Page 1

INSPIRACE MAGAZÍN SPOLKU SAMBA 2018/1

FILIP PLEVAČ DIGITALIZACE VYŽADUJE NOVÉ KOMPETENCE BARBORA STEJSKALOVÁ VEDENÍ POTŘEBUJE POKRÝT ČTYŘI OBLASTI HR VOJTĚCH JUKL POTENCIÁL V PROCESECH JE OBROVSKÝ JOSEF HAJKR TRENDY V PROJEKTOVÉM ŘÍZENÍ MILOSLAV SUK NEJLEVNĚJŠÍ ENERGIE JE TA NEVYROBENÁ

RADIM PAŘÍK JEŠTĚ PREZENTUJETE NEBO UŽ FASCINUJETE?

MILAN SEDLÁČEK BUDUJEME DLOUHODOBÉ VZTAHY


06

16

22

Radim Pařík Ještě prezentujete nebo už fascinujete?

Filip Plevač Digitalizace vyžaduje nové kompetence

SAMBA podporuje

24

32

40

Miloslav Suk Nejlevnější energie je ta nevyrobená

Barbora Stejskalová Vedení potřebuje pokrýt čtyři oblasti HR

Vojtěch Jukl Potenciál v procesech je obrovský

46

52

58

Leo Vaněk Výzvy a úspěchy regionálního ředitele banky

Milan Sedláček Budujeme dlouhodobé vztahy

Martin Libenský Krása a luxus bydlení v Mikulově

64

68

72

Alois Eigner Práce s lidmi a vzdělávání jsou klíčem k úspěchu

Josef Hajkr Trendy v projektovém řízení

Představujeme: Tomáš Pavlík

78

84

MBA v Oblastní unii neslyšících Olomouc

Jaroslav Skoták: Žraloci ve vodách e-commerce


INSPIRACE MAGAZÍN SPOLKU SAMBA

Vydává SAMBA – Spolek absolventů MBA třída Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00 Brno, IČ 03674355, DIČ CZ03674355 Redakce: Ing. Jiří Slezák, MBA, jirka@smba.cz, +420 602 359 504 Grafika: Pavel Klein Inzerce: Ing. Pavel Klein, pavel@smba.cz, +420 775 957 969

SpolekAbsolventuMBA

@SambaSpolek


Máme velkou radost, že se věci daří a hýbou se kupředu… V tomto čísle INSPIRACE přinášíme rozhovory se skvělými lidmi, které můžete potkávat na akcích SAMBA. Jejich myšlenky a názory si zaslouží vaši koncentrovanou pozornost a můžete z nich načerpat hodnotné impulsy a inspiraci pro vás i vaše firmy. Jak se SAMBĚ daří? SAMBA v osmém roce činnosti vzkvétá a organicky roste. V uplynulém roce se podařila spousta věcí, které nám dělají radost a dávají energii do další činnosti. Organizujeme více akcí a rodina SAMBA příznivců se opět rozšířila. Úspěšně jsme rozjeli několik zcela nových projektů a další máme připraveny. Zároveň se pereme se standardními výzvami, které k rozvoji patří. Patří k nim financování a kapacitní zabezpečení rozšiřujících se činností. Chceme zde proto poděkovat těm z vás, kteří SAMBĚ konkrétně pomáháte. Jste velice důležití, bez vaší morální i konkrétní podpory by věci nemohly fungovat a rozvíjet se.

4


Máme spoustu dobrých zpráv pro každého z vás. Rádi vám je řekneme - a úplně nejraději osobně na některé z akcí v příštích měsících. Vrcholem léta bude bezesporu SAMBA konference Industry 4.0: Řešení a příklady z praxe 29. 8. 2018. Pokud by vám nevyšel tento termín, můžete si vybrat z dalších akcí, které průběžně připravujeme.

Těšíme se na viděnou s vámi a přejeme hezké léto.

Ing. Jiří Slezák, MBA předseda výkonného výboru SAMBA

5


6


RADIM PAŘÍK JEŠTĚ PREZENTUJETE, NEBO UŽ FASCINUJETE? Radime, od loňského roku jsi CEO investiční skupiny Delta Capital. Můžeš představit aktivity této skupiny a to, jaká je tvá role?

nout bezpečnostní vodoznak. Dále do papíru umíme implementovat kovová vlákna, takže pokud tento papír není ve vaší tiskárně, tak tiskárna netiskne. Zároveň když tento papír bude chtít kdokoliv odnést, tak neprojde detektorem kovu. Kromě toho vyrábíme například registrační značky na automobily. Registrační značky jsou pro nás standardní zabezpečený dokument. Ale to není náš hlavní cíl. Máme koncept na chytrá města. Pomocí registračních značek umíme řídit ve městech dopravu, parkování a bezpečnost. V současné době chystáme realizaci projektu chytrého města v jedné jihoamerické zemi, kde

Delta Capital má relativně široký záběr aktivit. Máme hned několik divizí, které jsou vysoce specializované ve svém oboru. První divize se zabývá zabezpečenými dokumenty. Zabezpečený dokument je pro nás cokoli, co potřebuje speciální ochranu proti falšování, padělání nebo krádeži. Naše papírna SPM Security Paper Mill sídlící ve Štětí umí vyrobit papír, který zabezpečí vývoj v jakékoliv firmě. Na papír umíme natisk7


RADIM PAŘÍK

budeme automaticky strhávat parkovné. Policie bude ihned vědět, jestli má automobil platnou registrační značku, protože dostane informaci z prvního semaforu, kudy auto projede. Zároveň umíme propojit registrační značky vozidel s pouličním osvětlením – lampami. To znamená, že ve chvíli, kdy automobil přijede na parkovací místo a řidič bude vystupovat, tak se nad ním rozsvítí lampa.

Druhou divizí Delta Capital je Delta Medical Holding, která se zabývá provozováním Alzheimer Center. Vlastníme genetickou laboratoř GENLABS a mimo jiné i Národní vzdělávací agenturu. Národní vzdělávací agentura vzdělává pracovníky v sociálních službách a vlastní všechny nutné akreditace od Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Alzheimer Centrum aktuálně stavíme v Třebíči spolu s firmou INVEST GATE Fund SICAV a.s., která je náš obchodní partner. S našimi partnery z Invest Gate spolupracujeme dlouhodobě a společně chceme realizovat v horizontu tří let dalších 6-8 Alzheimer Center.

Kromě toho umíme hlídat prostřednictvím chytrých lamp bezpečnost. Lampy mají speciální kamery, které umí vyhodnotit, že například dochází k násilnému konfliktu a umí přivolat polici. Nebo umí rozpoznat nehodu a umí rovněž přivolat policii. Mimo to vlastníme tiskárnu Hradišťko, kde jsme schopni provádět bezpečnostní tisk na vysoké úrovni. Používáme speciální technologie, které už dnes v podstatě málokdo používá a děláme speciální produkty pro speciální firmy.

Další divize se jmenuje Central European Wood. Jedná se o společnost působící v lesnickém a dřevařském průmyslu, která nakupuje lesy, těží dřevo a prodává lesy. Kromě toho ale vlastníme i firmy Delta Wood and Living vyrábějící nábytek 8


RADIM PAŘÍK

v té nejvyšší kvalitě a Delta Hou- získat investice nebo investiční se produkující dřevostavby. Sen peníze od investorů. o bydlení, že budete bydlet za To jsou naše aktivity. A moje několik dní, umíme splnit. role je mít na klíčových pozicích Další naší dceřinou společnos- ty nejlepší lidi. Moje role je, aby tí je finanční instituce Delta In- se všichni do práce těšili. Moje vestiční společnost, která má role je, aby nás to bavilo. Moje licenci od České národní banky. role je, aby ti, co odvádějí práci Umíme zakládat a spravovat v Deltě, byli vidět. fondy, umíme firmám pomáhat 9


NAUČÍTE SE, ŽE ZÁKAZNÍK MÁ VŽDYCKY PRAVDU. ŽE NEEXISTUJE NIKDO NA SVĚTĚ, KDO BY VYHRÁL HÁDKU SE ZÁKAZNÍKEM A NAUČÍTE SE, ŽE REPUTACE FIRMY NENÍ JENOM ZBOŽÍ. TO JE I TO, JESTLI PRODAVAČKA NA POKLADNĚ JE NAŠTVANÁ, TŘEBA PRÁVĚ KVŮLI VÁM. - RADIM PAŘÍK

10


11


RADIM PAŘÍK

V minulosti jsi dlouhá léta působil v nejužším top managementu Schwarz Gruppe, která provozuje mimo jiné síť obchodů Lidl a Kaufland. Jak využíváš nabyté bohaté zkušenosti při své současné manažerské praxi?

napřed, a že musíte předvídat co bude zákazník chtít zítra. Naučíte se, že zákazník má vždycky pravdu. Že neexistuje nikdo na světě, kdo by vyhrál hádku se zákazníkem a naučíte se, že reputace firmy není jenom zboží. To je i to, jestli prodavačka na pokladně je naštvaná, třeba právě kvůli vám.

Potraviny bez ohledu na to, jak se daná podnikatelská skupina nazývá, jsou neuvěřitelný Mimo zmíněných manažerzážitek, který bych přál všem. ských aktivit rád přednášíš V tomto odvětví se totiž člověk a vedeš tréninky. Na jaká ténaučí jednu věc. mata? Každý den startujete váš byznys Bohužel na tyto aktivity nemám nanovo. Ráno dáte zboží do remoc času, ačkoliv mě baví. Pogálu, to se vyprodá a večer tam kud přednáším, nebo vedu trénic není. Další ráno dáte zboží ninky, je to ve firmách anebo zase do regálů, to se vyprodá pro lidi, kde si myslím, že to a nic tam není. Tahle myšlenka bude mít smysl a že jim to pose potom táhne celou firmou. může. Bohužel mí rodiče neVšichni, kdo chodí do práce, ka- zplodili Brouka Pytlíka, takže to, ždý den ráno začínají nanovo. co přednáším a učím, je velice Naučíte se, že retailový trh se omezené. vyvíjí strašně rychle. Že nemůJeden z tréninků je speciálně zažete čekat na to, co udělá konměřen na představenstva firem kurence, že musíte být o krok a manažery a jmenuje se Ještě 12


RADIM PAŘÍK

prezentujete, nebo už fascinujete. Jedná se o velice intenzivní několikadenní trénink, kde prezentujete něco kolem 70 až 80 % času. Ještě prezentujete, nebo už fascinujete je unikátní metoda, kde se naučíte, jak se zbavit strachu z prezentování a působit jistě, jak si vytvořit červenou nit prezentace, jak prodáte svoje poselství, jak namasírovat posluchačův mozek, aby přijal vaši myšlenku, jak prodat svůj výkon a jak ovlivnit celé auditorium tak, aby pochopili, co jim chcete říct. Učím vás vyprávět příběhy. A naučím vás, jak pohnete lidmi tím směrem, který vy určíte. Ihned se zlepšíte a ihned uvidíte několikanásobný efekt v tom, jak vám ostatní naslouchají. Vaši posluchači vám budou viset na rtech. Ostatně ty sám ses nedávno tréninku Ještě prezentujete, nebo už fascinujete pod mým vedením zúčastnil. Co sis z toho odnesl ty?

Je to, jak popisuješ. Tvůj trénink mi neuvěřitelně otevřel oči. Pochopil jsem, že příprava na prezentaci neznamená přichystat si powerpoint, ale vytvořit si poselství a umět jej s grácií prodat. Těsně po tvém tréninku jsem měl možnost aplikovat nově nabyté zkušenosti do praxe a musím se vší skromností uznat, že došlo k výraznému zlepšení. Rovněž mě začalo mnohem více bavit prezentování a vystupování před lidmi. Technika, kterou zvládne každý, je fascinující a úžasně jednoduchá. Doslova děláš z „běžných kouzelníků“ Davidy Copperfieldy. A co tvé další tréninky, které vedeš? Ten druhý trénink, kterému se rád věnuji, je trénink vyjednávání. Vyjednávání je hra. Hra, kterou když se naučíte hrát, tak vás začne bavit. Během tréninku se učíme, jaká je strategie hry,

13


RADIM PAŘÍK

jakou figurku máte kdy táhnout a kdy táhnout figurkou nemáte. Během hry se učíte rozpoznat, jakou figurkou táhne váš soupeř. Dneska spousta firem jede na jednání s tím, že si připraví možná ještě minimální a maximální cíl, čeho by chtěli dosáhnout. A to je celá příprava. To je podobné, jako kdybyste se naučili zavázat si boxerské rukavice a pak šli boxovat do ringu. Tuhle hru tímhle způsobem nemůžete vyhrát.

