__MAIN_TEXT__

Page 1

INSPIRACE 2017 / 1

MAGAZÍN SPOLKU SAMBA

FILIP PLEVAČ INDUSTRY 4.0 OČIMA INVESTORA RADIM PAŘÍK HIGH PERFORMANCE ORGANISATION PAVEL KYSILKA TRENDY VE FINANCOVÁNÍ MIROSLAV BÁRTA PŘÍBĚHY CIVILIZACE RICHARD GÜRLICH ŘEŠÍME PRÁVNÍ PROBLÉMY

DANIEL FROUZ POMÁHÁME DÁVAT SAMBĚ NOVOU TVÁŘ

MARCEL BABCZYNSKI INFRASTRUKTURA A DIGITALIZACE ZDENĚK KOPŘIVA S KAMEROU NA RAMENI


06

17

22

Daniel Frouz Revoluce e-commerce v oboru 3D reklamy

Petr Kysilka Klíčové trendy finančního sektoru

Uskutečnilo se Exkurze a akce

30

38

42

Peter Varga Vyhráli sme Land Rover

Filip Plevač Industry 4.0 očima investora

prof. Miroslav Bárta Příběhy civilizace

50

54

64

Peter Gogolín Nový web SAMBA a nový směr Kurzoru

Radim Pařík High Performance Organisation

Richard Gürlich Advokát

68

78

85

Anton Bittner Ředitel ZSVTS

Zdeněk Kopřiva Život s kamerou na rameni

Josef Hajkr Dělíme se o své zkušenosti

90

94

Pavel Indruch Centrum materiálového výzkumu je špička

Marcel Babczynski Bankovnictví, infrastruktura a digitalizace


INSPIRACE MAGAZÍN SPOLKU SAMBA

Vydává SAMBA – Spolek absolventů MBA, třída Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00 Brno, IČ 03674355, DIČ CZ03674355 Redakce: Ing. Jiří Slezák, MBA, jirka@smba.cz, +420 602 359 504 Grafika: Jan Komenda Inzerce: Ing. Pavel Klein, klein@smba.cz, +420 775 957 969

www.smba.cz

SpolekAbsolventuMBA

@SambaSpolek


Na letošní rok chystáme řadu změn a zlepšení v různých oblastech. Jednou z nich je nové logo a nový web. Za pomoc s vytvořením nové corporate identity děkujeme Danu Frouzovi z iNET Print a jeho kolegovi Ctiboru Svobodovi. Za vytvoření nového webu děkujeme skvělému a sehranému týmu Petra Gogolína, Honzy Malého a Karla Chuděje z Kurzor.net. Proč nové logo a nová doména SMBA.cz? Protože: Již 7 let organizujeme akce: • S MBA absolventy, • S MBA lektory, • S MBA studenty, • i S těmi, kdo chtějí MBA vzděláváním projít. Vytváříme learning network vč. aktivit osobního a firemního rozvoje, které jsou v kvalitě: • Super MBA • Sexy MBA • Skvělého MBA • Speciálního MBA • a vedeny lektory S MBA titulem Předchozí logo SAMBA vzbuzovalo dojem, že se na akcích tančí. Pro zamezení nedorozumění chceme dát najevo, že nejsme až zas tak tanečním

4


klubem, ale spíše platformou se: • • •

špičkovými akcemi špičkovými spíkry špičkovým auditoriem

Proto používáme i symbol ostrého trojúhelníku, který je v logu posunutý směrem vzhůru. Trojúhelník v kombinaci se žhnoucí oranžovou barvou dále symbolizuje: • • • •

písmeno delta jako symbol změny špičku, vrchol hory plamen stabilitu

Styl fontu loga vyjadřuje snahu o čistotu, vyváženost, dokonalost a koncentraci na podstatu věci. Nový web by měl sloužit více propagaci členů, partnerů a podporovatelů SAMBA a měl by obsahovat řadu dalších prvků, které připravujeme. Jsme a budeme rádi za každou zpětnou vazbu a pomoc na cestě k dalšímu rozvoji SAMBA. Nově mi můžete psát na adresu jirka@smba.cz. Děkuji za přízeň a těším se na setkání Ing. Jiří Slezák, MBA předseda výkonného výboru SAMBA

5


PŘEDSTAVUJEME: DANIEL FROUZ

DANIEL FROUZ DĚLÁME REVOLUCI E-COMMERCE V OBORU 3D REKLAMY důvod je samotná komunita a kvalita lidí, se kterými se díky SAMBĚ mohu setkávat. Skvělé a smysluplné věci je prostě třeba podporovat.

Dane, stal jsi se se svojí firmou iNETPrint generálním partnerem SAMBA. Významně tím podporuješ provoz a rozvoj SAMBA, za což ti patří velký dík. Co tě k tomuto rozhodnutí vedlo?

iNETPrint je dodavatelem reklamních předmětů pro firmy. Veškeré materiály a dárky, které budeme používat pro SAMBU v letošním roce, zadáme a nakoupíme u vás. Známe váš systém a styl práce a jsme s ním spokojení. Můžeš přiblížit ostatním, v čem jste dobří a proč by měli spolupracovat právě s iNETPrint?

Důvody jsou v principu tři - první a hlavní je ten, že aktivity SAMBA se mi osobně opravdu líbí a vidím v nich smysl i do budoucna. Například skrze SAMBA Academy, na kterou se opravdu těším. Je mi také blízký způsob, jak komunitu kolem SAMBY buduješ. Druhý důvod, díky kterému jsem mohl finančně zapojit svoji firmu, je smysluplnost Jdeme na to od začátku jinak než propagace iNETPrintu v komunitě veškerá konkurence. Nesnažíme lidí, kteří kolem SAMBY jsou. A třetí se je dohnat skladovou plochou 7


PŘEDSTAVUJEME: DANIEL FROUZ

či množstvím strojů, to by byl boj s větrnými mlýny. Místo toho od začátku investujeme primárně do vlastního IT řešení na míru. V našem systému integrujeme data stovek distributorů a výrobců napříč ČR, EU i Asií a vše se snažíme maximálně systematizovat a automatizovat.

než velké zavedené firmy s mnoha stroji, ale s pomalejšími procesy.

Naším posláním je vytvářet v oboru 3D reklamy takové cesty a nástroje, které umožní lidem řešit dosud nemyslitelné věci on-line a významně šetřit čas a prostředky. Začali jsme s on-line kalkulátory, které neustáDíky tomu u nás mohou zákazní- le rozšiřujeme na další druhy sortici například on-line zkalkulovat a mentu a chystáme několik revolučporovnat cenu u tisíců reklamních ních nástrojů a služeb, které celý předmětů pro různé technolo- proces od výběru a kalkulace až po gie potisku vč. zakázkové výroby vizualizaci loga na reklamním dárv Číně. Obojí kupodivu i dnes, po ku vyřeší na pár kliknutí on-line. S více jak 12 letech v oboru, v ČR ni- námi mají zákazníci jistotu, že si vykdo nenabízí a na úrovni EU jen pár zkouší skutečné oborové inovace největších firem. A ani ti největší jako první. zdaleka nenabízí kalkulace pro takový rozsahu sortimentu, jako to Musím velice pochválit tvůj tým, lze u nás. Díky datům také dokákterý pomáhal s tvorbou nového žeme jeden produkt najít a nakouloga a corporate identity SAMBA. pit třeba od 6 různých dodavatelů A samozřejmě hlavně tebe, proze 3 různých zemí a zákazníkovi tože to byl tvůj nápad a vstřícný zajistit nejlepší (nejlevnější nebo krok. Pro nás byla tato spolupránejrychlejší) zdroj. A v neposlední ce důkaz, že umíte poskytnout řadě díky zapojení řady menších výbornou a komplexní službu. výrobců a následně flexibilní distriNakolik je tento přístup konkubucí zboží mezi ně dokážeme často renční výhodou nebo součástí nabídnout rychlejší termín výroby 8


PŘEDSTAVUJEME: DANIEL FROUZ

jednoznačně konkurenční výhoda, protože zákazník vše vyřeší na jednom místě, což opět ušetří čas, než komunikovat zvlášť s kreativní agenturou a zvlášť s výrobou a předávat si informace tam a zpět. A například právě schopnost kreativního návrhu dárku na míru nám zatím chybí, ale ve strategii již získává své místo a v blízké budoucnosti na tom budeme pracovat. A věřím, že i u těchto specifických více „lidských“ služeb dokážeme vytěžit naplno IT a přinést nová inovativní řešení tam, kde by to ostatní řešili postaru.

strategie tvé firmy? Díky, nová CI SAMBY je od A do Z práce našeho vedoucího DTP Ctibora Svobody, já myšlenku jen delegoval dále :) Každopádně přístup ve formě komplexní služby je něco, co máme již delší dobu otevřené a postupně zařazujeme jednotlivé prvky do naší strategie. Základy jsme postavili na IT, což nám umožnilo automatizovat a dostat mnoho věcí „on-line“. Zákazníci ale často potřebují také poradit, doporučit vhodný dárek nebo i navrhnout úplně nový dárek na míru pro jejich kampaň. A tam má IT omezené možnosti. Datová analytika a umělá inteligence sice ještě zdaleka neřekla poslední slovo a vidíme v ní velký potenciál např. pro vytipování dárků dle mnoha parametrů cílové skupiny, ale pro skutečnou kreativitu jsou zatím stále potřeba lidé a jejich zkušenosti.

Jak vidíš situaci na trhu, na kterém iNETPrint působí? Náš byznys je primárně e-commerce, tedy on-line prodej reklamního zboží. Má několik specifik, protože obchodujeme v B2B segmentu. Ten se se odlišuje od klasického B2C, primárně tím, že nedodáváme “komoditu”, ale každá zakázka je ve skutečnosti výrobou na míru (např. aplikace potisku). Situaci lze

Umět nabídnout i tyto služby je 9


PŘEDSTAVUJEME: DANIEL FROUZ

hodnotit ze dvou pohledů - jednak trendů v e-commerce a situace přímo na trhu distribuce reklamních zboží.

na 17-20% (v B2C segmentu). To už určitě stojí za skutečné zamyšlení se nad strategií a řešením na míru pro tzv. “m-commerce”. Myslím, že v budoucnu by také mohla velmi zajímavě do e-commerce a prezenKdyž bys tedy zhodnotil nejprve tace zboží promluvit virtuální (VR), obecné e-commerce trendy? případně rozšířená realita (AR), tzv. “v-commerce”. To však bez masoLze určitě očekávat několik vln po- vého rozšíření zařízení pro VR/AR stupné konsolidace. Dle odborných nebude možné a na to si ještě chvíodhadů bylo v ČR na konci roku li počkáme. Může to však přinést 2015 cca 37 tisíc e-shopů. Mnoho nové a zásadní inovace a ovlivnit z těchto e-shopů nevytváří žádnou způsoby nakupování i komunikace přidanou hodnotu a nemají vlast- mezi lidmi. ní konkurenční výhody pro dlouhodobé přežití. Ti nejslabší určitě Mění se také nákupní očekávázaniknou a ty středně silné začnou ní lidí - mladí se chtějí více bavit, nejsilnější hráči na trhu skupovat. chtějí mezi sebou věci, názory a zkušenosti sdílet, chtějí šetřit svůj čas. A tomu musí jít funkcionalita v e-commerce naproti. Poroste význam emocí a obecně nákupního zážitku v celém procesu, tedy nejen při samotném nákupu, ale i při dodání zboží, při jeho rozbalení a samozřejmě i následné komunikaci a servisu. Jsem přesvědčen, že význam zákaznické spokojenosti a nadšení bude kritickým středo-

V čase se mění nákupní chování lidí. Například neustále roste podíl přístupů a nákupů realizovaných přes mobilní zařízení a tablety. Odhady APEKu (Asociace pro elektronickou komerci) pro rok 2016 mluví o meziročním zvýšení podílu přístupů z mobilních zařízení z 23% na 30% a zvýšení podílu nákupů realizovaných přes mobilní zařízení z 13% 10


PŘEDSTAVUJEME: DANIEL FROUZ

bodem dlouhodobého úspěchu A jak vnímáš situaci v oboru 3DR, jakéhokoliv e-shopu a podmínkou tedy reklamního zboží pro firmy? získávání skutečně loajálních zákazníků. Jako u obecných e-commerce trenVelký potenciál vidím v personaliza- dů lze očekávat konsolidaci trhu ci pomocí datové analytiky a umě- - reklamních agentur je v ČR přes lé intelligence, která každý e-shop, 3000 všech možných velikostí a jen sortiment, newslettery i třeba on- minimum z nich se něčím význam-line marketing přizpůsobí na míru nějším odlišuje nebo má inovativní potřebám a zájmům každého jed- on-line řešení. Obor 3DR je specificnotlivého zákazníka. Mnoho firem ký tím, že se jedná o B2B segment, si s personalizací již hrálo a velká kde jsou odlišné motivace nakupuvětšina z nich se “spálila” a perso- jících oproti B2C segmentu. Nejčasnalizaci zavrhla, většinou z důvodu těji v tom, že nepracujete s vlastnívysokých nákladů a malého efektu. mi penězi, ale s penězi firmy, často Myslím však, že začali příliš brzo a máte daný určitý budget, potřebuchtěli výsledky příliš rychle. Dnes jete zboží v určitý termín a nemáte už existují relativně snadno imple- jako při nákupu dárku pro sebe čas mentovatelné technologie a služ- 10 večerů googlit, porovnávat a vyby strojového učení, které dokáží bírat. Informace potřebujete teď a realizační náklady významně sra- tady, vše chcete rychle porovnat a zit a hlavně se díky novým datům rozhodnout, snadno zadat výrobu, neustále zdokonalují a samovolně schválit potisk a jít na další úkol ve zlepšují výsledný efekt. Schopnost frontě. A v tomto je obor 3DR exfirem pracovat, vytěžit a využít na trémně zastaralý a neinovativní. maximum potenciál v datech bude dle mého názoru v následující dekádě rozhodovat o úspěšných a poražených.

Dnes téměř všechny agentury sice již mají e-shop na samotné zboží, ale ten hlavní časově nejnáročněj11


PŘEDSTAVUJEME: DANIEL FROUZ

ší proces, tedy kalkulaci technologií potisku a následně vizualizaci a schválení potisku, to vše probíhá offline, pomocí e-mailů a skrze práci lidí na obou stranách. To je první neduh celého oboru, který naším e-commerce řešením postupně měníme a inovujeme. Už dnes nabízíme on-line kalkulace pro desítky technologií a tisíce produktů. Klienti si u nás také mohou on-line nakonfigurovat některé produkty na míru. A chystáme právě nástroje pro on-line vizualizaci a schvalování potisku, abychom celý proces přenesli plně do on-line prostředí a časovou náročnost zkrátili na zlomek času.

fou a omegou úspěchu prodeje. Samozřejmě nelze obyčejné věci jako je reklamní tužka či hrnek odprezentovat tak skvěle jako např. notebook, výsledkem však je, že internet je plný tisíců zaměnitelných e-shopů se stovkami podobných tužek, hrnků a dalšího zboží. A hlavně bez možnosti v nich nějak snadno filtrovat a najít rychle ten správný produkt pro svoji firmu. Pracovníci firem tak neustále hledají a stráví neskutečný objem času už jen výběrem vhodného produktu. Pro reklamní agentury je pak značnou překážkou, respektive velmi nákladné na implementaci, obrovská nesourodost dat od dodavatelů - každý distributor má nejen svůj vlastní formát dat, ale i zcela odlišnou strukturu a rozsah poskytovaných informací. Vždy to končí tak, že agentura většinou zavede zboží od jednoho, max. od dvou distributorů a data nechá 1:1 tak, jak je dostane, tedy nekvalitní a v případě překladů do češtiny často i s chybami. Z pohledu zákaznické spokojenosti a nákupního zážitku je náš obor roky za B2C segmen-

Druhý problém celého oboru je kvalita dat o zboží. Vše začíná už u primárních evropských velkoimportérů, kteří každý produkt většinou popíší 1-2 řádky textu a hotovo. Někteří dokonce i v dnešní době poskytnou k produktu pouze jedinou fotku a ještě ne moc kvalitní! To je v B2C neslýchaná věc, tam je kvalitní prezentace produktu a vyzdvižení výhod a parametrů al12


13


PŘEDSTAVUJEME: DANIEL FROUZ

tem.

potřeby interního IT v těchto firmách a s o řád kvalitnější prezentací než mají dnes. Pro mnoho firem tím vznikne prostor zvýšit své tržby o desítky procent a průměrné marže o jednotky procent. Díky přenosu složitého procesu řešení potisku do on-line prostředí vznikne navíc firmám prostor pro značné snížení mzdových nákladů. To vše dohromady dává obrovský ekonomický potenciál. A nebavíme se o pár stovkách firem na českém trhu, ale už v první fázi o potenciálu až několika desítek tisíc agentur napříč celou Evropskou unií.

