Page 1

Número 2 Dipòsit legal: PM 85-2017


Uep! Com anam Sa Marina? Número 2 Editorial Aquest any la revista

ment del món i saber

mentre no hi participin

ens

cercar

ens donin idees per seguir

nous

ha

proporcionat coneixements,

la

informació

adequada pel que ne-

-la millorant.

Tercer trimestre Curs 16-17

entre els quals desta-

cessitam...

cam l'autonomia i la

A més, els alumnes per-

responsabilitat. Respec-

En

cebem que de cada ve-

te a l'any passat i ha

revista ens ha proporcio-

gada aprenem més i

hagut diferents millores,

nat nous aprenentatges i

millor i tot ens pareix

com per exemple: ser

tots els alumnes de l'esco-

més interessant. Tam-

més conscients del que

la desitjam seguir-la fent

bé, amb el temps, ens

feim i per què, també

ja que aquesta experièn-

ho passam més bé a les

hem pogut millorar el

cia fa que cadascú de

sessions de la revista

treball en equip i apren-

nosaltres pugui aportar el

escolar perquè anam

dre de les diferents per-

seu esforç per aprendre

avançant. Seria molt bo

sones de les nostres

del món i comunicar-ho

que tota l'escola pogués

respectives classes, mi-

als demés.

passar per l'experiència

llorar el nostre coneixe-

de fer la revista i que

Portada: Sofia Torres Villaroel (6è)

definitiva,

Uep! Com anam Sa Marina? Número 2

aquesta

Redactors: 6è Els amet-

Sumari: Sa Marina

3

Llucmajor/Illes Balears

7

Espanya

10

Internacional

13

Reportatge

15

Cartes al director

17

Passatemps

19

El millor regal

20

llers


Uep! Com anam Sa Marina? Número 2

Pàgina 3 Sa Marina

NOTÍCIES XIMBOMBADA I DIMONIOTS A L’ESCOLA Els nostres padrins i els dimonis de Sineu vénen a celebrar Sant Dia 17 de gener del 2017 a l’escola vàrem celebrar Sant Antoni. Enguany, a primera hora, ens reunirem tots al gimnàs on ens esperaven els ximbombers. Eren un parell de padrins i padrines dels nins i nines de l’escola, que amb ximbombes cantaren les glosses de Sant Antoni. Nosaltres, els nins i les nines, amb la mestra de música i els mestres havíem preparat unes glosses per cantar. Quan vàrem estar asseguts al gimnàs començaren els padrins a tocar les ximbombes i a cantar. Després va cantar l’alumnat, i, per aca-

bar, varen cantar els alumnes de sisè que havien preparat unes glosses fetes seves en grups cooperatius. Fins i tot hi va haver algun nin que en va cantar alguna totsol i també es va animar na Coloma, la mestra d’infantil. Vàrem haver d’anar al gimnàs perquè feia mal temps, plovia i feia com a neveta. Va estar molt bé, encara que al gimnàs tot ressona molt. Després hi va haver berenada de pa amb sobrassada i botifarró. A les porxades, els mestres varen col·locar taules on hi havia palanganes de pa i palanganes amb llonganissa i botifarrons. Cada un de nosaltres anava a la seva taula i agafava el que volia. En menjàrem fins que vàrem voler. A les 12:30h arribaren els DIMONIS de Sineu. Tots anàvem amb les màscares

UNA GRAN NEVADA A “SA MARINA DE LLUCMAJOR” Dia 17 de gener de 2017, abans que els dimonis venguessin a l’escola, va començar a fer una gran nevada. Estàvem jugant al pati amb un bon fred. Primer no sabíem què era, però quan vérem que era neu ens vàrem emocionar i començàrem a cridar. Vàrem jugar i córrer mentre nevava i després d’una estona, quan va començar a caure més fort, les mestres varen dir que anàssim a baix del porxo. Ens ho vàrem passar molt bé, encara que la neu no va quallar. Els dimonis vengueren al gimnàs a jugar amb nosaltres. Va ser un dia molt especial! Redactors: Laura, Silvia, Claudia, Paula

que havíem fet. Els dimonis no feien gens de por, perquè només duien una granera per pegar al cul dels infants, regalaven polseres i volgueren jugar amb nosaltres. Els nins que no volgueren veure’ls, ni perseguir-los, es quedaren a l'entrada i els que volgueren jugar amb els dimonis, ho feren al pati i al gimnàs. Va ser molt divertit! Redactors: Catalina, Violeta, Lucía Palma, Sergio i J. Luis.

DIADA ESPORTIVA SOLIDÀRIA A SA MARINA DE LLUCMAJOR Visca l’esport i la solidaritat! Dia 12 d’abril, a l’escola de Sa Marina de Llucmajor varen fer una diada esportiva. Estava preparada pels mestres d’educació física, per la tutora de 6è, els nins, les nines de 6è i la Comissió de Solidaritat. L’alumnat de sisè va preparar diferents estacions on cada grup era l’encarregat d’explicar i vetllar pel bon funcionament de l’activitat. Va ser una experiència molt divertida. Hi havia estacions de tot tipus, emprant els materials de l’escola: tant d’educació física com bancs, rodes,… Hi havia un poc de tot: salt d’obstacles, córrer, equilibri damunt barra, punteria, coordinació … Va ser un dia molt feliç per a tots perquè, a més de gaudir molt fent aquest circuit, vàrem contribuir amb un euro solidari (totalment voluntari) per ajudar al poble agermanat de Las Sabanas de Nicaragua. Desitjam que aquesta diada es torni a repetir. Redactors: Lorena, Maria, Álvaro i Germán


Pàgina 4

Uep! Com anam Sa Marina? Número 2

NOTÍCIES

Sa Marina

VISITA SORPRESA AMB REGAL DE PART DEL CEIP JAIME III DE LLUCMAJOR

Dia de la Pau Avui, trenta-u de gener, celebram el dia de la Pau i entre tots hem parlat del que significa aquesta diada. Després, ho hem escrit a diferents papers de colors i la directora ens ha duit una cinta per poder escriure-hi textos i penjar-los a les barreres de l’entrada de l’escola. També, ens ha dit que rebríem una visita molt especial, per la qual cosa dos alumnes de cada nivell havíem de baixar a l’entrada de l’escola on trobaríem una sorpresa. Vaja si ha estat un sorpresa!!! Ens hem trobat amb dos nins i nines de cada nivell de l’escola de Jaume III acompanyats d’alguns professors que ens duien una pancarta gegant plena de coloms petits desitjant la pau al món. L’hem rebuda amb entusiasme i l’hem penjada al vidre de l’entrada

perquè tots ho poguessin veure. Els estam molt agraïts! Redactors: Tomeu, Rubén, Alma I Meriem

PRACTICANTS A L’ESCOLA Algunes aules han tingut practicants que estudien per ser futurs mestres Durant el tercer trimestre, hem tengut amb na Coloma. practicants que han format part de la A la classe de 1r B hi ha estat na Jéssica nostra comunitat escolar repartits a i la seva tutora ha estat n’Encarna. Na diferents classes. Jéssica ens ha fet un regal molt especial:

quan acaben les pràctiques. Per ser professor es necessita cursar el grau de mestre/a i tenen moltes assignatures en les que han d’estudiar, fer tre-

balls i fer les pràctiques. La practicant de la classe de Les gavi- un mapa de Mallorca penjat al passadís Hem disfrutat molt de la seva estada nes (la de 3 anys) ha estat na Lena. del primer pis. Ella també és professora de gimnàstica A la classe dels pins (la de 3r A ), amb amb nosaltres. Sort!! rítmica.

na Vicky, hi ha estat en Jaume. En Jau- Redactors: Violeta, Catalina, Sergio, A la classe de Les copinyes (la de 4 me és el preparador dels cavallets coto- Lucia Palma i J. Luís anys A) hi ha realitzat les pràctiques ners a Llucmajor. na Sita i els seu mestre tutor ha estat Per saber una mica més dels practicants en Joan. Ella és una enamorada dels hem parlat amb na Sita que ens ha connins, li encanta estar amb els infants. tat que els practicants varen començar A la classe de Les estrelles (la de 5 dia 15 de febrer i que estaran amb anys A) na Maite ha fet les pràctiques nosaltres fins dia 31 de maig, que és

L'ARRIBADA DE LA REINA CARNESTOLTES A SA MARINA DE LLUCMAJOR Divendres, dia 17 de febrer, vàrem rebre una carta de la Reina Carnestoltes per davall la porta de la classe donant unes ordres a seguir. El dilluns tots els nins, les nines i el professoratde l'escola havíem de dur una cosa al cap (capells, perruques, cascs, ocells, turbants, gorres, cabells pintats)... El dimarts, havíem de dur un calcetí de cada color per damunt els calçons. El dimecres duguérem una part o tota la roba girada davant-darrere...

