Page 65

Tafla 09. Ársreikningar sveitarfélaga 2009

2300 Grindavíkurbær 2.841 2.841 Samantekin Sveitarsj. reikningsskil

2503 Sandgerðisbær 1.711 1.711 Samantekin Sveitarsj. reikningsskil

Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs Framlag Jöfnunarsjóðs Þjónustutekjur og aðrar tekjur Tekjur

1.012.414 226.257 103.736 1.342.407

1.012.414 226.257 322.988 1.561.659

802.076 122.768 117.767 1.042.610

800.156 122.768 239.627 1.162.551

462.041 215.480 48.726 726.247

460.203 215.480 78.582 754.265

Laun og launatengd gjöld Breyting lifeyrisskuldb. Annar rekstrarkostnaður Afskriftir Gjöld

840.977 28.873 760.085 113.637 1.743.572

867.646 34.832 790.348 175.338 1.868.164

593.241 21.908 568.760 78.970 1.262.879

666.627 30.128 577.525 98.665 1.372.945

355.879 5.591 471.081 38.236 870.786

355.879 5.591 463.484 53.039 877.992

-401.165

-306.505

-220.268

-210.395

-144.539

-123.727

Fjármunatekj. og (fjármagnsgj.)

329.854

195.036

117.065

-29.023

184.409

133.821

Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði

-71.311

-111.469

-103.203

-239.418

39.871

10.094

-3.195

-3.195

0

0

0

0

-74.506

-114.664

-103.203

-239.418

39.871

10.094

Varanlegir rekstrarfjármunir Áhættufjármunir og langtímakröfur Fastafjármunir Veltufjármunir Eignir

3.168.514 726.817 3.895.331 3.694.477 7.589.808

4.056.964 512.866 4.569.830 3.671.390 8.241.220

3.836.307 276.710 4.113.017 1.200.942 5.313.958

4.413.047 271.710 4.684.757 1.077.873 5.762.630

1.710.991 123.262 1.834.253 1.964.256 3.798.509

2.064.857 123.262 2.188.119 1.924.649 4.112.768

Eigið fé Skuldbindingar Langtímaskuldir Skammtímaskuldir Skuldir án skuldbindinga Skuldir og skuldbindingar Skuldir og eigið fé

5.463.651 339.535 1.281.703 504.919 1.786.622 2.126.157 7.589.808

5.099.721 391.482 2.256.776 493.241 2.750.017 3.141.499 8.241.220

1.947.306 268.488 2.778.071 320.094 3.098.164 3.366.653 5.313.958

1.224.036 343.233 3.805.710 389.651 4.195.361 4.538.594 5.762.630

2.815.465 105.891 699.003 178.150 877.153 983.044 3.798.509

2.700.348 105.891 1.103.834 202.694 1.306.528 1.412.420 4.112.768

Leigusamningar utan efnahags Skuldir og skuldbindingar alls

2.126.157

3.141.499

3.366.653

4.538.594

983.044

1.412.420

-74.506 253.285 178.779 22.667 201.446 -939.411 -96.024 -833.989

-114.664 402.606 287.942 25.972 313.914 -1.044.302 -103.531 -833.919

-103.203 109.367 6.164 -47.702 -41.538 -810.833 -157.709 -1.010.080

-239.417 226.574 -12.843 -51.019 -63.862 -817.070 -130.225 -1.011.157

39.871 104.156 144.027 -36.941 107.086 -400.768 -289.679 -583.361

10.094 154.223 164.317 -35.027 129.290 -625.038 -87.613 -583.361

íbúafjöldi

2504 Sveitarfélagið Garður 1.520 1.520 Samantekin Sveitarsj. reikningsskil

Rekstrarreikningur (í þús.kr.)

Rekstrarniðurst. fyrir fjárm.l. og óregl.l.

Óreglulegir liðir Rekstrarniðurstaða eftir óreglulega liði

Efnahagsreikningur (í þús.kr.)

Sjóðstreymi (í þús.kr.) Rekstrarniðurstaða Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstr. Veltufé frá rekstri Br. á rekstrart. eignum og skuldum Handbært fé frá rekstri Fjárfestingarhreyfingar Fjármögnunarhreyfingar Hækkun (lækkun) á handbæru fé

65

Profile for Samband islenskra sveitarfelaga

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Profile for samband
Advertisement