Page 1

Onderwijscatalogus Triple A Encyclopedie


Onderwijscatalogus De centrale, generieke voorziening waarin het totaal aan onderwijsproducten binnen de instelling is vastgelegd Onderwijsproducten worden beschreven door middel van een verzameling metadata en verwijzen naar de plek in de kwalificatiestructuur (taxonomie) waarop ze betrekking hebben. Omvat •  Het definiëren, beheren en raadplegen van referentiearrangementen •  Het definiëren, beschikbaar stellen en beheren van onderwijsproducten •  Het raadplegen van de onderwijscatalogus


Van individuele leervraag naar onderwijsaanbod Wat is nodig? •  Onderwijsproducten •  De onderwijseenheden die de instelling kan aanbieden

•  Taxonomie •  De kwalificatiestructuur

•  Onderwijsinhoud •  De echte leerinhoud (content) van een les, periode of project

•  Referentiearrangementen •  Stukjes leerroute waarmee een aanbod voor een deelnemer, een arrangement, kan worden samengesteld

Onderwijscatalogus = onderwijsproducten + taxonomie


Scheiding onderwijscatalogus en taxonomie Taxonomie – beschrijft het WAT • 

Beschrijft WAT je moet kennen en kunnen om een diploma te kunnen krijgen

• 

Dit is de verantwoordelijkheid van de overheid

Onderwijscatalogus – beschrijft het HOE • 

Bevat het onderwijsaanbod van een instelling

• 

HOE worden deelnemers opgeleid om te kennen en kunnen wat in het kwalificatiedossier staat

• 

Dit is de verantwoordelijkheid van de instelling

Vanuit de onderwijscatalogus moet worden verwezen naar de taxonomie


Onderwijsproducten en metadata Metadata •  Beschrijvende kenmerken van een onderwijsproduct


Referentiearrangementen Arrangement •  Onderwijsaanbod van de instelling aan een specifieke deelnemer •  Planbaar geheel van onderwijsproducten, aangevuld met aanvullende eisen en wensen Referentiearrangement •  “Aanrader” •  Voorbeeld van een samenstelling van onderwijsproducten •  Geeft invulling aan een bepaalde leerroute •  Niet gekoppeld aan een specifieke deelnemer


I – Het definiëren, beheren en raadplegen van referentiearrangementen Uitgangspunten en keuzes • 

Referentiearrangementen maken geen deel uit van de onderwijscatalogus

• 

Het gebruik van referentiearrangementen is keuze instelling

• 

Arrangeren en roosteren kan zonder referentiearrangementen

• 

Referentiearrangementen kunnen nog niet beschikbaar gestelde onderwijsproducten bevatten


II – Het definiëren, beschikbaar stellen en beheren van onderwijsproducten Uitgangspunten en keuzes • 

Onderwijsproducten met status ‘in ontwikkeling’ kunnen in arrangement, maar niet in rooster

• 

Onderwijsproducten die ‘beschikbaar’ zijn kunnen worden geroosterd

• 

Onderwijsproducten worden gedefiniëerd op basis van standaard metadata


III – Het raadplegen van de onderwijscatalogus Uitgangspunten en keuzes • 

De onderwijscatalogus is een algemene raadpleegvoorziening die zeer breed toepasbaar moet zijn


Stichting Triple A

Paletsingel 30

2718 NT Zoetermeer

Tel: 079 - 329 65 99

www.tripleaonderwijs.nl

Standaardpresentatie Onderwijscatalogus.ppt  

Onderwijscatalogus Triple A Encyclopedie Onderwijscatalogus De centrale, generieke voorziening waarin het totaal aan onderwijsproducten binn...

Standaardpresentatie Onderwijscatalogus.ppt  

Onderwijscatalogus Triple A Encyclopedie Onderwijscatalogus De centrale, generieke voorziening waarin het totaal aan onderwijsproducten binn...

Advertisement