Finalment, el dijous vàrem arribar daurades. tots disfressats del que volguérem. Tothom desfilà per damunt la passarel·la N'hi havia de cowboys i girls, zoom- acompanyats de música. bis, "pijas", ninges, de hippies, de roLa reina Carnestoltes va arribar i després queres, de monstre de les galetes, de ens posàrem a ballar i jugar. "raperos", vampirs, pirates, "mimos", policies, marietes, Batmans, capitans Va ser molt divertit! Amèrica, moters, wonder-woman, Redactors: la classe de 4tB ladybug, walking-death, de troglodita, Hulk, spiderman ... A les 12:30h, després de berenar, varen preparar una passarel·la al pati amb una estora vermella i estrelles


Uep! Com anam Sa Marina? Número 2

Pàgina 5 Sa Marina.

NOTÍCIES

VISITA DE LA BIÒLOGA GRÀCIA SALAS BAS Na Gràcia va venir a l’escola perquè a la classe de 4t estudiam els conti-

va sobtar un tipus de nenúfar molt especial,

nents, els països, els monuments

que podia mesurar fins

més importants del món i els animals endèmics de cada continent.

a 3 m i podia aguantar

La mestra tutora, na Maria Bel, li va demanar a sa tieta de n’Enric, que és biòloga, a veure si ens podia ajudar a conèixer aspectes relacionats amb el tema. Va arribar el dia i tots estàvem entusiasmats. Va venir acompanyada de la seva germana, la mare de n’Enric. Ella ens va mostrar un

40 kg de pes. ens va parlar dels jacarés que són uns cocodrils propis de l'Amazones. Una de les seves característiques és que de vespre li brillen els ulls.

gues gegants que hi habiten i que Vérem un caramull de fotografies els botos són els dofins roses més molt xules tan de Sudamèrica com de grans del món.

tes fotos d’Amèrica del Sud i de les Illes Galápagos.

les Illes Galápagos. Ens va explicar Va ser molt interessant. No aturàque en Darwin va ser un científic que rem de demanar-li coses i vàrem estava molt interessat sobre l’origen quedar bocabadats de moltes curiode les espècies i que va ser a les Ga- sitats que ens va contar.

També, ens va mostrar la flora de l'Amazònia i animals curiosos. Ens

Redactors: Jaume, Aina, Samuel i rares i que feia molts d’anys que Noelia existien. Vérem fotos de les tortu-

power-point i va posar vídeos i mol-

lápagos on va trobar moltes espècies

HAN FET MILLORES AL PATI DE PRIMÀRIA DE SA MARINA S’han duit pedres al pati d’infantil per fer una torre Dia 14 d'abril va venir a SA MARINA un camió carregat de pedres. En

Hi ha una zona al pati de jardí amb una biblioteca mòbil, unes taules de

Davall la porxada s’han fet unes pissarres per poder escriure i pintar

Colau, el porter, va haver d’obrir les

pícnic, bancs i una zona d’ombra.

de molts colors.

barreres grosses del pati perquè pogués entrar. Anava carregat de pe-

A una zona de la pared que dóna al pati de l’alumnat d’in-

dres. Les va dur al pati d’infantil per

fantil, han posat un rocòdrom que serveix per anar escalant i

poder fer una torre. Els alumnes estaven amb la boca oberta i molt con-

fer equilibri de la dreta cap a

tents.

l’esquerra.

Durant el mes de maig hi ha hagut

La zona mediterrània, on hi ha la biblio-mòbil, és un lloc per

molts canvis al pati de primària. Sembla que tenim un pati nou.

llegir on no es pot menjar, ni

Els practicants, na Jéssica i en Jaume, amb la direcció de l’escola han duit a terme un projecte de millora al pati de primària. Els nins i les nines de l’escola i el professorat hem fet una feinada! Hem pintat bancs, hem fet un enreixat de teles per a les zones d’ombra… Ara hi tenim moltes coses noves:

jugar, ni cridar. Tenim un horari per poder A les rodes ara també hi ha una zona d’ombra que està feta amb

anar a les diferents zones segons els nivells i així podem fer coses dife-

trossos de roba que dugué l’alumnat

rents cada dia de la setmana.

de l’escola. També hi ha bancs de fusta pintats de colors per poder

Ens agrada els nou pati.

seure tranquils, poder berenar i xerrar.

Redactors: Catalina, Aina, Germán, Silvia i Claudia


Página 6 Sa Marina.

Uep! Com anam Sa Marina? Número 2

NOTÍCIES

ELS ALUMNES DE 5 ANYS, SEGON I QUART HAN ANAT DE COLÒNIES Aquest darrer trimestre alguns grups han anat de colònies. Els de 5 anys anaren a la Colònia de Sant Pere, els de 2n al Burotell i els de 4t al Puig de Sant Miquel. Nosaltres, els nins i nines de quart, anàvem acompanyats per mestres i tutors. Varen ser super divertides! Ens ho passarem tan bé que ens haguéssim quedat un parell de dies més. Aquí teniu algunes fotos que mostren que ens ho passàrem d’allò més bé. Redactors: Aina, Maria i Catalina

CELEBRAM LA SETMANA DE LA DANSA A SA MARINA El dia 26 d’abril és el Dia Internacional de la Dansa i la nostra companys dansant!! mestra de música va organitzar unes exhibicions sobre dife- Al vidre de l’entrada de l’escola hi ha un mural ple rents tipus de dansa que fan alguns alumnes de l’escola. de fotos com a record. Vàrem veure ball de bot, gimnàstica esportiva femenina i mas- Redactors: Lorena, Lucia Rose, Maria i Catalina. culina, ball de saló, gimnàstica artística, hip-hop, claqué… Cada matí durant la setmana de les 8:55h a les 9:10h, ens trobàrem pares, mares, padrins i padrines, mestres, nins i nines, per gaudir d’una petita mostra de cada una de les danses que practiquen alguns alumnes de la nostra escola. Algunes han estat al gimnàs i altres al pati de primària del centre. Ha estat fantàstic!! Hem disfrutat molt de veure els nostres


Página 7

Uep! Com anam Sa Marina? Número 2

Llucmajor/Illes Balears

NOTÍCIES

IRIDESCÈNCIA A CEIP SA MARINA DE LLUCMAJOR Dijous 8 de juny de 2017 va aparèixer un fenòmen natural extraordinari, per damunt de l’escola de CEIP Sa

de la iridescència. Durant el

Marina de Llucmajor. El que va aparèixer era una IRI-

cinquè havien entrevistat a en

DESCÈNCIA, que és un fenomen òptic caracteritzat per

Joan Barceló, l’home del temps

la propietat de certes superfícies en les quals el to de la

d’IB3. Va ser per això que va-

llum varia d’acord amb l’angle des del qual s’observa la

ren tenir la idea d’enviar-li una

superfície, com les taques d’oli, les bombolles de sabó i les ales d’una papallona. La iridescència és causada per

imatge de la iridescència perquè la publicàs a l ’informatiu

múltiples reflexions de la llum a múltiples superfícies

del vespre. Quan li va enviar

semitransparents.

les imatges, la cap d’estudis, li

Aquest fet el varen veure a les 15:30 els nins i nines de menjador juntament amb les monitores, la cap d’estudis i la directora. En el moment en què

mes de febrer, els alumnes de

va demanar què era aquest fenomen i li va dir que era una IRIDESCÈNCIA, i que ho explicaria a l’informatiu del temps a IB3.

observaven un dron que enregistrava el

El dijous 8 de juny a les 21:35h a IB3 varen mostrar les

pati de l’escola. Els qui eren al pati va-

nostres imatges a l’informatiu del vespre, amb el nom

ren poder veure la iridescència al cel i

de ‘’Alumnes de 5è CEIP Sa Marina’’. Va ser un fet ben

varen fer algunes fotografies.

gratificant.

En una de les fotografies es veuen els colors vermell, verd, blau, groc i blanc

Redactors: Xisca, Bàrbara, Sara, Hugo, David L. i Gerard

TROBEN UN VAIXELL DE L´ANTIGA ROMA, QUE VA NAUFRAGAR A LES AIGÜES DE CABRERA FA 1.800 ANYS La mediterrània illa de Cabrera se situa al sud de l’illa de Mallorca. Durant l’antiguitat va ser visitada per

decideixen enfonsar-lo. Per una altra banda, també

algunes de les quatre civilitzacions mediterrànies com

descampats. Actualment, no hi ha una normativa clara

fenicis, cartaginesos, bizantins i romans. De fet, segons

sobre el protocol a seguir en cas d'abandonament de vai-

diuen les llegendes de Cabrera, el general cartaginès

xells, raó per la qual, presumiblement, s'ha creat un pe-

Aníbal va néixer en una de les illes que l’envolten.

tit cementiri al fons del mar de la Costa Brava.

