Page 1

Årets Lean Nettverkskonferanse 2018 6-7 september | Clarion Hotel Air | Stavanger Hvordan øke tjenestekvalitet og konkurransekraft ved ü realisere det menneskelige potensialet?


Velkommen Om konferansen

Jeg vil personlig invitere deg til å delta på årets LEAN nettverkskonferanse på Sola. Årets tema er: Hvordan øke tjenestekvalitet og konkurransekraft ved å realisere det menneskelige potensialet?   Formålet med å arrangere LEAN Nettverks konferanser er å dele kunnskap om LEAN, vise frem gode eksempler om hva som er oppnådd av resultater, til inspirasjon og læring for andre. Vi har erfart at en lærer raskere sammen ved å bygge videre på andres ideer. Verdien du får ved å delta på LEAN Nettverkskonferansen er først og fremst: Du blir mer inspirert, du får innspill til hva nettopp du kan jobbe videre med i egen organisasjon etter nettverkskonferansen. I tillegg vil du få tilgang til presentasjonene som vises. Du kan bruke presentasjonen til læring og bygge videre på i egen organisasjon.

LEAN Nettverkskonferansen er en viktig møteplass for alle LEAN interesserte, enten det nå er medlemmer eller nye som vet lite om hva LEAN er og innebærer. Her kan en lære og få innsikt fra andre, og knytte viktige kontakter med folk som en kan hjelpe deg eller din organisasjon videre. Markedssituasjonen, spesielt innen olje og gassnæringen er fortsatt preget av sterk konkurranse, og det er viktig å være best for å overleve som aktør i markedet. Dette stiller ekstremt sterke krav til topp prestasjon hos den enkelte organisasjon samt alle ansattes bidrag. For å lykkes er det viktig å mobilisere de ansattes engasjement og utløse deres potensiale til læring og vekst. LEAN er viktig! Metoden gir mulighet til kontinuerlig å forbedre de ansattes og organisasjonenes prestasjoner overfor “kunden”. Dessuten legger LEAN metoden til rette for utvikling av medarbeiderskap og godt arbeidsmiljø. “Teamwork og respekt” er en ekstremt viktig forutsetning for å lykkes med LEAN.   Velkommen Lauritz Haringstad Løvø Styreleder i LEAN nettverket

1


Samarbeidsutvikling Norge AS Hvem er vi?

Vi er et konsulentselskap som vet at konkurransekraft og tjenestekvalitet økes gjennom eierskap og stolthet hos alle medarbeidere. Uten dette eierskapet og denne stolthet får man ingen endring i arbeidsmetode, og heller ikke denne økningen. Måten dette gjøres på, læres ut i den metoden vi driver bedriftsrådgivning på, hvordan kursene våre er bygd opp, og sist men ikke minst, i alle våre konferanser. Å forstå denne metoden er å bli en lærende organisasjon!

I dag jobber vi innen de fleste bransjer. Som eksempel olje og maritim næring, forskning, kommune og offentlige tjeneste tilbydere, prosess industri, næringsmiddel og tradisjonell industri. Lean som metode passer uansett bransje. Dette fordi fokus er på prosessene og her finner vi mennesker. Mennesker vi kan øke eierskap og stolthet hos!

Vår forretningside er å skape lærende, utviklende og tilpasningsdyktige organisasjoner sammen med våre kunder! Lean er ledelsesfilosofien som målbærer dette. Ved å fokusere på kundeverdi og optimalisering av flyt i prosessene bedrer vi verdiskapende tid og aktiviteter!

Uansett hvilken bransje du jobber i, er det verdifullt å knytte kontakter innad i egen bransje og på tvers av bransjer. Dette er grunnen til at våre kunder etablerte TPMLean brukernettverk som fikk dette som visjon; «å løfte i flokk, for sammen å bli bedre».

Om du er nybegynner eller langt på veg i forbedringsprosessen, vil våre erfarene bedriftsrådgivere være til støtte, enten med rådgivning eller tilpassede kurs. Vi tilbyr dette tilpasset din virksomhet eller i standardiserte forløp som f.eks. Lean gultgrønt-sort belte kurs.

Årets Lean Nettverkskonferanse er en glimrende arena for nettopp dette! Vi er utrolig stolt av å være partner til dette nettverket. Delings kulturen er stor, noe vi vet øker læringshastigheten. Velkommen Tom Ivar Omdahl Daglig leder 2


TPM-Lean Brukernettverk Hvem er vi?