Většina firem v ČR z našeho oboru, které znám, vlastní IT oddělení buď vůbec nemá a vše jen outsourcují nebo mají jednoho dva lidi na nezbytnou údržbu vnitřních systemů, ale ne na skutečný inovativní rozvoj e-commerce. A i kdyby získali schopné ajťáky na e-commerce, něco úplně jiného je probrat se množstvím nesourodých a nekvalitních dat, tato data integrovat a ještě zvýšit jejich kvalitu. To je práce pro datového odborníka a zároveň znalce celého oboru.

Opakovaně zmiňuješ data a je- O jakém řešení hovoříš? jich kvalitu, ale vidíš z toho cestu ven? Mluvím o hloubkové integraci a propojení dat o veškerém reklamAno, vidím a už na ní také pracu- ním zboží na EU trhu od všech výjeme. Stávající situaci v oboru vní- znamnějších dodavatelů. O náročmám jednoznačně jako historic- ném automatickém i manuálním kou příležitost. Cílem je umožnit zkvalitnění dat o produktech. O vyfirmám v oboru nabízet zboží ne tvoření nové a lepší vizuální stránod jednoho nebo dvou importérů, ky produktů. O nástrojích pro auale klidně od 20 najednou, vše vel- tomatickou on-line 3D vizualizaci mi snadno implementovatelné bez log firem a on-line řešení korektur 14


PŘEDSTAVUJEME: DANIEL FROUZ

a schvalování potisku. Výsledkem bude komplexní cloudová platforma k pronájmu včetně např. on-line kalkulací a napojení na vlastní tiskárny a výroby některých agentur. Takto komplexní nástroj na trhu neexistuje a proto se tím intenzivně zabýváme. Je to obrovská příležitost pro nás i pro ostatní, kteří se s námi na tomto projektu budou podílet.

šení. Máme dlouhodobě rostoucí a ziskový projekt a také tým odborníků, který pro vývoj této platformy nyní rozšiřujeme. Co jsou pro tebe a firmu aktuální výzvy? Řešíme tři okruhy. Chceme zrychlit celý vývoj platformy, která bude svým způsobem spin-offem iNETPrintu pod zcela samostatným brandem. A chystáme se vytvořit centrální “datové jádro” natolik univerzálně, aby jej bylo možné v budoucnu použít i pro jiné segmenty a obory trhu, protože problémy s kvalitou a výměnou dat v B2B segmentu se netýkají zdaleka jen našeho oboru 3DR. K vývoji platformy a následné expanzi v první fázi po celé EU nám může pomoci financování typu smart-money. Dále posilujeme odborný tým, především programátory se znalostí .NET MVC (C#) a Azure cloudu a databázové programátory a specialisty. A také začínáme vytvářet realizační “neIT” tým pro tento projekt.

To je hodně velká ambice Řekl bych spíše logická nutnost, aby obor 3DR dohnal aktuální tisíciletí. Víme o čem mluvíme - na trhu 3DR se pohybujeme 12 let a celou dobu opíráme naši strategii o inovativní e-commerce, IT a data. Ostatně oproti všem agenturám jsme uvnitř primárně IT firma a jen zvenku jsme agentura prodávající reklamní zboží. Náš IT přístup a znalosti nám umožňují potřebný hluboký vhled do problematiky a neefektivity celého oboru a dávají nám schopnost vymyslet a pak také postavit takto ambiciózní ře15


PŘEDSTAVUJEME: DANIEL FROUZ

Držíme palce!

lem na daniel.frouz@inetprint.cz.

Já děkuji za možnost prezentace zde v magazínu čtenářům INSPIRACE včetně velice kvalitní skupiny účastníků SAMBA eventů, vážím si toho. Těším se, že se uvidíme na některé ze SAMBA akcí v roce 2017. Pokud by někoho zajímali podrobnější informace k chystanému projektu, mohou se na mne obrátit na tel. +420 603 978 042 nebo e-mai-

A samozřejmě budu rád, pokud reklamní potřeby svých firem zkusíte řešit u nás na www.inetprint.cz a dáte mi vědět, jak jste byli spokojeni. Neustále je třeba se zlepšovat. Děkujeme za rozhovor. Text: Jiří Slezák Foto: Archív

Daniel Frouz je majitelem firmy iNET Solutions s.r.o., která provozuje tržiště iNETPrint.cz, a je zároveň leaderem on-line prodeje v sektoru 3DR (reklamní zboží) v České republice. iNETPrint je zároveň významným hráčem v oboru, pravidelně dosahujícím dvouciferné nárůsty tržeb i zisku. Daniel je pravidelným účastníkem SAMBA akcí v Praze

16


PAVEL KYSILKA KLÍČOVÉ TRENDY FINANČNÍHO SEKTORU

17


ROZHOVOR: PAVEL KYSILKA

lením, zdravím, vzděláním, prací, dopravou, volným časem a stářím. Samozřejmě, že to ale také otvírá dveře technologickým společnostem, těm velkým i startupům, ke konkurenčnímu vstupu do tohoto oboru. Což je ale opět z pohledu klienta příznivé.

Kam se ubírá korporátní financování a celý bankovní sektor, jaké změny můžeme čekat v příštích letech? Vývoj bankovního sektoru je dnes ve světě, i u nás ve vleku, dvou trendů. Tím prvním je stále komplikovanější, dražší a méně a méně racionální regulace. Ten druhý trend je rozhodně pozitivnější, určitě z pohledu klientů, ale také ze strany osvícených bank. Je jím zapojení nových technologií a s nimi spjatých obchodních a servisních modelů. Zjednodušování a digitalizace klientských i vnitřních procesů, softwarová robotizace, spojení umělé inteligence s obrovským množstvím dat a konečně zapojení technologie blockchainu přenechávají služby s nízkou přidanou hodnotou strojům, a dávají bankám šanci věnovat se nabídce komplexních klientských řešení a životního plánování integrující finance včetně pojištění s byd-

Jak to ovlivní dostupnost finančních zdrojů pro firmy? Ta souvisí spíše s celkovou ekonomickou situací, měnovou politikou centrálních bank a regulací. Likvidity je dnes u nás i ve světě nadbytek, její přeměnu do firemního financování ale vždy ovlivňuje celková důvěra v budoucí vývoj a regulatorní limity. V současnosti je nálada firem, bank i domácností velmi dobrá, peněžních zdrojů je nadbytek a jsou rekordně levné, proti tomu ale působí stále se zpřísňující evropská regulace. Co dalšího tento vývoj znamená

18


ROZHOVOR: PAVEL KYSILKA

možnostmi smart modelů v oblasti, budov, energií, gridů, dopravy, digitálních registrů atp.

pro firmy a jak by se měly připravit? Firmy dnes mají více možností vybírat si mezi bankami podle jejich schopnosti poskytovat digitalizované služby a v klientském vztahu se soustředit na služby s vysokou přidanou hodnotou, zejména na nabídku řešení pro všechny životní cykly firmy od založení, růst, export, akvizice a fúze až třeba po IPO. To vše v integraci s rostoucími

Na co se chcete dále zaměřit na vystoupení na SAMBA akci “Trendy ve financování” v Brně 1.6.2017? Chci ukázat na konkrétních příkladech klíčové trendy posledního roku v oblasti finančního sektoru, které ovlivní v nejbliž-

19


ROZHOVOR: PAVEL KYSILKA

ších letech sektor i klientský byznys a interakci.

ceschopnosti, růstu, úsporám a klientské loajalitě. S využitím praktických příkladů pomáháme firmám nalézt, analyzovat a testovat nejzajímavější příležitosti přicházející z oblasti robotizace, automatizace, umělé inteligence, blockchainu, virtuální a rozšířené reality, bio-, nano- a materiálových technologií a s nimi spjatých byznysových, produkčních, servisních, komunikačních a pracovních modelů. A kromě toho jim předat účinné techniky, které používají nejinovativnější týmy na světě jako prostředek svého růstu a konkurenceschopnosti.

Hodně energie věnujete novému projektu 6D Academy. Jak projekt vznikl, na koho je zacílen a jaké jsou přínosy pro účastníky/ klienty? Projekt 6D Academy vznikl jako otevřená iniciativa několika špičkových lidí z různých oborů českého byznysu a ekonomiky od průmyslu, bankovnictví, makroekonomiky, sociálních medií, dat, přírodních věd, kyberbezpečnosti, práva, auditu a consultingu, které spojuje intenzivní zájem o moderní technologie, s nimi spjaté modely a jejich využití v podnikání i v životě. 6D Academy formou tréningů, školení, poradenství a volně přístupného online obsahu na 6DHub.cz pomáhá českým firmám a organizacím maximálně využít možností nových technologií a obchodních modelů ke zvyšovaní konkuren-

Těžiště aktivit 6DA je v Praze, uvidíme Vás někdy na 6DA akci v Brně? Kromě toho, že našimi kurzy, tréninkovými workshopy a poradenstvím prošli mnozí podnikatelé a manažeři z Brna a okolí, jsme velmi flexibilní a

20


ROZHOVOR: PAVEL KYSILKA

za klienty velmi rádi vyrážíme. hodin online. Jak k na tělo šitým vnitrofiremním projektům a iniciativám, Děkujeme za rozhovor tak na hromadnější tréninkové akce. Konečně, náš 6DHub jako Text: Jiří Slezák ochutnávka je k dispozici 7 x 24 Foto: archív

Ing. Pavel Kysilka, CSc. je absolventem VŠE v Praze fakulty národohospodářské. V 90. letech zastával pozici viceguvernéra a výkonného guvernéra ČNB. Byl odpovědný za přípravu a realizaci rozdělení československé měny a zavedení české koruny. V letech 1994-1997 působil jako expert MMF a podílel se na zavedení národních měn v řadě východoevropských zemí. V 90. letech působil jako prezident České společnosti ekonomické. Od roku 2000 začal působit v České spořitelně, v roce 2004 byl dozorčí radou ČS zvolen členem představenstva a od 1. ledna 2011 vykonával pět let funkci generálního ředitele a předsedy představenstva. V současnosti zastává pozici předsedy správní rady 6D Academy. Pavel Kysilka vystoupil jako host SAMBA večera v prosinci 2014 v Brně a je úvodním spíkrem připravované červnové SAMBA konference.

21


USKUTEČNILO SE

USKUTEČNILO SE V roce 2016 (v 7. roce činnosti) jsme uspořádali celkem 50 eventů: charitativních večerů, fokusovaných workshopů, odborných konferencí i uzavřených klubových setkání. V roce 2017 organizujeme průměrně dvě akce různého formátu týdně. Provoz SAMBA je financován dobrovolnými příspěvky účastníků akcí a díky partnerům a podporovatelům SAMBA. SAMBA je o vracení energie zpět do prostředí, ve kterém žijeme a podnikáme. Proto podporujeme vybrané charitativní projekty. Pokud máte zájem o pravidelné zasílání informací nebo o účast na připravovaných akcích, zaregistrujte se prosím na mailing-list, případně se připojte k fanouškům na facebooku. Základní hodnoty a pravidla pro účast na akcích jsou popsána zde.

22


USKUTEČNILO SE

SAMBA večer s brig. gen. Karlem Řehkou: Hybridní války - hrozby a příležitosti pro ČR (29.9.2016) Hostem večera byl brig. gen. Ing. Karel Řehka, ředitel ŘeSpecS (Ředitelství speciálních sil ministerstva obrany). Karel Řehka je mj. bývalým velitelem 601. skupiny speciálních sil, celý profil spíkra zde. Je spoluautorem sborníku Povaha změny prof. Bárty a kol., ve kterém publikoval příspěvek na téma: „Válka, jak ji (ne)známe. Nekonvenční vedení války: kde začíná, kdy si ho všimneme a jak se můžeme bránit?“.

Konference Metropolitní oblast – společný zájem města i kraje (23.11.2016) Metropolitní oblasti jsou v evropském globálním měřítku vnímány jako hlavní nositelé ekonomického a společenského rozvoje. Město Brno a jeho širší aglomerace je třetí největší metropolitní oblastí v ČR s více než 600 tis. obyvatel. Její úspěšný rozvoj je závislý především na úzké spolupráci Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna. Konference byla koncipována především jako odborné pojmenování problému brněnské metropolitní oblasti a výzva samosprávným orgánům k jejich řešení.

23


USKUTEČNILO SE

Nevinný letecký výlet za vínem 28.4. 2017 Skvělá akce organizovaná nejmenovaným leteckým expertem z okruhu. Pronajali jsme si letadlo a letěli jsme s příjemnou společností za dobrým vínem!

SAMBA večer s Ing. Petrem Sýkorou, MBA 16.2.2017 Hostem večera byl Ing. Petr Sýkora, MBA, spoluzakladatel a předseda správní rady nadace Dobrý anděl. 24


USKUTEČNILO SE

Jak efektivně řídit oblast IT, aby sloužila a podporovala zájmy firmy, managementu a vlastníků? s Jaroslavem Biolkem (AutoCont) Vystoupení Jaroslava Biolka (CEO AutoCont) „Změna filosofie využití a řízení IT ve firmě“ 4.10.2016 na témata: • Jak ukončit stres z oblasti IT • IT jako spolehlivý, rutinní a efektivní sluha managementu • Adekvátní a předvídatelné náklady na IT - a jak je udržet pod kontrolou

Předposlední a poslední věci majitele a manažera s JUDr. Richardem Gürlichem, Ph.D. (22.2.2017) Každý z nás by měl mít pořádek ve věcech pro případ situací, které nás netěší, ale jsou součástí života. Jde o smrt, která všechny čeká se 100% jistotou, i o další situace, které mohou nejenom zničit výsledky našeho celoživotního snažení, ale hlavně brutálně dopadnout na naše blízké. Každý problém má své řešení. Ukázali jsme spektrum možnosti a dali konkrétní návody, jak jednoduše a efektivně ošetřit tyto situace a rizika v rámci současné legislativy. Naší ambicí bylo, aby tento workshop měl pro účastníky hodnotu v řádech milionů korun. 25


USKUTEÄŒNILO SE

Exkurze v Honeywell Technology Solutions (16.11.2016) Honeywell Technology Solutions (HTS) is an R&D center for Honeywell with operations in Czech Republic, India, China. It provides technology, product and business solutions for multiple businesses of Honeywell meeting global standards of quality, innovation and lifetime performance. The center in Brno with its world-class engineering talent and state-of-the-art infrastructure works on current and next generation products for Aerospace, Automation Control Solutions and Transportation Systems business of Honeywell. 26


USKUTEČNILO SE

Tajemství Olomouce se Zdeňkem Kotulákem (12.7.2016) Na základě laskavé nabídky od našeho kamaráda Zdeňka Kotuláka, MBA jsme prožili v Olomouci letní den v duchu motta PPP - „přátelé - pohoda - překvapení“. Podívali jsme se do míst, kam se smrtelník nedostane a nechali jsme se překvapit tajemstvími, která jsou skryta očím návštěvníků i rodilých Olomoučanů.

