Page 1

INSPIRACE 2016 / 2

MAGAZÍN SPOLKU SAMBA

MIREK MOTEJLEK SVĚT ČESKÝCH MILIARDÁŘŮ PETR LUDWIG LEADERSHIP A DOBROSEROVÉ MARTIN KONČOK ROBOTIZACE A AUTOMATIZACE LUKÁŠ NĚMEC GRANTIKA JE POJMEM PATRIK HUŽVA STRATEGIE LABICOM MILOŠ KŘÍŽ KILI JE V ROZVOJOVÉ FÁZI

VELETRHY MAJÍ BUDOUCNOST DANA MARIA STAŇKOVÁ, OBCHODNÍ ŘEDITELKA SPOLEČNOSTI BVV, A.S.

KAŽDÁ POMOC HLUCHOSLEPÝM SE POČÍTÁ ZDENĚK BÍLEK MANAŽER ROKU


06

14

16

Představujeme Dana Maria Staňková Veletrhy mají budoucnost

Uskutečnilo se 28. SAMBA večer v Brně

Představujeme Lukáš Němec Grantika se stává pojmem

26

32

36

Rozhovor Petr Ludwig Leadership a „dobroserové“

Uskutečnilo se 5. SAMBA večer v Praze, ohlasy spíkrů

Představujeme Martin Končok Robotizace a automatizace

42

46

54

Zaměřeno na daně Elektronická evidence tržeb

Představujeme Patrik Hužva Strategie Labicom

Uskutečnilo se Exkurze a akce

58

62

70

Rozhovor Miroslav Motejlek Svět miliardářů

Představujeme Zdeněk Bílek Manažer roku

Zaměřeno na web Kdy a proč se hodí microsite?

74

82

88

SAMBA podporuje Každá pomoc hluchoslepým se počítá

Představujeme Miloš Kříž Kili je v rozvojové fázi

Zaměřeno na právo Konkurenční doložka


INSPIRACE MAGAZÍN SPOLKU SAMBA

Vydává SAMBA – Spolek absolventů MBA, třída Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00 Brno Redakce: Ing. Jiří Slezák, MBA, slezak@sambacr.cz, +420 602 359 504, Kamil Komenda Grafika: Pau Vávrová Inzerce: Ing. Jiří Slezák, MBA, slezak@sambacr.cz, +420 602 359 504, Mgr. Kamil Komenda, MBA, kamil@visionpress.cz, +420 777 283 311 MINTZBERGER, s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00 Brno www.sambacr.cz

SpolekAbsolventuMBA

@SambaSpolek


ÚVODNÍK BLOOMING – VZKVÉTÁNÍ Na jednom ze setkání SAMBA knižního klubu hovořil Jarda Biolek, generální ředitel AutoContu, o filosofii řízení firmy, kterou popisoval jako „blooming“, vzkvétání. Tento přístup mi utkvěl v paměti jako zajímavá alternativa k obvyklým metrikám úspěchu (jako jsou tržby, profit, počet zákazníků), u kterých se zpravidla očekává neustálý lineární nebo ještě lépe exponenciální růst. Po čase jsem si uvědomil, že i SAMBA jde vlastně podobnou dlouhodobou cestou organického růstu. Už šestým rokem se snažíme vytvářet příhodné podmínky, ve kterých se daří propojovat chytré a slušné lidi, nacházet novou inspiraci a vytvářet dlouhodobé vztahy. Nespěcháme, s nikým nesoutěžíme, hlavním kritériem je spokojenost zúčastněných, která vytváří automaticky i předpoklady pro další „vzkvétání“. Úskalí a obtíže, které k životu nevyhnutelně patří, lze vnímat i v jejich pozitivních důsledcích. Např. stále přetrvávající nedostatek provozního financování* způsobuje, že náš „stromek“ sice roste pomaleji, ale možná houževnatěji. Jeho ovoce nemusí být sice na první pohled nejpodbízivější, ale chutná výborně. Není třeba

4


ho příliš prořezávat ani roubovat. Občas při růstu sice narazí na nějakou překážku, ale cestu za světlem si najde. Z pohledu tohoto podobenství bych mu přál, aby v průběhu let vyrostl do mohutného pevného a rovného stromu, který je přirozenou a neodmyslitelnou součástí krajiny a dělá ji krásnější – i když ho mnozí mohou brát jako samozřejmost. Přejeme příjemné a přínosné počtení a doufáme, že se k tomuto číslu INSPIRACE budete opakovaně vracet.

S úctou Ing. Jiří Slezák, MBA předseda výkonného výboru SAMBA

* SAMBA není ani nebyla příjemcem jakýchkoliv veřejných zdrojů a dotací, je financována výhradně z darů a příspěvků účastníků akcí a podpory zakladatelů a partnerů SAMBA

5


PŘEDSTAVUJEME: DANA MARIA STAŇKOVÁ

VELETRHY MAJÍ BUDOUCNOST PhDr. DANA MARIA STAŇKOVÁ, Ph.D., MSc, MBA Úspěšná manažerka, krásná a inteligentní žena s přehledem a vizí. Působila ve společnostech ŠKODA AUTO, Ness Technologies, In Company Education a také dlouhodobě jako lektorka na MBA a MSc programech Not­ tingham Trent University v České republice a na Slovensku. V současné době zastává pozici obchodní ředitelky ve společnosti BVV, a.s.

se vracíš zpět do Brna, tentokrát do nejužšího vedení BVV. Jaké výzvy tě ve funkci obchodní ředitelky Veletrhů Brno čekají?

Nových výzev je široké spektrum... Rychle se zorientovat v složitém organismu, jakým po obchodní stránce Veletrhy jsou, se všemi specifiky jednotlivých oborů a klíčových hráčů. Konsolidace projektů, systematizace některých procesů tak, aby Po několika letech úspěš- projekty byly vzájemně lépe ného působení v top-ma­ propojeny. Koncepce a komunagementu v Mladé Boleslavi nikace nových projektů smě7


PŘEDSTAVUJEME: DANA MARIA STAŇKOVÁ

rem k hlavním vystavovatelům z nejrůznějších oborů a jejich následná úspěšná realizace. A současně jednání a vzájemná harmonizace s novým vlastníkem – městem Brnem v rozvoji a podpoře veletržních a mimoveletržních činností.

stavy, kongresy a konference či celofiremní eventy), ale i hledání dalšího využití pro kulturní, sportovní a společenské akce. Další potenciál je ve větším propojení s propagací města tak, aby Brno bylo jasně vnímáno jako hlavní město veletrhů. Central European Exhibition Center zdůrazňuje strategickou geografickou polohu Brna a nejlepší veletržní infrastrukturu výstaviště ve srovnáním s ostatními městy střední Evropy. Strategickým cílem bude budovat veletrhy nejen pro Česko, ale i s nadregionálním významem pro střední Evropu - jako tomu je např. u Mezinárodního strojírenského veletrhu či Techagra.

Jak vnímáš pozici BVV v současnosti a potenciál do budoucna? BVV má svoji tradici, kvalitu a renomé. Chceme být ještě blíže našim klientům, posilovat dlouhodobé vztahy na principu win-win, být vnímáni jako pružná, dravá firma, která neoddělitelně patří k Brnu, je jeho chloubou a zdejším rodinným stříbrem. Náš areál je unikátním multifunkčním prostorem, proto zde mají skvělou příležitost i nové veletrhy, které mohou vyrůst ve velké akce. Toto je primární zaměření… dalším jsou mimoveletržní akce (vý-

Kde cítíš příležitosti a na jaké obory byste se chtěli zaměřit? Chceme se zaměřit ty na obory, které jsou pro náš geogra-

8


PŘEDSTAVUJEME: DANA MARIA STAŇKOVÁ

fický prostor zajímavé a mají potenciál. Veletrh námořních technologií zde asi neuděláme :), ale v oblastech strojírenství či zemědělství jsme již nyní velmi silným hráčem.

vám žádný jiný nástroj z marketingového mixu neposkytne. Je skvělé, že od našich klientů vnímáme též velký akcent na další přínos, který zde vnímají… A tím je společenský rozměr akcí v podobě nástavby: společenských večerů, které jsou výbornou business platformou pro setkávání s ostatními vystavovateli, obchodními partnery a zákazníky, které mají možnost na tyto akce pozvat.

Musíme hledat takové příležitosti, které jsou dominantní pro trh střední a východní Evropy. Důležité je naslouchat a dobře komunikovat s našimi vystavovateli. I z menších či podpůrných akcí se může časem vyvinout něco většího a významného, jak tomu již v minulosti bylo… Síla veletrhů, i v dnešním světě IT technologií a vymožeností, má své nezastupitelné místo. Osobní setkávání, přímou interakci se zákazníky a obchodními partnery, jedinečný feedback k vystavovaným produktům a řešením, s nímž mohou dále pracovat v rámci jejich vývoje, rozsah a koncentraci potencionálních, nových, či stávajících zákazníků – to

Hodně lidí si tě pamatuje jako strhující lektorku na MBA programech. V Mladé Boleslavi jsi působila na pozici ředitelky SOU ŠKODA AUTO a.s. Zdá se, že ke vzdělávání máš celoživotně blízko. Co bys doporučila manažerům a majitelům firem, kteří na sobě chtějí systematicky pracovat a vzdělávat se?

>>

9


CHCEME BÝT JEŠTĚ BLÍŽE NAŠIM KLIENTŮM, POSILOVAT DLOUHODOBÉ VZTAHY NA PRINCIPU WIN-WIN, BÝT VNÍMÁNI JAKO PRUŽNÁ, DRAVÁ FIRMA, KTERÁ NEODDĚLITELNĚ PATŘÍ K BRNU, JE JEHO CHLOUBOU A ZDEJŠÍM RODINNÝM STŘÍBREM. —Dana Maria Staňková

10


11


PŘEDSTAVUJEME: DANA MARIA STAŇKOVÁ

Vzdělávání je jednoznačně investicí, kterou vždy zúročíme, ať již v krátkodobém či dlouhodobém horizontu a nikdo nám ji nemůže vzít. Systematickým rozvojem a vzděláváním získáváme nejen my sami, ale též naše bezprostřední okolí. Zvyšuje se kvalita, produktivita práce, naplněnost a samotná radost z našich činností, ale zároveň můžeme být i přirozeným vzorem pro naše kolegy, podřízené i rodinné příslušníky… Což ve svém důsledku je spirála, která se roztáčí směrem vzhůru a má své pozitivní dopady do mnohých oblastí. Důležité tedy je: správný zdroj motivace – nebránit se výzvám, novým oblastem a příležitostem – najít si kvalitní nástroje a poskytovatele vzdělávání – nemít klapky na očích, protože mnohdy naše inspirace a zdroje mohou být blízko, aneb slovy klasika: „Každý, s kým se v životě potkám, mě převyšuje, tak se od něj učím…“ R. W. Emerson – a… jít za svým snem a cílem.

Kromě pracovního nasazení jsi aktivní a úspěšná i na jiných polích. Vím o tobě, že jsi matkou dvou dcer, chovatelkou vzácných koček a před několika lety jsi byla i finalistkou soutěže Pretty Woman. Jaký je tvůj recept na skloubení pracovních povinností s dalšími činnostmi a koníčky a jak relaxuješ a získáváš energii? Upřímně: je to naprosto jednoduché. Prvním slovem je vášeň. Vášeň pro život a vše, co je mi v něm dáno možností realizovat, ať již v pracovní či osobní oblasti. Do všeho, co dělám, vkládám maximum své energie, nasazení, srdce a vášně v něm. Práce je pro mě koníčkem, naplněním a v kontaktu se svými kolegy a našimi klienty se většinou vždy pozitivně nabíjím… Výborným relaxem a zdrojem energie je pro mě fitness, tanec a příroda. Druhým slovem je vděk. Je nezbytné se v rámci dne vždy alespoň na chvilku za-

12


PŘEDSTAVUJEME: DANA MARIA STAŇKOVÁ

stavit, uvědomit si sílu přítomného okamžiku a prožít si vděk – za vše, čeho se nám dostává… a mohou to být i „nepodstatné“ maličkosti a umět se z nich radovat. Nesmíme zapomínat i na tak podstatné „samozřejmosti“, jako je náš život a zdraví. Třetím slovem je rodina. Čas, který mohu trávit se svými dospělými dcerami, kdy již mají svůj vlastní život, je pro mě tím nejcennějším darem. Můj recept tedy je: miluji život, svoji rodinu, jsem vděčná a šťastná…

donutily se zamyslet a některé věci přehodnotit. SAMBA je pro mě takovou velkou spřízněnou rodinou, do které se vždy těším a užívám si přítomnost ostatních členů a přílivu informací. V neposlední řadě se pro mě stala i přirozenou formou pro navazování business kontaktů a přátelství. Je úžasné, jak se pořadatelům této akce vždy podaří zajistit velice příjemnou atmosféru, za což organizátorům patří můj velký dík.