Ara, segons informacions publicades pel diari “El País”, un equip d`arqueòlegs ha descobert, a 70 metres de

També s’han trobat vaixells enfonsats a la resta del

profunditat, un vaixell de l’antiga Roma que va naufra-

bia (Juan Manuel Santos) va comunicar aquesta notícia:

gar a prop de les costes de Cabrera, fa uns 1.800 anys.

“Hem trobat el Galió San José!”. Aquest vaixell espanyol

El vaixell es troba enterrat davall centenars d’àmfores

va ser enfonsat el 1708 pels anglesos i amb ell s’enf-

i va ser explorat i fotografiat per bussos professionals a

onsaren els seus 600 tripulants i un carregament d’or i

l’octubre de l’any 2016. Els seus descobridors han pre-

plata que alguns diuen que tenia un valor d’11 milions

sentat la troballa a Palma de Mallorca, afirmant que es

de monedes i un preu de mercat de més de 5.000 milions de dòlars.

tracta

del

vaixell

enfonsat

millor

conservat

de

l`arxipèlag balear i un dels pocs que existeixen intactes en tot el mediterrani occidental.

s'han trobat uns 150 vaixells abandonats a diferents

món, per exemple, dia 5/12/2016 el president de Colòm-

En el passat es varen enfonsar molts de vaixells, gràcies a aquestes embarcacions sabem més coses sobre el pas-

Són molts els vaixells que hi ha enfonsats a la Mar Mediterrània, per exemple, a la Costa Brava, hi ha un

sat. Esperem que se segueixin trobant vaixells enfonsats

petit cementiri de fins a sis vaixells. Es tracta d'embar-

sat i les coses antigues.

cacions modernes que han acabat el seu cicle de vida i

Redactors: Sara, Ivan, Paula Piqueras i David

que, com que els seus propietaris no saben què fer-ne,

perquè nosaltres poguem seguir aprenent sobre el pas-


Página 8

Uep! Com anam Sa Marina? Número 2

NOTÍCIES

Illes Balears

PROBLEMAS PROVOCADOS POR LA LLUVIA EN LAS ISLAS BALEARES Durante este invierno ha habido

Los bomberos tuvieron que eva-

se

inundaron

inundaciones que han causado

cuar algunas personas, también

y los conducto-

problemas en la agricultura y en

comunicaron que recogerían el

res de estas localidades corrían pe-

desplazamientos para llegar a di-

agua de las calles inundadas.

ligro de accidente.

ferentes lugares como

colegios,

Hubo árboles caídos, como uno que se cayó en la carretera de

Todo volvió a la normalidad con la

oficinas, comercios… Los días en que llovió abundantemente fueron

Porto Colom. En la calle Camilo

el lunes 19 de diciembre de 2016 y

José Cela de Palma cayó un mu-

el 19 de enero de 2017.

ro y se inundaron muchas calles.

Las inundaciones más fuertes fue-

Los caminos de Montuïri, Algai-

calles y las paredes.

ron en Campos, Porreres, Manacor

da, Sineu, Lloret, Vilafranca , Felanitx, Porreres y Sant Joan

Redactores:

y en algunas calles de Llucmajor.

ayuda de los bomberos que entre otras muchas labores quitaron los árboles caídos. Además, la tierra absorbió el agua y se arreglaron las Aina

Marta,

Hugo,

Álex Roig y Paula Alé.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Los ciudadanos deciden cómo gastar el dinero recaudado por el ayuntamiento El presupuesto participativo es una herramienta de democracia

quitectónicas en los núcleos urba-

El Ayuntamiento de Algaida destina una

nos de Formentera, tal y como se

partida de 108.212 euros del presupuesto

deliberativa o de la democracia

destacó en el Consell de Entidades.

municipal de 2016 a diferentes proyectos

directa que permite a los ciudada-

Aparte de Formentera hay otros

que han sido elegidos por los vecinos y

nos incidir o tomar decisiones refe-

pueblos que también hacen presu-

rentes a los presupuestos públicos,

puestos participativos:

participativo que se ha hecho en los últi-

El Ayuntamiento de Calvià ha finalizado el presupuesto máximo

Informa que la mayoría de los proyectos

tanto a nivel estatal como a nivel autonómico o local.

vecinas del municipio, dentro del proceso mos meses. son mejoras en materia educativa.

En Formentera, según han informado desde la institución insular,

de este año que es de 350.000 euros.

en la última sesión informativa,

hay 3 que alcanzan el máximo de

las asociaciones de la isla conocie-

30.000 euros que se podían propo-

ron los proyectos derivados de los

ner por proyecto y que solicitan la

presupuestos

de

rehabilitación de determinados

2016, creándose las bases para

puntos como el merendero de Son

empezar a elaborar los de este año.

Ferrer, la instalación de máqui-

En la reunión, el conseller de Hacienda, Bartomeu Escandell,

nas para hacer ejercicio en el

el CEIP Pare B. Pou.

Passeig Calvià, o el acondiciona-

En el último mes, el ayuntamiento de

detalló el presupuesto de 2017 que

miento de un aparcamiento para

Llucmajor ha informado que destinará,

asciende a 23.815.000 euros.

el recinto ferial

en el año 2017, 150.000€ a presupues-

Por segundo año, el Consell de En-

tos participativos que se repatirán en-

tidades será el encargado de deci-

Los ciudadanos de Sóller serán convocados a una votación para elegir

dir a qué se destina el 10 por cien-

el orden de prioridad de un paque-

peramos que estos presupuestos bene-

to del presupuesto de inversión,

te

ficien a los niños y las niñas de Lluc-

que este año aumenta a 325.000

fórmula el municipio estrena los

euros, es decir, 75.000 euros más en comparación con el año pasado.

presupuestos

Asimismo, suprimirá barreras ar-

con una partida de 50.000 euros.

participativos

Entre las propuestas presentadas

de

inversiones. Con esta participativos

que

para 2017 el municipio los dotará

Así, se actuará en el tejado del comedor escolar, se aumentará el espacio de sombra en el patio de la guardería infantil, se instalará suelo aislante en la guardería municipal, se acondicionará el huerto de la guardería infantil y se instalarán aparcamientos para bicicletas en

tre Llucmajor, S’Arenal y Badies. Es-

major. Redactores: Gerard, Aina Marta, Mohamed, Cati, Nil


Uep! Com anam Sa Marina? Número 2

Página 9 Illes Balears

NOTÍCIES

EL OCHO DE LA CATEDRAL DE PALMA La Catedral de Palma tiene el mayor rosetón del mundo gótico, está situado sobre el altar central en la cabecera y no a

cristal de la fachada principal y

por dentro, pero, en cambio, des

justo debajo, otro de ilusión que es

de dentro, no se disfruta del mis-

el reflejo del otro rosetón Los dos

mo efecto.

rosetones forman la figura de un

Vemos, pues, que la catedral no

los pies como es habitual. Tiene

número ocho. De ahí su nombre.

un diámetro de 13,8 m y unos

bién por les efectos de luz que

100 m2. En él, apreciamos los

Los días en que el ocho hace su aparición,la Catedral de Palma

mejores juegos de luces del sol

ésta se llena de gente para apre-

les.

en el interior de la fachada

ciar su mágico espectáculo.

principal.

Además del fenómeno del ocho,

El reflejo del rosetón produce

cada año, en diciembre, podemos

un efecto de luz especial que se

disfrutar de otro curioso efecto de

aprecia dos veces al año, a me-

luces y colores en la catedral: el

dianos de noviembre (11 del 11

Solsticio de invierno que sucede el

día de San Martín) y a princi-

21 de diciembre, el día más corto

pios de febrero (2 del 2 día de

del año.

la Candelaria). Este fenómeno

Esto pasa cuando uno de los rose-

se conoce con el nombre de

tones se coloca uno dentro del otro

“ocho”.

y se crea un efecto de luz especial.