Exkurze v Centru materiálového výzkumu (31.3.2017) Centrum materiálového výzkumu (CMV) je regionální výzkumné centrum, provozované jako samostatné pracoviště fakulty chemické VUT v Brně. Je zaměřené na aplikovaný výzkum a vývoj v různých oblastech materiálové chemie. Seznámíme se s aktivitami výzkumných týmů pracujících v oblastech výzkumu a vývoje biomateriálů, které nacházejí uplatnění v nových oborech.

27


USKUTEČNILO SE

Exkurze v Teplárnách Brno, provozu Červený Mlýn (9.6.2016) Teplárny Brno, a.s. jsou městskou společností, která stabilně a spolehlivě zásobuje teplem zhruba 4000 odběrných míst v Brně. Společnost rovněž vyrábí elektřinu ve výrobnách různých typů a velikostí, od malých kogeneračních jednotek s instalovaným výkonem 22 kWe až po paroplynový blok s instalovaným výkonem 95 MWe. Generálním ředitelem firmy je Ing. Petr Fajmon, MBA, absolvent Nottingham Trent University.

ZDE SE MŮŽETE PREZENTOVAT I VY. KONTAKTUJTE NÁS. info@smba.cz

28


29


PŘEDSTAVUJEME: PETER VARGA

VYHRÁLI SME LAND ROVER PETR VARGA

firme a sponzoroval a riadil masíve transformačné projekty vo firme.

Ako sa začala tvoja kariéra? Pracovať som začal už počas vysokej školy vo firme Orange Slovensko, kde som získal nezaplatiteľné skúsenosti a možnosti riešiť obrovské výzvy. Spoluzakladal som projektový office, ktorý som neskôr aj viedol ako člen top-manažmentu firmy. Ako ledva 30-ročný som sa stal CIO, riadil som úsek so 120 zamestnancami a rozpočtom približne 30milEUR. Neskôr som viedol vývoj IT technológií vo

Čo boli tvoje najväčšie alebo najzaujímavejšie úspechy? Napríklad konverzia z SKK na EURO (rozsah projektu takmer porovnateľný s bankou), výstavba FTTH siete na Slovensku (Bratislava bolo druhé spustené mesto, hneď po Paríži), alebo výmena fakturačného systému spojená s transformáciou na

31


PŘEDSTAVUJEME: PETER VARGA

V úvodných fázach som pôsobil ako programový manager, čiže som koordinoval všetky práce na Slovenskej strane projektu. Aktuálne pôsobím ako COO spoločnosti MHInvest, ktorá buduje strategický priemyselný park pri Nitre, v rámci ktoréZ Orange si odišiel, čo bolo poho JLR realizuje svoju investícu. tom? Teraz to je už menej o projektovom manažmente a viac o Začal som spolupracovať s riadení vzťahov s JLR a riešení agenúrou SARIO, ktorá v tom rôznych problémov, čo sa na čase bojovala v medzinárod- oboch stranách v projekte vynom tendri o investíciu Jagu- skytujú. ar Land Rover na Slovensku. Stal som sa členom najužšieVeľa ludí si asi ani nevie predstaho vyjednávacieho teamu, ktoviť, čo taký projekt obnáša... rý úspešne zavŕšil svoju prácu podpisom investičnej zmluvy medzi JLR a Slovenskou repub- Pri príprave parku sme zrealizovali likou v decembri 2015. Opäť pravdepodobne najmasívnejší (a customer-centric architektúru. Až po ukončení projektu sme sa dozvedeli, že to bola jediná úspešná billing transformácia v skupine France Telecom v poslednom desaťročí.

až po tomto milestone sme sa dozvedeli, že sa vlastne jedná o najväčší investičný projekt takéhoto charakteru v Európskej Únii za posledných 7 rokov.

najrýchlejší) výkup pôdy, v rozsahu približne 450ha od viac ako 4000 individuálnych vlastníkov. Riešili sme reklasifikáciu pôdy, desiatky stavebných povolení, prekládky inžinierských sietí a výstavbu nových kapacít pre strategický park,

Čo je tvoja rola v projekte?

32


PŘEDSTAVUJEME: PETER VARGA

výstavbu ciest, železničného terminálu v jeho blízkosti, podporu pri rekvalifikácii potencionálnych budúcich zamestnancov automobilového priemyslu a pod. Popri tom už rokovania s konkrétnymi investormi v parku, prípadná štátna pomoc (state aid) desiatky zmlúv a stovky hodín pri ich vyjednávaní, nastavenie pravidiel fungovania parku. Je to neuveriteľne obsiahly a

inšpiratívny projekt, vyše miliardy eur, cez 10 tisíc priamych aj nepriamych pracovných miest. Nedávno si však začal pôsobiť aj na Fakulte informatiky STU.

>>

33


34


PŘEDSTAVUJEME: PETER VARGA

Ako rodený ITčkár sa snažím neustále ostať blízko tejto industry. S veľkým potešením som sledoval zmeny na Fakulte Informatiky STU s príchodom novej dekanky p. Prof. Bielikovej a keď oznámila že hľadá do Centra Priemyselného Výskumu človeka z praxe, tak to bolo prisilné volanie. Síce mám na túto agendu doslova len pár hodín týždenne, začínajú sa dostavovať prvé výsledky, fakulta sa zapája do projektov v komerčných firmách (banky, telekomunikácie) a povedomie o našej práci sa začína šíriť trhom..

dcéru, napriek tomu ma manželka podporila a vydržala aj tento nápor na náš spoločný čas. MBA bolo pre mňa obrovským impulzom, otvorením nových dverí a okien a nového pohľadu na business. Ako kompenzuješ náročné pracovné nasadenie a ako pracuješ na ďalšom osobnom aj pracovnom rozvoji po skončení MBA štúdia?

Pravudpovediac, veľmi si užívam fexibilný štýl práce. Pomerne veľa času trávim večer s notebookom Prečo si sa počas náročnej ma- na kolenách, keď sa rodina uspáva. nažérskej kariéry ešte rozhodol Sú dni keď pracujem v MHinveste študovať? aj 12 hodín denne a iné dni mám potom voľnejšie. Vtedy riešim skôr Vedel som že klasická vysoká škola fakultu, alebo svoje súkromné zámi už veľmi nemala čo ponúknuť a ležitosti. Snažím sa často voziť dcétak som sa rozhodol pre MBA v ob- ru do a zo školy, utrhnem sa aspoň lasti Strategického managementu. občas na golf. Písanie prác po nociach a účasť na A čo plánuješ ďalej? výučbe počas weekendov bola neuveriteľne náročná, najviac pre moju rodinu. Mal som v tom čase ročnú >> 35


PŘEDSTAVUJEME: PETER VARGA

Trochu sa mi zdá, že som v poslednej dobe flákal osobný rozvoj, tak som to teraz na dovolenke dobiehal, videl som kvantá TED videí a prečítal kopu článkov. Musím si na toto nájsť viac času. Po pracovnej línii, ešte nejakú dobu musím riešiť JLR, nerád odchádzam od nedokončenej práce. Ale popritom už začínam snívať napr. o osvietenom investorovi, s ktorým by som opäť

36

čosi veľké zrealizoval J Motivujú ma projekty s veľkým dosahom. Si účastníkom SAMBA akcií na Slovensku i v ČR, bol si aj jedným z vystupujúcich SAMBA večeru v Bratislave. Ako sa Ti SAMBA akcie páči a ako vidíš potenciál týchto aktivít? Pre mňa je SAMBA tak trochu synonymom nevyužitej príležitos-


PŘEDSTAVUJEME: PETER VARGA

ti. Skupina ľudí, ktorí boli ochotní investovať svoju energiu a čas do vlastého rozvoja, spravidla top ľudia z podnikatelského prostredia, jednoducho by to mohla byť až výbušná koncentrácia príležitostí a možností spolupráce a spoločných záujmov. Niekde v tom systéme je ale ešte nejaká zásadná chyba, lebo sa to tak nedeje. SAMBA by mala byť jedným z exkluzívnych

top podnikatelských klubov v každej krajine. Veľmi vítam a snažím sa aj osobne podporiť akékoľvek aktivity, ktoré idú týmto smerom. Děkujeme za rozhovor. Text: Jiří Slezák Foto: archív

Peter Varga, MBA, MSc aktuálne pôsobí ako COO v spoločnosti MHinvest a riaditeľ Centra priemyselného výskumu na Fakulte informatiky STU v Bratislave. Okrem toho má vlastnú konzultačnú spoločnosť MyGoodProject.com a taktiež spolu s manželkou vlastnia kozmetický salón Laurentis, ktorý bol hlavne jej zásluhou už viacero rokov po sebe vyhodnotený ako top salón Sothys Paris na Slovensku. 14 rokov predtým pracoval v spoločnosti Orange Slovensko na rôznych senior manažérskych pozíciách. Vyštudoval MBA a MSc programy na Nottingham Trent University. Je ženatý, má jednu dcéru.

37


PŘEDSTAVUJEME: FILIP PLEVAČ

INDUSTRY 4.0 OČIMA INVESTORA FILIP PLEVAČ

Filipe, ve spolupráci se SAMBA připravuješ na 30.8.2017 velkou akci na téma disruptivních změn v průmyslu. V čem bude jiná a na co chceš dát důraz?

Tématem Průmyslu 4.0 se zabýváš už víc než čtyři roky. Čím tě zaujalo? Při plné realizaci se jedná o koncepční změnu, která bude zvyšovat jednak konkurenční výhodu konkrétních firem a zároveň jim bude otevírat i další možnosti jak rozšířit jejich podnikatelský model. Je to sice běh na dlouhou trať, ale na konci může být mnohem silnější společnost s novými možnostmi dívající se na podnikatelské příležitosti, které si dříve ani neuvědomovala nebo neměla možnost je vidět.

Budeme se detailně zabývat konceptem Industry 4.0 a budeme se na tuto příležitost dívat očima (nejen) investorů. Zaměříme se na reálné přínosy i rizika s maximálním zaměřením na konkrétní byznys modely. Diskutovat budeme digitalizaci výrobních procesů a její přínosy. Dotkneme se robotizace, práce s big data, umělou inteligencí a dalších aspektů, které k tomuto tématu patří. Vše samozřejmě na konkrétních příkladech a aplika- Kdo by měli být spíkři této akce a cích v praxi. jaké na ně kladeš nároky?

38


PŘEDSTAVUJEME: FILIP PLEVAČ

Vzhledem k tomu, že v dnešní době

možnosti, výzvy a nevyhýbat se ani

v rámci ČR neexistuje finální good

potenciálním rizikům. Na konferen-

case study, chceme se soustředit ci bude možné získat a diskutovat na kolegy, kteří v rámci digitaliza- tyto informace a příležitosti. Na ce, automatizace, IT a robotizace už

konkrétních příkladech je možné si

urazili kus cesty a plánují další kro-

vytvořit vlastní pohled, jak lze kon-

ky. Přál bych si, aby se s námi podě-

krétní prvky aplikovat, propojovat

lili o svoje zkušenosti a jejich plány a získat i inspiraci pro vlastní cestu. do budoucna i o to, jak je hodlají realizovat. Na konferenci by mělo

Jaké máš zatím pocity z dosavad-

vzniknout prostředí pro otevřenou ních rozhovorů s potenciálními komunikaci přínosnou jak pro au- spíkry, partery a účastníky akce? ditorium, tak pro přednášející. Jed-

notlivé příspěvky budou prokládá-

Je vidět, že o takto prakticky pojaté

ny panelovou diskusí.

téma je velký zájem. V posledních týdnech jsem měl možnost hovo-

Pro koho je tento event určen a

řit s mimořádně zajímavými lidmi,

co bys chtěl, aby si účastníci od-

kteří budou spíkry akce a mám z

nesli do firemní praxe?

toho velmi dobrý pocit. Obdobně jsou velmi inspirativní i rozhovory s

Akce je určena především pro ma- potenciálními účastníky akce a daří jitele a ředitele firem, výrobní ma-

se nám díky tomu zpřesňovat celý

nažery, vedoucí výrobních divizí koncept akce. Padá spousta veltedy především pro ty, kteří prvky mi konkrétních otázek a věřím, že Industy 4.0 realizují a chtějí je dále

spíkři budou kompetentní je plně

aplikovat a posouvat dopředu.

reagovat během diskusí. Předpo-

Cílem je si projít fundament, co to

kládám, že jak auditorium tak mluv-

vlastně Industry 4.0 je. Jaké nabízí čí se budou vzájemně inspirovat v

39


PŘEDSTAVUJEME: FILIP PLEVAČ

konkrétních tématech spojených s Industy 4.0 i současností a budoucností přítomných společností.

Proč organizuješ akci ve spolupráci se SAMBA?

Jakou máš vizi toho, co mohou české a slovenské firmy v příštích letech dosáhnout?

Měl jsem v rámci SAMBY možnost potkat řadu zajímavých firem, a rád bych jim touto formou pomohl zorientovat se ve zmíněné problematice.

V České i Slovenské republice je velké množství skvělých i inovativních firem s velkým potenciálem do budoucna. Na druhou stranu, když vezmu v potaz například, že u nás hraje průmysl největší roli v rámci EU, ale nasazení robotů nás dává na cca 15. místo, máme před sebou ještě dlouhou cestu. Ambice stát se lídrem v oblast řízení průmyslové výroby se zaměřením na zvyšování produktivity, flexibility a přidané hodnoty by měla být přirozenou součástí strategie naší země. A to by mělo platit nejen pro průmyslovou sféru, ale i pro vzdělávání a vědu.

Vystupoval jsi na SAMBA večeru jako spíkr, jsi také jedním z podporovatelů SAMBA a pravidelným účastníkem akcí. Co pro tebe SAMBA znamená? Především platformu pro potkávání inspirativních lidí v mnoha oblastech a možnost rozšiřovat si vlastní obzory. Děkujeme za rozhovor! tech a možnost rozšiřovat si vlastní obzory. Děkujeme za rozhovor! Text: Jiří Slezák Foto: Archív

40


PŘEDSTAVUJEME: FILIP PLEVAČ

Filip Plevač působil 7 let jako úspěšný generální ředitel firmy Moravia Cans, která získala řadu ocenění v oblasti vědy a výzkumu, ekonomiky a lidských zdrojů. Výsledkem jeho působení bylo navýšení zisku v řádu stovek procent, tržeb v řádu desítek procent. Předtím zastával pozici generálního ředitele Koryna nábytek. Je absolventem VUT Brno fa Strojní, oboru manažer výrobních strojů, systémů a robotiky a prošel i MBA studiem na Nottigham Trent University. Mezi jeho záliby patří rodina, cestování, vzdělávání a sport.