Máš na čtenáře INSPIRACE Jsme rádi, že tě pravidelně nějaký závěrečný apel? potkáváme i na akcích SAMBA. Jak se ti tyto aktivity libí „Neodpoutávej se nikdy od svých a co ti přinášejí? snů! Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít!“ M. Twain SAMBA je skvělou platformou, kde se mohou v neformálním prostředí setkávat zajímaví lidé Text: Jiří Slezák z různých oblastí. V synergii Foto: Tino Kratochvíl s tímto jsou velice pečlivě vybírána témata (a hvězdní řečníci) v rámci jednotlivých přednášek, které jsou pro mě vždy obohacující, inspirující a mnohdy mě 13


USKUTEČNILO SE: 28. SAMBA VEČER V BRNĚ

28. SAMBA VEČER V BRNĚ DRUHÝ LETOŠNÍ SAMBA VEČER V BRNĚ SE USKUTEČNIL 14. DUBNA.

14


USKUTEČNILO SE: 28. SAMBA VEČER V BRNĚ

Hostem byl prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych., významný český psychiatr a popularizátor vědy, který mj. zastával funkci prezidenta Asociace evropských psychiatrů a předsedy České lékařské akademie. Ve svém vystoupení se zaměřil na fenomény jako jsou naučená bezmocnost, syndrom vyho-

ření a aktuálních témat. Videozáznam z úvodní části večera ke shlédnutí zde (děkujeme za záznam Zdeňku Kopřivovi, MBA) Výtěžek z dobrovolných příspěvků účastníků směřoval dobročinný účel dle volby hosta večera, kterým byla Nadace AMP.

15


PŘEDSTAVUJEME

LUKÁŠ NĚMEC

GRANTIKA SE STÁVÁ POJMEM

Tebe i Grantiku zná dobře řada zejména pravidelných účastníků SAMBA akcí. Vzpomínám si na naše setkání na nezapomenutelném vystoupení Pavla Kysilky v listopadu 2014. Grantika byla/je i jedním z partnerů SAMBA a její služby využívá řada firem z našeho okolí. Zkus prosím v krátkosti pro INSPIRACI popsat, čím se zabýváte a jaké hodnoty vytváříte pro klienty.

stoupení Margarety Křížové, velké mecenášky kvalitních start-upů. Od té doby mě SAMBA večery naprosto okouzlily. Pamatuji si, že jsi tehdy hledal partnera na tuto akci. A protože Grantika a Česká spořitelna má mimo jiné vlastní program INOSTART na podporu Start –upů, byla tato akce pro nás jasná volba. Výstupem tohoto partnerství byly kontakty, které fungují dodnes. Mimochodem, v současné době se snažíme s Margaretou podporovat startNo vlastně si vzpomínám, že -upy, např. v Moravskosleznaše první setkání bylo při vy- ském kraji. 17


PŘEDSTAVUJEME: LUKÁŠ NĚMEC

Erste Grantika Advisory, a.s. je 100% dceřinou společností České spořitelny, banky, která poskytuje moderní služby zejména pro podnikatele. Naším core businessem je podpora investic prostřednictvím dotací z EU a také z České republiky a Slovenska.

5 let). Naše spolupráce s klientem končí až v okamžiku, kdy jsou všechny prostředky proplaceny.

Mimo toho dále poskytujeme poradenství pro podporu start-upů (do 3 let existence), organizujeme dnes populární elektronické aukce a zpracováváme V dnešní době je možné získat pro města strategické plány. peníze na rozvoj podnikání nejen přes bankovní domy, ale V současnosti spolupracujeme také přes dotace. Je to financo- s ČS i v oblasti smart city a muvání jako každé jiné, ale musí se sím říct, že pro obce je to vítaná umět o ně zažádat. Je to zároveň změna. Všichni dneska chtějí doplňková služba pro bankovní být moderní, jen nevědí, jak na úvěry, protože banky dnes vy- to. žadují poměrně velké zajištění. Proto je dotační pomoc velmi Jen pro zajímavost, úspěšnost vítaným nástrojem. v získávání dotací na trhu je kolem 37 %, úspěšnost Grantiky V Grantice zajišťujeme celý do- je ve výši 87 %. Je to ale vykoutační cyklus, tedy nejen získání peno tím, že nezkoušíme jen dotace, ale také nutná výbě- o dotace zažádat, ale koncentrová řízení a správu projektu rujeme se na kvalitní a smyslu(dotační management) do dob plné projekty s vysokou inovarealizace a udržitelnosti (dnes tivní hodnotou.

18


PŘEDSTAVUJEME: LUKÁŠ NĚMEC

Letošní léto bude z pohledu vašeho oboru hodně horké. Od 1. 9. se otevírají některé výzvy. Které to jsou a v čem vidíš největší aktuální příležitosti pro firmy? Je to tak, už druhý rok po sobě zřejmě nebudeme mít vánoční svátky. Ministerstva vyhlašují většinou dotační výzvy ihned po prázdninách a tak máme na podání dotací pouze podzim a zimu. Za 4 měsíce musíme podat obrovské množství žádostí o dotace. Zejména podnikatelé mají velký apetit. Osobně z toho mám radost, když vidím, kolik šikovných lidí v ČR chce investovat do své budoucnosti a chce na trhu uspět. Ale uspějí jen ti, kdo jsou připraveni. Pokud si chcete jen něco vyzkoušet, raději to nedělejte, ztratíte spoustu času a peněz. Nejvíce jsou žádané dotace na nové technologie (výrobní stroje), revitalizaci nemovitostí (výrobní

haly), výzkum a vývoj, investice do laboratoří, inovace výrobků a technologických postupů, prezentace na zahraničních veletrzích apod. Jak může v těchto záležitostech Grantika pomoci lidem a firmám (nejen) z okruhu SAMBA a jak by se k tomu měly postavit samy firmy – zejména z pohledu času? Po 10 letech praxe v oboru tvrdím, že recept je velmi jednoduchý: chci-li být úspěšný, musím na svém byznysu neustále pracovat a to, co neumím, musím nechat profesionálům. Pokud potřebujete opravit auto, také ho zavezete k dobrému mechanikovi. S dotacemi je to stejné, přijdete s návrhem projektů, specialisté z Grantiky ho posoudí a případně inovují a řeknou, jestli má projekt šanci na úspěch. Pokud ano, je nutné, aby majitel firmy určil jed-

19


PŘEDSTAVUJEME: LUKÁŠ NĚMEC

nu kontaktní osobu, která bude komunikovat s Grantikou. Často se vyplatí, aby to byl nějaký odborník s technickými dovednostmi. To ušetří obrovské množství času. Grantika zpracovává projekt, řeší studii proveditelnosti, marketingový mix, regionální dopady projektu, ekonomické dopady a financování projektu. Kromě toho zajišťuje poměrně velké množství technických, stavebních a vědeckých příloh projektu. Nikdy však klient nesmí zapomenout, že jde pouze o službu, byť na vysoké a profesionální úrovni. Jde o jeho projekt a informace od něj jsou klíčové. Nejlépe totiž zná firmu sám žadatel o dotaci. Naši devizou je pak to, že klient se stará o rozvoj svého byznysu a my mu k tomu získáme další finance. Na pozici generálního ředitele firmy působíš už 10 let,

od letošního dubna jsi i předsedou představenstva. Co to pro tebe v praxi znamená a jak se vyvíjí pozice Grantiky ve finanční skupině ČS? Když jsem do Grantiky před 10 lety přišel, opouštěl jsem zajímavou a lukrativní pozici asistenta auditora v páté největší auditorské firmě na světě. Vrhnul jsem se do světa atraktivního byznysu, který pomáhá lidem a firmám být úspěšnější a který má hmatatelné výsledky. Postupně jsem přijímal ve firmě snad všechny výzvy, které se nabízely. Díky tomu jsem si prošel celý proces získávání dotací, obchodu, managementu až do role nejvyšší. Bohužel tento proces také přináší větší nároky na odpovědnost, kvalitu práce, čas a osobnost. Top management už je nejen o znalosti firmy a oboru, ale hlavně o učení se sebe sama a každodenním sebezdokonalování.

20


PŘEDSTAVUJEME: LUKÁŠ NĚMEC

Navíc musím říct, že dneska už se na vrátnici firem jako je např. KOFOLA, KOOPERATIVA, nebo ČEZ nikdo neptá, odkud jsem. Erste Grantika Advisory z České spořitelny je prostě pojem.

Na akcích, které Grantika pořádá, mě zaujala energie, erudovanost a pozitivní přístup, které tví lidé vyzařují. Co se ti osvědčuje při budování a rozvíjení týmu spolupracovníků a jaká je tvá filosofie řízení firmy?

21


PŘEDSTAVUJEME: LUKÁŠ NĚMEC

Předně musím říct, že jsme neoddělitelnou součástí České spořitelny a to znamená, že banka sama nás podporuje v kvalitní a cool práci. Snažím se tým budovat na mladých lidech. U mnohých je to první práce po škole. Každý tým se pak snažím doplnit o seniorní pracovníky se zkušenostmi. Takovýto mix je pak radost vést. Měl jsem ze začátku obavu, aby starší kolegové neměli problémy se zapracováním. Opak se ale ukázal pravdou. Nevěřili byste, kolik produktivních lidí hledá změnu a svědčí jim práce, kde mohou prodávat své zkušenosti! Mimo to je s nimi i velká legrace. Jinak to samozřejmě klade velké komunikační nároky na mě a tým kolem mě. Ale od toho tu jsem (smích).

Když jsem přišel na vaši akci poprvé, neměl jsem zvláštní očekávání. Chtěl jsem se jen prostě něco přiučit a setkat s novými lidmi. Výsledkem ale bylo, že jsem uviděl tvůj životní elán a to, jak perfektně jsou tyto akce zabezpečeny. I mě to zase přidalo životní energie a jsem rád, že takové akce, které mimochodem mají tu nejvyšší úroveň, mohu navštěvovat. Jen pro shrnutí, Margareta Křížová, Pavel Kysilka, Táňa le Moigne, Rut Bízková atd. To je mimořádně dobrá společnost…. Vím o tobě, že se věnuješ mj. cyklistice. Jaké máš další koníčky a co ti dodává energii a radost do života?

Jakmile odjedu z práce, snažím se pracovní povinnosti hodit za Jsi pravidelným účastníkem hlavu. Jinak by se ta práce ani SAMBA večerů i fokusova- moc nedala dělat. Jezdím hodných akcí. Co se ti na akcích ně na horském kole v lese, snaSAMBA líbí a jak vnímáš po- žím se každý rok na něm zdolat tenciál této skupiny lidí? nějaké pohoří. Hraji basketbal, i 22


PŘEDSTAVUJEME: LUKÁŠ NĚMEC

když teď už jen na hobby úrovni. Mám rodinu a malé děti a to je asi nejvíc, co mě dnes nejvíc těší a posiluje.

Text: Jiří Slezák Foto: archív Lukáše Němce

Děkujeme za rozhovor

Ing. et Bc. Lukáš Němec, DiS. je předsedou představenstva firmy Erste Grantika Advisory, a.s, která je jednou z největších společností zabývající se EU poradenstvím v ČR a SR. Je absolventem VŠB-TU Ostrava, oboru Veřejná ekonomika a Slezské univerzity Opava, oboru Regionální rozvoj, vystudoval také Veřejnosprávní akademii v Brně, obor Veřejná ekonomika. Během studií absolvoval zahraniční stáže University of Limerick, regional development (Irsko) a Université de Liege, l´etudes humanites (Belgie). Pracoval ve společnosti BDO jako asistent auditora. Miluje moderní umění, týmové sporty a své horské kolo. Je ženatý, má 2 děti.

23


ROZHOVOR: LEADERSHIP A „DOBROSEROVÉ“, PETR LUDWIG

PROKRASTINACE, LEADERSHIP A KRITICKÉ MYŠLENÍ PETR LUDWIG Byl jsi hostem 15. SAMBA v Brně. Tento večer zůstal hodně lidem „pod kůží“, video z ní se stalo dokonce historicky nejsledovanějším záznamem ze SAMBA akcí. Co se ti od té doby povedlo? Na tuto akci si dobře pamatuji, patří mezi 5 % těch, kterých jsem se zúčastnil a které mě bavily nejvíc. Rád bych k vám někdy zavítal zase s novým tématem. Co se od té doby povedlo? Kniha Konec prokrastinace vyšla před 3 lety a prodeje v Čes-

ku stále neklesají, dokonce prodeje o posledních Vánocích byly lepší než ty předchozí. Zatím se prodalo 65.000 ks. V mezičase vyšla v ruštině a francouzštině, naposledy ve slovinštině. Přeložena je nově i do němčiny a angličtiny. Hodně se nám rozjela spolupráce s korporátní klientelou, zejména velké korporátní firmy po nás chtějí přednášky, workshopy. Začali jsme se hodně orientovat na téma leadershipu.

