Page 63

Tafla 09. Ársreikningar sveitarfélaga 2009

1300 1400 Garðabær Hafnarfjarðarkaupstaður 10.587 10.587 25.872 25.872 Samantekin Samantekin Sveitarsj. reikningsskil Sveitarsj. reikningsskil

1603 Sveitarfélag Álftanes 2.524 2.524 Samantekin Sveitarsj. reikningsskil

Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs Framlag Jöfnunarsjóðs Þjónustutekjur og aðrar tekjur Tekjur

4.628.960 48.365 398.883 5.076.208

4.626.215 10.495.797 10.463.065 48.365 483.856 483.856 826.588 1.928.841 3.214.213 5.501.168 12.908.494 14.161.134

865.889 170.801 364.481 1.401.171

865.889 170.801 364.481 1.401.171

Laun og launatengd gjöld Breyting lifeyrisskuldb. Annar rekstrarkostnaður Afskriftir Gjöld

2.225.269 75.143 2.184.363 235.792 4.720.567

2.249.997 6.643.824 6.808.682 75.143 549.000 558.456 2.254.730 4.735.219 5.033.908 296.268 571.360 787.257 4.876.138 12.499.403 13.188.303

844.896 16.773 544.263 50.702 1.456.634

844.896 16.773 544.263 50.702 1.456.634

íbúafjöldi

Rekstrarreikningur (í þús.kr.)

Rekstrarniðurst. fyrir fjárm.l. og óregl.l.

355.640

625.029

409.091

972.831

-55.463

-55.463

40.265

-192.583

-1.922.415

-2.653.989

-266.867

-266.867

395.905

432.447

-1.513.324

-1.681.158

-322.330

-322.330

0

0

0

0

0

0

395.905

432.447

-1.513.324

-1.681.158

-322.330

-322.330

Varanlegir rekstrarfjármunir Áhættufjármunir og langtímakröfur Fastafjármunir Veltufjármunir Eignir

10.395.944 11.915.504 29.549.003 41.183.026 1.926.418 483.914 5.554.369 4.921.815 12.322.362 12.399.418 35.103.372 46.104.841 1.819.283 1.714.801 2.214.388 2.480.173 14.141.645 14.114.219 37.317.760 48.585.014

1.689.654 792.829 2.482.483 219.178 2.701.661

1.689.654 792.829 2.482.483 219.178 2.701.661

Eigið fé Skuldbindingar Langtímaskuldir Skammtímaskuldir Skuldir án skuldbindinga Skuldir og skuldbindingar Skuldir og eigið fé

7.860.577 7.663.900 1.167.000 1.167.000 3.828.894 4.167.281 1.285.174 1.116.038 5.114.068 5.283.319 6.281.068 6.450.319 14.141.645 14.114.219

6.922.019 5.218.224 27.863.521 8.581.250 36.444.771 41.662.995 48.585.014

-448.062 136.982 1.858.252 1.154.489 3.012.741 3.149.723 2.701.661

-448.062 136.982 1.858.252 1.154.489 3.012.741 3.149.723 2.701.661

6.450.319 33.249.506 41.662.995

4.106.300 7.256.023

4.106.300 7.256.023

-322.330 51.936 -270.394 151.323 -119.071 -125.860 207.936 -36.995

-322.330 51.936 -270.394 151.323 -119.071 -125.860 207.936 -36.995

Fjármunatekj. og (fjármagnsgj.) Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði Óreglulegir liðir Rekstrarniðurstaða eftir óreglulega liði

Efnahagsreikningur (í þús.kr.)

Leigusamningar utan efnahags Skuldir og skuldbindingar alls

6.281.068

4.068.254 5.069.768 20.889.303 7.290.435 28.179.738 33.249.506 37.317.760

Sjóðstreymi (í þús.kr.) Rekstrarniðurstaða Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstr. Veltufé frá rekstri Br. á rekstrart. eignum og skuldum Handbært fé frá rekstri Fjárfestingarhreyfingar Fjármögnunarhreyfingar Hækkun (lækkun) á handbæru fé

395.907 373.297 769.204 -49.188 720.016 -1.075.224 49.673 -305.535

432.448 586.808 1.019.256 -50.467 968.789 -1.147.066 -127.257 -305.534

63

-1.513.323 1.538.379 25.056 -150.575 -125.519 511.160 -416.787 -31.146

-1.681.157 2.366.848 685.691 -195.138 490.553 -41.710 -434.585 14.258

Profile for Samband islenskra sveitarfelaga

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Profile for samband
Advertisement