Page 54

54

Rekstur sveitarsjóða samtals

42.024.094

21.468.899

825.034

42.616.735 -592.642

20.643.866

770.026 0 2.039.225 193.223 2.155.571 0 512.126 251.801 12.561 102.334 18.261 0 648.282

Félagsþjónusta Heilbrigðismál Fræðslu- og uppeldismál Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Brunamál og almannavarnir Hreinlætismál Skipulags- og byggingamál Umferðar- og samgöngumál Umhverfismál Atvinnumál Framlög til B-hluta fyrirtækja Sameiginlegur kostnaður Breyting lífeyrisskuldbindinga Óvenjulegir liðir Fjármagnsliðir Aðalsjóður

Aðrir sjóðir A-hluta og milliviðskipti

1.227.078 0 14.801.229 517.852 1.875.979 2.522 2.029 441.056 654 147.170 98.154 0 1.530.141

27.589.717 6.292.088 1.251.535 779.984 35.913.324

1.132.255

0

1.132.255

1.132.255

Afskriftir

16.834.518 2.046.694

-5.858.660 2.046.694

22.693.177

2.247.396 62.553 9.282.706 751.945 4.918.487 476.974 689.531 227.550 1.714.570 672.289 159.651 43.196 1.446.329

Laun og Breyting Annar launat. gjöld lífeyrisskuldb. rekstrarkostn.

Útsvör Fasteignaskattur Framlög úr Jöfnuarsjóði Aðrar tekjur með skattaígildi Skatttekjur

í þús. kr.

Heildartekjur

Tafla 05. Rekstraryfirlit sveitarsjóða, höfuðborgarsvæðið utan Reykjavíkurborgar

41.482.366

-2.986.932

44.469.298

3.474.474 62.553 24.083.934 1.269.797 6.794.466 479.496 691.560 668.606 1.715.225 819.459 257.805 43.196 2.976.470 1.132.255

Gjöld samtals

-4.952.712

-9.626.968

4.676.390 4.674.256

-33 0 -112 -8 -174 0 -1 -22 0 -11 0 0 -1.773

-1.203.676

-1.203.676

Fjármunatekj./ Óreglulegir (fjármagnsgj.) liðir

-5.614.660

-8.436.354

-2.704.481 -62.553 -22.044.821 -1.076.581 -4.639.069 -479.496 -179.435 -416.827 -1.702.664 -717.136 -239.544 -43.196 -2.329.961 -1.132.255 0 4.676.390 2.821.694

27.589.717 6.292.088 1.251.535 779.984 35.913.324

Niðurstaða

Profile for Samband islenskra sveitarfelaga

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Profile for samband
Advertisement