyle birlikte bir karar aldık ve yönetimdeki tüm arkadaşlarımızla birlikte Gençlik Meclisinin tüm hizmetlerini online platformlar üzerinden vermeye başladık. Aslında yeni bir söylem gibi değil de bunu işlerimizin doğal akışı gereği yaptık diyebilirim. O yüzden ne gereksiz kağıt israfı oluyor ne de vakit kaybı. İnsanlar bize biz insanlara ulaşırken iletişim problemi yaşamadan çok kısa sürede iletişime geçebiliyoruz.

GENÇLIK MECLISI Uluslararası Organizasyonlar İle Protokoller İmzaladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Kadir Topbaş’ın UN Habitat bağlamında yürüttüğü UNACLA Başkanlığı, BM Habitat Programının Yerel Yönetimler, Şehirleşme ve Şehirler başlıklarına odaklanması ve küresel anlamda en eski ve tecrübeli gençlik birimine sahip olması sebebi ile en yoğun çalışmalar UN Habitat ile gerçekleştirildi. Bu bağlamda ilk olarak UN Habitat tarafından teknik yardım sürecini takip etmek üzere 2014 yılı Aralık ayında iki danışman görevlendirildi. Taslak bir işbirliği mutabakat çerçevesi hazırlanarak Mayıs 2015’te Gençlik Meclisi tarafından Belediye Başkanımız Sayın Dr. Kadir Topbaş’a arz edildi. Alınan onay neticesinde UN HABITAT gençlik birimi sorumlusu İstanbul’a davet edildi ve Haziran ayında bir İyi Niyet Mutabakatı imzalandı. Bu mutabakat çerçevesinde oluşturulacak teknik destek ekibi için ise hazırlıklar halen devam ediyor.

Bir başka organizasyonu ise Nisan 2015’te UNESCO ile gerçekleştirdik. Paris’te yapılan görüşmeler neticesinde İstanbul Gençlik Meclisi, model gençlik meclisi olarak çalışmalarını anlatmak üzere UNESCO Gençlik Forumu’na davet edildi. Tarihte ilk defa İstanbul’da toplanacak Dünya İnsani Zirvesi’nin Gençlik Forumunun İstanbul’da yapılması için Doha’da WHS sekretaryası ile görüşmeler yapıldı ve bir işbirliği mutabakatının imzalanmasına karar verildi. BM Genel Sekreterliği Gençlik Özel Temsilcisi ile 28-30 Ağustos tarihleri arasında yapılan görüşmeler sonucunda İstanbul’un gençlik çalışmaları bağlamında bir merkez haline getirilmesi tartışılarak bir dizi çalışma üzerinde görüş birliğine varıldı. Asamblesi’nde İBB Başkanı Sayın Dr. Kadir Topbaş tarafından dünyanın farklı ülkelerinden gençlik temsilcisi ve uzmanları New York’ta kabul edildi. Bu vesileyle Başkanımıza; dünya gençlerine farklı organizasyonlardaki gençlik uzmanlarına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak gençlik meclisi çalışmalarına ve uluslararası gençlik çalışmalarına verdiği şahsi destekten dolayı teşekkür edildi. Ayrıca, kendisine İstanbul’da gerçekleşecek WHS Gençlik Forumu ve İstanbul’da kurulacak Global Model Gençlik Merkezi projelerinden dolayı bir teşekkür belgesi arz edildi. İstanbul Şehri, Gençlik Meclisi çalışmaları bağlamında global model seçilmiş ve ödülünün 2016 yılında İstanbul’da yapılacak törenle takdimi de kararlaştırıldı.

İLLER ve BELEDİYELER DERGİSİ / HABER

İstanbul Gençlik Meclisi tarafından 2014 yılı Kasım ayından itibaren öncelikle uluslararası organizasyonlar ile ağ kurma faaliyetleri yapıldı. Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı, BM Habitat Programı, BM Genel Sekreteri Gençlik Özel Temsilciliği, UNESCO, İİT Gençlik Forumu, Qatar Foundation, Orta Asya Gençlik Ağı Organizasyonu, Avrupa Komisyonu ve İnsani Yarım Zirvesi Sekreterliği ile ikili görüşmeler, İstanbul’da ve ilgili ülkelerde ikili ve çoklu toplantılar olarak gerçekleştirildi ve uluslararası konferanslara, uluslararası bir gençlik çalışma modeli oluşturma iddiası ile katılım gösterildi.

77


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.