27


ROZHOVOR: LEADERSHIP A „DOBROSEROVÉ“, PETR LUDWIG

ZE SPOUSTY LIDÍ, KTEŘÍ SI MYSLÍ, ŽE DĚLAJÍ DOBRO, SE MOHOU STÁT TAKZVANÍ „DOBROSEROVÉ“, KTEŘÍ VE VÝSLEDKU ZPŮSOBÍ VÍC ZLA NEŽ DOBRA. —Petr Ludwig

28


ROZHOVOR: LEADERSHIP A „DOBROSEROVÉ“, PETR LUDWIG

Prokrastinaci máš tedy už zvládnutou. Na co se orientuješ v současnosti a do budoucnosti, je to zmíněné téma leadershipu?

tý, že se do jeho osidel nemůžeš chytit sám? Jistý si člověk nemůže být nikdy a to by měl být i základ přístupu – připustit si, že se vždycky můžeš mýlit. Hodně se to myslím týká i dnešních politiků. Osobně se snažím zpochybňovat vlastní názory, číst nové studie, které mohou ukázat, že něco, o čem jsme si třeba 10 let mysleli, že funguje, až zas tak nefunguje. Pro mě je kritické myšlení základem práce. Na tomto poli se nám podařilo několik věcí, ze kterých mám radost. Například se nám podařil dokončit první předmět na VŠE o kritickém myšlení, dopadlo to dobře a lidé jsou nadšení. Chtěli bychom kritické myšlení dál dostávat do škol a na univerzity.

Hodně aktuální téma je například smysl práce v korporacích, děláme na toto téma hodně workshopů. Souvisí to s novou generací, která se dostává do pracovního procesu. Nestačí jim benefity á la stravenky, jedním z jejich hlavních motivátorů je dělat na „hustejch“ projektech, dělat práci, která má smysl. V těchto věcech pomáháme firmám měnit jejich personální strategii a pomáháme jim nadchnout jejich současné i budoucí zaměstnance. Někdy tomu říkáme HR 2.0 – jak udělat nábor jinak, jak lidi jinak zaškolit, jak je nadchnout, motivovat – a to samozřejmě navazuje na Kritické myšlení je i lékem na již zmíněné téma leadershipu. spoustu problémů, které lidstvo dneska má. Lidé nejsou zlí, Jak bojuješ proti DKčku (Dun- ale častokrát jenom věří něčening-Kruger efekt) a jsi si jis- mu, co není pravda. Z tohoto 29


ROZHOVOR: LEADERSHIP A „DOBROSEROVÉ“, PETR LUDWIG

pohledu si třeba vojáci Islámského státu mohou myslet, že dělají dobrou věc, stejně jako Hitler si mohl myslet, že dělá dobrou věc. Ze spousty lidí, kteří si myslí, že dělají dobro, se tak mohou stát takzvaní „dobroserové“, kteří ve výsledku způsobí víc zla než dobra. Kritické myšlení je nástroj, jak zvyšovat svoji objektivitu a nedostat se do této pasti. Co ti dělá v poslední době největší radost? Radost mi dělá, že se nám postupně daří expandovat do zahraničí a také to, že jsem se rozhodl zůstat v Česku. Česko je dostatečně malá země, aby se věci tady daly měnit a případně zkušenosti z tohoto „vzorového trhu” následně efektivně přenášet do zahraničí.

Na 14. září chystáme konferenci Leadership Brno, která je pro nás stěžejní akcí v tomto roce. Připravujeme spíkry, kteří jsou z našeho pohledu inspirativní, hodnotoví a dělají věci trochu jinak. Leadership konference jsme začali vlastně organizovat i tak trochu pro sebe, chtěli jsme začít dělat akce, na které bychom sami chtěli jít. Samozřejmě kdo ještě nemá knihu, může si ji koupit. Velkou novinkou je online kurz, který obsahuje poznatky techniky z knihy ve formě krátkých 5 – 10 min lekcí. Navíc jsou v tomto kurzu zahrnuty i poznatky a nové věci z posledních tří let. Obsahuje odkazy na pracovní materiály, člověk si to může pustit znovu. Je to efektivní a pohodlná forma učení se.

Kde tě lidé mohou vidět v příštích měsících, co chystáte? 30

Text: Jiří Slezák Foto: archiv Petra Ludwiga


USKUTEČNILO SE

5. SAMBA V PRAZE, OHLASY SPÍKRŮ PÁTÝ PRAŽSKÝ VEČER SE USKUTEČNIL 26.5.2016 VE STRAHOVSKÉM KLÁŠTEŘE. TÉMATEM BYLA „VIZE BUDOUCNOSTI MANAŽERSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ“, VÝTĚŽEK SMĚŘOVAL NA LORM – SPOLEČNOST PRO HLUCHOSLEPÉ.

MGR. BARBORA STEJSKALOVÁ, MBA ZAKLADATELKA A ŘEDITELKA SPOLEČNOSTI HUMAN GARDEN S.R.O., MENTOR, KOUČ, ABSOLVENTKA MBA NA NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY (UK). Jak se Ti akce líbila? Akce mne mile překvapila vysokou účastí a především zájmem účastníků o dané téma. Oceňuji neformální styl celé akce.

32


USKUTEČNILO SE

Co sis z ní odnesla? Pro mne byly nejcennější jiné pohledy a zkušenosti dalších spíkrů a dotazy účastníků, které mi daly představu o tom, co firmy v současné době řeší a s čím se potýkají.

RADIM PAŘÍK, MSC, MBA, PH.D. VICE PRESIDENT OF BOARD OF DIRECTORS AT KAUFLAND POLSKA MARKETY SP. Z O.O. SP. K., ABSOLVENT NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY (UK). Jak se ti akce líbila?

tvoří platformu, na které se sdílí zkušenosti, názory, vize a motivace dělat o něco trošku víc, než od člověka vyžaduje pracovní smlouva. Tato skupina nadšenců si pak

Nejsem chvalopěvec, ale na tomto místě udělám výjimku. Připadá mi neuvěřitelné, že skupina lidí, kteří sdílejí stejné hodnoty, najde další lidi, kteří podobné hodnoty sdílejí také, dá je všechny dohromady a vy-

dá i práci s výběrem reprezentativních prostor, pozváním zajímavých účastníků z nejrůznějších branží a firem a vytvořením atmosféry, ve které má každý chuť se podílet na věcech, které mají smysl.

33


USKUTEČNILO SE

To, co má smysl, je i podpora která byla brutálně pravdivá organizací jako je LORM – Spo- a inspirující, spoustu motivace lečnost pro hluchoslepé. v něčem podobném ještě pokračovat a pracovat na vizi buSAMBA si zaslouží obdiv a dík. doucnosti manažerského vzděMyslím, že by (ačkoliv to mož- lávání a řízení 2.0 a také hořkost ná ještě neví) měla dostat mno- a bolest z toho, jak málo se dělá hem větší mezinárodní rozměr. pro znevýhodněné, kteří nejsou díky své hluchoslepotě ani moc Co sis z ní odnesl? vidět, ani moc slyšet. Odnesl jsem si víc, než jsem jako spíkr akci dal: potkal jsem po 10 letech své bývalé zaměstnance a kolegy, kteří tvrdili, že přišli (i) kvůli mně, což mi dodalo fakt skvělý pocit, protože je super, pokud si tě přijde poslechnout někdo i přesto, že tě už dlouho zná. Odnesl jsem si nové myšlenky od účastníků na téma řízení a vzdělávání, hezké metafory o manažerech, tlaku a destrukci, 27 inspirujících otázek, na které hledám odpovědi, asi 40 nových kontraktů na více než zajímavé kolegyně a kolegy, super souhru s Bárou,

Nejdůležitější ale je, že ti, kteří tam byli a investovali svůj čas, odešli s pocitem, že to byla investice zisková a plná inspirace.

34

Text: Redakce Foto: Archív


PŘEDSTAVUJEME

ING. MARTIN KONČOK, MBA Už šestnáctým rokem působíš ve firmě, která je celosvětově největším výrobcem strojů na vstřikování plastů. Je to obdivuhodná výdrž. Zdá se, že tě práce musí opravdu bavit…

těším se na lidi okolo, na kontakt se zákazníkem, na to, že se nám během dne něco povede.

V ENGEL jsem od roku 2000 a jsem i jedním z prvních dvou zaměstnanců, kteří byli u zrodu kaplického závodu. Kromě roku 2009, kdy nás také poznamenal propad zakázek, ENGEL v Kaplici neustále roste. Dnes je nás 740 a další rozšiřování závodu se právě realizuje. S tím jsou spojené další nové projekty, nové zkušenosti, nové znalosti, tak jako doposud. Pořád mě ráno baví vstávat do práce,

U ENGEL jsem začal jako strojní konstruktér. Byl jsem rok v Rakousku na školení v závodě na výrobu lineárních robotů a mým úkolem bylo konstruování přebíracích hlav výlisků z formy stroje.

Na kterých pozicích jsi ve firmě zatím pracoval a co se ti podařilo?

Asi po půl roce školení za mnou přišlo vedení závodu, jestli bych si s partou pěti montážníků netroufl na výrobu automatizovaných zařízení k robotům. Byla

37


PŘEDSTAVUJEME: MARTIN KONČOK

to série 90 ks tzv. „Trayserver“ zařízení na plastové díly pro Nokia telefony. Šli jsme do toho a zvládli jsme to.

pinu ENGEL. Kdybych měl hodnotit, jaké období mi kdy nejvíce dalo ohledně osobního růstu, tak je to právě posledních 6 let, kdy jsem v přímém kontaktu Vybudovali jsme si důvěru s koncovými zákazníky. u vedení v Rakousku a pokračovali jsme s výrobou dalších pro- Od července nastupuješ na duktů pro automatizaci. Za nej- novou pozici do oblasti dovětší úspěch považuji, že jsme pravníkových systémů a auv té době začali budovat i kon- tomatizace. Jaké výzvy to pro strukční oddělení v Kaplici. Ne tebe znamená a na co se nejkaždá západní mateřská spo- víc těšíš? lečnost toto dovolí a podporuje. V dnešní době máme 40 Po šesti letech v obchodu se vlastních konstruktérů včetně vracím do výroby, do oblasti, programátorů. o které dnes slyšíme denně. Robotizace a automatizace má velV létě 2008 jsem ENGEL opustil kou budoucnost napříč mnoha a vyzkoušel úplně jiný obor. Byl průmyslovými obory, a když si jsem výrobním ředitelem firmy to spojíte s ENGEL, nelze vedle zpracovávající stavební sklo. velké výzvy opomenout obrovTaké úžasná výroba, plná au- skou odpovědnost za zařízení, tomatizace, ale osobní progres která na trh dodáváte. nebyl takový jako v ENGEL, který se v létě 2010 opět ozval a já Výroba zařízení pro automatinastoupil na pozici vedoucího zaci uvnitř skupiny ENGEL funobchodu produktů mimo sku- guje na bázi zákazník – doda-

38


PŘEDSTAVUJEME: MARTIN KONČOK

vatel. Pokud nedáme termín, nevejdeme se cenou, nedáme kvalitu nebo řešení, jsme z kola venku. A to je to, na co se nejvíce těším. Musíte se stále zlepšovat: inovovat produkt, hledat nová řešení, optimalizovat náklady, vzít s sebou do toho svoje lidi, dodavatele, okolí. Chci navázat na práci kolegy Tomáše Procházky, po kterém oddělení přebírám. Odvedl se svým týmem za 8 let obrovský kus práce. Pro mé pokračování na tomto oddělení si vypůjčím motto Jirky Slezáka „zdravá bolest“. Moc se na ni těším.

Dlouhodobý úspěch ENGEL pramení z definování a udržení společných firemních hodnot. Vlastníci se na budoucnost společnosti nedívají po měsících nebo kvartálech, uvažují dlouhodobě, vedení firmy si předávají v generacích. Jsou pro nás vzorem v hospodárnosti a v zavádění inovativních výrobních a manažerských metod. My tyto vzory musíme předávat dále. Zaměstnanci, kteří se do této kultury nehodí nebo ji nesdílejí často dlouho nevydrží.

ENGEL je jednoznačně firma určující technologické trendy Zařízení od ENGEL jsme viděli vstřikování plastů s extrémi nedávno na exkurzi ve špič- ní rychlostí inovací. Používání kové robotizované firmě na nejnovějších výrobních techseveru Moravy, kde se vyvíje- nologií, velký rozsah vlastní výjí i vyrábějí hodně komplexní roby a zaměření se na řešení výrobky pro oblast automo- individuálních požadavků zátive. I zde na vás byly výbor- kazníků zvyšující jejich konkuné reference. V čem je podle renceschopnost jsou dalšími tebe důvod dlouhodobého základními kameny úspěchu úspěchu ENGEL? této rodinné firmy.

