Page 1

Vi fångar dagen och planerar den tillsammans med dig som besöker oss!

UTSIKTEN Utsikten drivs av Diakonistiftelsen Samariterhemmet Adress: Kungsängstorg 2 753 19 Uppsala Telefon: 018-56 40 56

Daglig verksamhet för funktionshindrade. Särskilt för yngre personer med minnessvårigheter.


Daglig verksamhet Utsikten Utsikten ger möjlighet till personlig utveckling, gemenskap och delaktighet i samhället. Anpassad efter den enskildes behov bedrivs den i en nyöppnad lokal på Kungsängstorg 2, kallad Utsikten. Verksamheten vill skapa framtidstro och utsikter om att ens liv kan vara meningsfullt och utvecklande även om man lever med funktionshinder, dessutom har lokalen en underbar utsikt överUppsala.

På programmet:  Aktiviteter utifrån     

gästens/brukarens önskemål Musik, litteratur Fysiska aktiviteter Utflykter Gemenskap Trevlig samvaro runt måltider

Öppettider:

Utsikten är till för personer med olika funktionshinder i åldrarna från 18 - 65 år, men Samariterhemmet har en särskild kompetens och erfarenhet av funktionshinder relaterade till minnessvårigheter.

Måndag till fredag kl 9.00–16.00

Utsiktens mål är:

Vi som arbetar på utsikten är:

 Att skapa trygghet och säkerhet hos den enskilda personen samt att ge stöd och stimulans till aktivitet.  Att genom aktivitet bevara fysiska förmågor  Att skapa meningsfulla dagar i en varm och öppen gemenskap  Att ge anhöriga avlastning, stöd och uppmuntran

För deltagare i verksamheten krävs biståndsbeslut.

Christina Jalstrand Undersköterska 018-56 40 56 Anna-Pia Mikkonen Undersköterska 018-56 40 56 Bodil Gustafsson Verksamhetschef 018-56 40 59

Utsikten  

Utsikten - Ebbagården - Samariterhemmet