V posledních dvou letech jsi podporovatelem činnosti SAMBA. Mimo to jsi i hlavním partnerem aktivit organizace neslyšících, který organizuje aktivity pro neslyšící. Souvisí podpora neslyšících s tím, že jsi certifikovaným tlumočníkem do znakové řeči? To spolu určitě nesouvisí. V SAMBĚ se opakuje věta, že je potřeba vracet energii zpět do prostředí a já jsem poznal, že ne všichni lidi stojí na stejné startovací čáře. A vzhledem k tomu, že mi přes cestu jako první přeběhli neslyšící, tak jsem zůstal u nich. Moc mě to těší, jsem rád, že jsem každý den součástí tichého světa. Ale těchto lidí je mnohem víc. Jsou to vozíčkáři, hluchoslepí, lidé s těžkou nemocí atd.

No a konečně třetí aktivitou, čím se zabývám, je organizace firmy. Jak vypadá struktura firmy, kdo je talent a na co je talent. Nebojím se změnit pozice jednotlivých lidí ve společnosti. To znamená, že s lidmi mluvím, podívám se na ně a nasazuji je ne podle toho, co vždycky dělali, ale podle toho, v čem je Naše povinnost, protože my jejich talent. A věřte, že všichni všichni žijeme v blahobytu, je vaši zaměstnanci mají talent! umožnit těmto znevýhodněným lidem postavit se na stej-

14


RADIM PAŘÍK

nou startovací čáru. Oni jsou stejně chytří jako my, jsou stejně vzdělaní jako my a mají stejné sny jako my. Zkuste se vy podělit o svůj sen i s někým, kdo ho nemůže snít! Děkujeme za rozhovor.

Text: Pavel Klein Foto: archiv Radima Paříka

Radim Pařík, MBA, DBA, MSc, Ph.D. je CEO investiční skupiny Delta Capital, kam přešel z pozice místopředsedy představenstva jednoho z největších potravinářských řetězců v Polsku s odpovědností za expanzi, stavební oddělení, technický nákup, pronájmy a správu nemovitostí. Působil ve firmách Lidl, Plus Discount a Kaufland na různých vedoucích pozicích v top managementu. Je mj. absolventem magisterského programu MSc a manažerského studijního programu MBA na Nottingham Trent University. Mezi jeho záliby patří vaření, karate, squash, cestování a jiné kultury, reorganizace, krizové a strategické řízení a vzdělávání a rozvoj lidí. Je mistrem Evropy v karate, certifikovaným tlumočníkem pro neslyšící a vášnivým cestovatelem po Asii. Radim je členem představenstva SAMBA.

15


16


FILIP PLEVAČ DIGITALIZACE VYŽADUJE NOVÉ KOMPETENCE Filipe, účastníci SAMBA akcí tě znají jako respektovanou autoritu na Industry 4.0. Tomuto tématu se věnuješ víc než pět let. Jaké trendy a vývoj v následujících letech očekáváš?

dem bude, a už se to postupně děje, automatizace administrativních činností. Dalším trendem bude práce s daty jako komoditou (dnes to můžeme vidět v IT světě, ale bude se to postupně přenášet i jinam), které se dnes říká „ropa 21.století“. Bude se více a více digitalizovat. Firmy si uvědomí, že se budou muFirmy, které začnou své podnikatelset více či méně stát trošku „IT sposké činnosti převádět do datových lečnostmi“. Auto je dnes de facto modelů, budou získávat postupně jezdící software, o digitalizaci mévýraznou konkurenční výhodu. Ty, dií není třeba hovořit, atd. které si začnou vytvářet digitální modely/dvojčata svého podniká- Ve spolupráci se SAMBA jsi přiní, začnou toto doporučovat a po- pravil již dvě konference na téma sléze vyžadovat od svých partnerů Industry 4.0 a chystáš další na v dodavatelských řetězcích. Proto- 29. srpna 2018. Zároveň vedeš že budou potřebovat mít digitalizo- i menší fokusované workshované vstupy. Hodně se dnes mluví py. Jaké jsou hlavní přínosy pro o automatizaci manuální práce, účastníky? podle mne ale daleko větším tren-

17


FILIP PLEVAČ

Je to hlavně praktické seznámení s nástroji I4.0. U konferencí je hlavní přidanou hodnotou inspirace a široký přehled. U workshopů naopak individuální přístup, kdy na konkrétních modelech firem diskutujeme možnosti zlepšení a aplikace nástrojů I4.0. Celá disciplína digitalizace spočívá v tom, že je dnes k dispozici poměrně velké množství nástrojů pro firemní procesy a jejich dalších činnosti a pro každou firmu má smysl připravit individuální kombinaci těchto prvků s pohledem na její vlastní business. To znamená, že účastníci workshopů si můžou tyto věci vyzkoušet

18

a společně hledáme místa, kde by se daly nástroje I4.0 aplikovat s přidanou hodnotou pro jejich podnikání a aktivity. S rozvojem automatizace a robotizace se u firem setkáváme s čím dál větší potřebou vzdělávaní zaměstnanců. Jak tuto potřebu vnímáš ty? Je to naprosto esenciální věc! Pokud společnosti budou přecházet čím dál více na automatizaci, robotizaci, digitalizaci procesů, tak platí, že všechny tyto činnosti připravují, realizují, udržují a optimalizují lidé. To znamená, že zaměstnanci těch-


FILIP PLEVAČ

to společností se musí vzdělávat a získávat tak nové kompetence. Ve chvíli, kdy zaměstnanec dělá manuální práci a najednou přijdou robotická pracoviště, společnost bude potřebovat někoho, kdo je dokáže spravovat a udržovat a v té vyšší úrovni potom rozvíjet a modifikovat.

ve spolupráci s tebou připravuje inovativní manažerské vzdělávání reflektující aktuální požadavky ze strany zaměstnavatelů. Můžeš představit připravovaný studijní program MBA 4.0? S postupující digitalizací procesů ve firmách přichází potřeba mít nové kompetence. To je dnes základní úskalí. Lidé by měli mít již dnes alespoň základní povědomí o programování, elementární informace o robotizaci, základní představu o tom, co může nabídnout 3D tisk, rozšířená virtuální realita, digitální dvojče atd. Tyto informace dnes na trhu vzdělávání téměř nejsou a mým odhadem je, že minimálně tisíce lidí a možná i více v České republice tyto informace budou v dohledné době velmi nutně potřebovat.

Pokud máte variantní výrobu, budete potřebovat někoho, kdo roboty dokáže programovat. Když budete tvořit složitější celky, kde bude hned několik robotů a budou vznikat robotické linky, potřebujete další lidi, kteří dokáži integrovat procesy mezi sebou. Budou výraznější nároky na údržbu a na technologii, která tohle bude moci zapracovat do technologických postupů. Vyplývá z toho, že úkolů v rámci přicházejícího Průmyslu 4.0 je celá řada a platí, že lidské kompetence MBA 4.0 nabídne lidem, kteří již mají by měly být připraveny ve společkonkrétní praxi ve firmách a znají nosti dříve, než sama začne prvky firemní procesy, možnost naučit se vyšší automatizace realizovat. základy, resp. rozšířené základy něMůžeme prozradit, že SAMBA kolika oborů z oblasti Industry 4.0

19


FILIP PLEVAČ

a aplikovat kombinované schopnosti. Dneska je běžnou praxí, že dodavatelská společnost, která se připravuje implementovat konkrétní it nástroj, má velký problém získat kvalitní a promyšlené zadání. Ně že by firmy nevěděly, co přesně chtějí. Zpravidla mají problém své požadavky algoritmizovat tak, aby byly aplikovatelné v digitálním světě. Další náležitosti I4.0 je např. digitální dvojče výrobku, procesů a potažmo i celé společnosti a je důležité, aby management a pracovníci firem měli vůbec představu, co to znamená a jaké to může mít přínosy do budoucna.

nosti rozšířené i virtuální reality, byli schopni algoritmizovat různé úlohy, připravili projekty pro automatizaci administrativních procesů a jak se dá postupovat v dalších konkrétních oblastech. Absolvent programu MBA 4.0 bude mít znalosti a zkušenosti z 10 až 12 konkrétních projektů zaměřených ideálně na společnost, ve které působí.

V manažerském studijním programu MBA 4.0 bychom rádi vzdělávali manažery i střední managment, který má velmi dobré znalosti vnitřních procesů a zná core business svojí společnosti. Smyslem je generovat odborníky, kteří budou mít znalosti hned z několika oborů. Tak, aby byli schopni připravit rozumné zadání pro automatizaci a robotizaci, dokázali si vyzkoušet mož-

Všechny z nás stále provází také to, že v současném podnikání, ale můžeme říci i světě, je potřeba se stále vzdělávat. S rychlostí změn kolem nás je tato potřeba stále rostoucí. Jednou školou, přednáškou, navštívenou konferencí dnes studium nekončí, čili je potřeba hledat stále nové motivace, inspirace a informace, které dokážeme pro své působení v kariéře, ve svých firmách

Navíc, když si firma vzdělává své vlastní lidi, jejich loajalita je mnohém vyšší než u nakoupených odborníků z trhu. Máš na čtenáře nějaký závěrečný apel?

20


FILIP PLEVAČ

používat. Což znamená přijmout vzdělání a studium jako celoživotní koncept. Držet prst na tepu inovací s pohledem do budoucna, být schopný je aplikovat do toho, co dělám ať už ve svém oddělení, ve své firmě nebo kdekoliv jinde spatřuji jako největší přidanou hodnotu a výzvu v jednom.

Sám jsem touto transformací procházel někdy před 15 lety a jsem rád, že na akcích SAMBY potkávám podobně laděné lidi.

Děkujeme za rozhovor. Text: Pavel Klein Foto: archiv Filipa Plevače

Filip Plevač působil 7 let jako úspěšný generální ředitel firmy Moravia Cans, která získala řadu ocenění v oblasti vědy a výzkumu, ekonomiky a lidských zdrojů. Výsledkem jeho působení bylo navýšení zisku v řádu stovek procent, tržeb v řádu desítek procent. Předtím zastával pozici generálního ředitele Koryna nábytek. Je absolventem VUT Brno, oboru manažer výrobních strojů, systémů a robotiky a prošel i MBA studiem na Nottigham Trent University. Mezi jeho záliby patří rodina, cestování, vzdělávání a sport. Filip je členem představenstva SAMBA.

21


JEDNOU Z HLAVNÍCH HOTNOT SAMBA JE VRACENÍ ENERGIE ZPĚT DO PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM ŽIJEME A PODNIKÁME. PROTO S RADOSTÍ A DLOUHODOBĚ A PODPORUJEME VYBRANÉ CHARITATIVNÍ PROJEKTY.

22


23


MILOSLAV SUK NEJLEVNĚJŠÍ ENERGIE JE TA NEVYROBENÁ

24


MILOSLAV SUK

Milane, známe tě jako účastníka SAMBA akcí a odborníka na energetiku a strojírenství. Co je smyslem projektu ENERGY XXI a v čem je užitečný? Je to projekt o energetice a energiích. Zjednodušeně řečeno pokrýváme všechny druhy energií, ve kterých jsme schopni analyzovat zdroje, rozvody i spotřebiče za účelem dosažení úspor a aplikovat na ně třeba systém „energetického dispečinku“. Naše spolupráce může mít podobu časově omezeného projektu na analýzu úspor nebo energetickou stavbu, či se může jednat o dlouhodobou spolupráci při správě energetického hospodářství zákazníka, kterou pracovně nazýváme „Hodinový energetik“.

spotřebitelé energií, nabídnout komplexní službu v rámci řízení a zefektivnění jejich energetického hospodářství. Asi každého zaujme pojem “Hodinový energetik”. Je to snad někdo z vašeho týmu, koho si naše manželky mají pozvat domů na hodinovou energetizaci?