41


PŘEDSTAVUJEME

PROF. MIROSLAV BÁRTA: PŘÍBĚHY CIVILIZACE

42


PŘEDSTAVUJEME: MIROSLAV BÁRTA

takových. Dnes je potenciální dosah takový, že se týká nejen vědy a výzkumu, ale i politiky, bezpečnosti a fungování firem. V posledních letech má význam pro české i zahraniční firmy, parlament i generální štáb armády ČR, nadnárodní korporace, banky či OECD v Paříži. Archeologie, jak ji vidím já, je nutně politická – procesy, způsoby řešení problémů, strategie a adaptace lidí a zájmových skupin v minulosti a tak nastavuje zrcadlo naší společnosti. Tím, že dávám civilizace do srovnávacího vývojového kontextu se snažím dokázat, že takto pojaté zkoumání dlouhodobých historických trendů je strategickou vědou tohoto století.

Účastníci SAMBA akcí si pamatují na vaše vystoupení před pěti lety v Brně, které řadě lidem změnilo pohled na svět kolem nás. Co se od té doby z vašeho pohledu změnilo? Musím se přiznat, že mé vystoupení tehdy v Brně bylo jedno z prvních, kde jsem své rodící se teorie prezentoval a mohl je kriticky debatovat s účastníky semináře. Od té doby vyšlo pár publikací na dané téma a postupně jsem se dopracoval k formulaci tzv. Sedmi zákonů, které se zdají určovat vývoj civilizací na této planetě. Dříve se lidé mé práci na anatomii civilizací a dlouhodobých časových řad se soucitem usmívali, dnes je to přece jen lepší. Publikovány byly také teorie tzv. přerušovaných rovnováh ve vývoji civilizací a tzv. Herakleitův princip, které podle mě vysvětlují základní mechanismy fungování komplexních společností jako

Vydal jste knihu Příběh civilizace - vzestup a pád stavitelů pyramid. O čem je kniha a jaký je její hlavní apel a přínos pro čtenáře? >>

43


PŘEDSTAVUJEME: MARTIN KONČOK

44


PŘEDSTAVUJEME: MIROSLAV BÁRTA

Zmíněná kniha se zabývá dvěma příběhy. Ten první se týká vývoje starověkého Egypta v době od 6. tis. př. Kr. do konce 3. tis. př. Kr., kdy došlo k významné klimatické změně a většina tehdejších civilizací takzvaně zkolabovala. Právě na konkrétních datech se snažím ukázat smysl dlouhých časových řad, vnitřní dynamiky společnosti a toho, že ty faktory, které stojí u zrodu systému jsou ty, které nakonec navodí jeho krizi. To vše v rámci měnící se dynamiky přírodního prostředí.

historii totiž obvykle neznamená vymření, vybití či totální apokalypsu, ale „pouze“ skokovitou a náhlou ztrátu složitosti společnosti, která prostě najednou nemá zdroje na to, aby udržela – zaplatila – energetickou náročnost svého provozu. Kolaps je mnohem spíše fáze – ano – rychlého zchudnutí – ale zároveň i obrody a přípravy na nový vzestup. To je právě ten nekonečný příběh člověka na této planetě – znovu a znovu se postavit na nohy a zkoušet to stále znovu a lépe.

Ten druhý příběh souvisí s kontextem specifického vývoje ve starověkém Egyptě v rámci srovnávání s jinými civilizacemi. Publikace obsahuje bohatý srovnávací materiál od pravěku, přes starověk až do současnosti, z mnoha období a prakticky ze všech kontinentů. A to nejen v oblasti archeologie či historie, ale i vývoje klimatu a klimatických změn. Vzestupy a pády civilizací jsou vysvětleny jako přirozený proces vzestupu a pádu. Kolaps v

O tom všem jsem se pokusil napsat tuto knihu. Je v ní dvacet pět let mého vlastního hledání, pochybování, archeologie v prachu a potu za šílených podmínek, dlouhých nocích u počítače v knihovně a putování v oblastech a zemích často tak chudých, že člověku usedá srdce.

>>

45


PŘEDSTAVUJEME: MIROSLAV BÁRTA

Po osmi letech (pětileté základní studium plus doba na doktorát) se mladý egyptolog začíná orientovat v oboru, kromě vlastní specializace jako například jazyk a texty, náboženství, dějiny umění, archeologie či historie, musí být schopen obor prezentovat na veřejnosti a hledat nová řešení. V zájmu všech, kteří u nás vyučují, je vychovat co nejlepší odborníky schopné mezioborové spolupráce a intelektuálního přesahu. Ne každý Talent a nadaný student má u na to samozřejmě má. Ale bez nás „smůlu“, protože dostane takových prostě obor nepřežinaloženo, abychom zjistili, zda je. Je to sebezáchovné chování. na to má. Ve světě se s vámi totiž nemažou a buď obstojíte nebo ne. A náš malý ústav nut- Řada lidí si vytváří představu o ně stojí na kvalitě a ne maso- starověku prostřednictvím knih Mika Waltariho jako jsou Egypvosti. Proto máme poměrně těžké ťan Sinuhet nebo Tajemný Etpřijímací zkoušky i studium. rusk. Jak tyto příběhy vnímáte Vycházíme z jednoduchého vy ze své perspektivy? předpokladu, že naši studenti o obor skutečně stojí, takže musí Waltari byl na svou, ale i na opravdu dřít. Nic dobrého ne- dnešní dobu vynikající autor a vzniká bez těžké poctivé práce. jeho knížku o Egypťanu SinuheEgyptologie působí jako obor s mimořádně velkými „bariérami vstupu“ pro mladé lidi (např. dlouhodobý terénní výzkum v nestabilním a pro Středoevropana klimaticky nepřátelském regionu, vysoké vstupní nároky ve specifických oblastech jako je např. lingvistika, některé obory otevírané jednou za dva roky atp). Jakým způsobem pracujete s mladými talenty?

46


Foto M. Frouz, Archiv Českého egyptologického ústavu FF UK

Šlo o obecné zjištění, že skutečně nejsme jiní a že podle všeho i naše tzv. západní civilizace podléhá pravidlům nebo zákonům jako všechny doposud známé. Už jsem si ale přivykl. Další zažívám nyní, když se zabývám historií elektrického automobilu a jeho společenským kontexMůžete popsat nějaké příklady tem Tato technologie byla totiž zjištění spojených s vaší vědec- jen v posledních sto padesáti lekou prací z posledních let, která tech dvakrát „zabita“. Ne z důvodu technologické nedokonalosti, ale z vás vyvedla z míry? důvodu zájmu specifických politictovi mohu vřele doporučit. Nejsem ten typ vědce, který v rámci popularizace bazíruje na detailech, ano, je to skvělá četba a i díky ní jsem se stal egyptologem. A to, že historie a archeologie jsou stále plné skutečných tajemství a záhad je bez debaty.

47


PŘEDSTAVUJEME: MIROSLAV BÁRTA

V první řadě o obrodu společnosti, o to, aby se lidi nadchli pro společnou práci a budoucnost, aby elity byly elitami a byla obnovena společenská smlouva. Aby vítězila pravda a poctivá práce, hluboké znalosti a ne manipulace a překrucování. Aby každý nesl svůj díl odpovědnosti za tento svět, bez ohledu na své postavení, a aby si lidé uvědomovali, že jsou důležití. Obroda je možná pouze zezdola za vydatného přispění opravdových elit s vnitřní integritou.

kých a ekonomických lobby. Nyní se odehrává boj napotřetí – elektrické auto má potenciál globálně změnit naší civilizaci, geopolitiku i ekonomiku. A bojím se, že opět to může být na vážkách. Příběh elektrického auta je jakýmsi symptomem a stigmatem moderní doby a její povahy. Když zohledníte svoje zkušenosti, do jaké fáze „kolapsu“ byste zasadil nás - současnou civilizaci?

Aktivity SAMBA dlouhodobě sledujete. Jak se vám líbí a co byste čtenářům INSPIRACE a účastníkům SAMBA akcí vzkázal?

Přesně na vrcholu, možná kousek za ním. Máme ale všechno – znalosti, technologii, celosvětovou působnost, abychom mohli eliminovat ztráty a nadechnout se k dalšímu velkému skoku. Vše máme ve svých rukou.

Držím palce ve vaší činnosti, která je v českém prostředí unikátní. A nezapomínejte, že lídři Pokud byste měl na Evropské se rodí v potu tváře, po neúspěúrovni stejně silnou a vlivnou ších a zmarech. O tom, kdo je pozici jako máte v České egypto- lídrem, rozhoduje vnitřní integrita, opravdovost, víra, vize a logii, o co byste usiloval? síla. To je jediná možná cesta k

48


PŘEDSTAVUJEME: MIROSLAV BÁRTA

hlubokému poznání. A pokoře před tím, co tento svět představuje.

Děkujeme za rozhovor. Text: Jiří Slezák Foto: M. Frouz, Archiv Českého egyptologického ústavu FF UK

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. (Český egyptologický ústav Univerzity Karlovy) je český egyptolog a archeolog zabývající se kromě starověkého Egypta studiem civilizací ve srovnávací a mnohooborové perspektivě. Je autorem desítek monografií a stovek vědeckých a populárně naučných článků, přednáší po celém světě. V češtině je autorem několika bestsellerů, především Kolaps a regenerace - Cesty civilizací a kultur (Academia 2011) a Příběh Civilizace - Vzestup a pád stavitelů pyramid (Academia 2016). V současné době pracuje s režisérem a producentem P. Horkým na celovečerním filmu Civilizace – Sedm zákonů, který vychází z jeho teorií.

49


ZAMĚŘENO NA WEB: PERT GOGOLÍN

NOVÝ WEB SAMBA A NOVÝ KURZ KURZORU PETR GOGOLÍN

Od začátku podnikání je strategií Kurzoru poskytovat kvalitní řemeslné programování v oblasti vývoje webů a webových aplikací. Věnujeme se menším i větším firemním webům, intranetům, ale i vývoji minimálních Vážíme si jedinečného prostřefunkčních verzí aplikací pro dí a setkávání s inspirujícími lidstartupy z USA, Velké Británie, mi. Proto jsme rádi, že můžeme nebo Německa. Práci u nás zapřispět k provozu SAMBA něčím dávají jak lokální firmy, tak i inužitečným. Web v současnosvestoři z Wall Streetu a výsledti stále posouváme dopředu, ky naší práce užívají organizace proto budeme rádi za jakoukojako je UNESCO, nebo IMF. liv zpětnou vazbu i od čtenářů INSPIRACE. SAMBA není jediným klientem, Petře, chceme poděkovat tobě i tvým kolegům z Kurzor.net za perfektní spolupráci na novém webu SAMBA. Zkus nám říct něco o tom, co Kurzor aktuálně dělá a čím se zabýváte nejvíc?

50


ZAMĚŘENO NA WEB: PERT GOGOLÍN

kterému děláte www stránky. Jaké jsou tvoje zkušenosti, co je nejdůležitější pro to, aby byl výsledek perfektní a ke spokojenosti všech stran?

hledají především kvalitní řešení.

Ke spokojenosti vždy vede soulad mezi očekáváním a dodaným výsledkem. Ve většině případů k nám klienti přicházejí s rámcovou představou toho, co chtějí vyvinout. Abychom si od začátku rozuměli a dokázali dosáhnout zmíněného souladu mezi očekáváním a výsledkem, je naším úkolem a snahou tuto rámcovou představu co nejlépe rozpracovat a popsat.

Nabízíme obvyklé služby jako jsou redesigny firemních stránek, vývoj nových webů, nebo výroba intranetových aplikací pro vnitřní potřeby.

Co můžete nabídnout lidem a firmám z okruhu SAMBA?

Kromě těchto oblastí také poskytujeme pokročilé technické analýzy současných řešení, bezpečnostní analýzy, nebo například uživatelské testování webu.

Řešíte nějaké aktuální výzvy, při Z toho důvodu věnujeme znač- jejichž řešení vám můžeme být né úsilí do tvorby technické užiteční? specifikace, drátěných modelů webů a popisu funkčnosti. U Expandujeme do zahraničí, nejněkterých projektů trvá plánovíce jsme se v tomto roce zavací fáze podobně dlouho jako měřili na Velkou Británii se spesamotná produkce. Tento přícializovanou stránkou https:// stup navyšuje cenu, proto prawww.kurzor.co.uk. Jsou pro nás cujeme většinou s klienty, kteří

51


52


ZAMĚŘENO NA WEB: PERT GOGOLÍN

zajímaví partneři v této oblasti, tivit. Jak se ti akce SAMBA líbí a především z řad marketingo- co ti přinášejí? vých a vývojářských agentur. SAMBA je pro mě především společnost skvělých lidí s pozitivní energií a chutí do života. Z každého setkání si odnáším podněty a nápady na zlepšení ve firmě i v osobním životě. Líbí se mi také oborová pestrost našich členů. Nejdůležitější jsou pro mne však přátelské vztahy, které jsme vytvořili za roky setkávání a společné práce.

S našim růstem také souvisí potřeba spolupráce se specialisty na vyhledávání a nábor vývojářů. Dlouhodobě se ohlížíme po zkušeném kandidátovi na trvalou externí výpomoc v této oblasti. Jsi pravidelným účastníkem SAMBA akcí a společně s Kurzorem podporovatelem SAMBA ak-

O autorovi Petr Gogolín působí jako jednatel firmy Kurzor. Je absolventem magisterského programu strategického řízení na Notthngham Trent University. Ve volném čase se věnuje běhání, motorkám a zbraním.

53


PŘEDSTAVUJEME

RADIM PAŘÍK HIGH PERFORMANCE ORGANISATION vování týmů a tím i posun k organizaci nebo firmě, která dosahuje takových výsledků a pracuje v takovém souladu, že by tam všichni ostatní chtěli také pracovat. Kromě toho jste mi vybrali skvělou kolegyni, Báru Stejskalovou, která mě svými názory a zkušenostmi inspirovala a obohatila, takže pracuji na vizi manažerského vzdělávání 2.0. I následná konverzace s účastníky byla super. No, a doufám, že můj jezevčík a bičík, na kterých jsem Nejdříve bych chtěl poděkovat za demonstroval časté omyly v řízení pozvání na SAMBA večer v Praze. lidí, účastníky SAMBA večera nevyByla to pro mě skvělá příležitost děsili. opět si dát do struktury to, čím se denně zabývám a třeba i ukázat kolegům a kamarádům jiný pohled na řízení organizací, lidí v nich, je>> jich vzdělávání a zlepšování, sestaRadime, jsi účastníkem SAMBA akcí, známe tě i jako spíkra SAMBA večera v Praze na téma „Vize budoucnosti manažerského vzdělávání“, kde jsi zanechal silný dojem jak díky svým názorům a zkušenostem, tak i používáním netypických prezentačních pomůcek. Řekni nám prosím něco více o svém současném působení i předchozí kariéře.

55


PŘEDSTAVUJEME: RADIM PAŘÍK

Od roku 2003 se pohybuji v retailu. Začínal jsem v Německu na prodejně jako pokladní a prodavač, skladník, zástupce vedoucího prodejny, vedoucí prodejny. Ta rychlost práce, systematičnost a orientace na zákazníka mě hned na začátku úplně pohltila. Krátce na to jsem už zodpovídal za svůj region se sedmi obchody a po návratu do Čech jsem pak prošel nejrůznějšími pozicemi v managementu – od projektu revitalizace prodejen, přes řízení prodeje, logistiku, expanzi, technický nákup, stavbu, správu nemovitostí až po restrukturalizaci a prodej firmy, létal jsem i do Portugalska pomáhat kolegům. Ta paleta je široká, a protože nejsem „Mr. Všechnoznám“, vždy bylo potřeba sestavit ten správný tým z takových lidí, kteří sdílejí stejnou vizi a hodnoty, spolu vytvoří High Performance Organisation a konkurenci jednoduše vytřou zrak. V roce 2008 jsem odešel do Německa řídit mezinárodní expanzi a v posledních několika letech jsem

působil v Polsku jako místopředseda představenstva. Když to sečtu, pracoval jsem už více než 10 let pro jednoho zaměstnavatele a byl jsem stále na cestách. I právě proto jsem začal zvažovat v roce 2017 se vrátit domů. Jsem postižen vnitřním neklidem, rád pomáhám ostatním zlepšovat se v tom, co dělají. Které nejvýznamnější trendy podle tvého názoru mění aktuálně svět v oblasti rychloobrátkového zboží a retailu a jaké změny to přinese a jaké důsledky to pro nás bude mít? Těch trendů je dnes mnoho. Začalo to velkými výhodnými baleními, přes bio, zdravou výživu, čerstvost… Trendy určuje zákazník, úkolem vedoucích pracovníků je rozpoznat, co bude ten, kdo vás platí, takže zákazník, chtít zítra a pozítří a to mu dát v kvalitě, ceně a prostředí, které ho nadchne a stane se vaším fanouškem.