Medlemsfordeler: • Bli den første til å høre om et Lean arrangement nær deg. • Gode priser på ulike kurs og konferanser. Spar opp til 50% på konferanser og 30% på kurs.

Bli medlem Klikk her

TPM Lean Brukernettverket er et Lean nettverk der målet er å bygge et sterkt Lean miljø og etablere nye relasjoner på tvers av bransjer. På grunnlag av felles interesser og erfaringer skal vi bli bedre, dra lasset sammen og løfte hverandre opp, dele motgang som oppgang. Med TPM Lean Brukernettverket har vi en felles nøytral arena.

• Mulighet til å bli nominert til ulike Lean priser. Vinneren kåres under Åretes Nettverkskonferanse i september. • Det arrangeres ulike bedriftsbesøk. Du får mulighet til å komme inn i kjernen og hente ut det beste som du igjen kan overføre til egne bedrift. Etablere relasjoner. • Egen nettside med tilgang til faglig arkiv på nett. Egen innlogging. • Kontaktinformasjon til resten av medlemmene. • Fordel iht. Forbedringslederskolen Mulighet til å være vertsbedrift. Du får en og halv gratis deltager på Lean Forbedringslederskolen. Vertsbedriften har anledning til å ta med nøkkelpersoner fra egen bedrift på kurset de to aktuelle dagene. Genererer grønt og sort belte sertifisering. • Egen Facebook side. Pris: kr. 5900,- u/mva. pr. år.

3


TPM-Lean Brukernettverk Medlemmer

Styret i TPM Lean Brukernettverket

Solveig Schiz, Haugesund Kommune

Styreleder   Lauritz Løvø, Malm Orstad AS

Astrid Aadnøy, Apply Sørco AS

Styremedlemmer   Kåre Reke, K. Lund Offshore AS Tore Kallevåg, Westcon Olvondo Industries AS

Tom Kenneth Gilje, Bærland skole, Gjesdal kommune Terje Nøttveit, Strand AS Rolf Røed Enoksen, Samarbeidsutvikling Norge AS

Medlemmer av TPM-Lean Brukernettverket  

4


06/09 09:00-09:30

Åpning av konferansen Velkommen og presentatsjon av leder i TPM-Lean Brukernettverket, Lauritz Løvø. Tom Ivar Omdahl og Rolf Røed Enoksen fra Samarbeidsutvikling presenterer mål og program for samlingen.

09:30-10:15

Nofima Forskningsstasjon, Stasjonssjef Synnøve Helland Oppstart og involvering i en Lean prosses

10:15-10:35

Pause

10:35-11:20

Grieg Seafood ASA, Director HR & Internal Communication Kathleen Offman Mathisen Om hvordan elementer i strategien blir en del av kulturen

11:20-11:40

Pause

11:40-12:30

Susann Goksør Bjerkrheim. Relasjonstrener og tidligere håndballspiller Den som gir seg er en dritt

12:30-13:30

Lunsj Parallell A, B, C, D, E, F 13:20-15:10 Parallelle løp | fritt valg

Parallell A (Basic)

Parallell B (Videregående)

Parallell C (Basic)

Parallell D (Basic)

Sykehuset Innlandet Direktør medisin og helsefag Ellen H. Pettersen Lean som metode for å ha pasientfokus og jobbe smartere

Bjarne Berg Wig Workshop Hvordan øke læringshastigheten

Rambøll AS Eivind Iden Direktør Bygg og Arkitektur Hvordan endrer Lean bygge-bransjen og hvordan tilpasser vi oss?

IMPROVEMENT Workshop GROUP Vedlikehold Kjetil Bang-Olsen Lean Ledelse med fokus på å starte endringer som blir «selvdreven» og endringer som trigge medarbeiderengasjement. 

Gjesdal Kommune Rådmann Knute Aarbakke Våre erfaring så langt av Lean satsningen

FM Strand Simon Ellingsen Bas og Betongoperatør Vårt Lean arbeid med en operatør sine øyne

Parallell E

Parallell F (Basic) Workshop Hemmeligheten bak en vellykket oppstart av en Lean prosess

15:30-16:15

Berit Sund Postdoc ved NHH. Den norske lederstilen, en form for verdibasert ledelse

16:15-17:00

Vi presenter årets Lean-prisvinnere innen kategoriene: Årets Lean Pris, Årets Inspirasjonspris og Årets Produktivetspris

17:00 18:30-22:00

5

Dagsprogram ferdig Kveldsprogram (se egen side)