39


PŘEDSTAVUJEME: MARTIN KONČOK

Jsi pravidelným účastníkem SAMBA akcí a jedním z řádných členů spolku SAMBA. Co se ti na SAMBA líbí a co ti tyto aktivity přinášejí?

si představit, že by se v jižních Čechách začaly SAMBA aktivity systematicky rozvíjet?

Dokážu si to představit určitě, a pokud se SAMBA tímto směSAMBA je pro mě synonymem rem vydá, tak jí budu maximálpro skvělé akce, úžasné, poho- ně podporovat a rád se organidové, úspěšné lidi s neuvěřitel- začně připojím. nou pokorou, znamenité přednášející. Lidí, kteří jsou v mých Čím/jak dobíjíš baterky? očích úspěšní ve svých činnostech a aktivitách, ale na nic si Potřebnou energii nabírám různehrají. nými druhy aktivit, ale nemám zcela vyhraněnou činnost. Rád SAMBA dokáže člověka nesku- si něco přečtu, posedím s roditečně odreagovat, přepnout nou nebo partou dobrých lidí, myšlenky, nahodit se na jinou jednou dvakrát do roka vyrafrekvenci, kouknout do bu- zíme do hor a zdoláme vrchol doucnosti, přispět na dobrou kolem čtyřtisícovky, běhám věc. Jirka Slezák, David Kaprál ½ maratony i maratony. V soua spol. vytvořili úžasnou věc. časné době se připravuji na ½ ironmana. Snad to na konci V jižních Čechách, kde půso- července na závodě „triprague“ bíš i žiješ, působí celá řada přežiju :). dalších absolventů MBA a podobně naladěných progText: Jiří Slezák resivních osobností. Dokážeš Foto: archiv Martina Končoka

40


Ing. Martin Končok, MBA je vedoucím obchodního oddělení ve společnosti ENGEL strojírenská s.r.o. a od července 2016 vedoucím výrobního oddělení dopravníkových systémů a automatizace. Firma ENGEL Austria GmbH je celosvětově nejvýznamnějším výrobcem strojů na vstřikování plastů. Martin Končok je absolventem Vysoké školy finanční a správní, obor Řízení podniku a podnikové finance. MBA absolvoval na Nottingham Trent University. K jeho koníčkům patří sport, vysokohorská turistika, četba, cestování. Žije v Českých Budějovicích, je ženatý, má syna a dceru. martin.koncok@engel.at

41


ZAMĚŘENO NA DANĚ: ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB: CO V TÉTO OBLASTI PŘINESE BLÍZKÁ BUDOUCNOST? ZAMĚŘENO NA DANĚ

Okolo tzv. elektronické evidence tržeb (EET) toho bylo za poslední rok napsáno ve sdělovacích prostředcích hodně, aniž by veřejnost měla k dispozici jasnou a věcnou souhrnnou informaci.

pravidla, kterými se evidence tržeb má řídit.

O co tedy u elektronické evidenci tržeb jde?

EET je cíleno především na sníV polovině dubna tohoto žení daňových úniků v oblasti roku vyšla ve sbírce zákonů daně z příjmů fyzických a právkonečná verze zákona číslo nických osob. Centrální eviden112/2016 Sb., a tak jsou k dis- ce tržeb, které se budou buď pozici na místo dohadů jasná okamžitě, nebo jen s malým

42


ZAMĚŘENO NA DANĚ: ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

časovým zpožděním ukládat na servery Ministerstva financí, by měla vyloučit možnost manipulace nebo zatajování údajů o tržbách a tím docílit vyššího výběru daní z příjmů, a to zejména u menších podnikatelů (ať už fyzických nebo právnických osob) pracujících s platbami v hotovosti.

lé konkurence na trhu způsobené tím, že některé subjekty nezákonně snižují své náklady na daně a jiné povinné platby a tímto způsobem neoprávněné konkurují poctivým subjektům nižší cenou.

Určitě můžeme také hovořit i o tom, že majitelé firem budou mít lepší kontrolu, zda Přes veškeré negativní kono- je nepřiznanými tržbami netace lze v souvislosti s EET ho- okrádají jejich zaměstnanci. vořit i o několika pozitivních Zcela jistě tedy dojde ke snížení aspektech jejího nasazení. četnosti a závažnosti takových případů. Předně se domnívám, že při důsledném nasazení a kontro- Nová bude rovněž možnost vyle dodržování povinností všech žádat si zpětně u správce daně zúčastněných skutečně dojde údaje o zaevidovaných tržbách, ke zvýšení přiznaných tržeb což se může obzvláště hodit a tím pádem také v k vyššímu například v případě, kdy dojde výběru daní, což bude zcela jis- z vyšší moci ke ztrátě nebo znitě ku prospěchu celé společ- čení účetních knih. nosti. Zvýšená transparentnost a pro Vedlejším pozitivní efektem by orgány daňové správy jednotaké mohlo být snížení neka- dušší dostupnost údajů o pod-

43


ZAMĚŘENO NA DANĚ: ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

nikání jednotlivých subjektů (a to i v kombinaci s letos již dříve zavedenými kontrolními hlášeními DPH) by se měla projevit v lepším zacílení daňových kontrol na subjekty, u nichž je vyšší riziko daňových úniků. Očekávám, že u těch „poctivých“ firem naopak dojde ke snížení četnosti kontrol a jiných úkonů ze strany správců daně.

tak z pozice zákazníků), rozhodl jsem se pro čtenáře Inspirace připravit podrobnější článek, který shrnuje všechny nejdůležitější informace o právní úpravě EET.

Za příslovečnou třešinku na dortu pak lze považovat, že od prosince 2016 dojde k přesunu ubytovacích a stravovacích služeb (mimo podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků) z 21% sazby DPH do 15% sazby. Doufejme, že se to projeví v alespoň malém snížení cen v restauračních zařízeních…

• Jaké druhy příjmů (tržeb) bude nutné evidovat?

Obsah odkazovaného článku vám podrobněji odpoví například na následující otázky:

S ohledem na to, že se budeme v blízké budoucnosti potkávat s EET doslova na každém kroku (a to jak z pozice prodávajících,

44

• Jakým způsobem budou tržby evidované? • Jak bude probíhat kontrola dodržování povinností EET? • Jaké hrozí sankce v případě porušení těchto povinnosti? • Jaké kroky provést v přípravě na EET? • Jak bude časově probíhat zavádění povinnosti EET?


ZAMĚŘENO NA DANĚ: ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

Doporučuji věnovat několik minut pozornosti tomuto článku. Doufám, že vám přinese více klidu a jistoty při přípravě na zavádění EET ve Vaší firmě.

Pokud budete mít k otázce EET nějaké konkrétní otázky, můžete mi je zaslat na email: habarta@smdata.cz, případně mě oslovit na některé z příštích akcí SAMBA, kde se určitě budeme mít příležitost potkat a probrat nejen EET, ale i další příjemnější témata.

O autorovi Petr Habarta je revizorem spolku SAMBA. Působí jako daňový poradce v poradenské společnosti SM-DATA, a.s. Absolvoval ekonomicko-správní fakultu Masarykovy Univerzity v roce 1997. V oboru daňového poradenství a ekonomického poradenství působí od roku 1996, daňovým poradcem je od roku 1999. V rámci své praxe se zaměřuje především na oblasti: Daňové právo, Ekonomické poradenství a analýzy, Akvizice, Organizace a provádění přeměn podniků.

45


PŘEDSTAVUJEME

PATRIK HUŽVA GENERÁLNÍ ŘEDITEL SPOLEČNOSTI LABICOM S.R.O.

Po letech úspěšného působení v oblasti obchodu jsi se posunul do oblasti laboratorní techniky. Co pro tebe tato výzva znamená?

dělat svět lepší a zdravější a to se mi líbilo. Prodávat něco, co má smysl. Rovněž jsem při pohovorech měl velmi dobrý pocit z majitelů firmy a svého přímého evropského nadřízeného. V životě jsem měl štěstí pra- Tak jsme si podali ruku a dnes covat pro zajímavé a většinou jsem za to moc rád… i úspěšné firmy. Práce pro mě vždy znamenala více než jen Jak si LABICOM v současnospráce. Vždy jsem potřeboval cí- ti stojí a jaké jsou ambice do tit, že to dává smysl, že tvoříme budoucnosti? přidanou hodnotu. LABICOM s.r.o. je součásV Labicomu jsem dostal pří- tí nadnárodní skupiny ALTIležitost se zase posunout o UM GROUP se sídlem ve Švýkus dál. I „produkty a služby“, carsku, nicméně se nejedná které firma nabízí mají smysl o standardní model nadnároda v mnoha případech pomáhají ní firmy, který, jak již dnes víme,

47


v mnoha případech selhává. Jsme převážně obchodní firma, která dodává laboratorní přístroje, spotřební materiál a poradenské a servisní služby, a to zejména analytickým laboratořím v České a Slovenské republice. Našimi zákazníky jsou hlavně univerzity, akademie věd, farmacie, environmentální laboratoře, petrochemie, forenzní laboratoře, potravinářství a ko-

merční soukromé laboratoře, prakticky všichni ti, kteří potřebuji něco chemicky zanalyzovat a je jedno jestli jde o ftaláty v dětských hračkách nebo pesticidy v potravinách. Výzev je spousta, nyní například intenzivně pracujeme na vytvoření nového webu a eCommerce platformy. Jsem v LABICOMU teprve první rok a je toho ještě hodně, co je potřeba udělat. ALTIUM GROUP, koupila fir-

48


PŘEDSTAVUJEME: PATRIK HUŽVA

mu LABICOM do své „rodiny“ v roce 2014 a dala touto akvizicí dohromady dva týmy z různých společností. Největší výzva je skloubení dvou kultur. Myslím si, že se s tím potýká každá firma, která si projde akvizicí. Každý to chce dělat jako předtím, ale ono to v mnoha případech už nejde. S tím se i my nyní potýkáme.

Jsme mezinárodní firma, která si nicméně zachovává téměř absolutní identitu. Naší největší konkurenční výhodou je nezávislost na dodavateli. Vždy se snažíme přinést zákazníkovi to nejlepší řešení pro něho a netlačíme mu pouze jednu značku. Zastupujeme renomované firmy z celého světa, od Kanady, USA přes Evropu až po Čínu. Tak to máme i v ALTIUM GROUP, tedy zákazník si může u nás opravdu vybrat a najít pro sebe to nejlepší řešení. S naší sesterskou firmou v Praze, HPST, s.r.o., která se zejména zabývá instrumentací, nabízíme kompletní řešení pro analytický business.

Hlavním cílem je vybudovat zdravou, odpovědnou a úspěšnou firmu. Důležitý je trvale udržitelný rozvoj. Myslím, že máme dobře našlápnuto. Firma je na trhu již 19 let a má dobrou reputaci mezi zákazníky. Majitel nám dává maximální podporu a důvěru. V podstatě si firmu s týmem budujeme sami a to je vzácná příležitost. Vše je jen Jsi absolventem MBA prootázka času a vytrvalosti. gramu na Nottingham Trent University. Dlouhá léta jsi Co nabízíte lepšího (jaká je také působil jako lektor na vaše přidaná hodnota) oproti MBA programech. Jak zpětkonkurenci? ně hodnotíš tento typ studia

49


a v čem ti bylo největším pří- doporučil čerstvému absolvennosem? tu vysoké školy. Je potřeba mít nejdříve manažerské zkušenosZpětně dané studium a posléze ti a poté teprve uvidíte přidanou i lektorskou činnost na modulu hodnotu daného studia. Není Strategic Marketing hodnotím to titul MBA, ale znalosti, které velmi pozitivně. Manažer získá sami získáte, které vám dají sílu tzv. „eagle view“ a má mnohem tvořit. Říkám tomu „knowledge lepší přehled o celkovém fungo- is power“, síla, energie vždy vání firmy jako celku. Neméně vede k nějaké akci a akce musí významná je i funkce „networ- vést u obchodní společnosti ke kingu“ a následné příjemné konkurenční výhodě. Pokud firkonzultace a setkávaní s lidmi ma neví, proč právě jim zákaza sdílení vzájemných zkušenos- ník posílá objednávky, co je jeti. Jistě bych dané studium ne- jich konkurenční výhoda, není 50


PŘEDSTAVUJEME: PATRIK HUŽVA

to moc dobře. Na dané téma je i má celodenní přednáška na MBA programu.

něž máme rádi práci na naší okrasné zahradě. Co mi rovněž hodně vyčistí hlavu, je jízda na horském kole a v zimě sklouzJsme rádi, že tě potkáváme nutí na běžkách. i na akcích SAMBA. Jak se ti tyto aktivity líbí a co ti přiná- Máš na čtenáře INSPIRACE šejí? nějaký závěrečný apel? Akce, které jsem navštívil, mě vždy velmi mile překvapily. Vždy byly lepší, než jsem očekával a to se nestává moc často.

Myslím, že se české podnikatelské prostředí hodně zlepšilo, lidé si čím dál tím více uvědomují, že jedině poctivá cesta je ta správná.