56


PŘEDSTAVUJEME: RADIM PAŘÍK

Samozřejmostí je elektronizace a digitalizace. Všichni na trhu si uvědomujeme, jak se kolem nás zrychluje běh světa, naši zákazníci mají pořád méně a méně času. Dnes nestačí jen aplikace, která umí nakupovat - jen jakýsi digitalizovaný leták. Aplikace musí myslet spolu se zákazníkem a být inteligentní, musí mu nabídnout recepty na víkend spolu s nákupním seznamem, komunikovat s jeho chytrou ledničkou, usnadnit mu život. Věřím, že si to zákazník zaslouží. Velkým tématem je a bude servis, neexistuje větší tragédie než naštvaný zákazník. Když stojíte před pultem plným šunek a sýrů a nevíte, co je co a jak to chutná, očekáváte na druhé straně někoho, kdo vám poradí nebo vám dá ochutnat. A kdo vám současně řekne, jak ugrilovat steak z masa, které si chcete koupit nebo připravit skvělou rybu. Jedním z trendů dneška je i vegetariánství a ve-

ganství – týká se miliardy lidí na světě. Tvým oblíbeným tématem je High Performance Organisation. Jaké má taková firma parametry a jak se dá vybudovat?

High Performance Organisation zní strašně anglicky, ale lepší výraz jsem doposud nenašel. Dnes se firmy snaží optimalizovat a zjednodušovat procesy, na jedné straně přenáší odpovědnost za výkon a výsledek do organizací, na straně druhé často určují, ve kterém šuplíku má být propisovací tužka. K akceleraci výkonu jim ale často chybí to nejdůležitější a nejcennější, co ve firmě je – kvalitní lidský kapitál, který pracuje v souladu a ve stejném směru na skvělém výsledku, daleko lepším, než má konkurence. Měřit ten výsledek jen prostřednictvím výsledků nákladového střediska

57


PŘEDSTAVUJEME: RADIM PAŘÍK

nebo bilance je leadershipovský středověk. High Performance Organisation je sestavená z lidí, kteří pracují jako dobrovolníci, jsou fanoušky značky a tím svým fanouškovstvím nakazí všechny okolo sebe – zákazníky, dodavatele, budoucí kolegy. Ta organizace musí být tak skvělá, že pokud už v ní nepracujete, jste hrdí na to, že s ní máte co dočinění. Většina firem fungujících v rozvinuté ekonomice pracuje dobře a přesto je předhání jiní, kteří disponují nadšením, chutí a srdcem. Těm firmám chybí „to něco“, těch pár procent ve výkonu, které je odliší od ostatních a pomohou dosáhnout těch nejlepších výsledků a odpoutat se tak od konkurence. V High Performance Organisation nepotřebujete nutně ty nejhvězdnější hvězdy nebo hrdiny brouky Pytlíky. Nepotřebujete ty, kteří čekají, že jim správně přihrajete míč a oni pak dají krásný gól. Jsem pevně

přesvědčen o tom, že jen tým, který hraje aktivně dopředu, nahrává si, neukazuje prstem na někoho, že hůře přihrál, nýbrž mu pomůže, má vítězství jisté. Nikdo ráno přece nevstává do práce s myšlenkou: „Co bych dnes v práci mohl udělat špatně.“ Taková organizace pracuje ve stejném hodnotovém systému a sdílí stejnou vizi, která je nadřazená běžným cílům. Sestavování High Performance Organisation s sebou nese ale i nepříjemné momenty. Musíte být důslední a konsekventně z košíku vyjmout nahnilá jablka, protože ta zkazí velmi rychle všechna ostatní. Budování takové organizace vyžaduje jasnou představu nadřazeného cíle, chcete – li vize. Vyžaduje brutální průnik do struktur fungování organizace, ujasnění si sdílení společných hodnot, nastavení metodiky a metriky pro výběr a zařazování zaměstnanců a hodnocení jejich práce a výkonu tak, aby jejich uplatnění bylo v souladu s cíli firmy

58


a současně se využil jejich talent a potenciál, v neposlední řadě dlouhý dech, chuť zkoušet, nebát se chyb a důslednost. Zkuste se zaposlouchat do manažerských debat. Je to samé „já, já, já“? Nebo „z výroby nám to nedodali“? Tak rozhodně neposloucháte konverzaci lidí, kteří v High Performance Organisation fungují. Kromě toho musí spolupracovníci pochopit, jaký směr chce-

me. K tomu je potřeba, aby vedoucí pracovníci dokázali jasně a hlavně srozumitelně formulovat nejen vizi a myšlenky, ale i cíle a úkoly, které před námi stojí. Dosáhnout High Performance Organisation vyžaduje autenticitu těch, kteří s takovou myšlenkou přijdou. Jak konkrétně toto všechno změnit se řídí firemní individualitou a kulturou a vydalo by to na celou knihu. Bohužel, uni-

59


PŘEDSTAVUJEME: RADIM PAŘÍK

verzální recept není. A ještě jeden sportovní příměr: Když jsme vyhráli olympiádu v hokeji, měli jsme skutečně ty nejlepší hráče? Nevím, ale rozhodně jsme v té chvíli měli nejlepší tým. A každý z nás přece chtěl být jeho součástí. Pokud toto dokážete ve vaší firmě nebo organizaci, tak úspěchu už nemůžete zabránit.

díte nemusí zanechat ten nejpozitivnější dojem na světě. Musíte mít respekt a úctu ke spoluhráči, nepodceňovat ho, být rychlí a pozorní, rychle se adaptovat na jeho herní styl, určovat tempo, hrát aktivně, nezranit ho, dát mu prostor ke hře a hrát fér. Od svých kolegů na kurtu jsem se díky tomu hodně naučil a i to soupeření se pak vlastně stane příjemnou záležitostí. Odměnou nakonec je, že ten, kdo nad vámi ne vždy vyhraje, s vámi hrát chce.

Nejen prací živ je člověk – vím o tobě, že máš rád sport a máš za sebou i zajímavou a úspěšnou Kromě toho jsi i tlumočníkem pro sportovní kariéru… znakový jazyk se státní certifikací. Jak a proč jsi se k tomu dostal? Sportovní kariéra je už skutečně za mnou. Hrál jsem závodně basketbal, 26 let se věnuji karate a v posledním roce jsem často na squashovém kurtu. Netušil jsem, že i tady platí běžná pravidla z High Performance Organisation. Pokud máte na kurtu jasnou převahu a tu byste dokazovali jak sobě, tak i spoluhráči, bezpečně o sobě mnohé prozradíte. A to co o sobě prozra-

Ke znakovému jazyku jsem se dostal náhodou před mnoha lety. Bylo to na jedné akci, kde byla hromada neslyšících a já jsem nikomu nerozuměl. Překvapilo mě, že se snažili, abych se zapojil a abych se s nimi domluvil. Ve chvíli, kdy jsem dostal chuť na kávu, se mě jeden okolí znalý neslyšící ujal, odvedl mě do kavárny a tam jsme strávili několik

60


PŘEDSTAVUJEME: RADIM PAŘÍK

hodin konverzací. V tu chvíli mi došlo, že je svět ticha fascinující, protože se v něm dá i tancovat, zpívat, vyprávět vtipy, bavit se a vyjádřit vše, co máte na srdci. Mezi neslyšícími jsem poznal spoustu zajímavých, velmi chytrých, bystrých a vzdělaných lidí, kteří ale bohužel nestojí s ostatními na stejné startovací čáře. Lidé se často podivují nad tím, že se neslyšícím ne vždy podaří použít správný gramatický tvar slova. Zkuste si pustit televizi, třeba japonský kanál, a vypněte zvuk. A zkuste se takhle naučit japonsky. Jak dobře vám japonština půjde třeba po roce? Takže jsem pochopil, že pro kvalitní a dlouhodobý lidský nebo přátelský vztah musíte často vy sami jít naproti. Neslyšící se slyšet nenaučí. Ale já jsem se mohl naučit znakový jazyk. K tlumočnickým zkouškám a vzdělávacím seminářům pro neslyšící byl už jen krůček. Tato zkušenost mi obohatila celý můj život, provází mě dodnes a myslím, že mi dala lidštější rozměr. Jsem fakt šťastný, že

jsem se tenkrát na tu kávu nechal odvést. Jsi účastníkem SAMBA večerů i dalších fokusovaných SAMBA akcí. Co se Ti na SAMBA líbí a jaký vidíš potenciál těchto aktivit? SAMBA je skvělý projekt a jsem rád, že mohu být jeho součástí. Dáváte dohromady lidi, kteří by se možná nikdy nepotkali, a přesto si mají co říci. Když mluvím s manažery, lidmi z veřejné správy a vlastníky firem u jednoho stolu, dozvídám se, jak málo toho vlastně vím a jak různé pohledy na jednu věc mohou být. SAMBA je na nejlepší cestě k High Performance Organisation, lidé v ní odvádí neuvěřitelně dobrou práci. Zatím je SAMBA relativně lokální, ale její mezinárodní a vzdělávací potenciál má jasný přesah, který by se v budoucnu určitě měl přetavit z potenciálu do výsleku. Vždyť kolik organizací sdružuje lidi, kteří jsou postiženi sebemotivací dělat věci společně lépe? Těším se na to a

61


PŘEDSTAVUJEME: RADIM PAŘÍK

doufám, že se mi podaří tuto příle- Děkujeme za rozhovor! žitost společně s vámi uchopit a být aktivně u toho organizaci SAMBA Text: Jiří Slezák nejen podporovat, ale i pomáhat a Foto: Archív ovlivňovat třeba i právě na cestě k High Performance Organisation.

Radim Pařík, MBA, MSc, Ph.D. je CEO Delta Capital, bývalým místopředsedou představenstva společnosti Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. V maloobchodě působil 14 let. V průběhu posledních 8 let vedl strategii expanze společnosti Kaufland v České a Slovenské republice, kde dohlížel na investice ve výši 700 milionů € (19 mld. Kč). V posledních letech byl zodpovědný za růst a strategii rozvoje v Polsku (2,2 miliardy € - více než 61 mld. Kč), 202 prodejen a 18.000 zaměstnanců. Má dlouholeté zkušenosti s prodejem, logistikou, expanzí, výstavbou, property managementem, technickým nákupem, restrukturalizacemi a rozvojem zaměstnanců. Je absolventem Nottingham Trent University ve Velké Británii. Je mistrem Evropy v karate, certifikovaným tlumočníkem pro neslyšící, vášnivým cestovatelem po Asii, fanouškem hodinek, majitelem 3 psů. Mluví německy, anglicky, polsky a ovládá znakový jazyk.

62


Stvořeno pro nová poznání Výstaviště Brno Kongresy | Konference | Semináře

53


PŘEDSTAVUJEME

RICHARD GÜRLICH ADVOKÁT

JUDr. Richard Gürlich, Ph.D. je advokátem a partnerem advokátní kanceláře Gürlich & Co., stabilně působící na českém trhu již od roku 2003. Získal ocenění Intercontinental Finance and Law Country Awards 2017 pro advokátní kancelář roku, Corporate INTL Global Awards 2017 pro oblast obchodního práva a práva nemovitostí a Worldwide Financial Advisor Awards Magazine 2015 Golden Globe Awards pro oblast práva duševního vlastnictví. Byl jedním ze spíkrů a také moderátorem SAMBA večeru v Praze na téma “Vize budoucnosti práva”. Richard je podporovatelem a pravidelným účastníkem SAMBA akcí.

64


PŘEDSTAVUJEME: RICHARD GÜRLICH

ptat, tak, aby nám odpověděli „ano“ nebo „ne“. Tehdy se nám podařilo sehnat odborníka, který přišel na jednání zeptal se protistrany „Hele, to jsou ty smlouvy, co jsem psal pro operátora?“ Po kladné odpovědi se ještě zeptal: „Byly tam nějaké změny?“ a po záporné odpovědi sdělil, že nic víc nepotřebuje a rovnou vypracoval část naší Due Diligence týkající se tohoto bodu. Dosud mi tato historka přijde jako jedna z nejlepších z naší kanceláře.

Ahoj Richarde, známe tě jako odborníka, výborného spíkra a příjemného člověka. Řada lidí si tě pamatuje také z vystoupení na pražské právnické SAMBA akci. Velký dojem zanechal také tvůj workshop na téma Předposlední a poslední věci majitele a manažera. Na jaké oblasti práva se v praxi zaměřuješ? Zaměřujeme se zejména na poradenství v oblasti práva spojeného s obchodem – korporátní, pracovní, obchodní smlouvy atd. a nebo nemovitosti. Pokud nás klient překvapí nějakou perličkou, která nám není dostatečně známa, hledáme odborníka, který by nám v daném oboru pomohl. Vzpomínám si na jednu akviziční kauzu z oblasti telekomunikací, kde prodávající nechtěl sdělovat žádné informace o tzv. propojovací smlouvě s operátorem – to je smlouva na které měl postavený celý business. Odkazoval se na dojednanou mlčenlivost. Jediné, co jsme mohli, bylo se ze-

Naší činnost bych možná lépe vymezil negativně – neděláme trestní právo a daňové právo. V těchto oborech našim klientům doporučujeme odborníky v dané problematice. Pak klientům pouze pomáháme se začleněním výstupů do kontextu toho, co potřebují. Jaké typy případů obvykle a rád řešíš a s jakými starostmi a zakázkami se na Tebe mohou (nejen) příznivci SAMBA obracet? >>

65


PŘEDSTAVUJEME: RICHARD GÜRLICH

Tím, že nejsme one man show, je to celá škála problémů – obvykle říkám klientům, že jsme schopni je provést od narození až k sepsání závěti, i proto byla jedna z našich přednášek pro SAMBU orientována tímto směrem. Z hlediska podnikání provádíme naše klienty od zahájení podnikání, založení společnosti, přes její rozvoj, včetně veškerých pracovně právních vztahů, obchodních smluv až po zánik společnosti či ukončení podnikání. V nejbližší době bude velice zajímavou prací zavádění GDPR – nařízení Evropského parlamentu a Rady, týkající se ochrany osobních údajů.

brát naší službu jako hrazenou klientem. Samozřejmě, v případě většího objemu práce je možné se domluvit i na cenovém zvýhodnění. Další akce, kterou výhledově chystáme je zaměřena na vztahy mezi společníky a akcionáři. O čem bude?