07/09 08:20-0’9:00

Årsmøte i TPM-Brukernettverket

Parallell A (Basic)

Parallell B (Basic)

Parallell C (Basic)

Parallell D

09:00-09:45

Bærland Skole Hva har skjedd siden oppstart i 2012 sett med en lærer’s øyne

Apply Sørco Emilie Houge og Thomas Johansen, begge ingeniør og prosjektleder deler sine erfaringer med Lean prosessen

Norks Hydro Sven Kværnrud Leder for forretningssystemet Primærmetall. Hvordan skape medarbeiderdrevet forbedringsarbeid

(Basic) Hennig-Olsen Is. Økonomi direktør Vibekke Hellesund Lean-reisen i HennigOlsen is -sett med en økonoms briller.

10:00-10:45

Oslo universitetssykehus seksjonsleder på Lungemedisin, Johanna Costinger. Hvordan styrke pasientsikkerhetsdialoger, øke meldekultur og sikre transparens

Statoil Kårstø Erfaringer fra vår Lean reise sett med en operatør sine øyne

Kaefer Energy Vår erfaring med Lean som forbedringsfilosofi

(Videregående) DigiLean Liv Thorsen Bruk av digitale tavler i arbeidet med involvering

11:00-11:45

Dyreparken i Kristiansand HR-Direktør Sofie Elise Ringen Dyreparken -litt bedre enn i går

Malm Orstad Lean koordinator Petter Olsen og hovedtillitsvalgt Thomas Nærland, vår reise mot å bli en ekte lærende orgainisasjon

(Basic) Workshop Produkt utvikling Bjarne Berg Wig Hva er Lean/smidig produktutvikling?

12:00-12:50

Lunsj

12:50-13:35

Debatt i plenum. Politkere og aktuelle fra arbeidsgiver og arbiedstakerorganisasjoner diskuterer “hvordan få til større engasjement i forbedringsarbeidet.”

13:35-14:15

Oppsummering av læring på konferansen, regionens muligheter og takk for nå

Parallel valg blir sendt ut i god tid før konferansen.

6


Foredragsholdere Susann Goksør Bjerkrheim Konsulent, coach, & SDI Facilitator Solid Utvikling “Den som gir seg er en dritt” Dette er et energisk foredrag om å skape kraft, energi og vinnervilje. I en periode på 14 år var Susann Goksør Bjerkrheim med på å bygge opp en prestasjonskultur som har holdt håndballjentene i verdenstoppen i en årrekke. Susann mener at nøkkelen til suksess ligger i mål, motivasjon og teamarbeid – og at likhetstrekkene mellom idrett og næringsliv er mange.

Kathleen Offman Mathisen Global HR Director and Internal Communication Grieg Seafood ASA I 2017 iverksatte vi i Grieg Seafood «The Grieg Seafood Journey». Gjennom våre lederprinsipper har vi forankret hva selskapet forventer fra våre ansatte og hva våre ansatte kan forvente seg fra selskapet. En slik tosidig avtale er grunnlaget for at vi kan oppnå effektivitet, kvalitet, faglig leveranse og at den ansatte blir en del av kulturen hos oss.  Dette ble forankret blant våre eiere, styret og vår Administrerende Direktør fra dag en. Vår kulturreisen er et samarbeid mellom våre ansatte, våre ledere, samarbeidspartnere og stakeholdere.  

Sven Kværnrud Leder for forretningssystemet Primærmetall, Norsk Hydro For Hydro har eierskap, myndighet, ansvarliggjøring og stolthet samt medarbeiderdrevet forbedringsarbeid vært viktige elementer for bedriftens suksess. I dag er Hydro Karmøy en mønsterbedrift og forbilde når det gjelder arbeid med Lean og TPM. Sven kan vise til meget sterke resultater fra forbedringsarbeidet i alle sine norske fabrikker. Svein vil lære dere hvordan Hydro har bygget opp sin AMBS business-system som forutsetter at myndighet og ansvar delegeres lengst mulig ned i organisasjonen.

7


Foredragsholdere Simon Ellingsen Bas og betongoperatør FM strand AS Leanprosessen i betongentreprenørselskapet Strand AS, har endret bedriften betydelig i retning av å bli langt mer effektiv, kvalitetsorientert og samhandlingsorientert i alle ledd. Største forandring hos dem er den store grad av inkludering og myndiggjøring av alle medarbeidere Strand startet sin Leanreise i 2015. Gjennom flere forbedringsteam satses det for alvor på effektivisering, standardisering og kontinuerlig forbedring i alle prosesser. 