Je pravda, že náš tým tvoří atraktivní muži středního věku, kteří „můžou“… třeba i vašim manželkám nabídnout nějaké služby. Ale teď vážně. Hodinový energetik je název pro službu na externí zajišťování energetického managementu ve firmách. Velké firmy většinou svého energetika mají. Ty střední a malé tuto profesi zpravidla kumulují s profesemi údržbáProjekt ENERGY XXI spojuje řů, ekologů, či správců majetskupinu šikovných lidí, kteří ku, což je ve finále pro tu firmu něco v energetice umí. Pro- špatně. Energetika je komplexto jsme schopni zákazníkům, ní a složitá problematika a nekterými jsou pro nás primárně lze se jí dost dobře věnovat, průmyslové podniky a jiní větší když máte jen okrajové znalosti 25


MILOSLAV SUK

nebo nedostatek času, protože musíte řešit i jiné oblasti ve firmě. I zde platí: „mnoho zajíců, myslivcova smrt“. Nezávislé průzkumy říkají, že až 80 % firem v ČR plně neovládá řízení nákladů na energie. Přitom už je u nás zažité třeba praxe, že firmy, které nevytíží svou účetní na full time, tak si najímají externí účetní, od které očekávají, že jim poskytne odborné znalosti na vysoké úrovni, ale nebude je zatěžovat svými fixními mzdovými náklady. A právě takovým společnostem je Hodinový energetik určený. Totiž úsporná řešení se netýkají jen nákupu energií, ale také její distribuce a spotřeby. Máme specialisty na elektřinu, plyn, teplo, chlad, stlačený vzduch, osvětlení, obnovitelné zdroje energií. Každý druh energie zahrnuje svou specifiku a celou škálu činností a doporučení, které komunikujeme se zákazníkem. Vzájemné vztahy jsou smluvně ošetřeny na

bázi dlouhodobé spolupráce a v daných periodách zákazníkům prezentujeme, kolik jsme jim ušetřili, aby si mohli porovnat, že se jim spolupráce s námi vyplácí, tedy že realizované úspory jsou větší něž naše fakturace (smích). Můžeš nastínit, co vše znamená energetický management např. u elektrické energie? V první řadě se zaměřujeme na legislativu a správně nastavené smlouvy, naši lidé jsou pravidelně školeni, sledují trh s energiemi, a tak jsou schopni pomoci nastavit smluvní dokumentaci na vhodnou úroveň pro klienta. Správným nastavením hodnot u distributora a vyjednáváním dobré ceny s dodavatelem elektřiny dosáhneme snížení plateb za energii bez investic. Nezbytnou součástí našich výstupů jsou rozbory faktur, optimalizace nastavení parametrů odběru, kontrola kompenzace účiníku, ale třeba i rozložení ná-

26


MILOSLAV SUK

běhů významných spotřebičů v čase. Toto byla varianta neinvestičních úspor. Další kapitolou jsou investiční úspory, ale to už je složitější téma, kde je v rámci analýzy potřeba připravit basic design technického řešení, propočítat návratnost, vytipovat možné dodavatele a navrhnout způsoby financování. Tyto investiční záměry pak projednáváme s vedením firem. Jak vypadá standardní prů-

běh spolupráce s ENERGY XXI a jak rychle přináší konkrétní výsledky? Je to primárně projektový byznys a každý projekt a každý zákazník má svá specifika. Už jen domluvit se na spolupráci bývá někdy fuška, protože hodně ředitelů či majitelů firem je názoru, že energetika je pouze něco, co žere peníze a nemá cenu do toho strkat další, či se tomu nějak více věnovat, takže

Miloslav Suk je absolventem VUT fakulty strojní. Od roku 1999 působil v managementu různých výrobních společností a od roku 2012 ve strukturách ČEZu a EONu. Aktuálně pracuje se svými kolegy na projektu ENERGY XXI. Ve volném čase se věnuje rodině, poznávání krás naší země a občas zavzpomíná na okruhu na svou závodnickou minulost v motokárách.

27


MILOSLAV SUK

se pak z podnikové energetiky stává taková „Popelka“. Ale opak je pravdou, i zde se dají najít zajímavé úspory nákladů a hlavně dlouhodobě. Já se jich vždy ptám: kolik toho musíte prodat, abyste vydělali milion - no a když ty peníze ušetříte, tak to máte hned. Ale je fakt, že v dnešní době ani na tento argument mnoho lidí neslyší, protože je přetlak zakázek a všichni primárně shání lidi a řeší otázku: „jak to budeme dělat“. Až budou řešit otázku: „co budeme dělat“, bude tam větší prostor i pro nás. Ale zpět k tvé otázce. Jeden z příkladů možného průběhu spolupráce je následující. Nejdříve se s potenciálním klientem setkáme přímo v jeho firmě. Nazvěme to úvodní projednání, trvající maximálně 1 den, které klienta nic nestojí. V rámci tohoto setkání zjistíme potřeby klienta, projdeme si data a energetické hospodářství a závěr

z takového dne je, jestli jsme nalezli potenciál úspor nebo ne. Pokud má klient zájem a my našli zajímavý potenciál úspor, vypracujeme mu během 2 týdnů nabídku na energetickou analýzu, kde mu specifikujeme druhy energií, kterými se chceme zabývat, potenciál úspor, čas, jak dlouho bude analýza trvat a co ho bude analýza stát. V případě akceptace nám klient poskytne potřebné podklady a my pracujeme. Dle složitosti analýza trvá v rozmezí 1–4 měsíce a jejím výstupem jsou pak opatření pro neinvestiční úspory i investiční záměry pro investiční úspory, samozřejmě s garancemi dosažitelných úspor pro klienta. V tomto případě se dá tedy říct, že konkrétní výsledky přináší spolupráce s námi ihned po předání analýzy a konkrétní úspory ihned po realizaci doporučení, což se v 99 % případů neinvestičních opatření pozná hned na faktu-

28


MILOSLAV SUK

ře za energie následující měsíc. V dalším kroku je možné se s námi dohodnout na implementaci našich opatření z analýzy, případně na zajištění inženýringu investice do energetické stavby. Nebo se klientovi natolik zalíbíme, že se staneme partnerem pro řízení energetiky a provádíme u něj výše zmíněného Hodinového energetika.

rostou, a to o cca 3-7 %. Tak jednoduché to ale není! Na ceny energií působí mnoho vlivů. U zemního plynu ceny lehkého a těžkého topného oleje, cena energetického uhlí a kurz eura/ dolaru vůči české koruně. Cena elektřiny přibližně kopíruje cenu zemního plynu. Energetického uhlí je momentálně nedostatek, spotřebě se daří, České republice se ekonomicky daří též.

Bavili jsme se nedávno, že poKdyž to všechno sečteme, vyčítáš s nárůstem cen energií chází mi uvedená odpověď. do budoucna. Jak silný bude Pokud nenastane krize podobpodle tebe tento trend? ná jako v roce 2008, můžeme Většinou již všichni zazname- očekávat dlouhodobý růst cen nali, že po letech nízkých cen energií. energií nastal loni postupný Toto je téma, které vyžaduje nea setrvalý růst. Již jsme to pocítili ustálé sledování energetických na cenách energií pro rok 2018. trhů, cenových trendů ropy Ti chytří, co si nakoupili v roce a uhlí, různých prohlášení ČNB, 2016 na 2-3 roky dopředu, vývoje obnovitelných zdrojů budou mít teď konkurenční výenergie v Evropě atd. hodu. A když jsme u toho, kde nebo Jednoduchá odpověď je, že při čem ty sám dobíjíš svoji ceny energií teď meziročně poosobní energii? 29


MILOSLAV SUK

Zajímavá otázka. Ano, i osobní energie je důležitá věc a je třeba s ní dobře hospodařit. Já získávám energii ve společnosti rodiny a svých kamarádů, ale také z úspěchů na různých projektech. Nějaké projekty jsme dělali i spolu, tak vím, že to máš podobně. Na druhou stranu se snažím vyhýbat těm, kteří by mě o tu energii bezúčelně připravovali, jak říkal Andrej Kopčaj, způsobovali by mi entropii. Závěrečný dotaz – jak se ti líbí akce SAMBA a co ti přináší?

vštívil, vždy měly punc profesionální organizace a něčím mě obohatili. Přeji, ať se vám i v budoucnu daří.

Děkujeme za rozhovor.

Kontakt na Milana je: Miloslav Suk +420 606 749 060 suk@energyxxi.cz

Jestli si dobře pamatuji, tak jsem byl u samého vzniku SAMBy v roce 2010 a musím říct, že se tento projekt z původního setkávání kamarádů z MBA u piva nad různými tématy vyvinul v platformu zajímavých a významných lidí, poskytujících si zajímavá a významná témata. Akcí pořádáte čím dál více, takže nejsem schopný je všechny ani stíhat, ale ty co jsem na30

Text: Pavel Klein Foto: Michaela Lípová


31


32


BARBORA STEJSKALOVÁ VEDENÍ POTŘEBUJE POKRÝT ČTYŘI OBLASTI HR V oblasti lidských zdrojů máš dlouholeté zkušenosti. V roce 2012 jsi založila vlastní společnost Human Garden. Čím se zabývá a jak se odlišuje od konkurence?

Druhou oblastí je Strategic Staffing – zahrnující v našem pojetí Executive Search, Talent Acquisition a HR marketing, který se dnes úzce pojí se značkou zaměstnavatele potažmo tzv. EVP (Employee Value Proposition). Třetí oblastí je pak logicky navazující oblast People Development, kde se zaměřujeme na rozvoj leadrů a manažerů. Čtvrtou oblast jsme nazvali Digital Innovation. Ta se zabývá především novými technologickými trendy v oblasti řízení lidských zdrojů.

Zabýváme se poradenstvím ve 4 hlavních oblastech, které pokrývají z mého pohledu to stěžejní, co vedení firem pro řízení lidských zdrojů potřebuje: Leadership Consulting (sem patří nejčastěji organizační management, podpora reorganizací, Change Management, revize procesů – jejich audit a nastavení, odborný mentoring, atd). Mezi naše hlavní odlišnosti od 33


HLAVNÍ ZMĚNU VNÍMÁM VE VAZBĚ HR STRATEGIE NA STRATEGII FIREMNÍ – TEDY TO, CO BY SE MĚLO V DANÉ FIRMĚ S LIDSKÝMI ZDROJI DÍT NE PODLE TOHO, CO SE ZROVNA ZA PRODUKTY NABÍZÍ NA TRHU, ALE PODLE TOHO, KAM FIRMA SMĚŘUJE. - BARBORA STEJSKALOVÁ

34


BARBORA STEJSKALOVÁ

jiných konzultačních firem je fakt, že všichni naši konzultanti vzešli z pozic v rámci firemního HR, nebo vycházejí z vlastních podnikatelských zkušeností. Věřím totiž tomu, že nejlépe se člověk naučí vlastní praxí a pak své zkušenosti může předávat efektivně dál s tím, že umí vystihnout, co klient potřebuje a co ne. Jakým vývojem si dle tvého názoru obor HR prošel a jaké jsou aktuální trendy? Pokud vezmu vývoj někdy od roku 1989, tak je obrovský rozdíl, co vše by se v oblasti HR mohlo dělat jinak. Dnes je ve firmách vidět mnohem větší rozdíl v pojetí řízení lidských zdrojů. Někde jsou stále k nalezení oddělení, která setrvala v roce 1989 (tužka, papír, kalkulačka a řešení naprostého základu) a jinde jsou už téměř v roce 2030.

nální agenda týkající se hlavně základních funkcí – nábor, administrativa, legislativa. Dnes je role HR nedílnou součástí řízení firem, často součástí vedení. Hlavní změnu vnímám ve vazbě HR strategie na strategii firemní – tedy to, co by se mělo v dané firmě s lidskými zdroji dít ne podle toho, co se zrovna za produkty nabízí na trhu, ale podle toho, kam firma směřuje, jaké má obchodní plány, v jaké fázi vývoje se nachází atd. Samozřejmě, že určitý základ – někdy pojmenovávaný jako „hard – HR“ je stejný a měl by bezproblémově a co nejefektivněji fungovat.