Los días indicados, si no hay

Este fenómeno se puede apreciar

nubosidad, antes de las ocho de

mucho mejor des de fuera de la

la mañana los rayos del sol pe-

catedral de Palma en el museo del

netran por el rosetón y se refle-

Baluart, que no está muy lejos y

jan en la pared de enfrente di-

parece que la Catedral se incendia

luce sólo por su belleza sin tamproducen sus rosetones y vitraRedactors: Ainara, Genís, Lucia Belén i Toni.

bujando dos rosetones, uno de

LA XYLELLA FASTIDIOSA La xylella fastidiosa és un bacteri fitopatògen que causa d’anys importants a escala mundial, tant a cultius com econòmicament. Es diu fastidiosa perquè els científics no la poden estudiar massa bé. La Xylella fastidiosa és originària del nord de Califòrnia (Amèrica) on es va descobrir a finals del segle XIX. A Europa es va detectar per primera vegada el 2013 al sud d'Itàlia (a la regió de Pulla). Ha afectat a diversos cultius com la vinya, els cítrics, l’olivera, l’ametller, el cirerer, el melicotoner i les plantes ornamentals. Hi ha arbres, com l’alzina, als quals no els fa efecte. Ja s’han confirmat 71 casos a Mallorca i Eivissa, la qual cosa indica que la plaga està avançant i s’està estenent per tota l’illa a velocitat vertiginosa. El Govern Balear ha posat en vigor, després de la seva publicació en el BOIB, el protocol de mesures de contenció respecte a la 'Xylella fastidiosa', que prohibeix de forma cautelar, la sortida des de Balears dels vegetals per la plantació, excepte les llavors recollides en la “decisió d’execució (UE) 2015/789”, durant un any. Redactors: Carlos, Pau Miquel, Júlia i Anita


Página 10

Uep! Com anam Sa Marina? Número 2

NOTÍCIES

Espanya

CAMBIOS CLIMÁTICOS EN ESPAÑA Un mes de enero muy frío y lluvioso en toda la Península Ibérica carreteras, autopistas…

Agua: El agua se contamina con los producLos estudios sobre climatología han tos que se utilizan para la higiene personal, determinado una serie de causas los detergentes que se usan para limpiar la que provocan el cambio climático y ropa, los productos químicos que se utilizan el calentamiento global: - las emisiones de gases de efecto

como abono y con otras sustancias que se originan en los procesos industriales y que

son vertidos en ríos, lagos, mares y océainvernadero de origen humano nos. El mes de enero de 2017 ha sido están ya cambiando los patrones de muy frío en la mayor parte del terriprecipitaciones en el planeta. Las Suelo: El suelo se contamina con la acumutorio peninsular y en Baleares, precipitaciones han aumentado en lación de basura que procede de las activimientras que el archipiélago de Camuchas partes del hemisferio Norte dades humanas. narias mostró unas características y disminuido en las regiones subtro- Es por eso, que los entendidos en el tema muy variables de unas zonas a picales y tropicales. dicen que los seres humanos deberíamos ser otras, resultando en conjunto, normás responsables y comportarnos de una mal. Las precipitaciones han sido - los seres humanos influenciamos manera mucho más respetuosa con el medio muy superiores a los valores norma- en el clima y en las temperaturas al ambiente, ya que el planeta Tierra es nuesles, sobre todo en la vertiente Medi- quemar combustibles fósiles, talar tro hogar y sólo nos daremos cuenta de la terránea desde Gerona hasta el nor- las selvas tropicales y explotar ganado. Las enormes cantidades de importancia de preservarlo y cuidarlo cuante de Murcia y Baleares. gases así producidos se añaden a los do ya no haya solución. Es muy triste que Las lluvias han ido acompañadas de que se liberan de forma natural en no seamos conscientes del peligro que todos fuertes vientos, ocasionando granla atmosfera, aumentando el efecto estamos corriendo. des destrozos en el litoral Mediinvernadero y el calentamiento glo- Estas son algunas normas de comportaterráneo, muchas inundaciones y bal. miento a seguir según los ecologistas: recitodo ello ha ocasionado grandes Otras de las causas, según los clar los residuos, ahorrar energía, ahorrar pérdidas económicas. agua y respetar la naturaleza. científicos es la contaminación del: Muchos lugares tuvieron que ser Su lema es: ¡Nosotros nos comprometemos a desalojados a causa de las fuertes Aire: Los automóviles, calefacciones cuidar el planeta, todos vosotros también lo lluvias. Los servicios de emergencia y fábricas expulsan gases contamitenéis que demostrar! ayudaron en numerosas ocasiones a nantes que se acumulan en el aire. la población civil, desalojando casas,

Redactores: Adrián, Emma, Xavi, Lila i Jaume R.

PREMIS GOYA 2017. UNA NIT MÀGICA AMB EL CINEMA El passat 4 de febrer, a Madrid, a l’Hotel Marriot Millor Pel·lícula: Tarde de para la ira Auditorium, s’ha celebrat la 31ª edició dels premis Millor Direcció: Juan Antonio Bayona. Un mostruo viene a verme Goya. La gala va començar a les 22:00 i va tenir una Millor Direcció Novell: Raúl Arévalo. Tarde para la ira duració de més de 3 hores. `”Tarde para la ira” se n’ ha duit el Goya a la millor pel·lícula, mentre que Millor Guió Original: David Pulido i Raúl Arévalo. Tarde para la J.A. Bayona amb “Un Monstruo viene a verme”, ha ira estat el guanyador del premi a la millor direcció.

Millor Guió Adaptat: Alberto Rodríguez i Rafael Cobos. El homEl Goya al millor actor l’ha rebut Roberto Álamo per bre de las mil caras la pel·lícula “Que Dios nos perdone” mentre que Millor actor protagonista: Roberto Alamo. Que Dios nos perdone! n’Emma Suárez ha aconseguit ser la guanyadora a la categoria femenina del Goya a la millor actriu. Un moment molt especial de la Gala va ser el premi

Millor actriu protagonista: Emma Suárez. Julieta Millor actor de Repartiment: Manolo Solo. Tarde para la ira

honorífic a tota una carrera a l’actriu Ana Belén.

Millor Actriu de repartiment: Emma Suarez. La próxima piel

Redactors: Bàrbara, Xisca, Manu i Bernat.

Millor actor revelació: Carlos Santos. El hombre de las mil caras


Uep! Com anam Sa Marina? Número 2

Página 11 Espanya

NOTÍCIES

EL CONSELL DE SEGURETAT NUCLEAR DEIXA EN MANS DEL GOVERN LA REAPERTURA DE LA CENTRAL NUCLEAR DE GAROÑA El ministeri d’energia s’ha reunit amb partits polítics, comunitats, ecologistes i empreses per tal de decidir la reobertura de la central nuclear

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha decidit que la fonts d’energia renovables que són les que no es gasten Central Nuclear de Garoña (Burgos), encara pot funcionar perquè es produeixen constantment. Les fonts d’energia durant uns anys més, per la qual cosa es donarà la llicència renovables més importants són: el Sol, el vent, l’aigua, per tornar a posar-la en funcionament. La Central Nuclear la calor interna de la Terra i la biomassa. Tots sabem de Burgos, va ser aturada l’any 2012 a causa de la seva an- que l’ús d’energia és necessària dins la nostra societat, però utilitzam massa els combustibles fòssils que perju-

tiguitat, amb uns reactors molts antics i desgastats.

diquen el medi ambient i ajuden a augmentar l’efecte El Consell de Seguretat va proposar a l’empresa elèctrica hivernacle. una sèrie de condicions per tal d’assegurar el seu funcionament, sense perills. Això, es va demanar, sobretot, després El moviment ecologista Greenpeace diu que l’ésser hude l’accident de la Central Nuclear de Fukushima, ja que mà s’hauria de conscienciar sobre la necessitat de fer un aquesta central nuclear tenia el mateix model de reactor ús racional de l’energia, i, augmentar la utilització de les abans de la seva posada en funcionament. Per això, es va fonts d’energia renovables perquè l’abús de l'ús de l’energia origina alguns problemes: esgotament dels remillorar. El fet de què s’hagi donat la llicència a aquesta central nuclear ha propiciat que altres centrals puguin seguir funcio-

cursos, pluja àcida, residus radioactius i escalfament global.

nant més enllà dels 40 anys. L’energia nuclear és un tipus La intenció de Greenpeace és defensar i protegir el medi d’energia que pot ser molt perillosa si ocorren accidents. Els ambient i un dels seus principals objectius es deixar l’ús éssers humans ens hauríem de plantejar utilitzar menys de l’energia nuclear donat que les deixalles radioactives fonts d’energia no renovables ja que són recursos naturals son molt perilloses i la contaminació que generen tenen limitats que es van esgotant: combustibles fòssils (carbó, una duració de més de 25.000 anys. gas natural i petroli), i, de cada vegada més, utilitzar les Redactors: John, Teo, Eduard i Lorena.