Johanna Costinger Seksjonsleder - Lungemedisin Oslo universitetssykehus Johanna vil dele sine erfaringer om hvordan Lean som metode kan forbedre arbeidet med daglig pasientsikkerhetsdialoger, øke meldekultur og transparens.  Lungemedisinsk sengepost i Medisinsk klinikk har gjennomført et systematisk forbedringsarbeid av organisasjons- og pasientsikkerhetskulturen. Prosjektet vant Utdanningsprisen 2017 ved OUS på bakgrunn av dette arbeidet. Det vil også demonstrere et enkelt og visuelt pasientsikkerhetsverktøy som gir deg som leder muligheten til å forbedre pasientsikkerhetskulturen.

Ellen Henriette Pettersen Lege og Direktør medisin og helsefag Sykehuset Innlandet Pettersen er genuint opptatt av forbedringsarbeid og sammenhengen mellom hverdagslige endringer og de store forandringene helse-vesenet står overfor. Hun har flere års erfaring med LEAN med spesielt fokus på ledelse og pasientforløp. Sykehuset Innlandet er i gang med å utvikle pasientens helsetjeneste gjennom samhandling med primærhelsetjenesten i kommunene, prioritering av desentraliserte spesialisthelsetjenester, utvikling av prehospitale tjenester og spesialiserte tilbud med høy kompetanse.  Sentrale elementer i dette arbeidet er verdi for pasienten, god pasientflyt, kvalitet og pasientsikkerhet.

8


Foredragsholdere Sofie E. Ringen HR Direktør/ Koordinator Dyreparken Kristiansand Dyreparken har opplevd betydelig vekst gjennom mange år. De siste årene har ledelsen likevel vært på søken etter nye og bedre måter å tenke på, for å sikre fortsatt gode resultater i framtiden. «Dyreparken – litt bedre enn i går» er selskapets tilnærming til Lean filosofien, oversatt til egen kontekst. Målet er å endre tilstand til å bli en ekte lærende organisasjon gjennom fokus på kontinuerlig forbedring og respekt for folk. Endringsprosessen er godt i gang, men mye gjenstår fortsatt. Sofie E Ringen er intern koordinator og pådriver for dette arbeidet.

Kjetil Bang-Olsen Partner Improvement Group AS Kjetil Bang-Olsen er Partner i Improvement Group AS som har treningsprogrammer innen bl.a. Lean lederskap. Med 10 års erfaring som daglig leder vet han viktigheten av å starte endringer som blir «selvdreven» og endringer som trigge medarbeider-engasjement.  Workshopen vil inneholde, grunnprinsipper i Lean Strategi og Lederskap. Hva er ulikt i Lean Lederskap ifht. tradisjonelt lederskap og hvorfor oppnår enkelte virksomheter over tid opp mot 50% effektivisering med Lean.

DigiLEAN Liv Ryssdal Thorsen Gründerne bak DigiLEAN.tools kommer fra IT-bransjen, og har lang erfaring med Scrum, som er IT-verdenes svar på LEAN. Ideén om å utvikle en digital løsning for LEAN kom fra et avdekket behov hos en produksjonsbedrift. Etter å ha undersøkt hypotesen i andre bransjer fikk de bekreftet at en digital løsning var både ønsket og manglet i markedet. Etter gode råd fra Samarbeidsutvikling og nyttige innspill fra flere selskaper bl. a. Apply Sørco ble løsningen formet som et nyskapende og framtidsrettet samarbeidsverktøy. I dag benyttes DigiLEAN.tools daglig i ulike settinger og bransjer. Dette er kun starten på reisen, i rette LEAN-ånd så blir løsningen kontinuerlig forbedret.

9


Foredragsholdere Petter Olsen Lean koordinator Malm Orstad AS Malm Orstad er en spennende bedrift hvor alle ansatte tar eierskap til eget arbeid og forbedringer til felles beste. Som Lean koordinator er jeg heldig som får støtte dette arbeidet. Hver dag ser jeg kollegaer som vokser på tilliten bedriften har gitt oss og er stolte av resultatene vi skaper sammen! Vibekke Hellesund Økonomidirektør Hennig-Olsen Is Hennig-Olsen is har i de senere årene jobbet med å utvikle nye styringssystemer ved å kaste ut budsjetter og utvikle coachingkompetanse. Selskapet har den siste tiden jobbet med videreutvikling basert på lean-filosofi. Vibekke er særlig interessert i lean som en del av en personlig utvikling og lean-filosofi i økonomistyring. Hennig-Olsen Is har bare så vidt begynt lean-reisen, men erkjenner at utviklingen av en lærende organisasjon starter hos “meg selv”.

