Page 94

í þús.kr.

7300 Fjarðabyggð

7502 Vopnafj.

7505 7509 7613 7617 7620 Fljótsdalshr. Borgarfj.hr. Breiðdalshr. Djúpavogshr. Fljótsdalshérað

Hafnarsjóður Tekjur / framlög Gjöld Fjárm.tekj. og (fjárm.gj.) Óreglulegir liðir Rekstrarniðurstaða Eignir Eigið fé Skuldir og skuldbindingar

586.266 318.428 -38.617 0 229.221 2.031.500 1.516.476 515.024

49.441 20.614 -51.161 0 -22.334 433.658 -4.810 438.469

0 0 0 0 0 0 0 0

3.367 3.910 1 0 -542 13.308 2.157 11.151

1.209 1.736 -96 0 -623 22.966 -8.826 31.793

33.532 24.382 -92 0 9.058 85.065 55.351 29.714

0 0 0 0 0 0 0 0

Vatnsveita Tekjur / framlög Gjöld Fjárm.tekj. og (fjárm.gj.) Óreglulegir liðir Rekstrarniðurstaða Eignir Eigið fé Skuldir og skuldbindingar

0 0 0 0 0 0 0 0

7.827 5.071 -4.010 0 -1.254 37.071 -8.381 45.452

0 0 0 0 0 0 0 0

830 1.837 0 0 -1.007 13.600 -6.605 20.204

2.377 3.301 -2.303 0 -3.227 13.207 -49.773 62.980

6.377 4.837 -4.904 0 -3.363 44.694 -39.988 84.682

0 0 0 0 0 0 0 0

Hitaveita Tekjur / framlög Gjöld Fjárm.tekj. og (fjárm.gj.) Óreglulegir liðir Rekstrarniðurstaða Eignir Eigið fé Skuldir og skuldbindingar

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

170.111 108.438 -71.302 7.838 -1.791 1.075.998 74.596 1.001.402

Fráveita Tekjur / framlög Gjöld Fjárm.tekj. og (fjárm.gj.) Óreglulegir liðir Rekstrarniðurstaða Eignir Eigið fé Skuldir og skuldbindingar

0 0 0 0 0 0 0 0

3.083 2.626 -5.374 0 -4.916 32.869 -24.775 57.644

0 0 0 0 0 0 0 0

577 939 0 0 -362 6.093 -5.279 11.372

1.123 1.267 -30 0 -175 2.161 -2.075 4.236

3.892 2.401 -478 0 1.014 8.323 -406 8.729

70.170 53.730 -35.903 0 -19.463 404.187 -183.846 588.033

Orkuveita Tekjur / framlög Gjöld Fjárm.tekj. og (fjárm.gj.) Óreglulegir liðir Rekstrarniðurstaða Eignir Eigið fé Skuldir og skuldbindingar

512.213 369.409 -237.057 1.686 -92.567 1.407.072 -989.674 2.396.747

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Félagslegt íbúðarhúsnæði Tekjur / framlög Gjöld Fjárm.tekj. og (fjárm.gj.) Óreglulegir liðir Rekstrarniðurstaða Eignir Eigið fé Skuldir og skuldbindingar

57.454 46.161 -100.509 0 -89.215 447.213 -766.607 1.213.821

8.730 11.575 -13.153 0 -15.998 73.193 -83.451 156.644

623 577 -1.292 0 -1.246 5.780 -8.077 13.857

4.362 5.262 -5.733 0 -6.633 36.240 -32.644 68.884

7.032 9.466 -12.493 0 -14.928 74.471 -75.786 150.257

9.850 3.396 -4.337 0 2.118 30.203 -37.149 67.352

26.681 18.253 -30.020 0 -21.592 203.510 -117.424 320.934

94

Profile for Samband islenskra sveitarfelaga

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Profile for samband
Advertisement