Aktuální trendy směřují do již zmíněné strategické role – komplexní plánování zdrojů (interních i různých forem externích tzv. Total Workforce Management), zavádění nových forem práce (podpora flexibility, práce na dálku, kombiDříve to často byla spíše perso- nace úvazků). V návaznosti na

35


BARBORA STEJSKALOVÁ

tyto plány je pak Knowledge Management (dlouhodobé zajištění potřebných znalostí a know-how, které se v některých pozicích velmi rychle vyvíjí (např. R&D, IT, online marketing)). Výrazně více se nabízí využití nových technologií pro HR procesy, komunikaci se zaměstnanci, posiluje se HR marketing, který je klíčový pro nábor, retenci zaměstnanců či zvládání prolínání různých generací. Jak ovlivňují oblast lidských zdrojů technologické trendy? Myslím si, že je ovlivňují stejně jako jiné obory. K dispozici je již velké množství různých technologických novinek, o kterých jsme si před pár lety v HR mohli nechat jen zdát a trpělivě čekat, až na nás v rámci interního IT přijde řada. Otázka je spíše, jak jsou tyto nové trendy přijímány u nás. Zde vnímám oproti jiným

zemím stále velký rozdíl. Máme co dohánět. Naštěstí v oblasti digitalizace je to už skutečně jen o vůli a nadšení se změnit a modernizovat. Téměř každý z těch zásadních HR procesů již disponuje širokou nabídkou technických zlepšení (např. pre-boarding, adaptační proces, nábor, doporučující programy, hodnocení zaměstnanců, benefity, apod.). Fenoménu dnešní doby – sociálním sítím a jejich dopadu do oblasti HR se asi nevyhne už žádný HR manager, a to ani kdyby hodně chtěl. Obzvláště na trhu práce, který se dnes stává pro řadu z nich tím nejnáročnějším tématem – kde najít vhodné zaměstnance při tak nízké úrovni nezaměstnanosti. Takže se hledá, kde se dá (LinkedIn, Twitter, Facebook, MyOpportunity, atd.) a různé vyhledávače pro sociální sítě jsou již naprostým základem. Stejně tak může být ovlivněna

36


BARBORA STEJSKALOVÁ

i oblast interní komunikace, kde Když jsem jela do Olomouce se využití nových trendů nabízí. s mojí HR prezentací, tak jsem hodně přemýšlela o tom, kdo Jsi lektorkou v modulu Řítam na mne bude čekat. Vzpození a rozvoj lidských zdromínala jsem na naši studijní jů studijního programu MBA skupinu kdysi dávno, když MBA. Jak důležité považuješ v Brně začínaly jedny z prvních v rámci lidských zdrojů vzděMBA studií u nás. Musím říct, lávání top-managementu že skupina předčila moje očea vlastníků společností? kávání – akční, veselí, zvídaví, Považuji to samozřejmě za klí- ochotní sdílet své zkušenosti. čové. Podle mne by měli ide- Co se týká jejich znalostí v obálně sami chtít se rozvíjet a já lasti HR, tak ty byly poměrně věřím, že to i dělají – tedy ti, kte- hodně rozdílné od těch, kteří chtějí být úspěšní. Docela se ří jsou v HR zběhlí jak z pozice to pozná a odrazí na tom, jak HR, tak liniového managemenfirmu řídí, jak naslouchají, jak tu, případně pozice jednatele s lidmi komunikují, jak využívají firmy, až po ty, pro které je to své znalosti a dovednosti k pře- téma málo známé, neboť se dávání dál, zda dokáží být ne- s ním setkávají jako zaměstnanjen v roli ředitele, jednatele, ale ci minimálně. Přeji všem účasttaké v rolích jako je kouč, men- níkům této skupiny, ať se jim stutor, poradce. dium podaří úspěšně dokončit a hlavně, aby si z něho odnesli Studenti programu MBA si do praxe dlouhodobě každý to velmi chválili tvoje vystoupesvé. ní. Jak vnímáš první studijní skupinu z pohledu lektora? Spousta společností se v posledních letech potýká s nedo-

37


BARBORA STEJSKALOVÁ

statkem zaměstnanců. Máš pro čtenáře INSPIRACE doporučení, jak a kde nové zaměstnance vyhledávat?

na sociální sítě přímo napojit, takže vaši zaměstnanci mohou sdílet vaše volné pozice doslova na click.

Jak jsem již uvedla výše, dnes se hledá primárně na sociálních sítích. Zde můžete vyhledávat přímo nebo přes různá tzv. plug-in nastavení vašich náborových systémů. Často nejsou potřeba ani příliš drahé licence. Můžete hledat také pomocí doporučujících tzv. referral programů pro zaměstnance, které již můžete

Kromě toho vždy byl a dále i zůstává velmi cenným zdrojem network a doporučení od lidí, které kolem sebe máte. Děkujeme za rozhovor.

Text: Pavel Klein Foto: archiv Barbory Stejskalové

Mgr. Barbora Stejskalová, MBA se v oblasti HR pohybuje celou svou profesní kariéru. Je absolventkou studia Pedagogické fakulty MU v Brně, které dále doplnila o studijní programy jako MBA, ACC a NLP Master. Bára pracovala pro společnosti jako Johnson & Johnson, General Electric, T-Mobile apod. V průběhu kariéry se jí podařilo získat hned několik významných ocenění, jako např. Nejlepší personální projekty roku, Nejlepší zaměstnavatel či HR osobnost roku. Od roku 2012 založila Bára vlastní společnost Human Garden, která poskytuje služby v oblasti HR, firemní kultury, zdravé firmy a koučinku.

38


ZVÝŠÍME ZISKOVOST ZAKÁZEK SPRÁVNÝM NASTAVENÍM PROCESŮ A SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT? Zmapujeme vaše procesy a navrhneme možná zlepšení Provedeme vás výběrem informačního systému a souvisejících technologií napříč všemi procesy Postaráme se o hladkou realizaci změn a spolupráci s dodavateli CO S NÁMI ZÍSKÁTE? Přehled a kontrolu nad děním ve firmě Vyšší dostupnost informací pro řízení firmy Zrychlení realizace zakázek a zkrácení dodacích lhůt Menší administrativní zátěž Nižší provozní náklady Vyšší flexibilitu Chcete i vy zlepšit fungování své firmy? Domluvte si nezávaznou konzultaci zdarma Vojtěch Jukl, MSc +420 734 680 465 vojtech@juklconsulting.cz

39


40


VOJTĚCH JUKL POTENCIÁL V PROCESECH JE OBROVSKÝ Vojto, účastníci SAMBA akcí tě znají jako odborníka na procesy a procesní řízení. Co podle tebe firmy, resp. majitele a manažery v této oblasti trápí a co hledají? A co si vlastně představuješ pod pojmem procesní řízení? Všechny majitele určitě trápí peníze, tedy jak vydělat více peněz, ale nejsem si jist, že by je trápily procesy. Procesy jsou již pod rozlišovací schopností majitele, a tak by to i mělo být.

každého manažera. Tím se dostávám k druhé otázce, co to vlastně je procesní řízení. Procesní řízení je především o komunikaci a aktivním nastavování procesů všemi zúčastněnými. Procesní mapy, postupy a metodiky jsou Vám k ničemu, pokud nenastartujete komunikaci lidí, ideálně všech lidí na všech úrovních od managementu po vrátného. Musíte je zapojit nejen do plánování a příprav, ale i do samotné realizace změn a následného udržení, měření a vyhodnocení.

U managementu je stav vnímání obdobný, ale mělo by tomu Jak velký je potenciál je pro být úplně jinak. Procesní řízení zlepšení ve firmách a jak se by mělo být hlavním nástrojem 41


VOJTĚCH JUKL

mezi sebou různé firmy z hle- Asi bych to nenazýval trendem, diska úrovně procesního ří- ale spíš překážkou, se kterou zení liší? se musí procesní řízení vyrovnat. Jde o stále se zrychlující Potenciál je obrovský, uvedu prostředí. Procesy jsou obecně 2 příklady. Díky optimalizaci vnímány jako něco rigidního, procesu zpracování dokladů stálého a neměnného. Opak je z jízd jsme u jednoho klienta snív dnešní době pravdou. Dnes je žili čas na zpracování 1 dokladu potřeba, aby procesy byly flexiz 10–20 minut na 1,5 minuty, bilní, rychlé a rychle se měnící. tzn. přibližně 90% úspora času. To je výzva, se kterou se procesDalší příklad: díky správnému ní řízení musí vyrovnat a jde to. nastavení procesu zpracování Strašně důležitá je v tom míra objednávek a plánování výrovolnosti procesů a její správby jsme zkrátili dodací lhůty z 3 né řízení. V současnosti např. týdnů až na 2,5 dne, tzn. zrychpomáháme nastavit procesy lení až 7x. První příklad měl náv marketingové agentuře. Navratnost cca do 1 roku, protože ším zadáním je dát strukturu se jednalo o větší projekt cena řád, ale zároveň zachovat fletralizace dispečinku, druhý příxibilitu a kreativní prostředí. klad byl o čistém zisku, protože se změna realizovala bez inves- Co jsou překážky, se kterýtic, pouze jsme nastavili správ- mi se firmy a jejich majitelé ná pravidla a časovou sousled- musí vypořádat a jaké jsou nost jednotlivých kroků. předpoklady úspěšného zavádění procesního řízení? Jaké jsou aktuální trendy v procesním řízení. Co fungu- Podle mě je to o chtění, tedy je a co nefunguje? o uvědomění si potřeby řídit procesy. Ve většině firem, se 42


VOJTĚCH JUKL

kterými pracuji si lidé neuvědomují sílu procesního řízení, a proto mu taky ani nechtějí věnovat čas. Vždycky si vzpomenu na dřevorubce s tupou sekerou, který kácí a kácí, ale pomalu, protože si neudělá čas na ostření sekery.

5. Snižuj svoji malost, velikost si tě najde (Tomáš Baťa) Máš pocit, že zavedení procesního řízení je otázka návratnosti nebo již nutnosti?

Rozhodně nutnosti. To, jak firmy uchopí svůj každodenní provoz, je otázkou přežití. Vždycky Máš nějaké jednoduché dotomu tak bylo a vždycky taky poručení, co mají firmy dělat, bude. V tomto směru se mění aby měly v procesech pořájen perioda, se kterou musíme dek a staly se jejich konkupracovat. Neustále se zkracující renční výhodou? perioda. Těch rad je několik, asi bych Jak ovlivňují oblast řízení proshrnul následovně: cesů technologické trendy? 1. Věnujte se procesům, Velice, v dnešní době to začíná bavte se o nich pravidelně se být strašně viditelné, zejména všemi dotčenými s nástupem I4.0, kdy máme 2. Nehledejte v tom vědu, mnohem více dat k dispozici, je to úplně jednoduché (ale máme lepší nástroje pro exevůbec ne snadné) kutivu, pro plánování a řízení procesů obecně. Procesní říze3. Na lidech vše stojí ní bude čím dál tím jednodušší a padá realizovat, otázkou zůstává, jak 4. Komunikace, komunika- kdo který proces uchopí a nace, komunikace staví.

43


VOJTĚCH JUKL

V čem spočíval projekt zavádění procesního řízení, který tě za tvou kariéru nejvíce bavil?