Bjarne Berg Wig Bok lansering Berg Wig er en av Norges ledende ekspert på Lean og lærende organisasjon. Han har skrevet 6 lærebøker innen kontinuerlig forbedring og arbeider nå med et nytt videregående program – Lærende Organisasjon.

Anita Ravndal Lærer Bærland Skole Når Bærland skole startet sin Lean reise i 2012 var det naturlig å starte med å formulere en visjon. For skolen var det naturlig å inkludere lærere, foreldre og elever i dette arbeidet. Mål var å bli blant Norges beste skoler i 2019. Anita har vært med gjennom hele denne prosessen og vil i sitt foredrag dele endringer, erfaringer og ikke minst hvordan de har jobbet på denne reisen som i dag blant annet inkluderer Lean lekse for 3. klasser.

10


Kveldsprogram

Frode Alnæs Festmiddag kl. 18:30 - 22:00 18:15 Mottagelse i foajeen 18:45 Dørene åpnes 19:00 Middag Gjennom 35 år som profesjonell musiker er Frode Alnæs blitt feiret som suksessfull artist, låtskriver og humorist. Vi er så heldig å ha med oss den ultimate entertainer, og vi vet at han er en mester i å live opp en stor sal. Han har besøkt hver krik og krok av landet, opplevd oppturer og nedturer, og suksesser i inn- og utland de fleste bare kan drømme om.

I en alder av 11 år så mistet han alt håret. Da ble gitaren hans redning fra lav alder og frem til i dag! Frode har opplevd mer enn de fleste, så å få oppleve han live er virkelig en opplevelse.

velkommen

11


TPM-Lean Priser En viktig del av Lean arbeidet er å feire resultater og suksesser. TPM-Lean brukernettverk deler derfor ut 3 ulike priser til medlemmer som har vist ekstra godt forbedringsarbeid. Utdeling av prisene skjer på kvelds arrangementet den 6. september. Hvem som vinner er hemmelig men blir presentert på ettermiddagen under dag 1. Vi ser at Lean pris vinnere: • blir forbilder • opplever positiv oppmerksomhet fra kunder, leverandører og samarbeidspartnere, pga. media dekning • motiverer til ytterligere å løfte forbedringsarbeidet Årets Lean Pris • Hele bedriften «styres» etter de grunnleggende Lean prinsipper, så vel på strategisk som på det verdibaserte nivå • Konkurransekraft er forsterket markant • Produktivitet, presisjon og kvalitet er betydelig styrket • Stort eierskap til forbedringsprosessen i hele organisasjonen med stor motivasjon og høy trivsel • Fokus på HMS, lavt sykefravær og høy grad av kompetanseutvikling Årets Inspirasjons Pris (bedrift eller person) • Spredning intern og høy effekt av dette • Inspirasjon til andre avdelinger og/eller virksomheter • Får media oppmerksomhet hvor virksomhetens «Lean arbeid» er synlig Årets Produktivitets Pris (gruppe, avdeling, bedrift) • Økt produktivitet • OEE utvikling i særklasse • Betydelig volumøkning uten kostnadsøkning

12


Påmelding Årets Lean Nettverkskonferanse 2018

 

  

Meld deg på i dag Klikk her

Clarion Hotel Air Utsolaarmen 16 4055 Sola Torsdag 6. og fredag 7. september 2018 Innsjekkingen starter kl. 08:00 Kr. 11850,- inkludert konferanse, måltider, materiell og kveldsarrangement, eks. mva. Mary Berg | mary@samarbeidsutvikling.no | 45 41 42 75 Svein Amundsen | svein@samarbeidsutvikling.no | 90 14 65 72 Booking av rom gjøres til: cl.air@choice.no +47 51 71 85 00 Bookingkode: 1139GR001634 Viktig at man oppgir bookingkode og firmanavn ved bestilling. For å sikre deg rom bør bestilling skje i god tid før konferansen.

Påmelding er bindende. Fakturing skjer ved påmelding. Ved avbestilling krediteres 50% av konferanseavgiften. Avbestilling senere enn 14 dager før konferansen innebærer full konferanseavgift.

13

Stavanger konferanse 2018 forhåndsvisning brosjyre  
Stavanger konferanse 2018 forhåndsvisning brosjyre  
Advertisement