UN “YOUTUBER” HUMILIA A UN VAGABUND Un youtuber dona a un indigent una galeta farcida de pasta dental Un youtuber, de nom RESET GAMER, ha fet una acció molt poc ètica amb una persona amb unes necessitats es-

ha gent que es deixa influenciar per altres persones, i realitzen accions que poden fer sentir malament als altres, menyspreant-

sencials de supervivència. Va farcir galetes amb pasta de

los, o rebutjant-los. Aquesta acció, en concret, hagués pogut

dental i les hi va donar per menjar.

ocasionar a la persona que en va menjar : convulsions, diarrea,

Fins i tot, va gravar un vídeo mostrant d’una manera irònica aquesta “broma”, presumint del que havia fet. Al vídeo s’escolten molt bé les seves paraules amb un to sarcàstic dient: “Me he pasado un poco con la pasta de dientes pero mira el lado positivo: ESO LE AYUDARÁ A LIMPIARSE LOS DIENTES.”

dificultats per respirar, salivació, ritme cardíac lent, shok, tremolors, vòmits i debilitat per respirar. Els professionals que estudien l’ètica a les xarxes socials manifesten que malauradament es fan aquestes (bromes), cada vegada més sovint, amb persones que necessiten ajuda i el més greu és que les persones que les fan presumeixen d’haver-ho fet i ho pengen a les xarxes socials. Molta gent ho mira i es diverteix amb aquestes coses que atemptem contra la integritat i els

Aquest youtuber ho va fer acceptant un repte d’un altre youtuber i amb la intenció que fos molt visualitzat a les

drets fonamentals de les persones humanes. Tothom es mereix respecte i ningú ha de ser sotmès a injustes accions. Aquest

xarxes socials. Tots sabem que en ocasions hi ha vídeos

tipus de bromes no s’haurien de dur a terme perquè sobrepas-

que es tornen virals, i aquest n’ha estat un. Les persones haurien de ser conscients del que duen a terme i accions

sen els límits dels drets de les persones i si alguna cosa caracteritza els éssers humans es el saber en tot moment el que està

com aquesta fan pensar que les lleis no haurien de perme-

bé i el que està malament i, per tant, son responsables de les

tre el poder penjar aquests vídeos a Internet i que les persones que ho facin siguin multades i castigades.

seves accions. Hi ha una dita que diu: “No facis a un altre allò que no t’agradaria que et fessin a tu”.

S’han fet estudis que demostren que de cada vegada més hi

Redactors: Miquel, Alex, Layla i Ada.


Página 12

Uep! Com anam Sa Marina? Número 2

NOTÍCIES

Espanya

NATURALISTA ESPAÑOLA PROTEGE A LOS ELEFANTES DE MALASIA Alicia Solano vive en Gerik una pequeña población en el norte de Malasia Desgraciadamente, en Malasia todavía existe la caza ilegal de animales, al igual que la destrucción de hábitats, ya que se han talado bosques y selvas para hacer plantaciones para obtener caucho y aceite de palma. Este

día muchos animales están en peli- a todo un ecosistema. gro de extinción. Actualmente hay muchas organizaEsta problemática de la selva de ciones internacionales para estableMalasia es común en muchos otros cer criterios ambientales para conlugares del mundo porque son ame- servar la biodiversidad y ayudar a nazados tanto animales como plan- los países a conservar la naturaleza.

invadido otros lugares para sobrevivir.

tas debido a la influencia negativa Todos estos organismos actúan como del hombre sobre el medio ambien- mediadores entre políticos, poblaciote. Son ejemplos de esta situación la nes locales, científicos y grupos acti-

Alicia Solano, es una naturalista que intenta proteger a los animales salva-

contaminación del aire, del agua y vistas que promueven la conservadel suelo, al igual que la deforesta- ción.

último hecho hace que muchos animales, al perder su espacio vital, hayan

jes de los seres humanos, sobre todo a los elefantes ya que al destruir los bosques y selvas, (deforestación), los elefantes y otros animales salvajes pierden su hábitat y tienen que desplazarse a otras zonas para alimentarse. Desde siempre, los humanos han invadido zonas de animales salvajes, matando animales para comerciar con sus pieles, marfil… y, por eso, hoy en INTERNACIONAL

ción (desaparición de bosques) y todos sabemos que la tala de árboles de una manera descontrolada, el peligro de los incendios forestales o la muerte de los árboles debido a la

En la imagen vemos la evolución y destrucción de la

isla de Borcontaminación darán como conseneo ( Malacuencia la desertización de muchos sia). Las sellugares de la Tierra. vas están desapareciendo muy rápiEstos graves efectos de las personas damente debido a la tala de árboles. en el medio ambiente desembocan Todo ello conlleva la desaparición. en la extinción y desaparición de Redactors: Giada, Esther, David, seres vivos y todos sabemos que la Jaume, Oliver. desaparición de una especie afecta

PREMIOS ÓSCAR ``LA LA LAND´´ ``La la land´´gana el premio del sindicato de productores pero no gana el Óscar a la mejor película Óscar: Premio cinematográfico que concede anualmente la academia estadounidense de artes y ciencias cinematográficas a películas, actores, directores y técnicos. El nombre de los premios Óscars surgió porque la actriz, Bette Lavios, recibió el nombre de su marido Harmon Óscar Nelson. La estatuilla, Óscar, que se da a los premiados mide poco más de 34cm y es la protagonista de una gala donde Jimy Kimmel es el encargado de los premios Óscar que se celebran, en Hollywood, concretamente en el teatro Dolby (Dolby theatre), para conocer la excelencia de los profesionales en la industria cinematográfica, incluyendo actores y escritores. se celebran en Hollywood en el teatro dolby (dolby theatre), el 26 de febrero del 2017 a las 17:30. NOMINACIONES PELÍCULA LA, LA, LAND: Las nominaciones, aparte de La la land han sido: Moonlight, La llegada, Lion, Hasta el último hombre, Manchester siempre al mar, Figuras ocultas... Al final La la land no ganó el Óscar a la mejor película, la cual trata de una chica que sueña con ser actriz y un chico que sueña con tener su propio club de jazz. Su amor se pondrá a prueba cuando el éxito toca a la puerta; sinó que ganó ''Moonlight'' Redactors: El Taj Mahal


Página 13

Uep! Com anam Sa Marina? Número 2

Internacional

NOTÍCIES

UN NOU PRESIDENT DELS ESTATS UNITS Arribada de Donald Trump a la Casa Blanca El 45è president dels Estats Units,

milions de dòlars.

del seu caràcter i de les coses

Donald Trump, nascut el 14 de juny

Tots els presidents que han entrat

que ha fet envers la població,

de 1946 a Jamaica, ha tengut 3 filles i

a la Casa Blanca han estat militars

un fill. Guanyà les eleccions dia 9 de

o polítics, menys en Donald Trump,

novembre de 2016 amb 289 vots con-

que és empresari, multimilionari,

tra na Hillary Clinton amb 218 vots.

presentador,...

Es diu que va guanyar les eleccions a Washington gràcies a uns “hackers” russos.

Cada dia surten notícies noves d'en Donald Trump i cap d'elles sembla que és bona. El seu caràcter, la se-

Ha participat en varis reality shows i

va falta de respecte cap a les dife-

és un dels homes més rics dels Estats

rents cultures, races,... no ajuden

Units ja que té més de 10.000 milions

amb la seva popularitat. La gent,

de dòlars i enguany ha declarat 362

de cada vegada, s'empenedeix més

com per exemple que vol construir un mur per tenir a Mèxic més contolat sobre el tema de la immigració. Cal dir que tampoc es du bé amb els mitjants de comunicació, periodistes... Redactors: La Piràmide

de

Kheops

PODEMOS CON LOS HACKERS Los hackers invaden nuestra

lo cual ha puesto en jaque el funcionamiento de las

Los hackers son aquellas personas expertas en alguna rama tecnológica, a menudo informática, que se dedica a

co The New York Times.

intervenir y/o realizar alteraciones técnicas con buenas o

los hackers suelen atacar cuando menos se espera que

malas intenciones sobre un producto o dispositivo. A esta

esto ocurra, tanto en los aparatos electrónicos como

manera de actuar se le denomina “ciberataque”. En con-

cuando se está en el coche o en los lavabos públicos.

clusión, son muchos los casos de hackers conocidos como

Otro ejemplo es que los hackers hackean las tarjetas

los blancos, grises y negros, que se denominan así desde que se aprobó un término acuñado a mediados del año 2014 por un hacker de la comunidad Underground, quién definió como “sobre el sombrero” a todos los profesionales de las artes del hacking. En un corto escrito, explica como a través del tiempo deben comprender y aprender todas las formas existentes de jaqueo. SOMBREROS BLANCOS: Buscan, descubren e investigan agujeros de seguridad en el software. Cuando descu-

páginas web de muchas grandes empresas, entre las que se encuentran Twitter, Spotify, Ebay o el periódiNaturalmente, también hay que tener en cuenta que

bancarias de la siguiente forma: hay una persona que distrae, una víctima y un ejecutor. Quien distrae, desvía la atención a la víctima y el ejecutor cambia la tarjeta bancaria por otra tarjeta “falsa”. Los hackers actúan de esta manera con el propósito de tener dinero, para ser superiores y para suplantar la identidad de la persona para su propio beneficio. CONFERENCIA BLACK HAT HACKER

bren una vulnerabilidad la notifican a las empresas o la

El año 2017 secumple la vigésima convocatoria de la

hacen pública, para que así el agujero pueda ser parchea-

conferencia experta en hackers, denominada Negro

do. Son contratados por compañías de ciberseguridad y

hat U.S.A. que arranca con 4 días (julio 22-25) de en-

especialistas en antivirus.

tretenimiento técnico, seguido de la conferencia prin-

GRISES: Transitan entre los dos, no son tan malos ni tan buenos. NEGROS: Buscan los fallos de seguridad de software y los aprovechan en su beneficio. Actualmente, llegan a pedir recompensas a las empresas para que puedan recuperar sus archivos robados. Un ejemplo es que una de las empresas afectadas es la empresa Dyn que ha sufrido varios ciberataques seguidos,

cipal de 2 días (julio 26-27). Ambas ofrecen sesiones de información, arsenal, salón de negocios, y mucho más. La conferencia hablará sobre el sombrero negro, uno de los tres tipos de sombreros de los hackers que son,

obviamente, el principal evento de seguridad de la información del mundo proporcionando a los asistentes las últimas innovaciones en investigación, desarrollo y tendencias. Redactors: La barrera de Itaipu.