SAMBA je pro mě ostrůvek odpočinku a duševní regenerace. Z každé akce odcházím s úsměvem na rtech a s vědomím, že jsou na světě stále fajn a inteliTechnologicky nejzajímavějgentní lidi. ší byl určitě automatický sklad a RFID technologie. Nejvíce mě ale baví projekty, kdy čloDěkujeme za rozhovor . věk musí zpracovat lidi tak, aby sami aktivně přispívali k dění Kontakt na Vojtu je: kolem sebe. Obvykle to bývají projekty s (re)implementací Vojtěch Jukl ERP systémů a nastavením pro+420 734 680 465 cesů přes celou firmu. vojtech@juklconsulting.cz Jsi pravidelným účastníkem Text: Pavel Klein SAMBA akcí. Jak se ti líbí akce SAMBA a co ti přináší? Foto: archiv Vojtěcha Jukla

Vojtěch Jukl, MSc. je majitelem poradenské firmy Jukl consulting, která se zaměřuje na procesní řízení a implementace informačních systémů. Před nastartováním vlastního byznysu dlouhodobě působil jako konzultant a projektový manažer v jedné z největších českých poradenských firem. Je absolventem manažerského programu na Nottingham Trent University a oboru informační a komunikační management na třech univerzitách (Hochschule Zittau Görlitz, Politechnika Wrocłavska, Technická univerzita v Liberci). Mezi jeho záliby patří příroda, extrémní a bojové sporty. Pravidelně ho potkáte na SAMBeer a SAMWine akcích v Praze. 44


LEO VANĚK VÝZVY A ÚSPĚCHY REGIONÁLNÍHO ŘEDITELE BANKY Od roku 2011 působíš jako regionální ředitel Equa bank. Můžeš nám přiblížit, co je náplní tvé práce?

nuji vedení obchodu. V oblasti prodeje se zaměřuji na dvě stěžejní věci – plnění obchodních cílů a řízení kvality služeb. V současné době plánujeme Jsem zodpovědný za chod podalší expanzi pobočkové sítě, bočkové sítě v regionu. Prakticcož bude výzva s ohledem na ky to obnáší vše od budování stav pracovního trhu. nových poboček přes jejich personální obsazení až po řízení Leo, jak začala tvá kariéra? obchodních aktivit. Společným Poněkud netradičně. Na konci jmenovatelem všeho je naplstudií, kdy jsem přemýšlel, kteňování strategie banky, kterou rým směrem se vydám, jsem jsme si pro tento trh nastavili. se ptal svých kamarádů a znáNové pobočky otevíráme ve vlmých, jak jsou ve svých zaměstnách, běžnější činností je pronáních spokojeni. Dostal jsem to nábor kolegů, který chci mít víc negativních než pozitivních pod kontrolou. Nejvíce se věodpovědí, především na pro46


47


LEO VANĚK

středí a vztahy mezi kolegy či přístup od nadřízených. Řekl jsem si proto, že toto absolvovat nechci a jednou z mých vizí bylo, že do zaměstnání nikdy nepůjdu. Po návratu ze zahraničí se pak ze mě stal živnostník, začal jsem zprostředkovávat hypoteční úvěry, tehdy ještě jako nezávislý poradce s přímým napojením na banky. Později se k tomu přidaly i úvěry na rekonstrukce bytových domů. Takto jsem pracoval 7 let, pak sehrála roli náhoda. Potkal jsem kolegyni, se kterou jsme dříve spolupracovali, a ta mi nabídla pozici ředitele pro Moravu ve společnosti Credoma. Ta tehdy poskytovala nebankovní hypotéky. Cítil jsem, že potřebuji změnu a také jsem věděl, kdo bude mým nadřízeným. Nabídku, která se neodmítá, jsem přijal, a proto jsem dnes v Equa bank. Vlastníkem Credomy byl totiž britský investiční fond AnaCap FP, který

nám později umožnil vytvořit z nebankovní společnosti banku. Jaké byly tvé největší anebo nejzajímavější úspěchy? Svou současnou pozici vnímám jako jeden dlouhodobý úspěch – náš region je stále na prvním místě, s výrazným odstupem. Děláme věci trochu jinak a tím, že se liší provedení, je pak jiný i výsledek. Začíná to už při výběru vhodných uchazečů na volné pozice. Hledáme u kandidátů vlastnosti, které jsou pro danou pozici opravdu podstatné, ne ty, co je můžeme postupem času naučit. Pokud se někdo v práci necítí jako ryba ve vodě, bude tomu odpovídat i výsledek. K úspěchu velkou měrou směřuje i to, že věcem spíš předcházíme, než bychom na ně reagovali. Nemusíme pak spoustu z nich vůbec řešit. V práci vytváříme dobré prostředí, u za-

48


LEO VANĚK

dvě třetiny těch, kteří od nás odejdou, se chtějí vrátit. Za úspěch proto považuji, že se mi nejen tyto věci daří dlouhodobě držet správně nastavené a hlavně, že stejným způsobem pracují i mí manažeři. V listopadu minulého roku jsi nastoupil do prvního ročníku manažerského studijního programu MBA. Proč jsi se v průběhu náročné manažerské kariéry rozhodl ještě studovat tento program?

městnanců pracujeme na rozvoji nejen po pracovní stránce, ale také umíme ocenit jejich dobré výkony. Záleží mi na tom, aby každý vždy věděl, co jemu osobně konkrétní úkol přináší. Správnost cesty potvrzuje, že

S trochou nadsázky říkám, že důležitou lidskou vlastností je houbovitost. Ten, kdo chce věci kolem sebe tvořit a posunovat, musí neustále čerpat. Vždy, když začnu mít pocit, že stagnuju, začnu se rozhlížet kolem sebe. Předloni to byl skvělý kurz neurolingvistického programování, loni jsem se rozhodl získat více informací z praxe. Chtěl jsem mít vhled do oblastí, se kterými běžně nepracuji a pro

49


LEO VANĚK

pochopení celku mohou být důležité. Hledal jsem, jaké jsou dostupné možnosti, když jsem se dozvěděl o nově otevřeném programu MBA od SAMBY. K lidem, kteří studium organizují, mám důvěru, věděl jsem, že dostanu kvalitní informace. To byl druhý důvod. Tou poslední pohnutkou bylo jedno z mých životních hesel, které mne žene dopředu: „Když nemusíš šlapat, tak se měj na pozoru, protože jedeš z kopce…“. Vím, že jsi vášnivý čtenář. Která kniha tě v poslední době nejvíce zaujala?

zek a jeho schopnosti. Jednu z posledních knih, co jsem četl, napsal Mirzakarim Norbekov a má neotřelý název Zkušenosti hlupáka aneb jak se zbavit brýlí. Je o prozření, nejen ve smyslu zraku. Je o síle vůle, kterou můžeme ve svém těle ovládat i to, co si myslíme, že není reálné. Musel jsem samozřejmě vyzkoušet na sobě a mohu potvrdit, že hranice mého přesvědčení se opravdu posunuly.

Děkujeme za rozhovor.

Pracovně se většinu času pohybuju v číslech, relaxací jsou pro mne věci mimo „běžný rámec“. Fascinuje mě lidský mo-

Text: Pavel Klein Foto: archiv Leo Vaněk

Leo Vaněk působí již více než šest let na pozici regionálního ředitele Equa Bank. Při této náročné práci, kdy má odpovědnost za rozvoj poboček v Jihomoravském kraji, je Leo i studentem první skupiny manažerského vzdělávácího programu MBA, organizovaného SAMBA.

50


Jsme průvodci na cestě změn

Poradenská a vzdělávací společnost zaměřená ve 2 specializovaných firmách na: SHINE Consulting • Nastavení a vyladění systému pro realizaci projektů a změn • Rozvoj znalostí a dovedností projektových manažerů • Podpora realizace konkrétních projektů a změn • Příprava na certifikaci a recertifikaci IPMA®/PMI®/PRINCE2®

SHINE Leadership • Emoční (vnitřní) leadership • Osobnostní manažerské rozvojové programy

20let

• Rozvoj klíčových manažerských kompetencí a dovedností • HR poradenství

Věříme, že projekty a změny lze dělat s radostí. Poskytujeme jednoduchá a praktická řešení, která dávají smysl a přispívají k duševní pohodě. Proč zvolit SHINE ? • Unikátní kreditní motivační systém • Špičkový tým zkušených lektorů a konzultantů • Důvěryhodné reference • Mezinárodní akreditace • Již více než 20 let SHINE Consulting s.r.o. Training Centre, Vítězné nám. 2,160 00 Praha 6 SHINE Consulting má jako jediná firma v ČR v oblasti projektového řízení programy akreditovány pro certifikaci a recertifikaci IPMA® i PMI®.

www.shine.cz www.jaknazmenu.cz

51


MILAN SEDLÁČEK BUDUJEME DLOUHODOBÉ VZTAHY

52


MILAN SEDLÁČEK

Milane, účastníci SAMBA akcí tě znají jako specialistu a skvělého spíkra v oblasti dotačního poradenství, ve kterém máš bohaté zkušenosti. Čím se RENARDS zabývá a jak vytváříte hodnotu svým klientům?

jak protáhnout kostku trojúhelníkovým otvorem. Na druhou stranu je naším zvykem, že klientům nedoporučujeme k podání žádosti projekty, u nichž nevidíme reálnou možnost úspěchu. Ze zkušenosti vím, že se nám tento otevřený přístup vyplácí. Klient se zpravidla příšPřes 12 let se specializujeme na tě vrátí s jiným záměrem, často expertní dotační poradenství. ještě investičně náročnějším. V rámci SAMBA prostředí často řešíme dotace pro podniky, Po odsouhlasení zahájení přímáme ale také divizi pro pro- pravy žádosti následuje řemesjekty veřejného sektoru, napří- lo se vším všudy. Na jednotlivé klad obce, školy (vysoké, střed- konkrétní výzvy máme specianí, základní i mateřské), sociální listy, dokážeme tak zajistit, že služby, dopravní podniky atd. náš expert dokonale ovládá nejenom dotační tématiku, ale Naší strategií je budování dloumá také odborné zkušenosti hodobých vztahů s klienty. s daným tématem obecně. Chceme, aby si ze spolupráce Dokáže tak odborně jednat s námi odnášeli velké množství se specialisty našich zákazníkonkrétních a férových zážitků. ků (energetiky, výzkumníky, Co si pod tím máme předsta- výrobními řediteli, apod.). vit? Na této úrovni vzniká věcná stránka projektu, s manažery V první řadě je to férové posoupodniku jsou dojednávány strazení dotačních možností investegické aspekty (finanční plán, tičních záměrů. Často v žertu harmonogram, apod.). říkám, že jsme specialisté na to, 53


MILAN SEDLÁČEK

Jaké jsou tvá doporučení pro čerpání dotací z pohledu firmy? Aneb kdy by měla firma uvažovat o dotační příležitosti? Doporučení je jednoduché. Firma hlavně musí sama vědět, co chce. Dotace by neměla být cílem sama o sobě, ale nástrojem, jak dosáhnout skutečných podnikových cílů. Z mé vlastní zkušenosti se takové žádosti daleko lépe argumentují a jsou tím pádem také znatelně úspěšnější. Z mého pohledu je obrovsky důležitá přípravná fáze projektu. V rámci ní se rozhoduje o tom, zda do projektu jít, jestli s dotací či bez, v jaké variantě apod. V této fázi se tvoří základní očekávání, která, pokud nejsou nakonec naplněna, ve výsledku způsobí hořkost a pocit, že „jsme do toho vůbec neměli jít“. Aby ses vyhnul této situaci, jsou nutné dva předpoklady - podnik, který ví, co chce

a k tomu někdo, kdo ti na základě vlastních zkušeností a detailních znalostí řekne všechna pro a proti. Z toho vyplývá doporučení pro podniky, které mají jasnou strategii: najděte si někoho, komu po odborné stránce věříte, ideálně s ním máte i podobný manažerský naturel a můžete s ním pravidelně diskutovat aktuální možnosti. Je to nejefektivnější cesta k cíli - nemusíte stále někomu představovat svůj podnik a jeho strategii, stále hledat dotační výzvy, prověřovat odbornost poradce apod. Takový partner zná firmu, zná podnikatelské plány a umí nabídnout i možnost, která by samotný podnik ani nemusela napadnout. Mimochodem, pro tento účel máme zřízenu jednu z našich služeb - tzv. hlídacího psa, který eviduje záměry našich klientů a v případě avíza relevantní výzvy dáváme sami o této

54


MILAN SEDLÁČEK

možnosti klientovi vědět. Klient přiblížit, co to v kontextu jejich se tak může soustředit na svůj konkrétního podniku znamehlavní byznys. ná - opět bych proto doporučil, aby si aktuálně plánované výzvy Letošní léto bude ve znamení nechalo vedení od někoho znaspouštění nových dotačních lého prezentovat v rámci podvýzev. Ve kterých z nich spatmínek jejich investičních plánů. řuješ největší příležitost pro Často bývají ředitelé podniků firmy? překvapeni, co vše lze prostředVýzev se na letošní léto plá- nictvím dotace financovat. nuje skutečně mnoho. Mezi Letos jsi vystupoval jako leknejvětší taháky bude určitě tor v MBA modulu Komplexní patřit výzva zaměřená na podfinanční řízení. Jak se ti předporu rekonstrukcí nemovitostí, nášelo skupině top-manažesoubor několika výzev pokrývarů a majitelů firem? jící podporu v podstatě celého podnikového VaV (od založení Byl to další z vynikajících zážitči rozvoje centra podnikové- ků a zkušeností, které mi SAMho výzkumu, přes financování BA dala. Hovořit o odborných samotného výzkumu a vývoje tématech před zkušenými podaž po zavedení inovací do séri- nikovými manažery je nesmírové výroby) nebo financování ně náročné na přípravu - myšprojektů zaměřených na úspo- lenky musí být dotažené. Nejde ry energií (ať již v rámci nemo- přitom jenom o věcnou precizvitostí nebo také ve výrobních nost, ale do velké míry i o forzařízeních). mu a kontext. Účastníci těchto akcí mají vlastní obrovské zkuZe zkušenosti vím, že takovýšenosti, viděli kvanta různých to stručný výčet často nedokáprezentací a školení - je třeba že podnikatelům do důsledků 55


MILAN SEDLÁČEK

je zaujmout myšlenkou, opomíjenou souvislostí, úvahou... Nejvíc se při tom vždy těším na diskuzi. Správně třaskavá otázka je vynikající inspirací do další práce.

