Page 31

Tafla 7. Rekstrarreikningur sveitarfélaga árin 2000-2009 Milljónir króna

2000

2001

2002

1

HEILDARTEKJUR

78.828

90.951

96.134 101.929 112.754 130.681 161.176 185.263 193.381 189.279

11 111 112 113 114 115 116

Skattte kjur Skattar á tekjur og hagnað Skattar á laungreiðslur og vinnuafl Eignarskattar Skattar á vöru og þjónustu Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti Aðrir skattar

59.445 45.979 – 10.107 3.340 – 18

68.073 54.162 – 10.868 2.929 – 114

71.296 58.240 – 10.101 2.774 – 181

12

Tryggingagjöld

13 131 132 133

Fjárframlög Frá erlendum opinberra aðila Frá alþjóðastofnunum Frá opinberum aðilum

14 141 142 143 144 145

2003

2004

74.821 61.123 – 10.963 2.645 – 89

2005

82.937 66.200 – 12.063 4.570 – 104

2006

2007

2008

2009

95.393 117.463 133.143 140.625 138.563 74.465 85.528 98.003 105.940 107.617 – – – – – 13.931 16.857 20.567 25.770 27.485 6.904 15.007 14.528 8.899 3.459 – – – – – 93 71 45 16 3

6.630 – – 6.630

8.820 – – 8.820

8.608 – – 8.608

10.084 – – 10.084

10.376 – – 10.376

11.116 – – 11.116

14.140 – – 14.140

17.406 – – 17.406

18.783 – – 18.783

18.714 – – 18.714

Aðrar te kjur Eignatekjur Sala á vöru og þjónustu Sektir og skaðabætur Frjáls fjárframlög Ýmsar tekjur og óskilgr. tekjur

12.753 3.519 9.234 – – –

14.058 4.455 9.603 – – –

16.229 6.012 9.884 – – 334

17.024 5.610 10.931 – – 482

19.441 6.854 12.154 – – 433

24.172 9.239 14.059 – – 873

29.572 14.303 14.508 – – 761

34.714 16.512 17.316 – – 886

33.974 13.625 19.193 – – 1.155

32.001 8.913 21.237 – – 1.851

2+31

HEILDARÚTGJÖ LD

81.716

95.784 106.802 108.318 119.887 129.653 157.407 177.284 206.257 204.234

2 21 22 23 24 25 26 262 263 263 27 28

Rekstrarútgjöld Laun Kaup á vöru og þjónustu Afskriftir Vaxtagjöld Framleiðslustyrkir Fjárframlög T il alþjóðastofnana T il almannatrygginga T il ríkissjóðs Félagslegar tilfærslur til heimila T ilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög

71.923 37.112 20.730 3.708 4.028 1.845 498 – – 498 2.349 1.653

80.943 42.705 22.942 4.134 4.153 1.695 478 – – 478 2.779 2.056

93.620 46.530 28.872 4.050 4.391 1.697 560 – – 560 4.509 3.013

99.879 105.156 116.262 133.118 151.184 178.472 191.694 49.652 52.645 60.039 68.103 74.129 83.145 89.385 30.223 31.268 33.381 39.420 47.688 58.434 60.893 4.303 4.604 5.066 5.680 6.173 7.359 8.649 4.205 4.065 4.215 4.951 6.068 8.180 6.708 1.943 2.153 2.465 2.882 3.380 3.900 3.226 482 462 508 700 718 868 982 – – – – – – – – – – – – – – 482 462 508 700 718 868 982 5.041 5.358 5.125 5.038 5.624 6.929 9.227 4.029 4.601 5.463 6.345 7.404 9.657 12.624

31

Fastafjárútgjöld Fjárfesting í efnislegum eignum Afkriftir

9.793 13.501 -3.708

14.841 18.975 -4.134

13.182 17.232 -4.050

8.439 12.742 -4.303

14.731 19.335 -4.604

-2.888

-4.833 -10.668

NLB

TEKJUAFGANGUR / HALLI (1-2-31)

32 3212 3214 3215 3218

Pe ningale gar e ignir, hre yfingar Sjóður og bankareikningar Veitt lán Hlutafé Viðskiptakröfur

33

Skuldir, hre yfingar Lántökur Innlendar lántökur Erlendrar lántökur Lífeyrisskuldbindingar Viðskiptaskuldir

3314 3324 3316 3318 NO B

311

Rekstrarjöfnuður (1-2)

13.392 18.458 -5.066

24.289 29.969 -5.680 3.769

26.100 32.273 -6.173

27.785 35.143 -7.359

12.540 21.189 -8.649

-6.389

-7.133

1.028

495 -156 -397 275 772

2.233 1.286 686 769 -509

1.172 -265 1.517 -1.043 963

2.888 1.242 -575 732 1.489

5.081 611 -15 791 3.694

4.223 3.014 -1.229 2.195 242

7.953 -13.071 2.496 11.390 -4.573 6.632 2.509 -37.233 7.522 6.139

7.979 -12.876 -14.955 14.851 4.150 3.602 -658 7.757

7.045 3.319 9.981 2.454 -8.709

3.383 905 113 792 1.131 1.347

7.066 6.333 2.336 3.997 1.297 -564

11.840 9.614 944 8.670 1.776 450

9.277 4.474 3.321 1.153 1.677 3.126

12.214 2.869 3.515 -646 1.644 7.701

3.194 -2.102 556 -2.658 1.665 3.631

4.184 -21.050 -4.606 3.522 -668 2.967 -3.938 555 1.681 -29.159 7.109 4.587

27.727 21.080 13.298 7.782 -1.369 8.015

22.000 21.953 23.482 -1.529 -1.498 1.545

2.514

2.049

7.598

14.420

28.057

14.909

-2.415

6.905

10.008

Samne ysla (21+22+23-142) Laun Afskriftir Kaup á vöru og þjónustu, nettó + Kaup á vöru og þjónustu - Sala á vöru og þjónustu

52.316 37.112 3.708 11.496 20.730 -9.234

60.178 42.705 4.134 13.339 22.942 -9.603

69.568 73.247 76.363 84.427 98.695 110.674 129.745 137.689 46.530 49.652 52.645 60.039 68.103 74.129 83.145 89.385 4.050 4.303 4.604 5.066 5.680 6.173 7.359 8.649 18.988 19.292 19.114 19.322 24.912 30.371 39.241 39.656 28.872 30.223 31.268 33.381 39.420 47.688 58.434 60.893 -9.884 -10.931 -12.154 -14.059 -14.508 -17.316 -19.193 -21.237

Verg fjármunamyndun

13.501

18.355

14.284

31

12.242

19.335

18.458

29.969

34.079

32.273

35.143

21.189

Profile for Samband islenskra sveitarfelaga

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Profile for samband
Advertisement