Page 1

Samar patang  

aatank ke khauf se kyun simtti ja rhi hai prampra