Text: Pavel Klein

Děkujeme za rozhovor.

Foto: archiv Milana Sedláčka

Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D. je jednatelem a ředitelem společnosti RENARDS dotační. Milan Sedláček absolvoval magisterský i doktorský stupeň studia na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Oblasti dotací se naplno věnuje od roku 2006. Je skvělým spíkrem, vystupuje mimo jiné na konferencích a workshopech SAMBA a působí i jako lektor v manažerském studijním programu MBA organizovaným spolkem SAMBA.

56


#1 SPECIALISTA NA 3D TISK Zavádíte aditivní výrobu? Potřebujete poradit s výběrem optimální 3D tiskárny?

Showroom 3D tisku Praha & Olomouc

www.3Dwiser.com 57


MARTIN LIBENSKÝ KRÁSA A LUXUS BYDLENÍ V MIKULOVĚ

58


MARTIN LIBENSKÝ

Martine, jak tě napadlo začít s developmentem v Mikulově?

me zahájit stavbu. Projekt se jmenuje BD Mikulov.

O jaký typ nemovitosti se jedDlouhodobě monitoruji zajíma- ná? vé investiční možnosti. Ročně Po detailní přípravě a pochomi v rámci toho projde rukama pení lokality jsme rozhodli pro i pár věcí, u kterých prostě cítíte, nadstandardní bytový dům. Taže mají mimořádný potenciál. kové bydlení v této lokalitě chyVidíte, že daný projekt může mít bí. Architekti z AID Teamu se zajímavou přidanou hodnotu snažili zasadit tento objekt hara že za to opravdu stojí. Zpramonicky do rázu Mikulova, providla je zajímavý svou lokací, to zvolili krásný bílý kamenný nebo je to výjimečná možnost, obklad v kombinaci s velkými která se neodmítá. A to je právě okny podobný například tomu, příklad Mikulova. co má Galerie Závodných. Mikulovsko jsem původně moZ projektu mám dobrý pocit nitoroval spíše okrajově. Když a myslím, že je zpracován veliale přišla příležitost odkouce pěkně. Pro budoucí majitele pit starý dům s pozemkem nabízí bydlení vysokého stanna lukrativním místě v centru dardu. Budou mít výhled na města, kde se obvykle nic poKozí horku, jeden z charakteridobného neprodává, neváhastických prvků Mikulova, anebo li jsme. Pozitivním impulsem si mohou zajít doslova přes ulibyla i změna územního pláci na snídani do hotelu Galant, nu před dvěma lety. Aktuálně který pro naše klienty chystá máme platné stavební povolení speciální nabídku možnosti vya v horizontu pár měsíců chcežití v jeho hotelu.

59


60


MARTIN LIBENSKÝ

Mikulovsko nabízí nejvíce slunných dnů v republice, možnosti rekreace, cykloturistiku a blízkost jak do Rakouska tak do Brna. Je tu krásně. Jak je to s cenou a jak s občanskou vybaveností? Cena tohoto bydlení odpovídá bydlení v centru v bezprostřední blízkosti náměstí, kina, pošty a vstupu do zahrad. V nabídce je 15 bytů od malých až po větší včetně vlastního parkování, což je další výhodou v této části Mikulova. Kapacita veřejných parkovacích míst je totiž v centru omezená a náš projekt zaručuje kryté parkování přímo pod byty. Mimo těchto aktivit jsi majitelem firmy, která se zabývá návrhy a realizací jevištního a technického vybavení v oblasti zábavy a showbusinessu. Stardom jsi před několika lety založil jako start-up. Co se od té doby povedlo a kam

směřuje Stardom nyní? Letos slavíme 5 let výročí. Při nedávném upgradu webových stránek jsme si procházeli statistiku hotových projektů a z výsledků naší práce mám pocit, že to děláme vcelku dobře. Se vší pokorou samozřejmě. Je za tím tvrdá práce a know how, díky kterému dokážeme tvořit jakékoliv řešení na míru klientovi a hlavně ho i zasadit do konkrétního prostoru. Od menších projektů pro obce jsme se dostali i k velkým projektům v roli subdodavatelů velkých stavebních společností a rozšířili jsme segment prací, které umíme dodat. Každoročně rosteme. Loňský rok byl rekordní co do počtu zakázek a obratu, letos očekáváme přinejmenším stejná čísla. V současnosti pracujeme na strategii, jak firmu posunout ještě dál.

61


MARTIN LIBENSKÝ

Jsi absolventem MBA programu. Jak ti studium pomohlo v tvé kariéře a byznysu? Můj přístup ke vzdělání je takový, že se snažím vzít si vždy maximum pro praxi. Ať už na vysoké škole, kde jsem studoval Investiční management anebo následně na MBA. Nejsem sběratel titulů ani velký teoretik. Musím říct, že MBA byly určitě dobře investované peníze, protože na rozdíl od vysokoškolského vzdělání jsou zde lidé z praxe. Člověk je zde obklopen lidmi z různých odvětví businessu, získává kontakty a nové pohledy na řešení různých situací v různých business prostředích. Přínosem bylo i to, že jsem každý modul pasoval na

svoje podnikání nebo investiční modely, které se mi hrnuly hlavou. A toto prostředí a interakce s úspěšnými lidmi nutí člověka přemýšlet jinak. Takže posun zde byl veliký a s lidmi z MBA jsem v kontaktu dodnes, mám odsud i hodně přátel. Čím naplňuješ volný a kde čerpáš energii?

čas

Nejvíce času mi bere samozřejmě práce, potom rodina. Rádi cestujeme (moře, hory), s manželkou si užíváme kvalitní gastronomii a sám strašně rád vařím. Je to můj oblíbený relax. Děkujeme za rozhovor. Text: Pavel Klein Foto: archiv Martina Libenského

Bc. Martin Libenský, MBA je úspěšný mladý podnikatel. Založil a dlouhodobě rozvíjí Stardom Company, která navrhuje a realizuje jevištní techniku od textilií až po kompletní zajištění scén v oblasti zábavy a showbusinessu v celé Evropě. Od roku 2017 se Martin naplno věnuje i vybraným nemovitostním projektům.

62


63


ALOIS EIGNER PRÁCE S LIDMI A VZDĚLÁVÁNÍ JSOU KLÍČEM K ÚSPĚCHU

64


ALOIS EIGNER

Aloisi, pohybuješ se již více než 20 let na top-manažerských pozicích ve významných společnostech. Jaký je tvůj přístup k řízení firem a na co kladeš důraz?

inovativních přístupů v rámci celé firmy a zejména obchodní služby vedené kvalitními leadery.

Působíš jako obchodní ředitel ve společnosti Kooperativa. Vzhledem k tomu, že se pohy- Co se ti podařilo a jaké výzvy buji převážně v oblasti obcho- řešíš do budoucna? du a jeho vedení, jsou pro mě Kooperativa patří mezi pojišťoprimárně důležití lidé a jejich vací špičku nejen v ČR, ale i jako kvalitní a dlouhodobě stabilskupina VIG v rámci Evropy. Její ní obchodní výkony. Pracoval dlouhodobý růst je kromě jinéjsem a pracuji s větším počtem ho velmi významně podporolidí, takže je pro mě prioritou ván rozvinutou obchodní služnastavení efektivní organizační bou, a to jak prostřednictvím struktury, kvalitních systémů externích firem, tak i početnou a jasně stanovených pravidel. a kvalitní vlastní obchodní služNeobejdu se bez výborné fibou. Právě tuto službu dále remní kultury a otevřené kodlouhodobě budujeme a rozmunikace. Za důležitou součást víjíme s tím, že jsme primárně rozvoje každé obchodní firmy orientováni na klientský servis, považuji seriózní a dlouhodobé který poskytujeme prostřednicpozitivní vztahy s klienty založetvím široké sítě našich poboné na vzájemné důvěře, zaváček. K největším úspěchům si dění jednoduchých a srozumidovolím přiřadit právě zvyšující telných přístupů ve vztahu ke se úroveň klientského servisu, klientům, implementaci nových rozšiřující se obchodní službu technologií a rychlou realizaci

65


ALOIS EIGNER

s dlouhodobým rostoucím potenciálem a také zavádění nových inovativních technologií a přístupů. Budoucnost vidím ve schopnosti přizpůsobení se novým trendům v komunikaci s klienty, dalším zkvalitňování obchodní služby a zvyšování její efektivity včetně zlepšování a zrychlování klientského servisu.

dership a osobnostní rozvoj a další vzdělávací aktivity posunují celou společnost v oblasti komunikace a firemní kultury na špičku minimálně v oblasti segmentu finančnictví. Podpora vzdělávání a inovativních procesů je dle mého názoru nedílnou součástí rozvoje celé společnosti a zvyšování jejího obchodního a tím i ekonomického potenciálu.

Obchod je hlavně o lidech a jejich znalostech a zkušenostech. Jaký máš pohled na Sám jsi studentem nově otevzdělávání zaměstnanců ve vřeného manažerského stutvém oboru? dijního MBA programu, orProces a systém vzdělávání je ganizovaného SAMBA. Jak pro obor pojišťovnictví z mého studium hodnotíš a naplňuje pohledu naprosto nepostrada- tvá očekávání? telný a jsem rád, že naše spoV této oblasti naváži na předlečnost investuje do těchto chozí otázku týkající se mého procesů nemalé prostředky. postoje ke vzdělávání. Osobně Adaptační procesy pro nové zanepovažuji pouhé „dokončení“ městnance, produktové a soft vysoké školy za ukončení vzděskills znalosti pro obchodníky, lání, ale vzdělání chápu jako systémové manažerské vzděkontinuální celoživotní proces. lávání se zaměřením na leaV oboru finančnictví pracuji v

66


ALOIS EIGNER

podstatě celý pracovní život a vůbec si nedovedu představit svoji profesní kariéru bez průběžného zvyšování kvalifikace. Manažerský studijní program mi dává svou šíří a tím, jak je organizován, obrovskou možnost srovnání vlastní praxe se zkušenostmi kolegů zejména v jiných oborech. Oceňuji přednášky a prezentace od zkušených leaderů, a to nejen v teoretické oblasti, ale zejména při předávání jejich praktických zkušeností využitelných pro mě ihned v praxi, bez zbytečného časově náročného „zkoušení“.

Získávání dalších nových znalostí a možnost srovnávání mi dává další velkou příležitost k přemýšlení o přístupu, inovativních možnostech, organizaci a zefektivnění mojí dosavadní i budoucí práce. Tímto vším studium nejenom splnilo, ale i předčilo moje očekávání a věřím, že tomu tak bude i nadále.

Děkujeme za rozhovor. Text: Pavel Klein Foto: Michaela Lípová

Ing. Alois Eigner je zkušeným lídrem, úspěšným obchodníkem a inspirativní osobností. Má za sebou řadu úspěšných projektů zejména v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví. V průběhu kariéry působil v managementu významných českých i mezinárodních společností. Řadu let pracuje ve společnosti Kooperativa, od loňského roku na pozici obchodního ředitele Agentury Jižní Morava.