O tom, jak by měla fungovat společnost v rámci vztahů mezi jednotlivými společníky, mezi společníky a společností a na co je dobré se připravit v rámci společného podnikání. Z praxe je mi známa celá řada případů, kdy špatně sepsané či chybějící interní dokumenty znaMám výbornou zpětnou vazbu menaly ukončení dlouhodobého od kolegů na věci, které s tebou přátelství a reálnou majetkovou řešili. Máš pro příznivce SAMBA ujmu jednotlivých společníků. Je nějaké speciální výhody? dobré vědět, jak nastavit procesy uvnitř společnosti dopředu, aby až Rád si na ně udělám více času – po- nastane krizová situace se vědělo, kud přijdou s právním problémem, jak by se měly tyto záležitosti řešit. první setkání neúčtujeme a teprve Tak jako v celé oblasti práva i zde poté, co se domluvíme na postu- platí, že je lepší vynaložit finance za pu a zahájíme naší práci, začínáme dobře připravený dokument, než

66


PŘEDSTAVUJEME: RICHARD GÜRLICH

se potom soudit – to je vždy finančně náročnější.

zúčastnil, se týkala určování cen. Protože nejsem ekonom, tak mi toto setkání totálně rozbořilo můj V loňském roce jsi podpořil pro- pohled na otázku oceňování zboží voz SAMBA, za což ti patří dík. Co a služeb. pro tebe SAMBA znamená, co ti přináší a proč jsi se rozhodl SAM- Jak je možné tě nejlépe kontakBA podporovat? tovat? Mě se líbí SAMBA jako nápad a naprosto úžasná platforma pro setkání lidí nejen u piva, ale kde je možné se i něco dozvědět, a to v příjemném prostředí. Líbí se mi způsob, jak je SAMBA vedena a organizována, za což ti patří velký dík (abych to alespoň vrátil :-) ). Tím, že většina účastníků akcí SAMBY je každý z jiného oboru, je možné se dozvědět zajímavosti i z těchto oblastí. Hned první akce SAMBY, které jsem se

Stačí zavolat ideálně na mobil (+420 604 233 118) nebo napsat na e-mail (gurlich@akrg.cz). Pokud se bude jednat o někoho ze SAMBY, budu rád, když to řekne, abychom se mu u nás mohli lépe věnovat :-) . Děkujeme za rozhovor.

Text: Jiří Slezák Foto: Archív

67


PŘEDSTAVUJEME: ANTON BITTNER

PŘEDSTAVUJEME

ANTON BITTNER ŘEDITEL ZSVTS

V letech 2013 až 2015 jsi byl organizátorem SAMBA akcí v Bratislavě. Podařilo se ti zde uspořádat celkem 9 SAMBA večerů, za což ti patří velký dík. V současnosti působíš na pozici ředitele Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Zkus nás prosím seznámit s touto institucí a její činností.

tútormi pri rozbehnutí slovenskej SAMBY, za čo im patrí veľké poďakovanie. Bohužiaľ, slovenská mentalita je iná ako česká alebo moravská. Kým kolegovia z Brna zápasili s kapacitnými problémami, pretože bolo viac záujemcov ako voľných miest, v Bratislave bola situácia iná, kedy sme nikdy neprekonali hranicu viac ako 50 účastníkov. Nepovažujem to za neúspech, považujem Pre projekt SAMBA Slovakia ma to len za novú skúsenosť, ktorá ma nadchla aktivita p. Slezáka a p. dokázala posunúť ďalej. Kaprála, ktorí stáli pri zrode českej SAMBY a boli našimi mentormi a Zväz slovenských vedeckotechnic-

68


PŘEDSTAVUJEME: ANTON BITTNER

by, propagovať ich činnosť a prácu vedcov a technikov na Slovensku, reprezentovať a obhajovať záujmy odborníkov pracujúcich v inžinierskych a technických povolaniach na domácich aj zahraničných fórach a v medzinárodných organizáciách, oceňovať prácu technikov, inžinierov a inovátorov, podporovať medzinárodnú spoluprácu na poli vedy a techniky, prispievať k zdokonaľovaniu systému technického vzdelávania, podporovať komunikáciu medzi akademickou sférou a podnikateľskou praxou, zlepšovať podmienky pre mobilitu odborníkov v inžinierskych povolaniach.

kých spoločností je mimovládna organizácia, ktorá je dobrovoľným, od politických strán nezávislým, záujmovým občianskym združením subjektov, ktoré pôsobia v rôznych oblastiach vedy a techniky. Ide o 44 členských organizácií, ktoré sú združené v ZSVTS, čo predstavuje viac ako 15.000 technikov, inžinierov a vedcov, ktorí pôsobia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. ZSVTS je členom viac ako 35 medzinárodných organizácií, ako napr. WFEO, FEANI, ENAEE a aktívne spolupracuje s podobnými organizáciami hlavne v susedných krajinách. V tejto súvislosti by som vyzdvihol najmä spoluprácu s českým zväzom VTS – ČSVTS, ktorý vznikol v rovnaký deň ako ZSVTS, rozdelením Československej vedeckotechnickej spoločnosti.

Co považuješ za své hlavní úkoly ve funkci ředitele a jakým směrem bys chtěl ZSVTS vést?

Mottom ZSVTS je „Veda a technika Co jsou hlavní cíle ZSVTS? spája“, takže ide primárne o prepojenie vedy a techniky ako vedeckej Poslaním ZSVTS je podporovať a teoretickej disciplíny s praxou a činnosti svojich členských organi- reálnym podnikateľským prostrezácií, poskytovať im vybrané služ- dím. Minulý rok som sa podieľal na

69


PŘEDSTAVUJEME: ANTON BITTNER

vypracovaní Strategického plánu ZSVTS na roky 2016-2025, kde sa v piatich bodoch definovali hlavné smery aktivít ZSVTS, a to:

mikroprostredia (projekty Penty) a aktívne napomôcť prepojeniu akademického sveta so svetom podnikateľov. Medziiným, ZSVTS pripravuje rozbehnutie investičného fondu, ktorý bude podporovať start-up projekty členov ZSVTS, ktorí pôsobia ako vedci a technici.

• Podpora členských organizá cií a propagácia vedy a techniky • Zvyšovanie kvality vzdelávania hlavne v oblasti celoživotného vzdelávania • Mobilita a uplatnenie inžinierov a technikov • Medzinárodná spolupráca • Efektívne hospodárenie a finančná stabilita

Jednou z aktivit ZSVTS je Akreditační centrum (AC ZSVTS). Co vedlo k založení Akreditačního centra a co nabízí?

AC ZSVTS bolo vytvorené s cieľom fungovať ako akreditačná agentúra Súčasný stav je taký, že na jedpre EUR-ACE akreditácie technicnej strane existuje obrovský ľudkých študijných programov na uniský a znalostný potenciál členov verzitách. ZSVTS, ktorý na druhej strane nie je efektívne využívaný a rozsiahle K hlavným aktivitám AC ZSVTS patznalosti hlavne v teoretickej oblasti rí: sa nedarí efektívne implementovať do praktického podnikateľského 1. vykonávanie akreditácií štuprostredia. Tu vidím najväčší podijných programov na vysokých tenciál, kde môžem využiť svoje školách podľa kritérií a postupov, znalosti nielen z makroprostrektoré sú v súlade so štandardami dia (ministerstvo financií), ale aj z EUR-ACE,

70


PŘEDSTAVUJEME: ANTON BITTNER

2. vydávanie certifikátov o splnení požiadaviek EUR-ACE akreditácie, 3. vedenie evidencie akreditovaných študijných programov, 4. organizovanie seminárov a školení zameraných na problematiku akreditácií a európskych štandardov, 5. zúčastňovanie sa ENAEE stretnutí. Akreditáciou EUR-ACE získa vysoká škola značku EUR-ACE®, ktorá jej umožňuje zaradiť sa medzi popredné európske univerzity a vysoké školy, ktoré túto značku už získali. Študentom poskytuje istotu, že absolvovaním EUR-ACE akreditovaného štúdia budú spĺňať najprísnejšie kritériá kladené na absolventov v európskej podnikovej praxi.

-ACE® zahrnutá medzi “European Quality Labels”, čo garantuje kvalitu inžinierskeho študijného programu a súčasne zaisťuje vedeckú a akademickú kvalitu študijného procesu a praktické znalosti a zručnosti absolventov pre zamestnanie. Benefity a garancie, ktoré značka EUR-ACE prináša Zvýši sa renomé študijného programu na danej vysokej škole

Akreditáciou získava VŠ potvrdenie, že program spĺňa kvalitatívne štandardy nastavené európskou inžinierskou komunitou. Získava možnosť porovnávať sa s inými študijnými programami v rámci Európy. A nakoniec značka môže slúžiť ako marketingový nástroj, aby si študenti vyberali práve daný EURZnačka EUR-ACE garantuje, že jej -ACE akreditovaný program. držiteľ spĺňa náročné kritériá, ktoré sa týkajú nielen organizácie, ale Študenti môžu nájsť širšie uplataj obsahu a výstupov študijného nenie v celej EÚ programu. Zároveň je značka EUR>>

71


PŘEDSTAVUJEME: ANTON BITTNER

Garantuje študentom, že študijný program, ktorý študujú, resp. absolvovali, spĺňa najvyššie európske štandardy kvality. Získajú ľahšie možnosti mobility v rámci EÚ ako študenti i ako kvalifikovaní inžinieri. Ich získaná akademická kvalifikácia je uznaná autorizovanou agentúrou európskeho dosahu.

Poslaním AC ZSVTS je • zabezpečovať a ďalej rozvíjať štandardy kvality vysokoškolského profesijného vzdelávania v študijných programoch technických odborov, • zaisťovať kvalitu technického vzdelávania,

Zamestnávatelia uprednostnia absolventov s EUR-ACE programom

• aplikovať európske štandardy kvality na vysokoškolské profesijné vzdelávanie,

Zamestnávatelia získajú istotu, že absolventi EUR-ACE programu majú dostatočné teoretické znalosti a praktické zručnosti na výkon profesie. Získajú tiež záruku ich rýchlej adaptácie pre podnikovú prax, ako aj spoľahlivé informácie o kvalite inžinierskych študijných programov. Značka EUR-ACE im potvrdzuje, že kompetencie a schopnosti absolventov spĺňajú medzinárodné štandardy.

• vyvíjať školiace a vzdelávacie aktivity zamerané na európske štandardy vysokoškolského profesijného vzdelávania, • garantovať členstvo ZSVTS v asociácii ENAEE, • stanovovať postupy a kritériá pre hodnotenie študijných programov v oblasti technických odborov na slovenských vysokých školách,

Jaký je hlavní cíl AC ZSVTS?

72


PŘEDSTAVUJEME: ANTON BITTNER

• uzatvárať dohody s inými národnými akreditačnými inštitúciami za účelom spolupráce a vzájomného uznávania postupov a kritérií.

MPH, tak pre absolventov technických smerov existuje obdoba, ktorá čiastočne vyjadruje znalosti a skúsenosti získané „technickým“ inžinierom v praxi.

V súčasnosti v rámci ENAEE pôsobí 13 akreditačných agentúr, ktoré dokázali za viac ako 10 rokov činnosti akreditovať cca 1.800 študijných programov. Pevne verím, že AC ZSVTS bude 14-tou agentúrou, ktorá bude realizovať akreditácie nielen na slovenských technických univerzitách, ale práve v spolupráci s ČSVTS aj na vysokých školách technického smeru pôsobiacich v ČR. AC ZSVTS bude po agentúre v Poľsku (KAUT) druhou agentúrou pôsobiacou na území strednej a východnej Európy.

Titul EUR ING osvedčuje, že jeho nositeľ je absolventom technickej univerzity, má titul „inžinier“, má požadovanú odbornú prax, ovláda príslušný svetový jazyk a má etické kvality. Pre zamestnávateľa je garanciou profesijnej, inžinierskej a spoločenskej kvality, rovnako pre domáce, ako aj zahraničné firmy. Zvýhodňuje postavenie inžiniera na trhu práce doma aj v zahraničí. Je smutným faktom, že z množstva technických inžinierov, ktorí pôsobia na Slovensku (80% HDP je vytvorených v priemysle) je nositeľom titulu EUR ING na Slovensku len 125 „euroinžinierov“. Obdobná situácia je aj v Českej republike, kde je 118 „euroinžinierov“, pričom najväčší podiel v počte nositeľov titulu EUR ING má Veľká Británia, celkovo viac ako 15.900 „euroinžiniermi“.

Udělujete certifikát EUR ING (euroinženýr). Co si můžeme pod tímto představit? Tak ako pre ekonómov v rámci postgraduálneho vzdelávania existuje titul MBA, a pre lekárov titul

73


PŘEDSTAVUJEME: ANTON BITTNER

Za zaujímavú považujeme aktivitu spojenú s propagáciou technického inžinerskeho VŠ vzdelávania formou spolupráce na oceňovaní prác v rámci ŠVOČ spojenú s funkciou ambasádor ZSVTS, ktorou chceme podnietiť nielen záujem mladých ľudí o štúdium na prírodných a technických disciplínach, ale v širšom meradle pôsobiť na verejnú mienku ohľadom smerovania k otázkam vedy, techniky, vzdelávania a inovácií. Práve spolupráca so študentmi VŠ nám prostredníctvom ambasádorov umožní aktívnejšie komunikovať so študentami stredných škôl a napomôcť im pri ich rozhodovaní o výbere nielen VŠ, ale aj ich celoživotného poslania.

Co bylo hlavním impulsem k udělování tohoto certifikátu? Hlavným impulzom bolo umožniť vzájomné uznanie vysokoškolských diplomov v Európe bez nutnosti nostrifikačných alebo iných skúšok. Jaké uplatnění do budoucnosti má člověk právě s tímto titulem? Registrovaní európski inžinieri majú zvýhodnenú pozíciu na trhu práce. Certifikát EUR ING je pre zamestnávateľov garanciou profesionálnej inžinierskej kvality. Ide o objektívne potvrdenie nielen teoretických vedomostí, praktických skúseností ale aj morálnych kvalít nositeľa tohto titulu. Euroinžinieri sú považovaní za prestížnu komunitu nielen v Európe, ale aj mimo nej.

Existuje čínske príslovie: “Keď plánuješ na rok, tak zasej obilie, keď plánuješ na 10 rokov, tak zasaď strom, a keď plánuješ na 100 rokov, tak postav školu.“ Takže ďalšou aktivitou ZSVTS je rozbehnutie projektu Vzdelávacej agentúry – Centrum celoživotného inžinierskeho vzde-

Jaké další novinky připravujete?

74


PŘEDSTAVUJEME: ANTON BITTNER

lávania, ktorého cieľom je podpora zamestnancov (technikov a inžinierov) v rámci procesu celoživotného vzdelávania a zlepšenia ich postavenie v rámci trhu práce, ako aj rozvoj kľúčových kompetencií a prehlbenie kvalifikácie.

a spoločensky vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Súťaž sa koná pod záštitou prezidenta SR p. Andreja Kisku.

