Page 53

53 29.553.750

3.537.154 0 2.456.113 214.801 951.769 0 794.479 70.098 32.884 73.043 0 0 857.609

61.630.976 -1.888.451 59.742.525

Félagsþjónusta Heilbrigðismál Fræðslu- og uppeldismál Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Brunamál og almannavarnir Hreinlætismál Skipulags- og byggingamál Umferðar- og samgöngumál Umhverfismál Atvinnumál Framlög til B-hluta fyrirtækja Sameiginlegur kostnaður Breyting lífeyrisskuldbindinga Óvenjulegir liðir Fjármagnsliðir Aðalsjóður

Aðrir sjóðir A-hluta og milliviðskipti

Rekstur sveitarsjóða samtals

30.804.213

1.250.463

4.958.939 5.863 18.789.445 736.653 2.043.075 0 478.571 315.114 47.447 450.742 0 0 1.727.901

38.718.830 12.350.883 718.371 854.942 52.643.026

35.092.716

Afskriftir

-1.531.587

25.092.553 2.311.425

0 -10.000.163 2.311.425

-1.531.587

-1.531.587

7.267.541 114 11.391.067 1.993.893 4.944.279 670.735 698.145 306.389 4.436.058 1.340.713 0 51.130 1.992.652

Laun og Breyting Annar launat. gjöld lífeyrisskuldb. rekstrarkostn.

Útsvör Fasteignaskattur Framlög úr Jöfnuarsjóði Aðrar tekjur með skattaígildi Skatttekjur

í þús. kr.

Heildartekjur

Tafla 04. Rekstraryfirlit sveitarsjóða, Reykjavíkurborg

56.676.604

-6.438.275

63.114.879

12.226.480 5.977 30.180.512 2.730.546 6.987.354 670.735 1.176.716 621.503 4.483.505 1.791.455 0 51.130 3.720.553 -1.531.587

Gjöld samtals

232.960

-7.727.664

7.960.624 7.960.624

0

0

0

Fjármunatekj./ Óreglulegir (fjármagnsgj.) liðir

3.298.881

-3.177.840

-8.689.326 -5.977 -27.724.399 -2.515.745 -6.035.585 -670.735 -382.237 -551.405 -4.450.621 -1.718.412 0 -51.130 -2.862.944 1.531.587 0 7.960.624 6.476.721

38.718.830 12.350.883 718.371 854.942 52.643.026

Niðurstaða

Profile for Samband islenskra sveitarfelaga

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Profile for samband
Advertisement