Page 66

Tafla 09. Ársreikningar sveitarfélaga 2009 íbúafjöldi

2506 Sveitarfélagið Vogar 1.195 1.195 Samantekin Sveitarsj. reikningsskil

3000 Akraneskaupstaður 6.555 6.555 Samantekin Sveitarsj. reikningsskil

3506 Skorradalshreppur 61 61 Samantekin Sveitarsj. reikningsskil

Rekstrarreikningur (í þús.kr.) Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs Framlag Jöfnunarsjóðs Þjónustutekjur og aðrar tekjur Tekjur

352.646 162.457 57.015 572.118

352.646 162.457 91.156 606.260

2.462.254 290.078 715.061 3.467.393

2.462.254 290.078 715.061 3.467.393

0 0 0 0

0 0 0 0

Laun og launatengd gjöld Breyting lifeyrisskuldb. Annar rekstrarkostnaður Afskriftir Gjöld

356.214 -1.697 346.198 13.709 714.423

358.723 -1.697 346.685 26.486 730.197

1.682.382 128.105 1.227.284 196.052 3.233.823

1.682.382 128.105 1.227.284 196.052 3.233.823

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

-142.305

-123.938

233.570

233.570

0

0

146.056

124.286

-174.142

-174.142

0

0

3.751

349

59.428

59.428

0

0

0

0

0

0

0

0

3.751

349

59.428

59.428

0

0

Rekstrarniðurst. fyrir fjárm.l. og óregl.l. Fjármunatekj. og (fjármagnsgj.) Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði Óreglulegir liðir Rekstrarniðurstaða eftir óreglulega liði

Efnahagsreikningur (í þús.kr.) Varanlegir rekstrarfjármunir Áhættufjármunir og langtímakröfur Fastafjármunir Veltufjármunir Eignir

1.411.768 121.892 1.533.660 1.489.612 3.023.272

1.525.819 4.671.592 4.671.592 121.892 5.399.294 5.399.294 1.647.711 10.070.886 10.070.886 1.485.002 640.903 640.903 3.132.713 10.711.789 10.711.789

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Eigið fé Skuldbindingar Langtímaskuldir Skammtímaskuldir Skuldir án skuldbindinga Skuldir og skuldbindingar Skuldir og eigið fé

880.907 68.287 1.852.131 221.946 2.074.077 2.142.365 3.023.272

875.869 5.378.819 5.378.819 68.287 1.981.266 1.981.266 1.982.250 2.675.734 2.675.734 206.307 675.970 675.970 2.188.557 3.351.704 3.351.704 2.256.844 5.332.970 5.332.970 3.132.713 10.711.789 10.711.789

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Leigusamningar utan efnahags Skuldir og skuldbindingar alls

2.142.365

2.256.844

5.332.970

5.332.970

0

0

3.751 40.677 44.427 -13.183 31.244 -46.214 -35.023 -49.993

349 68.140 68.489 -13.209 55.280 -46.214 -59.059 -49.993

59.428 513.562 572.990 9.178 582.168 -247.685 -73.186 261.297

59.428 513.562 572.990 9.178 582.168 -247.685 -73.186 261.297

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Sjóðstreymi (í þús.kr.) Rekstrarniðurstaða Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstr. Veltufé frá rekstri Br. á rekstrart. eignum og skuldum Handbært fé frá rekstri Fjárfestingarhreyfingar Fjármögnunarhreyfingar Hækkun (lækkun) á handbæru fé

66

Profile for Samband islenskra sveitarfelaga

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Profile for samband
Advertisement