Pro mě je největší přidanou hodnotou inspirace a nenuce- Já mám obrovský manažerský né setkávání se zajímavými lid- vzor – přírodu jako celek, kde mi. vše funguje naprosto úžasně a v absolutní rovnováze. Stačí Jsi velmi pracovně vytížený. se podívat kolem sebe a člověk Jakým způsobem relaxuješ to hned vidí, jen se to musí naa jak tzv. dobíjíš baterky? učit vnímat u umět to přeložit do srozumitelného jazyka. JedBaterky nejvíce dobíjím v pří- noho dne chci napsat knihu rodě se svými dětmi a partner- o zákonech přírody a jejich imkou. Bydlíme 600 m. n. m. u lesa plementaci do zdravé a odpoa příroda je všude kolem nás, vědné firmy. to mě neskutečně dobíjí. Rov51


PŘEDSTAVUJEME: PATRIK HUŽVA

Každý den, když jedu z práce a vjedu do lesů, řeknu si to je přesně ono, kam se chci každý den vracet. Pak se naučíš s přírodou komunikovat a ona vám toho hodně prozradí, i když mnozí „milovníci nákupních center“ mi nerozumí.

prostředí. Na závěr bych se rád se čtenáři podělil o moji základní filozofii v řízení firmy: „Ve světě v přírodě stagnace neexistuje, existuje pouze růst či pád,

tam kde je všechno v pohybu není možné stát nehybně. Firmy si musí vybrat pouze mezi dvěJe potřeba si uvědomit, že pří- ma možnostmi, chtít jít dopředu roda by si bez nás poradila, ale nebo zpátky“. Ono totiž nic mezi my bez ní ne! To je můj apel. není. Proto vždy mluvím o odpovědné firmě. Nikdy bych nemohl Text: Jiří Slezák pracovat pro firmy, které vyráFoto: Archiv Patrika Hužvy, bí cigarety, zbraně či ničí životní LABICOM s.r.o.

Mgr. Patrik Hužva, MSc, MBA je absolventem ekonomie na Newbery College a MBA a MSc programu na Nottigham Trent University. Své rozsáhlé zkušenosti z oblasti obchodu a marketingu získal v několika společnostech. Pracoval například pro nadnárodní petrochemickou společnost ExxonMobil jako Territory Manager. V poradenských společnostech IMPAC a DC VISION se zaměřením na optimalizaci výrobních nákladů pracoval jako Regional Vice President pro ČR, Slovensko a Maďarsko a specialista LEAN procesů. Od roku 2011 pracoval v pozici obchodního ředitele ve společnosti EMOS, kde vedl tým manažerů. V současné době působí na pozici generálního ředitele společnosti LABICOM s.r.o. 52


USKUTEČNILO SE

USKUTEČNILO SE

Exkurze ve Varroc Lighting Systems a SAMBeer v Ostravě Děkujeme Ing. Ivanu Kržinovi, Ph.D.MBA za přátelské přijetí a exkurzi ve Varroc Lighting Systems v Rychvaldu. Skvělé bylo i následné pokračování programu neformálním SAMBeer v Ostravě kousek od Stodolní.

54


USKUTEČNILO SE

Exkurze v ČZUB Děkujeme Jaroslavu Hruškovi, MBA za přátelské přijetí a exkurzi v České zbojovce, a.s. v Uherském Brodu.

11. kulturně-knižní klub v Cohiba Clubu Conti

3. SAMBeer v Praze

55


SVĚT ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH MILIARDÁŘŮ MIROSLAV MOTEJLEK


ROZHOVOR: SVĚT ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH MILIARDÁŘŮ, MIROSLAV MOTEJLEK

Byl jste spíkrem 7. SAMBA večera v Brně v červnu 2012, který nesl titul „Kam směřují lídři českého byznysu a kde vidí příležitosti naši miliardáři?“. Na tuto akci dodnes řada účastníků velice ráda vzpomíná. Jak byste na stejnou otázku odpověděl nyní? Asi bych odpověděl víceméně stejně, principiálně se toho moc nezměnilo. Všechno se ale časem vyvíjí a posouvá vpřed. I postoje našich miliardářů. V posledních dvou, třech letech je hodně cítit, že jejich bitevním polem se stala média, což není

veřejností vnímáno bezezbytku pozitivně. Na druhé straně můžu s radostí konstatovat, že nemálo z nich se angažuje v charitě a za mnohými jejich investicemi je už cítit i vlastenectví, což mně osobně dost těší.

Nedávno ukončený motejlek.com byl respektovaným projektem, navíc i mimořádně (na rozdíl od řady podobných) ekonomicky úspěšným. Můžete připomenout, co všechno se vám podařilo za 5 let dosáhnout?

57


ROZHOVOR: SVĚT ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH MILIARDÁŘŮ, MIROSLAV MOTEJLEK

Dnes už můžeme naštěstí definitivně říct, že motejlek.com nebyl úplně ukončený, ale sloučil se s motejlekskocdopole.com. Takže až na malou nepříjemnou pauzu na sebe navazují. Za 5 let se toho podařilo zřejmě hodně, zcela určitě se mi podařilo nabýt pro mě poměrně drahou zkušenost komu důvěřovat a komu ne. Na druhé straně tato krystalizace poměrů v naší firmě sebou přinesla i mnohá nemalá pozitiva. Ale nejvíc si cením přízně čtenářů, předplatitelů, fanoušků. Jejich důvěra a odezva, ať už pozitivní nebo negativní nás nutí jít stále dál a pracovat na sobě. Jak říká Daniel Křetínský: „Miroslav Motejlek má v rámci české komunity významných ekonomických novinářů suverénně nejlepší chápání ekonomických kategorií a z téměř každé jeho zprávy je to patrné“. Tohle se čte opravdu moc dobře :)

Co přinese nový projekt motejlekskocdopole.com a v čem se bude lišit? Přímo navazuje na motejlek. com, takže až taková změna to není. Spíš si čtenáři pochvalují lepší grafiku a hezčí úpravy, ke které bychom kvůli pohodlí asi bez impulsů posledních měsíců došli jenom stěží. Teď je to ale pouze o Petrovi a o mě. Tentokrát si dopřejeme absolutní luxus, a to ten, že majiteli budou pouze tvůrci obsahu a tak to má nejspíš být. Takhle v dvojici nás ta práce hodně baví. Obdivuji vaši paměť – máte nějaké speciální techniky jejího tréninku? Být obezřetný a moc nepít. :) Podle mých zkušeností to vypadá, že jste neustále online a k dispozici. Jak to snáší vaše rodina a jak odpočíváte? >>

58


MIROSLAV MOTEJLEK MÁ V RÁMCI ČESKÉ KOMUNITY VÝZNAMNÝCH EKONOMICKÝCH NOVINÁŘŮ SUVERÉNNĚ NEJLEPŠÍ CHÁPÁNÍ EKONOMICKÝCH KATEGORIÍ A Z TÉMĚŘ KAŽDÉ JEHO ZPRÁVY JE TO PATRNÉ —Daniel Křetínský o Miroslavu Motejlkovi


ROZHOVOR: SVĚT ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH MILIARDÁŘŮ, MIROSLAV MOTEJLEK

Dělám hodně specifický obor SAMBA je unikátní projekt, ktežurnalistiky, takže dostupnost rý nasává mnoho zajímavých je v mém vlastním zájmu. Není lidí. Takže potenciál je veliký. to nic úplně příjemného, ale snažím se to regulovat a roText: Jiří Slezák dina si na to už zvykla. Já se jí Foto: archiv Mirka Motejlka to snažím oplácet cestováním a aktivním odpočinkem. Všeho s mírou. SAMBA aktivity sledujete a máte s nimi i výše zmíněnou zkušenost. Jak je vnímáte a jaký v nich vidíte potenciál?

Mgr. Miroslav Motejlek je jedním z nejrespektovanějších ekonomických novinářů. Je známý tím, že díky svým kontaktům získává informace dříve než konkurence, věci pojmenovává přímo a píše i o tématech a skutečnostech, o kterých se sice potichu mluví, ale jiné redakce je nezveřejňují. Aktuálně startuje po velice úspěšném projektu placeného ekonomického zpravodajství motejlek.com společně s Petrem Skočdopole další projekt – motejlekskocdopole.com.

60


I V BYZMAGU SI MŮŽETE PŘEČÍST PŘÍBĚHY LIDÍ KOLEM SAMBA.

ČÍST

MEDIÁLNÍ PARTNER SAMBA.


PŘEDSTAVUJEME

ING. ZDENĚK BÍLEK, MBA MANAŽER ROKU

Abolvent MBA na Nottingham Trent University. Od roku 1994 působí ve vedení společnosti Sika, významného dodavatele pro oblast stavebnictví. V letošním roce získal titul Manažer roku pro obor výroba pro stavebnictví. Je předsedou Regionálního klubu České manažerské asociace (ČMA) a místopředsedou představenstva Svazu podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji.

62


PŘEDSTAVUJEME: ZDENĚK BÍLEK

Více než 20 let se pohybujete v oblasti stavebnictví. Jak se za tu dobu změnil tento obor a kde vidíte cesty a příležitosti do budoucna?

aktuálně přístupnou pro všechny účastníky stavebního procesu na jednom místě . To je podstata BIM – Informační model budovy.

Změna je viditelná i pro laika a to v mnoha oblastech. Každá stavba musí mít projektovou dokumentaci. Ta byla za mých začátků pouze v podobě výkresů kreslených tuší na „pauzácích“ přišpendlených na velkých „ prknech“ a následně množená kopírováním na zařízeních, která byla umístěná v zamčených místnostech, „kopírkách“ . Textová část se psala na psacím stroji, a to přes „kopírák“ podle potřeby počtu kopií. Nyní je možno dokonce procházet stavbou v rámci její počítačové vizualizace a například předem vyhodnotit kritická místa při realizaci stavebních prací v čase a prostoru. Veškerou dokumentaci včetně smluv a zápisů z jednání je možno mít

Komunikace v době, kdy jsem pracoval jako stavbyvedoucí, byla možná pouze přes pevné telefonní linky. To zvyšovalo nároky na přípravu a následně na potřebu rozhodovat s významným pocitem vlastní zodpovědnosti, nyní však máte v podstatě neustále „přítele na telefonu“. A také příkazy a pokyny pracovníkům na stavbách je možno vydávat průběžně během pracovní a dokonce i mimopracovní doby. Mechanizace a stroje jsou často již řízené dálkově a jejich výkonnost je nesrovnatelná s dobou mých začátků. O nabídce stavebních materiálů, včetně stavební chemie, není třeba se rozvádět. Je radost si nyní vybí-

63


PŘEDSTAVUJEME: ZDENĚK BÍLEK

rat z mnoha vynikajících alter- Na co kladete důraz? nativ splňujících technické parametry zadané projektem. Můj manažerský styl se dá nazvat jako „vztahový manageTyto změny hodnotím pozitiv- ment“. Jsem přesvědčen, že ně. Co se nezměnilo nebo do- podstatou úspěchu manažera konce spíše zhoršilo je kom- je vytvořit si kolem sebe proplikovanost legislativy. Na co středí (uvnitř i vně firmy), které dříve stačilo „podání ruky“ je založeno na principu důvěa formální smlouva se základní- ry a pozitivního vztahu pokud mi údaji, to je nyní složitý pro- možno mezi všemi, se kterými ces vyjednávání následovaný se manažer setkává. Ano, je to mnohdy komplikovanými ob- sice velmi obtížné, ale ne zas sáhlými smlouvami, ve kterých tak nereálné. Ve výsledku se se obtížně orientují i právníci. tak vytvoří silná vazba, která je Také se mi nelíbí jakýsi sport předpokladem k úspěšnému toho druhého co nejvíce „vy- překonávání i takových úskalí, ždímat“ a možná mu i nezapla- jako byla pro naši společnost tit včas dle dohody. Tento jev léta 2008 až 2014 obecně namůže v podstatě zastavit rozvoj zývaná ekonomickou krizí. Pro stavebních firem a u některých mne to byla mimořádná vývedl dokonce k ukončení jejich zva, v tomto období jsem spočinnosti. Jsem zastáncem zvy- lečnost Sika řídil. Podařilo se šování efektivity práce, ale čas- mi nejen společnost udržet na to jsem svědkem doslova „boje jejích pozicích, ale i rozšířit vyo přežití“. budováním výrobního závodu a regionálního (CEE) vývojovéJaký je váš přístup k řízení ho centra. To znamená, že jsme firem, váš manažerský styl? přešli od importní firmy k firmě, 64


PŘEDSTAVUJEME: ZDENĚK BÍLEK

která část produktů vyrábí i vyvíjí v České republice a také je exportuje. Tým pracovníků se v té době zdvojnásobil a nastoupil na správnou cestu k současné vysoké prosperitě, kdy společnost již řídí můj nástupce. Vaše vítězství v soutěži Manažer roku je fantastickým úspěchem. Co pro vás znamená a jak jste jej oslavil? Do této výjimečné soutěže jsem byl nominován a do finále jsem se dostal už potřetí za sebou. Mé vítězství v oboru výroba pro stavebnictví považuji za ocenění práce celé naší společnosti Sika. Vždyť při hodnotícím pohovoru jsem uváděl právě naše společné výsledky za poslední léta, a to nejen hospodářské, ale i v oblasti inovací a společenské zodpovědnosti. Jsem rád, že jsem měl možnost vybudovat a následně řídit takovou významnou společnost a jistě je pro mne úspěchem i to, že

jsem za to byl takto oceněn. Je to vrchol mé manažerské kariéry. Nyní se postupně dostávám do role mentora, kouče a rád předávám zkušenosti zejména mladé nastupující generaci. Učím je naslouchat a na druhou stranu vnímám jejich nové přístupy a přímočarost, s jakou si budují svou budoucnost. Oslavy se nekonaly, spíše se připravuji podělit o svůj příběh a jsem velmi potěšen možností ho sdělovat. V nejbližší době to bude letní kemp pro děti z dětských domovů, kde budeme s manželkou po celou dobu společně s panem profesorem Milanem Zeleným a navštíví nás další zajímavé a inspirující osobnosti. Jste aktivní ve vedení České manažerské asociace. Co ČMA svým členů nabízí a jaké akce pořádá? Tato moje činnost souvisí s tím, co jsem zmiňoval jako svoji novou roli. Vytvořil jsem si kolem

65


PŘEDSTAVUJEME: ZDENĚK BÍLEK

témata. Proto jsme se rozhodli založit tradici

panelových

diskusí pod názvem „Kam

kráčí

man-

agement?“, na které zveme významné osobnosti.

