Page 1

SERVEI DE PRÉSTEC 1. Què hem de fer quan s’espatlla el nostre portàtil Asus? Recordeu que els ordinadors són de la vostra propietat, de l’alumne/a i les famílies. Per tant sou vosaltres els responsables del seu manteniment. La garantia és de 2 anys (24M).

IMPORTANT: Servei Telefònic d'ASUS Tf. 902 88 96 88 - Trucar al servei tècnic d'ASUS. - Expliqueu el problema (recordeu que si és un cop fortuït o una trencadissa no entrarà en garantia) i sol·liciteu el Nº de CAS. - Ompliu el formulari de sol·licitud RMA Online. - Rebreu per mail el Nº de RMA i l'adreça del Servei Tècnic assignat. Empaqueteu el producte en una caixa protegida o dins de la caixa original (conserveu la caixa) - Escriure a l'exterior de la caixa el Nº de RMA i l'adreça del Servei Tècnic que us han donat. Una agència de transports recollirà el vostre ordinador en 48 hores, un cop rebut el Nº de RMA. Un cop estigui reparat, tornarà a ser enviat a casa vostra.

2. Què hem de fer quan s’espatlla el nostre portàtil Toshiba? Recordeu que els ordinadors són de la vostra propietat, de l’alumne/a i les famílies. Per tant sou vosaltres els responsables del seu manteniment. Dins de cada capsa d’ordinador hi ha una carta de garantia de Toshiba que heu de conservar. La garantia és de 2 anys (recordeu que la podreu prorrogar dos anys més). La carta indica el número de telèfon del servei d’atenció a avaries i problemes de funcionament, el 902-565-688. En cas que l’avaria d’un ordinador necessiti ser reparada al servei tècnic, l’operador/a del centre d'atenció d'avaries de TOSHIBA coordinarà la recollida de l’ordinador espatllat i la seva devolució un cop reparat, a l’adreça que s’indiqui.

IMPORTANT: Servei Telefònic de TOSHIBA Tf. 902 56 56 88 Trucar al servei tècnic de TOSHIBA. Insistir en què és un portàtil del projecte EDUCAT1x1 en garantia. Explicar l'avaria. Ens donaran les indicacions per solucionar el problema o ens enviaran un missatger a fer la recollida de l’ordinador. Millor enviar-lo amb la caixa original, si és possible, per assegurar un bon transport. Hauríeu de tenir preparada la següent documentació: 1. Número de sèrie de l’ordinador (el trobareu darrera de l'ordinador). 2. Carta de pagament del portàtil. 3. Dades personals, (adreces, telèfon,...)


3. El servei tècnic s’ha endut el nostre portàtil, i ara què? El servei tècnic us ha de facilitar un número d’incidència. És important que l’anoteu. També us haurien d’indicar (de manera orientativa) el període de temps que el vostre ordinador estarà en reparació. Mentre l’ordinador estigui en reparació haureu de sol·licitar el servei de préstec de l’escola.

4. Què hem de fer per tal de sol·licitar un portàtil en servei de préstec? Per tal de demanar un ordinador en servei de préstec cal emplenar un petit formulari que trobareu en el següent full. En aquest formulari heu d’indicar el número d’incidència que el servei tècnic de TOSHIBA us va indicar i el període de temps orientatiu en què el vostre ordinador estarà en reparació. Aquest servei de préstec té una durada d’una setmana. Si al finalitzar aquesta setmana encara no tinguéssiu el vostre ordinador reparat, podríeu prorrogar una setmana més tornant a emplenar un altre formulari.

5. Què passa si el nostre portàtil s’ha espatllat i la nostra garantia ja no el cobreix? Pot arribar a passar que o bé la garantia hagi caducat (perquè han passat els dos anys i no l’heu renovat) o bé que el desperfecte de l’ordinador no el cobreixi la garantia, perquè, com passa amb qualsevol producte, si ha rebut un cop fortuït o un mal ús vostre, la garantia no cobrirà el desperfecte. En ambdós casos la responsabilitat sempre és vostre. Seria aconsellable que truquéssiu a TOSHIBA i us informéssiu de les possibles solucions, ja que igualment haureu de reparar el producte o renovar el portàtil. Podreu sol·licitar el servei de préstec de l’escola també en aquest cas, sempre i quan la reparació no s’allargui excessivament en el temps.

FORMULARI DE SOL·LICTUD DEL SERVEI DE PRÉSTEC SOL·LICITUD DEL SERVEI DE PRÉSTEC NOM I COGNOMS DE ALUMNE/A SOL·LICITANT: PERÍODE DE TEMPS EN QUÈ L’ORDINADOR ESTARÀ ESPATLLAT (ORIENTATIU)

DATA D’INICI:

DATA DE FINALITZACIÓ:

SIGNATURA DEL PARE/MARE/TUTOR:

Aquesta sol·licitud té una vigència d’una setmana. Si l’avaria s’allargués, caldria tornar a emplenar una altra sol·licitud.

SIGNATURA MEMBRE COMISSIÓ 1X1:

Servei de préstec 1x1  

Sol·licitud del servei de préstec del projecte 1x1.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you