Page 55

55 20.368.969

2.220.134 0 1.939.900 324.485 1.519.392 320.617 624.060 204.783 160.647 60.839 211.792 272.057 591.729

40.972.248 -1.052.076 39.920.172

Félagsþjónusta Heilbrigðismál Fræðslu- og uppeldismál Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Brunamál og almannavarnir Hreinlætismál Skipulags- og byggingamál Umferðar- og samgöngumál Umhverfismál Atvinnumál Framlög til B-hluta fyrirtækja Sameiginlegur kostnaður Breyting lífeyrisskuldbindinga Óvenjulegir liðir Fjármagnsliðir Aðalsjóður

Aðrir sjóðir A-hluta og milliviðskipti

Rekstur sveitarsjóða samtals

20.963.133

594.163

2.185.884 0 13.072.151 460.518 1.806.889 463.478 26.776 329.028 101.728 171.985 172.727 36 1.577.769

21.442.506 5.099.108 5.295.166 685.033 32.521.814

294.049

9.758

284.291

284.291

Afskriftir

17.730.999 1.730.159

-6.025.185 1.730.159

23.756.185

2.880.880 29.228 8.289.450 1.328.168 4.460.634 541.533 824.048 657.304 1.694.887 531.653 429.459 504.896 1.584.043

Laun og Breyting Annar launat. gjöld lífeyrisskuldb. rekstrarkostn.

Útsvör Fasteignaskattur Framlög úr Jöfnuarsjóði Aðrar tekjur með skattaígildi Skatttekjur

í þús. kr.

Heildartekjur

Tafla 06. Rekstraryfirlit sveitarsjóða, vaxtarsvæði

40.718.340

-3.691.105

44.409.445

5.066.765 29.228 21.361.601 1.788.686 6.267.523 1.005.012 850.824 986.332 1.796.616 703.638 602.187 504.932 3.161.812 284.291

Gjöld samtals

-4.140.868

-5.317.016

1.177.024 1.176.148

-180 0 -522 -20 -16 0 0 -85 0 0 0 0 -53

11.003.869

0

11.003.869

11.003.869

Fjármunatekj./ Óreglulegir (fjármagnsgj.) liðir

6.064.833

-2.677.987

-2.846.811 -29.228 -19.422.223 -1.464.221 -4.748.148 -684.394 -226.763 -781.634 -1.635.969 -642.799 -390.394 -232.875 -2.570.136 -284.291 11.003.869 1.177.024 8.742.820

21.442.506 5.099.108 5.295.166 685.033 32.521.814

Niðurstaða

Profile for Samband islenskra sveitarfelaga

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Profile for samband
Advertisement