Dochá-

zí na nich k mnoha konfrontacím

růz-

ných názorů a výstupem jsou tiskové zprávy

zveřejňova-

né v mnoha mediích. Naše poslední téma bylo zaměřeno na očekávání zaměstnavatelů

od

absolventů VŠ – budoucích

manažerů

a vice versa. Ze závěrů

sebe nový tým aktivních kolegů,

konference,

se kterými společně působíme jejíž příprava byla aktivně zav rámci České manažerské aso- jištěna také studenty, vyplynuciace, a to v rámci Regionálního lo, že zaměstnavatelé nahlížejí klubu Brno. Snažíme se společ- na dnešní mladou generaci s ně nabídnout nejen našim čle- názorem, že se jí nechce příliš nům k diskusi různá současná

pracovat, nejsou ochotni slevit

66


PŘEDSTAVUJEME: ZDENĚK BÍLEK

ze svých mnohdy nereálných nároků, s čímž souvisí také to, že chtějí dělat pouze určitou práci a za její hranici nechtějí jít. Například představa, že si svou pozici v zaměstnání musí vybudovat a postupně stoupat po hierarchickém žebříčku v rámci firmy, je pro mnoho absolventů těžko přijatelná. Zde se nedá vyhnout otázce: Jsou české vysoké školy natolik kvalitní, aby připravily mladé lidi bezprostředně po absolutoriu k řízení pracovních týmů a zastávání pozic vyššího managementu? Studenti dospěli k názoru, že právě v podobě výuky na univerzitách je velký prostor pro posun kupředu. Upozorňují na to, že kdyby se na univerzitní půdě více setkávali zaměstnavatelé se studenty, a tedy i budoucími zaměstnanci, mělo by to velmi pozitivní efekt na zaměstnatelnost absolventů a naplnění očekávání obou stran. České školství se v této

věci liší od školství např. rakouského, kde na univerzitách běžně vyučují top manažeři z praxe, jak potvrdili účastníci konference z řad rakouských studentů. Nyní společně s odborníky připravujeme text prohlášení, které dáme k dispozici všem manažerům v rámci ČMA a budeme ho prosazovat za účelem dosažení změny systému vzdělávání na všech stupních. Jsme přesvědčeni, že současný stav je nedostatečný vzhledem k potřebám dlouhodobě udržitelného rozvoje našeho hospodářství a společnosti. V podstatě tato výzva ve formě konkrétního prohlášení bude navazovat na již vypracovanou Vizi 2050, která byla předložena Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj k široké diskusi.

67


PŘEDSTAVUJEME: ZDENĚK BÍLEK

Jste absolventem MBA programu na Nottingham Trent University. Jak zpětně hodnotíte toto studium a v čem Vám bylo největším přínosem? Studium jsem ukončil v roce 2008 a zcela nepochybně bylo pro mne konfrontací mých tehdejších zkušeností z různých pohledů tak, jak jsem procházel jednotlivými předměty. Moje diplomová práce se zabývala řešením struktury firem z hlediska horizontální strategie řízení procesů a musím konstatovat, že se mi mnohé podařilo uskutečnit v praxi. Také to, že jsem podstatnou část studia čerpal z anglických textů zásadně vylepšilo moje jazykové dovednosti. Ty jsem následně uplatnil nejen v diplomové práci, ale i při mých vystoupeních v rámci korporace.

Jste velmi pracovně vytížený. Jakým způsobem relaxujete a jak tzv. dobíjíte baterky? Pokud mám možnost, tak rád trávím čas s vnoučaty, která mne v poslední době úžasně inspirují. Jejich častou otázku „Proč?“ , jsem si začal pokládat i při rozhodování o těch nejzásadnějších věcech a není na ni často jednoduché odpovědět. Také golf mne utvrdil, že pokora, sebekontrola a dodržování pravidel slušného chování se dlouhodobě vždy vyplatí. Čas takto strávený, navíc ve společnosti stejně smýšlejících spoluhráčů, je pro mne ohromným uklidněním a odpočinkem. Chvil strávených s rodinou a přáteli si velmi vážím a jsem za ně vděčen. Text: Kamil Komenda Foto: archív Zdeňka Bílka

68


Česká manažerská asociace (ČMA) je dobrovolným nezávislým sdružením řídících pracovníků - manažerů. Vznikla v roce 1990 a jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů i jejich schopnosti vést pracovní týmy. Její přínos je ve snaze přispívat ke zvyšování podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení, kultury vztahů a odpovědného postoje manažerů vůči zákazníkům i společnosti.

Poslání: • • • •

Čtyři pilíře strategie:

Zvyšovat prestiž manažerské profese. Pomáhat kultivovat prostředí českého managementu. Rozvíjet manažerské způsobilosti, znalosti a dovednosti. Prohlubovat kontakty mezi manažery prostřednictvím odborných a společenských setkání.

• • • •

Inovace Konkurenceschopnost Společenská zodpovědnost Udržitelný rozvoj

Zajímá vás dění ve vašem okolí? Stavíte se zodpovědně ke své společenské roli manažera? Chcete předávat své znalosti a zároveň se učit od ostatních?

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Informace o členství v ČMA najdete na www.cma.cz.

ORGANIZAČNÍ FAKTA ČMA 2015 V roce 2015 prezidium fungovalo ve složení: Pavel Kafka, Ivo Gajdoš, Jan Mühlfeit, Jan Března, Jaromír Hájek, Olga Kupec, Stanislav Moural Podle nových stanov se nejvyšším orgánem ČMA stalo shromáždění delegátů. Je tvořeno zástupci členské základny (klubů) v poměru 1:10.


ZAMĚŘENO NA WEB: KDY A PROČ SE HODÍ MICROSITE?

KDY A PROČ SE HODÍ MICROSITE? ZAMĚŘENO NA WEB

Microsite je dle Wikipedie „názvem pro speciální malý web, fungující jako doplněk hlavní webové prezentace. Hlavní stránka microsite má zpravidla také svou doménu. Většinou jsou používány k prezentování specifického okruhu informací – ať již článků, společností nebo produktů.“

Pravidelně se setkáváme s otázkou klientů, jestli je vhodnější vytvořit microsite jako doplněk k hlavní firemní prezentaci, nebo je lepší začlenit plánovaný obsah do již existující prezentace. Na tuto otázku není jediná absolutní správná odpověď. Existuje ovšem několik vodítek, podle kterých lze snadno dojít ke správnému rozhodnutí. V jakém případě využít microsite:

70


ZAMĚŘENO NA WEB: KDY A PROČ SE HODÍ MICROSITE?

1. KRÁTKODOBÁ KAMPAŇ Microsite jsou nejčastěji využívány ke krátkodobým marketingovým kampaním k podpoře prodeje konkrétního produktu nebo služby. Typický příklad může být ze sektoru FMCG, kde existuje firemní web matky prodávající nápoje, která na trh uvádí nové pivo s ovocnou příchutí.

2. OPTIMALIZACE UMÍSTĚNÍ VE VÝSLEDCÍCH VYHLEDÁVÁNÍ NA SPECIFICKÁ KLÍČOVÁ SLOVA Zkuste si představit situaci, kdy má váš hlavní firemní web již určitou historii a díky jeho popularitě se umisťuje na dobrých pozicích ve vyhledávání. Aktuálně ale potřebujete rozšířit aktivity firmy o vzdáleně příbuzný obor, pro který také potřebujete dobré umístění ve výsledcích vyhledávání. V takovém případě je velmi obtížné optimalizovat jednu webovou stránku na dvě odlišné skupiny klíčových slov.

Vytvoří k němu unikátní kampaň podpořenou soutěží a k tomu postaví specializovaný web. Díky němu dokáže mnohem lépe zhodnotit data o návštěvnících, účinnosti jednotlivých akvizičních kanálů a také uživatele lépe seznámit s konkrétním produktem, aniž by byl rozptylován dalšími na- Microsite vám v takovém případě umožní vytvořit unikátní bídkami. obsah a oddělenou strategii optimalizace, díky které dokážete získat relevantní návštěv-

71


ZAMĚŘENO NA WEB: KDY A PROČ SE HODÍ MICROSITE?

níky, aniž byste oslabili dosaže- Výjimkou jsou některé globálné pozice na vašem primárním ní firmy, které mají natolik silwebu. nou značku, že si mohou dovolit prezentovat nabídku pro všechny segmenty zákazníků na svém primárním webu. Ty3. VELMI ODLIŠNÁ pickým příkladem jsou telefonCÍLOVÁ SKUPINA ní operátoři. Pokud prodáváte jak drobným koncovým spotřebitelům, tak i větším B2B zákazníkům, obvykle je vhodné rozdělit komunikaci pro tyto dvě cílové skupiny i na webu. Některé firmy to řeší primárním webem zaměřeným na B2C a partnerskou zónou, do které se po přihlášení dostanou jejich B2B klienti. Pokud se ovšem aktivně věnujete akvizici nových B2B klientů, je vhodnějším řešením microsite určená pouze jim, která dokáže lépe komunikovat vaše marketingové sdělení. Obě skupiny uživatelů pak najdou přesně to, co hledají a snáz získají důvěru, že vaše firma je ten pravý dodavatel právě pro ně.

Závěr Příprava kvalitní microsite vyžaduje často stejné úsilí a zdroje jako příprava primárního webu. Vždy je dobré pamatovat na to, že čím méně obsahu na webu je, tím důležitější je jeho kvalitní zpracování. Investujte tedy do copywritera pro přesvědčivé texty, fotografa pro působivé obrázky a pokud chcete opravdu ovlivnit návštěvníky, věnujte se videu. O tom si ale povíme příště.

72


ZAMĚŘENO NA WEB: KDY A PROČ SE HODÍ MICROSITE?

O autorovi Petr Gogolín, DiS., MSc. je spolumajitelem společnosti Kurzor, s.r.o., která se dlouhodobě věnuje tomu, co dělá weby úspěšnými: spokojeným návštěvníkům. Osobně se věnuje strategickým analýzám v online prostředí a podílí se na projektech testování webů. Petr je absolventem manažerského programu na Nottingham Trent University a vystudoval také zahraniční obchod. Kurzor.net vytvořila mimo řady dalších projektů i stránky www.sambacr.cz.

SAMBA SETKÁVÁNÍ A INSPIRACE

ZDE SE MŮŽETE PREZENTOVAT I VY. KONTAKTUJTE NÁS. samba@sambacr.cz


74


SAMBA PODPORUJE

KAŽDÁ POMOC HLUCHOSLEPÝM SE POČÍTÁ LORM – SPOLEČNOST PRO HLUCHOSLEPÉ Z.S.