67


JOSEF HAJKR TRENDY V PROJEKTOVÉM ŘÍZENÍ

68


JOSEF HAJKR

Josefe, již přes dvacet let působíš v oblasti projektového řízení. Zdá se, že tě tato práce musí opravdu bavit. Ano, nesmírně mě to baví a naplňuje. Cesta k tomuto stavu ale nebyla úplně přímočará. Už jako student jsem měl rád, aby to, co dělám, mělo začátek, prostředek a hmatatelný výsledek. Současně mně ale vždy šlo dobře propojovat a organizovat lidi. Možná proto jsem si vybral technologii staveb. Ale cesta pak byla docela klikatá. K tomu, co mě současně živí, ale i vnitřně uspokojuje, jsem se dobral podobně, jako popisuje Cal Newport ve své skvělé knize: “Buďte tak dobří, že vás nepřehlédnou“ (v tradičně brilantním překladu vydal nedávno Melvil). Doporučuji. Kniha jasně ukazuje, že něco jako životní váše člověk spíše dlouho hledá, než že by to tak nějak sám od dětství věděl. Najít svoji vášeň mi také pomohlo to, že jsem si

uvědomil, že mě skutečně naplňuje pomáhat lidem cítit radost z projektů a změn. Že umím a chci lidem takto zlepšovat život. Prostě takové to „proč“. Úvod tohoto roku jsme již tradičně začali příjemnou akcí Projektové řízení ve wellness, na kterou účastníci SAMBA velmi rádi vzpomínají. Jaké jsou trendy v oblasti projektového řízení pro rok 2018? Myslím si, že jsou to tato tři témata: zásadně se zvyšující význam role sponzora projektu a změny. Za druhé téma agility a jak agilitu smysluplně uchopit. A za třetí jak nastavit ve firmě motivující prostředí, kde lidé cítí, že se k nim management chová fér. Myslím si, že přibývá firem, které si uvědomují, že umět systematicky a efektivně zvládat změny a řešit projekty ,je zásadní kompetence. A že tuto kompetenci nezískají ani

69


JOSEF HAJKR

rychle, ani zadarmo, a ani bez námahy.

vždycky čas najde) a těch zlepšovacích (na které často lidé sílu už nemají). Lidé se hodně zajímají i o to, jak se da lépe řešit prémiový řád za práci na projektech a změnách.

Vystupoval jsi v únoru na pražské SAMBA konferenci k Industry 4.0. Přibliž nám, jak se s postupným nástupem automatizace a robo- Nejen prací živ je člověk – tizace vyvíjí přístup firem aneb čím/jak dobíjíš baterky? k projektovému řízení? Jsem poměrně konzervativní. Vnímám pro někoho možná Rodina, ze sportu je to florbal, překvapivý paradox. Typická jízda na trekkingovém kole I4.0 organizace bude potřebo- a v zimě chození do hor na převat mnohem méně lidí. Ale o chody se sněžnicemi a mačto větší význam budou mít ti, kami. A pak četba knih (v tom kteří v organizaci budou. Mno- jsem asi jako Warren Buffet, ho našich klientů se již reálně o němž údajně jeho žena řekzamýšlí nad tím, jak „získat srd- la, že ke štěstí mu stačí žárovka ce“ svých lidí. Projekty jsou pak a kniha). stále komplexnější, zásadnější Mimo jiné jsi i pravidelným a rychlejší. Zahrnují nejenom účastníkem a podporovatedílčí věci, jako výstavbu nové lem SAMBA akcí. Můžeš nám haly a změnu technologie. Zaprozradit, co pro tebe SAMBA sahují až ke změnám obchodznamená? ních modelů, digitalizaci. Řekl bych, že se (konečně) pomalu Pozitivní energii, skvělou partu dostavuje zrovnoprávnění pro- lidí, kteří mají vůli se potkávat, jektů zakázkových (na které se vzájemně „ochytřovat“, výbor-

70


JOSEF HAJKR

nou kávu, pralinky. Jsem rád za to, že je pořád dost lidí, kteří chápou, že sociální sítě skutečné vztahy nenahradí. Myslím si, že SAMBA je pozitivní demonstrací zásadního principu, že sociální kapitál = skutečně kontakty + sdílené hodnoty + vzájemná důvěra. SAMBA mě inspirovala i k tomu, že jsem loni se svým SHINE tý-

mem připravil a rozjel specializovaný web www.jaknazmenu. cz. Tady zcela zdarma nabízíme články a videa, které mohou lidi posunout. Na tomto webu je díky SAMBA ke shlédnutí i celé naše vystoupení o trendech v projektovém řízení. Děkujeme za rozhovor. Text: Pavel Klein

Ing. Josef Hajkr, Ph.D., MBA je majitelem a jednatelem poradenské a vzdělávací firmy SHINE Consulting, která se zabývá vytvářením kultury pro změny, řízením projektů a osobnostním manažerským rozvojem. Absolvent FS VUT v Brně, doktorského studia na VUT v Brně v oboru Ekonomika a řízení podniku. Absolvent MBA studia na Nottingham Business School. Mimo jiné také člen Společnosti pro projektové řízení, kde jedno funkční období zastával roli prezidenta a několik let i roli předsedy Programové komise. Dlouholetý lektor Executive MBA programu.

71

Foto: archiv Josefa Hajkra


72


TOMÁŠ PAVLÍK

PŘEDSTAVUJEME

TOMÁŠ PAVLÍK

Tomáši, jsi majitelem několika úspěšných firem, zaměstnáváš stovky zaměstnanců. Jaký je tvůj příběh? Rodiče jsou technického zaměření, tak strojírenství mi bylo velmi blízké. Od dětství jsem měl možnost chodit s tátou do výrobních firem a vidět, jak se co dělá. A tak jsem po jeho vzoru chtěl v technickém oboru působit také. Můj příběh začal v patnácti letech, kdy jsem nastoupil na brigádu do obchodní firmy se zaměřením na měřicí techniku pro strojírenské společnosti. Na této brigádě jsem

získával první zkušenosti s měřicí technikou. Mým úkolem bylo převádět hmotné výrobky do digitální podoby. Protože mě strojírenský obor i tato brigáda velmi bavila, rozhodl jsem se v ní pokračovat a zdokonalovat. Nastoupil jsem do školy a později i práce ve strojírenském oboru. I díky znalosti cizího jazyka se mi pak naskytla možnost pracovat v zahraničí. Na Slovensku, v Německu, Polsku, Maďarsku a v dalších zemích jsem školil, prodával a následně i servisoval stroje a měřící techniku. A pak byl už jen „malý krok“ k založení společnosti…

73


TOMÁŠ PAVLÍK

Na základě nabytých zkušeností a využitých příležitostí jsem se zhruba ve 22 letech rozhodl spolu se svým kamarádem založit společnost, která pokryje poptávku po kontrolování výrobních komponentů strojírenských společností v České republice. Tím v roce 2001 vznikla společnost 100% REWORK, která má dnes sedm poboček v České republice (Brno, Jihlava, Nový Jičín, Rožnov pod Radhoštěm, Vsetín, Mladá Boleslav a Klášterec nad Ohří) a jednu v Bratislavě.

Jsi lídrem hned několika společností. Můžeš nám přiblížit, čím se dané společnosti zabývají? Už přes 15 let trhu působí společnosti TM Technik a 100% REWORK. Obě se pohybují v oblasti měření a zajišťování kvality a navzájem se svou činností doplňují. TM Technik je obchodní společnost s akreditovanou kalibrační laboratoří. Zajišťuje a prodává měřící techniku v požadované a očekávané kvalitě. Zastupuje zahra-

74


TOMÁŠ PAVLÍK

niční společnosti na území ČR a SR a částečně i v Maďarsku. U měřidel, která dovážíme, zajišťujeme kompletní servis. Mimo jiné i školíme naše zákazníky a hledáme spolu s nimi optimální řešení využitelné v oblastech, ve kterých podnikají.

S postupným rozvojem společností jsme se potýkali s nedostatkem pracovní síly, a to nejen u nás, ale i u našich zákazníků. Proto vznikla v pořadí čtvrtá společnost WORKSPOT. Jedná se o personální agenturu nabízející všechny druhy prací ve strojírenském oboru. Našim 100% REWORK poskytuje služzákazníkům dokážeme pomoci by z oblasti kvality pro zákaznapříklad s dočasným i dlouhoníky z oblasti automobilovédobým obsazením montážních ho průmyslu. V našich celkem linek, školení zaměstnanců 7 plně vybavených provozovapod. nách anebo přímo u zákazníka provádíme měření, vizuální Poslední společností je mateřkontroly, úpravy, drobné mon- ská společnost Quality Produtáže a čištění dílů pro auto- ction Assurance Group. Tento mobilový průmysl. Zároveň již holding zastřešuje a poskytuje třetím rokem nabízíme školení plný servis pro rozvoj již zmíněkvality ušité vždy přímo na míru ných čtyřech společností. zákazníkovi. Jaký je tvůj recept na úspěšPostupným rozvojem vznikla né vedení společností? třetí společnost, chráněná dílPodnikání jsem zakládal vždy na 100% REWORK Plus. Ta nana hodnotách, které jsou pro bízí lidem s určitým omezením mě důležité. Těmi nejpodstatpráci v oblasti měření kontroly nějšími jsou pro mne důvěra kvality. a férový a lidský přístup. A to

75


TOMÁŠ PAVLÍK

nejen mezi zákazníkem a dodavatelem, ale i mezi zaměstnanci, dodavateli a vůbec napříč celou firmou. Zaměstnanci jedné společnosti jsou jeden tým a všichni jsou na jedné lodi. A v případě, že vše, co děláme, má pevné základy v podobě důvěry, férovosti a pozitivního přístupu, dokážeme budovat hodnoty, které ocení nejen zaměstnanci, ale také dodavatelé a hlavně zákazníci.

která podporuje úspěch celé společnosti. SAMBA na podzim roku 2017 zahájila manažerský studijní program MBA. Jsi studentem první skupiny tohoto programu. Co ti studium přináší a jak jej hodnotíš? Studium manažerského programu MBA hodnotím velice kladně, suprově. A to hned v několika oblastech.

Další důležitý aspekt pro úspěšné vedení společnosti vidím ve vzdělání. Je potřeba, aby se všichni zaměstnanci společnosti stále rozvíjeli a učili se novým věcem a směrům.

Tou první je, že mi MBA dává možnost se zastavit, porozhlédnout se a zamyslet se nad fungováním a směřováním firmy. Studium mě odpoutá od denní operativy a dává mi inspiraci, které věci ve firmě můžeme Za důležitou považuji dobrou zlepšit anebo udělat jinak, lépe. komunikaci v rámci firmy. Je velmi důležité, aby lidé ve firmě Druhou oblastí je skvělý obsah spolu komunikovali a předávali a zkušený lektorský tým prosi informace a zkušenosti. Pro- gramu. Moduly na sebe logicky tože je nás dnes dohromady už navazují a jejich obsah je vždy kolem 500 lidí, hledáme vhod- velmi konkrétní, a hlavně okané technologie a aplikace na mžitě využitelný v praxi. zlepšení komunikace ve firmě, 76


TOMÁŠ PAVLÍK

Poslední oblastní, avšak pro mne nejdůležitější jsou lidé. Tedy lektoři a studenti programu MBA. Příjemné prostředí, interakce a sdílení zkušeností se všemi zúčastněnými je jedním z nejpřínosnějších hodnot studia. Zároveň mám prostor v rámci studia prezentovat firemní návrhy a myšlenky, které konzultuji a ihned získávám zpětnou vazbu od zkušených lektorů a studentů programu MBA.

To, co mi nejvíce dobíjí baterky je rodina, manželka a naše děti. Návrat domů každý den z práce, kdy slyším od svého syna „tatí“, je nepopsatelný a dává mi neuvěřitelnou sílu. Druhým zdrojem je pro mne sport. Baví mne lyžování, turistika, cestování, jízda na kole a plavání. Samozřejmě spolu se svou rodinou. Rádi trávíme čas v přírodě a na horách, kde se skrývá spousta energie.

Známe Tě jako velmi pozitivního a pracovitého člověka Děkujeme za rozhovor. vždy s úsměvem na tváři. JaText: Pavel Klein kým způsobem relaxuješ, jak se ti daří dobíjet baterky? Foto: Michaela Lípová Tomáš Pavlík se celý svůj život pohybuje ve strojírenském průmyslu. Na přelomu tisíciletí založil svou první společnost 100% REWORK. Nyní je Tomáš vlastníkem a jednatelem úspěšných společností jako TM TECHNIK , 100% REWORK, 100% REWORK PLUS, WORKSPOT, Quality Production Assurance Group.