Página 14

Uep! Com anam Sa Marina? Número 2

NOTÍCIES

Internacional

CASOS DE DESAPAREGUTS ARREL DEL MÓN Al món són nombrosos els casos de persones desaparegudes per diferents Naufrag: Persona que la seva embarcació s'ha enfonsat o destruït. En el món, hi ha hagut diferents casos de persones desaparegudes que les han trobades anys o temps després que desapareixessin i no solen trobar-

cinc anys, des de març de 2012 fins a

car la vida

febrer de 2016. Desaparegué a Cana-

endintsant

dà i el varen trobar a l'Amazònia,

-se

caminant, descalç i sense lloc per

endins.

descansar. El seu objectiu era conèi-

Salvador

xer la Biblioteca nacional de Buenos Aires a Argentina.

mar

Al va re nja

les allà mateix on varen desaparèixer. Algunes desapareixen de manera ines- A la pel·lícula del Nàufrag, Chuck perada, sorprenent, sense causa apa- Noland, un executiu es veu apartat

és un home que va desaparèixer a

rent i sense ser vistes per ningú. Fins de la seva còmoda vida a causa d'un i tot i ha casos que no s'ha tornat a accident d'avió que el deixa aïllat de

d'un dia que Salvador Alvarenja va

saber res mes d'elles. Certes persones, la civilització en una llunyana illa han desaparegut soles pero n'hi ha tropical enmig de l'oceà. Després de

trobaren un temporal a la mar, per

d'altres que han desaparegut acompa- quatre anys de lluita per la supervinyades. Com és el cas d'Anton Pilipa, vència, completament sol a l'illa,

amic va morir i després d'uns dies,

Salvador Alvarenga i el protagonista Chuck aprèn totes les tècniques de subsistència mentre sofreix la tortude la pel·lícula del Nàufrag. ra de la solitud. La solució és arrisAnton Pilipa va desaparèixer durant

visqué menjant peix cruu i bevent

Mèxic i el van trobar a les illes Marshal. Això va començar a partir anar a pescar amb un amic seu i la qual cosa es perderen. El seu Salvador el tirà a l'aigua. Ell sobresang de tortuga. Redactors: Les aurores polars

LA TRAGÈDIA DEL “CHAPECOENSE” L'avió del “Chapecoense” s'estavellà abans de jugar la seva primera final El “Chapecoense” és un equip de futbol Viru Viru (Bolívia) i duia benzina per de Chapecó (Brasil) que enguany havia un vol de dues hores, però aquest duraaconseguit per primera vegada jugar va quatre hores. Això va ser el que va

“Chapecoense”. Ella demanà refugi a Brasil per no donar declaracions als

una final de la copa sud-americana. A provocar la principal fallada. L'informe cinc minuts d'arribar a l'aeroport, l'a- preliminar colombià va indicar que parell va caure per panes electròniques l'avió viatjava amb excés de pes i amb

estorbat molt a donar pista a l'avió

totals i manca de combustible. En el combustible al límit, però així i tot, aquest accident va haver -hi 71 morts i els pilots varen decidir no fer escales per repostar. només varen sobreviure 19 persones. L'accident va ocórrer dia 28 de novembre de 2016 a les 22:15h quan el vol de ELS POSSIBLES CAUSANTS l'equip de Chapecó va partir. A l'avió La controladora de l'aeroport José Maviatjaven 81 passatgers i 9 membres de ria Córdova es deia Celia Castedo i la tripulació, en total 90 persones. L'equan els investigadors van pensar que quip es dirigia a jugar la seva primera podia tenir alguna cosa a veure amb la final, que s'hauria d'haver celebrat dia tragèdia, el que va fer ella va ser inten29 de novembre, contra l'”Atlético Natar evitar els controls migratoris bolicional”, que és un equip de la ciutat de vians i viatjà a Corumba, al Mato GroMedellín (Colòmbia). L'aparell era de so. El govern bolivià d'Evo Morales va la companyia “Lamia”, pilotat per Midemanar la seva expulsió i que tornàs guel Alejandro Quiroga Murakami. a Bolívia. Es va investigar si la controL'avió de la companyia “Lamia”, es ladora podia ser responsable del vol, en dirigia cap a l'aeroport José Maria Cór- el que va morir quasi tota la plantilla dova (Colòmbia), va partir de l'aeroport de fu tbol de l 'equi p bras iler

investigadors del vol, ja que s'havia (probablement a causa de pressions). Els fiscals que inspeccionaren la seu de “LAMIA” a Santa Cruz varen detenir i empresonar el seu director principal, Gustavo Vargas Gamboa i varen agafar documents i ordinadors de la seva oficina. Gustavo no volia donar els documents de l'avió que va caure ja que potser els culparien. Grup 5. L'Amazònia

Model d’avió amb el qual va caure l'equip del “Chapecoense”.


Uep! Com anam Sa Marina? Número 2

Página 15

Reportatge ELS AMBIENTS ambients?

ambients

A l’escola actualment funcionen vuit

una taula de llum, juguen amb canyetes, amb bolles de llana, amb imans,...

A l’escola de Sa Marina de Llucma-

ambients. Aquest són: casa, hospital,

A l’ambient d’arquitectura fan cons-

jor, a educació infantil, es fan ambi-

mediateca, escultura, pintura, experiments, arquitectura i natura.

truccions amb molts materials diferents: amb peces de fusta, pedres, tas-

Preparam

el

reportatge

dels

ents. Per això, els nins i les nines de la classe dels coralls de 4t A hem

D’aquests ambients, sis es fan a les

sons,...

fet un reportatge per explicar què

aules d’infantil i els altres dos, un es fa

A l’ambient de natura fan polseres amb

són i com es fan els ambients.

al passadís d’infantil (arquitectura) i

herbes, colònies, sembren i recullen

Per fer aquest reportatge, el primer

l’altre a l’hort (natura). Sempre hi ha els mateixos ambients, però durant el

hortalisses, reguen les plantes, juguen a fer menjar, observen els animals i les

primer trimestre, la casa i l’hospital

plantes de l’hort, etc...

que volíem saber sobre els ambients

estan tancats.

A tots els ambients utilitzen molts ma-

i que ens ajudarien a fer el nostre

Es fan ambients dos dies a la setmana:

terials diferents.

reportatge. Per preparar l’entrevista vàrem fer una assemblea a la classe

els dimecres i el dijous. L’horari dels

Per organitzar quins nins i nines poden

ambients és de 12:15h a 13:30 h, per tant duren 75 minuts.

anar a cada ambient, a cada classe es

que posàrem en un document. Després les ordenàrem i les vàrem im-

Els mestres que s’encarreguen de cada un dels ambients són: na Pepi s’enca-

primir.

Aquests trien l’ambient al que volen anar i es posen una medalla del color

rrega de l’ambient de la casa, na Mar-

del seu ambient. Cada ambient té un

La segona cosa que vàrem fer tots

color diferent.

junts, va ser escriure una carta a na

ga Cerdà de l’hospital, na Cati Rosselló de la mediateca, en Joan de l’ambient

Neus Florit, la coordinadora d’edu-

d’escultura, na Carol del de pintura, na

cació infantil. A la carta li contàvem que volíem fer un reportatge dels

ent les mestres tenen una taula a la

Neus del d’experiments, na Coloma del d’arquitectura i na Bel del de natura.

ambients i que li volíem fer una

classe i apunten cada nin i cada nina on ha anat.