Výtěžky z večerních akcí SAMBA směřují na dobročinné účely a LORM je první dobročinnou organizací, se kterou takto SAMBA začala spolupracovat. Na činnost LORMU jsme se zeptali jeho ředitelky paní Zimermanové. Čím se LORM zabývá? Představte si, že částečně nebo vůbec nevidíte a neslyšíte, v čem asi budete nejvíc potřebovat pomoc? Určitě vás jako první věc napadne komunikace – potřeba domluvit se s rodinou a lidmi kolem vás. Další

důležitou oblastí je prostorová orientace – potřeba orientovat se v prostoru a samostatně se pohybovat ve svém okolí. A do třetice je pro lidi bez zraku a sluchu důležitý přístup k informacím. Ve všech těchto oblastech našim hluchoslepým klientům pomáháme. Máme pět poradenských center v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě, ale nejčastěji byste naše sociální pracovníky zastihli v terénu, když veřejnou či městskou dopravou vyráží za našimi klienty doslova po celé republice, aby je většinou v mís-

75


SAMBA PODPORUJE: KAŽDÁ POMOC HLUCHOSLEPÝM SE POČÍTÁ

tě a okolí jejich bydliště doprovodili na úřady, k lékaři nebo na nákupy, když jim tlumočí nebo pomáhají např. s výběrem kompenzační pomůcky, učí je některý z komunikačních systémů jako je Lormova abeceda, Braillovo písmo, taktilní znakový jazyk apod. Také jim pomáhají s prostorovou orientací, učí je samostatně a bezpečně chodit s červenobílou holí. V relativně malém, aktuálně 10 členném týmu, pomáháme celoročně

a pravidelně kolem 150 hluchoslepým lidem z celé republiky. Co se vám v posledním roce povedlo a z čeho máte radost? Právě dopisuji výroční zprávu za loňský rok, tak se pokusím o stručnou a komplexní odpověď. Mám radost, že rok 2015 byl pro naši organizaci rokem obnovy, díky lepší finanční situaci jsme mohli v květnu přijmout personální posilu do

76


SAMBA PODPORUJE: KAŽDÁ POMOC HLUCHOSLEPÝM SE POČÍTÁ

Poradenského centra Ostrava, pořádat týdenní pobyt a opět začít vydávat časopis Doteky pro naše hluchoslepé čtenáře ve zvětšeném černotisku, Braillově písmu i jako zvukovou nahrávku v mp3 formátu. Při pohledu zpět se mi vybaví mnoho krásných a veselých setkání s našimi hluchoslepými klienty při nejrůznějších akcích, které se nám podařilo uspořádat.

třebu vymyslel komunikační systém, tzv. Lormovu abecedu. Heinrich Landesmann, známý též pod literárním pseudonymem Hieronymus Lorm, byl hluchoslepý básník, filosof a bojovný novinář pocházející z židovské rodiny z Mikulova (9. 8. 1821 – 3. 12. 1902). V patnácti letech náhle ohluchl a ná-

Málokdo ví, kdo to byl Hieronymus Lorm a co je to Lormova abeceda… Tak jako v Americe mají slavnou hluchoslepou spisovatelku Helenu Kellerovou, tak i my máme u nás významnou hluchoslepou osob­nost, Hieronyma Lorma, který byl literárně i veřejně aktivní a navíc pro svoji po-

77


SAMBA PODPORUJE: KAŽDÁ POMOC HLUCHOSLEPÝM SE POČÍTÁ

sledně se mu velmi zhoršil zrak. V roce 1882 ztratil zrak úplně. Pro vlastní potřebu sestavil dotykovou abecedu, pomocí které se dorozumíval se svou rodinou. Lormova abeceda byla veřejnosti představena až šest let po jeho smrti a následně se rozšířila po celé Evropě, dnes se používá nejen u nás, ale i v německy mluvících zemích. Jak funguje? Při Lormově abecedě „píšete“ jednotlivá písmena druhé osobě do dlaně, každé písmeno má určeno bod/tah na jednotlivých prstech nebo na dlani. Vyzkoušet si to můžete podle grafického nákresu zveřejněného na našich webových stránkách. Anebo zajděte na Neviditelnou výstavu na Novoměstské radnici v Praze, kde máme umístěný interaktivní panel s Lormovou abecedou, na kterém si vše můžete krásně natrénovat.

LORM se snaží být užitečný. Čím můžeme být užiteční LORMu my a jak? Způsobů, jak nám můžete pomoci, je nekonečně mnoho, záleží jen na možnostech, ochotě, dobré vůli a kreativitě každého z nás. Můžete nám zaslat finanční dar na účet nebo dárcovskou SMSku, podpořit nás můžete obyčejným nákupem na internetu, když se zaregistrujete na givt.cz nebo stedrynakup.cz a váš nákup provedete ve prospěch LORMu. Podporovat svoji oblíbenou „neziskovku“ lze i zábavným způsobem, např. zážitkem, sportovní výzvou nebo zorganizováním benefiční akce, uvedu jeden příklad pro inspiraci. Spolupráce se SAMBOU je živým důkazem toho, že lze spojit příjemné s užitečným, v tomto případě vzdělávání a setkávání lidí s dobrou myšlenkou. Naše spolupráce už běží pátým rokem a moc si našeho dlouhodobého vztahu vá-

78


SAMBA PODPORUJE: KAŽDÁ POMOC HLUCHOSLEPÝM SE POČÍTÁ

žím. Pracuji v LORMu od r. 1999 a už jsem si tak nějak zvykla, že práce v „neziskovce“ je pro organizaci i lidi uvnitř spojena s trvalou finanční nejistotou. Každá pomoc je pro nás důležitá, ať už nám chcete pomáhat jednorázově či dlouhodobě, v roli odborníka či dobrovolníka, individuálního dárce nebo strategického partnera, vytrval-

ce nebo „poutníka“, každá pomoc se počítá a je vítána! Kde najdeme další informace a jak vás můžeme kontaktovat? Veškeré informace o tom, co děláme, najdete na našich webových stránkách www.lorm.cz. Dalším podrobným zdrojem jsou naše výroční zprávy, které

79


SAMBA PODPORUJE: KAŽDÁ POMOC HLUCHOSLEPÝM SE POČÍTÁ

jsou na našem webu k dispo- nejčerstvější informace, přidejzici online i ke stažení, najdete te si nás na Facebooku. tam také informace o komunikačních systémech osob s hluText: Jiří Slezák choslepotou, kontakty na naše Foto: LORM poradenská centra, ucelené informace pro dárce včetně jmenovitého poděkování. A chcete-li být s námi v pravidelném a úzkém kontaktu a dostávat

80


Mgr. Petra Zimermanová je dvanáctým rokem ředitelkou organizace LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., která od r. 1991 sdružuje hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce o problematiku osob s hluchoslepotou z řad odborné i laické veřejnosti. Je absolventkou magisterského studia Občanský sektor na Fakultě humanitních studií na Univerzitě Karlově v Praze, během své dlouholeté praxe si osvojila spoustu praktických dovedností z oboru řízení neziskové organizace i hluchoslepoty. Když zrovna nepíše žádosti o granty, neřídí tým či nejezdí jako trasér na běžkách nebo tandemovém kole s hluchoslepými klienty, zaručeně někde „lítá se zrcadlovkou“. Slabost má pro východy slunce, světlo a stíny, mlhy a reflexe, červenou nit, detail i celek, rodinu a přátele, hory, Woodyho Allena, severské i jiné „divné“ filmy, tenis, divadlo, hudbu, dobré víno a jídlo, zkrátka pro vše, co je hravé, vtipné, kvalitní a smysluplné…


PŘEDSTAVUJEME

ING. MILOŠ KŘÍŽ, MBA KILI JE V ROZVOJOVÉ FÁZI

82


PŘEDSTAVUJEME: MILOŠ KŘÍŽ

Více než 15 let se pohybuješ na top-manažerských pozicích ve významných firmách. Jaký je tvůj přístup k řízení firem a tvůj manažerský styl? Na co kladeš důraz? Svůj manažerský styl vnímám jako spíše mírný a pouze přiměřeně autoritativní. Snažím se s lidmi hodně hovořit, směřovat je a získávat informace. Informace si převádím do obrázků a začínám si z nich skládat celkový obraz. Jako puzzle. V okamžiku, kdy obraz nabere kontury, je jasné, kam se vydat. A jakmile vím směr, tak mě nic nezastaví a prosadím, co je potřeba. Což samozřejmě některé překvapí a je na nich, zda-li jdou či nejdou se mnou. Ale znovu, diskutuji směr s lidmi a snažím se vybrat nejlepší cestu. Pak už jen přiřadit termíny a odpovědnosti, no a samozřejmě nezbytná kontrola. Důraz kladu na samostatnost a odpovědnost lidí.

Co se ti v Kili doposud podařilo a jaké výzvy řešíš do budoucna? Úspěchy lze kvantifikovat tržbami, které stouply ze 730 mil. Kč v roce 2010 na současnou letošní cca miliardu Kč, případně ziskem, ale i počtem zaměstnanců, který je o pouhých 10 vyšší než v roce 2010. Firmu se nám povedlo provést restrukturalizací a následně ji nasměřovat do fáze rozvoje. Etapa růstu je ale rovněž poměrně náročná, mnohdy i náročnější než restrukturalizace. Pohledávky máme i při tak razantním nárůstu tržeb o 35 mil. Kč nižší, skladové zásoby o 20 mil. Kč nižší, přičemž máme o 1500 položek na skladu více. Na druhou stranu nás v této oblasti čeká velká investice do skladování, logistiky a další rozšířování počtu položek běžně dostupných skladem, i nárůst zásob v korunách.

83


PŘEDSTAVUJEME: MILOŠ KŘÍŽ

A pak je to, co jsem popisoval výše. Máme svůj proces a ten zlepšujeme. Z celkového počtu zaměstnanců máme 60 % nových. Proto jsme vybudovali svoji vlastní Kili akademii, ve které se zaměřujeme na tři oblasti – zaškolování nově příchozích lidí do firmy, proškolování stávajích zaměstnanců a na interní audity procesů na obchodních centrech.

Nyní řešíme i akvizice a další rozvoj směrem do míst, kde zatím nepůsobíme. Co nabízíte lepšího (jaká je vaše přidaná hodnota) oproti konkurenci? Máme dobrý servis. Tím myslím především kontakt se zákazníkem. Umíme poradit a pomoci. A snažíme se udělat vše co nej-

84


PŘEDSTAVUJEME: MILOŠ KŘÍŽ

rychleji. Jako jedno z nejdůležitěch míst v Kili vidíme prodejnu či dispečink, tedy místa kontaktu se zákazníkem, kterého jsem již výše definoval. Jsi absolventem MBA programu na Nottingham Trent University. Jak zpětně hodnotíš toto studium a v čem ti bylo největším přínosem? Komplexnost a provázanost. V době, kdy jsem MBA studoval (2003 - 2005) byl program sestaven tak, že jednotlivé moduly na sebe hodně „viděly“, navazovaly na sebe. Nový modul rozšiřoval, doplňoval a navazoval na předchozí. Tedy pokud si položím otázku, co se stane když, tak odpovídám z mnoha úhlů pohledů a provázaně v jednotlivých disciplínách. Jsi pravidelným účastníkem SAMBA akcí. Jak SAMBA vnímáš a co se ti na akcích líbí?

SAMBA je fantastický projekt. Je to inspirace. Myslím, že je skvělé vědět, jaký je vývoj v jiných oborech, a kterým směrem se ubírají myšlenky pozvaných hostů. A to hostů velmi zajímavých. Zároveň se rád setkávám i s ostaními účastníky i organizátory. A znovu, informace, které získám, se snažím utřídit a provázat se svými znalostmi, informacemi a zkušeností. Většinou se je snažím využít v praxi, alespoň z části, ale také i pro svůj osobní rozvoj. Jsi velmi pracovně vytížený. Jakým způsobem relaxuješ a jak se ti daří dobíjet baterky? Tak na to jsem v minulém období moc nemyslel, až se mi to vymstilo. Pokud mám volno, snažím se být s rodinou. Od dětství sportuji, závodně jsem

85


PŘEDSTAVUJEME: MILOŠ KŘÍŽ

dělal basketbal, běhal na lyžích a běhal. Sport mi přináší největší odpočinek, speciálně běh. Pokud na něj nemám moc času, tak alespoň chodím, jezdím na běžkách i sjezdovkách, na kole. Dříve jsem i trénoval basketbal, ale na to už taky není čas.

Pak jsem taky naruživý čtenář všeho, co mi příjde do ruky. A občas jdu na koncert. Letos pěkný, v podstatě komorní, byl Brian May s Kerry Ellis ve Zlíně. Poněkud větší party byl koncert AC/DC s Axlem Rosem v Praze. Text: Jiří Slezák Foto: archiv Miloše Kříže

Ing. Miloš Kříž, MBA vystudoval MBA na Nottingham Trent University. Prošel několika firmami na pozicích v top-managementu. V současné době působí na pozici generálního ředitele společnosti Kili, s.r.o. Je pravidelným účastníkem SAMBA akcí.