77


MBA V OBLASTNÍ UNII NESLYŠÍCÍCH Loni na podzim SAMBA otevřela na základě přání konkrétních firem a osobností vlastní MBA program. Při hledání ideálních prostor pro výuku padla volba na velice pěkné a moderní prostory Oblastní unie neslyšících v Olomouci.

OUNOL poskytuje sociální služby pro osoby se sluchovým postižením, pořádá kurzy znakového jazyka pro veřejnost akreditované MŠMT a MPSV a také provozuje kavárnu s neslyšící obsluhou. Na otázky SAMBA odpověděl předseda Pavel Pastrnek.

78


SAMBA PODPORUJE

Jaké služby poskytuje OU- a MPSV, provozujeme kavárnu NOL? s neslyšící obsluhou, nabízíme pronájem místností pro orgaOblastní unie neslyšících ponizace poskytující vzdělávání. skytuje odborné sociální poV rámci spolkové činnosti orgaradenství, tlumočnické služby, nizujeme vzdělávací, sportovní sociálně aktivizační služby pro a kulturní akce. Také pořádáme seniory a osoby se zdravotkaždoročně rekondiční pobyt ním postižením, sociální rehapro děti se sluchovým postižebilitaci a telefonickou krizovou ním. pomoc. Zajišťujeme pomoc a podporu všem skupinám Z nástěnek ve vašem sídle osob se sluchovým postižením, a z webových stránek je paa to neslyšícím, nedoslýchavým, trné, že děláte spoustě lidem ohluchlým a uživatelům kochle- radost a doslova jim kouzlíárního implantátu. V OUN kaž- te úsměv na tváři. Co se vám doročně pořádáme kurzy zna- v posledním roce nejvíce pokového jazyka pro veřejnost, dařilo a z čeho máte radost? které jsou akreditované MŠMT

79


SAMBA PODPORUJE

Samozřejmě největší radost máme z toho, že se nám daří zajišťovat sociální služby na území Olomouckého kraje díky podpoře EU, MPSV, Olomouckého kraje, Statutárního města Olomouc a dalším ochotným donátorům, kteří nám svým finančním příspěvkem či věcným darem pomáhají zajistit provoz OUN. Také jsme rádi, že můžeme zaměstnávat neslyšící osoby, které jsou svým způsobem nuceni komunikovat se slyšícími návštěvníky a díky tomu jsou integrováni do slyšící společnosti.

pravidelně připravují odborné přednášky zaměřené na zdravotnickou tématiku. Příjemně nás překvapilo, že mezi účastníky našich akcí ve vašich prostorách jsou i lidé, kteří se perfektně domluví ve znakovém jazyce. Co poradíte nám ostatním - jak se dá nejlépe naučit znakovat a jak začít? S výukou znakového jazyka můžete začít klidně i u nás v OUN. Pořádáme dvouleté akreditované kurzy, kam se nám hlásí každoročně kolem 100 frekventantů a kde vyučujícími jsou neslyšící lektoři. Po absolvování kurzu je také velmi důležité zůstat v kontaktu a komunikovat s neslyšícími osobami, a tím si jazyk i nadále upevňovat a rozvíjet.

Také nás těší to, že se nám podařilo navázat spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc. Zdravotní sestry k nám dochází do kurzu znakového jazyka, kde se učí nejen znakový jazyk, ale také se seznamují s proOUNOL je užitečný svému blematikou sluchového postiokolí, což se perfektně kryžení. Edukační sestry z Fakultje s posláním SAMBY vracet ní nemocnice Olomouc nám energii do prostředí, ve kte-

80


SAMBA PODPORUJE

rém žijeme. Čím můžeme být ve které jste obdržel spousty užiteční OUNOL a jak? ocenění, mimo jiné i ocenění nejlepší handicapovaný sporZ dotací na sociální služby zístovec v Olomouci? káváme cca 80 %, zbývajících 20 % si musíme zajistit z vlastních Před několika lety jsem byl živzdrojů, které se snažíme získat nostníkem a cyklistice jsem se právě z pronájmů místností, z věnoval dle svých časových provozu kavárny a z kurzů zna- možností. Cyklistice jsem tehkového jazyka. dy věnoval opravdu veškerý svůj volný čas, takže jsem zísI díky spolku SAMBA, který u nás kal i několik úspěchů, např. dlouhodobě pronajímá prostojako více mistr světa neslyšících ry, máme zajištěn určitý příjem financí, který využíváme právě pro zajištění sociálních služeb. Kde najdeme další informace a jak vás kontaktovat? Informace o naši organizaci najdete na webových stránkách nebo na Facebooku. Kontaktovat nás je také možné emailem: ounol@ounol.cz. Vaše práce je jistě velmi časově náročná. Zbývá Vám čas na Vaši oblíbenou volnočasovou aktivitu - cyklistiku,

81


SAMBA PODPORUJE

v silniční časovce, také i na deaflympiádě (olympiádě neslyšících) jsem se umístil na druhém místě v silniční časovce. Úspěchy jsem získal nejen u závodů pro neslyšící sportovce, ale také jsem občas vyhrával u závodů pro slyšící sportovce. Bohužel ale zřejmě na základě toho, že jsem se plně nevěnoval svému podnikání, jsem postupně ztrácel zakázky v mé firmě. A vzhledem k tomu, že jsem to finančně neutáhl, našel jsem si prozatím jen na půl úvazku práci v Oblastní unii neslyšících, abych mohl i nadále provozovat svoji živnost. Od května 2014 odešel tehdejší předseda OUN, takže jsem nastoupil na jeho místo na plny úvazek, ale cyklistice jsem se už bohužel nemohl tak naplno věnovat a trénovat tak, jak bych si přál. I přesto jsem se však snažil jezdit dle svých časových možností, ale současný výkon již nelze porovnat s vý-

konem dřívějším. Shodou okolností jsem také předsedou sportovního klubu SK SKIVELO neslyšících, který vedu jako dobrovolník. Ve sportovním klubu máme skvělé neslyšící sportovce i reprezentanty, takže je potřeba tyto sportovce podporovat. Já dělám administraci dotačních projektů, vyúčtování, statistiku atd. To vše je časově náročné, že se již cyklistice nemohu plně věnovat. Ale cyklistiku miluji natolik, že ji nemohu opustit. Děkujeme za rozhovor a ať se vám daří!

82

Text: Pavel Klein Foto: archiv OUNOL, archiv Pavla Pastrneka


ZDE SE MŮŽETE PREZENTOVAT I VY. KONTAKTUJTE NÁS. info@smba.cz

83


JAROSLAV SKOTÁK ŽRALOCI VE VODÁCH E-COMMERCE 84


JAROSLAV SKOTÁK

Jaroslave, jsi ředitelem divize zabývající se reverzní logistikou a zpětným tokem veškerého zboží, včetně následného opětovného prodeje v E-commerce Holding. Co se ti na této pozici podařilo? Společnost E-commerce holding, jakožto součást skupiny Rockaway a vlastníkem skupiny MallGroup, je na trhu vnímána jako skutečný „žralok“ skupující významné webové prodejce, ale i vytvářející vlastní start-upy. A vlastně i celá reverzní logistika byla i pro mne od samého začátku start-up. Od nuly jsme při jednotlivých akvizicích nových vertikál (webů) museli vždy vytvořit a nastavit specifické procesy vlastní pro danou prodejní oblast pro zboží vrácené zákazníkem v zákonné lhůtě 14 dní bez udání důvodů, dále reklamace záruční i pozáruční, ale i chyby a poškozené zboží v IN/OUT logistice, tedy v cestě od dodavatelů na sklad, v jednotli-

vých naších skladech a v cestě z našeho skladu k zákazníkovi. A následně vymyslet, jak i toto zboží, s určitým poškozením, s co nejmenší ztrátou i dále prodat. A na tvou otázku pak odpověď tedy je, že nyní je zcela zaveden jednoznačný, plně funkční systém, přesně odpovídající potřebám a požadavkům, a to i s ohledem na sezónnost, tedy významné výkyvy objemů. V průběhu své kariéry jsi působil v TOP managementu několika společností. Co považuješ za úspěšné při řízení firmy? Možná tě překvapím odpovědí, ale transparentnost a čitelnost vedení, jednoznačnou a příliš neměnnou vizi, styl a směr směřování společnosti. A to jednak dovnitř společnosti, směrem k zaměstnancům, ale i vně společnosti, směrem k dodavatelům a zákazníkům. Tím, že jste

85


DÁLE BYCH ZMÍNIL ZÁSADNÍ PROPOJENOST RETAIL A ETAIL, TEDY PROPOJENOST MEZI KAMENNÝMI OBCHODY A WEBY A POSTOJ K CENÁM NA TĚCHTO DVOU SEGMENTECH, ZVLÁŠTĚ POKUD SE SPOLEČNOST ROZHODNE JÍT PARALELNĚ V OBOU CESTÁCH. A TRUMF NA ZÁVĚR – PRODEJ POTRAVIN NA WEBU. KDO TOTO ZVLÁDNE, VYHRAJE… - JAROSLAV SKOTÁK

86


JAROSLAV SKOTÁK

jasně definovatelní, se stáváte seriózní a tím, že jste seriózní, jste důvěryhodní. Výsledkem pak bývá úspěch v dlouhodobém kontextu. Jaké nové trendy v e-commerce vnímáš? V e-commerce pracuji přibližně deset let, což je doba v životě relativně nedlouhá, ale s ohledem na právě tento obor naprosto překotná a v dramaticky se rozvíjejícím období. Sice je na trhu kolem 35 000 webových prodejců, ale hlavní hráči, kteří jsou hybnou silou na trhu, kteří jsou zcela rozhodující a sledovaní, jsou spočitatelní na prstech dvou rukou. A nebude tomu dále jinak. Naopak. Ceny za výkonový i brandový marketing na webu se dramaticky zvyšují, tlak na logistiku narůstá, maržový prostor klesá, prodejní ceny jsou s ohledem k porovnávačům obtížně upravitelné, budou rozhodovat

vyjednané dodavatelské podmínky. A zde obstojí jen velcí a silní hráči. Dále bych zmínil zásadní propojenost retail a etail, tedy propojenost mezi kamennými obchody a weby a postoj k cenám na těchto dvou segmentech, zvláště pokud se společnost rozhodne jít paralelně v obou cestách. A trumf na závěr – prodej potravin na webu. Kdo toto zvládne, vyhraje… Jsi absolventem manažerského studijního programu MBA. Jaký vliv mělo absolvování MBA programu na tvou práci a osobní život? Zásadní. Tři semestry v MBA programu dávám prakticky do roviny s pěti lety klasické vysoké školy. Co do odbornosti, tak intenzity výuky a kontaktů z řad přednášejících a studentů. Přestože se jednalo o poměrně časově i finančně náročnou investici, pro mne vnímanou ale jako skvělé rozhodnutí. Doporučuji.

87


JAROSLAV SKOTÁK

Jak vnímáš aktivity spolku Od dětství jsem velký sportoSAMBA a mají pro tebe reál- vec. Závodně jsem hrál hokej, ný přínos? triatlon, bikeovou i silniční cyklistiku, squash a stolní tenis. Skvělá myšlenka a smekám Přestože dnes již v mnohem před organizátory s odkazem menší míře, všechny uvedené na energii a čas, který tomu věsporty dodnes rekreačně pronují. Pokračuje to, co při samotvozuji. ném studiu započalo, tedy udržení vztahů. Jen jsem limitován omezenými časovými možnostDěkujeme za rozhovor. mi, tedy se nezúčastňuji zdaleka všech akcí. Zde musím svoji docházku v třídní knize zlepšit. Tvá práce je časově i energicky velmi náročná. Čemu se věnuješ ve volných chvílích a co dobíjí tvé baterky? Ing. Jaroslav Skoták, MBA působí přes deset let v top managementu významných firem v oblasti e-commerce, proto jsme se ho zeptali na vývoj i aktuální trendy v tomto turbulentním oboru. Je absolventem podnikové ekonomiky a managementu, které si poté rozšířil o manažerský studijní program MBA.

88

Text: Pavel Klein Foto: Michaela Lípová

Profile for SAMBA

INSPIRACE 01/2018  

Magazín spolku SAMBA

INSPIRACE 01/2018  

Magazín spolku SAMBA

Advertisement