Page 42

ZAMĚŘENO NA DANĚ: ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB: CO V TÉTO OBLASTI PŘINESE BLÍZKÁ BUDOUCNOST? ZAMĚŘENO NA DANĚ

Okolo tzv. elektronické evidence tržeb (EET) toho bylo za poslední rok napsáno ve sdělovacích prostředcích hodně, aniž by veřejnost měla k dispozici jasnou a věcnou souhrnnou informaci.

pravidla, kterými se evidence tržeb má řídit.

O co tedy u elektronické evidenci tržeb jde?

EET je cíleno především na sníV polovině dubna tohoto žení daňových úniků v oblasti roku vyšla ve sbírce zákonů daně z příjmů fyzických a právkonečná verze zákona číslo nických osob. Centrální eviden112/2016 Sb., a tak jsou k dis- ce tržeb, které se budou buď pozici na místo dohadů jasná okamžitě, nebo jen s malým

42

INSPIRACE 02/2016  

INSPIRACE - čtvrtletní magazín spolku SAMBA

INSPIRACE 02/2016  

INSPIRACE - čtvrtletní magazín spolku SAMBA

Advertisement