ZSVTS za posledných 25 rokov ZSVTS a jeho členské organizácie prešiel turbulentným vývojom organizujú ročne okolo 100 konfe- a dnešná doba kladie na každú rencií, sympózií a kongresov, viac spoločnosť nové požiadavky a výako 150 seminárov a prednášok, zvy. Preto verím, že ja, ako riaditeľ desiatky kurzov, školení, odbor- ZSVTS, dokážem aktívne a efektívných dní, tématických zájazdov, ne využiť svoje vedomosti, znalosti exkurzií, výstav/veľtrhov. Záro- a skúsenosti na ďalší rozvoj aktivít veň okrem VTS News (4x ročne) sa ZSVTS a dôsledné napĺňanie poslaZSVTS podieľa na vydávaní viac ako nia ZSVTS. 100 zborníkov, časopisov, bulletinov a odborných publikácií. Vedeš velmi proaktivní život, který vyžaduje spoustu energie. V roku 2017 sa uskutoční už 20. Jakými koníčky, aktivitami ji doročník súťaže Vedec roka SR, kde bíjíš? ZSVTS v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Najväčším životabudičom a dobíjaSlovenskou akadémiou vied ocení čom energie je moja rodina. Ďakuvýznamných slovenských vedcov, jem im za všetko čo som v živote technológov a mladých výskumnídosiahol, a keď som unavený, tak kov. Cieľom súťaže je profesionálne stačí krátky rozhovor s mojími blíz-

75


PŘEDSTAVUJEME: ANTON BITTNER

kymi, ktorí ma dokážu motivovať a inšpirovať k novým aktivitám a projektom.

tom, že vieme málo, ale problém je v tom, že toho vieme veľmi veľa a väčšina z toho, čo vieme, nie je pravda. Tak ako 1 sviečka poznania v jaskyni je dobre, tak 10 sviečok je lepšie, ale 100 sviečok nás dokáže oslepiť, tak aj my sme dnes zaslepení a paralyzovaní informáciami. Keďže dokonalosť je v jednoduchosti, tak sa snažím každý projekt, problém a zadanie rozložiť na jednoduché a jasne definované položky (pre absolventov MBA robím SWOT analýzu), snažím sa klásť si správne otázky, na ktoré nachádzam jednoduché odpovede, ktoré premieňam na čo najjednoduchšie a praktické riešenia (pre absolventom MBA Lean Six Sigma), čistá behaviorálna psychológia a kritické myslenie v praxi.

Som asociovaným inštruktorom TAO Jógy (komplexný systém Univerzálne liečivé TAO), takže veľa meditujem, cvičím TAICHI a TAOJIN a snažím sa kultivovať a zachovávať energiu. Celý život je o rovnováhe, a TAO je o telesnej, duševnej a mentálnej harmónii. Zase čínske príslovie: „Kto pozná veľa ľudí, tak je múdry, kto ovláda veľa ľudí je silný, ale kto pozná seba, je múdrejší a kto ovláda seba je silnejší“, takže snažím sa byť múdrejší a silnejší... Okrem toho je mi blízke bicyklovanie, volejbal a posledné roky ma oslovilo veslovanie na veslovacom trenážeri, takže sa snažím nájsť súlad medzi meditáciou a aktívnym športovaním. V živote som mal šťastie, že som bol vždy obklopený ľuďmi, ktorí boli A na závěr, jaká je tvoje cesta k múdrejší a šikovnejší ako ja, takže som ich mohol pozorovať pri práci úspěchu? a tým pádom som sa od nich veľa vecí naučil. Vždy som s pokorou a Problém súčasného sveta nie je v

76


PŘEDSTAVUJEME: ANTON BITTNER

nadšením prijímal nove znalosti a Děkujeme za rozhovor. vedomosti, ktoré teraz len posúvam ďalej v zmysle odkazu M. R. Text: Jiří Slezák Štefánika: „Milovať, veriť, pracovať.“

Ing. Anton Bittner, MBA je absolventem Ekonomické Univerzity v Bratislavě, fakulty obchodní, specializace Mezinárodní finance a zahraniční obchod a MBA programu na Nottingham Trent University. Od roku 1994 působil na Ministerstvu financí Slovenské republiky na pozici vedoucího Oddělení mezinárodních finančních institucí. Prošel si společnostmi Penta Investments, Slovak Investment Holding (VSŽ) či SAM Headhunting Slovakia. V roce 2008 se stal partnerem společnosti ABAS FX a od roku 2016 je ředitelem Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS).

77


PŘEDSTAVUJEME

ŽIVOT S KAMEROU NA RAMENI ZDENĚK KOPŘIVA

Zdeňku, známe tě téměř z každého SAMBA večera v Brně, kde ty sám nebo tví kolegové pořizujete videozáznamy. Děláš tím skvělou práci, z těchto výjimečných večerů vznikla kolekce video - klenotů. Řekni nám něco o sobě – jak ses k natáčení dostal? Své první kroky v mediálním světě jsem vyšlapal v čase, kdy jsem v Brně studoval obor fotografie. Nebyla to paradoxně hned kamera na rameni, ale hudební podkresy pro dokumentární pořady, které vznikaly pod vedením mého otce - televizního režiséra, který založil

v roce 1992 společnost na výrobu audiovizuálních programů. Kameru jsem od táty natrvalo vyfasoval pak později, po absolvování školy, především při natáčení reportáží pro TV Nova, s níž jsme začali spolupracovat od roku 1994 a denně jsme pro Novu odbavovali regionální vysílání. V roce 2004 jsem se osamostatnil a začal podnikat se svou vlastní společností ITV Public a současně jsem začal studovat MBA na Notthingham Trent University. Díky studiu jsem měl možnost získávat pracovní kontakty a potkávat se se zajímavými lidmi z různých oborů podnikání, někteří jsou dodnes

78


PŘEDSTAVUJEME: ZDENĚK KOPŘIVA

mými přáteli.

součástí. Jde o řadu medicínských oborů, zejména intervenční karV posledních letech se orientuješ diologii i chirurgii, gastroenterolospíš na specializované přenosy… gii a další. První z přímých přenosů se podařilo zrealizovat již v r. 1998 v nemocnici U sv. Anny v Brně na Prošel jsem výrobou zpravodajtamní kardiochirurgické klinice - v ských reportáží, natáčel jsem dočele s primářem MUDr. Ladislakumentární pořady - a nakonec se vem Grochem. Tehdy běželo spíše mojí doménou staly televizní přeo technické propojení dvou míst, nosy ve zdravotnictví. dnes se již tyto typy přenosů dělaPřímé přenosy začaly být velmi jí mnohem estetičtěji, včetně přepopulární mezi lékaři při organidělů, titulků, znělek. Užívá se rovzování kongresů, sympózií, konfeněž snímání řady signálů přímým rencí, a dnes jsou jejich nedílnou

79


PŘEDSTAVUJEME: ZDENĚK KOPŘIVA

výstupem ze zdrojových zařízení. Jde vlastně již o živou komunikaci mezi operačním sálem a kongresovým centrem, vzdáleným jakkoliv daleko. Operační tým sleduje např. 300 lékařů, účastníků kongresu, a ti vzájemně s operatéry komunikují třeba i o postupu při prováděném chirurgickém výkonu. Náš sehraný tým připravuje tyto live přenosy pro nemocnice po celé České republice, ale i v zahraničí (Orlando).

Zní to jako technicky náročné a hodně zodpovědné řemeslo… Takový přenos trvá až 8 hodin, po celou dobu prožívá celý tým napětí - mohou nastat i neobvyklé situace. Příprava probíhá vždy celý den před samotným přenosem, aby byly vyloučeny technické a jiné problémy. Neobvyklé situace je pak třeba řešit na místě, někdy se lze i zasmát, ale spíš až po akci. Před několika lety v Ostravě pustili strážní, i přes zákaz,

80


PŘEDSTAVUJEME: ZDENĚK KOPŘIVA

na dvůr tamní nemocnice popelářské auto, které přetrhalo námi nainstalované kabely. Dodnes si nedovedu vysvětlit, jak se nám během krátké chvíle vše podařilo opravit tak, aby přenos pro kongres mohl proběhnout naprosto v pořádku. Vskutku infarktová záležitost. Asi jednou z nejzajímavějších naší prací byl přímý přenos z pařížského „Euro PCR Workshop“, což je jedna největších akcí na světě zaměřená na nové kardiologické trendy. V rámci ní jsme realizovali několik přímých přenosů z FN Brno Bohunice. S touto nemocnicí spolupracuji už řádku let, především s její kardiologickou klinikou, kde nedávno vznikl další skvělý projekt, pod odborným dohledem MUDr. Petra Kaly - a sice první live přenos pro veřejnost prostřednictvím internetu. Jinými slovy řečeno, lidé mohli poprvé v historii sledovat přímý přenos z operace srdce na www.KARDIO.tv. Zájem byl nevídaný, přenos sledovalo přes 6 tisíc diváků!

Věnuješ se i jinými tématům, než jsou medicínské přenosy? Pravidelně se účastním tendrů na výrobu videodokumentů, které jsou vypisovány soukromými i státními subjekty, včetně úřadů a ministerstev. A tak jsem třeba na zakázku ministerstva školství natočil rozsáhlý cyklus pořadů pro oblast mimoškolního vzdělávání. Dokument, s názvem „Klíče pro život“ byl porotou vybrán k prezentaci na Academia film Olomouc. Podobně se do ceněných soutěžních projektů karlovarského festivalu Tourfilm dostal i umělecký sběrný dokument „Čtvero ročních období ve Viničním altánu“ - soukromá zakázka společnosti Ekro, realizovaná postupně několik let. Významným projektem financovaným z evropských fondů byl také souhrn více jak 200 reportáží pro Národní ústav pro vzdělávání v Praze v rámci vzdělávání dospělých pod názvem UNIV 3 natáčený po středních školách a učilištích po

81


PŘEDSTAVUJEME: ZDENĚK KOPŘIVA

celé ČR.

mě nadchlo, obdivuji její talent - a vedle něj skromnost a přirozenost Nejen prací živ je člověk – jak na- této umělkyně. plňuješ svůj volný čas a kde dobíjíš energii? Vinný sklep stavíš v Modrých horách? Mám tři velké koníčky – hudbu, vinný sklep v Modrých horách a auta. Jako správný muzikant jsem měl i svou skupinu s názvem „Discovery“ a dodnes si některé podkresové hudby k mým TV projektům komponuji sám. Mám rád anglickou kapelu Coldplay, kterou jsem si nedávno skvěle užil ve Wembley. Autorkou obalu jejich alba „Ghost stories“ je česká výtvarnice Míla Fürstová. Vzniká o ní film, který bude uveden v kinech v roce 2017 pod názvem „Křídla pro Coldplay. Podílím se na něm jako kameraman a spolu s mladým režisérem Peterem Hirjakem jsme Mílu Furstovou natáčeli v Londýně, kde v současné době žije a tvoří. Její grafika zaujme svými precizními detaily, které jako celek vytvářejí neskutečné obrazce. Setkání s ní

Sklep buduji na Jižní Moravě v oblasti Modrých hor. Ve známé vinařské obci Kobylí a blízkém okolí mám pár přátel a rád tady trávím svůj volný čas. To mě také přivedlo na myšlenku vlastnit v této oblasti vinný sklep a pobyt tady si zútulnit. Příležitost se naskytla v komplexu „Řádky“, v současné době se věnuji jeho rekonstrukci a přemýšlím o tom, že bych se v budoucnu chtěl věnovat výrobě vína, tak jak to kdysi uměl můj dědeček. Jako poslední komníček jsi zmiňoval auta Mých zálib je víc, třeba funkcionalistická architektura a také design, ten obdivuji v automobilovém prů-

82


PŘEDSTAVUJEME: ZDENĚK KOPŘIVA

myslu, proto každý rok jezdím na věhlasný autosalon do švýcarské Ženevy, abych poznal novinky na rychlých kolech. Aktivním sportem se snažím zaplňovat velkou část volného času. Kromě rychlé jízdy na snowboardu, kolečkových bruslích nebo na kole pro mě bylo cenné i natáčení letošního Moravského ultramaratonu v Lomnici. Sedm dní po sobě zvládnout 42,195 kilometrů – taková je jeho běžecká dávka. Jde o nejdelší

a nejtěžší běžecký etapový závod, pořádaný na území České republiky. Tady jsem měl možnost blíže poznat úžasnou 73letou Sigrid Eichner, která právě zde běžela svůj jubilejní 2000 ultramaroton. Jediná žena na světě, která to dokázala.. V průběhu let jsem se díky své profesi dostal na zajímavá místa, snad není oblast činností, které bych se v rámci natáčení nepřiblížil, ať už je to sport, zdravotnictví, umění, na-

83


PŘEDSTAVUJEME: ZDENĚK KOPŘIVA

táčel jsem na soudě, v jeskyni, na poli, mezi vinnými keři, v České republice i v zahraničí - nejdále v Indii reportáže pro televizní „Objektiv“.

natočil, jako první na světě, reportáž. Je to i možné. Se svými necelými 170 cm se do kabiny rakety na Mars v pohodě vejdu. Jdu o tom Žiješ hodně intenzivně, zbývají ti panu Muskovi hned napsat mail. nějaké nesplněné sny? Obdivuji inovátory s velkými vize- Děkujeme za rozhovor. mi, mezi něž patří Elon Musk – průkopník v dobývání kosmu. Věřím, Text: Jiří Slezák že se mu splní jeho sen dostat se na Foto: archiv Zdeňka Kopřivy planetu Mars. Rád bych o tom pak 84


PŘEDSTAVUJEME

JOSEF HAJKR DĚLÍME SE O SVÉ ZKUŠENOSTI

85


PŘEDSTAVUJEME: JOSEF HAJKR

také si užít letu….Tomu se snažím napomáhat.

Josefe, účastníci SAMBA akcí tě znají zejména jako odborníka na projektové řízení a majitele firmy SHINE. Na čem aktuálně pracuješ a do čeho dáváte nejvíc energie v rámci SHINE?

Jaké jsou tvoje zkušenosti, co je nejdůležitější pro to, aby byl výsledek perfektní a ke spokojenosti všech stran?

Před časem jsem se v článku “Let balónem jako projekt” zamýšlel nad tím, do jaké míry se dá porovnat zážitek z letu balónem s realizací projektu. Našel jsem řadu podobností. Dalo by se říci, že metafora spojená s létáním dobře vystihuje to, čemu dnes věnuji pozornost. Ve světě bohatém na změny se můžeme dívat na firmu jako na letadlo. Aby let dopadl skvěle pro pilota i posádku, nestačí “žít každoden”. Je vhodné vědět, kam letíme a proč, a umět pružně měnit směr letu dle měnících se okolností. Věřím, že projekty a změny lze dělat s radostí. Aby tomu tak ale bylo, je třeba řadu věcí dělat lépe: mít pořádek ve strategii firmy, umět pracovat s prioritami, umět projekty a změny správně zadat a odřídit. A

Zásadní je dobrá spolupráce a komunikace. Ta se ale nedostaví, pokud není důvěra. Důvěru můžeme pozitivně ovlivnit zvládnutým řemeslem řízení. Začíná to od vyjasnění záměru (vize a cílů), přes technické záležitosti (dostupnost lidí, dodržování rozumných komunikačních standardů a kultury porad) až po vhodný oceňovací systém. Jak se vyvíjí přístup firem k projektovému řízení a jaké trendy nejvíce ovlivní tuto oblast v příštích letech? Je na vzestupu. V posledních letech je pak v kontextu řízení projektů nejvíce skloňována agilita.

86


PŘEDSTAVUJEME: JOSEF HAJKR

Lidé ale někdy zaměňují agilitu za pružnost. To, co potřebujeme je skutečně pružné firemní prostředí. Ne každý projekt je ale možné řešit agilně. Vždy je ale možné přistupovat ke změnám pozitivně a pružně. Řekl bych, že schopnost smysluplně uchopit změny, ať již jsou jakékoliv, to je důležitým trendem a zároveň receptem na úspěch.

tegie a přípravu sebe sama. - Myslet si, že vše zvládnete sami a zadarmo. Co dělat nově? - Co nejdříve si uvolněte alespoň 1 den v týdnu, abyste měli čas na smysluplnou práci na strategii. - Za podpory někoho, komu důvěřujete, si celý strategický proces nově nastavte. - Používejte zásadně s tzv. „strategii prvního kroku“, kterou pěkně popsal Prof. Zelený (Máte neustále jasný směr, ale dílčí kroky ladíte průběžně minimálně 2x ročně). Co dělat lépe? - Změny nejprve promyslete, než je začnete zavádět. Prosazujte je pak projektově a řízeně. - Investujte reálné firemní peníze do rozvoje lidí. V článku Why Great Employees Quit (Proč skvělí zaměstnanci opouštějí firmy?) si můžete přečíst řadu důvodů, proč vaši firmu možná opustilo několik skvělých lidí.