Cada ambient tracta d’una cosa dife-

entrevista. Per això, la convidàrem a venir a la nostra classe un dia que

Hem pogut veure que s’ho passen molt

rent: l’ambient de casa simula que és una casa i allà hi juguen com si fossin

bé a tots els ambients.

pogués venir.

grans (van a fer la compra, cuiden pe-

Dues nines de la classe li varen dur

pes com si fossin bebés, fan menjar, etc...)

que vàrem fer va ser preparar una entrevista amb totes les preguntes

i cada nin i nina va fer preguntes

la carta i ella la va llegir. Ens va contestar que li pareixia molt bona idea i que vendria un dia perquè li

A l’hospital curen els pacients, tenen

férem l’entrevista.

a les pepes, també els donen xarop per

Arribà el dia de l’entrevista, li feim

curar-les,...

totes les preguntes que teníem pre-

A la mediateca juguen en anglès. Allà

parades i escriurem les respostes en

escriuen amb una màquina d’escriure

uns fulls.

antiga, utilitzen l’ordinador, dibuixen i escriuen, fan dibuixos amb tampons de

La tercera cosa que volíem fer era

xeringues de veritat i posen injeccions

una visita a educació infantil, un dels dies que fan ambients per veu-

tinta de colors, etc...

re com són i com funcionen. Prepa-

tures amb diferents materials (fang,

ràrem la visita: com que hi ha vuit

legos, plastilina i arena...) i se’n duen

ambients, vàrem fer vuit grups amb els alumnes de la nostra classe.

les coses que han fet a caseva.

Després decidírem que cada grup

pintures i mesclen colors.

aniria cinc minuts a cada ambient i així els podríem veure tots. Com son i com funcionen els

A l’ambient d’escultura utilitzen escul-

A l’ambient de pintura pinten amb A l’ambient d’experiments fan moltes activitats diferents: mesclen aigua amb papers de colors, experimenten amb

fan grups de tres o quatre alumnes.

Per controlar qui ha anat a cada ambi-

D’alguns ambients se’n duen coses a ca seva. Ens ha agradat molt fer aquest reportatge,

preparar

les

preguntes

de

l’entrevista, fer-la,... Però, sobretot, el que ens ha agradat més és anar a visitar els ambients i poder jugar una estona amb els infants d’infantil. Redactors: 4tA, Els coralls.


Pàgina 16

Uep! Com anam Sa Marina? Número 2

Reportatge EL PILOT DE VAIXELL. El dijous dia 19 de gener de 2017 un pilot de vaixell va

El “Castillo de Trujillo”.

visitar els alumnes de 4t A del CEIP Sa Marina de Lluc-

El nom del vaixell en

major. El pilot nom Joan Miquel i és el cosí d’en Miquel Nicolau, un alumne de la classe dels Coralls.

el que treballa actualment és el “Castillo de Trujillo”. És un petrolier que trans-

El pilot va venir a visitar-nos perquè estàvem estudiant

porta benzina pels avions (querosè) des de la península fins

Ens visita un pilot de vaixell

el projecte del “TITÀNIC”, i volíem aprendre més coses d’altres vaixells. Quina feina fa? Joan Miquel és pilot de vaixell. Actualment treballa al “Castillo de Trujillo”, un vaixell de càrrega que transporta benzina per avions. Ens va dir que ell és el tercer oficial de coberta i que el seu horari és de 8:00 h a 12:00 h del matí i de 8:00 h a 12:00 h del vespre. Abans de treballar al petrolier feia feina a un vaixell de passatgers. Ens va ensenyar dues cartes nàutiques i ens en va regalar una d’aquestes per tenir a la nostra classe. Ens va explicar que a la carta nàutica hi ha marcats el llocs per on no poden passar els vaixells. També, ens va explicar que el capità del vaixell li subratllava amb retolador “fofi” per allà on no podien passar. Ens va mostrar com s’utilitza una carta nàutica. El capità els marca el camí que ha de fer el vaixell i que això es diu derrota. Ens va dir que tenen moltes pantalles d’ordinador, que és allà on segueixen el rumb que ha de seguir el vaixell, però si per qualque motiu els ordinadors deixen de funcionar, utilitzen les cartes nàutiques. Alhora ens va mostrar una rosa dels vents on hi surten el punts cardinals: nord, sud, est i oest. A continuació ens va mostrar un sextant i ens va explicar com s’utilitza, els seus galons que es du a les ombreres i que indiquen el seu nivell (capità, primer oficial,

a Mallorca. El vaixell fa 13 metres de calat, que és la part submergida del vaixell. En Joan Miquel ens va explicar, detalladament, com ho fan per carregar i descarregar el vaixell de benzina i com es manté a flot el vaixell. Que hi ha molts compartiments estancs per dur la seva càrrega i quan buiden la benzina d’uns compartiments, omplen d’aigua uns altres perquè el vaixell sempre dugui càrrega i no pugi cap a dalt. També ens va explicar coses de la màquina del vaixell i que medeix 28 metres de llargària i 13 metres d’alçada. El vaixell té quatre pisos i hi ha una zona per poder jugar on hi tenen un futbolí i un billar. Ens va dir la tripulació que tenia el vaixell i quina feina fa cada un d’ells. En el Castillo de Trujillo hi ha 22 persones que hi treballen. Continuà contant-nos que menjaven molt sà (verdures, carn, ous,...) i que només els diumenges podien menjar dolços (púding, gelat, ensaïmada, etc...) i que cada dia hi ha dos plats per poder triar tant al berenar com el dinar o el sopar. El vaixell té també una gran cuina. Ens va explicar que guarden el menjar a tres grans cambres frigorífiques. A la primera, hi guarden la carn; a la segona, hi guarden el peix i a la tercera hi guarden fruites, verdures, ous i altres coses. Hi ha un tipus de vaixells que són supermercats i que es naveguen pel mar i descarreguen el menjar a l’altra vaixell amb una grua. Finalment ens va dir que tot el del vaixell està aferrat en-

etc...) i el tipus de mariner que és (de coberta, de màquines o de fonda), com funciona un cercador d’estrelles i;

terra perquè no caigui amb el moviment i que les lliteres tenen una barrera per no caure ‘n quan fa ones.

ens va dibuixar el seu vaixell a la pissarra per explicar-

Va resultar una visita molt interessant de la qual vàrem

nos com navega, com sura dins l’aigua i moltes coses més.

aprendre moltes coses. Gràcies Joan Miquel!!! Redactors: 4t A Els Coralls

JOAN BARCELÓ METEREÒLEG DE IB3 VE A L’ESCOLA ELS ALUMNES DE 5è ENTREVISTEN AL METEREÒLEG DE IB3 JOAN BARCELÓ TROBAT Durant el segon trimestre, l’escola i, especialment els alumnes de 5è, reberen la visita de “l’home del temps a IB3”. El meteoròleg Joan Barceló Trobat, que presenta el temps a la televisió del canal IB3 va venir a l’aula de 5è per explicar moltes coses sobre el temps, l’espai, com es grava el programa i com funciona la televisió… L’alumnat de 5è estava molt il·lusionat amb aquesta visita. L'havia preparada amb molta cura. Tots li feren preguntes de tot tipus, tant de nivell personal com de la feina que ell realitza.


Uep! Com anam Sa Marina? Número 2

Pàgina 17

En Joan és algaidí, va néixer l’any 1997 i estudià geografia i meteorologia. Sempre va estar interessat amb l’espai i el temps. De petit era un bon estudiant i després va estudiar Geografia a la UIB. Actualment fa classes a la Universitat. Té el Graduat Superior en Meteorologia i Climatologia de la Universitat de Barcelona. Des d’abril del 2005 és el meteoròleg i presentador del temps a IB3. La feina que ell realitza no la fa tot sol, doncs forma part d’un equip on tots tenen les seves responsabilitats i feines determinades. Ens explicà que quan ell presenta el temps, al seu darrere, no hi ha cap mapa sinó una pantalla verda i ell assenyala els llocs sense veure’ls. També ens va comentar que avui en dia han avançat molt les prediccions dels temps degut a les noves tecnologies i als satèl·lits que donen una informació molt precisa segon a segon. Va ser una experiència molt enriquidora!! Tots vàrem quedar bocabadats en sentir les seves explicacions!!

Cartes al director ABÚS DELS PREUS DE LES ELÈCTRIQUES

MÉS ENLLÀ DEL BREXIT

Som el grup 4 “Energies Renovables”de la classe “Els puputs´´ 5è

Som els nins i nines del grup Ecosistemes de 5è A.

A.

