Page 56

56

Rekstur sveitarsjóða samtals

29.212.042

15.061.230

697.370

29.327.174 -115.132

14.363.860

923.672 2.189 1.325.253 358.834 742.577 175.104 602.194 155.547 164.574 55.888 182.285 958 487.378

Félagsþjónusta Heilbrigðismál Fræðslu- og uppeldismál Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Brunamál og almannavarnir Hreinlætismál Skipulags- og byggingamál Umferðar- og samgöngumál Umhverfismál Atvinnumál Framlög til B-hluta fyrirtækja Sameiginlegur kostnaður Breyting lífeyrisskuldbindinga Óvenjulegir liðir Fjármagnsliðir Aðalsjóður

Aðrir sjóðir A-hluta og milliviðskipti

1.070.506 827 9.241.665 438.865 1.153.187 236.481 18.331 251.884 1.468 91.218 108.802 994 1.749.634

13.519.959 2.579.807 7.689.728 361.227 24.150.720

515.262

202

515.060

515.060

Afskriftir

11.896.062 1.021.796

-3.290.583 1.021.796

15.186.645

1.132.806 49.527 5.274.658 1.122.550 2.346.535 435.455 991.403 452.111 894.356 533.352 546.776 110.167 1.296.950

Laun og Breyting Annar launat. gjöld lífeyrisskuldb. rekstrarkostn.

Útsvör Fasteignaskattur Framlög úr Jöfnuarsjóði Aðrar tekjur með skattaígildi Skatttekjur

í þús. kr.

Heildartekjur

Tafla 07. Rekstraryfirlit sveitarsjóða, önnur sveitarfélög

28.494.351

-1.571.215

30.065.566

2.203.312 50.354 14.516.322 1.561.415 3.499.722 671.936 1.009.734 703.994 895.824 624.570 655.577 111.162 3.046.583 515.060

Gjöld samtals

-647.023

-3.303.536

2.656.513 2.656.513

-307.163

3.028

-310.191

-310.191

Fjármunatekj./ Óreglulegir (fjármagnsgj.) liðir

-236.495

-1.844.425

-1.279.640 -48.165 -13.191.069 -1.202.580 -2.757.145 -496.832 -407.540 -548.448 -731.250 -568.682 -473.292 -110.204 -2.661.954 -515.060 -310.191 2.759.262 1.607.930

13.519.959 2.579.807 7.689.728 361.227 24.150.720

Niðurstaða

Profile for Samband islenskra sveitarfelaga

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Profile for samband
Advertisement