86


ZAMĚŘENO NA PRÁVO: KONKURENČNÍ DOLOŽKA ANEB JAK SI OCHRÁNIT SVOJE MANAŽERY

KONKURENČNÍ DOLOŽKA ANEB JAK SI OCHRÁNIT SVOJE MANAŽERY ZAMĚŘENO NA PRÁVO

Pracovní právo je součástí každodenního života většiny lidí. Méně z nich již však zná svoje práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích a ještě menší část je dokáže správně uplatnit v praxi. Dnešní článek se proto zaměříme na jeden ze základních právních institutů, který by měl znát každý podnikatel, pokud se chce ochránit před únikem důležitých a citlivých informací a následnou výhodou konkurenčního podnikatele. Řeč je o konkurenční doložce. Co přesně znamená, jaké jsou

její náležitosti, jež by měla obsahovat, či jaké jsou její další výhody. Konkurenční doložky je nutno rozdělit do dvou druhů podle toho v jakém postavení jsou subjekty dojednávající si konkurenční doložku. podle toho rozlišujeme konkurenční doložku v pracovních vztazích a konkurenční doložku ve vztazích obchodních.

88


ZAMĚŘENO NA PRÁVO: KONKURENČNÍ DOLOŽKA ANEB JAK SI OCHRÁNIT SVOJE MANAŽERY

PRACOVNĚPRÁVNÍ KONKURENČNÍ DOLOŽKA Nejprve se podíváme na tento typ konkurenční doložky obecně. Jedná se o smluvní institut omezení výdělečné činnosti zaměstnance v průběhu a po skončení pracovního poměru, který je upraven v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v účinném znění. Smysl a účel konkurenční doložky je zejména již výše zmíněná ochrana zaměstnavatele. Tuto ochranu lze spatřovat v ochraně obchodních tajemství a dalších informací, které zaměstnanec v průběhu svého působení u zaměstnavatele získal a jejichž využití by při konkurenční činnosti mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost. Za to je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci kompenzaci. Kompenzace má podobu přiměřeného

peněžitého vyrovnání za každý měsíc plnění závazku, avšak nejméně ve výši poloviny průměrného měsíčního výdělku. Dále je důležité pamatovat také na dobu, na kterou může konkurenční doložka být sjednána. Touto dobou je období 1 roku (samozřejmě je možné dojednat i lhůtu kratší). Po tuto dobu se tedy zaměstnanec zavazuje, že se zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, a zaměstnavatel mu za to poskytne peněžité vyrovnání. Konkurenční doložka musí být sjednána písemně, může být sjednána jak v pracovní nebo jiné smlouvě, tak i v samostatném smluvním typu. Nyní si představme následující situaci: zaměstnavatel sjednal se zaměstnancem konkurenční doložku, platí mu za to přiměřenou peněžní kompenzaci, ale

89


ZAMĚŘENO NA PRÁVO: KONKURENČNÍ DOLOŽKA ANEB JAK SI OCHRÁNIT SVOJE MANAŽERY

zaměstnanec po pár měsících své závazky poruší a nechá se zaměstnat u konkurenčního zaměstnavatele. V tento moment přichází na řadu smluvní pokuta. Ačkoliv se nejedná o obligatorní náležitost, která musí být u doložky sjednána, nebývá na tuto pasáž v praxi zapomínáno. Pro správné nastavení její výše je třeba vycházet z každého případu individuálně dle např. délky závazku, poměru obou stran atd. Výše tedy nesmí být přehnaná, avšak na druhou stranu nedoporučujeme ji stanovovat příliš nízkou. Je vhodné, aby tato pokuta fungovala jako demotivátor jak pro bývalé zaměstnance, kteří by mohli uvažovat o porušení doložky, tak i pro budoucí zaměstnavatele, kteří by byli ochotni za schopného zaměstnance danou sumu uhradit. Zaplacením takto sjednané smluvní pokuty závazek zaniká.

Zánik konkurenční doložky je dalším bodem, který si zde zmíníme. Jako sjednání konkurenční doložky, tak i odstoupení a výpověď musí být v písemné formě. Zaměstnavatel smí od konkurenční doložky odstoupit pouze v době trvání pracovního poměru. Zaměstnanec může dát výpověď, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po uplynutí jeho splatnosti. Konkurenční doložka není uzavírána s každým zaměstnancem. Týká se většinou zaměstnanců, kteří se seznamují se stěžejními poznatky, jako jsou např. klíčová data, kontakty či know-how. Jde tedy často o zaměstnance, kteří tvoří management a podílejí se na zásadních rozhodnutích zaměstnavatele.

90


ZAMĚŘENO NA PRÁVO: KONKURENČNÍ DOLOŽKA ANEB JAK SI OCHRÁNIT SVOJE MANAŽERY

povolených 5 let. Je tedy důležité určit také okamžik, od kterého začíná domluvená lhůta běžet. Např. u smluv o výkonu funkce bude takovým okamžiTýká se veškerých obchodních kem nejčastěji ukončení výkovztahů, pro které zákon nesta- nu funkce příslušeného člena noví speciální úpravu (zejména orgánu. konkurenční doložku u obchodního zastoupení). Její úprava se Co se týče stanovení kompennachází v zákoně č. 89/2012 zace, v tomto případě ji zákon Sb., nový občanský zákoník, jako povinnou náležitost nestav účinném znění. Je velmi důle- novuje a je na dohodě stran, zda žité i zde dbát na všechny nále- si ji ujednají či nikoliv. Ačkoliv žitosti, které jsou nezbytné pro se toto může zdát jako smluvvznik platné konkurenční do- ní volnost, je více než žádoucí ložky. Jedná se o určení území, kompenzaci zahrnout. Je zde na kterém se zakazuje konku- nutné pamatovat na požadavek renční činnosti, okruh činností, vyváženosti práv a povinností na které tento zákaz dopadá, stran, který pokud není splněn, a v neposlední řadě okruh je možné konkurenční doložku, osob, kterých se tento zákaz omezující jednu stranu více než týká. Také u toho typu doložky druhou, soudně napadnout je stanovena maximální doba, a případně i poté zrušit. na kterou může být ujednána. Tato doba činí 5 let. V případě Výše popsané typy konkurenčujednání doby delší nebo na ních doložek byly uplatňovány dobu neurčitou, platí právní fik- po zániku pracovního vztace, že doložka byla sjednána na

OBCHODNĚPRÁVNÍ KONKURENČNÍ DOLOŽKA

91


ZAMĚŘENO NA PRÁVO: KONKURENČNÍ DOLOŽKA ANEB JAK SI OCHRÁNIT SVOJE MANAŽERY

hu. Nyní se však podíváme na tzv. zákaz konkurence, který působí již při samotném trvání pracovního vztahu.

ZÁKAZ KONKURENCE DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Pokud vystupujete jako podnikatelův zástupce při provozu obchodního závodu, nesmíte bez souhlasu podnikatele činit nic, co spadá do oboru obchodního závodu. Toto se vztahuje na konkurenční těžení ze svého působení u zastoupeného. Jestliže se tak stane, podnikatel se může domáhat, abyste se jako jeho zástupce takového jednání zdržel.

prohlášeno za učiněné na podnikatelův účet. Jednalo by se také o převod práv a povinností z obchodu, alespoň pokud jde o ekonomické důsledky. Co se týče jednání na účet cizí, zde se podnikatel může domáhat, aby mu bylo postoupeno právo na odměnu nebo aby byla vydána odměna již poskytnutá. Odměnou by zde měla být cena snížená o vynaložené náklady zástupce. Je důležité dát pozor na lhůty, dokdy tato práva mohou být uplatněna. Jedná se o lhůtu 3 měsíců ode dne, kdy se podnikatel o jednání dozvěděl, nejpozději však 1 rok ode dne, kdy k jednání došlo.

Rozlišujeme dvě jednání, a to na vlastní a na cizí účet. Pokud zástupce jedná na účet vlastní, podnikatel se může domáhat, aby zástupcovo jednání bylo

92

Namísto nároků zmíněných výše, podnikatel může požadovat náhradu škody, ale jen tehdy, pokud zástupce měl a mohl vědět, že svou činností podnikatele poškozuje. Jestliže


ZAMĚŘENO NA PRÁVO: KONKURENČNÍ DOLOŽKA ANEB JAK SI OCHRÁNIT SVOJE MANAŽERY

to měl a mohl vědět také ten, v jehož prospěch podnikatelův zástupce nedovoleně jednal, je povinen k náhradě škody také on.

ZÁKAZ KONKURENCE VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Úprava zákazu konkurence ve společnosti s ručením omezeným je obsažena zejména v zákoně č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v účinném znění, který mezi zakázaná jednání řadí následující tři situace, které bez svolení všech společníků jednatel ani členové dozorčí rady nesmí provádět: -

-

být členem jiného statutárního orgánu jiné PO s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání, nebo osobou v obdobném postavení (pokud se nejedná o koncern),

-

účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.

Tato pravidla nelze zúžit ani rozhodnutím valné hromady, ani změnou společenské smlouvy. Naopak zpřísnění je možné, a to změnou společenské smlouvy. Další omezení může společenská smlouva podnikání v předmětu určit jen se souhlasem všech činnosti nebo podnikání společníků. společnosti, či zprostředkovávání obchodů společ- Ovšem změní se situace, pokud nosti pro jiného, dají všichni společníci souhlas 93


ZAMĚŘENO NA PRÁVO: KONKURENČNÍ DOLOŽKA ANEB JAK SI OCHRÁNIT SVOJE MANAŽERY

k vyloučení tohoto zákazu konkurence pro konkrétního jednatele? Ano, zákon toto výslovně dovoluje. Pokud však kterýkoli ze společníků vysloví svůj nesouhlas s touto konkurenční činností do 1 měsíce ode dne, kdy byl na ni jednatelem upozorněn, vyloučení jednatele z této povinnosti nenastane a bude muset dodržovat všechna pravidla zákazu konkurence. Ve společenské smlouvě je dále možno stanovit, v jakém rozsahu se zákaz konkurence vztahuje také na společníky. K tomu to je zapotřebí opět souhlasu všech společníků. Zákaz konkurence vymezený zákonem o obchodních korporacích nelze ani společenskou smlouvou, ani rozhodnutím valné hromady rozšířit na jiné osoby.

to zákaz konkurence porušen? Jednak lze vymáhat vydání prospěchu, převedení práv, domáhat se náhrady újmy, ale jsou také možné trestněprávní důsledky – dopuštění se trestného činu zneužití informací a postavení v obchodním styku. Lhůty pro uplatnění těchto nároků jsou stejné jako již výše zmíněné, a to 3 měsíce jako subjektivní lhůta, nejpozději však 1 rok jako lhůta objektivní.

ZÁKAZ KONKURENCE V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Zákaz konkurence u akciových společností je velmi podobný jako u společností s ručením omezeným. Stejné zakázané činností platí pro členy představenstva a i zde je možná výjimka ze zákonného zákazu Jakých nároků se můžete dokonkurence. Člen představenmáhat v případě, že bude tenstva musí prvně upozornit or-

94


ZAMĚŘENO NA PRÁVO: KONKURENČNÍ DOLOŽKA ANEB JAK SI OCHRÁNIT SVOJE MANAŽERY

gán oprávněný k jeho volbě (valná hromada společnosti nebo dozorčí rada společnosti s ohledem na volbu působnosti založenou ve stanovách), anebo při zakládání společnosti zakladatele společnosti na existenci činnosti, která naplňuje znaky zakázaného konkurenčního jednání, a tento orgán nebo zakladatel společnosti s tím do 1 měsíce nevysloví nesouhlas.

Doufáme, že výše uvedené Vám bude při Vašem podnikání k užitku a situace zde popsané využijete.

O autorovi JUDr. Richard Gürlich, Ph.D. je advokátem a partnerem advokátní kanceláře Gürlich & Co., stabilně působící na českém trhu již od roku 2003. Richard a jeho tým poskytují právní služby v širokém spektru právní praxe, Richard sám se specializuje především na občanské právo, obchodní právo a právo nemovitostí a softwaru. gurlich@akrg.cz

95


SAMBA je otevřená a nezávislá platforma, která vytváří příjemné prostředí pro neformální setkávání. Vznikla v roce 2010 z původně nepravidelných setkání skupiny absolventů britského programu Master of Business Administration. Tak vznikla i zkratka SAMBA – Spolek Absolventů MBA. Od roku 2013 působíme také na Slovensku.

Připravujeme:

30. SAMBA VEČER V BRNĚ 29. 9. 2016 Bližší informace budou zveřejněny na www.sambacr.cz a na facebooku.

Chcete být vidět? Chcete, aby se o Vás vědělo a psalo? Můžete se stát partnerem akce. Pro více informací o partnerství nám napiště na e-mail slezak@sambacr.cz.

V případě zájmu o účast na připravovaných akcích nebo o pravidelné zasílání informací se prosím zaregistrujte na mailing-list nebo se připojte k fanouškům na facebooku. Základní hodnoty jsou popsány zde. Pro účast na akcích SAMBA platí tato pravidla účasti.

Profile for SAMBA

INSPIRACE 02/2016  

INSPIRACE - čtvrtletní magazín spolku SAMBA

INSPIRACE 02/2016  

INSPIRACE - čtvrtletní magazín spolku SAMBA

Advertisement