El Regne Unit vol sortir de la Unió Europea(UE) i Les companyies elèctriques espanyoles aprofiten l’onada de fred així ho han decidit els britànics en un referèndum. per apujar el preu de l’electricitat. Alguns dels aspectes que preocupen tant als britàEl cost de l’electricitat ha augmentat durant aquests darrers nics com als països de la UE són: anys. En un principi, es donava la culpa a l’increment dels preus del petroli, però s’ha vist que hi ha altres aspectes que han influenciat. Ens preocupa que: -l’augment del preu de l’energia elèctrica arribi a preus desorbitats. -les companyies elèctriques espanyoles de cada vegada volen guanyar més doblers sense que els importin les necessitats dels seus clients. -quan hi ha més demanda d’energia elèctrica, (èpoques de fred),

- econòmics: Es perdran els beneficis aranzelaris que fins ara es tenia. - llibertat de circulació dels treballadors: Es trencarà aquest principi. - sanitaris: Ja no es podrà fer servir aquesta targeta i els europeus tampoc podran accedir a la sanitat del país. - polítics: Es perdrà autonomia, per la qual cosa

els ciutadans de la UE també es perdrà el dret de les elèctriques augmenten el preu de la llum, amb una manca de residir, estudiar o fer feina a qualsevol país. solidaritat i d’aprofitament d’una situació extrema per encarir el - socials: Es frenarà la migració cap el Regne Unit, preu. especialment, dels no europeus i tampoc es podran - el govern hauria d’intervenir en aquest problema i no ho fa.Tal prendre mesures conjuntes sobre aspectes com el vegada, hi hagi uns interessos que podem intuir i que ens fan penmedi ambient, la igualtat entre homes i dones, la sar molt. Per tant, opinam que hauria de reflexionar sobre la seva protecció dels consumidors i l’intercanvi d’esmanera d’actuar i fer propostes per canviar això. tudiants del diferents països membres. - el govern no potencia, així com caldria, l’ús de les energies renoNosaltres creiem que a darrera el BREXIT hi ha vables. Fins i tot, actualment, fa pagar mols impostos a qui les vol uns interessos polítics i econòmics i pensam que utilitzar. s’haurien de tenir en compte totes aquelles coses Pensam que tothom hauria de poder usar l’energia elèctrica a uns que han fet possible la UE i tots els guanys que preus raonables i sense malgastar-la; i que les companyies elèctri- s’han aconseguit. La unió fa la força, no la l’exques no haurien de voler guanyar tants de doblers i haurien clusió, la penalització, el rebuig, la desigualtat, la d’ ajudar a aquelles persones més necessitades. ignorància davant els problemes dels altres, la inMolts països afavoreixen l’ús de les energies renovables:solar, comprensió, etc. eòlica, mareomotriu... A nivell local, a través dels serveis socials Per fer un món millor es fa necessari reflexionar dels ajuntaments, s’hauria de crear un departament d’ajuda als sobre aspectes que son essencials per a la vida huconsumidors més desfavorits per evitar successos molt greus que mana en el Planeta Terra: hi ha hagut aquests anys. (persones majors que han mort degut a -Tots tenim dret a viure en llibertat, sense distinció què els han tallat la llum de ca seva perquè no podien pagar-la). de races, idees, ... i sobretot tenir l’essencial per a Esperam que les companyies elèctriques i el Govern tenguin en viure dignament per la qual cosa s’haurien de prencompte les nostres propostes i que es faci front a aquesta situació dre les mesures adequades per a solucionar aquesper tal de tenir l’electricitat a un preu més raonable. ta situació.


Página 18

Uep! Com anam Sa Marina? Número 2

Cartes al director NECESSITAM UN TURISME MÉS SOSTENIBLE A LES ILLES BALEARS L’excepcional bellesa natural i la riquesa cultural de les Illes Balears han fet que les nostres illes siguin uns dels indrets més turístics a nivell mundial. Cada any rebem més turistes, la qual cosa fa que hi hagi repercussions de diferents tipus que ens preocupen:

VIOLÈNCIA I INSULTS INTOLERABLES AL FUTBOL

 el consum indiscriminat del sòl (construcció d’hotels,

dors, pares i nins la necessitat de trobar una solució a aquest greu problema.

xalets, edificis, grans superfícies…)

 la sobreexplotació dels recursos naturals (aigua, energia, aliments…)

 l’excés de fems originat per la gran quantitat de persones que hi ha a la nostra illa

   

la contaminació

Som el grup Cultures del Món de la classe de 5è A. A principi d’any han tengut lloc a diferents camps de futbol accions violentes i insults intolerables entre pares i jugadors que han fet avergonyir a molta gent. Aquests fets han fet plantejar a les federacions esportives, clubs, equips, entrena-

Els esports haurien de ser el mitjà per a transmetre valors com: compromís, unió, respecte i companyonia. Allò que importa es l’esforç, la superació, el treball en equip i el respecte cap als altres. Els esports d’equip afavoreixen la realització

la crisi energètica

d’activitat física i tenir en compte que cada un dels integrants de l’equip és una peça clau dins l’equip. Per tant, tots som

els problemes de trànsit

importants i necessaris. El que és essencial és el passar-s’ho

l’assistència massiva de turistes durant l’estiu…

bé amb els companys i divertir-se fent allò que ens agrada.

Per això, volem un turisme més sostenible i educat perquè si és així, no es comprometrà el poder viure bé als habitants de les illes i sobretot a les generacións. futures. Per aquest motiu, les solucions que proposam són:

Trobam que la violència i els insults cap als jugadors, àrbi-

 limitar el turisme que ens visiti. Volem uns visitants

nera, ja que haurien de ser un model de bon comportament i

de més qualitat i més compromesos amb el medi ambient

 prendre consciència d’aquest problema per part dels governants

 multar totes aquelles persones que embrutin la natura en general

 prohibir determinades festes a llocs públics  no fer massatges a les platges i ni que es venguin productes sense autorització dels corresponents ajuntaments La sostenibilitat depèn de molts factors que s’haurien de tenir en compte pel bé de tots. GRUP 2 : Layla, John, Adrián, Giada i Ada

tres...no s’han de permetre i que s’han de sancionar adequadament a les persones que incompleixen les normes bàsiques d’educació. És una vergonya que adults s’hagin comportat d’aquesta maeducació per als seus fills. Alguns pares perden els ¨papers¨ ja que fan creure als seus fills que són els millors i que tot es lícit per arribar a nivells més alts. Pensam que a l’esport base no hi hauria d’haver rivalitat entre equips sinó les ganes de gaudir al màxim i aprendre jugant. També, opinam que les figures del futbol i d’altres esports no han de realitzar accions inapropiades ja que són un model per a moltes persones. Les institucions i federacions han de promoure iniciatives on la competitivitat deixi d’existir i on el guanyar o perdre no sigui l’important sinó el gaudir d’un esport.

MUSEUS GRATUITS PER ALS ESTUDIANTS El passat dimarts 28 de març, l’alumnat de 5è del CEIP SA MARINA DE LLUCMAJOR anàrem a visitar les principals institucions de Palma. El nostre monitor, en Tomàs Vivot, durant la passejada ens contà moltes llegendes sobre diferents llocs de Palma. Una d’aquestes llegendes fou “El Drac De Na Coca”. La nostra sorpresa va ser quan ens va dir que per entrar al museu Diocesà s’havia de pagar i que, per tant, no podíem veure el drac, la qual cosa ens va sabre molt de greu perquè ens feia molta il·lusió. Pensam que tots els museus haurien de ser gratuïts. A molt països com el Regne Unit, els museus són gratuïts per a totes les persones que vulguin anar-hi; a més, ofereixen activitats per donar a conèixer els tresors que allà hi ha exposats. A la definició de“museu”se’ns diu que és una institució permanent sense finalitat de lucre, al servei de la societat i del seu desenvolupament, que reuneix a un conjunt de béns culturals de l’home i on s’hi conserven els documents; a més els estudia, els exhibeix i en difon el coneixement per a la recerca, l’estudi i el gaudi intel·lectual i estètic. Pensam que els estudiants tenen dret a no pagar per entrar en els museus, per poder aprendre i gaudir de les obres d’art. Si els museus fossin gratuïts i tots els estudiants tenguéssin entrada gratuïta ben segur que aprendrien més coses de la cultura, l´art... A continuació, presentam una proposta perquè aquesta situació canviï: fer un carnet per als estudiants de forma que la seva entrada fos gratuïta.

Bàrbara, Xisca, Eduard i Lorena. Grup 5 ECOLOGIA.


Página 19

Uep! Com anam Sa Marina? Número 2

Passatemps INTENTA RESOLDRE EL LABERINT SENSE EQUIVOCAR-TE:

RESOL EL QUADRE NUMÈRIC


“EL MILLOR REGAL” Ha estat una gran aventura! Un projecte fet gràcies a tots els professionals que han convertit idees en realitats: LLUIS VIVERN (MÚSIC), TOMEU JANER (PRODUCTOR MUSICAL- TJSO ESTUDI) i DAVID SANCHEZ MARÍN (ENREGISTRAMENT I PRODUCCIÓ AUDIOVISU-

Un projecte de tota la comunitat educativa i per a tota la comunitat educativa: Nins i nines, pares i mares, mestres, personal del servei d'escola matinera, menjador, neteja i consergeria del Ceip Sa Marina De Llucmajor.

I UN AGRAÏMENT, MOLT ESPECIAL, A TOT L'ALUMNAT DE SA MARINA, ELS VERTADERS PROTAGONISTES DE "EL MILLOR REGAL".

Uep! Com anam Sa Marina? Núm. 2  

Aquí tenim el segon número de la revista del CEIP Sa Marina de Llucmajor.

Uep! Com anam Sa Marina? Núm. 2  

Aquí tenim el segon número de la revista del CEIP Sa Marina de Llucmajor.

Advertisement