Jak by na to měly reagovat naše firmy a instituce? Toto je nesmírně obtížná a široká otázka. Určitě záleží na situaci. Mohu nabídnout několik věcí z vlastní zkušenosti, kterou jsme získal při poslední změně v SHINE. Snad pomohou i Vám: Co už nedělat? - Myslet si, že když je hodně práce, že je vše v pořádku. Mít zaplněný diář od pondělka do pátku (o víkendu nemluvě). - V roli leadra odkládat klíčový proces – definici a údržbu stra-

87


PŘEDSTAVUJEME: JOSEF HAJKR

- Nastavte zcela jinak oceňovací systém za práci na projektech a změnách. Jak jsme to provedli sami na sobě je rámcově popsáno zde.

tečná. Zmínil bych propojování zajímavých lidí, kteří něco prožili a jsou ochotni se o své zkušenosti podělit.

Jsi pravidelným účastníkem Co může SHINE aktuálně nabíd- SAMBA akcí a SHINE je i podponout lidem a firmám z okruhu rovatelem SAMBA aktivit. Jak se ti akce SAMBA líbí a co ti přináSAMBA? šejí? Dělíme se o své zkušenosti. Mohu nabídnout řadu článků na téma projektů a změn na LinkedIn stránce SHINE. Další možností jsou zdarma inspirující setkání. Pro ty, kdo chtějí jít do větší hloubky pak i naše otevřené kurzy v SHINE v Praze. Od dob, kdy jsem aktivně působil jako lektor MBA věřím, že setkávání lidí z různých prostředí je stále živé a užitečné.

Zmínil bych jednu zásadní věc: tou je schopnost šířit pozitivní náladu. Naději. Radost ze setkávání a vzájemné nezištné inspirace. V tom se mohu od SAMBA učit i já.

Děkujeme za rozhovor. Text: Jiří Slezák Foto: Archív

Řešíte nějaké aktuální výzvy, při jejichž řešení vám můžeme být užiteční? Je to řada věcí, kde je SAMBA uži-

88


PŘEDSTAVUJEME: JOSEF HAJKR

O autorovi Josef Hajkr je výkonným ředitelem SHINE Consulting s.r.o. a profesionálem v oboru řízení projektů a změn. Je absolventem Fakulty stavební i doktorského studia v oboru ekonomika a řízení podniku.na VUT v Brně. Je absolventem MBA studia na Nottingham Business School, UK. Působil řadu let jako externí lektor v rámci Executive MBA na Brno Business School. Ve volném čase se věnuje jízdě na kole, trekkingu na horách. V zimě lyžuje a chodí na sněžnicích s batohem na zádech

ZDE SE MŮŽETE PREZENTOVAT I VY. KONTAKTUJTE NÁS. info@smba.cz

89


PŘEDSTAVUJEME

PAVEL INDRUCH CENTRUM MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU JE ŠPIČKA

Ing. et Ing. Pavel Indruch, MBA je manažerem Centra materiálového výzkumu (CMV) Fakulty chemické VUT v Brně. Působil jako vedoucí oddělení Transferu technologií na MU a má za sebou bohatou manažerskou praxi ve farmaceutických firmách. Je absolventem MBA na Fakultě podnikatelské VUT ve spolupráci s University of St. Francis, Joliet U.S. a inženýrského studia na VUT a to na fakultách podnikatelské a chemické.


PŘEDSTAVUJEME: PAVEL INDRUCH

je tvořeno šesti laboratořemi. Na březnovém setkání jsme představili Laboratoř biokoloidů a Laboratoř biotechnologie a biomateriálů. V červnu představíme Laboratoře Anorganických materiálů a Laboratoře kovů a koroze. Poslední dvě zmíněné laboratoře mají již fungující spolupráci s českými firmami a očekávají nové výzvy.

Pavle, díky tobě a tvým kolegům se uskutečnila v březnu SAMBA akce v CMV. Účastníci byli spokojeni, vznikají konkrétní spolupráce mezi firmami a CMV a event se dokonce bude pro velký úspěch opakovat 2. června. Co byly cíle této akce a jak probíhala? Akce se podařila a je zároveň příslibem do budoucna. Chtěli jsme ukázat, že umíme úžasné věci a chceme spolupracovat. Ohlasy od zástupců firem i od našich vědců jsou velmi pozitivní a v tuto chvíli probíhají jednání na třech projektech, které vznikly po SAMBA akci v CMV.

Účastníkům z jakých oborů a z jakých typů firem a institucí bys účast doporučil?

Prezentované laboratoře se zabývají nejenom fyzikálními vlastnostmi, ale i vztahy mezi složením, strukturou a vlastnostmi anorgaNěkteré podklady z akce můžete nických materiálů. Zaměření těchto laboratoří je směřováno hlavně shlédnout na tomto linku. na anorganické materiály – stavebCo můžeme čekat od akce 2. ní a keramické materiály, zpracováčervna v Brně - co zopakujete a ní jejich odpadů (popílky, struska a stavební odpad) a povrchovými co bude navíc? úpravy kovů. Účastníci by měli mít vazbu na tyto vědní obory, ale praCentrum materiálového výzkumu xe ukazuje, že velmi úspěšná spo-

91


ZAMĚŘENO NA PRÁVO: KONKURENČNÍ DOLOŽKA ANEB JAK SI OCHRÁNIT SVOJE MANAŽERY

lupráce vznikla zvláště tam, kde ji nikdo nečekal.

co by vám v této oblasti pomohlo k dalšímu úspěchu?

Je možné v několika větách po- Chemie je všude kolem nás, vstupsat celý záběr a rozsah činnosti puje do všech oborů lidské činnosti CMV? a my k tomu takto přistupujeme. Umíme se na řadu oborů podívat Centrum materiálového výzkumu jinak a zamyslet se nad inovacemi. je regionální výzkumné centrum, V akademickém prostředí víme, v provozované jako samostatné pra- čem máme vzdělávat naše studencoviště Fakulty chemické Vysokého ty, ale nevíme, zda to, co nového nás učení technického v Brně. Primárně napadne nebo vznikne, má vůbec se zaměřuje na aplikovaný výzkum nějakou relevanci pro firmy v České v oblasti anorganických materiálů republice. Chybí nám tady zpětná a transportních systémů. Projekt vazba a chcete-li přímo zhodnocebyl realizován v rámci Operačního ní vzniklých technologií nebo proprogramu Výzkum a Vývoj pro Ino- totypů. Máme zájem o dlouhodovace a bylo do něj celkově investo- bou spolupráci, kdy jsme ochotni, váno více než 200 milionů korun. dle požadavků našeho partnera, Peníze šly na vybudování špičko- zaměřit výzkumnou činnost směvého vědecko-výzkumného cent- rem, který poskytne firmě technora zaměřeného na materiálový vý- logickou a obchodní výhodu. zkum ve dvou hlavních oblastech: Anorganické materiály a Pokročilé V současnosti pracuješ pro výorganické materiály a biomateriály. zkumné pracoviště vysoké školy, prožil jsi ale i část kariéry v komerční sféře. Jaký byl návrat z privátního do veřejného sekto-

Kde vidíš příležitosti pro spolupráci firem s CMV do budoucna a

92


PŘEDSTAVUJEME: PAVEL INDRUCH

ru?

čuje spolupráce mezi SAMBA a institucí, ve které působíš?

Rozdíl mezi akademickou a privátní sférou je v některých ohledech značný. Nicméně tento nesoulad vychází se zaměření obou zmiňovaných oblastí. Privátní sektor má za jeden z hlavních úkolů generování zisku a akademická sféra je zaměřena hlavně na vzdělávání a výchovu studentů.

SAMBA akce ale i lidé, kteří se okolo ní pohybují, jsou v mnoha ohledech velmi inspirativní a pokud mi časová vytíženost dovolí, rád se s nimi potkávám. SAMBA akce, která proběhla v našem Centru, byla jedna z nejúspěšnějších akcí zaměřenou na spolupráci s firmami a to i ve srovnání s akcemi, kterých jsme se účastnili v zahraničí.

Zdá se, že máš smysluplnou a zároveň intenzivní práci. Máš čas na koníčky a co ti pomáhá dobíDěkujeme za rozhovor! jet energii? Na koníčky času moc nezbývá. Mám tři syny, kteří zatím potřebují velké množství času, Rád jezdím na kole v Drahanské vrchovině a věnuji se chování včel, což je má velká láska.

Kontakt: Ing. et Ing. Pavel Indruch, MBA +420 724 040 583 indruch@fch.vut.cz

Text: Jiří Slezák Foto: Archív

Jsi účastníkem SAMBA akcí, naposledy jsme se viděli na večeru s Petrem Sýkorou. Jak se ti aktivity SAMBA líbí a jak se ti osvěd-

93


94


PŘEDSTAVUJEME

MARCEL BABCZYNSKI BANKOVNICTVÍ, INFRASTRUKTURA A DIGITALIZACE

turních projektů, kdy jsem na základě identifikace nového segmentu trhu a získání prvního mandátu dostal možnost sestavit poradenský tým, který následně pracoval na zajímavých projektech po celé střední a východní Evropě. Zkušenost z práce na komplexních mezinárodních zakázkách s lidmi z celého Vděčím za to České spořitelně. Je světa je naprosto jedinečná. Pokud to banka, která motivuje své za- se vám například na dálničním proměstnance k tomu, aby přicházeli jektu v Bukurešti sejde u jednoho s novými myšlenkami. Pokud pak ministerského jednacího stolu něusoudí, že jsou smyslupné, dává kolik Rumunů, Francouzů, Rakušájim příležitost je realizovat. ků, Řeků, Němec, Maďar a Čech, je už pak opravdu o čem mluvit. Bylo tomu tak nejprve u infrastrukMarceli, účastníci SAMBA akcí tě znají jako odborníka na bankovnictví, infrastrukturní projekty a digitalizaci (nejen) ve veřejném sektoru. Jak jsi se k těmto oblastem dostal a které jsou ti nejbližší?

95


PŘEDSTAVUJEME: MARCEL BABCZYNSKI

O pár let později se to opakovalo i v případě digitalizace společnosti. Je to nastupující trend, který zásadním způsobem změní způsob fungování měst a obcí, firem i domácností. Nejen pro výrobní firmy ale i pro finanční instituce je to ohromná příležitost, jak získat nové zdroje příjmů. Řekli jsme si, že chceme být první bankou, která toto téma pořádně uchopí, zmapuje a využije. Proto jsme spustili vlastní program „Chytré město“, který propojuje naše hlavní klientské segmenty (veřejný sektor, firmy, občany) a je pro ně v oblasti digitalizace nejen poskytovatelem financí nebo platebního styku, ale i důvěryhodným rádcem a obchodním prostředníkem.

jen o to krátkodobě vydělat, chceme tady přece být a podnikat i za pět, deset, třicet let. Proto musí být firmy také partnery veřejného sektoru v metodických, legislativních, vzdělávacích a odborných záležitostech. Musí pomáhat utvářet celkový rámec pro podnikání v naší společnosti. To je přesně role profesních sdružení, která soustředí zájmy a názory soukromého sektoru a dokáží je nestranně předkládat a vysvětlovat ministerstvům, úřadům, nebo samosprávám.

Asociace pro rozvoj infrastruktury se věnuje inovativním způsobům přípravy, financování i realizace staveb. Czech Smart City Cluster zase Jsi jedním se zakladatelů Asoci- koncentruje znalosti z nového digiace pro rozvoj infrastruktury a tálního světa. O to je jejich význam Czech Smart City Clusteru. Jaká a přidaná hodnota větší. je jejich role? Máš velký a detailní přehled o Považuji za důležité dívat se na řadě oblastí. Jaké strategické byznys i v delší perspektivě. Nejde trendy nejvíce ovlivní svět kolem

96


PŘEDSTAVUJEME: MARCEL BABCZYNSKI

nasadil na hlavu 3D brýle a podíval se na ukázku nějakého filmu. Ještě to není úplně ono, ale za pár let ... kina zmizí.

nás v příštích letech a jak by na to měly reagovat naše firmy, instituce a nakonec i my osobně? Občas říkám, že za pár desítek let bude všichni žít v Matrixu, pokud v něm už tedy nevědomky nežijeme už dnes. Digitalizace společnosti je bezesporu tou nejzásadnější změnou, která nás ovlivní. Její první důsledky vidíme již dnes.

Banky už před pár lety „poslaly“ valnou část klientů z poboček na gauč a omezili pobočkovou síť. Díky internetovému bankovnictví si lidé mohou své finanční záležitosti vyřídit ze svého domova. Teď něco podobného zavádí města ve formě e-úřadu. Své záležitosti s radnicí si také brzy vyřídíte z gauče a počet lidí na úřadech třeba klesne.

Já třeba už moc nejezdím nakupovat. Objednám si zboží na internetu a ono za mnou přijede domů. Internet a dovážka mění nákupní chování spotřebitelů. Z měst tak časem třeba zmizí dnešní hypermarkety. Nahradí je distribuční centra, ze kterých budou dodávky rozvážet zboží přímo do našich domovů. Do kina také jezdím mnohem méně než dřív. Doma mám velkou televizi s připojením k internetu. Filmy si stahuji a moje pohovka je pro jejich sledování mnohem pohodlnější, než polstrovaná křesla v multikinech. Nedávno jsem si v obchodě

A tak dále. Prostor, ve kterém žijeme bude brzy vypadat podstatně jinak, než jak jsme dnes zvyklí. Účastníci SAMBA knižních klubů o tobě ví, že jsi i spisovatel… Jaké to pro tebe bylo, napsat knihu a chystáš nějakou další do budoucna? Jedno lidové „moudro“ praví, že každý chlap po čtyřicítce se buď

97


PŘEDSTAVUJEME: MARCEL BABCZYNSKI

rozvede, nebo si koupí motorku. Já jsem se z příznaků krize středního věku pokusil vypsat jednou povídkovou knížkou. Bylo to velmi osvěžující a jsem rád, že byla čtenáři docela příznivě přijata. Jestli napíšu ještě nějakou další, nevylučuji. Pro jistotu jsem si však pořídil i tu motorku.

SAMBA je pro mě naprosto jedinečným spolkem chytrých lidí, kteří mají zájem sdílet své různorodé zkušenosti, rozšiřovat si obzory a neustále odborně i lidsky růst. Zároveň pořádá rozmanité akce od přednášek zajímavých lidí, přes knižní večery, až třeba po „lenivé“ odborné semináře ve wellnessu. Jsem rád, že se těchto akcí mohu Jak se ti líbí akce SAMBA a co ti účastnit. přináší? Děkujeme za rozhovor. Text: Jiří Slezák Foto: Archív Marcel Babczynski je odborníkem na financování infrastruktury a digitální ekonomiku. V těchto oblastech působil jako výkonný ředitel v České spořitelně a Erste Group Bank. Rovněž byl po několik let předsedou představenstva Erste Grantika Advisory. Je absolventem MBA programu Rochester Institute of Technology a MA programu mezinárodních vztahů na Central European University. Ve volném čase se teď věnuje hlavně plavání, je také plaveckým rozhodčím. K jeho dalším zájmům patří klasická kytara a klasická motorka.

98


ZDE SE MŮŽETE PREZENTOVAT I VY. KONTAKTUJTE NÁS. info@smba.cz

99

Profile for SAMBA

INSPIRACE 01/2017  

Magazín spolku SAMBA

INSPIRACE 01/2017  

Magazín spolku SAMBA

Advertisement